week 25 (klik hier)

Oproep aan collega-raadsleden: breek Hameland niet af, als je nog niet iets anders geregeld hebt.
 
Het was de week van Hameland.Daar leek het in elk geval op. Er ligt een voorstel van het AB van Hameland om de organisatie te ontmantelen (ander woord voor opheffen) en dat gemeenten die Hameland nu vormen (vijf) de activiteiten zelf gaan uitvoeren, of in een nieuw samenwerkingsverband. Maar niet alle activiteiten gaan naar de gemeenten, zo is het idee van het AB. De detachering gaan naar de gemeente (die wordt dus een soort detacherings- en uitzendbureau) en voor de activiteiten genaamd beschut werk wordt iets nieuws bedacht. Hameland is een zgn. gemeenschappelijke regeling met een bestuur van wethouders uit de vijf gemeenten. Die beslissen in meerderheid. De raad staat daar behoorlijk aan de zijlijn. Zij kan besluiten de gemeenschappelijke regeling op te heffen of niet. Dat laatste alleen als het tegen het algemeen belang is. In de aanloop voor de behandeling van deze zaak in de gemeenteraden ontstond beroering. Er werd een zeer actieve actiegroep opgericht, die verzamelde meer dan 2000 handtekeningen voor behoud van Hameland. De OR bezocht alle fracties in de Achterhoek. Aalten stemde tegen in het dagelijks bestuur. De raad van Aalten probeerde andere gemeenten ervan te overtuigen dat besluitvorming niet per se nu moest en wilde graag meer tijd voor alternatieven. De andere raden wilden het gewoon voor de zomer afronden. Toen hebben de fractievoorzitters besloten een informatieavond voor raadsleden te houden op maandagavond.
Dinsdag ging het Rondetafelgesprek erover in de gemeente Aalten. Woensdag kwam het aan de orde in de raadsvergadering in Winterswijk. Vandaar dat ik een oproep deed aan de collega’s in Winterswijk.
 
Geachte collegae,
Raadsleden te Winterswijk
 
Gisteren hebben wij in Aalten tijdens het rondetafelgesprek het college-voorstel  voor de ontmanteling van Hameland besproken. Gedurende de bespreking leek de stemming om te slaan van ongeloof en verbijstering naar irritatie en grote bezorgdheid. De uiterst correcte opstelling van de OR heeft bij ons veel waardering geoogst. De druk bezochte informatie-avond maandag in Aalten liet een indruk achter van een directeur/bestuurder die niet echt gelooft in de noodzaak van snelle besluitvorming, veel onbeantwoorde vragen van de OR en een uiterst deskundige analyse van de Cedris-voorzitter Jan Jaap de Haan (ex-CDA-wethouder in Leiden) onder het motto “bezint eer ge begint”.  Dat alles bij elkaar en de vele vragen die alle fracties gisteravond afvuurden op onze wethouder tevens DB lid H. Wiltink en waarop geen afdoende antwoorden kwamen deden het ongeloof over dit voorstel alleen maar toenemen. Ambtelijk werd aangegeven dat de samenwerking met de overige Hamelandgemeenten uiterst moeizaam verloopt. “Als het niet gaat, dan moeten we het maar weer zelf doen”, aldus de ambtenaar. 
 
Ik spreek jullie ook aan raadsleden. Voorafgaande aan  onze RTG gisteren hadden wij het DB van de Regio op bezoek. Het is noodzakelijk dat we samenwerken in de Achterhoek. Op welke urgente gebieden? Juist: arbeidsmarkt, economie , duurzaamheid. 
En wat gebeurt er nu? We laten ons als raden uit elkaar spelen; er is nauwelijks gemeenschappelijk overleg, laat staan gezamenlijke sturing vanuit de volksvertegenwoordiging en het AB/DB van Hameland legt onvoldragen voorstellen met alleen maar open einden voor. Is dit samenwerking? Is dit versterking van de arbeidsmarkt in de Achterhoek? Is dit een gezamenlijke werkgeversbenadering? Nee dit is terugtrekken op de gemeentelijke eilandjes. Dat is dodelijk!.
 
Ik zou jullie willen oproepen geen onomkeerbare besluiten te nemen. We moeten tijd hebben om betere voorstellen MET ELKAAR te formuleren, niet vanuit de ivoren toren van directie/bestuur. De SW-mensen zijn het waard. Het is uiterst pijnlijk dat nou juist bij deze doelgroep de samenwerking tussen gemeenten, die zo broodnodig is uiteen gaat vallen.
Volg het advies van Jan-Jaap de Haan (Cedris) : bezint eer ge begint. Die bezinning heeft onvoldoende plaatsgevonden. De raden wordt nu gevraagd accoord te gaan met iets wat geen plan kan heten, met de ogen dicht een fors krediet beschikbaar te stellen voor een structuur die nog helemaal ontwikkeld moet worden.
Mijn idee zou zijn: Laten we eerst eens de Participatiewet in de steigers zetten en dan Hameland daarin passen. Maar vanuit respect en partnerschap en niet vanuit afbranden en rancune. Daarbij zou ik ook graag willen nadenken met elkaar of de raden geen grotere invloed moeten hebben binnen dit soort belangrijke onderwerpen. Mijn vertrouwen in het DB/AB van Hameland is de laatste weken behoorlijk aan het wankelen gebracht. Ze zijn onzichtbaar. Antwoorden niet op vragen. Verdedigen hun ideeen niet.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *