Raad bekijkt de gevolgen van “krimp” in Delfzijl

28 november – Op donderdag 26 november ging de raad naar het noorden des lands. Delfzijl was de bestemming. Doel van het bezoek  was om kennis op te doen over hoe de gemeente Delfzijl met de verandering van de bevolkingssamenstelling omgaat.
Op het ochtendprogramma stonden de Actieplannen Centrum en Dorpen&Wijken. Daarnaast is aandacht besteed aan burgerparticipatie en bewonersinitiatieven en de herinrichting van het kernwinkel gebied. In de middag werd in Delfzijl Noord het project Groen voor Rood bezocht, Het succesvolle bewonersinitiatief dat braakliggend terrein omgetoverd heeft tot onder andere een belevingstuin, boomgaard en speelveld. Tot slot bezocht de Aalten-delegatie Termunterzijl, de vissersplaats die met behulp van publieke en private investeringen ontwikkeld wordt tot een toeristisch knooppunt.
Naast de gemeente Aalten zijn er al meer gemeenten geweest die in en bij de gemeente Delfzijl kennis kwamen opdoen over hoe de gemeente Delfzijl met verandering in de bevolkingssamenstelling omgaat. De gemeente is voorloper in dit vraagstuk en laat samen met haar inwoners zien hoe het kan.
Krimp een kans?
De Raadsleden, een aantal ambtenaren en een deel van het college schrokken toch wel een beetje van de immense problematiek. Het gezegde “krimp is een kans” vergt hier toch wel erg veel optimisme. Vooral het winkelcentrum heeft een immense opknapbeurt nodig, voordat het blijvend consumenten kan trekken.  De stagnerende economische bedrijvigheid in de havens zorgt voor veel minder inwoners dan waarop gerekend was. Bovendien wonen de werknemers van elders het liefst in Groningen-stad. Gevolg is dat er zelfs (jaren-70) huizen en flats moeten worden afgebroken (1600 tegen 300 nieuwe woningen terugbouwen). Wel beginnen met nadenken en acties, was de boodschap. Uiteraard volgden de voorspelbare reacties op facebook: snoepreisje!. Geschatte kosten (bus, lunch en buffet): € 75,– per persoon. O ja: de werkende raadsleden moesten een snipperdag nemen. Snoepreisje? Wat vindt u?

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *