Geluid: muziek of overlast?

12 april – De overlast bij café Malle Babbel is het gesprek van de dag. Ook deze ondernemer zal zich aan de wetten en regels moeten houden. Onze fractie is het er mee eens dat naar aanleiding van geconstateerde overtredingen afgelopen weekend, de ondernemer is aangeschreven

en gesommeerd zich aan de regels te houden. Dan moeten er wel regels zijn. 
De raad is er voor om de kaders en de normen te stellen, het College, in dit geval is verantwoordelijk voor de controle en handhaving. Als uit die controle blijkt dat er iets mis is, moeten er maatregelen opgelegd of genomen worden.

Wij vinden het van belang dat er duidelijke regels en normen gesteld worden. Je kunt discussieren, onderzoeken en evalueren of de normen voldoen in de praktijk. Maar als ze er zijn moeten ze gehandhaafd worden. Dat is wat wij van de burgemeester vragen. Bijgaande motie wil de fractie van de Progressieve Partij dan ook indienen.

Motie handhaving geluid

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *