week 12 (klik hier)

Wethouder treedt tijdelijk terug.
Dat gebeurt wel vaker: als er een onderzoek naar feiten en gedragingingen wordt ingesteld, treedt de betrokkene gedurende het onderzoek terug. Dat is in feite ook het besluit van wethouder Luiten. Hij heeft maandagavond aangekondigd dat hij zijn portefeuilles (werkzaamheden) tijdelijk overdraagt aan zijn collega-wethouders totdat het zgn. BING-onderzoek is afgerond en besproken door de gemeenteraad. Dit onderzoek gaat over de vraag of er een schending van de integriteit heeft plaatsgevonden bij het bouwen van een mestopslag op het bedrijf van dhr. Luiten. In de kringen rond de raad kon je waardering voor deze stap beluisteren. Het is een juiste beslissing. Ook een juiste beslissing is het standpunt van de fractievoorzitters om niet eerder een mening over deze kwestie te geven dan in een openbare raadvergadering over dit rapport/onderzoek. In deze tijd van hijgerige social media hebben veel mensen al een mening zonder de feiten te kennen. Ook sommige politieke partijen zijn goed in “fact-free-politics”.  Dat past niet bij een politiek gremium (de raad in dit geval) dat moet oordelen op feiten en politieke achtergronden. 
 
Behandeling bestemmingsplan “landelijk gebied” komt er aan.
In de agendacommissie van maandag werd afgesproken dat er maar liefst twee dagdelen (een middag en een avond) uitgetrokken worden om de zienswijzen op het bestemmingsplan landelijk gebied te behandelen. En wel op maandag 4 april. Dat betekent dat u goed de pagina’s/website van de gemeente Aalten in de gaten moet houden hoe de planning is. Het kan zijn dat een “inspreker” toch een toelichting wil geven op een onderwerp/zienswijze dat u ook interesseert. Dan kunt u ongeveer inschatten wanneer dit onderwerp aan de orde komt. Voor Bredevoort zijn er ook enkele zienswijzen ingediend. Of wensen geuit, waaronder een clubhuis voor BMC op het terrein van Willie Heinen. De Stichting Oostenwind wil in omgeving het Klooster windmolens plaatsen. Dat leidde in de agendacommissie tot de discussie of raadslid Meerdink mee kan discussiëren en beslissen over dit plan, daar waar hij zelf of zijn BV of Stichting zienswijzen heeft ingediend. De gewoonte is dat wanneer het iemands eigen belang betreft, dit raadslid niet meepraat en –beslist en dus op de tribune gaat zitten. De vraag is nu of dat ook geldt voor het woordvoerderschap over alle onderwerpen van dit bestemmingsplan. 
 
Bijeenkomsten en recepties.
Als raadslid of fractievertegenwoordiger  kun je bijna elke dag of avond wel aanwezig zijn bij interessante lezingen, workshops, presentaties of jubilea. In deze week aandacht voor een presentatie van het LORA-netwerk op woensdagmiddag in de DRU iin Ulft.  Daar was  één fractievertegenwoordiger uit Aalten van de Progressieve Partij aanwezig.
Het Internethuis en LNAgro, twee Achterhoekse bedrijven, zijn al vanaf 2014 samen actief in de  agrarische sector met name op het gebied van advies en ICT. Medio 2015 is het initiatief gestart om een testnetwerk te realiseren in de Achterhoek om o.a. innovatie in de agrarische sector te stimuleren.  Hiervoor hebben ze de Stichting Sensornetwerk Achterhoek opgericht.
Dit netwerk is het eerste agrarische netwerk te wereld. 
Lora-netwerk in aangelegd met de focus op de agrarische sector. Op grote schaal kunnen toepassingen nu op een betaalbare manier worden getest.
Het netwerk is ook beschikbaar voor onderwijs instellingen en alle innovatieve bedrijven in en rondom de agrarische sector.
Een voorbeeld is koeien met sensoren uitrusten zodat er geen hekwerk meer nodig is want ze gaan niet verder zoals ingesteld door de sensoren.
Zo zal het in de toekomst mogelijk zijn een ploeg of grasmaaimachine zodanig uit te rusten dat hij onbemand zijn werk kan doen. Voor meer informatie zie www.hetinternethuis.nl
 
Op donderdagmiddag  was de gemeenteraad uitgenodigd bij een feestelijke overhandiging van een aantal oogbestuurde computers voor meervoudig gehandicapten. Dit was een project van “de vrienden van Estinea” die hiermee het project “Open mijn wereld” afsloten. In de media is hier ook uitgebreid verslag van gedaan. Naast de wethouder die daar in z’n werktijd was, waren ook twee fractieondersteuners van de Progressieve Partij aanwezig. Andere raadsleden niet.
 
Reageren? joop. wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *