Overeenkomst AZC Groot Deunk getekend, afspraken vastgelegd.

25 juli – Het College heeft de bestuursovereenkomst met het COA over de her-inrichting van Groot Deunk als asielzoekerscentrum getekend. Daarnaast kwam er deze week een raadsmededeling uit  (2015/119) uit waarin alle afspraken op een rijtje staan. Als wij de contracten, tekeningen en vergunningen goed interpreteren dan is onze wens om vijf caravans NIET tegen de erfscheiding met de naastgelegen kwekerij te plaatsen ingewilligd. Dat was een aandachtspunt van de buurt. Verder heeft de fractie van de Progressieve Partij op 21 april tijdens de raadvergadering gepleit voor het maken van een overzicht van alle afspraken tussen betrokkenen. Dan kan ook de gemeenteraad zijn controlerende functie uitoefenen. Met deze raadsmededeling wordt ons verzoek ingewilligd. Inmiddels is ook de “mediation” tussen buurt (stichting) en het College gestart onder leiding van twee externen. Het begin lijkt stroef te verlopen vanwege de verschillende interpretaties en verwachtingen. De raadsleden worden daarvan altijd ongevraagd keurig op de hoogte gehouden door de Stichting.  Vandaar dat ook de Progressieve Partij het van belang vindt met externe deskundigen en notulisten te werken. Daarbij is één van de leidende principes van “mediation” dat beide partijen “eruit willen komen”. Er moet dus een keer een punt gezet worden. Mediation moet dan ook naast het afgesproken overleg tussen inwoners, gemeente, COA plaatsvinden en niet in plaats van.

Nu de instroom van asielzoekers en vluchtelingen weer groter is (zelfs moet men  toevlucht zoeken tot sporthallen e.d.) is het van belang dat de realisatie zo spoedig mogelijk van de grond komt. Waarschijnlijk helpt dat niet of maar deels de hogere zomer-toestroom op te vangen, maar het geeft wel een beetje “lucht”. 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *