Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Inspirerende sessie over ideale energiemix in gemeente

De Progressieve Partij hield op donderdag 15 mei  in het Grachthuys een interactieve avond over de Aaltense energietransitie. Naast zo’n 35 geïnteresseerde burgers waren ook enkele raadsleden en de wethouder duurzaamheid aanwezig. Er werd volop gediscussieerd en aan knoppen gedraaid om tot de meest optimale energieneutrale energiemix te komen. De resultaten worden de komende tijd verwerkt tot een advies aan het college.

Duidelijk is intussen dat er iets moet gebeuren betreffende ons klimaat in verband met de opwarming van de aarde. Dus minder gebruik van energie, maar gebruik van zonnepanelen, zonneparken, warmtepompen en windmolens.
 
Het werd een actieve avond waarbij men in groepen een mening kon vormen. John Westerdiep, duurzaamheidsambtenaar in de gemeente Winterswijk, gaf zijn visie op de verschillende energiemixen. Conclusie van deze avond is dat het doel helder is, maar de weg naar een energieneutrale toekomst nog niet. Een eerste stap is om woonwijken te stimuleren om wat aan het energiegebruik te gaan doen.
 
De fractie van de Progressieve Partij heeft een eigen "energie-spreadsheet" gemaakt, waaruit blijkt wat de diverse maatregelen opleveren. Daaruit wordt duidelijk dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn als: leg alle daken maar vol met zonnepanelen. De Progressieve Partij hoopt dat dit soort avonden en discussies bijdraagt aan een energieneutrale gemeente in 2030. We nodigen ook andere partijen, groepen, organisaties, burgers uit om zich te mengen in deze discussies!

Meedoenpact: front tegen armoede in de gemeente

17 mei - Donderdag 9 mei was er een bijeenkomst in het Dorpshuis in IJzerlo waar gesproken werd over armoede.
Wethouder Joop Wikkerink opende de bijeenkomst, waarna dhr. Wim Drenth een toelichting gaf op het initiatief. De werkgroep is o.a. ontstaan vanuit de diaconieën van de kerken, maar ook andere groepen uit de gemeente zijn vertegenwoordigd, zoals b.v. GUV Goede Doelen Fonds, Figulus en de Gemeente Aalten zelf. Veel groepen kennen elkaar blijkbaar niet en werken daardoor langs elkaar heen. Omdat te voorkomen moet er meer overleg zijn. Deze avond is een officieel startmoment hiervoor, aldus Wim Drenth.
Vervolgens sprak dhr. Martin Pragt met twee ervaringsdeskundigen over hun jarenlange armoede problematiek. Door een scheiding of een ziekte kan men blijkbaar in de problemen komen. Enkele kernwoorden zijn: oneerlijk, schaamte, onwetendheid, verdriet, eenzaamheid, veroordeling.
Mevrouw Jantiene Kriens, oud-wethouder van Rotterdam en huidige directeur van de VNG, betoogde in haar verhaal o.a. dat regels voor 80% van de armengoed zijn en zekerheid bieden, maar dat voor 20 % echt maatwerk nodig is, waarbij het soms nodig is dat er “buiten de lijntjes gekleurd wordt”. Belangrijk is dat er goede gesprekken gevoerd worden met de cliënten, omdat er vaak sprake is van multi-problematiek. Samenwerking met leerkrachten, met de zorgprofessionals en b.v. verenigingen is nodig om problemen op te sporen en aan te pakken.
Na de pauze liet talentverbinder Richard Jongetjes ons op een interactieve manier middels de smartphone vragen invullen en moesten we in groepjes over stellingen discussiëren.
De avond werd afgesloten met het ondertekenen van het Meedoen Pact door de deelnemende organisaties.
Volgens mij een goed initiatief om armoede te bestrijden in de gemeente Aalten.
Gerrit Stronks
 

Progressieve Partij tegen megastal en geuroverlast

17 mei - Op 7 mei vonden weer de maandelijkse Ronde Tafel Gesprekken (RTG) plaats. De RTG Ruimte ging over de Gendringseweg 9 in Aalten. Een varkensboer uit Ermelo wil daar zijn bedrijf uitbreiden met 4 stallen. Het college  heeft daarvoor eerder al een omgevingsvergunning afgegeven. Deze vergunning is echter gebaseerd op een GGD-onderzoek dat rekende met inmiddels onjuist gebleken rendementen van luchtwassers. De Wageningen Universiteit concludeerde vorig jaar dat slechts ca 45% van de lucht wordt gezuiverd i.p.v. de eerder  veronderstelde 75 - 85%. De buren maken daarom bezwaar tegen de uitbreiding omdat de stankoverlast zal toenemen. Zowel de buren (4x) als de vertegenwoordiger van de varkensboer hielden een betoog in de RTG. De (landelijke) wetgeving is in het voordeel van de boer: de rechtmatigheid van een vergunning wordt getoetst aan de destijds geldende regels. Dat is in het kader van rechtszekerheid logisch. De vraag is nu wat de gemeente kan doen om de belangen van de buren (overlast, gezondheid) voldoende te behartigen. De Progressieve Partij is altijd duidelijk geweest: deze grootschalige ontwikkeling is ongewenst. Bovendien is voor ons de gezondheid van de omgeving belangrijker dan de belangen van de ondernemer. Ook in het College nam wethouder Joop Wikkerink een minderheidsstandpunt in. Deze uitbreiding moet er niet komen en de toegestane geurnormen moeten naar beneden bijgesteld worden.

Energiemix voor de gemeente Aalten: uitdaging!

4 mei - De eerder geplande bijeenkomst op 24 april was vanwege het overlijden van een dierbaar partijlid geannuleerd. De avond vind nu plaats op donderdag16 mei. Ook in het Grachthuys te Bredevoort.
 
Zijn er vijf,vijftig of misschien wel 250 windmolens nodig in de gemeente Aalten als we energieneutraal willen worden? En hoeveel zonneparken moeten er aangelegd worden als we helemaal geen windmolens willen? Is waterstof een goed alternatief? 
Kom erachter op 16 mei! 
Op deze avond organiseert de Progressieve Partij een interactieve avond over de energietransitie in Aalten. U kunt dan zelf in groepen de optimale ‘energiemix’ samenstellen voor een energieneutrale toekomst.
 
Zelf aan de knoppen
Het belooft een boeiende en actieve bijeenkomt te worden over dit zo belangrijke thema. Energietransitie raakt iedereen, dus de Progressieve Partij  vindt dat ook iedereen zijn stem moet kunnen laten horen. Via de media wordt er over het onderwerp veel juiste, halfjuiste en soms helaas ook onjuiste informatie verspreid. Verschillende meningen buitelen over elkaar heen. Bijvoorbeeld: “Als we maar heel veel energie besparen dan zijn windmolens niet meer nodig”. Of: “Met waterstof kunnen we toch alle problemen oplossen?” Op deze avond gaat u zélf achter de knoppen zitten. Met behulp van een eenvoudig computerprogramma berekent u snel wat in Aalten de mogelijkhedenen de gevolgen van bepaalde keuzes zijn. Hoeveel energie moet er bespaard worden? Hoeveel gebouwen worden verwarmd met warmtepompen, hoeveel met infrarood? Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst? Etc.  U bepaalt het. U stelt zelfeen toekomstige energiemix samen vooreen duurzame gemeente.Een leuk, leerzaam en serieus spel.
 
 
Resultaat naar het college.
John Westerdiep, duurzaamheidsambtenaar in de gemeente Winterswijk, geeft zijn visie op de verschillende opgestelde energiemixen. Hij deelt zijn inzichten en ervaringen met gemeentelijk energietransitiebeleid. Progressieve Partij verwerkt de uitkomsten van de deelnemersgroepen en de discussie in een advies aan het college van Aalten. Men is nl bezig met het opstellen van een duurzaamheidsnota voor onze gemeente. De inzichten uit deze bijeenkomst kunnen daarin mooi meegenomen worden. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Grachthuys, Kruittorenstraat 1 te Bredevoort. Donderdagavond 16 mei; aanvang 20:00 uur. Entree en eerste twee consumpties zijn gratis. Opgeven van te voren wordt op prijs gesteld. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het aantal plaatsen is beperkt. 
 

Verslagen, verbijsterd, verdrietig.......

Wij zijn verslagen en verbijsterd na het bericht van het plotseling overlijden van

Benny Lammers

Natuurlijk zijn nu in de eerste plaats onze gedachten bij Elly, hun kinderen en kleinkinderen. Wij hopen dat zij sterkte kunnen vinden om met dit verlies om te gaan.

Benny was onze steun en toeverlaat. Nooit deden we tevergeefs een beroep op hem. Hij stond altijd voor anderen klaar. Bovenal was hij een plezierig mens.

Namens bestuur en fractie van de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo

Gerrit Stronks, voorzitter

Guido Uland, fractievoorzitter

 (zie ook hiernaast voor een In memoriam)

 

Achterhoek: Smart of Dumb? 4 baans N18 achterhaald

19 april - Op 8 april moest de Achterhoek Raad o.a. stemmen over de Achterhoek Visie 2030. De VVD diende een amendement in die van de N18 een 4 baansweg met 100 km en ongelijkvloerse kruisingen wil maken. Je kunt je afvragen wat er zo smart aan die motie is:
-Realisatie is afhankelijk van het Rijk en voorlopig volstrekt onhaalbaar (zo werd ook met verve door Board-lid Ted Kok aan de vergadering voorgehouden. Helaas zonder echt gehoord te worden);
-Realisatie maakt aanliggende kleine kernen slechter bereikbaar;
-Realisatie heeft een aanzuigende werking en zorgt o.a. voor Duits sluipverkeer;
-Realisatie zorgt voor meer fijnstof en meer geluidshinder voor omwonenden (en is daarmee in strijd met een ander belangrijk doel in de Achterhoek Visie: Gezondste Regio worden).
Maar wat vooral verontrustend is,is dat de motie steunt op het achterhaalde idee dat meer asfalt alle mobiliteitsvraagstukken oplost. Hoezo Smart? Eén van de grijze pleitbezorgers stelde in de discussie dat hij al 20 (of was het 50?) jaar bezig was om die 4 baansweg voor elkaar te krijgen. Het is toch pijnlijk om te zien dat ‘oplossingen’ uit de vorige eeuw nog steeds worden omarmd door de meerderheid van de Achterhoek Raad? 
Smart Mobility (om maar in het jargon van de Board-ondernemers te blijven) zou veel meer uit moeten gaan van:
-Nieuwe technologische mogelijkheden (zelfrijdende elektrische auto’s vragen veel minder asfalt);
-Deel-economie oplossingen (meer deel-auto’s, minder eigen-autobezit)
-Snelfietspaden (gezonder en schoner)
-Openbaar vervoer (dubbel spoor, comfortabele buslijnen)
-Internationale oriëntatie (betere verbindingen met Duitsland).
Het amendement is echter met 102 voorstemmen (zetels van mn VVD en CDA) en 62 tegenstemmen (zetels van mn GL, PP, D66 en CU), aangenomen. En daarmee is streven naar de 4 baans N18 onderdeel van de Achterhoek Visie geworden. Niet bepaald ‘smart’ dus. PP heeft daarom tegen de Visie gestemd. 
 

Zonneparken, windmolens of waterstof?

DEZE BIJEENKOMST IS VERPLAATST NAAR EEN NADER VAST TE STELLEN TIJDSTIP.
 
19 april -   Zijn er vijf,vijftig of misschien wel 250 windmolens nodig in de gemeente Aalten als we energieneutraal willen worden? En hoeveel zonneparken moeten er aangelegd worden als we helemaal geen windmolens willen? Is waterstof een goed alternatief? 
Kom erachter op 25 april! 
Op deze avond organiseert de Progressieve Partij een interactieve avond over de energietransitie in Aalten. U kunt dan zelf in groepen de optimale ‘energiemix’ samenstellen voor een energieneutrale toekomst.
 
Zelf aan de knoppen
Het belooft een boeiende en actieve bijeenkomt te worden over dit zo belangrijke thema. Energietransitie raakt iedereen, dus de Progressieve Partij  vindt dat ook iedereen zijn stem moet kunnen laten horen. Via de media wordt er over het onderwerp veel juiste, halfjuiste en soms helaas ook onjuiste informatie verspreid. Verschillende meningen buitelen over elkaar heen. Bijvoorbeeld: “Als we maar heel veel energie besparen dan zijn windmolens niet meer nodig”. Of: “Met waterstof kunnen we toch alle problemen oplossen?” Op deze avond gaat u zélf achter de knoppen zitten. Met behulp van een eenvoudig computerprogramma berekent u snel wat in Aalten de mogelijkhedenen de gevolgen van bepaalde keuzes zijn. Hoeveel energie moet er bespaard worden? Hoeveel gebouwen worden verwarmd met warmtepompen, hoeveel met infrarood? Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst? Etc.  U bepaalt het. U stelt zelfeen toekomstige energiemix samen vooreen duurzame gemeente.Een leuk, leerzaam en serieus spel.
 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Grachthuys, Kruittorenstraat 1 te Bredevoort. Donderdagavond 25 april; aanvang 20:00 uur. Entree en eerste twee consumpties zijn gratis. Opgeven van te voren wordt op prijs gesteld. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het aantal plaatsen is beperkt. 
 

Pagina 2 van 137

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates