Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Teken mee tegen verhoging van de btw!

14 oktober - Het nieuwe kabinet wil de btw verhogen op de dagelijkse boodschappen, de fietsenmaker, boeken, groente en fruit, geneesmiddelen, concertkaartjes en het openbaar vervoer. 
Tegelijkertijd verlaagt ze voor vrijwel hetzelfde bedrag de winstbelasting voor grote bedrijven. De boodschappen worden duurder, de winsten van multinationals groter. Dat geeft weinig vertrouwen voor de toekomst.
 
Dit moet anders. Dit gaan wij stoppen.
 
Het raakt iedereen. Samen kunnen we een maatschappelijke beweging vormen die niet te negeren valt. Als we ons nu laten horen en in actie komen dan krijgen we dit plan van tafel. Geen verhoging van de btw.
 
 
 
 

Mobiel Gedeeld stopt in de Achterhoek: jammer!

13 oktober - Hieronder de brief aan de leden van Mobiel gedeeld.
De pilot sociaal autodelen van MobielGedeeld in de Achterhoek nadert inmiddels haar einde. Hoewel het enthousiasme onder geïnteresseerden aanvankelijk groot is, vertaalt het zich helaas in een te klein aantal inschrijvingen en een te lage bezettingsgraad van de deelauto’s in nagenoeg alle pilotkernen.
Het geringe aantal maandelijks ritjes levert te weinig op om de kosten van de auto’s te dekken. Aanvankelijk leek het enthousiasme groot en nog steeds wordt er overwegend positief gereageerd op het sociale autodelen. Helaas vertalen de positieve woorden niet in daden en bekostigt MobielGedeeld elke maand deelauto’s in de Achterhoek waar te weinig mee wordt gereden.
MobielGedeeld kan de kosten van het wagenpark en het online deelplatform na het verstrijken van de pilottermijn niet langer dragen en ziet zich genoodzaakt de pilot per jaareinde 2017 te stoppen. Bij deze willen wij u mededelen dat de deelauto’s per 1 januari 2018 uit de kernen in de Achterhoek zullen verdwijnen. U heeft tot die tijd de mogelijkheid om uw saldo te gebruiken. Daarna komt het saldo te vervallen.
Samen met lokale belangen organisaties, DKK Gelderland, gemeenten, Kruiswerk Achterhoek en de provincie Gelderland heeft MobielGedeeld er alles aan gedaan om de pilot onder de aandacht te brengen bij zo veel mogelijk potentiële gebruikers in de verschillende kernen. Het mag niet baten. Wij danken iedereen die zich net als wij onvoorwaardelijk en veelal vrijwillig voor MobielGedeeld heeft ingezet. Zonder de hulp van onze ambassadeurs, beheerders en vrijwillige bestuurders waren we nooit zo ver gekomen. Nogmaals hartelijk dank!
 
Moeten we hier ons bij neer leggen? Kwam de proef te vroeg? Moet je niet "wachten"tot mensen hun tweede auto kwijt zijn? Is het iets voor de vervoersregio om dit experiment voort te zetten? Omdat het een hele lange tijd duurt voordat nieuwe vervoersconcepten zijn ingesleten?

Anton Stapelkamp nieuwe burgemeester

14 oktober - In alle media werd het uitgebreid gemeld: de gemeente Aalten krijgt een nieuwe burgemeester in de persoon van Anton Stapelkamp. Nu nog burgemeester in Kapelle (Zld). Deze uitkomst werd gemeld in misschien wel de kortste raadsvergadering ooit: die op maandagavond 9 oktober. Maar daaraan voorafgaand ging een lange procedure. Die procedure wordt gekenmerkt door strikte geheimhouding. De wetgever vindt dat nodig om sollicitanten en kandidaten te beschermen. Hoe werkt zo’n procedure nu? Allereerst benoemde de raad een vertrouwenscommissie.  Van elke fractie één lid, en als adviseurs (niet stemgerechtigd)  twee wethouders, gemeentesecretaris en griffier.Na de sluitingstermijn (bij de commissaris van de Koning) ergens in het voorjaar werd bekend gemaakt dat er 21 personen gesolliciteerd hadden. De vertrouwenscommissie heeft op advies van de Commissaris met een aantal van deze mensen sollicitatiegesprekken gevoerd. Het wordt nooit bekend met wie en met hoeveel.  Dit resulteerde in een voordracht vanuit de vertrouwenscommissie van twee kandidaten aan de gemeenteraad. Bij die voordracht heeft de vertrouwenscommissie aan de raad geadviseerd welke kandidaat op nummer 1 en welke op nummer 2 gezet zou moeten worden. In een geheime vertrouwelijke vergadering is deze keuze gemotiveerd toegelicht aan de gemeenteraad. Daarna heeft de gemeenteraad een geheime stemming gehouden. De uitslag en de naam van de tweede kandidaat worden nooit bekend gemaakt. Pas over 75 jaar. Dit valt onder de opgelegde geheimhouding. Mochten raadsleden of leden van de vertrouwenscommissie toch hun mond voorbij praten dan is dat een misdrijf, waarvoor gevangenisstraf kan worden opgelegd. In de openbare vergadering van de gemeenteraad werd door de voorzitter van de vertrouwenscommissie (zie foto) bekend gemaakt  welke kandidaat  door de gemeenteraad als eerste wordt aanbevolen  als burgemeester van Aalten. Via de Commissaris van de Koning moet de Kroon deze voordracht nog omzetten in een benoeming. Inmiddels werd bekend dat de ïnstallatie” van de heer Stapelkamp plaatsvindt op 22 december 2017 in een bijzondere raadsvergadering. In de media is al veel geschreven over de persoon van de nieuwe burgemeester. Hierbij een leuk artikel over een van zijn Aaltense familieleden: https://socialhistory.org/bwsa/biografie/stapelkamp

Programma en campagne in de PP-meedenkavond

7 oktober - De Progressieve Partij  wil graag weten van de bevolking wat er voorrang moet hebben in de politieke programma’s en hoe de campagne moet worden ingericht. Daarom staan bij de PP de maandelijkse meedenkavond programma en campagne centraal.  Gewoon weer bij Schiller in de voorkamer. Donderdag 12 oktober om 20.00 uur.
 
Megatrends en programma.
Soms lijkt het wel alsof veel mensen vinden dat de megatrends in de maatschappij de gemeente Aalten voorbijgaan. Terwijl dat maar schijn is. Ook in  Aalten  zijn de veranderingen hard gegaan. Hoe past het programma van de Progressieve Partij daarin? Kunnen we voorop blijven lopen of halen de trends ons in?
Digitalisering en campagne.
De Progressieve Partij is  al vele jaren zeer actief op het net en de sociale media. Maar is dat genoeg en hoe willen mensen geinformeerd worden.  Gedegen of vluchtig?  Gedetailleerd of met kreten, plaatjes, foto’s en vlogs?  Hier een plaatje wat er in één minuut op het world wide web gebeurt. Hoe past de campagne van de Progressieve Partij daarin?
Meedenken over programma en campagne? Donderdag 12 oktober, 20.00 uur café-rest Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten./ Toegang en koffie gratis.
 

Achterhoek-toekomsttoer: waar was Aalten?

7 oktober - Maandag organiseerde Achterhoek2020 de Achterhoek toekomsttoer. Vernieuwende initiatieven en bedrijven werden per bus aangedaan. Opvallend de bijna totale afwezigheid van bestuurlijk Aalten (Rob en Guido van de PP  en 1 CDA-er waren erbij). De inloop was om 17.30 uur; voor de mensen die nog niets hadden gegeten waren er heerlijke hapjes duurzaam patatje , biologische burger, pizza. 
Eerst een korte toespraak van gedeputeerde Bea Schouten en Gert Jan Hospes economisch geograaf (dat is iemand die zich bezighoudt met de ruimtelijke variërende economische omstandigheden op aarde).  Bijzonder detail:  hij was met het openbaar vervoer gekomen de gedeputeerde met de dienstauto.
Doel van deze bijeenkomst: “hoe ziet de Achterhoek over 10 of 20 jaar eruit? “.  Welke ontwikkelingen nu, leggen de basis voor ons leven straks. Tijdens de Achterhoek-toer konden we zelf beleven wat er mogelijk is, niet over 10 jaar  maar nu al. Tijdens deze Achterhoek-toer waren er 3  locaties:   BMV Mariënvelde, De Heikamp Ruurlo en Meilink in Borculo; er waren 6 bussen aanwezig die het vervoer van de ca. 250 aanwezigen  verzorgden.
Bij elke locatie waren stands over zorg , vervoer , techniek met het doel hoe kunnen we de Achterhoek leefbaar houden, en wat moeten we beter doen om de Achterhoek nog beter te promoten. Zorgen voor goede huisvesting als we jonge hoog- opgeleide mensen naar de Achterhoek willen halen , maar dan ook zorgen voor goede verbindingen.
Het was een zeer interessante middag/avond met te weinig raadsleden vanuit Aalten. We moeten blijven innoveren, altijd een stap verder gaan bij ieder project. Dat is de spelregel die veel startende ondernemers en ook al gevestigde bedrijven hanteren:  proberen de producten steeds beter te maken voor een langere levensduur. Het is teveel om allemaal op te noemen.
Dit is een initiatief van Achterhoek Agenda 2020 voor meer informatie kijk op de site van Ahterhoek 2020 , en veel informatie op de site www.toekomsttoer.nl 

Informatieve 50plus beurs in Kulturhus Dinxperlo

7 oktober - PCOB, een folder van de Achterhoek, inclusief fietsknooppuntennetwerk, akkerranden, samen voor de Patrijs, Repair Cafe van Figulus, klussendienst, de bank van geld en goede raad, zakje bloemzaadjes, inhoud wildbloemen-mengsel, VVV wandelroutes Aalten, Kom es an toer, Achterhoek toerisme, SSGR, schaakclub Dinxperlo, Veilig Verkeer Nederland, KBO, PCOB en zo nog een heleboel instanties en zakelijk Dinxperlo/Aalten en andere gemeentes, vertegenwoordigd op de 50+ beurs. Ans Plug van de Progressieve Partij was erbij. Binnen een uur, een mooie tas vol mooie folders!
Er waren nog veel meer standhouders, die allen hun aanbod kwamen presenteren. Het was een druk bezocht Kulturhus, een ieder had veel informatie-materiaal meegenomen, om aan de bezoekers uit te reiken. En men was tevreden, over het aantal belangstellenden! Men kan ook wel spreken van een doelgericht publiek! De naam zegt het al: 50+,  deze categorie was dan ook in hoofdzaak aanwezig. Met 43 standhouders, kunnen we wel spreken van een prima deelname aan deze informatieve middag. 
Een klein min-puntje moet ook even genoemd worden: de Gehandicapten-Raad sprak het ongenoegen uit, dat er 1 ingerichte zaal niet bezocht kon worden, aangezien men dan een trapje binnen het gebouw op moest en dat was dus niet rolstoel-toegankelijk! Jammer, want daar waren ook allemaal belangrijke onderdelen gevestigd. Zo zie je maar weer, hoe belangrijk het is, dat hier rekening mee gehouden moet worden!
Om 18.00 uur nadert het einde van de succesvolle beurs! Het is, volgens de reacties van diverse standhouders en bezoekers, een absolute aanrader en dit mag zeker herhaald worden!                              
 

Progressieve Partij: werk maken van vernieuwing

30 september - Over een half jaar vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Daarna beginnen de onderhandelingen over een college. De Progressieve Partij heeft de andere partijen in de gemeente Aalten opgeroepen om dit anders aan te pakken. En daar nu al over na te denken. 
De PP wijst de partijen  op het initiatief van de D1000, een groep van 750 gemeentebestuurders die in 2015 hebben nagedacht over bestuurlijke vernieuwing. Dit alles omdat de wereld om ons heen zeer snel verandert en het bestuur zal moeten meeveranderen om niet haar democratische legitimiteit te verliezen. 
 
Het initiatief van deze  D1000 is vastgelegd in een manifest getiteld “Weg met het coalitieakkoord”. Hierin wordt een pleidooi gevoerd om niet met dichtgetimmerde akkoorden te werken. Er moet een raadsagenda komen voor de komende vier jaar, opgesteld met grote inbreng van de bevolking. De gesprekken over de “toekomst van Aalten in 2025” passen hier perfect in. Een niet-perse-partijgebonden college van deskundigen gaat dit raadsprogramma stapje voor stapje uitvoeren. 
De  Progressieve Partij nodigt andere partijen uit in de komende maanden hierover te overleggen.
Er zijn nog drie belangrijke redenen om het gesprek hierover nu aan te gaan. Zoals het er nu uitziet komt er  eind dit jaar een nieuwe burgemeester. “Het zou mooi zijn als we onder leiding van die nieuwe burgemeester een sprong kunnen maken in een stukje bestuurlijke vernieuwing. 
“aldus de ondertekenaar van de brief fractievoorzitter Joop Wikkerink. “We hebben een werkgroep waarin gesproken is om mee te doen aan een scholingsprogramma of  gesprekken over het thema “De raad de baas” van het ministerie van BZK.  En tenslotte is de planning van de “toekomstvisie” dat deze in de eerste maanden na de verkiezingen  door de raad zou moeten worden vastgesteld.” aldus een gedreven Wikkerink.
 

Pagina 9 van 118

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates