Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Woensdag meedenken met PP in het Kulturhus?

10 februari - Dinxperlo – Woensdag 13 februari vindt weer de maandelijkse openbare meedenk-fractiebijeenkomst van de Progressieve Partij plaats. Dit keer in het Dinxperlose Kulturhus vanaf 20.00 uur. In deze meedenk-fractiebijeenkomsten gaat het altijd om de actualiteit. Meestal met het oog op de komende raadvergadering. Dit keer gaat het hoofdzakelijk om het initiatiefvoorstel van het CDA om “kleine “ windmolens toe te staan in het buitengebied.
De fractie heeft een “factsheet”samengesteld over de voor- en nadelen van “kleine” windmolens. Wat zijn het en hoe zien ze eruit? Hebben ze voldoende opbrengst en rendement? Zijn ze landschappelijk verantwoord in te passen? Zijn er (betere) alternatieven? Wilt u deze vooraf ontvangen, mail dan even naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
De toegang en de koffie zijn gratis.
 

Bomen over bomen. Doe je mee een boompje opzetten?

9 februari - Bij de fractie komen veel berichten binnen over rigoreuze bomenkap. Bijvoorbeeld aan de Gendringsweg door de gemeente, Zwanenbroekweg (Essentakziekte). Of door Staatsbosbeheer in ’t Goor. De ex-directeur van Staatsbosbeheer wijst op het nieuwe verdienmodel van deze organisatie: zoveel mogelijk kappen en de houtsnippers verkopen voor biomassa-installaties. Wij willen ons zo breed mogelijk orienteren samen met deskundigen, over deze kwestie. Voor de Progressieve Partij is niet elke boom heilig. Zieke en gevaarlijke bomen moeten gekapt. Maar het gaat erom of ons bomenareaal op peil blijft. Ook in veband met de CO2 opname.  Heeft u materiaal, feiten  of meningen hierover. Geef het door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Via deze link is de opvatting van oud-directeur Frits van Beusekom te lezen.
https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/06/hoe-staatsbosbeheer-zijn-eigen-draagvlak-wegkapt-a3653196

Foto: rigoreus onderhoud in 't Goor

Groenonderhoud wandeling voor de raad

10 februari- Raadsleden hebben een volle agenda en worden nog wel eens uitgenodigd bij excursies, discussies of informatie-avonden. Afgelopen week was het ook behoorlijk raak. Maandagavond was er een informatieavond over het “belevingsplein” bij de Ahof: een nieuw concept voor ontmoeting, een voorbeeld van een inclusieve samenleving. Donderdag gingen enkele raadsleden naar het Provinciehuis. Daar was een interessant programma over bestuurlijke vernieuwing. Met veel workshops. Wethouder Joop Wikkerink gaf een presentatie over de tot standkoming van het raadsprogramma en het daarop volgend uitvoeringsprogramma van het College. Een ander groepje raadsleden ging naar een informatieavond van de ROVA in Winterswijk. Dit is de organisatie die ons huisvuil ophaalt en verwerkt. Zaterdagmorgen liet een groepje raadsleden zich informeren over het niveau van groenonderhoud in de drie kernen van onze gemeente. Moet het niveau omhoog, omlaag of kan het zo blijven?
Foto: Raadsleden krijgen uitleg van het onderhoud op 't Zand in Bredevoort (foto: Bert Weevers)
 

Groot Deunkplan aangepast na amendement en motie PP

2 februari - "Groot Deunk, een plek met een bewogen verleden. Ook een unieke landschappelijke plek, zo aan de rand van het Oost Nederlands Plateau (‘terras’).  Alle reden om er uiterst zorgvuldig mee om te gaan.
Consistentie en aansluiting van beleid op visie en voornemens is essentieel onderdeel van zorgvuldigheid. Daarom eerst even wat citaten: 
"Onze Visie 2025: heeft als veelzeggende titel ‘Krachten versterken’ Uniek landschap ‹is een van de drie “kernwaarden van de gemeente Aalten en daarmee hoofdopgaven voor de toekomst”.
Uit het door alle partijen ondertekende Raadsprogramma: 
"Wij willen de inwoners van onze gemeente, de bedrijven, maar ook recreanten een prachtige omgeving bieden. Zeker is dat wij de groene kwaliteiten willen behouden en versterken ". Duurzaamheid en natuurinclusieve landbouw zijn ook termen die her en der opvallen."
 
Zo begon Guido Uland zijn bijdrage aan de discussie over het bestemmingsplan Groot Deunk. In de dagen voor de raadvergadering was er veelvuldig contact tussen fracties om het plan meer in lijn te laten lopen met het raadsprogramma en de visie Aalten 2025. Daar wordt een lans gebroken voor meer natuur en natuurinclusieve landbouw. Daarom bereidde de fractie van de Progressieve Partij vier amendementen voor die moesten zorgen voor een meer natuurlijker beheer (extensieve ;landbouw, spuitvrije zones, geen bomenteelt) inrichting van het terrein en twee moties. Ze werden gezamenlijk met wisselende partijen ingediend. Er vond een goede discussie in de raad plaats gericht op een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Daarom werd het amendement dat vraagt op extensieve landbouw (PP, CDA, D66, CU en GB) en de motie die vraagt om een iets andere plek van een vleermuizenschuilplaats aangenomen. Daarnaast waren er een paar toezeggingen van wethouder Kok om de raad te informeren over het gebruik en dit gebruik zo te regelen dat het extensief, natuurvriendelijk is, maar geen overlast veroorzaakt voor naastgelegen kwekerijen.
Foto: volle bak bij raadvergadering over Groot  Deunk

Excursie naar boerderij 't Westendorp

2 februari - Naar aanleiding van een discussie in de sociale media had Suzanne Ruesink de fractie van de Progressieve Partij  uitgenodigd op boerderij het Westendorp.Ook bekend van de Farm en Country Fair.  Op zaterdagmorgen togen we richting IJzerlo. Een zeer inspirerende en interessante discussie aan de keukentafel. Het bedrijf heeft 160 melkkoeien en probeert de kringloop te sluiten. Dat betekent weidegang, eigen stieren, experimenten met gewassen enz. Veel aandacht voor  levering direct aan verwerkende bedrijven (Zuivelhoeve, Slow food boerderij van Nel Schellekens).  Maar daarnaast is Suzanne zeer actief in o.a. Team Agro dat een betere verstandhouding tussen consumenten en boeren probeert te kweken. Ook volgens de ideeën van Joe Salatin over natuurinclusieve landbouw en “Know your farmer, know your Food”.  Zo was ze op de “Grüne Woche” in Berlijn met de “Gouden tractor”. Dit is een jaarlijkse prijs voor burgers die werken aan begrip voor boeren. En heeft ze de halve wereld rond gereisd. We vonden elkaar natuurlijk in onze toekomstvisie op de landbouw en de overtuiging dat de tussenhandel met hun marges verbetering vooral aan de producenten- en consumentenkant tegenhoudt. Dus waarom geen boerencoöperaties weer invoeren, compleet met het merk Achterhoek (vlag!) waarin producenten en  consumenten elkaar ontmoeten en een eerlijke prijzen voor eerlijke producten betalen. Een idee om nader uit te werken. 
Foto: Guido op de Gouden tractor.

Centrum Dinxperlo: Dinxper FM pikt discussie op.

2 februari - De Progressieve Partij heeft het afgelopen half jaar twee discussie-avonden georganiseerd over het centrum Dinxperlo. Naar aanleiding daarvan heeft de fractie een rapport samengesteld. Daarin feiten, gegevens en meningen over het centrum van Dinxperlo. Dit is op 18 december door fractievoorzitter Guido Uland aangeboden aan de raad. In het rapport wordt een pleidooi gevoerd om vooral met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Het College wil dat ook. Er is in het Uitvoeringsprogramma  behoorlijk wat geld opgenomen om de toekomstvisie voor het centrum Dinxperlo “interactief” vorm te geven. 
Mooi dat Dinxper FM in de eerste  discussie-uitzending sinds de verhuizing van de studio het stokje van de Progressieve Partij heeft overgenomen. Op woensdagavond 30 januari organiseerde Dinxper FM een politiek café over dit onderwerp. In de mooie setting van café Old Dutch was “de studio” neergezet. Aan tafel  enkele betrokkenen. De twee ondernemers-woordvoerders  Bernd Jan Klein Entink en Wilfried Arentz zijn ook uitvoerig  geïnterviewd in het PP-rapport. De eigenaar van de Jumbo pleit voor goede parkeervoorzieningen en ziet commercieel voordeel in vestiging  in de buurt van een Aldi. Bernd Jan Klein Entink maakt zich sterk voor een sterk centrum, waarbij rekening gehouden wordt met een snel veranderend winkelklimaat. Immers de internetaankopen en veranderende koopgewoonten hebben invloed op plaats en aanbod van centrumvoorzieningen. Dat zou onderwerp van gesprek moeten zijn in de discussies. Wethouder Kok geeft aan dat de gemeenteraad het college de opdracht heeft gegeven eerst met een visie te komen, waarin de plaats en omvang van de voorzieningen geduid worden. Daar is het college mee bezig.  So far so good, weinig nieuws onder de zon, maar heel goed dat de discussie die door de Progressieve Partij gestart is in Dinxperlo nu voortgezet wordt. Het zou goed zijn als meer groepen en partijen zich laten horen tijdens het “participatietraject”. Tip voor de redactie: de interviewer zou meer de gasten aan het woord moeten laten. 
Het rapport van de Progressieve Partij “Centrum Dinxperlo: een visie broodnodig”  is hier te downloaden.
Het verslag van de radiouitzending van Dinxper Fm is te vinden op hun facebook-pagina. 
 

Klimaatadaptatie: interessante PP-avond

27 januari -Dinsdag 22 januari organiseerde de Progressieve Partij een avond over klimaatadaptatie.
Ronald van Ark, bij het Waterschap verantwoordelijk voor klimaatadaptatie, had een presentatie over “droogte en wateroverlast”. Aan de hand van grafieken en veel voorbeelden schetste hij een beeld van de situatie in de Achterhoek. Om wateroverlast te voorkomen is o.a. bij de Slingeplas een wateropvang gecreëerd, want wanneer het in Duitsland veel regent, kunnen we er hier last van krijgen.
Ook droogte krijgt veel aandacht, zeker na het afgelopen jaar. Het “Deltaplan Zoetwater Oost-Gelderland” maakt plannen om het water beter vast te houden. In 2020 moet er nieuw beleid geformuleerd worden om in 2050 klimaat bestendig te zijn. Daarvoor is het nodig dat elke gemeente in samenwerking met het Waterschap een “stresstest” doet. Daarin beschrijft men waar zich de grootste risico’s bevinden, waarna er maatregelen moeten worden genomen om die risico’s te verkleinen. De vier thema’s van die stresstest zijn: wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. 
Er wordt met veel organisaties overlegd, o.a. met de agrarische sector. Ze zijn medepartner in de “Vruchtbare Kringloop Achterhoek”, waarbij door ander bodemgebruik er o.a. meer water wordt vastgehouden en er minder uitspoeling van mest is.
 
Daarna kreeg Laurens Stortelder van de gemeente Aalten de gelegenheid om te vertellen over de riolering van de gemeente. Aan de hand van mooie plaatjes vertelde hij over de maatregelen die de gemeente genomen heeft, en nog steeds neemt, om wateroverlast te voorkomen. Het aanleggen van Wadi’s, het infiltreren van water onder de straten m.b.v. kunststof roosters, aanleg van ondiepe vijvers voor opvang overtollig water en de aanleg van negen “bergbezinkbassins”, om overstort naar de beken zo veel mogelijk te voorkomen, zijn voorbeelden van maatregelen.
Formeel is de gemeente niet verantwoordelijk voor de afvoer van regenwater van particuliere terreinen. Dat wordt wel toegestaan, maar het liefst ziet de gemeente dat opritten zo zijn aangelegd dat het water daar bezinkt. Ook het regenwater via de regenpijp zou eigenlijk in de tuin geïnfiltreerd moeten worden, om overbelasting van het rioolstelsel te voorkomen. Op het Kobus is bij voorbeeld het afvalwater geheel gescheiden van het regenwater.
Enkele andere oplossingen die werden aangedragen waren: meer informatie naar de burgers, parkeerterreinen anders inrichten en veel meer bomen/groen aanplanten.
Een erg informatieve avond, die veel stof tot nadenken geeft. We, politiek en burgers, moeten maatregelen bedenken en nemen om overlast door te veel water of door droogte te voorkomen.

Pagina 10 van 142

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates