Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Klimaatdomino op 14 maart!

 KLIMAATALARM 14 maart
Weet je nog? 10 maart 2019: grote klimaatdemonstratie in Amsterdam. Hoe nat het was en hoeveel deelnemers?
Zondag 14 maart is er weer Klimaatalarm: Houd de berichten van de Progressieve Partij in de gaten. Stem op 14 maart om 15.00 uur af op onze facebookpagina.
Dan gaan we live met een KLIMAATDOMINO
 
Waarom een klimaatalarm?
De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. En kiezen voor vruchgtbare grond, schone lucht en voldonede drinkwater.
Hoe? Lees onze klimaatspecial te bestellen op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Progressieve Partij slaat 14 maart klimaatalarm

6 maart - Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen slaan mensen van Groningen tot Maastricht luid en duidelijk het Klimaatalarm. Ook de Progressieve Partij roept iedereen op om mee te doen. 
 “Minder vlees eten, vaker met de fiets, lokale producten kopen... We kunnen het nog zo goed doen met zijn allen, maar als de overheid en bedrijven niet voor mensen en het klimaat kiezen, blijft de klimaatcrisis bestaan. Daarom slaan we in heel Nederland, ook in de gemeente Aalten, 14 maart om 15:00 uur Klimaatalarm", zeggen bestuur en fractie van de Progressieve Partij.  “Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.” 
 
Het Klimaatalarm van 2021
De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en watertekorten, in binnen- en buitenland? Of kiezen we nu voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende drinkwater?
 
Laten we de miljardensteun die nu is vrijgemaakt gebruiken om Nederland eerlijker en groener te maken. De overheid geeft miljarden euro’s aan grote vervuilende bedrijven in de vorm van subsidies, leningen en belastingvoordelen. Dit gaat ten koste van gezinnen en kleine ondernemers. De overheid kan ons belastinggeld maar 1 keer uitgeven. Nu maakt ons belastinggeld de klimaatcrisis erger. Dat moet anders.
 
Wij eisen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt zelf te betalen voor de klimaatschade die ze aanrichten, in binnen- en buitenland. De overheid moet erop toezien dat bedrijven hun verantwoordelijk nemen om te verduurzamen. Op eigen kosten. Wij kiezen mensen boven vervuilende bedrijven.
 
Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel. Voor gezinnen, boeren, kleine ondernemers. Voor jongeren, Inheemse groepen, voor jou.
 
14 maart in de gemeente Aalten
Wat we precies gaan doen in de komende week en op 14 maart?  Houd vooral de sociale media in de gaten!  Vanwege de corona-maatregelen zullen de acties hoofdzakelijk digitaal plaatsvinden. Dat geeft ons meteen de gelegenheid goede informatie over de Klimaatcrisis te geven. Daar is veel behoefte aan.  Ook en juist in deze verwarrende tijd is er veel misinformatie die de noodzaak van duurzame maatregelen in twijfel trekt. 
 
Het Klimaatalarm is een initiatief van de landelijke Klimaatcrisis Coalitie. Samen met 40 lokale Klimaatcoalities in heel Nederland voeren we in 2021 de druk op om de politiek in beweging te krijgen. Het Klimaatalarm is de eerste stap. De Klimaatcrisis Coalitie is een nieuw samenwerkingsverband van 11 organisaties, die samen met lokale coalities dit jaar de politiek oproept de klimaatcrisis serieus te nemen en te kiezen voor mensen en klimaat in plaats van de belangen van grote vervuilende bedrijven. 
 
Kijk ook op de site van Milieu Defensie: klik hier
 
en ook de site van Klimaatactie: hier
 
 
Oproep: kom met ideeën!
Op de websites hierboven staan veel ideetjes hoe je in corona-tijd actie kunt voeren voor het klimaat. Geef ons je leukste invallen door en wij zoeken mensen die ze willen uitvoeren. Geef je ook zelf op als iets wilt doen in de aanloop naar of op 14 maart!.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 
 

Lisa Westerveld bij Groen Links Achterhoek

6 maart - Lisa Westerveld was 5 maart op uitnodiging van GroenLinks Achterhoek in Aalten om te praten over onderwijs en jeugdzorg. Via Teams konden mensen met haar in gesprek en anderen konden via livestream het gesprek volgen. 
 
Onderwijs
Gespreksleider Joop Wikkerink vroeg haar naar vier jaar ervaring met het onderwerp onderwijs en naar enkele problemen op dit gebied. Ze vertelde dat ze al lang ervaring had als vakbondsbestuurder, maar dat het werk in de Tweede Kamer toch wel heel anders is. Enkele problemen zijn: te weinig leerkrachten terwijl 30.000 werknemers wel een bevoegdheid hebben, maar niet voor de klas staan. Ook gaan 15.000 thuisleerlingen niet naar school.
Vaak omdat het “passend onderwijs” niet goed functioneert, niet voor zorgkinderen, maar ook niet voor hoogbegaafde kinderen. 
Een moeder vertelde dat ze altijd heeft moeten vechten voor haar 17-jarige dochter met een handicap. “Niet het kind telt, maar het systeem”, zei ze. En omdat zij zich actief inzette, kon ze een weg vinden in de bureaucratie.
Een leerkracht vertelde dat het voor kinderen van statushouders moeilijk is om de taalachterstand in te lopen, vaak omdat ze in de thuissituatie niet voldoende kunnen worden ondersteund.
 
Jeugdzorg
Het tweede onderwerp was de jeugdzorg. Dit onderwerp was nieuw voor haar toen ze in de Kamer kwam. Om zich in te werken ging ze eerst in gesprek met zoveel mogelijk jongeren, om van hen te horen wat hun problemen zijn, waar zij tegen aan lopen. 
Een blijvend probleem zijn de wachtlijsten. Vaak wordt er te laat gereageerd door instanties zodat bepaalde situaties uit de hand lopen en kinderen uit huis geplaatst moeten worden. Maar ook soms worden kinderen te laat uit huis geplaatst, zoals bij kindermishandeling. Het blijven vaak moeilijke beslissingen. 
Het tekort aan geld is een bekend onderwerp voor de gemeenten. Daarom zouden de duurdere uithuisplaatsingen door het rijk betaald moeten worden, zodat de gemeente zich op preventie kan richten.
 
Lisa had anderhalf uur tijd, daarna moest ze naar Bredevoort. Ze was blij met de vragen en opmerkingen, omdat het haar helpt om haar werk in Den Haag goed te kunnen doen.
Een mooi initiatief van GroenLinks Achterhoek.
 
Foto: Kamerlid Lisa Westerveld nemt een kijkje bij haar banner aan de Varsseveldsestraatweg in Aalten
 
 
 

PP steunt petitie voor betere wet tegen verkrachting

7 maart  - De Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo wil op internationale vrouwendag maandag 8maart aandacht voor slachtoffers van verkrachting. Daarom roept de Progressieve Partij op de petitie van Amnesty International te tekenen. Deze vraagt van de regering de verkrachtingswet aan te passen. 
 
Slachtoffers onvoldoende beschermd.
Slachtoffers van verkrachting worden in Nederland onvoldoende beschermd. Zeventig procent kan zich door verlammende angst niet verzetten. Volgens de wet ben je dan niet verkracht, omdat bewijs van dwang ontbreekt. Dat moet veranderen. De wet moet gebaseerd zijn op het gebrek aan instemming, niet op de aanwezigheid van dwang. Daarom roepen we iedereen op om samen een krachtige boodschap te sturen naar de politiek. Want binnenkort wordt er onderhandeld over een nieuw regeerakkoord.
 
Internationale vrouwendag 8 maart
Deze actie voor bescherming van slachtoffers van verkrachting wordt gevoerd op internationale vrouwendag. Deze wordt ook in Nederland al vanaf 1911 georganiseerd en gevierd op 8 maart. De dag is bedoeld om aandacht te vragen voor gelijke rechten voor vrouwen en meisjes.
 
Invloed met Impact:
In 2021 is het thema van Internationale Vrouwendag: ‘Invloed met Impact’.
Vrouwen spelen daarin een sleutelrol en positiviteit is het sleutelwoord: samen kunnen wij de verharding in onze maatschappij tegengaan..
Maar ook het aansnijden van onderwerpen die specifiek vrouwen betreft zoals het taboe doorbreken van huiselijk geweld, meer vrouwen in de politiek, een gelijkwaardige positie behalen voor meisjes en vrouwen in onze maatschappij, de waardering voor de diverse culturen die ons land rijk is en ga zo maar door.
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de wereld een beetje mooier te kleuren maar dan op een positieve manier.
 
 
Lokale actie in gemeente Aalten.
De fractie van de Progressieve Partij heeft raad en college gevraagd hun naam op de Ja-Muur (zie illustratie) van Amnesty International te plaatsen. Ook hebben zij een verzoek gedaan aan enkele maatschappelijke organisaties.
 
In kranten en op sociale media roept PP de inwoners van de gemeente Aalten op om een handtekening onder een petitie te zetten: 
Kijk ook op:

Ontwerp schuurwoning aan de Kalverweidendijk

7 maart -  In de beeldvormende raad kwam dinsdag een voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woning aan de Kalverweidendijk te Dinxperlo aan de orde. Wat is er aan de hand?
In verband met de versterking van het Centrum (cf Centrumvisie Dinxperlo) is of wordt het pand Wilhelminastraat 7/7a door de gemeente aangekocht. De eigenaar van dit pand heeft daarbij het recht gekregen om elders in de gemeente een woning te bouwen op een nog te ontwikkelen locatie, die daarvoor geschikt wordt geacht in het kader van een goede ruimtelijke ordening.
 
In overleg is een bouwplan ontwikkeld op een perceel aan de Kalverweidendijk (tussen nrs. 5 en 9). Het gaat om de bouw van een zgn. schuurwoning, die energieneutraal en rolstoelgeschikt wordt uitgevoerd. Het perceel is weliswaar gelegen in het landelijk gebied, maar grenst direct aan de bebouwde kom. Omdat de bestaande bestemming woningbouw niet toestaat is een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ door de raad vereist. 
 
In eerste instantie waren er 4 buren die bezwaar hadden tegen dit plan. Ze hadden een brief aan de raad geschreven met hun grieven en aangegeven in te willen spreken op de beeldvormende vergadering. Vlak voor de bijeenkomst echter hebben ze een goed gesprek gehad met de bouwer. Dit gesprek heeft ervoor gezorgd dat al hun bezwaren van tafel gingen. Met als gevolg dat dit agendapunt heel snel afgehandeld kon worden. Eigenlijk had dit gesprek dus eerder moeten plaatsvinden. Dat is ook de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet die op stapel staat. Vroegtijdig overleg met de buurt en het eventueel aanpasen van de plannen aan de wensen van omwonenden is  altijd effectiever dan via zienswijzen en bezwaarschriften tot een oplossing te komen.
 
 
 

GL-Kamerlid Lisa Westerveld over Jeugd en Onderwijs.

26 februari - GroenLinksKamerlid Lisa Westerveld, geboren in de Aaltense buurtschap Lintelo, komt op 5 maart naar de Achterhoek. Westerveld die naam maakte door haar vasthoudendheid op de dossiers Jeugdzorg en Onderwijs komt op uitnodiging van alle GL-afdelingen in de Achterhoek.
Lisa zal met bestuurders, ouders, onderwijzers en werkers in de jeugdzorg bespreken waar het heen moet met Jeugdzorg en Onderwijs na de coronacrisis.   Uiteraard worden de corona-richtlijnen in acht gehouden. Iedereen die onze jeugd aan het hart gaat is welkom om online aan te sluiten.
 
Uitdagingen en Jeugdzorg en onderwijs
In de afgelopen regeerperiode is gebleken dat veel niet goed gaat in de Jeugdzorg: ontoereikende crisisopvang, sluiting van noodzakelijke voorzieningen, veel te lange wachtlijsten, gebrekkig functionerende instellingen, zorgfraude. Maar ook in de jeugdzorg waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn is niet alles koek en ei. Grote tekorten bij gemeenten, wijzigende verhoudingen.
 
De grote negatieve gevolgen van de corona-pandemie op het onderwijs en de jeugd worden steeds duidelijker. Veel achterstanden, kansenongelijkheid en psychisch leed. Thuisonderwijs, met alle gebreken van dien, onhelderheid over examens en de waarde van het diploma.
Welke oplossingen en acties zijn nodig vanuit het perspectief van GroenLinks, hoe moet na de verkiezingen hierover samengewerkt worden met de andere partijen. Dat zijn vragen die aan de orde komen tijdens deze deels interactieve sessie met Lisa.
 
Livestream en Teams.
Lisa gaat vooral in op de landelijk aangestuurde jeugdzorg en onderwijs. Het gesprek vindt zowel per Teams als via een livestream plaats. De GroenLinks-wethouders uit de Achterhoek zijn aanwezig voor de regionale en lokale kwesties. Doel is ook om aandachtspunten vanuit en voor de regio te verzamelen.
 
Praktisch:
Het gesprek vindt plaats vanuit het gemeentehuis in  Aalten. Meesprekers kunnen inschakelen via Teams. Daarvoor moet men zich opgeven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan volgt een email met inlogcode. De livestream is op vrijdag 5 maart vanaf 17.30 uur te vinden op https://oostachterhoek.groenlinks.nl/home. De (digitale) bijeenkomst is van  18.00 uur tot 19.30 uur op vrijdag 5 maart. Daarna reist Lisa naar Bredevoort waar in de Vrijplaats voor kunst en cultuur De Koppelkerk een paneldiscussie plaatsvindt met vertegenwoordigers van diverse partijen. Ook daar worden veel belangstellenden verwacht. https://koppelkerk.nl/agenda/2021/03/05/politiek-cafe/
 
 
 
What do you want to do ?
New mail

Drie totaal verschillende klimaat-avonden

21 februari - Afgelopen week "bezocht" raadslid  Bert Weevers maar liefst drie avonden over het klimaat en duurzaamheid. Hij verwonderde zich over hier en daar het gebrek aan urgentiebesef en de eenzijdige orientatie op "geen windmolens in mijn achtertuin".
 
RES-avond voor bewoners 11 februari
Op deze avond konden inwoners hun mening geen over een 8-tal mogelijke strategieën om het doel van 1,35 TWh aan duurzame energie in de regio op te wekken. Jammer was dat het bijna niet over die 8 strategieën ging, maar dat er vooral werd geageerd TEGEN windmolens. Insprekers waren wit, bijna allemaal man en op leeftijd. Slechts een enkeling had het over de noodzaak van de energietransitie, maar dit werd volledig ondergesneeuwd door bozige –en soms zeer ongenuanceerde - tegengeluiden.
 
RES-systeemefficiency 16 februari
Dit was een informatieavond voor politici. Het huidige stroomnetwerk is beperkt in staat om grootschalige duurzame energie te verwerken, te transporteren. Keuzes in de regionale energiestrategie hebben invloed op de investeringsplannen van Liander en omgekeerd. Die keuzes gaan over o.a. snelheid, over wind of zon, over clustering of spreiding van duurzame energie. Ook hier veel ‘mensen met ervaring’ maar geen discussie meer over ernst van de situatie, ook niet over de noodzaak van windenergie. Iedereen die zich een beetje heeft verdiept in de materie weet dat dat moet. Wel vragen over hoe het precies zit met dat net en die onderstations, over haalbaarheid van een en ander. Conclusie: 1,35 TWh in 2020 kan qua netaanpassingen mits in de RES heldere keuzes worden gemaakt en de gemeenteraden verstandige besluiten nemen (want zij besluiten uiteindelijk, m.n. ook over de realisatie!).
 
Klimaatdebat van Jongeren Milieu Actief, 18 februari: “de toekomst aan het woord”. 
JMA bestaat uit de jongerenafdelingen van de partijen CU, D66, PvdA, SP, GL en PvdD. Zij hebben samen een ‘Klimaatmanifest’ uitgegeven en proberen binnen hun moederpartij klimaat hoger op de agenda te krijgen. Allemaal jongeren dus: “de toekomst aan het woord”. De avond was verdeeld in drie delen: economie, landbouw en klimaatracisme. De urgentie was voelbaar in bijna elk woord dat werd gesproken. En niet alleen werd er gedebatteerd over alles wat er verkeerd is in de huidige maatschappij, er werden ook concrete oplossingen aangedragen. Het elan werd versterkt door de volop aanwezige kennis. 
Terugkijken kan hier.
 
Voor mij leidden de drie avonden tot een versterking van mijn overtuiging dat we snel door moeten én kunnen met de energietransitie. En ja, het landschap verandert, maar dat doet het al eeuwen. De noodzaak van grootschalige duurzame energie is zo groot dat we dat ook nu maar moeten accepteren. Zo lelijk zijn die windmolens nou ook weer niet. En misschien gaan we nog wel van ze houden. Zie ook onze vorige nummers van Progressief Nieuws. 
 
Het is wel jammer dat jongeren lokaal en regionaal de formele politieke (inspraak-) kanalen mijden. Nu lijkt het alsof er alleen maar weerstand is tegen windmolens en zonneparken, terwijl dat slechts van een beperkte, maar luidruchtige groep komt. Toekomstige generaties hebben nog in het geheel geen stem. Maar hun belang is duidelijk. Laten we dus als politici de rug recht houden en kiezen voor de toekomst! 
(Bert Weevers)  
 

Pagina 10 van 170

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates