Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

2020 was een druk jaar voor de Progressieve Partij

2 januari 2020 - Aan het einde van het jaar kunnen we weer terugkijken en de cijfertjes optellen. We hebben een druk jaar achter de rug, boordevol met activiteiten. Hieronder een overzichtje van die acties die we ondernamen om jou, als inwoner van de gemeente Aalten te informeren. Over de gemeente in het algemeen, maar vooral onze strijd voor een duurzame, groen en sociale gemeente Aalten. Wil je meedoen: stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oliebollen voor medewerkers teststraten in de Achterhoek.

2 januari - Woensdagmiddag trokken de wethouders die het dagelijks bestuur vormen van de GGD Noord Oost Gelderland er op uit met dozen vol oliebollen. Het doel was de 8 testlocaties in het gebied. Er zijn locaties in Apeldoorn, Harderwijk, Heerde, Zutphen en in de Achterhoek in Zelhem en Zutphen. Daarmee wilden ze namens de inwoners van het GGD-gebied hun dank overbrengen aan de medewerkers van de teststraten voor hun inzet. En hen een hart onder de riem steken voor de komende tijd.
 
De wethouders Jorik Huizinga van de gemeente Doetinchem en Joop Wikkerink van de gemeente Aalten gingen langs bij de locaties in Zelhem en Winterswijk en daarna ging Jorik door naar Zutphen.
 
Joop Wikkerink, wethouder van o.a. Publieke Gezondheid in de gemeente Aalten: “Zo’n actie kan snel opgezet worden. Ik was zelf op zondagavond in de teststraat in Winterswijk (gelukkig negatief!) en ik werd getroffen door het goede humeur van degenen die mij hielpen. Terwijl het toch best koud, donker en een beetje eenzaam moet zijn geweest voor de medewerkers in die fabriekshal. Een "opwarmertje” kan geen kwaad, dus ik appte met mijn mede-db-leden en iedereen was meteen enthousiast. De een ging naar de bakker, de ander maakte een mooie nieuwjaarswens en zo waren we alleemaal rond 15.00 uur op de locaties. Met zakjes oliebollen. Dat werd zeker gewaardeerd. Maar die waardering past nog meer bij de mensen die zich in ploegen inzetten in de teststraat. “
 
 
Foto: Wethouders Jorik Huizinga (links) uit Doetinchem en wethouder Joop Wikkerink (rechts) uit Aalten brengen oliebollen in de teststraat in Winterswijk 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail

Reacties uit het veld, binnen- en buitengebied.

2 januari - Het is altijd leuk om reacties te krijgen over dingen die spelen in de Aaltense politiek.  Zo was het opgevallen dat de Dijkstraat en Adm. De Ruyterstraat zo ingericht gaan worden dat de maximumsnelheid 30 km wordt. Althans dat is het voorstel van B. en W. De Progressieve Partij vindt dat een heel goed voorstel want heeft in het verleden al heel vaak gepleit (en moties ingediend) om de hele (binnen)ring zo in te richten dat er maar 30km max gereden kan worden. Daar was altijd een meerderheid mordicus tegen. je moest immers kunnen "doorrijden" op de ring. Wij hebben toen al eens de proef op de som genomen: rij je 50 km per uur de hele "ring van Aalten" door, dan ben je 3 minuten sneller dan wanneer je 30 km rijdt. Wat een tijdwinst!. In de Oosterkerkstraat is de verkeerssituatie niet goed. Daar moet urgent iets gebeuren. Voordat de Oosterkerk verbouwd wordt. Op bijgaande foto een grote vrachtauto die daar volgens ons helemaal niet hoort.
 
Wandelingen in de omgeving
 
Door leden en betrokkenen bij de Progressieve Partij wordt –zeker in deze periode met veel thuiswerken, quarantaine en vrije dagen veel gewandeld. Heel goed: bewegen en op je consumptiepatroon letten is een basis voor goede gezondheid. Onderweg vallen wel dingen op.
Allereerst: de sloop van de gebouwen onderaan de Hogestraat/Varsseveldsetraat van Vaanholt lijkt begonnen te zijn. Hoera! Dan kan dit een mooie entree van de kern Aalten worden. Het bestemmingsplan voor enkele woningen/appartementen is al vele jaren geleden goedgekeurd. 
In ons wekelijke emailnieuwsbrief Progressief Nieuws staan veel foto’s van het buitengebied van en rond de gemeente Aalten.  In tegenstelling tot deze zomer kunnen we nu lekker natte foto’s laten zien. Bijvoorbeeld in  ’t Goor in Aalten, Koolmansdijk in Lievelde en Vragenderveen in Lichtenvoorde, het 700-bomenbos in Dinxperlo.
Wil je deze wekelijks nieuwsbrief ook ontvangen, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en vraag naar de mogelijkheden!.
 
 
 
 

Kans voor kringlooplandbouw in de gemeente Aalten

26 december - De Rijksoverheid wil richting “kringlooplandbouw”. In 2030 moet elke boer in een kringloop werken.  De provincie Gelderland stelt komend jaar 16 miljoen beschikbaar voor begeleiding en omschakeling van traditionele naar kringlooplandbouw.
Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij de kringloop van stoffen gesloten is. Al het voer wordt op het bedrijf of in de buurt geproduceerd en de mest wordt daar ook weer benut. De boer gebruikt alleen restproducten van de voedselindustrie;  geen producten uit andere werelddelen. Supermarkten betalen een eerlijke prijs. Dus: meer grondgebonden, minder intensieve landbouw, minder landbouwdieren. 
 Hervormingen in de landbouw broodnodig.
In de laatste advertorial van dit jaar van de Progressieve Partij  pleit deze groene partij voor grootschalige hervormingen in de huidige landbouw-structuur. Kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw  zijn noodzakelijke stappen in de verbetering en herstel van biodiversiteit en natuur. Ook wat minder verdergaande boereninitiatieven als  “Vruchtbare kringloop” en “Kunstmestvrije Achterhoek” zijn stapjes in de goede richting. Echter ze gaan nog steeds uit van een zo hoog mogelijke bulkproductie voor export. 
 
Mooie initiatieven in gemeente Aalten
PP-fractie-woordvoerder Bert Weevers: “Wij zien dat veel boeren ook anders willen produceren. Het systeem zit hen echter gruwelijk in de weg. We zien mooie initiatieven ontstaan die rekening houden met natuurherstel en biodiversiteit. Bijvoorbeeld korte ketens door verkoop aan huis, boeren die rechtsreeks aan Jumbo Aalten leveren; het label “Zonvarken” uit de Heurne of  het “Beter Leven keurmerk”.  “Maar banken, het agro-industriële complex, hun eigen organisaties en de traditionele boerenpolitiek, zijn nog moeilijk te bewegen richting een meer natuurinclusieve landbouw. Dat is jammer, omdat het de enige redding is van landbouw in Nederland. Op een gegeven moment keert de wal het schip. Gelukkig  zien steeds meer boeren dat ook in.”
Beleid niet in belang van natuur en boeren.
Weevers: “Groene partijen als PP worden nogal eens door bijv. de rechts-conservatieve partijen geframed als boer-onvriendelijk”. “Dat is volkomen onterecht. Kijk naar de geschiedenis van bijvoorbeeld het stikstofprobleem. Dat is al tientallen jaren geleden erkend als groot probleem. In 1994 heeft Europa de Habitatrichtlijn vastgesteld om natuurgebieden te beschermen. En wat hebben de grote landelijke partijen in Nederland gedaan? Halfslachtige regels doorvoeren zoals de PAS die vervolgens juridisch niet houdbaar blijken. Daarmee hebben ze feitelijk de natuur én de boeren in de kou laten staan omdat de problemen alleen maar groter worden. Rechts-conservatieve partijen  staan  steeds weer op de rem om noodzakelijke vernieuwing door te voeren. Ze kijken weg van èchte structurele veranderingen en laten de boeren met de problemen zitten. Dat is pas boer-onvriendelijk en een doodlopende weg.” 
Veel boeren willen wel anders.
Weevers: “Wij hebben als partij veel contact met boeren die anders willen. Wij pleiten al jaren voor meer evenwicht tussen productie, natuur, biodiversiteit èn een redelijk inkomen voor de boer. We dragen alternatieven aan, doen voorstellen.  In 2016 diende de Progressieve Partij al een motie in om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Alle andere partijen verwierpen toen die motie. In 2020 is kringlooplandbouw speerpunt van het kabinet en stelt de provincie 16 miljoen beschikbaar voor de omvorming van traditioneel naar kringloop. Het kan snel gaan. Laten we nu in Aalten niet weer op de rem gaan staan.”
 
 
Archieffoto van de zeer drukbezochte PP-excursie maar een boerenbedrijf in De Heurne deze zomer. Van de biologische melk van de Jersey-koeien wordt Aurorakaas gemaakt in de regio.

Stikstofmotie overbodig en opzichtig voor de buhne

26 december - Het CDA had het inititiatief genomen tot een motie waarin Minister Carola Schouten, in aansluiting op een soortgelijke motie vanuit Winterswijk,  werd verzocht om de stikstofnormen in grensgebieden te verzachten. GB, CU en HMV dienden mede in.  
Dit was onze eerste inbreng in de discussie:
“Waarom zijn wij sterk tegen deze motie?
1.Het is te laat. In Winterswijk is de motie 4 weken geleden al aan de orde geweest. De wet is inmiddels door de TK aangenomen;
2.Het is overbodig en onjuist in de Overwegingen. Daar spreken de indieners over “onmogelijke situatie(s)”. Dat is niet aan de orde. In de Wet staat al dat er rekening kan worden gehouden met regionale omstandigheden (aangenomen amendement 35600-17 van Geurts/Harbers).
3.Het is onwenselijk, om 3 redenen:
a.Moreel/politiek: de motie stelt boeren en bedrijvigheid boven natuur en is daarmee een lokale voortzetting van het ongelukkige oude landelijke beleid met zijn PAS-fiasco en schrappen van natuurgebieden. De natuurkwaliteit is echt dramatisch: er moet dringend wat aan gedaan worden. Helaas zwijgt de motie daarover. Weglopen van de problemen maakt het alleen maar steeds moeilijker om er wat aan te doen;
b.Juridisch: De PAS-regelgeving is gesneuveld omdat het niet voldeed aan de europese wetgeving (Habitat-richtlijn). Het is nog maar zeer de vraag of de net aangenomen stikstofwet wél juridisch houdbaar is, ook omdat het niet het advies van de commissie Remkes volgt. Door op lokaal/regionaal niveau nog meer te gaan morrelen aan de juridisch toch al zwakke uitgangspositie wordt de kans dat de RvS een streep zet door de wet alleen maar groter;
c.Maatschappelijk. De motie is – mede gezien het voorgaande – koren op de molen van polariserende groepen als de FDF. Wij,  PP, vinden juist dat je gezamenlijk moet zoeken naar oplossingen. Want daar heb je iedereen voor nodig. Niet alleen boeren, maar ook vervoer en industrie. En innovatie zoals de wethouder zei. We roepen op om daar nu eindelijk een begin mee te maken.”
In de discussie die daarop volgde probeerde Gerrit Assink (CDA) de PP nog te beschuldigen van boeronvriendelijkheid. Bert ging daar fel tegenin. Juist PP is altijd op zoek naar oplossingen voor de boeren en dat kun je van het CDA niet zeggen. Zie ook ons persbericht verderop. 
De motie werd helaas met grote meerderheid aangenomen. Natuur trekt in Aalten nog steeds aan het kortste eind. Ook de VVD stemde voor, hoewel ook zij de oproep eigenlijk te laat en overbodig vonden. Alleen D66 en PP stemden tegen.

Gemeenteraad gaat anders vergaderen.

26 december - Eind 2018 constateerde de raad dat de werkwijze van de raad moest verbeteren. Zo moest er mn meer debat zijn. Er werd een raadswerkgroep ingesteld onder voorzitterschap van Bert Weevers. Ondersteund door externe deskundigen, griffier en burgemeester kwam de werkgroep met een voorstel voor een nieuwe werkwijze volgens het BOB-model.

Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming werden uitdrukkelijk van elkaar gescheiden met als doel om tot betere besluitvorming te komen. De afgelopen periode is met dit nieuwe model geëxperimenteerd/geoefend. Nieuwe dingen moeten wennen. Op basis van de ervaringen zijn enkele kleinere aanpassingen gedaan en op deze laatste Raadsvergadering van 2020 moest besloten worden of dit nieuwe model ook daadwerkelijk ingevoerd zou gaan worden. Het voorstel van de werkgroep is unaniem aangenomen!
De discussie ging over een aantal moties die ingediend waren. De werkgroep neemt deze over en gaat er volgend jaar mee aan de slag.

Dit besluit is een uitwerking van de afspraken in het raadsprogramma. De nieuwe methodiek is voorbereid door een werkgroep onder voorzitterschap van Bert Weevers. (Progressieve Partij). Ondanks veel tegenwind uit de behoudende hoek van de raad is de werkgroep er toch in geslaag een voorstel neer te leggen dat met 20-0 door de raad werd overgenomen,. Chapeau!

Progressieve Partij: Natuurherstel is urgenter dan ooit.

21 december – Op 17 december  is de stikstofwet van Landbouwminister Schouten door de Tweede kamer aangenomen. Met een paar wijzigingen. Een van de aanpassingen is dat in 2035 de achteruitgang van 74% van de oppervlakte van natuurgebieden moet stoppen. Dit komt overeen met 50% lagere uitstoot van stikstof. Natuurorganisaties zeggen  dat dit niet snel genoeg is en dat de natuur onherstelbare schade wordt toegebracht. De Progressieve Partij wil ook dat er regionaal en lokaal sneller en  mèèr gedaan wordt aan natuurherstel. Uitstoot van stikstof is één van de problemen in de huidige landbouw. Andere urgente problemen zijn de achteruithollende biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen, de gevolgen van de droogte en het verdienmodel dat aanzet tot schaalvergroting. 
 
Advertenties in corona-tijd.
In een serie van 3 informatie-advertenties biedt de Progressieve Partij  inzicht in de ontwikkeling, de problemen en de mogelijke oplossingen in de landbouwsector. Wereldwijd, nationaal en vooral lokaal. Deze wekelijkse advertenties afwisselend geplaatst in Aalten Vooruit en in De Band plaatst PP om het gesprek aan te gaan met sector en inwoners over onze toekomst. En om verantwoording af te leggen -niet alleen in verkiezingstijd-  naar de inwoners van de gemeente Aalten. En tenslotte om in deze moeilijke corona-tijd de media te ondersteunen door extra omzet.
De laatste serie gaat overons buitengebied. De 260 boerenbedrijven in de gemeente Aalten hebben de potentie om bij te dragen aan natuurwaarden, schoon milieu, toerisme en recreatie en bovendien aan een eerlijk en fatsoenlijk inkomen voor de boer. Dan moet er wel wat veranderen in de huidige  manier van bedrijfsvoering. Geen bulkproductie, wel natuurinclusief  en diervriendelijk. Met eerlijke prijzen voor producent en consument. 
 
Gesprek belangrijker dan confrontatie
De Progressieve Partij probeert al jaren in gesprek met betrokkenen alternatieven voor het huidige vastlopende landbouwsysteem te ondersteunen. PP-Fractiewoordvoerder Bert Weevers: “We zien de laatste maanden een verharding in plaats van een toenadering. De intimiderende actiemethoden van Farmers Defence Force staan een goed gesprek over de oplossingen voor problemen in de landbouw in de weg. Problemen rond inkomen, bedrijfsvoering,  innovatie en natuurinclusieve benadering worden niet opgelost door bedreigingen en blokkades. Als politieke partij en ook als verantwoordelijk gemeentebestuur moeten we samenwerken aan oplossingen. Dat betekent dat klimaat- en stikstof- problemen niet ontkend moeten worden en oplossingen op de lange baan geschoven. Want de urgentie om onze natuur te redden is groot.
 
Motie verscherpt tegenstellingen 
Bert Weevers: “De motie die door CDA, HMV ,Gemeentebelangen en ChristenUnie wordt voorgesteld van de raadsvergadering van 22 december snappen we daarom totaal niet. Deze motie stelt dat het heel moeilijk is om de doelstellingen van de wet te halen als de depositie (neerslag) vanuit Duitsland ook meegeteld wordt. De motie is in de eerste plaats mosterd na de maaltijd. De wet met amendementen is aangenomen en de wetgever wil rekening houden met regionale omstandigheden. De motie van CDA cs is dus overbodig. Bovendien te laat omdat de wet al is aangenomen. Maar het allerbelangrijkste is dat de indieners het verkeerde signaal afgeven. Het gaat er toch om dat de schaarse natuur niet nog verder onherstelbaar wordt beschadigd?Dat is een hele opgave, dat snappen we. En niet alleen de landbouw moet hieraan meehelpen.Aan die opgave willen wij samen met de hele raad gaan werken. Dat is een uitnodiging”.
 
 
Foto: PP-raadslid Bert Weevers bij het bedreigde Korenburgerveen. (fractieleden Guido Uland en Esther Diepenbroek ontbreken op de foto vanwege de corona-regels)
 
 
 

Pagina 9 van 166

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates