Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Vrouwelijke ondernemers presenteren zich

16 maart - Op vrijdag 15 maart  was een leuke voorjaarsactiviteit in het dorp Aalten georganiseerd. “Vrouwelijke ondernemers”. Dat zijn er ongeveer 60 in de kern Aalten. Veel van hen hadden wat extra’s deze vrijdag in huis. Workshops, modeshows, optredens, hapjes, drankjes enz. Vanaf 15.00 uur was er een officiële opening en wandeling langs enkele locaties. Het was echt pokken-weer, dus het was maar een  klein groepje dat de modeshow bij Klein Entink, gevolgd door een dansdemonstratie van Danz-Arte en  de heerlijke producten bij Stoer Wonen (waaronder de Borghmanbiertjes) bewonderden. Maar ach: het eerste wijnfeest viel ook in het water. Dus de volgende “vrouwelijk ondernemersdagen”zullen vast prachtig weer hebben. En door de dag heen was er best veel bezoek bij de extra-activiteiten in de winkels en bedrijven. Voor herhaling vatbaar!

Succesvolle klimaatmars in Amsterdam

10 maart - De week begon heel bijzonder: samen met 40.000 mensen bij de Klimaatmars in Amsterdam. Het was nat, koud en vooral gezellig. Schuifelen van Damrak naar Museumplein. Niks meekrijgen van speeches of muziek. Vooral natte boel.  Maar al die mensen willen echte maatregelen tegen de opwarming van de aarde. En dat Nederland zich aan de internationale afspraken houdt. Het helpt, demonstreren. Als een duveltje uit een doosje kwam de 180graden draai van het kabinet: toch CO2-heffing voor bedrijven en verlaging van de energierekening voor huishoudens. We gaan de goeie kant op. De verkiezingen voor de Provinciale Staten gingen vaak over de klimaatmaatregelen. Helaas overschaduwd door landelijke machtspolitiek. Vanuit de Achterhoek organiseerde Progressieve Partij een bus tocht naar Amsterdam. Daarnaast gingen nog veel mensen op eigen gelegenheid met de trein.

De Dam aanwinst voor ondersteuning in Aalten

2 maart  - Zaterdagmiddag werd De Dam aan de Damstraat  geopend. In deze voormalige kleuterschool is nu o.a. het internationaal café voor statushouders ondergebracht. Maar ook  “Mooi voor Nop”, de kledingruilwinkel en het Weggeefhuis voor  het goede doel. Nu steunt men een meisje in Thailand. Het gebouw is mooi verfrist en opgeknapt. Hulde aan de klussendienst van Figulus. Ook de twee social workers van Figulus die zich met statushouders bezighouden, zijn hier regelmatig te vinden net zoals  Vluchtelingenwerk. Tijdens de opening werden door de groep vrijwilligers twee collega’s extra in het zonnetje gezet: Jantine Logmans en Johan Scholl. Zij hebben vele uurtjes in het schoonmaken en opknappen gestoken. Er zijn in deze locatie veel vrijwilligers actief. Joop Wikkerink complimenteerde  de aanwezige statushouders:het gemeentebestuur en de gemeenteraad hebben veel respect  om in deze zo ingewikkelde maatschappij te integreren. Als gemeente hebben wij ook de taak om de ingewikkelde regeltjes te vereenvoudigen en uit te leggen. En ook ervoor te zorgen dat men niet door de bomen het bos niet meer ziet. (Leg deze zin eens uit aan een statushouder).  De vrijwilligers en taalmaatjes doen uitstekend werk. Ook hen past respect en waardering. Zij komen er als geen ander achter hoe ingewikkeld onze samenleving en structuren en taal in elkaar zitten.Daarna was het nog gezellig onder de klanken van een dweilorkest uit Silvolde. 

Werkbezoek van de raad aan Werkacademie Laborijn

2 maart  - Woensdag ging een groepje raadsleden (de werkgroep Sociaal Domein)  en de Sociale Raad op bezoek bij de Werkacademie van Laborijn aan de Nijverheidsweg. Het was voor sommigen even zoeken “welke deure ze an in mosten”, maar na de koffie en de cake kregen we goede informatie over wat die Werkacademie nu wil en doet. Ze hebben de “opdracht” van het bestuur (en de gemeente Aalten) om plm. 270 mensen te spreken over hun kansen, dromen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Deze 270 mensen zitten al wat langer in de uitkering en hebben vanwege de overgang van ISWI naar Laborijn onvoldoende aandacht gekregen. Dus dit is een inhaalslag. Niet iedereen van deze 270 mensen is- zo bleek heel duidelijk- in staat een stap naar werk te maken. Er is vaak veel andersoortige problematiek die dat in de weg staat: ziekte, persoonlijke omstandigheden. Bij ongeveer 70% geldt dat die stap (nu nog) een brug te ver is, dus aangewezen zijn op zorgtrajecten. De anderen krijgen in de Werkacademie een programma aangeboden om te kijken in welke richting men (deels) aan het werk kan. Dan is er nog de groep mensen met een Wsw-indicatie. Dat zijn medewerkers met een arbeidsbeperking die al vòòr 2015 bij Hameland werkten. Een deel van hen is gedetacheerd bij Maak bv, een bedrijf dat allerlei in- en ompakwerkzaamheden verricht. De bedoeling is dat Maak bv zeker een anderhalf jaar  “in house” blijft en dan verkast naar een andere ruimte in Aalten. Leuk was dat veel raadsleden mensen die daar werken kennen van vroeger of van nu. Volgens de deelnemers was het een zeer nuttig bezoek dat een goede kijk geeft op kansen en mogelijkheden van mensen die of nog aangewezen zijn op de oude Sociale Werkvoorziening òf mensen die onder de nieuwe Participatiewet vallen. Wat ook eerlijk is om te horen dat gewoon ook niet alles altijd lukt. Er is een groep mensen die zodanig beperkt zijn dat het illusie is dat ze 100% aan het werk kunnen. Maar daar hebben we andere voorzieningen voor. Bijv. dagbesteding of parttimewerk

Klimaatmars, Zondag 10 maart 13:00 uur

25 februari - Wij gaan de straat op voor het klimaat. Massaal. De meerderheid van Nederland wil een definitieve doorbraak in de klimaatcrisis. En dit gaan we laten zien. Samen tijdens de grootste klimaatmars van ons land.
De tijd dat de vervuilende industrie de hand boven het hoofd gehouden werd is voorbij. De vervuiler gaat betalen. 2019 wordt het jaar van het klimaat. Het jaar waarin ambitieus, daadkrachtig en eerlijk klimaatbeleid doorbreekt.
10 maart zal in het teken staan van een urgente klimaatboodschap, van hoop en samenwerken, van de toekomst. Hoe meer mensen, hoe luider onze boodschap!
Samen met Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond.
 
Ook vanuit de Achterhoek willen we een krachtig geluid laten horen. Daarom organiseert de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo een bustocht naar de Klimaatmars. U wordt van harte uitgenodigd om mee te gaan. 
 
Kosten €15,- p.p.
Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 1 maart a.s.

Kleine windmolens: baat het niet, het schaadt ook niet?

25 februari - Het is toch fantastisch als nu ook andere partijen dan de Progressieve Partij  voorstellen doen die duurzame energieopwekking moeten stimuleren? Zo begon Bert Weevers (PP) zijn bijdrage in de raad. 
Natuurlijk hebben we hier intern flink over gediscussieerd. Mini- en kleine windmolens immers zijn zeker in onze regio met een terugverdientijd van 30 jaar of meer, niet rendabel. Terecht is in de RTG hierover opgemerkt dat dit echter geen zaak is waar de overheid zich mee moet bemoeien. Ook zal de plaatsing van enkele kleine windmolens nauwelijks merkbaar zijn in het totale percentage opgewekte duurzame energie in onze gemeente, zo relatief weinig duurzame stroom leveren ze op. 
Conclusie 1 voor het gemeentelijk klimaatbeleid is dat kleine windmolens voor wat betreft opbrengst nooit kunnen concurreren met grote windmolens. Voor “Groenlo” zal het weinig zoden aan de dijk zetten.
Ter vergelijking: een kleine windmolen van 10kW met een masthoogte van 20meter levert zo’n 35.000 kWh/jr. Een grote windmolen van 3 MW levert 6.500.000 kWh/jr. M.a.w. : 1 grote molen levert net zo veel op als 185 kleine molens. Dit betekent dat de keuze voor groot of klein niet alleen relevant is voor energieopbrengst of rendement, maar, en dan komen we op 
Conclusie 2 : de keuze grote of kleine windmolens is dus in theorie ook een ruimtelijk ordeningsvraagstuk met de vraag: ”wat is wenselijker: 1 grote molen in het landschap of heel veel kleine?   
Als kleine windmolens rendabel zouden zijn hadden we nu een flink vraagstuk met elkaar te bespreken. De verwachting is echter dat het aantal aanvragen zeer beperkt zal zijn, dus laten we het praktisch houden. En dan komen we op het belang van de kleine-windmolenaanvrager. 
Feit is dat windenergie in combinatie met zonne-energie een ideale mix geeft. Over de dag én over het jaar heb je een veel gelijkmatiger opbrengst van duurzame energie dan wanneer je slechts één van beide toepast. We kunnen ons dus goed voorstellen dat iemand – uit vooral ideële motieven - een kleine windmolenwil plaatsen bij zijn bedrijf of op zijn erf.De PP vindt dat de gemeente dit dus mogelijk zal moeten maken. 
Gezien de beperkte bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling van duurzame energieopwekkingis ook slechts een beperkte ambtelijke en financiële inzet voor dit kleine-windmolenbeleid te rechtvaardigen. Het met hetCDA-amendement bijgestelde eerste deel van het initiatiefvoorstel van het CDA (de punten 1 en 2) om met een VVGB te werken voldoet hieraan. 
Het voorstel om de leges te schrappen (punt 3 uit het intiatiefvoorstel) vinden we echter te kort door de bocht. Waarom geen leges voor kleine windmolens en wel voor PV-panelen op panden in beschermd stads- en dorpsgezicht en voor zonneparken?En ook voor energetische renovaties van gebouwen? En wat zijn de financiële consequenties? We vinden dat een legesparagraaf een afgewogen onderdeel dient te zijn in de duurzaamheidsnota en uit het voorliggende initiatiefvoorstel dient te worden geschrapt. 
Dan zullen we van harte instemmen.
Oh ja, overigens verdient het aanbeveling om de term mini-windturbine te vervangen door de term kleine windturbine. Immers mini betekent in de windsector meestal een maximale masthoogte van 5 meter en we willen ook masthoogtes van 25 m toestaan.
En Oh ja 2: er moet voor gewaakt worden dat er bomen worden gekapt voor die kleine windmolens. Want bomen zijn ook zeer belangrijk in het klimaatbeleid.
 
 
 
 

Bellen in de raadvergadering, kan dat?

25 februari - Een mooi debat, een bellend raadslid en een wisseling van de voorzitter, deze raadsvergadering had alles. Na het moment van inkeer en het vragenuurtje was het tijd voor de twee punten die op de agenda stonden. Het eerste punt ging over het initiatiefvoorstel inzake mini-windturbines van de fractie van het CDA. Een mooi voorstel, al hadden we hier intern nog wel even de nodige discussie over. Hoe kunnen we als groene partij nou tegen zo’n voorstel zijn? Dit zijn we dan ook niet, we zijn alleen tegen het niet heffen van leges de komende 10 jaar. Dit argument werd overigens door alle fracties naar voren gehaald. Uiteindelijk besloot het CDA dit punt uit het voorstel te halen en werd het voorstel aangenomen. Het tweede punt ging over het handhavingsplan 2019. Omdat dit de portefeuille van de burgemeester betreft, moest hij zijn voorzittersplek op dit punt afstaan aan de waarnemend voorzitter Zelma van Alstede. En, ik moet eerlijk zeggen, wat deed ze het goed! Iedereen kreeg de kans om zijn zegje te doen, waardoor er ruimte ontstond voor het debat. Een hele verademing, want dit miste ik regelmatig in voorgaande vergaderingen. Omdat het op dit punt ging om een collegebevoegdheid, kon de raad alleen zienswijzen indienen en moties. Al bellend hield Bert zijn betoog. Dit zag er eerst wat vreemd uit, maar hij had wel meteen de aandacht! Een goede tactiek dus. Elke fractie had wel weer een andere zienswijze en de burgemeester was dan ook veel bezig met het verdedigen van dit voorstel. Jammer, want als hij wat concretere antwoorden had kunnen geven waren sommige raadsleden misschien wat minder hard voor hem geweest. Uiteindelijk werd de motie om meer prioriteit te geven aan de handhaving van de bestemmingsplannen buitengebied en overig gebied, van de VVD, PP en GemeenteBelangen aangenomen. Onze andere motie (Groene Handhaving) kon op steun rekenen van D66, maar haalde het helaas niet. Niet getreurd, we gaan met goede moed weer op naar de volgende vergadering!

Pagina 9 van 142

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates