Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Opening pop-up-store en expositie cartoons

Aalten, 3 maart -  Op zaterdagmorgen 3 maart werd de PP-pop-upstore aan de Bredevoortsestraat 4 te Aalten geopend. Er is een expositie ingricht met 30 politieke cartoons van de laatste 8 jaar  in de gemeente Aalten. De cartoons zijn gemaakt door Henk van der Luyt die zijn hond en daarnaast zijn alter ego “Pietje Progressief” zich regelmatig  laat verbazen over de “poltieke toestanden”. 
Oud-wethouder Henk Kok van de gemeente Aalten verrichtte samen met de kunstenaar de opening. Hij memoreerde de tot standkoing van “Pietje Progressief”. Die geschiedenis gaat lang terug tot aan het jaar 1979 waarin Henk v.d. Luyt met een figuurtje “Aaltje Dens”op de proppen kwam. Dat was in het “dwarse periodiek van thans, morgen, maar niet van gisteren”Aaltendens. Van 1982 tekent Henk  zijn cartoons en strips in de uitgaven van de Progressieve Partij : krantjes, advertenties en programma’s.
Deze tijdelijke winkel is een initiatief van de Progressieve Partij. Tot aan de verkiezingsdatum kan het publiek hier informatie krijgen over de Aaltense gemeenteraad en de Progressieve Partij. Er worden ook enkele interessante avond-activiteiten georganiseerd. “We hopen dat deze tijdelijke invulling van een leegstand pand in het winkelcentrum ook mensen op het idee brengt om hier iets te beginnen”, zegt Joop Wikkerink, lijsttrekker van de Progressieve Partij.
 

Progressief Nieuws Intern voor de 500ste keer.

25 februari - Zondag 25 februari, rond de klok van twaalven, was het weer zover: bij een vaste groep politiek geïnteresseerde mensen  piepte de mailbox  net  zoals 499 weken daarvoor: het Progressief Nieuws Intern komt binnen. Elke week ontvangen leden, sympathisaten, media en collega-politici de e-mailnieuwsbrief van de Progressieve Partij. Met verslagjes van de week daarvoor en een agenda voor de komende week. Met  opmerkelijke zaken in de gemeentepolitiek, maar ook ingezonden links en teksten over vooral de drie thema’s waar de Progressieve Partij zich druk over maakt: sociaal, groen en transparant.
 
Lijsttrekker (al voor de tiende keer) en fractievoorzitter Joop Wikkerink: “Ik ben zo ontzettend trots dat het ons al zo lang lukt om elke week – ELKE WEEK!-  (zelfs in vakanties)  onze achterban, de media en de collega-politici te informeren over wat ons bezighoudt. Overal waar onze mensen komen, maken ze een verslagje of wat foto”s. Zodat iedereen kan zien wat we allemaal doen.”
De wekelijkse e-mailnieuwsbrief is ook de basis voor de berichten op social media en de website www.progressieve-partij.nl 
 
Joop: “In het begin was het echt een interne nieuwsbrief. Trouwens de voorlopers van de Progressieve Partij hadden ook krantjes en berichtjes (voor het internet-tijdperk) voor hun leden. Later hebben we nieuwsbrieven ook buiten de partij toegestuurd. Netjes met de vraag of men hier prijs op stelde. Er kwamen een stuk of drie afmeldingen van raadsleden/wethouders. Maar ik weet zeker dat ook deze mensen door de collega’s op de hoogte gehouden worden. Datzelfde gedt voor de media. Vaak is een berichtje in PNI (zoals wij de e-mailnieuwsbrief noemen)  aanleiding voor een artikel in één van de kranten. Prima toch?”
 
Een speciaal woord van dank gaat wat betreft de Progressieve Partij uit naar Benny Lammers van LammersDtp die week in week uit weer in staat is van elk nummer een kleurige nieuwsbrief te maken, waar zelfs op gewacht wordt. Wil jij deze nieuwsbrief ook ontvangen. Kijk dan even op www.progressieve-partij.nl
 
 

Progressieve Partij opent twee PP-PopUp-stores

24 februari - De Progressieve Partij opent komende week een tweetal PP-pop-up-stores in winkelpanden te Aalten en Dinxperlo. In deze winkels  vindt men  informatie over de Progressieve Partij, de verkiezingen en de politiek in de gemeente Aalten.
Maar daarnaast ook bescheiden activiteiten op het gebied van cultuur, muziek en sport. 
Politieke cartoons in Aalten 
In Aalten wordt op zaterdag 3 maart om 11.30 uur de PP-pop-up-store  aan de Bredevoortsestraat no. 4 geopend. Hier is de hoofdmoot een expositie van 8 jaar politieke cartoons “Pietje Progressief”, het alter ego van illustrator Henk van der Luyt uit Aalten. De opening wordt verricht door oud-wethouder Henk Kok, samen met de kunstenaar. Jonge kunstenaars die willen exposeren in dit pand krijgen daarvoor de kans.
Historische foto’s en ansichtkaarten van Dinxperlo
In Dinxperlo wordt op zaterdag 3 maart om 13.30 uur  de PP-pop-up-store aan de Terborgseweg 10 geopend. Hier is de hoofdmoot een  historisch overzicht van het dorp Dinxperlo uit de collectie van Ben Maandag. De opening wordt verricht door een “groep voormalige grafici” uit Aalten en Dinxperlo. Ook hier worden jonge kunstenaars uitgenodigd te komen exposeren.
De PP-pop-upstores zijn geopend van dinsdag t/m donderdag van 15.00-18.00; op vrijdag van 15.00-20.00 uur en op zaterdag van 11.30-17.00 uur. Voor een praatje, een kopje koffie en wat informatie. Het overige programma wordt komende weken bekend gemaakt.
 
Klik op button Programma hierboven voor ons programma.
Kijk naar onze filmpjes over duurzaamheid en toegankelijkheid.
 

Aaltense raad unaniem voor uitbreiding kinderpardon

24 februari- In deze laatste raadsvergadering  in deze samenstelling ook een vrij unieke situatie dat alle fracties achter een motie gingen staan die oorspronkelijk ingediend was door de Progressieve Partij en de ChristenUnie. Deze motie hield in een ernstig beroep op regering en parlement in om een oplossing te zoeken voor de ruim 400 kinderen in Nederland die vallen onder het kinderpardon asielzoekers , maar waarvan de ouders door allerlei omstandigheden niet helemaal aan de voorwaarden voldoen. Het gaat  dan m.n. over het meewerkcriterium: hebben de ouders voldoende meegewerkt aan terugkeer. En zijn zij voldoende in beeld geweest bij de Rijksoverheid. In sommige gevallen zijn de betrokken ouders wel in beeld gebleven bij de gemeentelijke overheid of bij scholen, maar niet bij de Rijksoverheid. Dan kan de aanvraag op het kinderpardon voor asielzoekers worden afgewezen. Het gaat om “gewortelde kinderen” : kinderen die vaak hier geboren zijn, naar school gaan en vaak de taal van het land dat hun ouders ontvluchtten niet spreken of verstaan. “Zij hebben in het land van oorsprong niets te zoeken”, zo hield Joop Wikkerink de raad voor.  Ook in de gemeente Aalten en Oude IJsselstreek wonen deze kinderen. Vandaar dat de raad unaniem akkoord ging met een beroep op regering en parlement, hoewel dit in sommige gevallen dwars tegen  het partijstandpunt in de Tweede Kamer (o.a. CDA, VVD, ChristenUnie) in gaat.
Zo werd deze raadsperiode waardig afgesloten.
 

Op stap met een VN-ambassadeur in Aalten

17 februari - Sinds 2016 heeft Nederland ook het VN-verdrag voor de rechten met personen  met een beperking ondertekend.  De gemeenten hebben daarin een prominente functie. Er zijn ambassadeurs voor dit verdrag aangesteld. Eén ervan is Yolanda Bos uit Aalten,  zelf o.a. rolstoelgebruiker.  Ze staat no. 12 op de lijst van de Progressieve Partij.  In het kader van onze inventarisatie van verkeersknelpunten liepen we een middag  met haar rond. 
We begonnen op het station, het enige station in Nederland dat niet geschikt is voor blinden en slechtzienden. Het openbaar toilet dat in het weekend en ’s avond gesloten is, is geen gehandicaptentopilet. De rotonde  Dijkstraat/Plein Zuid is krap bemeten, en dan worden  rolstoelers het kind van de rekening: te weinig ruimte. De overgang  bij het spoor is sterk verbeterd, maar  voor slechtzienden is er geen duidelijke route.  En zou er toch maar geen  zebrapad bij de bakker moeten komen? In Aalten-Zuid wordt veel half op de stoep geparkeerd, soms begrijpelijk, maar o zo lastig voor rolstoelers, rollators en kinderwagens. Tijdens onze  meedenkavond op donderdag ging het ook over verkeersknelpunten. De volgende suggesties werden ingebracht:  in Aalten: Adm. De Ruyterstraat van Dijkstraat tot Jumbo. Natuurlijk fietsroute Varsseveld-Bredevoort; snelheid Nijverheidsweg. Ontbreken zebra’s bij Plein Zuid.  In Dinxperlo:  kruispunt Hogestraat-fietsstraat; fietsstraat zelf. Hier wordt toch weer gepleit voor eenrichtingsverkeer. Alle varianten Beggelderdijk. We moeten oppassen dat we niet blijven toestaan dat er maar varianten berekend worden waarvan het onduidelijk is voor welk probleem dit een oplossing is (behalve dan de keuzestress voor sommige fracties)
 

Horeca: interessante ideeen, maar ook wel conservatief.

17 februari - Maandagavond organiseerde de afd. Aalten-Dinxperlo van Horeca Nederland een discussieavond met de politieke partijen. Het was behoorlijk druk in het Karpermeer; sommige partijen waren zelfs met 5 mensen en daarbij zo’n 15 horecabedrijven.  Het ging veel over regels en handhaving. De horeca ervaart veel onrechtvaardige (in hun ogen) concurrentie van buurthuizen, illegale feestzalen, voetbalkantines, verzorgingstehuizen enz. enz. Er zijn ook winkels en kappers waar men koffie en wijn schenkt. Het horecalandschap verandert. Daarom had de horeca het plan op gevat te werken samen met de gemeente aan een horeca-visie: wat moet gestimuleerd en wat moet geremd worden; waar zijn de geschikte plekken, hoe zit het met sluitingstijden, handhaving en geluid. Wij voelen wel voor zo’n samenwerking. Juist vanwege dat veranderend horecalandschap.

Handhaving: “gelijke monniken, gelijke kappen. “

Handhaving is ook altijd een geliefd gespreksonderwerp. Sommige horecaondernemers willen eigenlijk dat wanneer zij horen dat er ergens een illegaal feest aan de gang is, zij de telefoon pakken en dat dan de politie dit feest onmiddellijk uit elkaar jaagt. Anderen doen daar iets genuanceerder over omdat ze zelf ook wel spulletjes leveren aan illegale feesten. Veel politieke partijen gaven aan dat hier geldt “gelijke monniken, gelijke kappen”. Dat is een interessante gedachte, maar wat betekent dit dan precies? Daar moeten we het in de politiek maar eens over hebben. In de kwestie Malle Babbel werd daar door de aanhangers van deze gedachte heel verschillend over gedacht!

 

Meer van hetzelfde bij de ouderenbonden

16 februari - Gerrit Stronks verving Joop Wikkerink, die voor het werk in het westen was. Dhr. Jan Hofman had de leiding en verwelkomde de aanwezige senioren en de lijsttrekkers.  Iedereen kreeg 5 minuten om de standpunten van de partij uit te leggen. Alle bekende standpunten kwamen naar voren.
Het duo Alles Andes uit Dinxperlo zorgde voor de muzikale afwisseling.  De pauze werd door sommige aanwezigen benut om de standjes te bezoeken voor een gesprek en een folder mee te nemen. Ook konden ze schriftelijke vragen indienen.
Die varieerden van eenzaamheid van ouderen, de “prokkelweek”, problemen in de landbouw tot een fietspad langs de Ringweg.
Gerrit Stronks hield de aanwezigen het volgende voor:
Wat is de Progressieve Partij?

Wij zijn een lokale partij. Sommigen zijn landelijk lid van GroenLinks, of stemmen op de SP, Partij voor de Dieren of PvdA en CDA. We zitten vanaf 1982 in de gemeenteraad. En we hebben drie uitgangspunten.

-we zetten ons in voor sociale politiek: dat wil zeggen we komen op voor de zwakkeren in deze samenleving

-we maken werk van groene politiek: dat wil zeggen we willen een duurzame wereld doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen

-we maken ons sterk voor een transparant, open bestuur. Dat wil zeggen dat we een hekel hebben aan vriendjespolitiek, achterkamertjesgedoe en matswerk in plaats van maatwerk.

 

Pagina 10 van 127

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates