Geen goede vergunning voor mestsilo: vragen, vragen, vragen

8 april – Het werk van een fractie is ook vaak het stellen van vragen om verduidelijking. Het college heeft een aktieve informatieplicht, maar daar komt het niet altijd van. De Progressieve Partij is altijd zeer actief in vragen stellen. Immers wij willen de feiten naar boven brengen en ook doorgeven. 
-Via een raadsmededeling kregen we antwoorden via het College van de Provincie over de situatie rond het mestongeluk aan de Hoeninkdijk. Die laten niets aan duidelijkheid over. Er blijkt geen vergunning voor de mestsilo te zijn. Naar aanleiding van deze raadsmededeling heeft onze fractie voor de derde keer verduidelijking gevraagd, gewoon antwoorden op de vragen. Als je de gemeentelijke antwoorden op onze vragen leest, dan moet je tot de conclusie komen dat de antwoorden  geen antwoorden op de gestelde vragen zijn. Het college lijkt er om heen te draaien. Waarom is niet duidelijk
-Wij hebben vragen gesteld over het proces van informatie en inspraak vanuit Aalten richting Winterswijk waar het gaat over hun energievisie. Is het niet slimmer om hier een regionaal spoor van te maken in plaats van aparte lokale plannen en visies die niet gedeeld worden met buurgemeenten?
 
-Naar aanleiding van de berichten over mogelijke mestfraude in Brabant hebben wij vragen gesteld aan het Planbureau voor de Leefomgeving.  In hun antwoord geven zij aan dat PBL in dit onderzoek  een analyse van de CBS Mestboekhouding heeft toegevoegd. Uit die boekhouding blijkt al jaren dat in een aantal gebieden met intensieve veehouderij de wettelijke ruimte voor gebruik dierlijke mest voor meer dan 100% wordt benut. In de Achterhoek is de oorzaak niet nader onderzocht, maar is wel duidelijk dat ook hier de wettelijke ruimte voor meer dan 100% wordt benut. 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *