“Belgische toestanden” in de ruimtelijke ordening?

30 mei – De meerderheid van de gemeenteraad (soms gesteund door PvdA en VVD) heeft om volstrekt onbegrijpelijke redenen zonder steekhoudende motiveringen twee verstrekkende besluiten genomen. Die kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit van bouwen, landschap, “schoonheid van stad en land”. Allereerst heeft  de coalitie, gesteund door PvdA een illegaal gebouwde jachthut aan de Beestmanweg op een zeer kronkelige manier proberen te legaliseren. Hoewel de bezwarencommissie en de rechtbank vonden dat de situatie illegaal was en dat het College hier handhavend moest optreden, ging men toch de weg op van “rechtpraten wat krom is”. Er moet dus een bestemmingsplanwijziging aan te pas komen met als reden dat dit bouwsel “niet storend is in het nationaal culturlandschap”. En waarom? waarschijnlijk omdat “handhaven voor dit College geen doel op zich is”. Een tweede zeer onverstandig besluit viel met het vrijgeven van welstandseisen in sommige gebieden. Het welstandstoezicht is in de afgelopen  jaren al gemoderniseerd tot ieders tevredenheid. Er is steeds goed overleg tussen welstandsarchitecten en aanvragers. Alles om de omgevingskwaliteit te verhogen. Nu heeft de borreltafel gezegevierd en mag men op de meeste plekken z’n gang gaan. Dat kan leiden tot vermindering van kwaliteit (terwijl dat altijd een stokpaardje is van dit College), “belgische toestanden” en achteruitgang van wijken. De illegale jachthut is nooit bij Welstand geweest: dat is ook goed te zien. Wat een gedrocht!

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *