week 17 (klik hier)

Nieuw college een feit. Luiten krijgt geen steun van de nieuwe oppositie.
Dinsdag kwam de gemeenteraad in nieuwe samenstelling bij elkaar. Belangrijkste agendapunten waren de presentatie van het coalitieakkoord en de verkiezing van de wethouders. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen lichtten summier de totstandkoning en inhoud van het akkoord toe. De Progressieve Partij had per brief geopperd om het akkoord nu niet inhoudelijk in de raad te bespreken, maar via een rondetafelgesprek in de raad te brengen. Dat betekent dat elke fractie om verduidelijking kan vragen, maar vooral ook dat het publiek kan inspreken. Dat idee werd ondersteund door de oppositiepartijen en overgenomen door de coalitie. “De eerste stap is goed”, zo was mijn commentaar daarop.  Nu volgt natuurlijk straks de “lakmoesproef”: in hoeverre is de coalitie bereid goede ideeën toe te voegen aan het door hen opgestelde akkoord. De noodzaak is er niet zo: de beoogde wethouders hebben hun post binnen en de coalitie heeft een meerderheid.  Of die stabiel is moet blijken. En ook of men suggesties, aanvullingen en ideeën wil beoordelen op het gevolg voor de inwoners van de gemeente en dan vooral  op het belang van de zwakkeren òf dat de coalitie toch weer eerst kijkt wie het idee levert en dan pas naar de inhoud.
 
Wethouders gekozen.
Vervolgens moest de raad wethouders kiezen. De coalitie stelde voor 4 wethouders te benoemen, waarvan één in een halftime functie. De CDA stelde de heren Ted Kok en Erik Luiten kandidaat, Gemeentebelangen Henk Rijk en de ChristenUnie wilde Arnold Rots naar voren schuiven. De laatste was buitenlands, dus die verkiezing en benoeming volgt op 29 april. De burgemeester gaf aan dat een extern bureau bezig is met een integriteittoets. Die was nog niet met alle kandidaat wethouders doorgenomen, vanwege de korte tijd en de feestdagen. Wel was al gesproken met de heer Luiten en de uitslag was dat er nu op dit moment geen gevaren zijn, maar dat in de toekomst wanneer er grondposities in het geding zijn een gevaar kan opdoemen. Echter de heer Luiten had verklaard zich aan de regels en wetten te houden. 
De raadsleden kregen stembriefjes met daarop de naam van de voorgestelde kandidaat. Daarop  konden ze invullen: voor, tegen of een naam van een andere kandidaat invullen. Vooraf gaven sommige fracties een verklaring waarom ze wat gingen stemmen (de stemmingen over personen zijn geheim, met gesloten briefjes). HMV en VVD vroegen aan de heer Luiten of er nadere afspraken gemaakt zijn over de gronden. Er zijn geen nadere afspraken gemaakt. Dat was voor deze fracties reden om tegen de kandidatuur van de heer Luiten te stemmen. IK heb aangegeven dat de Progressieve Partij niet kan instemmen met vier wethouders met bijbehorende kostenverhoging van 50-60.000 euro per jaar. Wij stemden  behalve tegen de heer Luiten ook tegen de heren Rijks en Kok omdat zij de gang van zaken rond de grondaankoop van de heer Luiten indertijd onder de pet hebben gehoude. Bovendien hebben  zij niets ondernomen tegen de actie van de burgemeester om achter de rug van de raad om een onderzoek in te stellen naar handelingen en transacties van diezelfde raad. Bruil van HMV gaf nog aan dat het moeilijk stemmen is als niet duidelijk is welke portefeuille  elke wethouder  heeft; hem was nl. opgevallen dat geen enkele kandidaat deskundig is op gebied van de zorg. 
Enkele raadsleden waren afwezig. Zodat er 11 stemmen op de heer Luiten uitgebracht werden, 5 tegen, één ongeldig en één op de heer Diersen. Op de heren Kok en Rijks werden 15 stemmen voor en 3 tegen uitgebracht. Vervolgens werden de heren Frenken en Bulsink tot raadslid benoemd als opvolger van Luiten en Rijks. Opvallend was dat –na enig recherchewerk- de HMV fractie op Freek Diersen (wilde)stemmen i.p.v. op Erik Luiten. En dat Freek Diersen niet aanwezig was. Rommelt het nu al bij het CDA, zo vraag ik mij dan af. Bloemen en felicitaties.
 
Geluid uitgesteld
De kersverse coalitie wilde de behandeling van de geluidverordening evenementen en horeca niet behandelen. Waarom precies was niet duidelijk. Dat betekent dat de bestaande verordening van kracht blijft. Dat betekent weer dat het geluid op de gevel van de omliggende huizen op Koningsdag van 13.00-20.00 onbeperkt mag zijn en ’s avonds 90DbA. In het voorbereidende rondetafelgesprek wilde de horeca wel tot 95dbA gaan overdag. Mits de lokaliteiten tot 02.00 uur open mochten blijven. Wethouder Kok wilde wel proberen een “gentlements-agreement” te maken om ook overdag de gevelbelasting tot 95dbA te beperken. Dat is ook gebeurd. De oppositie mopperde over het late tijdstip van deze evaluatie, maar volgens Kok was dat zo ongeveer de schuld van de raad zelf die demonstraties van de GGD wilde hebben enz. Feit is gewoon dat hij zelf te laat begonnen is met de evaluatie (had direct na de Aaltendagen opgepakt kunnen worden). De reden dat deze verordening nog op 22 april behandeld moest worden (dat was de buurt beloofd), was dat eventuele veranderingen dan meteen op de Koningsdag konden ingaan. Volgens de raadsstukken zouden de aangepaste regels in kunnen gaan een dag na het besluit. Dat bleek echter een dag na publicatie te zijn en die was zes dagen na het raadsbesluit. Dus ruim na Koningsdag. Ik vond en vind dat uiterst onaangenaam. “U hebt ons op het verkeerde been gezet” was mijn commentaar. Kok: ”Ik werd zelf ook door deze wijziging verrast”. Slordig bestuur heet dat.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *