Tienpuntenprogramma op weg naar een duurzame gemeente

16 januari – De klimaatconferentie in Parijs heeft het belang en de urgentie van een duurzame wereld aangetoond. Iedereen moet meedoen om deze planeet voor komende generaties leefbaar te houden. Ook de gemeente Aalten wil een duurzaamheidbeleid opstellen. Het college heeft een nota vastgesteld. Die wordt in de gemeenteraad van 26 januari besproken. Er zit te weinig ambitie in de nota. Er wordt niets gezegd over de landbouw. De doelen zijn niet helder en concreet. Teveel wollige taal.  Er is geen budget beschikbaar gesteld.
De Progressieve Partij vindt dat dit beter kan en moet. Daarom willen wij concrete, praktische voorstellen doen in de raad.. Voorstellen die een begin zijn op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2040. Wij gaan graag met u in gesprek. Over noodzaak, wenselijkheid en haalbaarheid.  
Daarvoor hebben wij Alexander de Roo uitgenodigd. Groene politicus, ex-Europarlementariër,  adviseur duurzaamheid, voorzitter Waddenvereniging. Hij heeft een tienpuntenplan opgesteld met concrete, haalbare, op korte termijn uitvoerbare maatregelen. Natuurlijk met als verder weg liggend doel een klimaatneutrale gemeente. Klik hier voor de uitnodiging en het programma.
 
Tienpuntenprogramma op weg naar een duurzame gemeente Aalten
Donderdag 21 januari 2016, 20.00 uur.
Voorkamer Oerkroeg Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten
Toegang en koffie gratis.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *