Betrokken mensen bij 3e workshop over sociaal domein

27 oktober – Weer een leerzame, onderhoudende en goedbezochte workshopavond. Dit keer gaf oud-wethouder Henk Kok, een mooi overzicht van de veranderingen in het sociaal domein van de afgelopen jaren. Het thema is:  “Veranderend landschap in het Sociaal Domein”, betreffende zorg, jeugd, participatie. 
Het eerste onderdeel gaat over Zorg en Jeugd. Er is veel veranderd in dit stelsel, waarbij de gemeentelijke financiën een grote rol spelen! In 2015 is er een totaal nieuw beleid ontstaan. De “Big Bang”,  werd deze omslag wel genoemd! De Wet Voorzieningen Gehandicapten, Hulp in de Huishouding, de Zorgverzekeringswet, dit zijn enkele voorbeelden. Er werden ook diverse vragen gesteld door de aanwezigen. Zoals: Hoe zit het met de onderbouwing van deze stelsel-wijziging? En als het gaat over de huishoudelijke hulp, hoeveel tijd en zorg mag hier nog aan besteed worden? Wordt dat ook maatwerk, komt er individuele begeleiding of persoonlijke verzorging, wat doet de Mantelzorg? 
Hieruit wordt de conclusie getrokken, vanuit de cursisten, dat de zorgverzekeraar bedrijfsvoering verricht met winst-oogmerk….
 
Er wordt gesproken over de Inloop-funktie. Dit betreft ook de mensen met een psychische beperking, buurthuizen, maatschappelijke opvang, dak- en thuislozen, vrouwenopvang, huiselijk geweld, beschermd wonen. 
Wat kan bijvoorbeeld “Figulus” hier aan doen? Kan Figulus hiervoor aanspraak maken op de W.M.O.? We discussiëren hierover verder. 
Vervolgens gaat dhr. Kok uitleg geven over de “Jeugdwet”. Bescherming, Reclassering, Jeugdzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Zorg Jeugd met een licht verstandelijke beperking, Veilig Thuis. We zouden minder last van regels moeten hebben, zodat het traject voor de zorgverlening, makkelijker begaanbaar wordt!
Vervolgens geeft Joop Wikkerink een overzicht van de Participatiewet. Die vervangt de wetten Wajong (jonggehandicapten) Wsw (Sociale Werkvoorziening) en WWB (Bijstand). Bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen regulier werken en niet in beschermde werkplaatsen. Daarvoor is er een banenafspraak gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Eind dit jaar moeten er in de Achterhoek 270 extra banen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat wordt niet gehaald, zo lijkt het. De marktsector zit op 154; de overheid op min 8; dus daar moet een tandje bij.
 
In de pauze was er gelegenheid, om stellingen te beantwoorden, mening te geven, aan de hand van vragen-materiaal. Dat leidde tot discussies. Unaniem was men over de stelling: “Volledige werkgelegenheid is een utopie, we moeten op zoek naar andere vormen bijv. basisinkomen”. 
We sluiten om 21.30 uur de bijeenkomst af, volgende week woensdag de laatste van de vier workshop avonden, zelfde locatie, zelfde tijdstip! 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *