week 20

Hoe blijf je bij?
Lees, vraag, bel, mail, schrijf, twitter

Hoe blijf je bij in het mediageweld?
Deze week bleek weer dat ondanks alle informatierubrieken, advertenties, social media en verjaardagsfeestjes vaak informatie gemist wordt. In de agendacommissie die maandagavond in het gemeentehuis gehouden werd kwam daarvan een voorbeeld aan de orde. Het betreft het bestemmingsplan Dinxperlo. Dit is na inzet van een heuse Denktank, informatieavonden, zienswijzenmogelijkheden vastgesteld op 12 december 2012. De bestemmingen die in zo’n bestemmingsplan vastgelegd zijn geven het college de mogelijkheid bepaalde plekken “uit te werken”.

Zo was dat in Dinxperlo het geval voor de locatie “Wegwijzer” de afgebroken openbare school. Volgens het bestemmingsplan is daar woningbouw mogelijk, dus het College kwam met een berekening hoeveel woningen daar zouden kunnen. Logisch en normaal. Toen kwamen de winkeliers in het geweer: zij hadden bedacht dat dit een locatie voor een supermarkt zou kunnen zijn. En kwamen dus daarover inspreken.
Volgens Johan Pennings (CU) in de agendacommissie van dinsdag is een voorstel dat gaat over de uitwerking (vooral financieel) van een bestemmingsplan niet de plek waar over de verandering van woning naar supermarkt gesproken moet worden. De dienstdoende voorzitter Henk Meerdink had de insprekers moeten wijzen op de mogelijkheid een verzoek in te dienen. En niet alle ruimte moeten geven om uitgebreid de vestiging van een supermarkt te bepleiten. Immers dat was niet aan de orde en de RTG had op dat moment geen compleet beeld en informatie. Ik ben dat met Johan eens.

Vanuit de winkeliers is echter zo’n actie enigszins begrijpelijk: zij zien een agendapunt over bestemmingsplan Dinxperlo in de krant staan en willen dan hun punt bepleiten. Echter resultaat was dat er geen afspraken of toezeggingen gedaan werden of konden worden, zodat iedereen met een kater zat. Twee keer moraal van dit verhaal: als iemand iets wil van de gemeente moet hij een vraag stellen, een brief schrijven of een gesprek aanvragen en niet zijn/haar punt bij een geheel ander punt aan de orde stellen. Dat leidt alleen maar tot discussies zonder adequate informatie. Punt twee: het is van belang, zeker voor belangenverenigingen, de ontwikkelingen en publicaties goed te volgen. Er kan zo maar iets kunnen gebeuren waar men zelf bij betrokken is. Daarbij heeft het College de plicht zoveel mogelijk belanghebbenden te informeren. Ook raadsleden kunnen natuurlijk wel eens voor intermediair spelen of stukjes schrijven op hun website.

Gemiste berichten.
Een tweede voorbeeld “overkwam” de bewoners van de Walfortlaan. Zij lazen pas achteraf in het plaatselijk krantje dat er een bijeenkomst/rondetafelgesprek was geweest over de Walfortlaan. Zij hadden daar graag ingesproken. De bijeenkomst was wel aangekondigd in de gemeentelijke advertentiekolommen. Gemist dus. Ze waren ook niet getipt. Pikant. Haarts Belang en de LTO hadden het niet gemist, waarschijnlijk wel goed gelezen of getipt door de indiener van het punt, Meerdink (alweer) van het CDA.
De bewoners van de Walfortlaan hebben alsnog de gemeenteraad hun brief van oktober 2012 toegestuurd. Die was niet bij de raad terechtgekomen omdat in overleg met de wethouder een oplossing gezocht zou worden. Ook pikant. Hoe kan het dat een wethouder in overleg weliswaar met de indieners een brief aan de raad achterhoudt? Nu moet men snel aktie ondernemen en nodigde de fracties daarom afgelopen zaterdag uit.
Moraal van dit verhaal: stuur brieven of verzoeken aan het College altijd in kopie aan de raad. Het kan zijn dat het om een zaak gaat die tot de bevoegdheid van het College van B. en W. behoort, maar het is altijd goed dat de controleurs van dit orgaan, de gemeenteraad dus, op de hoogte zijn welke verzoeken en toezeggingen bij en van het college komen.

Check besluiten.
Nog een voorbeeld. Het gebeurt wel eens dat er raadsbesluiten genomen worden, die niet altijd bekend zijn bij mensen om wie het gaat. Dan kan het zijn dat in overleg tussen gemeentelijke medewerkers en gebruikers of huurders of initiatiefnemers andere oplossingen gezocht worden. Dat kan soms prima. Maar daarvoor geldt de tip: vraagt altijd na wat het oorspronkelijke besluit is geweest en of de uitwerkingsvoorstellen daarin passen. Kortom laat het denken niet alleen aan anderen over.

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *