week 23 (klik hier)

Feiten worden niet geloofd
In het RTG Ruimte was het allemaal wat concreter.Verschillende fracties hadden gevraagd om de raadsmededeling over de Beggelderdijk in Dinxperlo te mogen bespreken.  Over deze weg is een onderzoek gedaan en  daarover is een presentatie gegeven door de ambtelijke medewerkers samen met de wethouder. Veel mensen geloven de cijfers niet.  Dat is een raar fenomeen. Het begon al met de woordvoerder van Dinxpers Belang die vond dat de verkeerstellingen in een rustige vakantie- periode geen juist beeld konden geven. De metingen/tellingen vonden echter plaats van 3 t/m18 november, niet echt een bouwvakperiode.  Dat leverde een aantal motorvoertuigen op van 2400 per etmaal.  De Aaltensweg in Dinxperlo heeft er twee keer zoveel.
Vervolgens wordt dan in wetenschappelijk verantwoorde modellen (die door heel Nederland gebruikt worden) uitgerekend wat de groei zou kunnen zijn tot 2030. Daarvoor gelden 4 scenario’s  (te maken met economische groei, huizenbouw enz.)  Dan komt het  “ergste” model uit op 4400. Volgens een van de insprekers was dat een foute aanname want er was geen rekening gehouden met de enorme toename van vrachtverkeer als de uitbreiding van de fabriek ter plaatse  zou doorgaan. Bovendien trekken TomTomszich niks vanmodellen aan.Volgens de wethouder had hij gesproken met die fabriek en zij hadden aangegeven dat ook met de toekomstige  uitbreiding de bedrijfsvoering zodanig is dat erg geen grote toename van vrachtauto’s zou komen.
Volgens een buurtbewoner die er al 25 jaar woont wordt er ontzettend hard gereden. Snelheden van rond de  100 km zijn normaal. In de meetperiode was de gemiddelde snelheid  44 km per uur en de V85 snelheid (dat is de snelheid die door 85% van de weggberuikers niet wordt overschreden) is op de Beggelderdijk 55 km per uur. Volgens de woordvoerder van Dinxpers Belang gebeurden er ook heel veel meer incidenten dan de 2 gemelde incidenten met schade in de afgelopen 5 jaar.
Het punt wat wel hout snijdt is dat de weg eigenlijk niet is ingericht voor de functie die hij uitoefent (gebiedsontsluitingsweg), maar volgens de wethouder had nou juist zo’n smalle weg ook voordelen vanwege de snelheid. Mensen doen voorzichtiger. Ook heeft een echte  gebiedsontsluitingsweg (Aaltenseweg)  zeker twee keer zoveel motorvoertuigen.
Hier doet zich een interessant bestuurlijk fenomeen voor. Hoe kan het dat bewoners de metingen en cijfers in twijfel trekken en dat raadsleden hen daar in volgen? Dat kan er alleen maar mee te maken hebben dat men zich subjectief onveilig voelt. Metingen geven aan dat er niets aan de hand is, maar men voelt dat niet zo. Dan heeft het ook weinig  zin om te gaan bakkeleien over de juistheid van de cijfers, maar te kijken of je dat onveiligheidsgevoel zou kunnen wegnemen. De vraag is of dat moet door een grote herinrichting, zoals het College onder druk van Dinxperlose raadsleden wil die  3 tot 5 ton kost.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *