Leerzaam bezoek aan ROVA

Theo Bauhuis, 15 oktober 2022

Op 12 oktober was er een informatieavond voor raadsleden bij de Rova op de vestiging in Winterswijk. Hoofdonderwerp was de inzameling van afval, de taak die Rova in de gemeente Aalten uitvoert. Aan het eind kwam ook nog even het onderhoud van de groenvoorziening aan bod, iets wat de Rova in bijvoorbeeld Winterswijk en Oost-Gelre ook uitvoert.

Algemeen
Eerst wat algemene zaken over de Rova. Rova is actief in 23 gemeenten voor de afvalinzameling en in 5 van die gemeenten ook voor het groenonderhoud. Rova is een NV en alle gemeenten waarin de Rova actief is zijn ook tevens aandeelhouder. Er wordt niet op de commerciële markt geopereerd. Naast afvalinzameling en groenonderhoud wordt de derde tak, kennis en advies steeds belangrijker. De Rova doet wel de inzameling, maar niet de verwerking. Het verwerken wordt uitbesteed aan andere partijen.

Het afval
Vergeleken met andere landen is Nederland heel erg goed in het scheiden van afval. Dat is al goed nieuws, maar het wordt nog mooier. Binnen het Rova gebied is Aalten de op één na beste in afvalscheiding. We hebben gemiddeld wel meer restafval dan onze buurtgemeente Oost-Gelre. Doordat in Aalten goed gescheiden wordt zijn de inzamelkosten laag. Het verbranden van restafval en vervuild gescheiden afval (ook restafval) kost geld, terwijl reststromen voor hergebruik geld opleveren.
Dat in Aalten goed gescheiden wordt heeft niet alleen te maken met de netheid en de welwillendheid van de inwoners, al is die natuurlijk wel heel belangrijk. De maatregelen die zijn genomen om scheiden te stimuleren hebben goed gewerkt. De eerste stappen zijn gezet met Diftar, na de invoering daarvan zette de daling van het aandeel restafval in het totaal aan afval in. De echte serieuze daling trad in op het moment dat het omgekeerd inzamelen begon. De hoeveelheid restafval is op dat moment meer dan gehalveerd. Uit testen door een proefpanel dat 100 dagen 100% hergebruik probeerde te zijn bleek dat de ondergrens in restafval ongeveer rond 22,5 kg ligt. Er zijn altijd enkele zaken die niet gerecycled kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan luiers.

Aan de bron of achteraf?
Tot slot kwam het verhaal nog even op het voordeel van scheiden aan de bron ten opzichte van nascheiding. Alles in één kliko kieperen klinkt lekker makkelijk en wordt daardoor door sommigen als goed alternatief gezien. Dat gemak is ook het enige voordeel. Om nog te kunnen hergebruiken zal in ieder geval papier en groen nog gescheiden moeten worden opgehaald. Van wat er dan overblijft, restafval en pmd door elkaar is nog maar een klein deel als herbruikbaar pmd terug te winnen. Voor wat betreft hergebruik is achteraf scheiden dus een serieuze stap terug.


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *