week 36 (klik hier)

Reclame: uitzondering voor lokale en christelijke borden?
Vanuit de raad is al eens gevraagd naar acties tegen grote ontsierende reclameborden die wild langs kanten van de wegen staan. Dat was een moeilijk onderwerp, wat zeer lang op zich liet wachten. Het laatste jaar is het regionaal aangepakt en ligt er nu iets van een beleid uitgevoerd door de 9 Achterhoekse gemeenten behalve Montferland (zouden reclamemakers langs de A18/12 meer betalen?). 
De raad heeft een tijdje geleden al eens de grote kaders vastgesteld en B en W heeft een uitvoeringsnota gemaakt met allerlei voorschriften, maten, afstanden, regeltjes enz. Dat stukje huiswerk had het College bij de raad gedeponeerd hoewel de raad niet over die details hoeft te beslissen. Een stichting die twee borden met christelijke teksten beheert had hier lucht van gekregen en aan de bel getrokken. Zij vinden dat zij al 23 jaar lang hier toestemming voor hadden en ook dat de Bijbelteksten onder “de vrijheid van meningsuiting” vallen. De ChristenUnie had dit punt op de agenda van het Rondetafelgesprek van maandag gezet.
Ook de p.r.man van Bredevoort Schittert was onaangenaam verrast dat, wanneer dit beleid uitgevoerd gaat worden, de “deurborden” van Bredevoort Schittert niet meer in de weilanden mogen staan. Er worden veel alternatieven geboden. Bijv. uitbreiding sandwichborden, 5 clusters, plak wanden of plakzuilen en een idee om bij de invalsroutes lichtkranten of programmaborden te plaatsen. Bredevoort Schittert wordt al geconfronteerd in andere plaatsen met verboden op borden. Bijv. Bronckhorst geeft alleen toestemming voor aankondigingen van lokale activiteiten, Bredevoort Schittert wil juist reclame maken in àndere dan de eigen plaats. Dus is het voor hen meer een zaak bij andere gemeenten dan van de eigen gemeente. Zo brengt iedere regel of voorschrift weer mensen op de been met argumenten die moeten ondersteunen dat de genomen maatregelen juist niet voor hen gelden. De burgemeester/ het College mag nu proberen om alternatieven aan te wijzen of te bedenken.
Ik denk dat die er best zijn. Waarom zouden op de terreinen van de kerken geen opwekkende tekst kunnen staan. In Amerika is dat heel normaal. Natuurlijk wel kwa maatvoering passend. Waarom zou je niet een klein “bordeneilandje”maken in niet natuurlijke omgeving (industrieomgeving) waar alle borden dan achterelkaar staan. Maar dan moet iedereen die het betreft mee willen denken en niet alleen maar voor de ene, ideale oplossing gaan.
 
Te weinig politie beschikbaar voor het echte werk?
Alle fracties kregen een brief van de penningmeester van Altec (tennisvereniging).Daar was ingebroken. Met een speurhond had de politie de buit keurig ingepakt in de bosjes gevonden (tv-scherm). De agenten stelden voor dit scherm daar te laten en te wachten tot de dieven hun buit kwamen ophalen. Mocht niet van hun leidinggevenden. Er was te weinig tijd voor. In het weekend moest vnl. de horeca in de gaten gehouden worden. Bestuur boos en gefrustreerd: waar zou je nog aangifte doen. Volgens de schrijver was dit ook deels de “schuld van DE politiek”. Ik heb hem een berichtje teruggeschreven. “DE”politiek bestaat niet. De politiesterkte valt onder de minister van Binnenlandse zaken Opstelten. Vooral VVD-beleid. Dus die partij( landelijk)  aanspreken. Lokale politici en ook de burgemeester kunnen al helemaal niks doen, hoewel soms die indruk gewekt wordt. Lokale politici kunnen wel misstanden doorgeven. De Progressieve Partij heeft samen met twee andere progressieve partijen uit de regio in 2010 geprotesteerd tegen de ingreep in de politiesterkte op het platteland. Dat moeten we blijven doen. Maar we kunnen meer; dat heb ik de briefschrijver ook voorgesteld: een klacht indienen, publiciteit zoeken, en als politiek moties indienen, verspreiden en zorgen dat het steeds op de (landelijke) agenda blijft. Maar vooral wel aangifte doen, dit blijven volgen en aan de bel trekken als er door tijdgebrek geen aandacht aan besteed wordt. 

Minimumtarieven huishoudelijk hulp vastgesteld.
Na een wetswijziging in 2012 moet de gemeenteraad de minimumtarieven voor de huishoudelijke zorg gaan vaststellen. Dit is in regionaal verband voorbereid. De minimumtarieven per uur die voorgesteld worden zijn rond de 18 euro voor huishoudelijke hulp klasse 1 en rond 23 euro voor klasse 2. De contracten met de zorginstellingen moeten minimaal uitgaan van deze bedragen. Het college mag contracten sluiten voor hogere bedragen per uur, als er extra’s geboden worden. De bedragen zijn zodanig gekozen dat er fatsoenlijke Cao-lonen betaald kunnen worden. Dat is ook wat de meeste raadsleden willen. Tijdens het rondetafelgesprek van dinsdag waren er twee vragen belangrijk voor de alweer aanwezige Sensire-thuiszorgdames:  mogen alle huidige aanbieders voor beide soorten hulp meedoen met het overleg voor 2014. Antwoord: ja. En: als de raad deze tarieven vaststelt, kunnen dan voor deze tarieven net zoveel mensen geholpen worden als in 2013? Antwoord is ook ja. De dag erop werd bekend dat het kabinet de 89 miljoen bezuinigingen op huishoudelijke hulp voor 2014 van tafel had gehaald. De echte bezuinigingen komen dus met ingang van 2015. De discussies en acties bij Sensire van nu gaan over het overgangsjaar 2014. In 2015 moeten nieuwe maatregelen genomen worden. 
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *