week 18 (klik hier)

Vernieuwing in de Aaltense raad: is dat mogelijk?
 
In het wekelijkse praatprogramma voor de lokale radio heb ik aandacht gevraagd voor mijn column van vorige week over de noodzakelijke vernieuwing. Een paar dingen pikte ik eruit. Bijvoorbeeld het gegeven dat je wellicht best met een aantal fracties kunt afspreken dat één iemand het woord voert voor allen (als je het toch met elkaar eens bent). Dat voorkomt 7 dezelfde verhalen. Of dat de raad meer in gesprek gaat met burgers over de maatregelen die genomen zijn. Als er bijv. een ingrijpende verbouwing heeft plaats gevonden, dat je dan na een haf jaartje eens gaat vragen hoe het nu gaat. Maar ook vooraf aan de RondeTafelgesprekken een soort open ronde met vragen en brieven. 
Mijn gesprekspartners Jos Wessels van CDA en Rudi ter Maat van PvdA waren niet onverdeeld enthousiast over mijn ideeën, maar legden ze ook niet helemaal terzijde. Jos gaf  uitgbereid aan waarom hij tegen een referendum was en dat hij uit de politiek zou stappen als een referendum ingevoerd zou worden. Dat schiet natuurlijk niet op. Bijna iedereen die  bij de politiek betrokken is vindt het Oekraïne-referendum een voorbeeld van hoe het niet moet, omdat door gaatjes in de wetgeving het mogelijk is  dat rechtse relnichten zo’n instrument kapen. Dat wil niet zeggen dat je op lokaal niveau niet kunt experimenteren met peilingen, stemmingen, internetfora, omnibusenquetes e.d. Het gaat naar mijn idee of je een houding bezit waarin je meningen en standpunten wilt laten toetsen. Of dat je vasthoudt aan het adagium: deze 21 mensen zijn gekozen en weten het dus.
De presentator, Ab van der Geest, zelf ook regelmatig te vinden op de publieke tribune van de raad gaf inderdaad aan dat het daar wel eens eindeloos duurde wanneer de vijfde, zesde of zevende partij weer zei hoe zijn partij erover dacht en dat bleek dan het zelfde dan zijn voorganger. Toch was er niet veel enthousiasme bij vooral Jos te bespeuren om nu eens door een andere fractie namens hen het woord te voeren.  Soms gebeurt dat wel binnen de coalitie, dat is natuurlijk al wat, maar nog wel  erg behoudend. 
Wat wel breed herkend werd in het gesprek is dat ook betrokken mensen niet meer zo makkelijk te binden en te boeien zijn voor langere tijd voor een intensieve klus. Het raadswerk kost gemiddeld 15,9 uur per week, zo wees een onderzoek uit.  Maar ook hier is het nadenken over oplossingen nog ver weg. Het blijft natuurlijk heel erg raar dat er in Nederland 300.000 mensen lid zijn van een politieke partij en dat er bijv. 700.000 mensen lid zijn van Natuurmonumenten. Maar uit die 300.000 worden wel alle bestuuders gerecruteerd, dat is natuurlijk van een zeldzame arrogantie.  Natuurlijk is hier de praktijk ook vaak sterker dan de leer en worden bestuurders gauw lid van een partij als ze het pluche ruiken. Of zijn ze in naam wel lid van een partij, maar alleen omdat het zo nodig moet. Of richten ze zelf een splinter op. 
Vernieuwing moet ten eerste een doel hebben.  Mijn doel is dat meer mensen vat hebben op hun eigen leven en leefomgeving en dat zij open staan voor andere levens en leefomgeivingen. Mijn vrijhied mag niet koste gaan van de vrijheid van een ander. Politiek is daarvoor een middel. Dat moet dus zodanig georganiseerd zijn dat het het doel dient. Als je dan wilt dat meer mensen hun steentje bij kunnen dragen, dan is politieke vernieuwing ontzettend nodig. Ook in Aalten. Hòe we dat doen, daar kunnen we het over hebben. Maar eerst is nodig de erkenning dat er vernieuwd moet worden.
Daags na het gesprek kwam het bericht naar buiten dat de klassieke middenpartijen CDA, VVD en PvdA kampen met teruglopende ledenaantallen en dus inkomsten. Dat was aanleiding voor een discussie over een andere manier van politieke organisatie. Ook het CDJA deed daarbij een boon in het potje. Lees: https://cdja.nl/2016/05/cdja-lanceert-werkgroep-politieke-betrokkenheid-toekomst/
Dat klinkt hoopvol. Als op landelijk niveau (wellicht dan wel gedwongen door de centen) al een discussie plaatsvindt over een andere manier van binden en boeien van mensen aan de politiek, dan sijpelt dat vast ook door naar lokaal niveau.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *