Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Heb je onze advertentie gelezen deze week?

5 mei - De verkiezingen voor de gemeenteraad liggen al weer achter ons. De Progressieve Partij blijft met 3 zetels het progressieve, sociale en duurzame geluid brengen. En wij willen graag dat iedereen die geinteresseerd is mee kan praten. Op dinsdag 8 mei is er de mogelijkheid om in te spreken over de "visie Aalten 2025": Ruim 1500 inwoners hebben een bijdrage aan deze visie gegeven. Het zou mooi zijn als ook het eindproduct door minimaal zoveel mensen gezien en becommentarieerd gaat worden. Na de verkiezingen is het vrij stil geworden vanuit de diverse fracties, vergeleken met de propaganda-bombardementen van voor de verkiezingen. Wij als Progressieve Partij hebben beloofd jullie regelmatig op de hoogte te blijven houden. Vandaar bovenstaande advertentie in Aalten Vooruit en de Band.

Kattenberg: bepaalt het geld de ruimtelijke kwaliteit?

5 mei - Dinsdag komt in het Ronde tafelgesprek de “visie” op de Kattenberg in Aalten aan de orde. Er staat daar nogal wat leeg, winkels horen niet meer bij het kernwinkelgebied, de voor-vorige raad heeft wat kadootjes uitgereikt aan ondernemers aan de rand en dat moet allemaal leiden tot een gezamenlijke visie. De tegenstellingen in de buurt lijken inmiddels groot. Er zijn mensen die hun (leegstaande) panden zo duur mogelijk willen verkopen en er zijn buurtbewoners die wijzen op het vervallen van parkeerplaatsen. Het ongebreideld uitbreiden van aantallen woningen past niet in de gemeentelijke visies en woningen lijkt nu juist een voorwaarde voor de portemonnee voor de eigenaren. Meerdere dilemma’s dus. Het gaat volgens de Progressieve Partij nu juist om de ruimtelijke invulling, niet om de vermogenspositie van eigenaren. Hoe kun je aan die ingang van de kern Aalten weer een fraaie entree maken met bovendien voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en rolstoelers. Bovendien zijn enkele gemeentelijke monumenten het behouden waard. Er is gepoogd om tot een gezamenlijke visie te komen, waarbij bewoners en eigenaren betrokken zijn geweest. Er zijn signalen die erop wijzen dat de verdeeldheid juist groter is geworden

Kansen voor natuurontwikkeling bij Slingeplas

5 mei - Op donderdag 3 mei maakte de Progressieve Partij met een groep van ongeveer 20 mensen een wandeling rond de Slingeplas met als “gids” Juun Timmerman vand e Vogelwerkgroep Aalten e.o. Vooral het gedeelte waar de drijvende huisjes gepland zijn en de “politieplas” hadden onze aandacht. Als die plannen doorgaan is dat funest voor de vogelstand. Die zou trouwens veel beter zijn als er niet zo rigoreus gekapt was ook op de andere delen en juist ook de overhangende begroeiing gehandhaafd was gebleven. Erg vreemd is dat de schetsen bij het nieuwe bestemmingsplan een beton-pad langs èn een vlonder òver de politieplas laten zien. Bij de behandeling van de "visi"ongeveer 2 jaar geleden is afgesproken dat de "politieplas"buiten het plangebied zou blijven. Wij hebben de gemeenteraad van Winterswijk ook  geinformeerd. De Volgelwerkgroep lijkt al tevreden als de “politieplas” gevrijwaard wordt van toeristen, maar wij hebben toch ook heel duidelijk het idee dat de exploitant hier een soort recreatie-plas-eenvormigheid wil creëren terwijl er juist kansen te over liggen in het natuurlijk inrichten van het hele gebied. Wie wil met ons meedenken over een natuurlijke inrichting en kansen voor de natuur van Bredevoort tot Vragenderveen? De exploitant Leisureland lijkt ook het onderhoud niet zo belangrijk te vinden..... Een melding is gedaan.
 

Ledenvergadering en kijkje bij de Slingeplas

Op donderdag 3 mei a.s. houdt de Progressieve Partij haar jaarlijkse ledenvergadering. De leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen en zijn vanaf 20.30 uur welkom in het Grachthuys in Bredevoort.
Vooraf gaan we een kijkje nemen bij de Slingeplas Daar is iedereen welkom!
 
19.30 uur: verzamelen op de parkeerplaats van de Slingeplas (let op niet inrijden, want dan zit je aan parkeergeld vast; kom op de fiets of parkeer in het centrum van Bredevoort en loop naar de Slingeplas.)
We hebben een lid van de vogelwerkgroep gevraagd om ons de natuurwaarden van dit gebied te wijzen. Dit is een openbaar gedeelte van deze bijeenkomt. Duurt een uurtje.
 

Vernieuwing en ontwikkeling in sociaal domein hard nodig.

28 april - Vanaf 2015  zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, begeleiding vanuit de WMO en participatie op de arbeidsmarkt. Er zijn grote stappen gezet om die wetten en werkwijzen onder de knie te krijgen. Nu staan we voor de uitdaging om  meer vanuit  “wat is nodig” te werken in plaats van: “wat zeggen de wetten en regels”. In In Nederland zijn mooie voorbeelden bedacht. Daarvan zouden we in Aalten, in de Achterhoek moeten leren en de goede voorbeelden overnemen. En dan gaat het om over de grenzen van de wetten te kijken.  Een paar voorbeelden::
1.Het gaat hier om een inwoonster met een uitkering door een medische aandoening. De zorgverzekeraar wilde haar behandeling niet betalen. Door dit als gemeente te doen was er geen vervolgbehandeling meer en kon ze een opleiding gaan volgen en uit de uitkering komen. 
2.Een ander voorbeeld is van iemand met een uitkering die een baan in de zorg kon krijgen. De baan was buiten de regio met wisselende diensten en niet bereikbaar met het openbaar vervoer. De vrouw had geen auto en kon die ook niet betalen. Het resultaat met baan: sociale vooruitgang, geld en werk. Voor de gemeente lag het rendement op het besparen op de uitkering. Daarom is als oplossing vanuit de gemeente een auto aangeschaft. Afspraken over terugbetaling werden gemnaakt. 
Met deze manier van werken worden problemen niet willekeurig opgelost. Het is onderbouwd met een maatwerkplan, waarbij soms een eerste stap of doorbraak nodig is zoals die auto. Bij de inzet van het budget worden altijd de vragen gesteld:
Wat gebeurt er als we niets doen? Wat kost dat dan?
Wat gebeurt er met de huidige mogelijkheden in het sociaal domein? Wat kost dat?
Wat gebeurt er als we op een ïnclusieve manier” kijken? Wat kost dat?
In de praktijk is geleerd wat kan met het budget en wat niet. Noodzakelijk zijn: vertrouwen, tijd, een hulpverlener die creatief en ondernemend is. Niet iedereen zal dat gaan doen op die manier, er gaat veel tijd overheen voordat er echt verandering plaatsvindt,’ De Progressieve Partij is er voor om in de komende collegeperiode dit soort werkwijzen te bespreken en in te voeren.
 

Natuur en duurzaamheid lijken belangrijker te worden.

27 april - We zijn er nog lang niet, maar de waarde van natuur en biodiversiteit en de noodzaak voor duurzame energieopwekking lijken steeds meer terrein te winnen. Een paar ontwikkelingen van de laatste weken. Allereerst besloot de Europese commissie een aantal giftige bestrijdingsmiddelen te verbieden. Dit is goed nieuws voor de bij. Bijen zijn essentieel voor ons leven en de natuur. Ook Bert Berghoef, tegenwoordig bijenhouder is te spreken over deze maatregel. Ten tweede heeft de Tweede Kamer in meerderheid aangegeven dat het afgelopen moet zijn met het doodspuiten met Round-up van hele weilanden. Dat is niet de bedoeling van gewasbescherming, zegt de Tweede Kamer; maar deze manier van werken “dient alleen landbouwkundig gemak”. Ten derde kwam de Provincie met een mooie brochure “Ambitiedocument natuur” waarin Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA)  opriep om maatregelen te nemen voor een natuurinclusieve samenleving en landbouw. Deze zelfde Jan Jacob van Dijk schreef in de Gelderlander van zaterdag 28 april een eerlijk ingezonden stuk: als wij een duurzame samenleving willen, dan zullen we windmolens en zonnepanelen in onze eigen omgeving, op land moeten accepteren. Tenslotte lijkt er rond de Slingeplas in Bredevoort een uitdijende beweging te ontstaan die naar natuurontwikkeling wil in plaats van commerciële toeristische attracties. Dat zijn hoopvolle tekenen. Daarom willen wij als Progressieve Partij ook dat er in onze gemeente een rem komt op uitbreiding van de vee- en varkensstapel. Dat is nodig. Dat zien sommige boeren ook. Wij worden al benaderd om mee te denken over een natuurinclusieve landbouw. Het is nog een kwestie van tijd dat het “oude denken” over schaalvergroting omgebogen wordt naar een nieuw denken over natuurinclusieve landbouw. Niet tegen boeren, maar samen met boeren. Ook hun soms nog wat halstarrige organisaties als LTO.
 

Ex-raadslid Rudi Wossink uit Dinxperlo overleden

24 april - Gisteravond tijdens de raadsvergadering werd bekend dat Rudi Wossink (tot voor kort raadslid) is overleden na een lange en slopende ziekte. Fractievoorzitter Joop Wikkerink schreef op facebook onderstaande tekst:

Vanavond tijdens de raadsvergadering ontvingen wij het trieste bericht dat Rudi Wossink de ongelijke strijd tegen zijn ziekte heeft verloren en is overleden. Wat ontzettend mooi dat hij de raadsperiode 2014-2018 nog waardig heeft kunnen afmaken en afsluiten. Rudi was een ontzettend aimabele man waar je het hartgrondig mee oneens kon zijn, maar nooit ruzie mee kon krijgen. Ik herinner mij onze gezamenlijke strijd tegen de herindeling in 2004, waar we in de Stuurgroep die de (gedwongen) herindeling moest begeleiden een soort maatjes werden: Rudi vanuit het CDA Dinxperlo en ik vanuit Progressieve Partij TEGEN deze opgelegde herindeling. Samen in de sneeuwstorm in de bus naar de Tweede Kamer in Den Haag.Onze protesten hielpen niet en we moesten aan de bak om iets te maken van de samenvoeging Dinxperlo-Aalten. Rudi dook na de eerste raadsperiode op als GemeenteBelangenlid, maar hij was nog dezelfde Rudi als toen in Dinxperlo. Gewetensvol, soms best wel principieel, nadenkend en bedachtzaam. Ik zal hem missen als een vanzelfsprekende factor in de gemeentepolitiek. Mede namens mijn partij condoleer ik zijn familie en wens hen sterkte de komende tijd.Rudi: dank voor de discussies en de samenwerking. You'll never walk alone!

Pagina 10 van 131

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates