week 11 (klik hier)

Hergroepering van het politieke landschap
In alle commentaren op de verkiezingsuitslag vond ik deze van bestuurskundige  Gabriel van den Brink. Klik op deze link om het hele artikel te lezen. https://www.brainwash.nl/als-je-van-plan-bent-om-een-stuk-te-lezen-over-de-verkiezingen-lees-dan-dit/verkiezingen. Hij geeft aan het slot van zijn artikel en 7-tal aanbevelingen. Hij formuleert dat als volgt:
 Doordenkend op bovenstaande interpretatie, formuleer ik zeven stellingen die een mogelijke hergroepering van het politieke landschap weergeven.
 
*Het wordt tijd voor verbetering van de democratie, waarbij bestuur en bevolking weer op elkaar betrokken raken. Hetzij doordat het bestuur aanzienlijk meer macht aan burgers uit handen geeft, hetzij doordat gekozenen zich op een meer herkenbare wijze voor de waarden van hun kiezers inzetten.
 
*De verschuiving naar de rechterzijde zal in Nederland nog een tijd doorzetten. Het betekent dat veel mensen, als het er op aankomt, de vrijheden van een liberale samenleving hoger aanslaan dan de wens om meer gelijkheid te bewerkstelligen.
 
*De voornaamste dynamiek doet zich niet voor op de sociaaleconomische maar op de sociaal-culturele dimensie voor. Daar staan de voorstanders van innovatie en openheid tegenover degenen die vooral op het behoud van traditionele waarden inzetten.
 
*Het samengaan van die twee tendensen leidt niet tot grote veranderingen in de balans tussen links en rechts, maar wel tot andere verhoudingen binnen links en binnen rechts. Dat kwam electoraal vooral in de winst van respectievelijk het CDA en GroenLinks tot uitdrukking.
 
*Hoewel de meer radicale vleugels aan de linker- en de rechterzijde van het politieke spectrum nog altijd groter zijn dat enkele decennia terug lijkt een verdere polarisatie tot staan gebracht. De twee genoemde clusters zouden beide de basis voor een nieuw midden kunnen vormen.
 
*De grote uitdaging is om te voorkomen dat legitieme vragen inzake traditionele waarden, onderlinge zorg of nationale identiteit worden uitgespeeld tegen de al even legitieme aandacht voor vernieuwing, creativiteit en klimaatverandering. Een nieuwe coalitie zou expliciet op het verbinden van deze thema’s moeten inzetten.
 
*Deze verkiezingen hebben duidelijk gemaakt dat de persoonlijkheid van lijsttrekkers en politici er sterk toe doen. Dat is van belang bij een streven naar samenwerking van partijen die ideologisch tamelijk ver uiteen liggen. Wat vermeden moet worden, is dat men omwille van het samenwerken de eigen waarden nagenoeg onzichtbaar maakt. Want dat zou het populisme slechts versterken.
 
Goed om over door te denkene op weg naar de gemeentraadsverkiezingen 2018

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *