Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

De volgende burgemeester een vrouw. Of gewoon een CDA-er?

28 januari -  Twee weken lang konden de inwoners van de gemeente Aalten reageren op de vraag welke eigenschappen de nieuwe burgemeester zou moeten hebben. Niet alle fracties waren voor deze enquete. Gelukkig konden  we deze toch doorzetten. Die partijen zul je nu niet meer horen. Sterker nog ze zijn samen met de Progressieve Partij trots op zoveel reacties: 454. Alle resultaten van de enquête worden bij de stukken voor de sollicitanten gevoegd, zodat kandidaat-burgemeesters op de hoogte zijn van wat er leeft in de gemeente Aalten.
 
Daadkrachtige burgemeester
Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe burgemeester van de gemeente Aalten zich moet richten op contact met inwoners (80% tegenover 12% voorkeur voor zakelijk contact) en vooral initiatieven vanuit de samenleving moet omarmen (69%) in plaats van deze zelf te creëren (8%). Hij of zij moet meer gericht zijn op uitdagingen van de toekomst (63%) dan op vragen van vandaag (19%). Ook verwachten de respondenten dat de nieuwe burgemeester in geval van dreigend gevaar eerst krachtig optreedt (53%) en daarna het gesprek aangaat (32%). Een daadkrachtige burgemeester (63%) heeft overduidelijk de voorkeur boven een bedachtzame (22%). Inwoners spreken zich niet duidelijk uit of de nieuwe burgemeester zich (vooral) moet richten op de eigen gemeente (44%) of op de regio Achterhoek (41%).
 
Aandacht
Naast een tiental keuzevragen konden respondenten ook een open reactie geven op de stelling ‘Ik verwacht van de nieuwe burgemeester dat hij/zij zich vooral richt op…’ De uitkomst daarvan moet nog nader worden geïnterpreteerd door de gemeenteraad. Opvallend is de aandacht die veelvuldig wordt gevraagd voor de jongeren in de gemeente Aalten.
 
Breed gedragen
De enquête is 454 keer ingevuld, waarvan 398 digitaal en 56 op papier. Uit de respons blijkt dat het gelukt is doelgroepen uit alle leeftijdscategorieën te bereiken. De grootste respons komt uit de groep 40 tot 70-jarigen.
 
6 maart definitieve profielschets
De profielschets is de eerste stap die uiteindelijk leidt tot een benoeming van de nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie, die bestaat uit gemeenteraadsleden, is hiervoor verantwoordelijk. Op 6 maart bespreekt de gemeenteraad de profielschets met de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje, tijdens een extra openbare raadsvergadering. Daarna zal de Commissaris van de Koning de vacature openstellen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe burgemeester begint.

Progressieve Partij legt verantwoording af

28 januari - De Progressieve Partij wil graag verantwoording afleggen. En de feiten presenteren. Gemakkelijk kadootjes uitdelen aan mensen met geld van de gemeente is makkelijk. Of alleen maar  populistische kreten roepen als : "Je moet lef tonen" of "Krimp is kramp". Ook makkelijk, maar ook misleidend. Het gaat om  wat je als partij wilt en wat je zegt en doet. En natuurlijk de feiten.Vandaar ook de maandelijkse advertentie in Aalten Vooruit en De Band van de Progressieve Partij. Vandaar ook deze website, ons twitter- en facebook-account. Alles om de inwoners van de gemeente te informeren en vooral te betrekken.  Ook mensen met een verstandelijke beperking willen graag stemmen. Ze weten alleen niet goed op wie ze willen stemmen. Estinea heeft gevraagd of de gemeente wil meedenken met een manier om politiek voor hen begrijpelijker te maken. Bedacht is om een aantal concrete thema's van de aankomende landelijke verkiezingen uit te lichten. Deze thema's worden door de leden van de plaatselijke politieke partijen in relatie tot het landelijke partij programma in begrijpelijke taal uitgelegd en de aanwezigen kunnen al hun vragen stellen. Wij hebben begrepen van Estinea met verschillende fracties contact heeft gehad en dat het CDA, de VVD, CU, PvdA en PP/Groenlinks bereid zijn om hieraan mee te werken. Van de zijde van Estinea is gevraagd om een datum te reserveren. In overleg met Estinea is woensdag 1 maart 2017 gereserveerd. Voorts is de raadzaal van 19.00 tot 21.00 uur gereserveerd. Binnenkort heeft de afdeling communicatie en de griffie een overleg met vertegenwoordigers van Estinea over de definitieve invulling van deze avond. Nadere informatie volgt z.s.m. Zet deze datum alvast in uw agenda.

Wilt u de advertentie uit AV en de Band nog eens nalezen? Klik dan hier.

Meer vrouwen in de gemeentepolitiek!

28 januari - Maandagavond gingen drie vrouwen uit drie verschillende  (steun)fracties samen naar Amphion in Doetinchem naar de avond: vrouwen in de politiek. Vijftig procent van de kiezers is vrouw, in  gemeenteraden zijn dat er veel minder. In de gemeenteraden van Nederland is gemiddeld maar 25% een vrouw.  In de Aaltense gemeenteraad zitten maar 14,29% vrouwen!!. De fractie van de Progressieve Partij nul procent (uiteraard wel twee heel actieve vrouwen Ans en Marian inde steunfractie); Tjaa misschien wordt het hier ook tijd voor verandering in 2018?. In het bedrijfsleven krijg je betere resultaten als er een goede man/vrouw verhouding is. Mannen en vrouwen denken toch wat anders, zo worden meer aspecten bekeken en worden er evenwichtiger besluiten genomen. Voor een evenwichige samenstelling moeten minimaal  er 30% vrouwen in een groep zitten. Pas dan worden de vrouwelijke raadsleden persoonlijk beoordeeld en niet alleen als een vrouw. Vrouwen denken eerst: Kan ik dit wel?  Hebben meer moeite met het snel uiten van de duidelijke mening, wikken en wegen meer. Mannen denken veel eerder: Ik kan dit!, en uiten sneller een mening.
Burgemeester Loes van der Meijs ( Doesburg) vertelde dat ze nooit had gedacht dat ze burgemeerster kon worden! Dankzij de commissaris van de Koning Cornielje is ze burgemeester geworden. Hij belegt regelmatig een avond voor politieke vrouwen, dat zijn heel stimulerende avonden, daardoor dacht zij: Ik kan dat ook, ik ga er voor!
Misschien is er wel een vrouw die daardoor burgemeester van Aalten wil worden?
Dames we kunnen een profiel invullen voor de komende burgemeester. Geef aan dat je een vrouw wilt! Wie weet is dat een stimulans voor de toekomst en betaat er de Aaltense gemeenteraad over 20 jaar ook voor 40%  uit vrouwen.
 
Foto: van de site van GB, fotograaf onbekend. V.l.n.r: Hanny Noorman (CU), Marian Nijman (PP) en Margret Rensink (GB)
 

Groene ideeen gevraagd. Handhaving moet beter

20 januari - Maandelijks organiseert de Progressieve Partij “meedenkavonden”. Afwisselend in Dinxperlo en in Aalten. Op 19 januari bogen we ons bij Schiller in Aalten met enkele gasten over duurzaamheid en handhaving. Ook waren er wat reacties per mail. Het college heeft twee verslagen neergelegd. Eén over handhaving; één over duurzaamheid. Beiden moeten concreter, ambiteuzer en controleerbaarder. De fractie van de Progressieve Partij gaat aan de gang met een uitbreiding van haar 10-puntenplan voor duurzaamheid. Wij willen meer visie en acties. Zowel op natuurgebied (uitbreiding biodiversiteit) als op klimaatgebied (échte toename van duurzame energie). Handhaving moet vooral verbetering betekenen. Dus meer in het buitengebied, in de natuur. Maar ook transparanter. Man en paard noemen. Zaaknummers doorgeven. Waarom worden zo vaak de regels aangepast aan de overtredingen?  Meer uitleg van regels en acties; begrijpelijker taal. Vaker ergens op af. Ook daar gaan we voorstellen voor doen. Kijk voor beide verslagen op www.progressieve-partij.nl. Nu hebben we suggesties nodig. Die zijn al binnengekomen: meer controle op luchtwassers, groene herinirichting in woonwijk Lage Veld, bermen anders beheren.  Mail je groene idee naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkateliers buurthuizen van start in Lintelo

19 januari - Woensdagavond was het eerste “werkatelier” in het kader van het rekenkameronderzoek buurt- en gemeenschapshuizen. P+Partners (uitvoerders van het onderzoek)  bezoeken 9 buurt-, kultur-, en gemeenschapshuizen. Telkens zijn er twee raadsleden bij. Woensdag was de aftrap in Lintelo.
De aanpak was vertrouwd: inleiding over de bedoeling, voorstelrondje en  een discussie over vragen als:  wat helpt je, wat hindert je, wat gaat goed, wat gaat slecht: geeltjes, flappen enz.  Natuurlijk is men trots op Kulturhus Lintelo, roemde de vrijwilligers, de sfeer en het beheer. Maar op een gegeven moment kwamen toch ook de ongemakkelijke dingen op tafel. Iemand maakte een opmerking dat ’s zomers overdag fietsers wel eens op het terras gingen zitten en dat toen de deur dicht was. Vanuit het vrijwilige beheer werd erop gewezen dat ze soms er ook voor niks zaten en dus openingstijden hebben vastgesteld. Alle aanwezigen zien het  gevecht om het geld (zowel de gebruikers als het Kulturhus zelf)  als een probleem. Het bleek dat rond de 60 vrijwilligers actief zijn rond Kulturhus. Een eigenaardig fenomeen daar: de verenigingen hebben belang bij een lage huur, Kulturhus bij een hoge huur. Er lijkt nauwelijks (inhoudelijke) samenwerking te zijn  met andere buurthuizen, ook niet over de programmering. Sterker nog: succesvolle activiteiten worden soms van elkaar gekopieerd.  Er is ook veel behoefte aan  kennis hoe de mogelijkheden bij de gemeente  of andere subsiidiebronnen zijn.  (Naoberfonds wel van gehoord, maar het komt er niet van om iets aan te vragen). En het lijkt erop  dat de gemeentelijke (subside)regels niet aansluiten bij de werkelijke vragen/noden van verenigingen. Ook het wegvallen van de oudpapieropbrengst werd genoemd. Ook dit atelier versterkt de mening van de Progressieve Partij dat de gemeente steeds meer zinnige aktiviteiten moet ondersteunen en niet alleen maar moet investeren in stenen. 
 

Uniek tijdsdocument bij afscheid burgemeester

19 januari - “Soms viel het mee, soms viel het tegen. Zo kijkt de fractie van de Progressieve Partij terug op 11 jaar Bert Berghoef. We hebben veel lol gehad en gelachen. En dat is best uniek: dat je met een burgemeester lol kunt hebben.  Maar we zijn ook gemeend kwaad op elkaar geweest. Dat is ook best wel uniek dat je echt kwaad kunt zijn op Bert Berghoef”, zo begon fractievoorzitter Joop Wikkerink zijn afscheidsspeech voor de burgemeester.
 
We hebben een boekje gemaakt. Een uniek boekje. Er is maar één exemplaar van. Het bevat alle cartoons die wij als Progressieve Partij publiceerden  in de jaren 2005 tot nu. De  cartoons hebben allemaal een hoofdpersoon. Pietje Progressief. Met zijn karakteristieke pet en bijna altijd in gezelschap  van zijn trouwe viervoeter beschouwt Pietje het politieke gekrakeel in de gemeente Aalten. Altijd kritisch, maar altijd met humor. Ik kan me voorstellen dat ook een burgemeester wel moest glimlachen over die kritische blik . Soms misschien wel als een boer met de spreekwoordelijke kiespijn. Soms viel het mee, soms viel het tegen.Dat zie je ook in die cartoons. Het begint al in 2005 als Pietje Progressief signaleert dat het ambt van burgemeester  nog niet zo zwaar is met drie dames in het college en een vrolijke Cees als sic. Maar in 2006 vroeg hij zich al af: is de burgemeester nu van de Nachtwacht (Bert lijkt wel een beetje op Frans Banningk Cock op de Nachtwacht) in een nachtmerrie gestapt? Zo zijn er tot 2016 van elk jaar situaties in beeld gebracht.  In 2016 brak de wethouderscrisis  ten volle uit. Niet iets om vrolijk  van te worden, maar wel  - vanuit onze fractie veel waardering voor de burgemeester die bestuurlijke integriteit hoog op de agenda gezet heeft. En dan nu in deze krant de laatste cartoon met Bert Berghoef. “Bedankt voor de samenwerking met de Progressieve Partij”. 
Wil je een kopie van deze uitgave inzien klik dan hier.
Wil je een luxe exemplaar bestellen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een prijsopgave.
 

Handhaving en duurzaamheid op meedenkavond

Op donderdag 19 januari organiseert de Progressieve Partij weer een openbare meedenkavond. Twee onderwerpen staan centraal, waarbij de mening van betrokken burgers van belang is. Het College heeft een jaarverslag Duurzaamheid gemaakt. De vraag is: zijn wij op de goede weg om in 2030 een klimaat-neutrale gemeente te zijn of moeten er een paar tandjes bij? Een tweede werkstukje van het College is het programma “Handhaving”. Ook het jaarverslag over dit onderwerp is verschenen. Wat zijn onze verwachtingen als het gaat over handhaving? Vooral bij de buurman en liever niet bij onszelf? Zichtbare overtredingen die ergernis opleveren of minder goed zichtbare die echter grote gevolgen kunnen hebben voor natuur, milieu of gezondheid? Het College stelt dat er te weinig personeel is en dat ze daarom prioriteiten moet stellen. Er is een lijst gemaakt met onderwerpen waarop wel, minder of niet gehandhaafd wordt. Is dat de goede benadering en zijn de prioriteiten goed gesteld?

De meedenkavond “Handhaving en duurzaamheid” vindt plaats op donderdag 19 januari om 20.00 uur in de voorkamer van café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

Het handhavingsprogramma en het jaarverslag duurzaamheid zijn te vinden op de site van de gemeente Aalten onder “raadsmededelingen” of via de links hieronder.

Handhavingsprogramma

Jaarverslag Duurzaamheid

 

 

Pagina 10 van 103

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates