Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

College laks bij oplossing problemen apotheek

6 oktober - De fractie van de Progressieve Partij krijgt al langere tijd klachten over o.a. de wachttijden bij de apotheek in Aalten. Daarom hebben wij deze situatie onder de aandacht gebracht van het College. In het kader van een goed functionerend gezondheidsbeleid vinden wij dat het College op z'n minst deze signalen kan bespreken met de apotheker. Hoe afhoudend was de reactie van ons College!

Lees meer: College laks bij oplossing problemen apotheek

Meedenkavond "Zorg nieuwe stijl" in Dinxperlo

5 oktober 2013 – Precies een jaar geleden organiseerde de Progressieve Partij een “meedenkavond” over de (huishoudelijke) zorg. Dat leidde ondermeer tot landelijk bekend geworden acties tegen de ontslagen bij Sensire. De Progressieve Partij ondersteunt deze strijd, maar deze  is voor de korte termijn. In 2015 wordt het zorgsysteem op de kop gezet en wordt het gemeentelijk budget met 25% gekort. Dus we moeten tijdig nadenken over de situatie in 2015 en verder. Daarom organiseert de Progressieve Partij  op donderdag 10 oktober a.s. een meedenkavond over dit onderwerp. Lees meer: Meedenkavond "Zorg nieuwe stijl" in Dinxperlo

Aalten bij demonstratie tegen afschaffing dierrechten

1 oktober - Ook een groep Aaltense demonstranten was dinsdag bij de Tweede Kamer. De regering wil -in navolging van de afschaffing van het melkquotum- het aantal dierrechten (voor o.a. runderen, varkens en kippen) afschaffen. Dat betekent een ongebreidelde groei van stank, mest en stallen in het buitengebied van de meeste gemeenten in de Achterhoek. Stank en fijnstof vormen op dit moment al een probleem.

Lees meer: Aalten bij demonstratie tegen afschaffing dierrechten

Excuses voor de tijdelijke overlast in opmaak

De opmaak van deze site is tijdelijk verward. Dat geldt niet voor de Progressieve Partij zelf.

Rabobank verliest haar lokale betrokkenheid

27 september - Deze week werd de regio Achterhoek opgeschrikt door berichten van de Rabobank. Door een fusie van gebieden en banken, brengt men de service terug, vooral in kleine kernen. Dat betekent ondermeer dat de pinautomaat in Bredevoort verdwijnt. De fractie van de Progressieve Partij heeft het College gevraagd om met de Rabo in overleg te gaan.

Lees meer: Rabobank verliest haar lokale betrokkenheid

Maak van de Achterhoek geen mestvaalt

Landbouw stallen-crop27 september - Deze week gaat het in  de Tweede Kamer  over het vrijgeven van het aantal varkens, kippen en koeien in Nederland. Het besluit hangt samen met het per 1 januari 2015 vervallen van het melkquotum en de dierrechten. Beide regelingen zorgden ervoor dat er niet meer vee bijkwam in Nederland. Nu al telt Nederland zo’n 12 miljoen varkens, bijna 100 miljoen kippen en zo’n 4 miljoen runderen waarvan 2 miljoen melkkoeien (2012, CBS).Prognoses van onder andere adviesbureau Arcadis en de Provincie Brabant laten zien dat de veestapel al in 2015 met 10 tot 20% zal groeien.

Lees meer: Maak van de Achterhoek geen mestvaalt

Schaliegas? Laat maar mooi zitten waar het zit!

Steenkoolgas-installatie-crop26 september - In de Verenigde Staten heeft schaliegaswinning een grote vlucht genomen, met veel economische voordelen. De roep om ook in Nederland te gaan boren is sterk. Toch is dat geen goed idee voor ons dichtbevolkte land. Schaliegaswinning is een zeer intensieve fossiele industrie: er zijn veel boorlocaties nodig met torens van 30-50 meter hoog, vrachtauto’s die af en aan rijden, een productie die dag en nacht doorgaat en een verbruik van miljoenen m3 water en duizenden liters boorvloeistof per bron.Het veroorzaakt veel lokale luchtverontreiniging, geluidsoverlast, landschapsvervuiling en een verhoogde kans op aardbevingen.

Lees meer: Schaliegas? Laat maar mooi zitten waar het zit!

Pagina 136 van 151

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates