Wie is Wim Hokken?

Op nr. 7 van de kieslijst van de Progressieve Partij prijkt de naam van Wim Hokken. We lezen daar:

Wim Hokken   
Werkt als adviseur bij diverse gemeenten in de sector onderwijs. Goed onderwijs kan kansenongelijkheid in onze samenleving verminderen, daaraan zijn steentje bijdragen stimuleert hem. Wil lokaal actief zijn, gelooft in nabijheid, weten voor wie je het doet. Wil ongelijkheid bestrijden, natuur herstellen, landbouw helpen hervormen naar natuur inclusieve landbouw. Was in Waadhoeke (Friesland) raadslid voor linkse samenwerkingspartij (soort PP).Heeft zich daar vooral bezig gehouden met de Wet Natuurbescherming, de Omgevingswet en de RES. Is lid van Groen Links. Hobby’s: dagelijks 10 km wandelen, veel en graag lezen. Is onder indruk van het orgel van de Helenakerk. Geniet van al het moois in onze regio!

Dat prikkelt de nieuwsgierigheid, dus tijd voor een gesprekje.
Wim, je woont nog niet zo lang in het dorp Aalten, wat bracht je naar hier en wat vind je aantrekkelijk aan het dorp en de omgeving?

Heel lang geleden hebben wij in de Liemers gewoond. We fietsten vandaar vaak naar de Achterhoek rond. Waar we ook woonden, nergens vonden wij een mooier landschap dan daar. Hoewel we 30 jaar met veel “nocht en wille” in Fryslân hebben gewoond, zijn we de Achterhoek nooit vergeten. En toen het kon, toen was de keuze snel gemaakt. Wij woonden in Fryslân in een klein dorp. We hielden wel van die overzichtelijke wereld, maar winkels op loopafstand, een station, dat was bij ons een eind vandaan. Dat is er allemaal in Aalten en dat zijn voorzieningen die je graag dicht in de buurt wilt.

Je hebt je sporen verdiend in diverse beleidsfuncties bij de gemeentelijke overheid. Wat trekt jou zo aan in de publieke zaak?

Als je voor de overheid werkt, dan ben je aan het werk voor de gemeenschap. Als adviseur in de publieke dienst kan je het verschil maken. Ik heb in mijn loopbaan mooie dingen mogen realiseren. Die ruimte biedt de overheid aan zijn medewerkers. Je moet het willen pakken, maar dan kan er veel. Mijn laatste grote klus bij mijn vorige werkgever was het realiseren van een scholenlandschap waar voor ieder kind een passende plek is. Ik heb daarvoor mooie scholen mogen bouwen, maar ook besturen bij elkaar gebracht om nieuwe onderwijsvormen te maken. Daar kijk ik met trots op terug.

Er is best een kloof te ontwaren tussen het politieke bestuur en de”mensen in het land”. Ook stevenen we af, volgens onderzoek, op een laagvertrouwen-land. Wat is jouw analyse en oplossing? PP streeft altijd naar openheid, is erg actief met het informeren van de inwoners. Helpt dat, denk je?

Dertig jaar neoliberaal beleid heeft de staat op belangrijke onderdelen ondergeschikt gemaakt aan de markt. De overheid zal de markt weer moeten terugdringen en pas dan kunnen we vertrouwen herwinnen. En in die tussentijd moeten we als PP stem geven aan de ongehoorden, de mensen die de overheid nodig hebben. En dan moet je doen wat de PP doet: vertellen wat je doet, waarom je het doet. Maar we moeten ook het eerlijke verhaal vertellen: dat het ons niet in een enkel jaar gaat lukken. Laten we hopen op begrip. En we gebruiken onze invloed om de gemeente te laten uitleggen wat ze doet en waarom ze dingen doet zoals ze gebeuren. En daarvoor moeten we alle communicatiemiddelen benutten. Gelukkig kan er veel online gecommuniceerd worden, maar het moet mogelijk zijn en blijven in een gesprek met een ambtenaar uitleg te krijgen. Een goede ontmoetingsruimte voor ambtenaren met burgers is broodnodig. Het is daarom een prima PP idee het oude RABO-bank deel van het gemeentekantoor om te bouwen tot ontmoetingscentrum.

Je was in Friesland ook actief in de gemeentepolitiek. Daar werkte je als GroenLinkser samen met de PvdA. Is de samenwerking tussen deze twee partijen, ook in de lokale Progressieve Partij een opmaat tot een grotere linkse beweging in Aalten en het land?

In Fryslân was ik vele jaren lid van de steunfractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Franekeradeel. We hadden in de raad maar een zetel en vaak maakten wij het de bestuurders lastig, maar als het ze echt te heet onder de voeten werd, dan sloot de coalitie de rijen en hadden wij als GroenLinksers het nakijken.

En toen kwam de herindeling. GroenLinks was in twee van de drie oude gemeenten vertegenwoordigd met 1 zetel. De PvdA had in elke gemeente 2, 3 zetels. We raakten in gesprek en besloten een gezamenlijke linkse partij te vormen met nog een lokale groepering uit Het Bildt en D66. Dat heeft goed uitgepakt. We haalden na de herindeling 6 zetels en werden de 2e partij en kwamen in het college. Dat heeft ons inhoudelijk geen windeieren gelegd. We hebben met name in het sociaal domein veel zaken binnen kunnen halen. Ik heb in die periode ook geleerd dat PvdAers soms ook gewoon heel aardige mensen zijn met wie het goed samenwerken is. Na 2 jaar waren we de bloedgroepen vergeten en waren wij gewoon SAM Waadhoeke. Lekker linkse mensen die ongeveer hetzelfde wilden in het sociaal domein, met het landschap, met duurzaamheid. De samenwerking beviel. Ik zou graag zien dat we op meer punten gaan samenwerken als linkse Nederlanders. GroenLinks, PvdA maar ook de SP, de Dieren en Bij1 zijn partijen met wie we veel delen. Zou links in Den Haag aan de kant staan als we alle linkse zetels in 1 partij hadden verenigd? Politiek gaat over idealen, maar je hebt macht nodig om die te kunnen realiseren. Ik ben voor meer SAMen en de PP doet dat al jaren en dit jaar nog meer dan anders.


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *