Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Inburgering is moeilijk en verdient aandacht!

10 februari - Zaterdag werd  het nieuwe Magnoliacentrum te Aalten, geopend. Ans Plug van de Progressieve Partij nam een kijkje. Het is een belangrijke plek voor "Ontmoeting & Integratie".  Zeker voor statushouders en vluchtelingen. Dit centrum wordt beheerd door Figulus, met medewerking van veel vrijwilligers. Er zijn diverse aktiviteiten ondergebracht.  Het centrum werd op een feestelijke manier geopend, door wethouder Rijks en wethouder Wiltink. 
Vervolgens kregen de aanwezigen in de diverse ruimtes uitleg krijgen over hetgeen er allemaal plaatsvindt. Een belangrijk onderdeel hiervan is "Ontmoeting en Integratie",  waar veel statushouders bij ingedeeld zijn. Ze volgen de Inburgerings-cursus, die drie jaar in beslag neemt. Dit is niet eenvoudig voor onze "nieuwe Nederlanders",  zoals ze genoemd worden. De Nederlandse taal is moeilijk om te leren, vooral het schrijven. Evenals de reken-onderdelen. Want voor velen is het alphabet compleet anders dan ze gewend zijn en zoals ik me heb laten vertellen, zijn alle cijfers voor hen ook nieuw.... Het Arabisch kent andere tekens dan onze cijfer-telling! Het is de bedoeling, dat binnenkort het Graafschap-College de taallessen van deze groepen over gaat nemen, in samenwerking met de vrijwilligers.  Het aantal status-houders, is vaak wisselend in de lessen. Ook het niveau. Dat maakt het ook complexer, aangezien het verschillen kan van an-alphabeet tot hoogbegaafden! 
De medewerkers pleiten voor een vervolg, na de Inburgerings-cursus. Want als ze deze cursus behaald hebben, dan kan men nog niet altijd zelfstandig verder, dan is begeleiding hierna alsnog nodig/wenselijk/noodzakelijk! Vooral voor oudere statushouders, is de cursus heel moeilijk. En zeker, wanneer er zich heel veel nationaliteiten tegelijk in de cursus bevinden. De tijd van de economische vluchtelingen is voorbij, aldus een van de medewerkers, landen als Albanië zijn niet meer vertegenwoordigd! 
Foto: Leo vd Linde, Ans Plug praat met staushouders
 

De campagne is begonnen: fact-checks noodzakelijk!

10 februari -  De campagne is begonnen. De voorbereidingen spelen zich nu nog hoofdzakelijk intern  af, hoewel de eerste reclame-uitingen natuurlijk al via de media  verspreid worden. Maandag 5 februari moesten de lijsten worden ingeleverd. Op vrijdag resp. maandag krijgen de deelnemende partijen te horen of de lijst is goedgekeurd en onder welk lijstnummer de partij mee kan doen. 
 Intussen is het natuurlijk zaak voor de gewone, geïnteresseerde  kiezer te beoordelen of alle “claims” die partijen leggen op bereikte resultaten wel juist zijn. Zo is een ambtelijk voorstel, in de raad gebracht door een wethouder en daar met alle stemmen voor aangenomen, natuurlijk niet de verdienste van de fractie of partij van die wethouder. Zo wordt het nog wel eens gebracht.  Andersom ook: als een wethouder van een bepaalde partij heeft ingestemd (en de raad ook) met een voorstel van bijvoorbeeld de provincie, en achteraf lijkt het toch niet zo gelukkig te zijn, dan vergeet die partij maar al te graag dat het hùn wethouder was die die voorstellen gebracht heeft.
Daarom is het wel belangrijk dat de inwoners van de gemeente goed geïnformeerd worden hoe de hazen werkelijk lopen en wie heeft voor- of tegengestemd. De wekelijkse ververste website en de maandelijkse verantwoordingsadvertenties van de Progressieve Partij kunnen daarbij helpen. Verder kan men op de site van de gemeente Aalten de raadverslagen teruglezen en ook de videoopnames vanaf ongeveer een jaar geleden.
 

Samenvatting "Vernieuwing en vooruitgang"!

Op deze site onder de button "Programma"kun je het programma "Vernieuwing en vooruitgang" lezen. We hebben ook een makkelijk leesbare samenvatting gemaakt met concrete actiepunten.

Klik hier voor de Samenvatting

 

 

 

 

 

Inwoners spreken zich uit over gemeente Aalten in 2025 en verder

3 februari -  De Progressieve Partij wil altijd zoveel mogelijk de bevolking bij het beleid betrekken. We pleiten al jaren voor regelmatige omnibus-enquetes, waar de mensen zich kunnen uitspreken. In het kader van de toekomstvisie is vorig jaar eindelijk zo'n enquete-sysreem van de gronbd gekomen onder de titel "U-spreekt". De eerste uitkomsten zijn nu binnen. Hierna de gemeentelijke tekst: Rust en ruimte om te leven zoals jij dat wilt, met hulp van de samenleving én de gemeente als je dat nodig hebt. Zo zien deelnemers aan ‘U Spreekt’, het inwonerspanel van de gemeente Aalten, hun toekomstige gemeente het liefst. Het inwonerspanel telt ruim 1.300 panelleden. Ruim 80% daarvan vulde eind vorig jaar de vragen in over ‘hun’ gemeente in 2025 en verder. Het college van burgemeester en wethouders gebruikt de uitkomst om een toekomstvisie op te stellen voor de gemeente Aalten in 2025 en verder.
 
Naoberschap staat ook in 2025 nog hoog in het vaandel. De samenleving (buurt, verenigingsleven, kerk e.d.) is er volgens de ondervraagden verantwoordelijk voor dat ouderen niet vereenzamen en dat degenen die dat nodig hebben sociale ondersteuning krijgen. 
 
Kansen en bedreigingen
Als men nadenkt over de gemeente in het jaar 2025, dan hoopt een groot deel van de deelnemers dat er vooral kansen worden benut op het gebied van lokale economie en werk, bereikbaarheid en groen en natuur. Ontwikkelingen op sportgebied, inzet van vrijwilligers en digitalisering worden het minst kansrijk gevonden. Deelnemers maken zich vooral zorgen over het winkelaanbod, de veranderende bevolkingssamenstelling en de lokale economie en werk. 
 
Klik hier voor een mooie factsheet over de uitkomsten van het onderzoek.

“Komende raadsperiode wordt bepalend voor klimaatdoelen.

3 februari - De Progressieve Partij  was afgelopen donderdag 1 februari in Nijmegen bij het jaarcongres van het Gelders Energie Akkoord. Inmiddels zijn 200 gemeenten en andere organisaties aangesloten. Onze gemeente heeft het GEA ook ondertekend. Ruim 650 mensen waren op het congres aanwezig. Sprekers oa Derk Loorbach en Jan Rotmans van Drift, Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, wethouders van oa Nijmegen en Beuningen. ‘Werktafels’ waar de aanwezigen telkens één thema verder konden uitdiepen.  Eén ervan: Regionale Samenwerking. Nieuws: vanuit het GEA worden in elke regio ‘Ateliers’ van voorlopers en anderen opgezet die de energietransitie verder moeten brengen.  
 
DRIFT heeft een onderzoek gedaan naar de verworvenheden van GEA sinds de oprichting in 2015. Hoewel er heel veel is gedaan zijn de hoofdconclusies toch tamelijk ontluisterend.
Hoofdconclusies 
•De doelen worden niet gehaald. Door (bijna) niemand 
•Koplopers doen veel, maar zelfs dat is niet genoeg;
•achterblijvers leren niet van koplopers
•Met de huidige snelheid heeft Gelderland nog 9 jaar CO2 budget 
•Het is nu vooral dweilen terwijl de kraan verder open gaat 
•Willen we de doelen halen van het energieakkoord van Parijs, dan is het Gelders Energieakkoord goed, maar niet goed genoeg. We moeten en kunnen beter, een trendbreuk is noodzakelijk
•Zet in op een duurzame economische transitie met akkoord als hefboom
 
Er werden van de Gelderse gemeenten ook een aantal ranglijsten gepresenteerd:
•Aalten heeft een relatief laag energiegebruik per inwoner (2/3 van Gelderland gemiddeld);
•Het energiegebruik is in 2015 nog met 1,5 % gestegen ipv gedaald: het gat wordt groter;
•Aalten staat wel hoog (9e plaats) als het gaat om duurzame opwek per inwoner (50% meer dan Gelderland gemiddeld), maar gerelateerd aan het oppervlak scoort Aalten gemiddeld; ongetwijfeld door de windmolens in 't Goor.
•De Aaltense beleidsinzet was pover: slechts 30% van wat mogelijk is.  
 
 
 
 
 

Verantwoording niet alleen als er verkiezingen zijn

27 januari - Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De Progressieve Partij doet al weer voor de tiende keer mee. Dat is nog steeds nodig. We moeten vernieuwen en vooruit! Een progressief beleid maakt de gemeente Aalten nog mooier en waardevoller.  Vanaf nu staat onder de button "programma" ons  verkiezingsprogramma 2018-2022 onder de titel "Vernieuwing en vooruitgang". Hieronder zie je de 5e advertentie van deze jaargang. De Progressieve Partij zie je niet alleen rond de verkiezingen maar wij zijn benaderbaar en verantwoorden ons elke week, elke maand, elk jaar. 

 

 

Vernieuwing en vooruitgang: Joop Wikkerink op 1.

27 januari - Op 21 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Progressieve Partij doet weer enthousiast mee. Het kan groener en socialer in Aalten. Daarom geloven wij in vernieuwing en vooruitgang. De komende weken presenteren wij hier onze eerste vier kandidaten. Hieronder stelt Joop Wikkerink  no. 1 en lijsttrekker zich voor.

Werkzaam als adviseur Arbeidsmarkt en Werk. Al lang actief in de lokale politiek en vindt het nog steeds leuk. Houdt van het debat, het uitwisselen van argumenten en daagt de ander uit om het met de Progressieve Partij eens te zijn. Ziet dat de wereld snel verandert en dat oude systemen vastlopen. De kennis die hij in de loop der jaren heeft opgedaan ziet hij als de motor voor verandering.Problemen op het gebied van milieu en klimaat groeien ons boven het hoofd. Dat noodzaakt tot ingrijpen. Ziet zichzelf als degene die de soms ongemakkelijke waarheid vertelt.Maakt zich sterk voor fatsoenlijk werk voor iedereen. Zet zich in voor diegenen die moeite hebben voor zichzelf op te komen.Heeft een broertje dood aan vriendjespolitiek. Besturen moet eerlijk zijn. Is van nature een optimistisch mens en ziet vooruitgang in het denken van mensen.

Pagina 10 van 126

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates