Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Kwijtschelding ook voor kleine ondernemers?

belasting-crop3 mei - Veel kleine ondernemers hebben het moeilijk. Door de crisis worden bijv. zelfstandigen zonder personeel steeds minder vaak ingehuurd. De bestedingen blijven achter, dus de omzet voor veel ondernemers ook. Er is weer een maatregel genomen om de btw op bijv. verbouwingen tijdelijk naar het lage tarief te brengen. Dat lijkt minder omzet op te leveren als de vorige keer toen er zo'n verlaagd tarief gold. Mensen met een minimum-inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (bijv. rioolheffing, afvalstoffen).

Lees meer: Kwijtschelding ook voor kleine ondernemers?

Strijden onze wethouders wel voor de thuiszorg?

thuiszorg algemeen-crop1 mei - De fractie van de Progressieve Partij heeft wethouder Rijks gevraagd om in de gezamenlijke vergadering van wethouders zorg in de regio de situatie van de huishoudelijke hulp aan de orde te stellen. Dat heeft hij gedaan. Wij hadden concreet het idee om als gemeenten met werkgevers en vakbonden aan tafel te gaan zitten om een signaal richting Den Haag af te geven. Het lijkt erop dat de wethouders bij voorbaat het hoofd in de schoot leggen.

Lees meer: Strijden onze wethouders wel voor de thuiszorg?

Waar blijft het schuimrubber?


12 april
 - We brachten een bezoekje aan Athos, gymnnastiekvereniging in de Aladnahal. Die hal is prachtig geworden. Een zaaldeel is permanent in gebruik bij Athos met eigen toestellen e.d. Een vrijwilligersbestuur dat zich de benen uit het gat loopt. Maar liefst 500 leden. En... en lege springbak. Bij de renovatie is een extra uitbouw gedaan om de mogelijkheid te hebben voor een uitloop-bak. Dat is een diepe bak gevuld met schuimrubber of ander materiaal, waar je zonder blessures in kunt vallen na een salto een rekstok-afsprong of zoiets. Het geld is op en de banken lenen tegenwoordig geen geld meer uit. Dus zou er een garantie van de gemeente moeten komen. Of een lening. Of je zou tijdelijke de zaalhuur kunnen verhogen. Wij gaan de mogelijke oplossingen eens bespreken. We denken dat het wel goed zal komen.

Geluid: muziek of overlast?

12 april - De overlast bij cafĂ© Malle Babbel is het gesprek van de dag. Ook deze ondernemer zal zich aan de wetten en regels moeten houden. Onze fractie is het er mee eens dat naar aanleiding van geconstateerde overtredingen afgelopen weekend, de ondernemer is aangeschreven en gesommeerd zich aan de regels te houden.
Dan moeten er wel regels zijn. De raad is er voor om de kaders en de normen te stellen, het College, in dit geval is verantwoordelijk voor de controle en handhaving. Als uit die controle blijkt dat er iets mis is, moeten er maatregelen opgelegd of genomen worden.
Wij vinden het van belang dat er duidelijke regels en normen gesteld worden. Je kunt discussieren, onderzoeken en evalueren of de normen voldoen in de praktijk. Maar als ze er zijn moeten ze gehandhaafd worden. Dat is wat wij van de burgemeester vragen. Bijgaande motie wil de fractie van de Progressieve Partij dan ook indienen.

Motie handhaving geluid

Kansen voor thuiszorg: aandacht bij de raad

thuiszorg demo raad-crop20 april - Tijdens de gemeenteraad waren meer dan twintig medewerksters uit de thuiszorg naar de raadszaal gekomen om aandacht te vragen voor de dreigende bezuinigingen. Overige enige tijd loopt het contract tussen gemeente en de aanbieders weer af. Bovendien is het kabinet van plan 75% van het budget op huishoudelijke hulp te korten. De vakbond verzet zich daar krachtig tegen.

Lees meer: Kansen voor thuiszorg: aandacht bij de raad

Eindeloos korten op jeugdzorg kan niet

jeugdzorg-crop20 april - "Men" zegt dat de jeugdzorg efficienter en dus goedkoper georganiseerd kan worden door gemeenten. Dat is maar gedeeltelijk waar. Gemeenten kunnen prima de regie voeren over de preventie van bijv. de Centra voor Jeugd en gezin. Maar over sommige jeugd-problemen moet niet te licht gedacht worden.

Lees meer: Eindeloos korten op jeugdzorg kan niet

Ligt nieuw relletje met Teeuwsen op de loer?

teeuwsen-crop26 april - De gemeenteraad wil (op voorstel van de ChristenUnie) graag in gesprek met winkeliers en bewoners van o.a. de Bredevoortsestraat in Aalten voordat de proef met deel-afsluiting wordt uitgevoerd. Maandag bleek dat het College een bureau had ingeschakeld om die proef voor te bereiden, te begeleiden en te evalueren. En daar ook een informatieavond over te organiseren.

Lees meer: Ligt nieuw relletje met Teeuwsen op de loer?

Pagina 117 van 127

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates