Nieuws uit Den Haag?

Redactie, 25 september 2022

Natuurlijk keken we enigszins reikhalzend uit naar de maatregelen die in de troonrede zouden worden aangekondigd om de bestaanszekerheid van onze inwoners te stutten. Veel plannen, regelingen en steunmaatregelen gaan pas in in het volgende jaar. Dit jaar w.s. nog een energieplafond. Hieronder de plannen en maatregelen in het domein van werk en inkomen voor volgende jaar:

De Miljoenennota en Begroting SZW melden het volgende over armoede en schulden:
• Gemeenten krijgen € 1,5 miljard om ook in 2023 de energietoeslag à € 1.300 uit te keren aan huishoudens tot 120% van het sociaal minimum (p. 69 Begroting SZW).
• Het kabinet vervroegt de inkomensafhankelijke huurverlaging naar 1 juli 2023. Dit verlaagt de huren voor sociale huurders met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum.
• De basisbeurs voor uitwonende studenten wordt voor het collegejaar 2023-2024 verhoogd als tegemoetkoming voor de gestegen lasten.
• Voor 2023 en 2024 is in totaal € 300 miljoen extra beschikbaar voor energiebesparende maatregelen, vooral voor ‘kwetsbare’ huishoudens (p. 46 Miljoenennota). Ik vermoed dat een belangrijk deel van dit budget naar gemeenten gaat zoals eerder met de EZK-regeling.
• Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met ruim 10% (inclusief de gebruikelijke indexatie). Uitkeringen zijn hieraan gekoppeld.
• Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget worden verhoogd.
• De arbeidskorting wordt verhoogd, meer nog dan in het coalitieakkoord was aangekondigd.
• Het belastingtarief eerste schijf wordt verlaagd, en ook de lasten voor MKB’ers worden verlaagd. De dekking wordt gerealiseerd door o.a. versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

Wat betekent dit voor de inwoners van de gemeente Aalten?
Op dit moment zijn we met onze medewerkers en landelijke adviesorganisaties aan het doorrekenen wat dit allemaal betekent voor de inkomens van onze inwoners.
Wat al wel opgemerkt kan worden dat er nog veel uitgewerkt moet worden, dus al te luide juichverhalen zijn zeker niet op zijn plaats.
Een tweede opmerking die gemaakt moet worden is dat er voor kleine ondernemers en zzp-ers, die vaak ook last hebben van de inflatie, hogere energieprijzen en misschien wel minder omzet niet is genoemd. In een TV-programma later die avond gaf de verantwoordelijk minister Adriaanse wel aan dat ze nog bezig was met een pakket van maatregelen voor MKB. En dan vooral voor energie-intensieve bedrijven: tuinders, bakkers enz. dat werd herhaald donderdag in de kamer. Ook verenigingen, cultuurinstellingen, zwembaden met hoge energiekosten kunnen een aparte regeling tegemoet zien. Eerst maar eens afwachten.
Op lokaal niveau heeft onze wethouder twee dingen in gang gezet: een gerichte campagne van het Ondernemerssteunpunt om kleine ondernemers te benaderen met de vraag of ze hulp en steun nodig hebben. Een tweede actie is dat de organisaties van zzp-ers en kleine ondernemers gevraagd zijn langs te komen met suggesties wat we kunnen doen. Het college onderzoekt de mogelijkheid of instellingen -geen ondernemer zijnde) kunnen en moeten gesteund worden bij hun stijgende energiekosten. Je zou dan kunnen denken aan een regeling zoals we die met corona ook gehad hebben: ervoor zorgen dat verenigingen en clubs niet omvallen. Maar ook hier moeten we even afwachten waar het rijk mee komt.
het beste advies op dit moment aan zowel particuliere huishoudens, ondernemers en instellingen is altijd: maak van je hart geen moordkuil, kom in elk geval langs, deel je zorgen en vraag advies……


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *