Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Auto's op de stoep: obstakels voor rolstoelers

4 augustus - Er dreigt een klein relletje te ontstaan in Aalten-Zuid waar Leo van de Linde een bon kreeg voor het parkeren op de stoep, terwijl hij slecht ter been is. Hij was de enige “gelukkige” in buurt, daar waar meerdere mensen hun auto half op de stoep geparkeerd hadden. Dat vond hij niet eerlijk en klom in de pen. Bovendien stoorde hij zich mateloos aan de bejegening door de dienstdoende BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar). Zodanig dat hij zijn gal spuwde richting College en Raad. Inmiddels heeft het College hem geadviseerd een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. Dan moeten er natuurlijk wel gehandicaptenparkeerplaatsen in de buurt zijn.  Deze klacht was voor de Progressieve partij aanleiding om eens poolshoogte te nemen.  Een inspectieronde in de buurt van Yolanda Bos (rolstoeler)  leverde ook een groot aantal blokkades van auto’s voor mensen in een rolstoel/scootmobiel op. Al deze situaties in Aalten-Zuid zijn gemeld bij het College. In de juli-raad is de motie “brede-stoep” aangenomen. Die moet er voor zorgen dat de doorgang en berijdbaarheid van de stoepen in de gemeente ook voor mensen met beperkingen goed is. Volgens wethouder Nijland een nogal overbodige motie. Hij moet vooral eens een kijkje nemen in Aalten-Zuid. Hij kan meteen aan de slag met handhaving!

Verkeersknelpunten op open terras bij Old Dutch

29 juli - Deze zomer organiseert de Progressieve Partij  elke woensdagavond een “Open terrasavond”.  Vrij toegankelijk, onverplichtend, bijpraten over actualiteit en nieuwe ideeën voor de gemeente Aalten. Lekker met een zomers drankje nadenken en elkaar bevragen hoe het mooier, beter en rechtvaardiger kan in de gemeente en de politiek. En wat nieuw is: we nodigen elke avond om 20.30 uur een gast of gasten uit die ons en jou kan/kunnen inspireren met nieuwe inzichten, vrolijke ideeën,  en nieuwe benaderingen.
 
Op woensdag 2 augustus zit de Progressieve Partij  vanaf 20.00 uur op het terras bij Old Dutch, Maurits Prinsstraat 28 in Dinxperlo. Schuif aan en denk, praat, luister. Vanaf 20.30 uur zijn er mensen die ervaring hebben met diverse verkeerssituaties in Dinxperlo. We hebben ook de wijkagent uitgenodigd. Ze krijgen een halfuurtje. Daarna de bezoekers. Het gaat dit keer over de verkeerssituaties in Dinxperlo. Hoe logisch is het en hoe veilig voor voetgangers en fietsers.  Bezoekers kunnen  tips, suggesties en oplossingen kwijt.  Of het nou gaat over de fietsstraat, de uitvalswegen naar Aalten en Ulft, de sluipweg langs Süderwick of de rondwegroute vanaf Bocholt naar Ulft.
Kom mee luisteren, praten en denken! Kost je niks.
 

Groots burgerinitiatief bij Sportpark-Zuid

29 juli - Ondanks de vakanties is er genoeg nieuws uit het gemeentehuis in Aalten. Er zijn ontwikkelingen, plannen en besluiten, waar deels de raad nog over moet discussieren en besluiten. Het college brengt ze nu soms al vast naar buiten.
Het eerste opvallende besluit is om de raad voor te stellen maar liefst 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Sportpark Zuid. Dat is een gezamenlijk initiatief van 7 kleine en middelgrote verenigingen. Enerzijds om het hoofd te bieden aan de toenemende problematiek van gebrek aan vrijwilligers en nieuwe leden. Anderzijds om van elkaars accommodaties gebruik te maken. Het college ziet ook grote mogelijkheden om op het complex te werken aan de participatiemaatschappij. Werk, werkervaring, dagebesteding en vrijwilligerswerk ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  en/of een beperking. De raad zal moeten beoordelen of dit initiatief de (financiële) steun moet krijgen. Vragen daarbij zijn: hoe zit dat met vragen en wensen van andere verenigingen; (bijv. de plannen tot samengaan van SVD en DZSV in Dinxperlo of de totstandkoming van een omnivereniging binnensport Dinxperlo); is na privatisering de gemeentelijke greep niet kwijt, hoe houd je de kwaliteit in de hand (zie de AVA-baan die na vijf jaar al gebreken vertoont), kan de stichting de exploitatielasten dragen? Hoe gaat het met het onderhoud (nu nog werk voor Hacron) en vindt er door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdringing of concurrentievervalsing plaats? Allemaal vragen waarop duidelijke antwoorden moeten komen wil je draagvlak in de samenleving krijgen voor dit initiatief.
 

Coordinatie nodig bij bestrijding kindarmoede!

29 juli - Op woensdag 26 juli hielden wij onze  “open terrasavond”, dit keer bij Schiller in Aalten. Het thema was “kinderarmoede”.  Naast enkele ervaringsdeskundigen waren ook vertegenwoordigers aanwezig van Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Leergeld en van de gezamenlijke Diakoniën – nieuwe stijl. Het was gezellig druk op het terras bij Schiller.
Het was een boeiende avond met veel voorbeelden van gezinnen en kinderen in armoede die vaak ook net buiten de regeltjes vallen of bij wie de toegang tot hulpverlening één  groot vraagteken is. En aan de andere kant een enorm reservoir van mensen van goede wil die zich tot het uiterste inzetten ten dienste van mensen in problemen. Wij hebben op deze drukbezochte avond  een redelijk overzicht gekregen van wat er  allemaal speelt en welke organisaties actief zijn. Er werden tenminste drie uitdagingen  geformuleerd, waarvoor een oplossing zou moeten komen, en waarvoor ook een oplossing voorhanden is.
1.De procedures zijn te ingewikkeld, te langdurig en te moeilijk (informatie is vaak moeilijk te begrijpen); bovendien vallen individuele vragen vaak net buiten de (soms willekeurige) regels.
2.De veronderstelde privacy regels staan effectiviteit in de weg. Men werkt graag vanuit het principe “laat de ene hand niet weten wat de ander doet”. Een vertrouwenspersoon vanuit de gemeente met mandaat zou helpen.
3.Er is grote behoefte aan afstemming en coördinatie. Het is voorgekomen dat bij eenzelfde gezin vanuit drie organisaties kerstpaketten bezorgd werden.
De fractie van de Progressieve Partij heeft de tips doorgegeven aan het College, ambtenaren en Figulus. Inmiddels heeft wethouder Wiltink ingestemd met een informeel gesprek met de organisaties.
 

Project :"De Kattenberg op" uitstekend idee

21 juli - Op dinsdag 18 juli was de aftrap van het project ’De Kattenberg op’, in het pand aan de Lichtenvoordsestraatweg 5. Bewoners, ondernemers en de eigenaren van panden in het gebied tussen het pleintje Veemarkt en tuincentrum Voskuil, warenvoor deze avond uitgenodigd.
 
Bewoners, ondernemers en eigenaren zijn uitgenodigd om samen te werken aan een plan voor de De Kattenberg. Dit plan kan gaan over bijvoorbeeld een nieuwe bestemming voor leegstaande panden, over wonen, parkeren, groen enz. Het project wordt begeleid door bureau Procesmakers (www.procesmakers.nl).
 
Waarom doet de gemeente dit?
De afgelopen jaren zijn de winkelstraten in het centrum van Aalten opnieuw ingericht. Het centrum van Aalten is aantrekkelijk en gezellig, met volop activiteiten. De zogenoemde aanloopstraten richting het centrum van Aalten bepalen mede hoe de winkelstraten worden beleefd. De laatste jaren zien wij volop veranderingen in die straten en een toename van leegstaande panden. Met de eigenaren van panden, bewoners en ondernemers willen wij gezamenlijk een plan maken voor de toekomst van de aanloopstraten. Omdat er individueel al projecten binnen het gebied De Kattenberg lopen, starten we met dit gebied. In 2018 gaan we verder met de aanloopstraten rond de Dijkstraat (tussen de spoorwegovergang en centrum) en de Hogestraat (tussen Landstraat en De Hoven).
 
De Progressieve Partij juicht deze actie van het College en de medewerkers toe. Prima dat men achter de bureau's vandaan komt. De fractie van de Progressieve Partij heeft de begeleiders en de deelnemers aan het project meteen gewezen op de publicatie de wij in 2015 maakten met voorbeelden hoe je met leegstaande winkelpanden kunt omgaan. Waarschijnlijk overbodig, want het College zegt altijd dat ook voorstellen van niet-collegepartijen meegenomen worden. Dus wij zijn benieuwd wat we terugzien van onze voorstellen. Wil je het boekje vol foto's en ideeen inzien?
 
 
 

Het gaat maar door: weer meer varkens, stof, stront en stank

21 juli - Het college van Burgemeester en Wethouders wil een bestaande varkenshouderij aan de Gendringseweg 9 in Lintelo uitbreiden. Na de verbreding van de twee bestaande stallen en de bouw van een derde stal, kunnen er zo'n 13.000 varkens worden gehouden. 
 
Het eerste plan heeft de eindstreep niet gehaald omdat de gemeenteraad bezwaren had. Daarna zijn de regels aan de plannen aangepast en ging de meerderheid wel akkoord. Luchtwassers moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak en fijnstof zoveel mogelijk wordt beperkt. Na het doorlopen van veel procedures, zoals het opstellen van een milieu effect rapportage heeft het college nu een omgevingsvergunninge verleend.
 
De omwonenden hebben zienswijzen ingediend.  De indieners van de zienswijzen maken zich vooral zorgen over de toename van stank, geluid en de uitstoot van schadelijke stoffen. Verder maken zij zich zorgen over de gezondheidsrisico's die het wonen in de buurt van een megastal met zich kan brengen. Het college ziet in de zienswijzen geen reden om het besluit te wijzigen. De Progressieve Partij is daar ernstig teleurgesteld over. daar waar in Brabant ingezien wordt dat er een halt moet worden toegeroepen aan de groei van de intensieve veehouderij, de GGD waarschuwt voor fijnstof (maar onbegrijpelijkerwijze een positief rapport voor deze megastal afgeeft) en de discussies juist over veedichtheid moeten gaan, kiest het College en de meerderheid van de raad weer voor de belangen van de grote boeren, het geld, de kiloknallers.
 
Foto uit Aaltens Nieuws

Luchtigheid en ernst op eerste zomerterras: welkom!

21 juli - Deze zomer organiseert de Progressieve Partij  elke woensdagavond een “Open terrasavond”.  Vrij toegankelijk, onverplichtend, bijpraten over actualiteit en nieuwe ideeën voor de gemeente Aalten. Lekker met een zomers drankje nadenken en elkaar bevragen hoe het mooier, beter en rechtvaardiger kan in de gemeente en de politiek. En wat nieuw is: we nodigen elke avond om 20.30 uur een gast of gasten uit die ons en jou kan/kunnen inspireren met nieuwe inzichten, vrolijke ideeën,  en nieuwe benaderingen.
 
Deze woensdag 26 juli zijn wij  vanaf 20.00 uur op het terras bij Schiller. Schuif aan en denk, praat, luister. Vanaf 20.30 uur komen er mensen die in december actie gaan voeren voor het  Fonds Kinderhulp. We hebben ook een vertegenwoordiger uitgenodigd van de Stichting Leergeld. Ze krijgen een halfuurtje. Het gaat dit keer over armoede onder kinderen in de gemeente Aalten. Wat kunnen we daar aan doen. Kan de gemeente dat? Of hebben we de hulp nodig van deze organisaties? En wat is een effectieve manier van armoedebestrijding.
Kom mee luisteren, praten en denken! Kost je niks.
 

Pagina 2 van 107

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates