STOP DE ARMOEDE! TE BEGINNEN IN GEMEENTE AALTEN •

De Progressieve Partij wil dat armoede in de komende vier jaar stopt in de gemeente. • Wij werken samen met organisaties om hulp bij de juiste mensen te krijgen. Deze organisaties geven wij de mogelijkheid om zelf de zaken te regelen. • We maken aanvragen makkelijker en zorgen voor minder regels en administratie voor de bijstand. We gaan daarbij uit van vertrouwen in plaats van angst en achterdocht. Voorstel: We maken samen met o.a. Stichting Kinderhulp een beter kindpakket voor Aaltense kinderen in arme gezinnen.

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN •

De Progressieve Partij wil dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. We kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. • Wij leven het “VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” strikt na. Het VN-verdrag handicap verplicht ook de gemeente Aalten om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Pagina | 5 • Wij zorgen samen met werkgevers voor voldoende werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij maken de regels eenvoudiger voor mensen met een arbeidsbeperking en voor de werkgevers. • Wij willen goede zorg tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat alfahulpen gewoon in loondienst komen. • Iedereen krijgt de kans beslissingen over zijn eigen leven te nemen. Mensen zijn belangrijker dan regeltjes. Voorstel: We maken binnen 2 jaar alle stoepen in de gemeente geschikt voor rolstoel, rollator en voor slechtzienden.

GOEDE WONINGEN OP DE JUISTE PLEK VOOR IEDEREEN •

De Progressieve Partij regelt de woningbouw voor een langere periode. Wij gaan nu geen nieuwe woningen bouwen die over een tijdje leeg staan. We houden ons aan de afspraak om minder aantallen woningen te bouwen. In plaats daarvan zoeken we nieuwe woonvormen. • Wij ontwikkelen nieuwe, slimme ideeën bijvoorbeeld:  nieuwe kleine huisjes voor jongeren die over een paar jaar voor ouderen geschikt zijn;  stage- en werkappartementen voor stagiaires;  gezamenlijke woonvormen voor ouderen (mantel)zorgwoningen;  betaalbare sociale huurwoningen. • Wij maken een programma waarin we tenminste één bouwval per jaar slopen en vervangen. Als panden te lang leegstaan heffen we belasting. Voorstel: We bouwen in de omgeving van het station Aalten leerwerkappartementen voor stagiaires. Pagina | 6

AALTEN BEWEEGT •

De Progressieve Partij vindt het oprichten en onderhouden van gebouwen waar gesport wordt, ook een taak van de overheid. • Wij helpen sportorganisaties samen te werken. We willen graag brede clubs die zich richten op bewegen en meedoen. Het bedrijfsleven kan helpen met advies. De gemeente stelt een verenigingsadviseur aan. • We behandelen sportorganisaties (binnen- en buitensport) gelijk. Voorstel: we maken samen een plan voor een Omnivereniginging in alle kernen. In een omnivereniging ben je lid van één organisatie waar alle sporten onder vallen. Dit voeren we uit binnen vijf jaar.

Deel deze inhoud