Geen vaste contracten voor SW-ers bij Hameland.

24 september – Onze motie lag op tafel met een lijvige toelichting en berekening. Mede ingediend door PvdA. In die motie werd gevraagd om in principe alle mensen die nu een tijdelijk contract hebben bij Hameland Sociale Werkvoorziening bij goed functioneren een vast contract te geven. Volgens ons, overigens gesteund door Cedris en de FNV is dat goed voor de werkgelegenheid van deze groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor de financiële positie van deze werknemers. Het gaat om 24 mensen met een tijdelijk contract en een indicatie voor Wsw. Ze zouden dan nl. net zoals de meeste werknemers onder een CAO vallen. Ook voor de gemeente kan het financieel gunstig uitpakken voor de hele sociale werkvoorziening, zeker op korte termijn. Wethouder Wiltink, CDA en ChristenUnie voerden de tegenstemmers aan. Zij wilden maatwerk bieden aan deze 24 mensen. Dat kan voor de één een vast contract zijn, voor de ander een baan in het kader van de Participatiewet en voor weer andere dagbesteding, maar ook WW en bijstand. Willekeur en onzekerheid dus.”Vooral de jongeren moesten niet hun hele leven lang in de sociale werkvoorziening zitten”, zei Wiltink. Dat is ook niet nodig, zo hebben we betoogd. Er blijven de normale middelen als begeleid werken en detacheren over, ook voor deze groep. Een vast contract geeft hen een beter perspectief en uitgangspunt.  Het is teleurstellend dat een grote groep raadsleden  denkt dat de Participatiewet, met al z’n onzekerheden en onvoldoende arbeidsplaatsen  beter is  voor de ontwikkeling van  mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt dan een vast contract in een SW-bedrijf als Laborijn. Deels ook op grond van verkeerde veronderstellingen.  Het is ook een ingewikkelde kwestie; wij  zijn kennelijk onvoldoende in staat geweest  het helder uit te leggen. Jammer dat door de opstelling van de raad 24 mensen geconfronteerd worden met onzeker maatwerk en dreiging van slechtere omstandigheden, in plaats van een vast contract.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *