Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Wat te doen tegen wateroverlast en droogte

Op 22 januari organiseert de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo een informatie- en discussie-avond over klimaatinvloeden in onze gemeente. Door toename van CO2 in de atmosfeer warmt het klimaat op en komen weersextremen vaker en heftiger voor. Afgelopen jaar zagen we dit in de vorm van overvloedige regenval in het voorjaar met waterschade in het centrum van Aalten en een hete en droge zomer waardoor sloten en beken droogvielen. We weten dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren en de vraag is hoe we ons het beste erop kunnen voorbereiden. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen om regenwater langer vast te houden? Hoe kunnen we hittestress tegengaan?
 
Ronald van Ark, senior beleidsadviseur bij het Waterschap, vertelt van zijn ervaringen met wateroverlast en droogte in de Achterhoek de laatste jaren. Het waterschap is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater beheer en ondervindt dus direct de effecten. Hij vertelt wat er al gedaan is en wat er nog gaat gebeuren. 
 
Lourens Stortelder van de gemeente Aalten komt vertellen of het rioolstelsel is toegerust op extra regenval en welke maatregelen al genomen zijn door de gemeente. 
Daarna gaan we met elkaar in discussie om te kijken wat ten eerste de gemeente nog extra kan doen, en ten tweede wat elke burger, boer en bedrijf kan doen om de gevolgen van klimaatopwarming te verzachten.
De avond is in Partycentrum 't Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 72 te Aalten op dinsdag 22 januari, aanvang 20:00 uur. Toegang en koffie gratis. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Nadere info bij Bert Weevers : 06 51524011 of Gerrit Stronks : 0543-478658
 

Vlaggen maken tongen los.

13 januari - De gemeenteraad heeft een motie van D66 aangenomen om de nieuwe Achterhoekse vlag  in de gemeente te laten wapperen. Het College heeft besloten om deze vlag permanent te hangen voor het gemeentekantoor aan de Hofstraat. Deze week werd de vlag daar gehesen.  Volgens ons is dat ook goed zo. Wij houden niet zo van vlaggen (en welke dan) aan het gemeentehuis dat aan het beschermd dorpsgezicht ligt. De Hofstraat is een mooie plek, waar de meeste bezoekers van de gemeente komen.  Ook was er afgelopen week een sterke druk vanuit o.a. de media om de regenboogvlag op te hangen als steun voor de LHBT-gemeenschap. Over dit actiemiddel wordt enigszins verschillend gedacht binnen de Progressieve Partij. Onze leden  die zich uitgesproken hebben en de Nashvilleverklaring gelezen hebben, zijn in meerderheid van mening dat dit een theologisch dispuut is binnen een te verwaarlozen deel van het orthodoxe protestantisme, en dat dat dispuut ook daar moet blijven.  Religie en politiek/staat moeten gescheiden blijven. 
Als leden van de Progressieve partij keuren wij het gedachtegoed uit de Nashvilleverklaring ten sterkste af. Een ieder heeft recht op zijn mening. Maar die mening mag de emancipatie, het geluk, de levenswijze en de vrijheid van anderen niet aantasten. Ook de Progressieve Partij staat en zal altijd staan voor de vrijheid van meningsuiting, de emancipatie en vrijheid van onze inwoners.  Dat is ook onze taak als volksvertegenwoordigers. Daar waar de vrijheid van mening van de een, ten koste gaat van de vrijheid van de ander moeten we ingrijpen en grenzen stellen.
 

Nieuwjaarstoespraak: "Alles van waarde is weerloos"

13 januari - Maandagavond 9 januari was er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalten. Dit keer in het Grachthuys te Bredevoort. Nadat alle handjes gegeven waren was er eerst ruimte voor de uitreiking van de eremedaille van de gemeente Aalten. Dit keer aan de heer Jan veldhuis uit De Heurne met als goede tweede Leo vd Linde uit Aalten. Burgemeester Stapelkamp hield een nieuwjaarstoespraak. Een stukj, om over na te denken, volgt hieronder.
"Velen zien onze snel veranderende en vaak chaotische samenleving vooral als bedreigend, want juist omdat we het gemiddeld genomen zo goed hebben kan de angst om dat al goede te verliezen je bij de keel grijpen. In een wereld waarin alles steeds meer vervlochten wordt en waarin nationale staten steeds minder grip hebben op de ontwikkelingen komt steeds duidelijker de vraag naar onze identiteit naar voren. Wie zijn we als Aaltenaren, als Achterhoekers, als Nederlanders? Zijn we anders dan de buren van over de grens van het dorp,de gemeente, de regio, het land of zelfs het continent? Willen we ons daarbij vooral van elkaar onderscheiden en ons afzetten tegen anderen of zoeken we juist naar wat ons verbindt? Misschien een mooi onderwerp voor de Koppelkerk om eens op te pakken tijdens een of meer debatavonden. Velen lijken in deze verwarrende tijd ook het vertrouwen in hun overheid en politieke partijen te verliezen, eigenlijk staat overal in de Westerse wereld het politieke systeem ter discussie en staat de stabiliteit daarvan onder druk. Zien we de waarde van onze democratische rechtsstaat dan niet meer, vinden we het te vanzelfsprekend dat we vrij zijn en in vrede leven met onze buren? Is er omdat velen eigenlijk al alles hebben wat ze nodig hebben nog te weinig om voor te vechten waardoor slechts overblijft waar we tegen zijn?  Het is ook een opdracht aan de politiek om te werken aan dat vertrouwen van de burger. Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard en dus zullen we als gemeentebestuur ons tot het uiterste moeten inspannen om het vertrouwen van burgers die ons hun stem toevertrouwden niet te beschamen. Alles van waarde is weerloos, en dat geldt ook voor onze democratische rechtsstaat, onze democratie. Die moeten we koesteren en beschermen. Ik wil u als burgers oproepen met de politiek, om te beginnen de lokale, mee te leven en ons te steunen, juist ook met opbouwende kritiek. En ook om uw burgerplicht te doen en te gaan stemmen in maart voor waterschap en provincie en in mei voor het als maar belangrijker wordende Europees
Parlement. Omdat onze democratie ondanks alle tekortkomingen het meer dan waard is om je voor in te zetten. Een beter systeem ken ik niet en dus moeten we er zuinig op zijn."

Tijd om kritisch na te denken over onze "tradities"?

5 januari - Enkele doden, tientallen gewonden, waaronder kinderen levenslang verminkt,  20 miljoen of meer schade, gestresste dieren, een heel leger politie op de been, geweld tegen hulpverleners, de "traditie"van oud en nieuw is weer voorbij. Hieronder de link naar het hilarische filmpje waarin deze wezensvreemde traditie belicht wordt. Wordt het niet eens tijd voor een fundamentele discussie over deze zo "geweldige traditie". Heeft "de " politiek  niet tot taak hierin het voortouw te nemen en moedige besluiten te nemen. Voor de veiligheid van mens en dier? Hoe houdbaar, acceptabel en onveranderbaar zijn tradities?
 
Kijk hier naar onze "Dutch tradition"  https://youtu.be/rGJseovT8ug
 
Schade jaarwisseling: 15 tot 20 miljoen euro
Verzekeraars schatten de schade van de jaarwisseling op 15 tot 20 miljoen euro. Volgens de eerste berekeningen van het Verbond van Verzekeraars kwam de particuliere schade vorig jaar uit op circa 10 miljoen. De schatting beperkt zich tot verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel- en autoverzekeringen.
 

Vuurwerk eist levens in Enschede en Friesland

Lees verder: https://www.ad.nl/binnenland/vuurwerk-eist-levens-in-enschede-en-friesland~a24dd6db/

 
Een beschaafd land verbiedt consumentenvuurwerk
Mensen zijn de afgelopen decennia simpelweg niet in staat gebleken om verantwoord om te gaan met deze vorm van explosieven

Ondanks alles: gelukkig nieuwjaar.

“SOLIDARITEITSPRIJS” 2018 naar AFM-team Hulpweek.

22 december -Op zaterdagavond 22 december werd in Partycentrum ’t Noorden te Aalten de Solidariteitsprijs uitgereikt aan het team van de AFM Hulpweek. Esther Diepenbroek, raadslid voor de Progressieve Partij mocht aan maar liefst zeven heren van het comité de prijs overhandigen. Esher heeft als raadslid ook de gemeenteraad en college opgepord om de actie te steunen door middel van de muziek-top-25 van de gemeenteraad en college van Aalten. Volgens de jury, de Progressieve Partij en Esther is de actie voor noden-dichtbij een goed voorbeeld van een inclusieve samenleving. Omkijken naar elkaar. De ontvangers van de prijs waren zeer verbouwereerd en verrast. 
 
Wat is de Solidariteitsprijs?
De Solidariteitsprijs is een  twee-jaarlijkse prijs die is ingesteld door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo. Juist in deze tijd van verharding, verrechtsing en verruwing is solidariteit met de zwakkeren in de samenleving meer dan ooit geboden. Gelukkig zijn er mensen en groepen die zich het lot aantrekken van  hun medeburgers.  Zij doen dat vaak in stilte en anonimiteit. Soms ook via acties met veel publiciteit. Toch zijn zulke mensen lichtende voorbeelden voor een lokale gemeenschap en boegbeelden van modern “noaberschap”.  Om de aandacht te vestigen op de noodzaak voor solidariteit met de zwakkeren is de “Solidariteitsprijs” ingesteld. De prijswinnaars van 2018 passen perfect in deze omschrijving.
 
Waaruit  bestaat de “Solidariteitsprijs 2018”
De prijs bestaat uit een speciaal vervaardigd originele ingekleurde pentekening van Henk van der Luyt uit Aalten. Daarnaast was er een certificaat en een bedrag van 100 euro voor de aktie.
 
Prijs is ode aan Jan Schenk
De uitreiking van de “Solidariteitsprijs” vindt steeds plaats op of rond 20 november, de geboortedag van Jan Schenk. Met de uitreiking rond deze datum willen de progressieven Jan Schenk, die in september 2009 na een lang ziekbed overleed in herinnering houden. Jan was één van de oprichters van de Progressieve Partij en in de 27 jaar die hij in de gemeenteraad zat onvermoeibaar voorvechter voor de belangen van “de kleine man”.  De Progressieve Partij opereert nog altijd in deze geest.
(foto: Karin Stronks)
 

Top 25 gemeenteraad uitgezonden bij AFM

23 december -  De fractie van de Progressieve Partij en in het bijzonder Esther Diepenbroek heeft  zich de afgelopen week   ingezet voor de AFM Hulpweek. Esther vroeg alle raadsleden, volgers en collegeleden hun persoonlijke top 5 in te sturen. Daarvan werd dan weer een top 25 van de gemeenteraad  samengesteld. Er kwamen 19 reacties binnen. Hieronder  de top 25 samengesteld door raadsleden, fractievolgers en college en deze week uitgezonden op AFM tijdens de hulpweek. Er is hiermee ruim 325 euro opgehaald voor het goede doel.
De uitzending is terug te luisteren via deze link: https://aladnafm.nl/podcast/top-25-gemeenteraad-afm- hulpweek-2018/ Doneren kan nog steeds via www.aladnafm.nl/doneer/
 
Hieronder de lijst.
1.   John Lennon - Imagine (Margret Rensink, Henk Rijks, Gerrit Stronks, Rob Boerendonk, Gerloeske  Brezet)
2.   Bruce Springsteen - The River (Joop Wikkerink, Hans Onstenk, Erik Groters)
3.   Metallica - Nothing Else Matters (Zelma van Alstede, Hans te Lindert, Guido Uland)
4.   Billy Joël - Pianoman (Esther Diepenbroek, Hans Onstenk)
5.   Animals - House of te Rising Sun (Joop Wikkerink, Jan Bulsink)
6.   The Alan Parson Project - Old & Wise (Margret Rensink, Erik Groters)
7.   David Bowie - Heroes (Hans te Lindert, Gerrit Migchelbrink)
8.   Aerosmith - Dream On (Leo van den Berg)
9.   Toto - Africa (Paul Eijkelkamp)
10.    Neil Young - Alabama (Bert Weevers)
11.    Roling Stones - Give Me Shelter (Henk Hartemink)
12.    Muse - Uprising (Gerbert Navis)
13.    Disturbed - Sound of Silence (Gerloeske Brezet)
14.    Normaal - Oerend Hard (Paul Eijkelkamp)
15.    AC/DC - Highway to Hell (Henk Hartemink)
16.    Rage Against The Machine - Killing in the Name of (Bert Weevers)
17.    Dire Straits - Brothers in Arms (Gerrit Stronks)
18.    Evanescence - My Immortal (Zelma van Alstede)
19.    Skik - Op Fietse (Henk Rijks)
20.    Slade - Merry xmas everybody (Esther Diepenbroek)
21.    The Eagles - Hotel California (Rob Boerendonk)
22.    Avicii - Addicted to you (Jan Bulsink)
23.    Juanes - Para tu Amor (Guido Uland)
24.    AC/DC - Back in Black (Leo van den Berg)
25.    Coldplay - Viva La Vida (Gerbert Navis)
 

Pagina 9 van 139

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates