Maak van de Achterhoek geen mestvaalt

Landbouw stallen-crop27 september – Deze week gaat het in  de Tweede Kamer  over het vrijgeven van het aantal varkens, kippen en koeien in Nederland. Het besluit hangt samen met het per 1 januari 2015 vervallen van het melkquotum en de dierrechten. Beide regelingen zorgden ervoor dat er niet meer vee bijkwam in Nederland. Nu al telt Nederland zo’n 12 miljoen varkens, bijna 100 miljoen kippen en zo’n 4 miljoen runderen waarvan 2 miljoen melkkoeien (2012, CBS).Prognoses van onder andere adviesbureau Arcadis en de Provincie Brabant laten zien dat de veestapel al in 2015 met 10 tot 20% zal groeien.

Beestenpoep is essentieel om gras, mais, graan of bloemkool te laten groeien. Tegelijk is een teveel aan mest ongezond voor de natuur. Meer dan de helft van onze sloten, meren en kanalen is er mee vervuild. Dit leidt tot algensoep in plaats van schoon (zwem)water. En de onwelriekende dampen uit mest, zoals ammoniak, komen in onze natuurgebieden terecht. Met als gevolg brandnetels in plaats van bloemrijke bermen en gras in plaats van bloeiende heide of bosanemonen.
Meer vee in nog grotere concentraties dan nu al het geval is betekent tevens grotere risico’s voor de gezondheid van mens en dier. Denk maar aan dierziekten als varkenspest, MKZ, vogelgriep en Q-koorts. Maar ook het  gebruik van veel antibiotica in de veehouderij vormt een groot risico voor de volksgezondheid.
 
Weggegooid geld
Opmerkelijk genoeg hebben we eind jaren 90 honderden miljoenen uitgegeven om de varkensstapel te verminderen. Dat geld is weggegooid als we nu het aantal dieren weer vrijgeven.
Voor de leefbaarheid en gezondheid van Nederland is het te hopen dat staatssecretaris Dijksma de politieke moed heeft om de melkquota en de dierrechten niet af te schaffen. Voor de boeren zelf is dat ook beter. De strategie van zo veel mogelijk vlees produceren tegen zo laag mogelijke kosten werkt niet meer. Juist door minder, maar veilige en duurzame producten te maken kunnen boeren weer geld verdienen.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *