Van verdrag naar inclusieve samenleving

18 november – In januari 2016 is de Tweede Kamer akkoord gaan door het VN verdrag “inzake personen met een handicap” te ratificeren en op 12 april heeft de Eerste Kamer  dit ook gedaan. De wet is van kracht op 1 januari 2017.
We moeten ons realiseren dat er in Nederland 2,3 miljoen mensen met een beperking wonen. Maandag was er een studiedag van Zorgbelang over dit onderwerp. De Progressieve Partij was erbij. We moeten ook op gemeentelijk niveau op 4 niveau’s aan de gang
Toegangelijkheid: Zorg voor een bewustwording over toegankelijkheid in de fysieke en de digitale omgeving bij de opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en controleurs. Slechts 7% van de websites zijn goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Ga daarbij uit van het principe van design FOR ALL. Het gaat niet alleen om fysieke beperkingen maar ook om visuele, auditieve, verstandelijke en psychische beperkingen.
Werken: Zorg ervoor dat werk voor mensen met een beperking lonend, relevant en duurzaam is. Voer de participatiewet zodanig uit dat er ruimte bestaat voor individuele benaderingen. Maak het mogelijk en aantrekkelijk voor werkgevers om mensen met een beperking duurzaam aan te nemen. Zorg ervoor dat deze werkgevers verzekerd zijn tegen ziekte en uitval. Financieel worden ondersteund en structurele ondersteuning ontvangen. Maak gebruik van goede voorbeelden van werkgevers die erin slagen om mensen met een beperking binnen te halen en te behouden.
Onderwijs: Onderzoek wat nodig is om van passend onderwijs, inclusief onderwijs te maken. Neem concrete maatregelen om thuiszitters weer het onderwijssysteem in te krijgen. Als een leerling regulier onderwijs wil volgen, mag hij niet naar speciaal onderwijs worden doorverwezen.
Zelfstandig wonen: Bevorder zelfstandig wonen ook voor mensen in een zorginstelling, zodat voldoende recht wordt gedaan aan de autonomie van personen met een beperking. Stimuleer dat woningen worden gebouwd die geschikt zijn voor mensen met een beperking.
 
Daar zitten heel wat opdrachten in voor gemeenten. De Progressieve Partij zal samen met cliëntenorganisaties de komende tijd het College aansporen om werkelijk werk te maken van een inclusieve samenleving.
Foto: Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek, medeorganisator van de bijeenkomst (foto Rob Boerendonk)
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *