Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Kom naar de bijeenkomst over het centrum van Dinxperlo

Dinxperlo, 4 november –Donderdag 15 november is er in het Kulturhus in Dinxperlo een bijeenkomst van De Progressieve Partij. Tijdens deze bijeenkomst geeft de PP een terugkoppeling van de ideeën die op 15 augustus tijdens de terrasavond over het centrum van Dinxperlo zijn aangedragen. Naar aanleiding vandeze ideeën en daarna gevoerde gesprekken hierover, heeft de Progressieve Partij een concept-rapport opgesteld. Het is de bedoeling dat dit rapport het begin is van een brede visie op het centrum van Dinxperlo. Het rapport wordt ongeveer een week voor de 15e per e-mail rondgestuurd aan de deelnemers die hun gegevens hebben achtergelaten op 15 augustus. Heeft u uw adres niet achtergelaten en wilt u het rapport  wel ontvangen, stuur dan een mail naar de fractie.  Wij zorgen ervoor dat u het alsnog voor de 15e ontvangt.Het definitieve rapport wordt door de Progressieve Partij aangeboden aan de Gemeenteraad en het college tijdens de gemeenteraadsvergadering van december.
De avond begint om 20.00 uur inhet Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6/ Terborgseweg 3 n Dinxperlo. Wij willen tijdens deze avond samen met u een aantal stellingen, die wij op ons rapport hebben gebaseerd, door nemen.  De avond is ook bedoeld om eventuele aanvullingen door te geven. Dit mag ook per mail tot 23 november. Koffie en thee zijn gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
 
 

Meedenkavond op 30 oktober bij Schiller


 
1 oktober – Op dinsdagavond 30 oktober is er een meedenkavond van de Progressieve Partij. Het onderwerp is de begroting 2019 en de vertaling van het eerder samen met de Raad opgestelde raadsprogramma, genaamd het uitvoeringsprogramma. Wellicht mist u nog iets of heeft u nog andere punten die een plek zouden moeten krijgen in het komende jaar, we horen graag uw mening. De stukken kunt u vinden op de website van de gemeente Aalten, www.aalten.nl. We beginnen om 20.00 uur. Plaats: Café Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten, voorkamer
 

Wethoudersblog Joop Wikkerink vanaf nu op de site

13 oktober - “Hoe bevalt het als wethouder? “  “Is het veel anders dan raadslid of ambtenaar”?  Dat zijn natuurlijk de vragen die ik als kersverse wethouder regelmatig hoor. Om meer inzicht te geven in de werkzaamheden van een wethouder, in dit geval mij als wethouder, start ik in ons Progressief Nieuws Intern nu een veertiendaagse “Wethoudersblog”.  Natuurlijk kan ik niet alles communiceren. Als wethouder kom je vaak privacy-gevoelige dingen tegen. Of we voeren gesprekken in het college over nog niet afgeronde ideeën en besluiten. Of ik overleg met medewerkers over hun visies. Dat schrijf ik allemaal niet op. Ik beperk me ook steeds tot de afgelopen week. Wie meer wil weten of een nadere uitleg heeft, ideeën of suggesties wil doen: kan altijd. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 82 34 54 74
Joop Wikkerink, wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Volksgezondheid.
 
Voor de eerste blog zie hiernaast.....

Meedenkavond met de Progressieve Partij 9 oktober

6 oktober - Op dinsdagavond 9 oktober is er een meedenkavond van de Progressieve Partij. Let op: i.v.m. een eerdere bijeenkomst van de fractie beginnen we om 21.00 uur. Plaats: Café Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. In elk geval komen leden van de Bredevoortse Morotclub op bezoek. De gemeente wil in het Herstelplan Landelijk gebied nl.  ook het oordeel van de Raad van State volgen in het geval van het clubgebouw van de BMC. De BMC wil een eigen clubgebouw aan de Ganzenpoelendijk. Maar omdat dat in Nationaal Landschap ligt en onvoldoende gemotiveerd werd dat het daaraan geen schade zou toebrengen wil het college de bestemming ‘Agrarisch met Waarden’ handhaven.  Als het Herstelplan wordt aangenomen door de raad, kan BMC nog met een nieuw, beter ruimtelijk onderbouwd plan komen. Een wijziging van het bestemmingsplan hoort daar dan bij. Twee dagen na de RTG ontving de raad en het college een uitnodiging om de eerstvolgende maandelijkse clubavond te bezoeken om e.e.a. nog eens informeel te bespreken. We hebben de leden voor deze dinsdag uitgenodigd. Welkom dinsdag 9 oktober a.s.21.00 uur bij café Schiller.

 

Dementie raakt iedereen! Informatieavond in Bredevoort

6 oktober - De avond "Dementie raakt iedereen", georganiseerd door de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Aalten, in het Grachthuis in Bredevoort op 20 september was een interessante avond.
De wethouder Joop Wikkerink vertelde dat er in Aalten ongeveer 450 mensen met  dementieklachten wonen. In de komende jaren worden er dat 70% meer. In 2040 zijn er waarschijnlijk 850 mensen met dementie in de gemeente Aalten.
Als je er van uit gaat dat er voor een  zieke inwoner met dementie 5 mensen de zorg dragen, betekent dat er in 2040 ongeveer 4200 inwoners van de gemeente Aalten bij betrokken zijn. Een uitdaging voor de Aaltense samenleving!
 
In Nederland wordt er steeds meer van uit gegaan dat mensen onderling voor elkaar zorgen en zoals dat heet: een inclusieve samenleving  gaan vormen. In Nederland is 60% van de thuiswonende mensen met dementie afhankelijk van 24 uurs thuiszorg.
Het is dus belangrijk dat de gemeente Aalten een dementievriendelijke gemeente is!
Als je met elkaar omgaat, communiceer je met elkaar. Dingen vergeten en verkeerd begrijpen wat er  tegen je gezegd wordt, is echt ellendig voor dementerende mensen én voor de mensen die dagelijks met hun om gaan.
Veel mensen willen  hulp bieden, maar hoe communiceer je met dementerende mensen?
De werkgroep Dementievriendelijke gemeente Aalten organiseerde er een interessante avond over, niet een lezing maar een beleef theater!
Theater Ervarea liet in de vorm van theater zien hoe een moeder en dochter met elkaar om gingen.
Het was echt een herkenbare beleving!
 
Als je met iemand praat en je zegt elke keer dat het niet goed is wat de ander zegt  of voorstelt, wordt die ander ongelukkig en boos. Het wordt dan niet gezellig. Voeg je wat de ander zegt in je verhaal in , wordt het een fijner contact. De mensen in de zaal moesten echt lachen om de herkenbare situaties die we zagen, alsof we het zelf waren . Daarna werd er met de mensen in de zaal over geboomd hoe je het anders kunt doen en kwamen er tips. Door dat lachen van herkenning ontspan je , daardoor denk je eerder: Leuk ik ga het thuis of tijdens een bezoek ook eens anders proberen. Eens kijken wat er gebeurt als ik de tips op volg. En dat is wat het theater graag wil:  Leren door in beweging te komen. Je wordt geïnspireerd om het anders te gaan doen. Met vallen en opstaan leren mensen die graag liefdevol om willen gaan met hun dementerende partner, ouder, broer, zus of buur hoe het gezelliger kan worden door zelf anders te reageren.
Ben je ook betrokken bij zorg voor iemand die achteruit gaat? Bezoek dan in de toekomst ook eens zo'n avond.
(foto: Leo v.d. Linde)
 
 

Veel Bredevoortse insprekers bij rondetafelgesprek

6 oktober - Bij het RTG Ruimte kwamen drie van de vijf  insprekers uit Bredevoort. Eerste agendapunt was het Herstelbesluit Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente Aalten moet dit vaststellen, omdat de Raad van State een aantal onderdelen van dat bestemmingsplan eerder had afgekeurd. Een onderdeel daarvan is het bestemmen van een stuk parkeerterrein achter ISG Letting in Aalten. Dit betreft een kwestie die al 20 jaar tot controverses heeft geleid. Een en ander werd toegelicht door een inspreker. Een volgend onderdeel betrof de jachthut aan de Beestmanweg op de Haart. Het Herstelplan wil dit verbieden. De beheerder van het landgoed, dhr. Frenken, kwam als inspreker vertellen dat dat geen goed idee is. Ook dit punt speelt al lang en heeft aan juridisch advies wellicht al meer gekost dan de bouw van 3 jachthutten. Ook waren er enkele insprekers m.b.t. de locatie MBC (Motorclub) die een home willen naast het tuincentrum in Bredevoort.
Het volgende agendapunt betrof de groenzone in het project Bekendijk-Noord in Bredevoort. Er was één bezwaar (zienswijze) binnengekomen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor deze groenzone. Dhr A. wilde graag door deze zone een toegang naar zijn perceel, gelegen achter een woning aan de Misterstraat. In de RTG kwam hij dat toelichten. Het standpunt van het college is dat dhr A. de toegang eerder en op een andere wijze had kunnen regelen en stelt voor om de zienswijze niet over te nemen. Hierdoor kan de groenzone in ontwikkeling worden genomen.
Als laatste punt stond de nieuwe ontsluiting van Sportpark Zuid op de agenda. In verband met verkeersveiligheid dient deze aangepast te worden. De kosten bedragen 170.000,-. 
 

Inspirerend bedrijfsbezoek natuurinclusieve landbouw.

25 augustus - Op woensdag 22 augustus ontmoetten de deelnemers uit Dinxperlo en die uit Aalten elkaar in het midden: Dinxperlosestraatweg 104.  So seg, wat een avond.! Twijfelaars over natuurinclusieve landbouw zijn in één klap “om”. Wat een deskundigheid en enthousiasme van Arjan Tolkamp die samen met zijn “broertje” enkele jaren geleden het bedrijf van zijn ouders overnam. Zij- en hun partners – hebben allemaal banen, toch willen ze boeren. Vanwege privé-redenen (je moet koeien melken!) gekozen voor de kalveropfok. Kalveren komen met een maand of 3 bij hen, ze worden opgefokt tot fatsoenlijke beesten in een maand of 5-6. En dat in een “rondstal” type potstal waar stro en gras de bodem bedekt. Gras van Natuurmonumenten, buren, en eigen  grond. Deels voor voer, deels voor stal-vloer (bijv. bermmaaisel en ander “hard gras”van Natuurmonumenten.
Arjan experimenteert met de samenstelling van het gras. Niet Engels raaigras, maar een mengsel van gras, kruiden en plantjes. Er is over nagedacht (wat doet elke soort in het voer). Opvallend is  dat de boeren hun kennis van internet en youtube halen: voorbeelden uit Amerika. Hij vertelt een prachtig verhaal over zijn pogingen kippen te houden die ook een functie hebben als “opruimer”in de weilanden en grondverbeteraar. . Het gaat hier ook weer over kosten en opbrengsten. En over regelgeving. Hij mag alleen het vlees van de kippen verkopen uit de diepvries, maar ook bijv. als “kip op bestelling”. Wij gaan als Progressieve Partij daar een inventarisatie voor maken. Wie heeft belangstelling voor een kip op bestelling?
Conclusie (na een vraag: wat kunnen wij als burgers, consumenten nu doen om dit soort bedrijfsvoering te stimuleren? ) was dat we als lokale gemeenschappen, veel meer moeten afnemen tegen eerlijke prijzen van dit soort boeren (rechtstreeks van de boer).
 

Pagina 9 van 136

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates