Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

College van CDA, VVD en PP: namen nog niet bekend

16 juni -  Op dinsdag 12 juni heben de formatuers verslag gedaan. Zij komen tot de conclusie dat het mogelijk is een college te vormen met wethouders vanuit CDA, VVD en de Progressieve Partij. Hieronder hun letterlijk verslag. 
1.Op woensdag 6 juni zijn er gesprekken gevoerd tussen de twee formateurs, de fractievoorzitters van de formerende fracties en drie beoogde wethouders. Er werd overeenstemming bereikt over de werkwijze en globale verdeling van de portefeuilles.
2.Op  woensdagavond 6 juni hebben de formateurs een gesprek gevoerd met de drie fracties gezamenlijk. Het uitgangspunt is en blijft het vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 dat als leidraad zal dienen voor de toekomstige collegeperiode. Hier zijn de 3 partijen het unaniem over eens. Tevens hebben de deelnemende fracties hun wensen op tafel gelegd. Hierbij is benadrukt dat elke fractie wel wensen heeft maar geen breekpunten.
3.Op vragen van de formateurs heeft de CDA-fractie na intern overleg aangegeven om meerdere redenen een tweede wethouder te willen leveren van 0,5fte. De VVD en PP kunnen hier vanwege de ambities van het raadsprogramma, de verdeling van de portefeuilles, de zetelverhoudingen tussen de collegepartijen en de gewenste doorstroming mee instemmen; de VVD heeft aangegeven dat bij een eventueel tussentijds vertrek van een collegelid de verdeling dan weer besproken moet worden
4.Van het gesprek tussen de fracties is een beknopt verslag gemaakt, dat ter inzage komt. Tevens hebben de fracties procesafspraken gemaakt over de wijze van samenwerken en communicatie. Daarbij is het van belang dat de fracties hechten aan open communicatie in een vroegtijdig stadium met raad en bevolking.
5.Op donderdag 7 juni hebben de formateurs gesproken met de tweede kandidaat van het CDA. Ook hiermee werd overeenstemming bereikt over de werkwijze, de werkafspraken en de beoogde portefeuilleverdeling.
6.Op vrijdag 8 juni zijn de procesafspraken die twee leden van de formerende fracties hebben opgesteld toegestuurd. Na kennisneming van alle stukken hebben enkele fracties nog enige opmerkingen gemaakt die in het verslag zijn opgenomen en aangegeven dat zij alle drie met volle overtuiging de uitvoering van het raadsprogramma in handen leggen van de beoogde vier kandidaat wethouders. Afgesproken is dat de namen van de kandidaten pas genoemd worden als de externe screening is voltooid.
7. 6.De formateurs komen tot de conclusie dat, na screening van de kandidaten, zo mogelijk tjdens de reguliere raadsvergadering van 3 juli  de benoeming van de wethouders kan plaatsvinden of zoveel eerder als mogelijk in verband met de screeningsprocedure. Het College zal bestaan uit 1,5 fte vanuit het CDA, 1 fte vanuit VVD en 1 fte vanuit de Progressieve Partij. Gezien de gesprekken en afspraken hebben wij er alle vertrouwen in dat de beoogde wethouders in staat en bereid zijn op een goede wijze uitvoering te geven aan  het door allen onderschreven raadsprogramma.
Op advies van de burgemeester kunnen wij nog niet met de namen van de beoogde kandidaten naar buiten komen voordat de externe screening is afgerond.
 

Praktische problemen bepalen Euregionaal samenwerken.

10 juni - Vrijdag organiseerde de Koppelkerk een “Meet up Grensoverschrijdende samenwerking”.  Er waren een viertal interessante gasten met praktijkervaringen. Tom Lamers (nu nog werkzaam bij de gemeente Aalten maar straks adjunct directeur-bestuurder bij de Euregio gaf in vogelvlucht het ontstaan van de Euregio (waarvan  Achterhoek en Kreis Borken ook deel uit maken) weer. De Euregio is in 1958 opgericht door Alfred Mozer. Hij was er van overtuigd dat duurzame vrede alleen bereikt kon worden door samenwerking en contacten op cultureel en economisch gebied. Volgens Tom is  samenwerking een must. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. De aandacht van de overheden is wisselend. De praktische en juridische hobbels zijn groot. Een leuk initiatief is de oprichting van Grenzhoppers. Een netwerk van inmiddels 250 professionals, bedrijven, onderwijsmensen die de praktische samenwerking verder willen brengen. Eén van hen is Marcel Teunissen, werkzaam bij de gemeente Winterswijk. Hij heeft tot taak de economische samenwerking te stimuleren. Zo vertelt hij bevlogen over het Lora-netwerk, waarbij via kleine, energiezuinige sensoren talloze “handelingen en metingen op afstand”verricht kunnen worden. Nederlandse bedrijven werken hierin samen met de Fachhochschule in Bocholt; studenten testen nieuwe toepassingen, bedrijven nemen ze over. Zo wordt in Bocholt de straatverlichting via dit netwerk bediend en in Winterswijk is een proef met afvalbakken gestart. ROVA/gemeente krijgt een seintje als ze vol zijn. De schooldecaan van de Westfälische Fachhochschule Martin Mass was aanwezig om ook de mogelijkheden van deze Hogeschool, Universiteit die opleidt in bachelor en masterniveau (ingenieur) toe te licht. Groot discussiepunt werd die avond: waarom gaan er zo weinig jongeren uit Nederland daarheen. Welgeteld op dit moment één., Tycho Geurkink uit Winterswijk. Hij kreeg een applaus voor zijn doorzettingsvermogen. Hij schetste zijn zoektocht naar zijn plek. Hij studeert Betriebswirtschaft. 
 

Progressieve Partij aan de onderhandelingstafel

Verrassing, verbazing en verbijstering alom na afloop van het debat over de verklaring van de twee formateurs. Zie  https://www.aalten.nl/in-de-gemeente/nieuwsberichten_42611/item/formatie-tussen-cda-vvd-en-gemeentebelangen-mislukt_74575.html

De conclusie was dat de formerende partijen er niet uit kwamen en dat de twee opties die de informateur voorstelde niet haalbaar bleken. Vervolgens gaf Alex Walter (GB) zijn formatie opdracht terug. Het CDA stelde voor om alleen de formatiekar verder te trekken en  van de zijde van GB werd voorgesteld om een onafhankelijke formateur aan het werk te zetten. Na enkele schorsingen werd de raad in meerderheid het eens  om Martin veldhuizen en Joop Wikkerink een college te laten formeren bestaande uit de grootst mogelijke meerderheid na de gesneuvelde opties 1 en 2 van de informateur. Iedereen kan rekenen. Dat wordt dus een formatie vaneen college van CDA, VVD en PP. We moesten die avond snel schakelen, ook wel even nadenken en schorsen. Maar als je gevraagd wordt zo’n kans te benutten, kun je niet weigeren.

https://www.aaltensnieuws.nl/nieuws/algemeen/211566/formatie-nieuwe-college-
aalten-is-mislukt-

https://www.aaltenvooruit.nl/nieuws/algemeen/444940/formatie-vorming-college
-in-aalten-mislukt-nieuwe-formateurs-gaan-aan-de-slag-

https://www.gelderlander.nl/aalten/pp-met-vvd-en-cda-aan-zet-in-aalten~a80b2
c04/

foto: Leo vd Linde, Aalten

Startbijeenkomst ondersteuning en advies agrarisch ondernemers

2 juni - Afgelopen januari heeft het college van burgemeester en wethouders besloten alle agrarisch ondernemers in de gemeente Aalten een coaching gesprek aan te bieden. Een agrarisch coach komt bij de ondernemer ‘aan de keukentafel’ en gaat in gesprek over ontwikkelingen in de sector, toekomstperspectief en mogelijke zorgen die de ondernemer heeft over het bedrijf of het gezin. Woensdag 6 juni om 20. 00 uur is er bij ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten, een startbijeenkomst over het project. Wethouder Ted Kok licht toe.
 
Waarom wil de gemeente Aalten in gesprek met de agrarisch ondernemers?
“De agrarische sector staat onder druk door allerlei ontwikkelingen en regelgeving. Zo is in 2015 besloten dat asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden zijn. Veel boerenbedrijven hebben nog asbestdaken en het verwijderen daarvan is kostbaar. Zakelijk hebben de boerenbedrijven door onder meer marktontwikkelingen veelal een aantal magere jaren gekend. De zaken gaan nu beter maar de markt blijft ook nu in 2017 wispelturig. Hierdoor wordt er zeker meer gevraagd van de ondernemer wat betreft regelgeving. Dergelijke ontwikkelingen kunnen vergaande gevolgen hebben, niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor de families achter de bedrijven. We willen weten hoe de boeren dit ervaren, zodat we waar mogelijk onze dienstverlening daarop af kunnen stemmen. Via Netwerk Boerenkans (een netwerk van erfbetreders, red.) hebben we ook signalen gekregen dat er bij een deel van de bedrijven sprake is van financiële en persoonlijke problemen.”
Wie is die agrarisch coach?
“De agrarisch coach is onafhankelijk, het belang van de boer staat voorop. Wij hebben Te Kiefte Coaching uit Meddo gevraagd de gesprekken te voeren. Monique te Kiefte en haar team van agrarisch coaches kennen de regio en hebben veel ervaring. Tijdens een ‘keukentafelgesprek’ kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. Van ‘Hoe ziet de toekomst van mijn bedrijf eruit?’ tot concrete vragen als ‘Wat kan ik doen met leegstaande schuren, ‘Krijg ik mijn plannen financieel wel rond’ en ‘Kan ik blijven wonen als ik stop met het bedrijf?’ Eigenlijk kan alles besproken worden wat er op dat moment op het bedrijf en binnen het gezin speelt.”
 
Stopt het na een gesprek met de agrarisch coach?
“Dat ligt natuurlijk aan de situatie. De coach kan een boer in contact brengen met de gemeente als de situatie daar om vraagt. Als blijkt dat er bedrijfgerelateerde problemen zijn die gevolgen hebben voor het gezin, wordt in overleg vervolgcoaching aangeboden. Dat traject is er vooral op gericht de agrariër te ondersteunen bij het zoeken naar een duurzame en gezonde toekomst.”
 
Wat gebeurt er 6 juni?
“Op woensdag 6 juni is er een bijeenkomst bij ‘t Noorden. Deze bijeenkomst organiseren wij om boeren en belanghebbenden te informeren over het project. De agrarisch coaches worden dan voorgesteld en is er ruimte om vragen te stellen.”
 
N.B. In de wekelijkse nieuwsbrief van de Progressieve Partij is per ongeluk de donderdag genoemd, moet dus zijn: woensdag 6 juni.
 

Grensoverschrijdende samenwerking: hoe kan het beter?

2 juni - Op vrijdag 8 juni is er een interessante meetup.: Samenwerken met Duitsland: de politiek heeft het er voortdurend over, maar komt
het ook van de grond? En waarom zouden we eigenlijk moeten samenwerken? Vrijdag 8 juni discussiëren we erover in de maandelijkse meet up in de Koppelkerk in Bredevoort. Met de Westfälische Fachhochschule (Bocholt) en het LoRa-netwerk als ‘case studies’ duiken we in de weerbarstige én succesvolle praktijk van de grensoverschrijdende samenwerking.
 
De avond wordt ingeleid door Tom Lamers, beleidsmedewerker grensoverschrijdende samenwerking in de gemeente Aalten en oprichter van het euregionale platform Grenzhoppers. Vervolgens kijken we naar twee praktijkvoorbeelden in de techniek.
Waarom maakt de Achterhoek met een groot gebrek aan technisch geschoold personeel niet of nauwelijks gebruik van de Westfälische Hochschule in Bocholt? Hoe kan het beter? We discussiëren hierover met Prof. Dr. Martin Maß, Dekan Fachbereich Maschinenbau van de Fachhochschule.
Maar er zijn ook succesverhalen: het Duits-Nederlandse LoRa-netwerk. Dit telecomnetwerk geeft inzicht in dingen op afstand, zoals waar je fiets staat, of een afvalbak moet worden geleegd en of de voederbak moet worden bijgevuld. Samen met Marcel Teunissen, ondernemer en aanjager economische ontwikkeling bij de gemeente Winterswijk, vragen we ons af waarom grensoverschrijdende samenwerking mb.t. het LoRa-netwerk voor ‘The Internet of Things’ wél een succes is.
Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Datum: vrijdag 8 juni; Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Entree: vrij; Reserveren: koppelkerk.nl / 0031 (0)543-216 005

Er zijn interessante cijfers over leefbaarheid in de gemeente

2 juni - Dinsdagavond organiseerde het college voor de raadsleden een voorlichtingsavond over wonen en woningbouw. Daar werden een paar onderzoeken toegelicht. Allereerst het Achterhoekse Woon- en Leefbaarheidsonderzoek. Wij zijn met z’n allen een tevreden volkje. De leefomgeving krijgt een 7.9 in de gemeente Aalten. De kwaliteit van de woning een 7,9  en de veiligheid een 8,2. In Bredevoort zelfs een 8,3. Wat ten opzichte van de vorige enquête (2012) een beetje gedaald is , is het cijfer voor “overlast door anderen”.  Dat scoort nu in Bredevoort (en trouwens ook in de hele gemeente) op 7,5. In Bredevoort was dat in 2012 8,3. Nu is daar natuurlijk de vraag: zijn we met z’n allen wat minder verdraagzaam geworden of  denken we minder aan overlast voor buren. Een ander opvallend gegeven uit dit onderzoek. Mensen doen wat anders dan ze zeggen. Vooral de ouderen zeggen wel te willen verhuizen naar een kleinere woning maar doen dat niet. Een beetje zorgelijk is de hoge percentages huiseigenaren  (juist van de wat minder moderne woningen) die niet het belang van investeren in de woning inzien. Dat heeft te maken met het rendement. Toch verwacht men dat de woningen die nu niet al te modern en een beetje verouderd zijn heel moeilijk verkoopbaar zijn over een jaar of 10-15, wanneer het aantal jongeren en starters nog weer gedaald is het aanbod huizen door overlijden van de eerste babyboomers zal toenemen. Leerzaam
Er zijn ook sites:
 

Voorstel informateur doet geen recht aan feitelijke situatie

26 mei- Daar waar je in zo’n proces om te komen tot een raadsprogramma veel eenheid ziet, en een breed raadsprogramma ook een breed afspiegelingscollege zou moeten opleveren,  verviel de informateur toch weer in het oude denken van macht, aantallen, politieke voorkeur in plaats van te kijken naar een brede afspiegeling en vooral  deskundigheid van mensen die op hun terrein de kar moeten trekken. 
In sommige gemeenten organiseert men een sollicitatieronde na zo’n raadsprogramma,  met duidelijke functie-eisen, ervaring, kennis en competenties. Deze informateur had de opdracht om te kijken welke partijen een duurzame en solide combinatie kunnen vormen. Terwijl juist de partij-politieke kleuring van wethouders in zo’n raadsprogramma er niet of minder zou moeten zijn. Dus de inhoud van zijn advies was voor velen een verrassing. 
 
Het leek een beetje op de uitspraak van Gary Lineker: Voetbal is een eenvoudig spel: 22 mannen lopen achter een bal gedurende 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers (in dit geval het CDA)
Zoiets moet de informateur voor ogen gehad hebben toen hij tot zijn eerste voorkeur kwam een “motorblok” van CDA en GB met 2 of 1,5 wethouder voor het CDA en één voor GB, aangevuld met één wethouder voor de VVD. Daaraan vooraf ging een een ingewikkelde redenering van tegenwicht tegen bestaande wethouders Kok en Rijks en daarom moest er een frisse, onervaren, niet uit de politiek maar wel uit de gemeente Aalten afkomstige wethouder van het CDA gevonden worden. Mocht de CDA daar niet in slagen dan zou D66 mogen aanschuiven. 
 
Van alle kanten is dit een vreemd advies. Ook in relatie tot het raadsprogramma dat naar verbreding wil gaan. En niet naar een combinatie van partijen die in het verleden niet voorop liepen als het gaat om bijv. bestuurlijke vernieuwing of duurzaamheid. Eerlijk is eerlijk: in de programma's van CDA en GB staan wel wat duurzaamheidsdoelstellingen, maar juist ook heel erg tegengestelde. (zonneparken vs windmolens) Daarom pleitten wij als eerste reactie ook voor optie 2. Dan wordt het wat eerlijker verdeeld.
 
Als je echter alleen van het raadsprogramma uitgaat en je zoekt dus ervaren en deskundige wethouderskandidaten dan was je op andere mogelijkheden uitgekomen. Onze Joop Wikkerink met zijn enorme kennis, ervaring en netwerken op het sociaal gebied bijvoorbeeld.
Natuurlijk moeten we niet rancuneus doen omdat de informateur bij de andere partijen heeft opgehaald dat wij te uitgesproken oppositie zijn (oud denken, oud zeer), maar als je perse in winnaars en verliezers wilt denken dan is een combinatie van winnende partijen èn die hetzelfde gebleven zijn : GB, VVD, D66 en PP ook mogelijk (13 van de 21 zetels). Dus die tweede wethouderszetel voor het CDA in te vullen door een frisse, onervaren, maar wel uit de gemeente afkomstige kandidaat is toch wel een heel vreemde gedachte.
 

Pagina 10 van 133

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates