Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij tegen megastal en geuroverlast

17 mei - Op 7 mei vonden weer de maandelijkse Ronde Tafel Gesprekken (RTG) plaats. De RTG Ruimte ging over de Gendringseweg 9 in Aalten. Een varkensboer uit Ermelo wil daar zijn bedrijf uitbreiden met 4 stallen. Het college  heeft daarvoor eerder al een omgevingsvergunning afgegeven. Deze vergunning is echter gebaseerd op een GGD-onderzoek dat rekende met inmiddels onjuist gebleken rendementen van luchtwassers. De Wageningen Universiteit concludeerde vorig jaar dat slechts ca 45% van de lucht wordt gezuiverd i.p.v. de eerder  veronderstelde 75 - 85%. De buren maken daarom bezwaar tegen de uitbreiding omdat de stankoverlast zal toenemen. Zowel de buren (4x) als de vertegenwoordiger van de varkensboer hielden een betoog in de RTG. De (landelijke) wetgeving is in het voordeel van de boer: de rechtmatigheid van een vergunning wordt getoetst aan de destijds geldende regels. Dat is in het kader van rechtszekerheid logisch. De vraag is nu wat de gemeente kan doen om de belangen van de buren (overlast, gezondheid) voldoende te behartigen. De Progressieve Partij is altijd duidelijk geweest: deze grootschalige ontwikkeling is ongewenst. Bovendien is voor ons de gezondheid van de omgeving belangrijker dan de belangen van de ondernemer. Ook in het College nam wethouder Joop Wikkerink een minderheidsstandpunt in. Deze uitbreiding moet er niet komen en de toegestane geurnormen moeten naar beneden bijgesteld worden.

Energiemix voor de gemeente Aalten: uitdaging!

4 mei - De eerder geplande bijeenkomst op 24 april was vanwege het overlijden van een dierbaar partijlid geannuleerd. De avond vind nu plaats op donderdag16 mei. Ook in het Grachthuys te Bredevoort.
 
Zijn er vijf,vijftig of misschien wel 250 windmolens nodig in de gemeente Aalten als we energieneutraal willen worden? En hoeveel zonneparken moeten er aangelegd worden als we helemaal geen windmolens willen? Is waterstof een goed alternatief? 
Kom erachter op 16 mei! 
Op deze avond organiseert de Progressieve Partij een interactieve avond over de energietransitie in Aalten. U kunt dan zelf in groepen de optimale ‘energiemix’ samenstellen voor een energieneutrale toekomst.
 
Zelf aan de knoppen
Het belooft een boeiende en actieve bijeenkomt te worden over dit zo belangrijke thema. Energietransitie raakt iedereen, dus de Progressieve Partij  vindt dat ook iedereen zijn stem moet kunnen laten horen. Via de media wordt er over het onderwerp veel juiste, halfjuiste en soms helaas ook onjuiste informatie verspreid. Verschillende meningen buitelen over elkaar heen. Bijvoorbeeld: “Als we maar heel veel energie besparen dan zijn windmolens niet meer nodig”. Of: “Met waterstof kunnen we toch alle problemen oplossen?” Op deze avond gaat u zélf achter de knoppen zitten. Met behulp van een eenvoudig computerprogramma berekent u snel wat in Aalten de mogelijkhedenen de gevolgen van bepaalde keuzes zijn. Hoeveel energie moet er bespaard worden? Hoeveel gebouwen worden verwarmd met warmtepompen, hoeveel met infrarood? Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst? Etc.  U bepaalt het. U stelt zelfeen toekomstige energiemix samen vooreen duurzame gemeente.Een leuk, leerzaam en serieus spel.
 
 
Resultaat naar het college.
John Westerdiep, duurzaamheidsambtenaar in de gemeente Winterswijk, geeft zijn visie op de verschillende opgestelde energiemixen. Hij deelt zijn inzichten en ervaringen met gemeentelijk energietransitiebeleid. Progressieve Partij verwerkt de uitkomsten van de deelnemersgroepen en de discussie in een advies aan het college van Aalten. Men is nl bezig met het opstellen van een duurzaamheidsnota voor onze gemeente. De inzichten uit deze bijeenkomst kunnen daarin mooi meegenomen worden. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Grachthuys, Kruittorenstraat 1 te Bredevoort. Donderdagavond 16 mei; aanvang 20:00 uur. Entree en eerste twee consumpties zijn gratis. Opgeven van te voren wordt op prijs gesteld. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het aantal plaatsen is beperkt. 
 

Verslagen, verbijsterd, verdrietig.......

Wij zijn verslagen en verbijsterd na het bericht van het plotseling overlijden van

Benny Lammers

Natuurlijk zijn nu in de eerste plaats onze gedachten bij Elly, hun kinderen en kleinkinderen. Wij hopen dat zij sterkte kunnen vinden om met dit verlies om te gaan.

Benny was onze steun en toeverlaat. Nooit deden we tevergeefs een beroep op hem. Hij stond altijd voor anderen klaar. Bovenal was hij een plezierig mens.

Namens bestuur en fractie van de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo

Gerrit Stronks, voorzitter

Guido Uland, fractievoorzitter

 (zie ook hiernaast voor een In memoriam)

 

Achterhoek: Smart of Dumb? 4 baans N18 achterhaald

19 april - Op 8 april moest de Achterhoek Raad o.a. stemmen over de Achterhoek Visie 2030. De VVD diende een amendement in die van de N18 een 4 baansweg met 100 km en ongelijkvloerse kruisingen wil maken. Je kunt je afvragen wat er zo smart aan die motie is:
-Realisatie is afhankelijk van het Rijk en voorlopig volstrekt onhaalbaar (zo werd ook met verve door Board-lid Ted Kok aan de vergadering voorgehouden. Helaas zonder echt gehoord te worden);
-Realisatie maakt aanliggende kleine kernen slechter bereikbaar;
-Realisatie heeft een aanzuigende werking en zorgt o.a. voor Duits sluipverkeer;
-Realisatie zorgt voor meer fijnstof en meer geluidshinder voor omwonenden (en is daarmee in strijd met een ander belangrijk doel in de Achterhoek Visie: Gezondste Regio worden).
Maar wat vooral verontrustend is,is dat de motie steunt op het achterhaalde idee dat meer asfalt alle mobiliteitsvraagstukken oplost. Hoezo Smart? Eén van de grijze pleitbezorgers stelde in de discussie dat hij al 20 (of was het 50?) jaar bezig was om die 4 baansweg voor elkaar te krijgen. Het is toch pijnlijk om te zien dat ‘oplossingen’ uit de vorige eeuw nog steeds worden omarmd door de meerderheid van de Achterhoek Raad? 
Smart Mobility (om maar in het jargon van de Board-ondernemers te blijven) zou veel meer uit moeten gaan van:
-Nieuwe technologische mogelijkheden (zelfrijdende elektrische auto’s vragen veel minder asfalt);
-Deel-economie oplossingen (meer deel-auto’s, minder eigen-autobezit)
-Snelfietspaden (gezonder en schoner)
-Openbaar vervoer (dubbel spoor, comfortabele buslijnen)
-Internationale oriëntatie (betere verbindingen met Duitsland).
Het amendement is echter met 102 voorstemmen (zetels van mn VVD en CDA) en 62 tegenstemmen (zetels van mn GL, PP, D66 en CU), aangenomen. En daarmee is streven naar de 4 baans N18 onderdeel van de Achterhoek Visie geworden. Niet bepaald ‘smart’ dus. PP heeft daarom tegen de Visie gestemd. 
 

Zonneparken, windmolens of waterstof?

DEZE BIJEENKOMST IS VERPLAATST NAAR EEN NADER VAST TE STELLEN TIJDSTIP.
 
19 april -   Zijn er vijf,vijftig of misschien wel 250 windmolens nodig in de gemeente Aalten als we energieneutraal willen worden? En hoeveel zonneparken moeten er aangelegd worden als we helemaal geen windmolens willen? Is waterstof een goed alternatief? 
Kom erachter op 25 april! 
Op deze avond organiseert de Progressieve Partij een interactieve avond over de energietransitie in Aalten. U kunt dan zelf in groepen de optimale ‘energiemix’ samenstellen voor een energieneutrale toekomst.
 
Zelf aan de knoppen
Het belooft een boeiende en actieve bijeenkomt te worden over dit zo belangrijke thema. Energietransitie raakt iedereen, dus de Progressieve Partij  vindt dat ook iedereen zijn stem moet kunnen laten horen. Via de media wordt er over het onderwerp veel juiste, halfjuiste en soms helaas ook onjuiste informatie verspreid. Verschillende meningen buitelen over elkaar heen. Bijvoorbeeld: “Als we maar heel veel energie besparen dan zijn windmolens niet meer nodig”. Of: “Met waterstof kunnen we toch alle problemen oplossen?” Op deze avond gaat u zélf achter de knoppen zitten. Met behulp van een eenvoudig computerprogramma berekent u snel wat in Aalten de mogelijkhedenen de gevolgen van bepaalde keuzes zijn. Hoeveel energie moet er bespaard worden? Hoeveel gebouwen worden verwarmd met warmtepompen, hoeveel met infrarood? Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst? Etc.  U bepaalt het. U stelt zelfeen toekomstige energiemix samen vooreen duurzame gemeente.Een leuk, leerzaam en serieus spel.
 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Grachthuys, Kruittorenstraat 1 te Bredevoort. Donderdagavond 25 april; aanvang 20:00 uur. Entree en eerste twee consumpties zijn gratis. Opgeven van te voren wordt op prijs gesteld. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het aantal plaatsen is beperkt. 
 

Meerderheid zwakt duurzaamheid al weer af.

19 april - In september 2018 werd in de gemeenteraad een amendement aangenomen, waarin werd bepaald dat nieuw te bouwen woningen energieneutraal moeten zijn. Het voorstel werd met één stem voor aangenomen dankzij de stemmen van de Progressieve Partij, D66, ChristenUnie en Gemeentebelangen. Ruim een half jaar later werd het amendement al weer ter discussie gesteld. VVD, HMV, CDA en Gemeentebelangen dienden een motie in om minder stringent om te gaan met de eis voor energieneutraliteit.
 
Aanleiding voor de motie waren twee woningbouwplannen in Dinxperlo. De al bestaande panden hadden geen woonbestemming meer en worden daarom beschouwd als nieuwe woningen, waarvoor de eis van energieneutraliteit geldt. Voor het verbouwen van een oud pand blijkt deze eis echter moeilijk realiseerbaar. Daarom stelden de indieners van de motie voor andere eisen voor dit soort panden in te voeren. 
 
Verkeerd signaal
Bert Weevers van de Progressieve Partij, een vurig pleiter voor duurzaamheid en energieneutraliteit, vond dat je na twee gevallen niet meteen het beleid moet wijzigen. Hij was er niet van overtuigd dat de energieneutraliteit niet haalbaar zou zijn. "We geven een verkeerd signaal af met deze motie. Het is niet goed om te zwabberen, waar duidelijkheid en een rechte rug gewenst is. Als een plan een keer sneuvelt op de eis van de energieneutraliteit, dan heeft het college nog altijd de mogelijkheid van buitenplanse afwijking. Kortom, de oplossing is er al." Wethouder Ted Kok bevestigde dat deze vorm van maatwerk mogelijk is.
 
Kok zei niet tegen de motie te zijn, maar vond dat je net zo goed de eisen van het bouwbesluit kunt volgen. Daarin staan alle eisen ten aanzien van de energie al in. Na een schorsing zei Gerbert Nvis (VVD) daarna namens de indieners dat ze de motie wilden intrekken als de wethouder wilde toezeggen met een notitie te komen, waarin hij uitlegt hoe het bouwbesluit kan worden toegepast om de geconstateerde problemen op te lossen. Wethouder Kok zegde dit toe. Waarschijnlijk betekent dit dat in de toekomst voor nieuw- en verbouw alleen gewerkt zal worden met het bouwbesluit en dat de eis van energieneutraliteit wordt geschrapt.
(overgenomen uit Aaltens Nieuws)
 

Communicatie grootste probleem bij Glasvezel Buitenaf

19 april - Raadslid Guido Uland opende een meldpunt voor klachten ten aanzien van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Mede ook op grond van eigen ervaringen was hij benieuwd of dit alleen in zijn directe omgeving een probleem was of breder.  Er hebben 14 mensen schriftelijk (via email) gereageerd en een aantal mondeling. Het grootste probleem wat naar voren komt is de communicatie rondom het aanlegproces. Daarnaast de interne communicatie tussen degene die de aanleg in de grond moet doen en in het huis. 
 
Planning
Volgens planning zou alles gereed moeten zijn. Deze link is gekopieerd op 14 april 2019. https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/aalten-en-oost-gelre/aanleg/planning/
De laatste week dat Aalten/Heurne in de planning stond was week 15. Helaas is het wachten voor de mensen die ons hebben benaderd nog niet voorbij.
 
In de tussentijd is er een afspraak met  Glasvezel Buitenaf gepland. In de raadvergadering van 16 april heeft Guido Uland de lijst met (geanonimiseerde) klachten aan de raad overhandigd. Tevens heeft hij gevraagd of wethouder Ted Kok, als verantwoordelijke  mee wilde gaan naar het gesprek met de organisatie Glasvezel Buitenaf. Daartoe was de wethouder bereid. Inmiddels heeft het gesprek plaatsgevonden in een goede sfeer. Glasvezel Buitenaf heeft aangegeven zo snel mogelijk de genoemde klachten op te lossen, voorzover ze voor hun verantwoordelijkheid komen. 

Pagina 9 van 143

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates