week 20 (klik hier)

Omgevingsdienst Achterhoek functioneert nog niet goed.
Maandag 12 mei kwam aan het begin van de avond de agendacommissie bij elkaar. Die besloot om het coalitieprogramma in een zgn. Rondetafelgesprek te behandelen. Ook  werd nog eens stilgestaan bij de afspraak dat raadsvergaderingen niet langer duren dan 11 uur. En als de vergadering dan nog niet af is, de volgende woensdag verder te gaan. Daar wordt nogal eens de hand mee gelicht, zodat het toch later wordt dan 11 uur. Voor mij mag er vergaderd worden tot diep in de nacht, als dat nodig is. Raadsleden kunnen na 11 uur ook nog altijd minimaal een uur in het café zitten, dus vergaderen kan ook. Maar het is wel zo: afspraak is afspraak. Dus 11 uur stoppen. Ook voor mensen die de andere dag weer bijtijds bij hun baas moeten zijn. 
 
Daarna was het de beurt aan de directeur van de ODA, mevr. Ir. Petra van Oosterbosch, de Omgevingsdienst Achterhoek
Ze gaf een uiteenzetting waar ODA voor staat, handhaving milieu en leefomgevingstaken, vergunningverlening, toezicht en handhaving.
De ODA is gestart op 1 april 2013 en  alles is nog lang niet in orde. Ze werken hier hard aan.
Gemeenten blijven het eerste loket, voor inwoners en bedrijven verandert op het gebied van de aanvraag in feite niets. De ODA is een van de 27 RUD’s: Regionale Uitvoering Diensten op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Die zijn door het Rijk verplicht ingesteld na de grotere rampen in Enschede en Volendam. 
Doordat de gemeentes ieder hun eigen manier van werken, hun eigen werkwijzen en systemen,  hebben, loopt alles nog niet op rolletjes. Bijv. bij  sommige vergunningaanvragen is de termijn i.p.v. 4 soms 8 weken.  De ICT is het grootste probleem op dit moment en om dit op te lossen is zeker een bedrag van enkele tonnen nodig.
Op dit moment verloopt ongeveer 80% goed. Het is niet aan te geven wanneer de resterende 20% in orde is.
Over een jaar komt mevr. Oosterbosch terug en dan kunnen we zien of er vooruitgang is geboekt. Ik vind dit nogal zorgelijk: schaalvergroting, samenwerking en bundeling zouden deskundigheid en snelheid moeten vergroten en kosten besparen. Dat is nog lang niet het geval. Daar zal ons nieuwe college hard aan moeten trekken. Daar was die dinsdag nog niet veel van te merken.
 
Café zonder drank.
De gemeentelijke organisatie had dinsdag een informatie-café georganiseerd voor raadsleden en fractievolgers. Die konden aan de medewerkers vragen stellen over de jaarrekening 2013 en de voorjaarsnota 2014. Vragen over de jaarrekening gaan bijna altijd over de verschillen: “we hebben begroot dat iets “x” kost, hoe kan het dan dat er “y” is uitgegeven.” Ook moet de raad kijken of  de bedoeling van het beleid wel gehaald is. Dat is moeilijk. Want hoe meet je of het beeld van Aalten positief is, de mensen gelukkig en natuur en milieu verbeterd zijn. De voorjaarsnota geeft de stand van zaken in het lopende jaar aan. Ook daar kunnen vragen gesteld worden over “hoe het gaat”. Bijvoorbeeld: “wij hebben voor 2014 gerekend op 14 bezwaarschriften; tot 1 april zijn er 2 binnengekomen en die zijn beide afgewezen.”
De medewerkers hadden zich opgesteld aan sta-tafels in de raadszaal en voorzaal van het gemeentehuis, netjes met een nummer en een titel. Zo kon het zijn dat je verschillende raadsleden in stapels papier zag bladeren en zoekend rondkijken: “ik wil iets over de wmo weten: bij welk tafeltje moet ik zijn?
 
Raad niet bij leegstandsgesprek.
Dinsdag komt de raad weer bij elkaar. Het gaat over de industriegronden die niet nodig zijn aan de westrand van Aalten, over zonnepanelen aldaar en over de uitgangspunten van de begroting.
Die avond is er ook een informatie over de leegstand in Bredevoort.  De organisatoren (o.a. Bredevoorts Belang) lieten hoopvol in hun persbericht weten dat ze ook graag wethouders en raadsleden daar zagen komen. Die kunnen dus niet.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *