week 13 (klik hier)

Duizend bloemen laten bloeien of is er regie op samenwerking nodig?
Enige weken geleden uitte ik in de deze rubriek zorgen over de stilte die er vanuit het College heerste over plannen in Bredevoort. Inmiddels zijn we een paar weken verder en heeft wethouder Ted Kok op een informatieavond over het vestingpark (tuin van St. Bernardus) gezegd dat het college binnen zes weken met een aantal besluiten zou komen voor Bredevoort.
De eerste besluiten zijn openbaar gemaakt. Allereerst is dat het besluit om een deel van het plan Bekendijk als gemeente weer “terug te kopen” van een projectontwikkelaar. Vervolgens om daar de regie voor woningbouw te nemen in samenwerking met bouwbedrijven. Dan het aantal woningen terug te brengen van 57 naar 23 en ruimte te maken voor de vestiging van een supermarkt achter de historische gevel. Op woensdag 1 april is daar in de showroom van garage ten Bruin een voorlichtingsavond over georganiseerd.Lijkt goed.
De raad deed in tussentijd ook nog een opmerkelijke uitspraak in een slepende kwestie. Met goedvinden van de oorspronkelijke tegenstanders als CDA en Gemeentebelangen kunnen op voorstel van de oppositiepartijen de winkels in het vervolg toch op zondag open. Wethouder Kok, aangemoedigd door de ommezwaai binnen zijn eigen partij en in zijn eigen hoofd, deed er meteen een schepje bovenop: kon wel geregeld worden vanaf de eerste zondag na de raadsvergadering. Dat regelen we.
 
Afgelopen dinsdag na m het College van B en W een tweetal opmerkelijke besluiten genomen.
Het eerste is om het gebouw Boek op t Zand in gebruik geven aan het initiatief van de Borghman (bierbrouwerij). Er moeten nog wel veel aanpassingen, vergunningen en invullingen gedaan en aangevraagd worden, maar volgens het College kan dit initiatief passen binnen de oude school. Daarmee kiest het College niet voor het idee van de vereniging Bredevoorts Boekbelang: die had samen met VVV een invulling rond boeken en cultuur in gedachten.
Behalve een ambachtelijke bierbrouwerij, een verkoop- en demonstratiepunt is in dit gebouw nu ook ruimte voor expositieruimtes en nog  aanpalende verhuur. Een tweede besluit is om  mee te gaan in het verzoek van dhr. Vernooijs om een “geleidelijke bestemmingsplanaanpassing” van St. Bernardus toe te staan zodat hij via “pop-up-constructies” het gebouw zou kunnen vullen (dat wilde hij per 1 april, maar ivm zorgvuldige procedures zoals overleg met de buurt lijkt dat niet haalbaar). Ook hier moeten nog veel juridische en bestemmingsplan-technische hobbels genomen worden, maar het begin voor de initiatiefnemers is er.  Vanuit  de ruimtelijke visie zijn ook wel wat randvoorwaarden gesteld: geen concerten bijv. en voorzichtig met de tuin. 
Ook werden deze week kunstenaars gesignaleerd die door de organisatie SLAK geïnteresseerd zijn in vestigingsmogelijkheden in Bredevoort. Het zou mooi zijn als het gebouw De Veste daarvoor geschikt gemaakt kon worden.
Tenslotte vorderen de werkzaamheden in de Koppelkerk gestaag. Daar schijnen ook ruimtes voor cultuur- en exposities te komen. 
 
De gedachte is: “laat duizend bloemen bloeien” en elk initiatief is het waard om genomen te worden. Je zou kunnen denken: het is particulier initiatief, dus laat de ondernemersgeest maar waaien. 
Maar er ligt toch wel een zekere verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke overheid, vertegenwoordigd door B. en W. Immers veel initiatieven richten zich op eenzelfde doelgroep van klanten. Die groep lijkt krimpende. Vandaar dat enige vorm van samenwerking tussen al die initiatieven, ideeën, ondernemers, klantgroepen enz. welkom zou zijn.
Een begin van die samenwerking zou al zijn als de ideeën van de vereniging Boekbelang gecombineerd zouden kunnen worden met de ideeën van de potentiële kopers van St. Bernardus de heren Vernooijs en Koot. De vraag is altijd of dat financieel ook allemaal op elkaar past.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *