“Welzijn op recept” en de scootmobielclub

Joop Wikkerink, 20 november

Symposium in De Radstake: “Welzijn op recept”.
Op vrijdagmiddag 18 november werd in de Radstake het symposium “Welzijn op recept” gehouden. Een concept dat hier vaker is uitgelegd: een patiënt die bij de dokter komt is niet altijd daar op z’n plek en gebaat bij medicijnen of een specialist. Maar vaak is er een gebrek aan contact, levensinvulling, welzijn en sociale activiteiten. Door doorverwijzing naar en behulp van een Welzijnscoach kan iemand weer “re-integreren” in de maatschappij.

Terugkijken vanuit 2032

Als bestuurlijk verantwoordelijken voor Welzijn op recept in de Achterhoek keken Karen Pijnenburg (in witte doktersjas) en ik als oude man (met pet en wandelstok) vanuit 2032 terug naar nu. Wat heeft de focus op welzijn in plaats van de medische blik ons geleerd. Minder bezoekjes aan artsen, meer geluk, meer activiteiten en bekendheid bij de welzijnsinstelling Figulus. In de workshops daarna werden mooie en zeer herkenbare “casussen” besproken, steeds van commentaar voorzien door een van de welzijnscoaches van het begin Steffan Rexwinkel, werkzaam bij Figulus. Aalten speelt hier trouwens toch wel een trekkersrol. Onze beleidsmedewerker Daniëlle Wensink, projectmanager Inge te Winkel en huisarts Annemarie de Boer zijn enthousiaste uitdragers van het concept. In 2021 en 2022 (tot oktober) zijn in de deelnemende gemeenten al zo’n 200 welzijnsrecepten uitgegeven. Deze ontwikkeling past precies in het ophanden zijnde Integraal Zorgakkoord en het principe van de positieve gezondheid: nl. de beweging van ziekte, behandeling en zorg naar gezondheid en gedrag. Vandaar dat ook twee mensen van het ministerie van VWS aanwezig waren die vol lof spraken over deze beweging.

5 jaar Scootmobielclub Aalten
Wat ook erg helpt in de beweging van ziekte en behandeling naar gezondheid en gedrag is de scootmobielclub in Aalten. Opgezet door talentverbinder Richard Jongetjes en uitgevoerd door vrijwilligers via Figulus Welzijn begonnen zo’n 5 jaar geleden enkele ouderen die een scootmobiel hadden met regelmatige tochtjes in het buitengebied. 5 jaar later uitgegroeid tot zo’n 15 – 20 vaste deelnemers. En dit is precies wat we bedoelen met positieve gezondheid. Zorgen dat je – ook vaak als alleenstaande- contacten blijft houden, je gedachten scherpen, tips en ideeën bij anderen opdoen, ervaringen uitwisselen, gewoon contact hebben en gezellig ergens heen toeren. Vrijdagavond werd het 5-jarig bestaan gevierd met een uitstekend dinertje in het grand café van Stegemanshof. Ik heb namens het college alle deelnemers, vrijwilligers en professionals bedankt voor hun inzet en het grote belang benadrukt van dit soort activiteiten op het welbevinden en de gezondheid van mensen.


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *