Nieuwe wethouder kost veel geld, zo lijkt het.

16 juli – Voordat de nieuwe wethouder benoemd kan worden zal er duidelijkheid moeten zijn over de kosten. Heel veel beleid en wensen van bijv. de Progressieve Partij kunnen volgens het College van B. en W., gesteund door CDA, GB en ChristenUnie niet gehonoreerd worden omdat er geen geld is en deze coalitie er prat op gaat “de goedkoopste gemeente”  te zijn. Daarom zal ook de coalitie zeer kritisch moeten zijn op de kosten die het aanstellen van een fulltime-wethouder voor de komende 20  maanden  met zich meebrengen. Daarom heeft onze fractie inzicht gevraagd in de kosten. Het gaat dan niet alleen om het salaris (incl. werkgeverslasten), maar vooral ook over wachtgeld en pensioenverplichtingen voor zowel de afgetreden wethouder Luiten als voor zijn opvolger de heer Nijland. De laatste  is 10 jaar wethouder geweest; eventueel wachtgeld wordt op die termijn kwa lengte gebaseerd. Ook moet er voor beide wethouders  gereserveerd worden voor pensioen. Wij tornen niet aan de arbeidsvoorwaarden, ook niet van wethouders. Maar  willen wel exact weten wat deze situatie kost. Je zou je kunnen voorstellen om de nieuwe wethouder ook voor minder uren aan te stellen. Wij denken dat het voldoende is de taken over de bestaande wethouders te verdelen. Dat zou pas zuinig beleid zijn. De Progressieve Partij  is bang dat deze coalitie alleen maar zuinig is voor inwoners, natuur, milieu, cultuur en zorg, maar niet voor zichzelf. Ook de fractie van HMV heeft vragen gesteld over de kosten van de nieuwe wethouder. Het lijkt ons dat hier eerst volstrekte helderheid over moet zijn voor er besluiten kunnen worden genomen.
 
Inmiddels heeft het College geantwoord op onze vragen. Het wachtgeld voor Luiten bedraagt plm. € 140.000. De salariskosten voor Nijland gedurende 20 maanden ook ongeveer € 140.000
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *