Kijk eens mee: waar houden wij ons mee bezig? Help je ons?

7 januari – Het nieuwe jaar is begonnen. Wat houdt de praktische politiek nu zo’n beetje in? Hieronder een opsomming van het “gewone politieke handwerk”: vragen stellen, ontwikkelingen volgen, luis in de pels zijn. Lees je mee?
-In Gelderland zijn  in diverse gemeenten moties ingediend over het falend handhavingsbeleid. Wij zullen dit bekijken bij het handhavingsprogramma. 
-De raadscommissie die het Rekenkameronderzoek van de buurthuizen begeleidt gaat op bezoek bij die buurthuizen. Er is een programma verspreid door de griffier.
-In oktober stelden wij vragen over de belabberde toestand van de bouwval aan de Keupenweg. In december kwam het college met een antwoord: Niks aan te doen. Volgens Werner Brandt van Dinxperwick ligt de oplossing bij de Verwaltung in Bocholt, maar dat is nog niet makkelijk.
-De griffie stuurde een mail door van de Kinderombudsman waarin uit de doeken gedaan werd wat deze instantie kan doen ingeval van een afwijziging van de staatssecretaris van het kinderpardon van de familie Galistan (Lintelo). Moeten we in de gaten houden.
-We kregen antwoord op onze vragen naar de verhoging van de tarieven voor aanbieders van huishoudelijke zorg. De clou van de vraag: krijgen nu alle werknemers een loonsverhoging kon niet beantwoord worden. De fractie geeft de informatie door aan de huishoudelijke hulpen.
-Er werd een uitnodiging rondgestuurd voor een receptie van de AFM Lokale Omroep, tevens inhoudende de mededeling dat voorzitter Jilt Sietsma opgevolgd wordt door Erik Luiten. Nadere informatie leert dat het opschieten geblazen is met het verlenen van de licentie; de huidige loopt af in februari.
-We ontvingen een verslagje van de bijeenkomst over armoedebeleid op 30 november met uitvoeringsorganisaties. Navraag leerde dat er zo’n 30-35 mensen aanwezig waren. Jammer dat alleen de gemeentelijke mensen in het verslag genoemd worden. Zodat we niet lunnen zie welke mensen en organisaties zich druk maken over de groeiende kloof tussen arm en rijk.
Tot zover een greep uit de “dagelijkse”dingen waarmee een politieke partij (mits ze actief, fanatiek en betrokken wil zijn) in een week bezig is.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *