Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

GL-Kamerlid Lisa Westerveld over Jeugd en Onderwijs.

26 februari - GroenLinksKamerlid Lisa Westerveld, geboren in de Aaltense buurtschap Lintelo, komt op 5 maart naar de Achterhoek. Westerveld die naam maakte door haar vasthoudendheid op de dossiers Jeugdzorg en Onderwijs komt op uitnodiging van alle GL-afdelingen in de Achterhoek.
Lisa zal met bestuurders, ouders, onderwijzers en werkers in de jeugdzorg bespreken waar het heen moet met Jeugdzorg en Onderwijs na de coronacrisis.   Uiteraard worden de corona-richtlijnen in acht gehouden. Iedereen die onze jeugd aan het hart gaat is welkom om online aan te sluiten.
 
Uitdagingen en Jeugdzorg en onderwijs
In de afgelopen regeerperiode is gebleken dat veel niet goed gaat in de Jeugdzorg: ontoereikende crisisopvang, sluiting van noodzakelijke voorzieningen, veel te lange wachtlijsten, gebrekkig functionerende instellingen, zorgfraude. Maar ook in de jeugdzorg waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn is niet alles koek en ei. Grote tekorten bij gemeenten, wijzigende verhoudingen.
 
De grote negatieve gevolgen van de corona-pandemie op het onderwijs en de jeugd worden steeds duidelijker. Veel achterstanden, kansenongelijkheid en psychisch leed. Thuisonderwijs, met alle gebreken van dien, onhelderheid over examens en de waarde van het diploma.
Welke oplossingen en acties zijn nodig vanuit het perspectief van GroenLinks, hoe moet na de verkiezingen hierover samengewerkt worden met de andere partijen. Dat zijn vragen die aan de orde komen tijdens deze deels interactieve sessie met Lisa.
 
Livestream en Teams.
Lisa gaat vooral in op de landelijk aangestuurde jeugdzorg en onderwijs. Het gesprek vindt zowel per Teams als via een livestream plaats. De GroenLinks-wethouders uit de Achterhoek zijn aanwezig voor de regionale en lokale kwesties. Doel is ook om aandachtspunten vanuit en voor de regio te verzamelen.
 
Praktisch:
Het gesprek vindt plaats vanuit het gemeentehuis in  Aalten. Meesprekers kunnen inschakelen via Teams. Daarvoor moet men zich opgeven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan volgt een email met inlogcode. De livestream is op vrijdag 5 maart vanaf 17.30 uur te vinden op https://oostachterhoek.groenlinks.nl/home. De (digitale) bijeenkomst is van  18.00 uur tot 19.30 uur op vrijdag 5 maart. Daarna reist Lisa naar Bredevoort waar in de Vrijplaats voor kunst en cultuur De Koppelkerk een paneldiscussie plaatsvindt met vertegenwoordigers van diverse partijen. Ook daar worden veel belangstellenden verwacht. https://koppelkerk.nl/agenda/2021/03/05/politiek-cafe/
 
 
 
What do you want to do ?
New mail

Drie totaal verschillende klimaat-avonden

21 februari - Afgelopen week "bezocht" raadslid  Bert Weevers maar liefst drie avonden over het klimaat en duurzaamheid. Hij verwonderde zich over hier en daar het gebrek aan urgentiebesef en de eenzijdige orientatie op "geen windmolens in mijn achtertuin".
 
RES-avond voor bewoners 11 februari
Op deze avond konden inwoners hun mening geen over een 8-tal mogelijke strategieën om het doel van 1,35 TWh aan duurzame energie in de regio op te wekken. Jammer was dat het bijna niet over die 8 strategieën ging, maar dat er vooral werd geageerd TEGEN windmolens. Insprekers waren wit, bijna allemaal man en op leeftijd. Slechts een enkeling had het over de noodzaak van de energietransitie, maar dit werd volledig ondergesneeuwd door bozige –en soms zeer ongenuanceerde - tegengeluiden.
 
RES-systeemefficiency 16 februari
Dit was een informatieavond voor politici. Het huidige stroomnetwerk is beperkt in staat om grootschalige duurzame energie te verwerken, te transporteren. Keuzes in de regionale energiestrategie hebben invloed op de investeringsplannen van Liander en omgekeerd. Die keuzes gaan over o.a. snelheid, over wind of zon, over clustering of spreiding van duurzame energie. Ook hier veel ‘mensen met ervaring’ maar geen discussie meer over ernst van de situatie, ook niet over de noodzaak van windenergie. Iedereen die zich een beetje heeft verdiept in de materie weet dat dat moet. Wel vragen over hoe het precies zit met dat net en die onderstations, over haalbaarheid van een en ander. Conclusie: 1,35 TWh in 2020 kan qua netaanpassingen mits in de RES heldere keuzes worden gemaakt en de gemeenteraden verstandige besluiten nemen (want zij besluiten uiteindelijk, m.n. ook over de realisatie!).
 
Klimaatdebat van Jongeren Milieu Actief, 18 februari: “de toekomst aan het woord”. 
JMA bestaat uit de jongerenafdelingen van de partijen CU, D66, PvdA, SP, GL en PvdD. Zij hebben samen een ‘Klimaatmanifest’ uitgegeven en proberen binnen hun moederpartij klimaat hoger op de agenda te krijgen. Allemaal jongeren dus: “de toekomst aan het woord”. De avond was verdeeld in drie delen: economie, landbouw en klimaatracisme. De urgentie was voelbaar in bijna elk woord dat werd gesproken. En niet alleen werd er gedebatteerd over alles wat er verkeerd is in de huidige maatschappij, er werden ook concrete oplossingen aangedragen. Het elan werd versterkt door de volop aanwezige kennis. 
Terugkijken kan hier.
 
Voor mij leidden de drie avonden tot een versterking van mijn overtuiging dat we snel door moeten én kunnen met de energietransitie. En ja, het landschap verandert, maar dat doet het al eeuwen. De noodzaak van grootschalige duurzame energie is zo groot dat we dat ook nu maar moeten accepteren. Zo lelijk zijn die windmolens nou ook weer niet. En misschien gaan we nog wel van ze houden. Zie ook onze vorige nummers van Progressief Nieuws. 
 
Het is wel jammer dat jongeren lokaal en regionaal de formele politieke (inspraak-) kanalen mijden. Nu lijkt het alsof er alleen maar weerstand is tegen windmolens en zonneparken, terwijl dat slechts van een beperkte, maar luidruchtige groep komt. Toekomstige generaties hebben nog in het geheel geen stem. Maar hun belang is duidelijk. Laten we dus als politici de rug recht houden en kiezen voor de toekomst! 
(Bert Weevers)  
 

Sociaal domein op koers? -Belangrijk rapport van SCP

21 februari  - Dat is de titel van een rapport van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) dat in november uitkwam. Met als ondertitel “verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid”.  Een van de opstellers van dit rapport Peteke Feijte kwam dit rapport op vrijdag 19 februari toelichten en bespreken met een groep van bestuurders, beleidsmedewerkers, managers van zorginstellingen, gemeenten en ondernemers. Georganiseerd door de thematafel “De gezondste regio”.  Deze thematafel wil een aantal min of meer openbare themabijeenkomsten organiseren. Dit was de eerste, met ongeveer 40 deelnemers.
 
Waarom?
Omdat ik als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Achterhoek het initiatief genomen had voor het uitnodigen van de opstellers van het SCP rapport mocht ik aangeven waarom dit rapport zo van belang is.
 
1. Ik vind de rapporten van SCP altijd de moeite waard, ze geven een inkijkje in de leefwereld. 
 
2. Ik houd van reflectie en wetenschap als noodzakelijke onderbouwing van ons dagelijks zwoegen. Ik vind het ook belangrijk dat we regelmatig reflecteren op onze uitgangspunten. Zeker gemeentebesturen met hun 4-jaars-scope zijn altijd goed in het maken van plannen, begrotingen, programma’s. Maar veel minder sterk in evaluatie, terugkijken, reflecteren, een leven lang leren.
 
3. Ik was geschokt door de evaluatie van de Participatiewet in 2019. Ik was zelf indertijd actief als ambtenaar vanuit de gemeenten om die wet zo in te richten dat deze gemeenten zou helpen om hun inwoners met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk aan het werk te helpen. En wat is deze wet in de loop der jaren door alle bemoeienis van Den Haag tot een bijna onwerkbaar bureaucratisch gedrocht geworden! Dus ik hoopte dat de andere wetten in de 3D ‘s of eigenlijk 4d ‘s als je passend onderwijs ook meerekent wèl de doelen voor de inwoners zouden behalen. En het integraal werken in de uitvoering bij gemeenten zou bevorderen. 
 
4. Ik begon ook erg behoefte te krijgen aan een nieuwe oriëntatie op begrippen als eigen kracht en al die woorden met zelf ervoor. Zelfregulering, zelfredzaamheid, zelfbeschikking, zelfhulp. Ik zag het aan mijn schoonmoeder van nu bijna 95. Ik voer haar vaak op in discussies als het gaat over wat wij onze inwoners allemaal aandoen. Ze is niet zo erg zelfredzaam meer, ze heeft niet zoveel behoefte aan zelfregulering, heeft niet zoveel eigen kracht meer. Maar het zou wel mooi zij als wij als gemeenschap zorgzaam zijn, naar haar zouden omzien. Het zou zo mooi zijn als ons beleid dat zou stimuleren. Meer wij dan ik.
 
5. Als je kijkt waar wij ons wethouders sociaal domein in het portefeuillehouder overleg mee bezighouden dan moet ik na een jaar voorzitterschap constateren dat het heel erg veel gaat over regeltjes, centjes, pilots, veel systeemwereld, weinig leefwereld van onze inwoners.  Dat is misschien allemaal nodig, maar daarom is het juist zo goed dat er instanties als SCP zijn die ons weer eens even de blik op de inwoners geven. Waar deden we het ook alweer voor? Dat kan ons inspiratie geven om toch weer te sleuren aan die regionale samenwerking, die in dit domein van zon cruciaal belang is. 
 
6. We zijn met de thematafel gezondste regio een veelbelovende weg op gegaan. Gezonde Achterhoek. Ik zie overal de verbindingen ontstaan; preventieakkoord, regiobeeld en regiovisie, samenwerking met Menzis, en een hele sterke overtuiging dat gezonde en gelukkige inwoners gebaat zijn bij bestaanszekerheid, de sociale basis op orde en een dekkend aanbod van zorgvoorzieningen. Kortom een verbinding van het gezondheidsdomein en het sociaal domein. Ik hoop dat dat ook het wenkend perspectief kan zijn van de presentatie van Peteke.
 
Korte inhoud presentatie.
 
Een paar opvallende zaken.  Het is interessant om eens terug te kijken (nog maar 5-7 jaar!) wat ook al weer de beleidsideologie achter de decentralisaties was: voor de financiële houdbaarheid van zorg en inkomensondersteuning werd gevreesd; burgers zouden teveel leunen op de overheid (daarom activeren i.p.v. zorgen en een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid); burgers zouden gebaat zijn bij zoveel mogelijk zelfredzaamheid; gemeenten zullen hulp beter en efficiënter kunnen bieden omdat zij “dichter bij de burger ”staan.  Daar kwamen verwachtingen uit voort als: vroegtijdige hulp, zo licht mogelijk; integraal werken binnen de 3D’s, betere samenwerking, gemeentelijke beleidsvrijheid en ruimte voor professionals; eigen kracht en maatwerk.
 
De korte conclusie: daar is weinig van terecht gekomen. Participatie van mensen met een (arbeid)beperking blijft nog steeds achter; samenleving lijkt niet zorgzamer geworden; stelsel van voorzieningen niet minder complex; bekendheid onafhankelijk cliëntondersteuning hardnekkig laag.
 
Aanbevelingen: Herbezin je op de beleidsideologie. Wees realistisch over redzaamheid en zorgzame samenleving; reken je zelf niet rijk, zorg voor integraal rijksbeleid; hanteer een brede definitie van het sociaal domein. Geef meer prioriteit aan kwetsbare groepen, verminder complexiteit van regelgeving. Vereenvoudig de toegang en informatie; spoor perverse prikkels op en ruim ze op (bijvoorbeeld betaling per behandeling), stel de mens centraal (en wat belemmert je dan). 
 
Aanbevelingen voor gemeenten: Ga actief op zoek naar mensen die onvoldoende in beeld zijn; werk samen met informele helpers en heb oog voor hun noden; vraag het aan je medewerkers die het contact hebben met de mensen; betrek je inwoners door in hun wereld te stappen (en hen dus niet in het gemeentehuis – onze wereld - uit te nodigen)
 
Zo daar konden we het mee doen.  
 

Betaalbaar, betaalbaar, betaalbaar

14 februari - De gemeenteraad van Aalten stelt deze maand de Woonvisie 2021-2016 vast. Hierin worden de uitgangspunten voor het wonen in deze gemeente geregeld voor de komende 5 jaar. Een belangrijk beleidsstuk dus.
 
In de Beeldvormende bijeenkomst bleek dat alle partijen de Woonvisie een goed geschreven, helder stuk vinden. Bert Weevers van Progressieve Partij hield een vurig pleidooi voor nog meer aandacht voor betaalbaarheid en duurzaamheid. Goedkope woningen zijn steeds minder beschikbaar en de afgelopen jaren tot en met nu is er vooral veel te duur bijgebouwd. Denk maar aan het Hoge Veld in Aalten en de appartementen aan de Ooievaarsdijk in Bredevoort met prijzen van 350.000 tot 500.000 euro.  Dat is voor de gewone Aaltenaar niet op te brengen. “Dwing bouwers en ontwikkelaars om goedkoop te bouwen. Dat stimuleert meteen innovatie”.
Volgens Weevers  is ook innovatie nodig in de manier van bouwen. “Veel minder beton en staal en meer hout. Dat is goed voor het klimaat (beton is een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot) en put grondstoffen minder uit. En gebruik elektrisch materieel waardoor er minder stikstof wordt uitgestoten tijdens de bouw. Goed voor natuur en landbouw.”
 
De Progressieve Partij pleitte ook voor een publieksversie van de Woonvisie. “Dit is zo’n belangrijk beleidsstuk dat iedereen daar snel en op een makkelijke manier kennis van moet kunnen nemen”. Wethouder Kok was het hiermee eens en gaat dit met de afdeling communicatie bespreken.     
 

PP: Sociaal en transparant

 
6 februari - PP heeft niet alleen aandacht voor duurzaamheid, maar ook al evenlang voor sociale rechtvaardigheid en transparantie. Vooral Joop Wikkerink is als wethouder daarin heel actief en bereikt hele mooie resultaten. Luister bijvoorbeeld naar zijn Podcasts ‘De Bedoeling’ (zie verderop) en lees zijn 14-daagse bijdragen in Progressief Nieuws. 
 
Recent heeft hij over publiciteit niet te klagen. Aladna FM, Aalten Vooruit en RTV Slingeland hadden mooie interviews met hem. 
 
In de gemeentelijke Nieuwsbrief ‘Aalten in Bedrijf’ komen ook thema’s aan de orde waar Joop een aanjaagrol vervult, zoals opleiding en scholing, Move2Social. 
 
Podcast "De Bedoeling"
 
Rond dit weekend komt alweer de 6e aflevering van de podcastserie "De Bedoeling" uit. Dit keer met als titel "Schulden een veelkoppig monster". In deze podcast gaat Joop Wikkerink in op de schuldhulpverlening die de gemeente kan bieden aan particuliere huishoudens en ondernemers. Maar ook nog weer een oproep aan mensen die het slachtoffer zijn van kinderopvangtoeslagaffaire zich te melden bij de gemeente. Er kan dan samen met een deskundig medewerker bekeken worden of er in de specifieke situaties meer hulp nodig is dan die vanuit het Rijk geboden wordt.
 
Dit zijn alle afleveringen:
 
https://podcastjoopwikkerink.wordpress.com/
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Woonvisie belangrijkste agendapunt Oordeelvorming 9 februari

5 februari - Deze maand wordt de nieuwe Woonvisie vastgesteld. Bij het wonen komen twee, of eigenlijk drie belangrijke thema’s van PP bij elkaar: sociale rechtvaardigheid (betaalbaarheid), duurzaamheid en ruimtelijke ordening (waar moet je (niet) bouwen).
 
PP had eind vorig jaar als een van de weinige fracties al uitgebreid op de concept-versie gereageerd. Afgelopen woensdagavond hadden we een geanimeerde meedenk-avond waar ook niet-leden online aangeschoven waren om mee te praten.  
 
In de Woonvisie worden voor de komende 5 jaar de uitgangspunten voor het wonen vastgelegd. Het ‘Afwegingskader’ is daarbij een belangrijk instrument. Nieuwbouwplannen worden hieraan getoetst, kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
Het algemene oordeel over de woonvisie: heldere opzet, goed gemotiveerde keuzes. Complimenten voor de opstellers.PP heeft vooral waardering voor de nadruk op betaalbaarheid en bouwen voor jongeren en senioren.
Want laten we wel wezen: het oude beleid heeft geleid tot belachelijke nieuwbouw (-plannen) zoals Hoge Veld Aalten en Ooievaarsdijk Bredevoort met koopprijzen van € 350.000,- tot € 500.000,-. Niet bepaald geschikt voor de bulk van onze woningzoekenden.
Ook aandacht voor benutten bestaande voorraad is goed, al; zijn er wellicht meer instrumenten in te zetten zoals DUO-wonen.  
 
Op een aantal punten willen we echter meer aandacht, aanscherping of andere focus.
•Meer Duurzaamheid in afwegingskader. Niet alleen energie, maar ook
oMaterialen (“geen beton en staal maar hout”);
oBouwwijze (flexibel, demontabel, natuurinclusief ontwerpen)
oMaterieel (geen diesel maar elektrisch; CO2 + stikstof!)
De argumenten van het college in de antwoorden op onze schriftelijke vragen hierover overtuigen niet. Zie ook verderop in deze Progressief Nieuws ‘Snel en duurzaam bouwen in de houten eeuw’. 
 
•Geen ophoging van de grens ‘goedkope sector’ ((170.000-grens handhaven) en nadruk meer op huur.
 
We zijn ook blij dat ons idee voor een Knarrenhof actief is opgepakt door een aantal bewoners. Inmiddels zijn er door deze initiatiefgroep al meerdere gesprekken met de gemeente geweest.
Ook de positie van Arbeidsmigranten en Statushouders heeft onze aandacht. Tenslotte werd opgemerkt dat het goed zijn om van zo’n belangrijk beleidsstuk een goed leesbare publieksversie te maken.
 
 

Duurzaamheid stevig op de Aaltense politieke agenda.

1 februari - Vorige maand stond de Update van het Plan van Aanpak Duurzaamheid op de agenda’s van Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming. PP hamert al sinds haar bestaan op het belang van duurzaamheid. Tegenwoordig vindt vrijwel elke partij dit een urgent thema: een hoopvolle ontwikkeling! 
 
PP vroeg in haar bijdragen en moties deze keer vooral aandacht voor betaalbaarheid, droogtemaatregelen en stimulering van energetische verbetering van de bestaande woningen. Ook andere partijen kwamen met suggesties voor aanvullend beleid.
 
Onze moties zijn alle drie overgenomen door de wethouder. Een mooi resultaat!
 
Dit jaar staat er nog veel meer duurzaamheid op de agenda, waaronder de Transitie Visie Warmte (TVW), het Uitnodigingskader Zon en Wind, het Bomenplan, droogtebeleid, een biodiversiteitsplan en een nota circulaire economie. Wie had dat ooit gedacht in Aalten? Onze deelname aan het college en onze voortdurende en inhoudelijk goed onderbouwde aandacht voor duurzaamheidsthema’s hebben effect.  
 
Aandacht blijft echter volop nodig, daarom hebben we weer een selectie van recente stukken uit de media onder elkaar gezet. Ook om aan te geven dat ook elders, ook wereldwijd duurzaamheid steeds hoger op de politieke agenda komt. We staan niet alleen. Wil je ze ontvangen geef dan even een seintje.
 
Het gaat om de volgende stukken:
•Situatie is zo nijpend dat budget voor aanpassing aan klimaatverhitting moet vertienvoudigen, interview met directeur VN-bureau klimaatadaptatie: (Trouw).
•Windmolens zijn niet te verstoppen. Maar ze zijn wel nodig. Dus laten we eens goed kijken wat dat betekent: “Een windpark in uw gemeente is echt niet het eind van de wereld” (Wattisduurzaam); 
•De ernst van de klimaatcrisis is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Dat komt mede door de manier waarop media hierover de afgelopen 20 jaar hebben geschreven (en de Telegraaf nog steeds blijft schrijven). (Groene Amsterdammer)
•“Een beter milieu begint NIET bij jezelf”. Een mooi boek over wat er dan eindelijk gedaan zou moeten worden, met name door de politiek.
•Liever luisteren dan lezen?  NRC Podcast #23. Waarin de politieke ideeën over klimaatbeleid worden besproken.
•Of liever kijken kan ook: De NOS over de klimaattop over adaptatie (CAS2021) in Den Haag (of eigenlijk overal).  
 
 
 
 
 

Pagina 9 van 168

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates