week 13 (klik hier)

Afscheid oude en installatie nieuwe raad. VVD houdt de kiezers voor de gek.
Op woensdag 26 maart kwam de gemeenteraad voor het laatst in de oude samenstelling bij elkaar. Er werd een commissie gevormd uit de raad die de geloofsbrieven van de raad moest onderzoeken. Daarin staan o.a. het beroep en de nevenfuncties (bestuurslidmaatschappen) van het raadslid. Ook wordt gekeken of de gekozen raadsleden hun benoeming aanvaarden. Dat was (redelijk uniek voor Aalten) bij twee raadsleden niet het geval. Petra Hoezen (PvdA) had al aangekondigd dat ze haar lijsttrekkerschap en raadslidmaatschap neerlegt. Dat was bekend. Toch stemden 475 mensen op haar. Niet bekend was dat J.Teeuwsen, de nummer 2 van de lijst van de VVD er ook de brui aan zou geven.  In de raad werd daarnaar gevraagd. Volgens de VVD-fractievoorzitter was door de VVD unaniem besloten om Teeuwsen op plaats 2 te zetten van hun lijst. Hij vindt het om reden van integriteit niet goed dat hij na 7 jaar beleid maken, nu zijn eigen beleid moet gaan controleren, aldus  VVD-fractievoorzitter Veldhuizen.  De VVD schijnt niet te beseffen dat hun interne “unanieme” procedures wat anders zijn dan politiek fatsoen. Als je iemand op een duidelijk verkiesbare plaats zet, en die kandidaat accepteert dat, en vervolgens accepteert die kandidaat de benoeming niet, dan heet dat eenvoudigweg kiezersbedrog. Als je niet van plan bent de raadszetel te accepteren dan zorg je dat je op een onverkiesbare plaats terecht komt en kondig je van te voren aan dat je niet in de raad wilt. Overigens heeft Teeuwsen in de jaren en maanden voor de verkiezingen ook altijd in het openbaar aangegeven dat hij geen wethouderskandidaat is. Daar kwam hij een week voor de verkiezingen weer half op terug. Mocht de VVD 4 zetels halen dan wilde hij nog wel een tijdje wethouder zijn. Dat van die vier zetels is niet gelukt. In een  artikel in de Gelderlander wordt hij geciteerd. Hij haalde 225 stemmen, dat is inderdaad weinig voor een zittend wethouder. Hij heeft daaruit de conclusie getrokken dat zijn beleid  onvoldoende gesteund werd. Die laatste uitspraak kan ik begrijpen en die zou nog wel eens juist kunnen zijn. Teeuwsen had de stemmen van 225 mensen, die dus beter op een andere kandidaat hadden kunnen stemmen.
 
Eed of gelofte.
Donderdag was het dan zover. De nieuwe raad die gekozen is op 19 maart mocht zijn opwachting maken in de raadszaal. Veel  familie, vrienden en bekenden aanwezig. Die hoorden allemaal dat de raadsleden een eed of gelofte afleggen. Zo moet een raadslid onder meer verklaren dat hij/zij om raadslid te worden of te zijn nooit giften of gaven zal aannemen, nooit iemand iets beloofd heeft. Dat hij/zij getrouw zich getrouw aan de grondwet en de wetten van dit land zal houden en dat hij/zij het raadslidmaatschap naar beste eer en geweten zal uitoefenen. Alle 21 raadsleden beloofden dat of legden de eed daarop af. Vervolgens kon men de nieuwbakken (of terugkerende) raadsleden feliciteren. 
 
Agendacommissie.
Maandag kwam de agendacommissie nog bij elkaar. Het CDA wilde de verordening winkeltijden uitstellen naar mei, maar de stemmen daarover staakten. Daarom moest de stem van de burgemeester uitsluitsel geven. Die koos voor uitstel naar mei. Vervolgens informeerde de PvdA naar de stand van zaken van de aangifte bij de politie over het lek in het gemeentehuis. Volgens de burgemeester had aangifte niet zoveel zin, omdat justitie de zaak waarschijnlijk aan de kant zou leggen. ChristenUnie, progressieve Partij en PvdA waren het daarmee niet eens. Aangifte doen kan altijd, vonden zij. Daarop gaf de burgemeester aan dat hij dat dan alsnog zou doen. Ik vind het ook maar raar dat een burgemeester aan de fractievoorzitters meedeelt dat hij aangifte gaat doen en het vervolgens toch niet doet, omdat hij de kans laag inschat. Volgens mij is de aangever niet degene die de kansen inschat, daar hebben we justitie voor. Ik ben benieuwd of de aangifte ook nog uitgebreid wordt naar wethouder Teeuwsen. Hij wordt nl. door de PvdA beticht van het naar buiten brengen van vertrouwelijke en privacy-=gevoelige informatie. Zeker wethouders zouden dat niet moeten doen.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *