Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij verantwoordt zich weer

26 november - Vorige week stond de verantwoordingsadvertentie weer in Aalten Vooruit de De Band. Met drie items. Het eerste gaat om ons idee om eens een groep professionals te laten nadenken over tijdelijke woonconcepten. Bijv. “tiny houses” voor jongere stagiaires, opgesteld in een hofje, die na verloop van tijd  gekoppeld kunnen worden tot ouderenprojecten. Een tweede gaat over onze poging de landelijke richtlijnen voor muziek ook in de gemeente Aalten toegepast te krijgen. En het derde item gaat over het grote landelijke congres over het VN-verdrag voor de mensen met een handicap. Opinitiatief van de Progressieve Partij gaat daar een forse gemeentelijke delegatie naar toe. De delegatie bestaat uit: André Nijhuis (gemeente Aalten), Ad Brethouwer (SSGR), Yolanda Bos (ambassadeur VN-verdrag), Rob Boerendonk en Esther Diepenbroek (Progressieve Partij).
 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zult u weer overladen worden met folders en filmpjes op sociale media. Ook vanuit de landelijke partijen. Wij hopen dat u zich dan bedenkt dat de Progressieve Partij niet alleen van zich laat horen rond de verkiezingen, maar elke week met nieuws op de website en sociale media en elke maand met een advertentie in twee kranten.  
 
 
 

Ook in gemeente Aalten straks stemwijzer!

26 november - Voor de gemeenteraadsverkiezing van maart volgend jaar maken wij in Aalten gebruik van de Stemwijzer. Veel gemeenten deden al eerder mee en dus nu ook Aalten, hoewel niet alle partijen er voor waren.Pro Demos (“Huis voor Democratie en rechtsstaat”) is de organisator van de Stemwijzer. Pro Demos is in 1989 begonnen met een brochure en een diskette. In 2017 met de Tweede Kamer verkiezing had men 6,8 miljoen gebruikers van de vergelijking van partijen en de standpunten en mogelijk heeft het geholpen bij het maken van hun keuze in het stemhokje.
Alle raadsfracties en D66 mochten twee mensen naar de bijeenkomst afvaardigen om deel te nemen aan de workshop.
Na uitleg van de werkwijze van Pro Demos moest elke partij vijf onderwerpen aandragen die zij belangrijk vindt. Daarna drie waarvan de partij vindt dat die er ook nog bij moeten. Al deze onderwerpen werden gerubriceerd en de briefjes werden op acht borden geplakt. Vervolgens konden er vijf stickers geplakt worden op de onderwerpen/stellingen die de partij het belangrijkste vindt. 
Twee medewerkers van Pro Demos verwerken dit allemaal, samen met de partijprogramma’s en komen daarna met 50 stellingen. Na de reacties van de partijen blijven er nog 30 over en die komen in de Kieswijzer. De inwoners van Aalten kunnen vanaf half februari online hun voorkeuren aangeven en hebben op die manier een hulp om hun keuze te maken bij de gemeenteraadsverkiezing.
Pro Demos benadrukte nog wel dat zij volledig verantwoordelijk zijn voor de Stemwijzer en dat de gemeente of de partijen er geen invloed op hebben, niet anders dan aandragen van standpunten, de stellingen zijn van Pro Demos.
 

Meedenkavond op 23 november bij Schiller

 
18 november – “Verandering en vernieuwing”, dat is de voorlopige werktitel van het verkiezingsprogramma van de Progressieve Partij. Verandering slaat op de maatschappelijke en economische veranderingen die pijlsnel gaan. Is er nog gasverwarming, rijden we nog op benzine, is er nog bioindustrie over pakweg 15 jaar? Vernieuwing slaat op de noodzaak om nieuwe vormen van bestuur en politiek te ontwerpen om met deze veranderingen om te gaan. Niet  vanuit eigen koker, club, belang, achterkamertje of vriendjespolitiek. Maar samen met burgerinitiatieven de vooruitgang  delen met iedereen. 
 
Op donderdag 23 november gaat het in de “meedenk-avond” over dit programma van verandering en vernieuwing. De progressieven hebben hun licht opgestoken in de samenlving in o.a. diverse van deze meedenkavonden. Nu ligt er een concept waarop nog geschoten kan worden voordat het op de ledenbijeenkomst van 30 november wordt vastgesteld. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunnen de concept-teksten worden opgevraagd. 
 
Ook wordt de campagne besproken. Welke knotsgekke ideeën zijn er. Wie herinnert zich niet de creatieve campagne van 2014? Met een heuse pop-up gallery in de winkel van van Lochem in Aalten, een cultuursymposium met Hans Keuper in het Museum en de nachtelijke plakacties ”Doe hier wat aan”. Pandeigenaren werden opgeroepen iets te doen aan hun panden in slechte staat. Soms heeft het geholpen. Wat vind jij leuk? Kom het vertellen. 
 
De meedenkavond: “Verandering en vernieuwing” vindt plaats op donderdag 23 november van 20.00 uur in de voorkamer bij Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.
 

Klein stukje van Groot Deunk blijft staan voor Barlo

18 november - In de RTG Ruimte op dinsdag 14 november was er één agendapunt, huisvesting voor de Oranjevereniging Barlo. Jarenlang hielden ze hun feest in een schuur bij een boer (LODO ). Daar kunnen ze niet meer terecht. Ze hebben hun oog nu laten vallen op één van de gebouwen van het voormalig asielzoekers centrum Groot Duenk. Nu het definitief dicht is wil de eigenaar, het COA, de gebouwen slopen. Het complex, de grond,  wordt daarna voor 1 euro overgedaan aan de gemeente. De Oranjevereniging ziet het als een ideaal plaatje om daar voortaan hun jaarlijkse feesten te houden, in een klein deel van het gebouw, met als mogelijkheid om er een grote tent naast te zetten. Vergelijkbaar met de situatie bij De Ringkamp op de Haart. Onderzoek onder in inwoners van Barlo toont aan dat er een grote bereidheid is om hieraan mee te werken en mee te betalen. 
Velen waren dan ook naar de RTG gekomen om hun steun aan de plannen te betuigen. De commissie leden waren niet al te kritisch met hun vragen. Er is een breed draagvlak voor de plannen. Als het ooit spaak loopt kan de gemeente het weer terug kopen van de Oranjevereniging voor 1 euro. Het is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van de buurtschap, maar de spoeling wordt daar in Barlo behoorlijk dun. Er zijn heel veel gebouwen voor behoorlijk weinig mensen. Ook wil men het openluchtheater weer herstellen. Overspeel je hand niet, zouden we zeggen.
 

Kopgroep Thuiszorg op bezoek bij Jesse Klaver

18 november - Maandagavond organiseerde Jesse Klaver een gesprek met zo'n 50-tal "frontlijnwerkers". Uit de zorg, de politie, het onderwijs, post enz. Linda Voortman van de GroenLinks-kamerfractie had ons gevraagd of de "kopgroep" van de dames in de thuiszorg ook zou willen komen. Toen wij als fractie van de Progressieve Partij hen dat voorlegden, aarzelden ze geen moment, hoewel de bijeenkomst helemaal in Amsterdam was op een avond. Het ging de GL-fractie erom verhalen te horen over loon, werkdruk en rechtspositie. Maar ook over de gevolgen voor de klanten. Ze gingen ook nog even op de foto met Lisa Westerveld, kamerlid van GroenLinks en afkomstig uit Aalten,

's Avonds laat kwam er een berichtje:
"We zijn net terug uit Amsterdam, het was een zinvolle bijeenkomst, het blijkt dat in alle sectoren het zelfde probleem is, te weinig geld, te weinig personeel en geen tot weinig waardering, of het nu de zorg, politie, onderwijs, kinderopvang, openbaarvervoer of post nl. 
We hebben onze problemen  en helpgewoon naar voren gebracht daar bleken er veel in geïnteresseerd te zijn en willen graag op de hoogte gehouden worden of wij de gunning krijgen!! 
Volgens Jesse klaver konden de gemeenten niet om zo'n goed initiatief heen. 
Deze bijeenkomsten gaan ze door het hele land organiseren om een golf teweeg te brengen  zodat het Malieveld helemaal vol staat en het kabinet niet anders kan dan luisteren en onze eisen inwilligen. 
Vriendelijke groet bea, anja en jolanda
 

Wat is goed voor het culturele klimaat, de muziek?

10 november - De gezamenlijke muziekverenigingen hebben het netjes gespeeld. Complimenten. Zij hebben hun financiële situatie voorgelegd aan alle partijen middels een fractiebezoek. Aanleiding: het wegvallen van de subsidie op het oud papier, dat sommige verenigingen ophaalden. Na vragen van de fracties bleek dat ook andere niet-papierophalende verenigingen financieel krap zaten. Oorzaak: hoge kosten voor huur, instrumenten, dirigenten, uniformen enz. Tijdens de behandeling van de begroting in het Ronde TafelGesprek bleek dat de Aaltense subsidierichtlijnen mijlenver afwijken van de landelijke aanbevelingen. Die waren trouwens door het college nooit doorgestuurd naar de raad. Er werd afgesproken dat het College met die landelijke richtlijnen in het achterhoofd met nadere voorstellen zou komen in 2018. So far so good.
Tot grote irritatie van de coalitiepartners GemeenteBelangen en ChristenUnie kwam het CDA met een eigen voorstel om meteen € 3.000 per vereniging in het instrumentenfonds te stoppen. Dat doorkruiste de afspraken, maar is ook waarschijnlijk ongunstiger voor de betreffende verenigingen. Immers de landelijke richtlijnen hebben het niet alleen over instrumenten. Samen met de Progressieve Partij dienden de coalitiepartijen GB en CU een motie in, waarin zij eigenlijk bevestigden wat in de RTG  was afgesproken. In het debat kwam het CDA van alle kanten onder vuur te liggen. Wantrouwen tegen het college, verkiezingsstunt, slecht voor de verenigingen, doorkruisen van afspraken: alles kwam langs. Na verschillende handreikingen bleek de fractie niet bereid hun eigen voorstel in te trekken. Jammer. Dat was echt beter geweest voor de muziek, de sfeer en de verhoudingen.  Hopelijk zien de besturen van de muziekverenigingen die opgetrommeld waren dat ook in. De motie van GB, CU, PP werd wel unaniem aangenomen.
foto: Leo van der Linde, facebook
 

Vijf ideeën om mee aan de gang te gaan

10 november - De fractie van de Progressieve Partij probeerde tijdens de algemene beschouwingen ook een discussie onderling in de raad te starten. Daarom hadden we vijf ideeën opgenomen waarmee de raad aan de gang zou kunnen gaan. Ten eerste willen we graag aan de hand van praktijkvoorbeelden de regionale samenwerking verder brengen. Een tweede idee is om samen met plaatselijke ontwerpers en planologen een “werkatelier” nieuwe woonvormen te houden (denk aan tiny houses, tijdelijke omzetting van zakelijke panden). Ook denken wij dat het goed is eens een duurzaamheidsexcursie te houden. Dan willen we graag nadenken over verdere uitbreiding van basismobiliteit nu de mobiel gedeeld auto’s stoppen. En tenslotte lijkt het ons goed om raadsmededelingen standaard in de Rondetafelgesprekken te bespreken. Teleurstellend was de reactie van de grootste coalitiepartij. Zij laten liever alles bij het oude; het lijkt wel of de C van het CDA voor conservatief staat. Je kunt ergens niet mee eens zijn, maar je kunt er in elk geval over praten. Dat bleek ook wel:  andere fracties willen hier en daar wel verder met  die ideeen. Maar de CDA fractie deed alles af met: het loopt goed, niet nodig, we gaan gewoon zo door. Zelfs toen bleek dat ze twee ideeën totaal niet begrepen. Dat is zo jammer, want we proberen samen te werken in de raad, niet alleen maar ideeën af te wijzen omdat ze van de oppositie komen. Van de “oude hap” binnen de CDA-fractie is dat misschien nog te begrijpen, maar er zijn toch ook modernere mensen die vooruit willen in die fractie en ondanks de fractiediscipline geen lid willen zijn van “wi’j holt ’t bi’j ’t olde”. Onze fractie blijft optimistisch over de mogelijkheden van vernieuwing en zal met hulp van positief ingestelde denkers proberen vernieuwingen door te voeren.
 

Pagina 10 van 121

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates