week 14

Week 14

Rumoer in de raadzaal en daarbuiten
Slingeplas in andere handen?

Rondetafelgesprek geluid
Dinsdag werd in het rondetafelgesprek de geluidsverordening besproken. Die gaat eigenlijk over het geluidsniveau bij feesten en partijen die als zgn. evenementen georganiseerd worden. En dan ook vaak in de buitenlucht of in een tent (bijvoorbeeld Sjoksfestival). Daarnaast zijn er nog de zgn. collectieve dagen, waarop ook het een en ander georganiseerd kan en mag worden met de nodige muziek. Zo heb je dus in de gemeente Aalten de “normale weken en weekends” waarvoor de normale horecagelegenheden en bijv. buurtcentra het zgn. “activiteitenbesluit” geldt. Daarnaast heb je 12 dagen (avonden) waarop (mits aangemeld) wat langer en wat harder muziek gemaakt kan worden en vervolgens zijn er nog de collectieve dagen (Koninginnedag, kermis, in elke kern weer anders). In de geluidsverordening staat nu dat maximaal twee dagen er buitenactiviteiten mogen zijn met een behoorlijk geluidniveau en tot 2 uur ’s nachts. Allemaal erg ingewikkeld, maar dat moet kennelijk omdat de ondernemers en organisatoren er onderling niet uitkomen.
De behandeling van deze verordening werd door buren van het café Malle Babbel in Aalten aangegrepen om luidkeels te protesteren tegen de in hun ogen onaanvaardbare overlast die men daar ondervindt. Te laat, te hard en te veel. Daar komt het op neer. Maar uiteindelijk is dat een kwestie van handhaving. Die vindt de buurt volstrekt onvoldoende. De georganiseerde horeca, waarvan dit café geen deel uit maakt, is natuurlijk bevreesd dat door het gedrag van één café er allerlei regels aangescherpt worden die hen gaan belemmeren. Mijn opvatting is: wij steunen goede ondernemers en treden op tegen ondernemers die zich niet aan regels houden.

WMO-beleidsplan al weer snel achterhaald
Woensdag was er in een rondetafelgesprek aandacht voor de WMO. Dit werd door medewerksters in de thuiszorg aangegrepen om te pleiten voor behoud van de thuiszorg. Het kabinet wil 75% bezuinigen op het bedrag voor huishoudelijke hulp dat gemeenten krijgen. Wethouder Rijks vond ook dat hij met zo’n korting niet verantwoord huishoudelijke hulp kon aanbieden. De dames van de thuiszorg meldden dat er zaterdag een grote demonstratie in Den Haag zou zijn, ook vanuit de gemeente Aalten bezocht door zeker 30 medewerkers in de thuiszorg. Vanuit de Progressieve Partij werd voorgesteld om gezamenlijk onze ongerustheid in Den Haag bekend te maken, immers zowel werknemers, werkgevers als gemeenten en cliënten hebben hetzelfde belang. Vanuit het CDA werd aandacht gevraagd voor de aanbesteding. Volgens de wethouder is het met de kortingen in het vooruitzicht onzeker of er nog opnieuw wordt aanbesteed. Volgens de WMO-raad (een groep actieve burgers die adviezen geeft) is het WMO-beleidsplan al weer bijna achterhaald: immers de grote veranderingen (bezuinigingen) vanuit de Haag op het gebied van werk, zorg en jeugd kunnen alle plannen weer door de war gooien.

Slingeplas waarschijnlijk in andere handen.
Woensdag luisterden een kleine 25 aanwezigen bij de Twee Bruggen waaronder 4 raadsleden uit Aalten, een aantal uit Winterswijk, wat wethouders, burgemeester Berghoef en een aantal omwonenden van de plassen het Hilgelo en de Slingeplas, naar de plannen voor de overgang van deze plassen naar de RGV. De voorzitter van de RGV, dhr. Droogh vertelde uitgebreid over het ontstaan en de ontwikkeling van RGV. Deze beheren een 1700 ha in totaal, waarvan een 1000ha water en een 700ha land. Verder beheren ze wellness complexen, plezierhavens, hotels en nog wat andere zaken en een eigen vermogen van ruim 50mlj. euro. Een indrukwekkend verhaal. Verder benadrukte hij dat men altijd veel overleg met gemeenten en buren van de recreatieplassen heeft. Ze willen ze goed exploiteren, zonder rompslomp en bezwaren van anderen, anders kosten ze te veel geld. Na overname van het RAL (Recreatieschap, de huidige eigenaar van de plassen) worden gemeenten aandeelhouders, maar krijgen geen zeggenschap op het beleid. Ook krijgt RGV een deel van het huidige vermogen van het RAL mee, een 4 á 5 miljoen. Gemeenten krijgen daarvoor een dividend van 10 % uitgekeerd en zijn af van de lasten van het RAL. De huidige medewerkers van RGV die in de buitendienst werken zijn allemaal opgeleid tot BOA. Het is de bedoeling dat de 6 of 7 medewerkers die nu bij het RAL in de buitendienst werken ook worden opgeleid tot BOA, met alle wettelijke taken. Ook zal zoveel mogelijk de lokale ondernemer worden ingeschakeld om het draagvlak te vergroten en deze weten vaak veel van de plassen en het gebied af. Er konden vragen gesteld worden over de presentatie. Politieke statements en meningen werd door de voorzitter afgekapt. Dat overkwam Meerdink. Hij dreigde op te stappen, maar dat bleef bij dreigen.

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *