week 20 (klik hier)

U vraagt wij draaien. Waarom trekt het College de knip  voor bedrijven die zelf maatschappelijk willen ondernemen?
Er is iets geks aan de hand. In een tijd waarin mensen die zorg nodig hebben opgeroepen worden toch vooral in hun eigen omgeving rond te kijken, in plaats van een beroep te doen op de overheid; in een tijd waarin het CDA-VVD-CU-college alle waarderingssubsidies voor verenigingen wilde afschaffen; in die tijd wil datzelfde college een vorstelijke gift doen aan bedrijven die gewoon hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nakomen.
 
Wat is er aan de hand? Vanuit enkele grotere steden overgewaaid is de “Achterhoekse Uitdaging”. In Aalten moet dat de  “Aaltense Uitdaging”worden. Ondersteund  door Oranjefonds en Rabobank moeten bedrijven werk gaan maken van maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat wil zeggen ze gaan op zoek naar vragen en “uitdagingen” bij verenigingen, instellingen en non-profit organisaties en proberen die vragen met hun eigen bedrijf of in groepjes op te lossen. Dat kan gaan om een vraag naar kennis (bijv. op gebied van verzekeringen, arbeidsrecht enz.), maar ook om tijd (middagje klussen in de speeltuin) of middelen (zo heeft men een instelling voorzien van een schrobmachine). Allemaal heel nobele dingen, trouwens vrij normaal voor de meeste bedrijven (hoeveel wordt er al niet gesponsord, verloot, geïnvesteerd in advertenties en reclameborden). Niettemin een sympathiek initiatief, hoewel ik persoonlijk meer zie in MVO-beleid: maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij het bedrijf op alle gebieden nagaat of men duurzaam bezig is: in de inkoopketen, in het personeelsbeleid en in de manier waarop producten gemaakt en verkocht worden.
In een aantal steden is zo’n  initiatief bekend onder de naam “De Slinger”. Daar organiseert men elk jaar een heuse beursvloer waarin bedrijven (aanbieders) en instellingen (vragers) met elkaar in contact kunnen komen. Initiatieven als NL-Doet zijn ook bekend. In particuliere kringen fungeren onderlinge hulpnetwerken of ruilkringen zoals “Veur mekare” in de omgeving Bredevoort.
 
Een aantal bedrijven, aangejaagd door een bedrag van 2500,– van de Rabobank wil dit ook in de gemeente Aalten. Men zoekt founders. De kosten bestaan vooral uit de coördinatiekosten van een zzp-er , die daarnaast ook in dienst is van Figulus. Er wordt voor 3 jaar € 10.000,– (dus in totaal € 30.000,–) van de gemeente gevraagd om het bedrijven netwerk op te zetten. Argument: als de gemeenteraad akkoord gaat komt ook de subsidie van de Rabobank en het Oranjefonds af.
 
Wat is dit voor naar chantage-riekende opstelling? Waarom moeten nou bedrijven die graag iets maatschappelijk betrokkens willen doen gesponsord worden met in totaal € 30.000,– de komende drie jaar? Wat kun je daar allemaal wel niet voor doen op dit terrein. Zou een ruilkring als Veur mekare niet een enorme uitbreiding kunnen maken als ze zo’n bedrag kregen? Zou NL-Doet  met zo’n bedrag niet honderden meer deelnemers kunnen krijgen? Waarom is er in de gemeente een Naoberfonds gemaakt om kleinschalige buurtinitiatieven te ondersteunen en moeten enkele bedrijven – die vaak toch al voldoende middelen hebben-  een forse greep in de gemeentelijke reservekas doen?  Geldt de “participatiesamenleving” niet voor bedrijven dan? Waarom moet er een beroepskracht (zzp-er) op gezet worden om dit allemaal in goede banen te leiden? Kunnen die bedrijven dat zelf niet (dat kan al één van de giften zijn). Waarom wordt dit initiatief niet verbonden met al die initiatieven die hiervoor al genoemd zijn. Waarom wordt er niet gewoon – net zoals alle andere mensen die wat willen- een beroep gedaan op het Naoberfonds. Waarom krijgt deze groep van bedrijven met zoveel gemak een dikke subsidie van het College, terwijl andere kleinere burgerinitiatieven  (muziek- en cultuurverenigingen, sportclubs en buurthuizen) vaak hutje bij mutje bij elkaar moeten krabben  om rond te komen? Waar is de afweging tussen nut, noodzaak en rechtvaardigheid en hoogte van de bedragen? Of is het het gemak van de populariteit? Lekker royaal zijn met geld van een ander.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *