Mestvergisters jagen productie en aantal koeien omhoog!

16 november – Maandag bezochten wij een protestvergadering tegen de biogasinstallatie aan de Aaltenseweg in Varsseveld. De grootste bezwaren zijn: stank, verkeersoverlast maar ook het vergisten van anderszins bruikbaar materiaal (co-vergisting w.o. mais). De hoeveelheid mest en mineralen nemen niet af. Een tweede grote probleem is dat grote mestvergisters de productie van mest opjagen.

Gecombineerd met het loslaten van melkquotum en rechten om een bepaald maximum aantal dieren te houden wordt de deur opengezet naar megastallen en nog verdere schaalvergroting. Raadslid Gerrit Migchelbrink heeft aandacht gevraagd voor het gevaar dat in het bestemmingsplan buitengebied megastallen (1,5 ha) mogelijk worden gemaakt. De Progressieve Partij pleit voor kleinschalige erfgebonden vergisting en samenwerking met de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij). Zie voor een presentatie over gevolgen bio-industrie: http://www.leefbaarbuitengebiedgelderland.nl/

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *