week 3 (klik hier)

Zondag open of niet:  vraag voor overheid, ondernemer of consument?
Dinsdag 21 januari komt de gemeenteraad weer bij elkaar.  Een belangrijk agendapunt is niet eens zozeer een voorstel van het college, maar een mededeling. In die raadsmededeling geeft het college aan dat op basis van de gebleken behoefte geen behoefte is aan verruiming van de winkeltijden. Daar denken sommige ondernemers toch geheel anders over. Zo heeft de eigenaar van een bekend tuincentrum uit Bredevoort  in de hele gemeente een soort eigen enquête gehouden. De vraag daarbij was: bent u voor of tegen het vrijgeven van de zondagopenstelling. Ongeveer 45 voor en 6 tegen/ geen mening. Een andere uitslag dan die het college kennelijk ophaalde uit de “behoeftepeiling”.
 
Ook de uitkomst van het Rondetafelgesprek was redelijk verrassend. Daar waar in het verslag met het gesprek met de wethouder èn in mails en brieven van de ondernemersverenigingen uit Aalten en Dinxperlo nog stond dat men niet voor een uitbreiding van de mogelijkheden tot koopzondagen is, werd dat tijdens de bijeenkomst toch behoorlijk genuanceerd. Dinxperlose winkeliers hebben er begrip voor dat hun supermarkt-collega’s kijken naar de omliggende gemeenten en hun tijden aanpassen. Maar willen eigenlijk zelf bepalen welke zondag ze wel of niet open zijn. De FAM (winkeliers uit Aalten) geeft aan dat de aanwezige leden op hun vergadering niet voor een verruiming van de zondagopenstelling zijn. Zij willen liever een vijftal themazondagen in de kern Aalten samen met de horeca, de verenigingen en dergelijke: meer een extra-activiteiten-zondag. Maar toen er naar gevraagd werd,  gaf de FAM-voorzitter aan “ook niet tegen te zijn”. Ook het standpunt van de Brem had de wethouder verkeerd begrepen. Dat deed inspreker Heinen verzuchten wiens belang die winkeliersverenigingen nu eigenlijk verwoorden als er bovendien maar zo weinig mensen lid zijn. 
Bredevoortse ondernemers (Betting en Heinen) hielden een pleidooi voor een mogelijkheid om elke zondag open te zijn, maar dat af te laten hangen van elke individuele ondernemer. Als dat zo is, dan kan iedereen kiezen welke zondag hij/zij wel of niet open is. De reden voor meer open zondagen is volgens hen terug te voeren op de economische omstandigheden, de openstelling van de buurgemeenten en het veranderende winkel- en aankooppatroon. De wensen en grillen van de consument dus.
 
Het College heeft dus gezegd dat zij het zo wil laten. De raad beslist over het aantal koopzondagen, het college over de exacte invulling daarin. De coalitiepartijen VVD, CDA en Gemeentebelangen hebben steeds beweerd dat een verdere verruiming niet zou passen binnen hun coalitieafspraken. Daar staat echter alleen maar iets vaags in van harmoniseren en streven naar branchering in samenspraak met ondernemers.
 
Er komt  een motie van de Partij van de Arbeid en de Progressieve Partij waarin in principe de gemeenteraad een ontheffing geeft van de sluiting op zondag voor alle zondagen en tweede feestdagen en het aan de (groepen) van winkeliers is om dit invullen. Daarbij is het natuurlijk ook in het belang van diezelfde ondernemers is, om duidelijkheid te geven. Het is voor de klanten lastig als de ene zondag de ene winkel wel open is en de andere de andere niet. Kijken of die ondernemers daaruit komen. Als die motie zou worden aangenomen zou er ook niets veranderen voor de openstelling van de boekwinkels in Bredevoort.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *