week 16

Week 16

Ruimere normen, geen controle op handhaving.
CDA weer op de bres voor grote boeren

Normen en controle op handhaving
Daar ging het over in de raad van Aalten afgelopen dinsdag. Na vele klachten, discussie, controles enz. was de algemene mening dat het vrijlaten van geluidsnormen bij evenementen niet werkte. Het was zo’n mooie gedachte 1,5 jaar geleden: laat bij evenementen het aan de organisatoren (bijv. horecaondernemers) zelf over dat men binnen de geluidsnormen blijft. Vooral de coalitiepartijen VVD, CDA en GB hadden toen een groot vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de feestorganisatoren. Helaas sommige horecaondernemers in vooral de kern Aalten konden deze luxe niet aan. En daarover stroomden klachten binnen. Nu moest dus de overheid regulerend optreden en normen stellen. Het college deed een ingewikkeld voorstel, maar handhaafbaar. De coalitiepartijen wilden echter een verruiming van hun eigen collegevoorstel: in de nachtelijke uren van 12 tot 2 uur zou het geluidsniveau aan gevels niet 70 maar 85DbA mogen zijn. Dat zou beter handhaafbaar zijn volgens de VVD en CDA. De oppositiepartijen PvdA, ChristenUnie en Progressieve Partij waren hier niet voor. Zij vonden het van belang dat er vanaf nu heldere normen zijn, dat deze gehandhaafd worden en dat er bij overtreding ook maatregelen volgen. Vandaar dat zij in een motie de burgemeester vroegen met een handhavingplan te komen en deze met de raad halfjaarlijks te bespreken. Dat vond m.n. het CDA dan weer niet nodig: de burgemeester zou mans genoeg zijn handhavend op te treden. Dus uiteindelijk werd door de meerderheid een geluidsverordening vastgesteld met verhoogde geluidsnormen zonder apart handhavingkader of –plan. Overigens had de burgemeester geen moeite om de plannen en de resultaten van de handhavingacties met de raad te delen. Ik vind dit uiterst vreemd: je weet dat het grote probleem van geluidsoverlast het gebrek aan controle en handhaving is, vooral in de Landstraat te Aalten. Dan nog stel je hogere normen dan nu vast, maar je laat de controle voor wat het is. Ook ben ik erg benieuwd of de VVD zijn heilige mantra van “deregulering” nu gaat bijstellen: (enkele) horecaondernemers hebben bewezen dat ze de luxe van een regelloos beleid niet aankunnen. Dan moet de overheid toch weer regels stellen. Maar volgens CDA, VVD en GB trouwens niet extra te handhaven.

WMO en huishoudelijke hulp
Er waren zo’n twintigtal dames van de thuiszorg in de zaal die met spandoeken, sjaaltjes en t-shirts aandacht vroegen voor de dreigende bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Heel goed! Er is inmiddels een actieve kern in Aalten/Dinxperlo van thuiszorgers die het gesol niet meer pikken. De omvang daarvan is nog steeds niet duidelijk; daarover wordt in Den Haag beslist. Er werd daarover tot in het afgelopen weekend onderhandeld. Er lijkt enige beweging te komen in het kabinetsstandpunt. Misschien minder bezuinigingen en minder ontslagen.
Wel moest de gemeenteraad het WMO-beleidsplan vaststellen. De huishoudelijke hulp is daar onderdeel van, niet zozeer wie hoeveel krijgt, maar hoe deze georganiseerd wordt. In elk geval was er een toezegging om in regionaal verband te gaan spreken over de kwestie aanbesteding versus subsidierelatie. Dat is belangrijk. Vanaf nu wordt de huishoudelijke hulp door gemeenten bij organisaties zoals Sensire “aanbesteed”. Dat betekent dat de gemeenten kiezen of zelfs soms moeten kiezen voor de laagste en economisch meest voordelige aanbieding. Dat gaat vaak gepaard met de zgn. “race to the bottom”: er wordt bezuinigd op kwaliteit en arbeidsvoorwaarden. De gemeenten kunnen dit voorkomen door een subsidierelatie aan te gaan met een of meer organisaties en daarin afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden en kwaliteit. Zeker als er straks door de besluiten van dit kabinet maar 25% van het budget overblijft, zou dat wellicht een betere methode zijn. Onze fractie j heeft daartoe opgeroepen per brief en gevraagd in elk geval in de raad deze beslissing (aanbesteding of niet) voor te leggen. Wethouder Rijks heeft gezegd dat wanneer de thuiszorg bezuinigd wordt naar 25% hij –persoonlijk- niet de verantwoordelijkheid voor de juiste hulp neemt. Volgens de burgemeester heeft hij dat als collegelid gezegd. Het is opvallend hoe gemakkelijk het college zich soms ook neerlegt bij de meest rigoureuze ingrepen uit den haag, daar waar andere gemeenten nog wel eens aan de bel trekken.

Muziek krijgt er geld bij
Dankzij een amendement van het CDA in de begrotingsvergadering waarin € 20.000,– extra werd vrijgemaakt voor de ondersteuning van de muziekverenigingen lag er nu een voorstel om alle muziekverenigingen gedurende twee jaar een extraatje te geven van rond de 2500 euro voor de aankoop van instrumenten. Sommige fracties waren teleurgesteld over het weinig duurzame en toekomstbestendige karakter van deze maatregel. Een beetje een saxofoon kost al gauw het dubbele, dus dat geld is snel op. Volgens o.m. de VVD en de Progressieve Partij zou het beter zijn een structurele oplossing na te streven. Dat had gekund met bijv. een plan voor de jeugd, mede gesteund met (meer geld) van het oranjefonds. Maar de gezamenlijke verenigingen kozen voor deze weg en dat vond m.n. het CDA prima, andere opgelegde duurzamere oplossingen vindt men “betutteling”.
Ik vind het jammer dat het CDA (dit maakt hen ongetwijfeld populair bij de verenigingen) altijd maar weer kiest voor de kortetermijn-kadootjes voor verenigingen en te weinig oog heeft voor de duurzame oplossingen in geval van bevolkingsachteruitgang en bezuinigingen. In dit geval zou misschien een te bespreken oplossing zijn: een gezamenlijk instrumentenpool, gezamenlijke jeugdcampagne, samenvoeging/fusie van verenigingen of jeugdafdelingen, specialisaties per verenging, noem maar op.

Luiten krijgt geen schadevergoeding wel een gesprek
Een ingewikkelde kwestie met varkensboer Luiten aan de Akkermateweg zorgde voor een nogal lange discussie inclusief schorsing. De agrariër had planschadevergoeding aangevraagd omdat hij zijn bedrijf niet kon uitbreiden vanwege de woningbouw op het Kobus. Echter het College, en uiteindelijk ook de hele raad, betoogden dat zijn mogelijkheden niet beperkt zijn door het bestemmingsplan an sich. Dat past daar gewoon. Daar waren in eerste instantie CDA en ChristenUnie niet van overtuigd. Ze wilden een contra-expertise. Volgens Meerdink waren er wel verwachtingen wekt bij deze varkensboer om eventueel zijn bedrijf te verplaatsen. Dat was in de jaren 2000-2004 toen er sprake was van een gedachte dat ter plekke daar een rondweg zou komen. Echter die gedachte is nooit uitgewerkt in bestemmingsplannen. Dus nam het CDA genoegen met een gesprek van de wethouder met de agrariër dat gericht zou moeten zijn op “oplossingen en niet op problemen”. Welke oplossingen de wethouder in zijn achterzak zou mogen stoppen werd niet duidelijk. Het is toch altijd weer schokkend om te zien dat het CDA, ondanks dat ze weten dat e schadevergoeding geheel niet aan de orde is, toch weer boeren vanuit de overheid wil tegemoetkomen.

Technische begrotingswijziging wordt plots principieel.
Het College wilde geld van het ene potje (algemene reserve) overhevelen naar het andere (schommelfonds personeel). Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In het kader van bezuinigingen en “strategisch personeelsbeleid” is de mogelijkheid geschapen voor wat oudere werknemers met wat geven en nemen eerder te stoppen. Dat scheelt de gemeente personeelskosten. Maar kost de werknemer ook pensioenopbouw. Daarvoor was een regeling. Echter toen besloot het Rijk de pensioenleeftijd te verhogen, dus was dat gemeentelijke potje niet groot genoeg. Logisch lijkt dat. Maar toen dook opeens de principiële vraag op via CDA en Progressieve Partij: waarom zou iemand die bij de gemeente werkt en er eerder uit kan/wil èn de werkgever (gemeente) geen last moeten hebben van de verhoging van de pensioenleeftijd? Ik vind dat ook lastig uitleggen naar iemand uit de bouw die plotseling ook 5 maanden “extra moet”. Dus ik ben tegen extra geld voor deze gemeente-groep. Omdat het al over half twaalf was, werd deze discussie naar een later tijdstip verplaatst.

Reageren?  joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *