Groots burgerinitiatief bij Sportpark-Zuid

29 juli – Ondanks de vakanties is er genoeg nieuws uit het gemeentehuis in Aalten. Er zijn ontwikkelingen, plannen en besluiten, waar deels de raad nog over moet discussieren en besluiten. Het college brengt ze nu soms al vast naar buiten.
Het eerste opvallende besluit is om de raad voor te stellen maar liefst 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Sportpark Zuid. Dat is een gezamenlijk initiatief van 7 kleine en middelgrote verenigingen. Enerzijds om het hoofd te bieden aan de toenemende problematiek van gebrek aan vrijwilligers en nieuwe leden. Anderzijds om van elkaars accommodaties gebruik te maken. Het college ziet ook grote mogelijkheden om op het complex te werken aan de participatiemaatschappij. Werk, werkervaring, dagebesteding en vrijwilligerswerk ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  en/of een beperking. De raad zal moeten beoordelen of dit initiatief de (financiële) steun moet krijgen. Vragen daarbij zijn: hoe zit dat met vragen en wensen van andere verenigingen; (bijv. de plannen tot samengaan van SVD en DZSV in Dinxperlo of de totstandkoming van een omnivereniging binnensport Dinxperlo); is na privatisering de gemeentelijke greep niet kwijt, hoe houd je de kwaliteit in de hand (zie de AVA-baan die na vijf jaar al gebreken vertoont), kan de stichting de exploitatielasten dragen? Hoe gaat het met het onderhoud (nu nog werk voor Hacron) en vindt er door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdringing of concurrentievervalsing plaats? Allemaal vragen waarop duidelijke antwoorden moeten komen wil je draagvlak in de samenleving krijgen voor dit initiatief.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *