week 1 (klik hier)

Gelukkig 2014.
De vraag die dit jaar boven de markt hangt : Wie heeft het voor het zeggen in de gemeente? Burgemeester, wethouders, raad, ambtenaren of de BEVOLKING?
Op 19 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Het functioneren van die raad staat ter discussie. Officieel is de raad het hoogste orgaan in de gemeente. Hij zet de kaders uit en controleert of het College volgens deze kaders handelt. Dat laatste wordt steeds moeilijker. Veel van de gemeentelijke taken worden uitgevoerd door Gemeenschappelijke Regelingen (bijvoorbeeld het milieutoezicht). De democratische controle daarop is zeer getrapt: in het bestuur van zo’n  GR zitten vaak alleen wethouders (die ook niet door de bevolking gekozen zijn). Een ander punt van kritiek is dat bestuurders gerekruteerd worden uit een kleine kring van leden van politieke partijen. (Slechts 2% van de kiezers is maar lid van een politieke partij). Voldoende reden om eens goed stil te staan bij wie het nou eigenlijk te zeggen heeft in een gemeente. Daarbij zou wat mij betreft een veel grotere plaats voor de bevolking moeten worden ingeruimd. Immers bewoners van een straat zijn vaak deskundiger dan wethouders en ambtenaren over wat er in hu straat gebeurt. Ook zal de overheid veel meer moeten overlaten aan de mensen zelf. Niet uit bezuinigingsoverwegingen, maar gewoon om een betere en inclusievere maatschappij op te bouwen. Nu in maart de verkiezingen er weer aankomen zouden alle partijen eigenlijk duidelijk moeten maken hoe zij denken over de rol van de burgers en de bevolking in het gemeentebestuur.  In elk geval moet de gemeenteraad veel meer de agenda van het politieke debat gaan bepalen. Drie voorbeelden hieronder.
 
Winkelsluitingswet wordt besproken in het rondetafelgesprek op 7 januari.
In een raadsmededeling geeft het College aan dat men voor wat betreft de winkelsluitingswet niks wil veranderen. Vanuit de agendacommissie is twee tot drie keer aangedrongen op een overzicht (met consequenties) van de gevolgen van de nieuwe winkelsluitingswet (1-7-2013). In omliggende gemeenten hebben ook vele discussie plaats gevonden over bijv. de zondagsopenstelling. Ook vanuit het bedrijfsleven in de gemeente Aalten zijn verzoeken gekomen. Het College zegt echter dat er geen draagvlak voor verdere verruiming van de winkelopenstellingen is. Een enquête –op persoonlijke titel uitgevoerd door één van de winkeliers- geeft echter een duidelijk andere uitkomst. Ook de gevolgen voor de boekwinkels in Bredevoort (die zijn elke zondag open op grond van een “toerismebepaling”; deze bepaling is vervallen) zijn niet duidelijk. Dit is zo’n voorbeeld waar de raad niet over zich heen moet laten lopen. De raad gaat over het aantal koopzondagen. Niet het College.  Alle reden dus om die raadsmededeling eens te agenderen in het rondetafelgesprek. Het gesprek vindt plaats vanaf 19.30 uur. 
 
Ex-minister Liesbeth Spies komt op bezoek bij de gemeenteraad.
Om 21.00 uur diezelfde dinsdagavond komt mw. Liesbeth Spies een toelichting geven op de op te stellen regioagenda 2014-2018. Dan hebben we het over de regio Achterhoek. Mw. Spies is een tijdje minister van Binnenlandse Zaken geweest onder Rutte-1 en is nu een soort kwartiermaker voor samenwerking in de Achterhoek als gevolg van de krimp. Zij gaat bezoeken afleggen aan de gemeenteraden om het over die toekomstige samenwerking te hebben.
 
Schuldhulpverlening en langdurige zorg op woensdag tijdens ronde tafelgesprek.
Het beleidsplan “Schuldhulpverlening” komt aan de orde tijdens het Rondetafelgesprek op woensdag 8 januari.  Er is in de pers al veel over te doen geweest. De indruk is gewekt dat je in de gemeente Aalten zo’n beetje alleen in aanmerking komt voor schuldhulpverlening als je stopt met roken. Dat soort eisen kunnen vanuit de gemeente niet gesteld worden.  Wie tijd heeft en wat over de praktijk van schuldhulpverlening wil weten zou het artikel over de afd. Schuldhulpverlening in Doetinchem moeten lezen. Staat op internet: http://sargasso.nl/series/schuldhulp-in-doetinchem/
De fractie van de Progressieve Partij  heeft gevraagd om in elk geval ook het “onderhandelingsresultaat” tussen VNG en Kabinet over de langdurige zorg op de agenda te zetten.  Kern daarvan is dat “persoonlijke verzorging” niet naar de gemeenten gaat. Maar wel een bedragje om de korting huishoudelijke hulp nog meer op te vangen. Echter de “proefregio Achterhoek” waarmee zo geschermd wordt als resultaat van het Sensire-conflict is heel erg gebaseerd op juist pilots met een combinatie van persoonlijke zorg en huishoudelijke hulp. Daarom is het ook van belang dat de raad op de hoogte gesteld wordt van de stand van zaken van die beroemde proefregio. Dit is het tweede voorbeeld waarin de raad zijn bevoegdheid moet pakken. Vanuit de VNG wordt ook aan de raden gevraagd wat zijn vinden van het resultaat. Dat kan het College niet afdoen zonder de raad daarover te consulteren.
 
Wat gaat er gebeuren met de (oude) school op ’t Zand?
In de RTG Ruimte  gaat het o.a. over de zienswijze van de bewoners van de Kamerstraat (Heurne) over de uitbreidingsplannen van een varkenshouderij op enkele tientallen meters afstand. Tevens komt aan de orde de raadsmededeling over de situatie op ’t Zand te Bredevoort. Daar komt natuurlijk behoorlijk wat leegstand. (Alleen de school is van de gemeente). Het College heeft besloten dat het gebouw verkocht zou kunnen worden. Bij dat besluit is de raad nooit betrokken geweest. De aanwezigheid van boekwinkels op ’t Zand was indertijd één van de argumenten om voor heel veel geld de Kruittorenstraat te “upgraden”. Het College vindt wel dat “de bevolking”betrokken moet worden bij de discussies over wat er met de school moet gebeuren. Dat is het derde voorbeeld waarin opgepast moet gaan worden dat het College eigenmachtig en eigenzinnig handelt. Het gaat hier om een algemeen Bredevoorts belang. Daar gaat niet alleen het College over. 
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *