Twintig ideeën voor een duurzame toekomst

18 maart –  Donderdag organiseerde de Progressieve Partij een meedenkavond over duurzaamheid. We hebben zo’n 20 realiseerbare punten geformuleerd die in de meedenkavond besproken werden. De eerste vijf punten uit ons programma:
1.  Uitbreiding Energieplein.
Het Energieplein loopt redelijk goed. Ondersteuning vanuit de gemeente is gewenst. Niet alleen financieel, maar ook met kennis.
2.  Aandacht voor energie armoede. Arme mensen hebben moeite om hun gas en stroom rekening te betalen. Een onafhankelijke energie adviseur kan hulp bieden. (Energieplein). Ook corporatie de Woonplaats kan voor huurders wat betekenen.
3.  Landbouw is onmisbaar bij oplossen klimaatprobleem. Uitstoot lachgas en methaan in veehouderij heeft veel impact op klimaatverandering. In akker en tuinbouw wordt veel fossiele energie gebruikt voor verwarming, verlichting en landbouwvoertuigen. Inzetten op energiebesparing en opwekken energie via zonnepanelen of windmolens. Duurzaam produceren in de veehouderij. ( bron, Hans Huijbers, voorzitter ZLTO)
4.  Handhaving. Via ODA grote bedrijven controleren aan de wettelijke verplichting om energie investeringen te doen die zich in 5 jaar terug verdienen. Jaarlijks rapportage aan raad.
5.  Continuering van goedkope leningen aan woningeigenaren (SvN leningen). Doorgaan met subsidieverstrekking voor woningisolatie.
6.  Prestatie afspraken met corporatie De Woonplaats over isoleren woningen en plaatsing zonnepanelen. Jaarlijks rapportage aan raad.
 
Of de maatregelen ingevoerd moeten worden is niet de vraag, maar wannéér en met wiens steun is eigenlijk de vraag. Dus ook de vraag naar de strategie. Enkele belangrijke sleutelfiguren zullen we mee moeten krijgen. We hoorden de afwachtende rol die woningcorporatie de Woonplaats inneemt; dat kan in een prestatiecontract veranderen. De nieuwbouw zit vanwege de krimp behoorlijk op slot. Wij zouden daarbij de nadruk willen leggen op ruimte voor energieneutrale en zelfs-opleverende woningen. De boeren zijn een belangrijke doelgroep. Er zijn boeren die zien dat de huidige manier van produceren z’n grenzen voor milieu heeft bereikt. We zoeken het gesprek met hen op. We missen in de gemeente een wat bredere milieubeweging. 
 
Hoopvol is dat ook het CDA nu voor concrete maatregelen op het vlak van duurzaamheid is. Zie onderstaand artikel. Zullen we samenwerken? 
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *