week 19 (klik hier)

Toneelstukje over zondagsopenstelling 
Een nogal vreemde vertoning afgelopen dinsdag over het voorstel voor zondagsopenstelling van de winkels op de agenda van het zgn. Rondetafelgesprek. Het voorstel wat er lag, was nog van het vorige college. Tot stand gekomen na veel gedoe. Uiteindelijk was het voorstel: geef in principe toestemming elke zondag open te gaan en laat elke (groep van) winkelier(s) zelf bepalen wanneer. Immers een tuincentrum heeft andere toptijden dan een autobedrijf. Alle winkeliersverenigingen en ondernemers leken hier mee te kunnen leven. 
Inmiddels is er een nieuw college en een coalitieprogramma. Daarin staat iets anders over de zondagopenstelling. Nl. dat het er 12 blijven en voor een aantal branches 24. Achteraf “af te rekenen” met een soort strippenkaart.  Guido heeft in de RTG al onze twijfel over de juridische juistheid en haalbaarheid geuit. Dus waar moest het nu over gaan? Over het voorstel van het oude college of over de aangekondigde plannen van het nieuwe college?  Bovendien is 2014 al een eindje gevorderd en nu geldt nog steeds de oude regeling. Dat wil zeggen 12 zondagen door het college vastgesteld. Overigens in Dinxperlo zijn ze niet eens vastgesteld. Tijdens de RTG werden uitvoerige pleidooien gehouden door winkeliers uit Bredevoort (Willy Heinen en de heer Boenink namens Spar Luiten). Die pleidooien kwamen er op neer om alle zondagen vrij te geven en de winkeliers zelf uit te laten maken wanneer de winkels open zijn.  Volgens de vertegenwoordiger van Spar Luiten is zondagopenstelling zelfs voorwaarde voor de levensvatbaarheid. De FAM-vertegenwoordiger zaaide weer twijfel. Daar waar men de vorige keer nog gezegd had dat men kan leven met een ruime openstelling, omdat men als FAM-winkeliers zich toch zouden beperken tot 5 evenementen, werd nu weer aangegeven “dat de FAM-winkeliers geen behoefte hebben aan verruiming”.  
 
De kersverse wethouder Rots weerde de vragen en kritiek af: dit is een voorstel van het oude college, wij komen op basis van het coalitieakkoord met een nieuw voorstel. En wel in augustus. Dus ik hoef eigenlijk niet te reageren op opmerkingen over het oude voorstel en ook nog niet over het nieuwe, want dat is er nog niet. We zullen dan de opmerkingen die hier gemaakt worden meenemen. Volgens Willem Bruil (HMV) was er dus maar één conclusie mogelijk: we zitten hier een schijndiscussie te voeren, waarom kappen we daar niet mee. Vervolgens vroeg de voorzitter wat te doen met dit voorstel: de coalitiepartijen wilden het niet naar de raad geleiden, de oppositiepartijen wel: 4-4. Dus niet naar de raad en terug naar het College. Ik ben het daar niet mee eens. Als het voorstel van het oude College van tafel moet, moet dat in de raad gebeuren. Dan kan de kiezer ook horen waarom bijv. GemeenteBelangen op dit punt tegen haar eigen programma ingaat. Dat kan en mag in een coalitiedemocratie: maar je moet wel zo mans zijn om dat uit te willen leggen in een openbare discussie.
Dit onderwerp had nog een staartje. De voorzitter van de RTG (Veldhuizen) schreef de andere dag een pittige brief dat hij zich als voorzitter in zijn hemd gezet voelde. Als direct gezegd zou zijn door de coalitiepartijen of de wethouder dat er in augustus een nieuw voorstel zou komen, dan hadden de insprekers daar rekening mee kunnen houden. Nu leek het erop dat eer een toneelstukje opgevoerd werd met een zeker afloop. Tja. Martin is nog niet gewend deel uit te maken van de oppositie. Dit soort dingen passeerden natuurlijk ook regelmatig in een vorige periode toen hij wel in de coalitie zat.
 
Wel of geen zonnepanelen op grond Sondernweg?
Er lag al een tijdje een voorstel van de VVD-fractie om de gronden die bestemd zouden zijn voor industrieterrein aan de westkant van Aalten te benutten voor zonnepanelen. Het (alweer oude) college had dit laten uitrekenen en was tot de conclusie gekomen dat dit geen goed verdienmodel is. Ook hier speelde het nieuwe coalitieprogramma  de aanwezigen weer parten. Daarin werd nl. aangegeven dat de ontwikkeling van dit industrieterrein op een laag pitje gaat en de grond afboeken en voor een gedeelte weer afstoten. Er staat letterlijk in het coalitieakkoord: De ontwikkeling van de Westrand Aalten komt alleen voor uitbreiding in aanmerking als er minder dan 2 hectare beschikbaar is (in Aalten), dan ook nog in beperkte vorm. Alle gronden afboeken en mogelijk een gedeelte afstoten.
Over dit soort zinnen en afspraken hebben we het dus als we het hebben over “de schijn van belangenverstrengeling” van wethouder Luiten. Er is dus al geregeld dat de grond teruggeboekt wordt naar agrarische waarde en we dus op dat moment een fors verlies op de grondexploitatie lijden. Vervolgens heeft Luiten er een prive-zakelijk belang bij dat dat gebeurt, omdat hij dan ook een reden heeft om de grond weer tegen de (afgeboekte) waarde terug te kopen. Er kwamen nog wel wat ideeën op tafel om ergens anders iets met zonnepanelen te doen, samen met de Achterhoekse Energiemaatschappij. Maar wethouder Kok deed een opmerkelijke uitspraak: voor ons college zijn de opbrengst en de financiën bepalend. Als het niet meer oplevert dan onze huidige goedkope energieleverancier dan investeren we niet, zo moet dit verstaan worden.Hoe zo: duurzaamheid voorop?
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *