Raad in gesprek met WMO-raad:suggesties?

17 mei – Op donderdag 22 mei is de gemeenteraad uitgenodigd om bij te praten met de WMO-raad. de WMO-raad is een groep actieve burgers, die vanuit verschillende zorg-achtergronden, het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseert op het terrein van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Op de agenda staat: kennismaking, transitites, wat verder ter tafel komt. Vandaar onze oproep: heeft u vragen, suggestie, zorgen of bezwaren op het gebied van de zorg? Wat moet de gemeente doen op het gebied van jeugdzorg, begeleiding van ouderen en verstandelijk gehandicapten? Hoe moet het met huishoudelijke hulp en hoe komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk? Worden vrijwilligers en mantelzorgers niet teveel belast? 

Dat zijn grote vragen en problemen, maar misschien hebt u een klein persoonlijk verhaal of vraag, waarvoor aandacht moet komen. Geef die dan door op fractie@progressieve-partij.nl. Dan nemen wij ze mee naar het overleg met de WMO-raad.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *