Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Asbest in Dinxperlo: niet gevaarlijk,wel opruimen

20 mei -  Bij de speelplaats "De Bijvank" in Dinxperlo is asbest gevonden. Dinsdag werd een voorlichtingsavond georganiseerd. De Progressieve Partij was erbij. Wethouder Nijland legt uit, wat de situatie is bij speelplaats de Bijvank. Hij spreekt namens de gemeente Aalten, die verantwoordelijk is voor de gevolgen, die ontstaan zijn na het ontdekken van asbest op deze locatie. De firma Rouwmaat is opgedragen, om onderzoek te doen. De speelplaats is afgezet.
Het resultaat van de bevindingen is gemeld bij de Provincie. Men heeft tot op een diepte van 80 cm, onderzoek gedaan. Er zijn geen asbest-vezels gevonden, maar hecht-gebonden asbestdelen.Dhr. Steven van der Lelie, van de GGD, geeft een toelichting. Het is niet gevaarlijk, maar er moeten wel ingrijpende maatregelen getroffen worden! Het asbest-gedeelte ligt ook heel dichtbij de woonomgeving. Er is geen gevaar bij, maar het moet, volgens de wet, opgeruimd worden.
Zoals het er nu naar uitziet, is het asbest ook aanwezig bij de percelen van de omwonenden. Ook hier zal onderzoek gedaan worden. Men gaat in de directe omgeving, proeven doen, naar de aanwezigheid van asbest. Dhr. Nijland geeft aan, dat de gemeente verantwoordelijk is voor het speelterrein en dat "de Woonplaats" eigenaar en verantwoordelijk is voor de huurpercelen en enkele looppaden. Ook de eigenaren van de woningen wordt gevraagd mee te werken aan de sanering, ook in hun eigen belang. Er is in dit geval, geen schuldige als veroorzaker!
Wat is het vervolg-plan: De locatie gaat afgegraven worden. Te weten: 750 kubieke meter grond. De werkzaamheden gaan ca 14 dagen duren. Dhr. Nijland geeft aan, dat het om 150 vrachtwagens grond gaat. Er zal een was-installatie geplaatst worden, waarbij de banden van de
vrachtwagens gereinigd worden. De Provincie zal geen financiële ondersteuning verlenen. Verder wordt aan buurtbewoners en belanghebbenden, altijd de gelegenheid gegeven, om hun persoonlijke vragen aan de gemeente Aalten te stellen. 
 

Leuke cursus voor toekomstige raadsleden.

20 mei-Woensdagavond vond in de snikhete nieuwe raadszaal een leuke bijeenkomst plaats  voor mensen uit  de Achterhoek die in het raadswerk geïnteresseerd zijn. Deze avond maakt deel uit van een viertal avonden georganiseerd door Achterhoekse gemeenten. De bedoeling is dat  mensen die meer willen weten van de gemeenteraad informatie krijgen over het reilen en  zeilen van de raad. Eerst werd verteld over de “instrumenten” van de raad. O.a.moties indienen, initiatiefvoorstellen, schriftelijke en mondelinge vragen. Daarna probeerde het hoofd Financiën van de gemeente Aalten de heer Jan Storm in een uurtje de werking van de gemeentelijke financiën uit te leggen. Dat valt niet mee. Het laatste uur kwamen 7 raadsleden opdraven die langs evenzovele tafeltjes gingen om te “speeddaten” over wat het raadswerk inhoudt. Dat varieerde van: “hoeveel tijd  stop je erin, hoe zorg je dat in een christelijk dorp als Aalten de kerk en staat gescheiden blijven”  tot  “is  Aalten nou de laatste jaren progressiever geworden,  is het niet frustrerend om altijd maar ideeën te leveren die nooit ingevoerd worden” tot:  “wat  is nou coalitie en oppositie en hoeveel raadsvergaderingen zijn er per jaar.” Jammer dat (met veel moeite) maar  5 raadsleden uit de gemeente Aalten aanwezig konden zijn, ze werden aangevuld met twee raadsleden uit Oost-Gelre. Als Progressieve Partij vinden wij dit soort vernieuwing en voorlichting van groot belang. Daarom waren fractieleden Joop Wikkerink en Gerrit Migchelbrink aanwezig, samen met collega's van GB (Alex Walter), ChristenUnie (Hanny Noorman)en VVD (Gerbert Navis). Jammer dat niet alle partijen aanwezig waren. Ook niet CDA die het altijd over "politiek dichtbij de burger" heeft en HMV die zichzelf altijd op de borst klopt als enige echte  "volksvertegenwoordiger".
 

Meedenken over woningbouw.18 mei in Dinxperlo

13 mei -De Achterhoek heeft last van vergrijzing en ontgroening. Meer mensen worden ouder en minder jongeren blijven hier wonen. De trek naar de steden is over de hele wereld een feit. Alle prognoses geven aan dat na 2025 het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens daalt. Daarom moeten nu maatregelen getroffen worden. Anders krijgen we binnen 10 jaar te maken met verpaupering, leegstand en waardedaling. Ook de bestaande woningen zijn dan moeilijker te verkopen. Aan de andere kant willen we snel verduurzamen. Binnen 20-25 jaar moeten de huizen energieneutraal zijn.
 
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen. Over dit dilemma organiseert de Progressieve Partij een meedenkavond. Waar ligt jouw belang? Waar ligt het belang voor je kinderen? Of voor je oudere familie?  Waar ligt het belang voor de planeet en ons leefklimaat? Zijn nu onplezierige maatregelen nodig of durven de politieke partijen in de gemeenteraad dat niet?
 
De meedenk-avond “Minder,minder,minder woningen of juist andere”?  is op donderdag 18 mei om 20.00 uur bij café-rest. De Sander, Aaltenseweg 73 te Dinxperlo.Toegang en koffie gratis.
 

Drukbezochte leden-meeting van de Progressieve Partij

13 mei -  Ondanks de twee halve finales een drukke, gezellige en inspirerende jaarmeeting  afgelopen donderdag. Eddy van Hippisch Centrum "De Achterhoek" gaf een inkijkje in hun bedrijf. Met oog voor dierenwelzijn, "unieke Achterhoekers",en gehandicaptensport. Prachtige paarden en stallen. Een ruime en lichte manege. Indrukwekkend. Lees mee met de ”openingsspeech” van onze voorzitter.
"Deze jaarvergadering valt tussen twee verkiezingen, de Tweede Kamer van afgelopen maart en de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar maart.
“Progressief” (GL, SP,  PvdD, D66) heeft afgelopen maart 5372 stemmen gehaald. Tel je daar de PvdA bij op,kom je op ruim 6000. Meer dan GB en CDA bij de laatste gemeenteraadsverkiezing samen. Wanneer we met z’n allen eens een groot deel van die mensen kunnen mobiliseren om groen en progressief  te stemmen, zouden we meer zetels halen en dus meer invloed hebben.
Die oproep klinkt makkelijk, maar hoe doe je dat.
 
Ik las onlangs een artikel over de “in de steek gelaten arbeidersklasse”.
Er werd gesteld: “voor sociale verandering zijn twee dingen nodig: de brandende vlam van woede en de brandende vlam van hoop. Het probleem is dat er op dit moment bij veel mensen veel woede is, zonder hoop”.
Een andere uitspraak was: “als links weer succesvol wil zijn, zal het allereerst op zoek moeten naar een taal die kiezers aanspreekt”. 
Het kon wel eens een probleem zijn dat we heel verschillende mensen willen aanspreken, nl. (en ik besef dat ik nu erg generaliseer ): de SP stemmers, dat zijn veel mensen uit de zgn. arbeidersklasse en we willen een middenklasse (GL en D66)  aanspreken. De middenklasse die meer geïnteresseerd is in cultuur, duurzaamheid, maar zeker ook sociale rechtvaardigheid.
 Kom op en doe mee voo reen betere,groenere en socialere wereld! Meld je aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Zwicht Kok voor druk uit eigen CDA-fractie voor korte termijn?

13 mei - In de regionale woonvisie is afgesproken dat er fors verminderd moet worden in de nieuwbouwproductie  in de Achterhoek. Vanwege de veranderende bevolkingssamenstelling (meer ouderen, minder jongeren, minder inwoners) zijn er andere woningen op andere plekken nodig dan jarenlang werd aangenomen.  De lokale woonvisie die de raad in feb.  2016 heeft aangenomen spreekt van 339 extra woningen tot 2025. Vooral belangenverenigingen  vanuit de buurtschappen, vaak ondersteund door partijen die in die buurtschappen veel aanhang hebben, hadden moeite met de verdeling van 339 woningen over de gemeente. Uitgangspunt was: vooral bouwen in de kernen en niet in de buurtschappen, vanwege bevolkingsontwikkelingen en ontbreken van de vraag op langere termijn. Wethouder Kok lijkt voor deze druk te zwichten  want in het nieuwe voorstel wordt dit aantal opgehoogd naar 484 woningen.
Stoplichtmodel.
Vervolgens komt dan de vraag welke plannen wel en welke niet uitgevoerd kunnen worden om niet meer te bouwen dan die  489 woningen tot 2025. En dan ook nog de  juiste types op de juiste plaatsen. Dat kan leiden tot pijnlijke beslissingen. Want via het zgn.stoplichtmodel vallen plannen mogelijk buiten de boot. Een aantal plannen komt op rood te staan. Dat zijn eigenlijk woningen die al jaren geleden hadden kunnen worden gebouwd, maar waar nog nooit iets van de grond gekomen is. Die krijgen nog een jaar de gelegenheid om de schop in de grond te steken. Dan plannen die op oranje staan: daarover gaat het college het gesprek aan. En de plannen die op groen staan kunnen gebouwd worden (of zijn zelfs deels al gebouwd). De insprekers kwamen dinsdag allemaal op voor hun eigen plannen en belangen. De meesten wilden hun plannen van de rode status af hebben. Of een langere termijn om te realiseren. Een categorie plannen valt onder de zgn.wijzigingsbevoegdheid van het College. Zij kunnen al of niet toestaan of deze gebouwd worden. Het college vindt dat ze van deze bevoegdheid geen gebruik meer wil maken om de aantallen te halen.  Dat is zuur voor enkele plannenmakers.
Korte of lange termijn visie.
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen  vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Immers te veel leegstand betekent verpaupering en ook een waardedaling van de bestaande woningen. En volgens weth.Kok heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om de waarde van het bezit van haar inwoners op peil te houden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen
 

Jaarmeeting, ribbelstroken en uitrenplekken

6 mei - De Progressieve Partij houdt haar jaarmeeting bij manege de Achterhoek. Dit bedrijf maakt veel werk van de inclusieve arbeidsmarkt met mensen met een handicap. De Progressieve Partij zal tijdens deze jaarmeeting een aantal werkgroepen voor de verkiezingen 2018 samenstellen. De PP hoopt op een brede progressieve samenwerking gericht op vernieuwing. De progressieven hebben hun hele bestaan pal gestaan, ideeën geleverd en gepleit voor vernieuwing in het openbaar bestuur. Vaak niet begrepen of gewild door de conservatieve meerderheid in de raad.
De meeting is op donderdag 11 mei vanaf 20.00 uur en openbaar.Vanaf 20.45 uur krijgen de bezoekers informatie over het bedrijf van Alice en Eddy. Adres: Dinxperlosestraatweg 122a, IJzerlo.
 
De fractie van de Progressieve Partij wil zich blijvend inzetten voor de inclusieve samenleving. Mensen met een handicap moeten een volwaardige plek hebben. Daarom heeft de fractie aangegeven dat de verdwenen ribbelstroken voor slechtzienden bij het station weer terug moeten. Inmiddels zijn daar spoorbomen aangebracht;  dus ook de ribbels kunnen weer terug.
Ook wil de Progressieve Partij  dat er aangewezen uitrenplekken voor honden komen en dat deze gepubliceerd worden. Immers na 1mei is bijv.de Slingeplas verboden terrein voor honden.
 
 

Is nieuwe stoplichtmodel wel echt een antwoord voor toekomst?

6 mei - De belangrijkste verandering is dat plannen een termijn van 10 jaar krijgen om tot uitvoering te komen, een wens vanuit het CDA en een 
aantal bouwers (Heijnen). Is dit nu een bijdrage aan de duurzame,  toekomstbestendige oplossing die nodig is in de gemeente Aalten? Of is het pappen en nathouden; hier wat mensen tevredenstellen voor de korte termijn (2018 verkiezingen! ), terwijl de lange termijn niemands verantwoordelijkheid lijkt. De fractie van de Progressieve Partij heeft  hiermee toch wel grote moeite. Het heeft nl nogal wat consequenties tot gevolg.
Door deze wijziging kunnen plannen op de rode lijst veel langer de tijd nemen om tot een eventuele uitvoering te komen. En die  rode lijst is juist voor plannen die we niet meer willen, omdat het of de verkeerde typen woningen zijn, of ze liggen op de verkeerde plekken. We hebben de insprekers toen gehoord, plannen uit de jaren '80 soms. Dit blijven we voorlopig dus in stand houden. Het gevolg is dat veel groene plannen niet meer uitgevoerd kunnen worden, dus woningen die we wel juist willen hebben en die op goede plekken liggen. Bv invulling van slooplocaties in bebouwde kommen. De kans lijkt  dan groot dat er her en der verpaupering in het straatbeeld kan komen wat juist de krimpgedachte versterkt. Door de bouw van extra rode plannen kan er een overschot aan bepaalde typen woningen komen, wat de verkoopprijs zal doen dalen. Mensen die al jaren in zo,n huis wonen en nu niet inspreken omdat er voor hun niets aan de hand lijkt, kunnen dan met een forse waardedaling van hun woning te maken krijgen, wat voor hen een financiële strop kan worden. Dus wie willen we helpen?
Verder is het aantal woningen voor de kleine kernen wel ineens een forse toename. Voor De Haart bijv. 10 extra. Opwelke behoefte  is dit gebaseerd? En waarom geen 4 of 5en dan ooknog onder strikte duurzaamheidscriteria?
 
 

Pagina 10 van 110

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates