Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Overbodige investering Beggelderdijk blijft splijtzwam

30 mei - Vier Aaltense Partijen kwamen maandagavond 27 mei naar Winterswijk om geïnterviewd te worden door André Gijsbers van RTV Slingeland over de Beggelderdijk in Dinxperlo. Wel of geen extra tracé was het belangrijkste discussiepunt. Bert Weevers  was als enige erg duidelijk: in deze tijd is een overbodige investering  (overbodig gezien de aantallen) zeer onverstandig. 
De Beggelderdijk was ook op de RTG Ruimte een belangrijk agendapunt. Drie insprekers namens totaal zo’n 20 omwonenden, met tegenstrijdige belangen. De ene, grotere groep wil een nieuwe, extra weg en de andere niet. Objectief gezien is die extra weg niet nodig. Ook de  bereikbaarheid van een bedrijf speelt een rol, en de medewerking van de buurgemeente Oude IJsselstreek. Wordt vervolgd. 
Andere agendapunten waren het bestemmingsplan Landelijk Gebied waarin een hele groep deels al gerealiseerde individuele bestemmingswijzigingen werden vastgelegd, en het beleid t.a.v. kringloopgoederen. Voorgesteld werd om de huidige praktijk met Dorcas en Aalbers in Aalten en Prinses Beatrix in Dinxperlo niet te wijzigen. 
 
In de RTG Samenleving stond oa de nieuwe subsidieregeling voor muziekverenigingen op de agenda. De  “oude” subsidie  bestond uit een vast deel, een bedrag per jeugdlid en  € 2400,-- per vereniging voor instrumenten. Het voorstel voor de nieuwe regeling is om de bijdrage voor de isntrumenten te koppelen aan het aantal spelende leden/instrumenten. Voor DEMB en andere kleine verenigingen betekent dit een lagere subsidie. Er waren dan ook de nodige muzikanten, ook uit Bredevoort, op de publieke tribune aanwezig om hun pleidooi voor een hogere bijdrage kracht bij te zetten. Een tweede agendapunt waren de jaarstukken van Laborijn. De directeur bedrijfsvoering Jan-Henk Janssen was aanwezig. Je ziet dat (geheel in lijn met de verwachting bij de invoering van de Participatiewet) de subsidie voor medewerkers in Wsw-verband (sociale werkplaats) daalt en ook de productiviteit en opbrengsten minder worden. De uitstroom uit de Particpatiewet van  mensen met een uitkering verloopt beter dan het landelijk gemiddelde. Hier blijft in 2018 geld over. Andere agendapunten waren: programmabegroting GGD, begroting Stadsbank en het projectplan Talent gemeente Aalten waaruit o.a. onze talentverbinder Richard Jongetjes wordt betaald. In het nieuwe plan is ruimte voor een extra verbinder die zich m.n. op de sport en verenigingsondersteuning gaat richten.
 

Inloopbijeenkomsten centrumvisie Dinxperlo

20 mei - Samen met u willen wij werken aan een aantrekkelijk en vitaal centrum van Dinxperlo. Er zijn vast dingen waar u ideeën over heeft of waarvan u denkt ‘als we nu eens dit of dat doen’. Heeft u een mening over het centrum? Of ideeën voor de toekomst? Deel het met ons!
U kunt dit  mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘visie centrum Dinxperlo’. Maar liever zien we u bij een van de inloopbijeenkomsten op vrijdag 24 mei of zaterdag 1 juni.
Inloop voor genodigde bewoners en bezoekers van het centrum
Vrijdag 24 mei, 15.00 - 19.00 uur, Voormalige gemeentehuis, Raadhuisstraat 8, Dinxperlo
Inloop voor iedereen die mee wil denken of werken
Zaterdag 1 juni, 11.00 - 14.00 uur, Foyer Kulturhus, Terborgseweg 3, Dinxperlo
Doet u mee?
Tijdens de bijeenkomsten vragen wij u om uw ideeën, wensen en aandachtspunten in te brengen en met elkaar te delen. Leonie Rupert van de Voorhaven Ruimte & Ontwerp begeleidt u en ons in dit project. De eerste stap is om via vragen een beter beeld te krijgen van wat u belangrijk vindt. Ook uw inbreng bepaalt hoe de agenda eruit komt te zien. Na de zomer gaan we  hier samen mee aan de slag en maken we een plan van aanpak voor verbeteringen.
Maandag 20 mei en woensdag 22 mei zijn ondernemers, eigenaren en belangengroepen uitgenodigd.
 

Inspirerende sessie over ideale energiemix in gemeente

De Progressieve Partij hield op donderdag 15 mei  in het Grachthuys een interactieve avond over de Aaltense energietransitie. Naast zo’n 35 geïnteresseerde burgers waren ook enkele raadsleden en de wethouder duurzaamheid aanwezig. Er werd volop gediscussieerd en aan knoppen gedraaid om tot de meest optimale energieneutrale energiemix te komen. De resultaten worden de komende tijd verwerkt tot een advies aan het college.

Duidelijk is intussen dat er iets moet gebeuren betreffende ons klimaat in verband met de opwarming van de aarde. Dus minder gebruik van energie, maar gebruik van zonnepanelen, zonneparken, warmtepompen en windmolens.
 
Het werd een actieve avond waarbij men in groepen een mening kon vormen. John Westerdiep, duurzaamheidsambtenaar in de gemeente Winterswijk, gaf zijn visie op de verschillende energiemixen. Conclusie van deze avond is dat het doel helder is, maar de weg naar een energieneutrale toekomst nog niet. Een eerste stap is om woonwijken te stimuleren om wat aan het energiegebruik te gaan doen.
 
De fractie van de Progressieve Partij heeft een eigen "energie-spreadsheet" gemaakt, waaruit blijkt wat de diverse maatregelen opleveren. Daaruit wordt duidelijk dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn als: leg alle daken maar vol met zonnepanelen. De Progressieve Partij hoopt dat dit soort avonden en discussies bijdraagt aan een energieneutrale gemeente in 2030. We nodigen ook andere partijen, groepen, organisaties, burgers uit om zich te mengen in deze discussies!

Meedoenpact: front tegen armoede in de gemeente

17 mei - Donderdag 9 mei was er een bijeenkomst in het Dorpshuis in IJzerlo waar gesproken werd over armoede.
Wethouder Joop Wikkerink opende de bijeenkomst, waarna dhr. Wim Drenth een toelichting gaf op het initiatief. De werkgroep is o.a. ontstaan vanuit de diaconieën van de kerken, maar ook andere groepen uit de gemeente zijn vertegenwoordigd, zoals b.v. GUV Goede Doelen Fonds, Figulus en de Gemeente Aalten zelf. Veel groepen kennen elkaar blijkbaar niet en werken daardoor langs elkaar heen. Omdat te voorkomen moet er meer overleg zijn. Deze avond is een officieel startmoment hiervoor, aldus Wim Drenth.
Vervolgens sprak dhr. Martin Pragt met twee ervaringsdeskundigen over hun jarenlange armoede problematiek. Door een scheiding of een ziekte kan men blijkbaar in de problemen komen. Enkele kernwoorden zijn: oneerlijk, schaamte, onwetendheid, verdriet, eenzaamheid, veroordeling.
Mevrouw Jantiene Kriens, oud-wethouder van Rotterdam en huidige directeur van de VNG, betoogde in haar verhaal o.a. dat regels voor 80% van de armengoed zijn en zekerheid bieden, maar dat voor 20 % echt maatwerk nodig is, waarbij het soms nodig is dat er “buiten de lijntjes gekleurd wordt”. Belangrijk is dat er goede gesprekken gevoerd worden met de cliënten, omdat er vaak sprake is van multi-problematiek. Samenwerking met leerkrachten, met de zorgprofessionals en b.v. verenigingen is nodig om problemen op te sporen en aan te pakken.
Na de pauze liet talentverbinder Richard Jongetjes ons op een interactieve manier middels de smartphone vragen invullen en moesten we in groepjes over stellingen discussiëren.
De avond werd afgesloten met het ondertekenen van het Meedoen Pact door de deelnemende organisaties.
Volgens mij een goed initiatief om armoede te bestrijden in de gemeente Aalten.
Gerrit Stronks
 

Progressieve Partij tegen megastal en geuroverlast

17 mei - Op 7 mei vonden weer de maandelijkse Ronde Tafel Gesprekken (RTG) plaats. De RTG Ruimte ging over de Gendringseweg 9 in Aalten. Een varkensboer uit Ermelo wil daar zijn bedrijf uitbreiden met 4 stallen. Het college  heeft daarvoor eerder al een omgevingsvergunning afgegeven. Deze vergunning is echter gebaseerd op een GGD-onderzoek dat rekende met inmiddels onjuist gebleken rendementen van luchtwassers. De Wageningen Universiteit concludeerde vorig jaar dat slechts ca 45% van de lucht wordt gezuiverd i.p.v. de eerder  veronderstelde 75 - 85%. De buren maken daarom bezwaar tegen de uitbreiding omdat de stankoverlast zal toenemen. Zowel de buren (4x) als de vertegenwoordiger van de varkensboer hielden een betoog in de RTG. De (landelijke) wetgeving is in het voordeel van de boer: de rechtmatigheid van een vergunning wordt getoetst aan de destijds geldende regels. Dat is in het kader van rechtszekerheid logisch. De vraag is nu wat de gemeente kan doen om de belangen van de buren (overlast, gezondheid) voldoende te behartigen. De Progressieve Partij is altijd duidelijk geweest: deze grootschalige ontwikkeling is ongewenst. Bovendien is voor ons de gezondheid van de omgeving belangrijker dan de belangen van de ondernemer. Ook in het College nam wethouder Joop Wikkerink een minderheidsstandpunt in. Deze uitbreiding moet er niet komen en de toegestane geurnormen moeten naar beneden bijgesteld worden.

Energiemix voor de gemeente Aalten: uitdaging!

4 mei - De eerder geplande bijeenkomst op 24 april was vanwege het overlijden van een dierbaar partijlid geannuleerd. De avond vind nu plaats op donderdag16 mei. Ook in het Grachthuys te Bredevoort.
 
Zijn er vijf,vijftig of misschien wel 250 windmolens nodig in de gemeente Aalten als we energieneutraal willen worden? En hoeveel zonneparken moeten er aangelegd worden als we helemaal geen windmolens willen? Is waterstof een goed alternatief? 
Kom erachter op 16 mei! 
Op deze avond organiseert de Progressieve Partij een interactieve avond over de energietransitie in Aalten. U kunt dan zelf in groepen de optimale ‘energiemix’ samenstellen voor een energieneutrale toekomst.
 
Zelf aan de knoppen
Het belooft een boeiende en actieve bijeenkomt te worden over dit zo belangrijke thema. Energietransitie raakt iedereen, dus de Progressieve Partij  vindt dat ook iedereen zijn stem moet kunnen laten horen. Via de media wordt er over het onderwerp veel juiste, halfjuiste en soms helaas ook onjuiste informatie verspreid. Verschillende meningen buitelen over elkaar heen. Bijvoorbeeld: “Als we maar heel veel energie besparen dan zijn windmolens niet meer nodig”. Of: “Met waterstof kunnen we toch alle problemen oplossen?” Op deze avond gaat u zélf achter de knoppen zitten. Met behulp van een eenvoudig computerprogramma berekent u snel wat in Aalten de mogelijkhedenen de gevolgen van bepaalde keuzes zijn. Hoeveel energie moet er bespaard worden? Hoeveel gebouwen worden verwarmd met warmtepompen, hoeveel met infrarood? Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst? Etc.  U bepaalt het. U stelt zelfeen toekomstige energiemix samen vooreen duurzame gemeente.Een leuk, leerzaam en serieus spel.
 
 
Resultaat naar het college.
John Westerdiep, duurzaamheidsambtenaar in de gemeente Winterswijk, geeft zijn visie op de verschillende opgestelde energiemixen. Hij deelt zijn inzichten en ervaringen met gemeentelijk energietransitiebeleid. Progressieve Partij verwerkt de uitkomsten van de deelnemersgroepen en de discussie in een advies aan het college van Aalten. Men is nl bezig met het opstellen van een duurzaamheidsnota voor onze gemeente. De inzichten uit deze bijeenkomst kunnen daarin mooi meegenomen worden. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Grachthuys, Kruittorenstraat 1 te Bredevoort. Donderdagavond 16 mei; aanvang 20:00 uur. Entree en eerste twee consumpties zijn gratis. Opgeven van te voren wordt op prijs gesteld. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het aantal plaatsen is beperkt. 
 

Verslagen, verbijsterd, verdrietig.......

Wij zijn verslagen en verbijsterd na het bericht van het plotseling overlijden van

Benny Lammers

Natuurlijk zijn nu in de eerste plaats onze gedachten bij Elly, hun kinderen en kleinkinderen. Wij hopen dat zij sterkte kunnen vinden om met dit verlies om te gaan.

Benny was onze steun en toeverlaat. Nooit deden we tevergeefs een beroep op hem. Hij stond altijd voor anderen klaar. Bovenal was hij een plezierig mens.

Namens bestuur en fractie van de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo

Gerrit Stronks, voorzitter

Guido Uland, fractievoorzitter

 (zie ook hiernaast voor een In memoriam)

 

Pagina 9 van 144

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates