Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Ingezonden stuk: Geen vergunning varkensstallen Gendringseweg

29 juli - Guido Uland, fractievoorzitter van de Progressieve Partij schreef een ingezonden stuk nu blijkt dat de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van varkensstallen aan de Gendringsweg door de Rechtbank vernietigd is.
 
Gendringseweg.....
Een rechtszaak rondom de uitbreiding van een megastal aan de Gendringseweg 9 heeft op 23 juli 2019 geleid tot de vernietiging van de reeds door de gemeente verstrekte vergunningen. Op de site van de rechtbank Gelderland kunt u een en ander nalezen. Dit betekent normaal gesproken dat de gemeente Aalten zijn huiswerk over moet doen, echter wij roepen de gemeenteraad op dit niet te laten gebeuren. In de laatste raadsvergadering rondom dit onderwerp werd door meerdere partijen aangegeven dat zij de uitspraak van de rechtbank zouden willen afwachten en respecteren. Alleen de Christenunie en de Progressieve Partij waren op dat moment voor eerder ingrijpen. De uitspraak is er en nu zou de Gemeenteraad moeten laten zien dat ze de rechtbank volgen. Immers dat hoort zo in een democratisch land. Wij als partij zeggen al jaren, dat het zo niet verder kan. Ook als fractie en huidige wethouder hebben we een constante gedragslijn laten zien op dit onderwerp.
 
Onzes inziens zou een gemeente zo min mogelijk moeten procederen richting haar eigen inwoners. Want dat is namelijk hier aan de hand, een enkele burger en meerdere agrarische ondernemers zijn al jaren tegen de uitbreiding van deze stallen op de voorgestelde manier. Meerdere pogingen om er uit te komen onderling zijn gestrand. Dit is jammer en ook niet in de geest van de toekomstige omgevingswet. Volgens de Progressieven zouden partijen er in principe onderling uit moeten komen. Leidt dat niet tot een vergelijk, dan zou de gemeente moeten kijken hoe ze hierin kan bemiddelen, zonder daarbij de kant te kiezen van één van de partijen. In de praktijk blijkt dat moeilijk voor de gemeente, omdat de aanvrager van een nieuwe ontwikkeling nu eenmaal als eerste aan de bel trekt.
 
Wij willen stoppen met de ongebreidelde uitbreiding van grote varkensstallen zoals aan de Gendringseweg,. Dit is oude politiek en hoort niet meer bij deze tijd. Gezondheid en natuur (lees onze omgeving) zou voorop moeten staan in veel van de overwegingen van de overheid. Steeds meer onderzoek wijst uit dat de grote veestapel mede een van de grootste oorzaken is van de opwarming van de aarde.
 
Ook willen andere politieke partijen en de onze veel meer inzetten op de toeristische sector in onze gemeente en daar horen grote ontwikkelingen als deze in onze ogen niet bij. Daar horen volgens ons kleinschaligere landbouwactiviteiten bij, die gericht zijn op zo biologisch mogelijk boeren.
 
Tot slot, laat u niks wijsmaken: de mensen die verantwoordelijk waren voor de PAS wisten dat dit een juridisch slecht ontwikkeld instrument was, met als voornaamste argument, economische groei en maar groeien. Maar ten koste van wat? In onze ogen gezondheid, biodiversiteit en opwarming van de aarde.
 
Guido Uland
Raadslid Progressieve Partij

Fietsexcursie naar Cultuurverbinders Dinxperlo

27 juli - Op woensdagavond 31 juli kunnen fietsliefhebbers gratis deelnemen aan de fietstocht van Aalten naar Dinxperlo. Tevens kennismaken met twee Cultuurverbinders bij Figulus in het Kulturhus Dinxperlo. De avond wordt georganiseerd door de Progressieve Partij, en staat open voor alle mensen.
Fietstocht
Om  (stipt) 19.00 uur vertrekken we vanaf de Markt in Aalten. Via de Sondernweg, Veldweg en Tammeldijk komen we bij de grens van voormalig Dinxperlo en Aalten. Door de buurtschap De Heurne fietsen we langs enkele speciale fietspaden zoals Ovinkveld en Kerkpad. Deze fietspaden worden onderhouden door een groep vrijwilligers uit De Heurne. Zij noemen zich ’t Olde Karrespoor. De fietspaden zijn oorspronkelijk verbindingsweggetjes tussen de hoofdroutes. Ook  paden met illustere namen als Hondeklinke , Hoaze, en Billenpad maken deel uit van deze padenstructuur.
Cultuurverbinders, wie zijn dat?
Rond de klok van acht uur drinken we koffie op het terras van Kulturhus Dinxperlo, Terborgseweg. We hebben twee dames uitgenodigd die per 1 juli aan de slag zijn gegaan als Cultuurverbinder in de gemeente Aalten. Het zijn Dilsoz Amin en Ghaidaa Gherra, oorspronkelijk afkomstig uit resp. Iraq en Syrië. Na een korte scholing van een half jaar proberen ze nu andere nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving en de gemeente Aalten. Dat gaat soms om simpele dingen als wanneer zet je de vuilnis buiten, maar ook om ingewikkelde dingen als verzekeringen, formulieren. Daarbij is het van het grootste belang dat wij van elkaar weten wat de gewoontes zijn en hoe je daar mee om kunt gaan. Dilsoz en Chaidaa weten talloze (soms vermakelijke) voorbeelden te noemen hoe het in de communicatie mis kan gaan. Dat belooft een leerzaam gesprek te worden.
Rond 21.15 uur fietsen we weer langs de Aaltenseweg/Dinxperlosestraatweg van Dinxperlo naar Aalten. Deelname en koffie is gratis. Overige versnaperingen voor eigen rekening. Graag wel aanmelden op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Nieuwe start voor Slingeplas Bredevoort

27 juli 2019 -Recreatiegebied de Slingeplas, ontstaan door zandwinning moest voor de Progressieve Partij al vanaf het begin een natuurlijke invulling krijgen. Geen grootschalige kermis. Het dreigde lang anders te lopen. De plas werd via het Recreatieschap verkocht aan een overheids-n.v. die zich als commerciële ontwikkelaar op de markt bewoog en megalomane plannen met dit stukje rustig recreatieterrein had. Alles mogelijk gemaakt door te ruime mogelijkheden bij de inrichtingsvisie die zou moeten leiden tot een nieuw bestemmingsplan. De Progressieve Partij keerde zich tegen de ruime bebouwingsnorm en pleitte voor een groene inrichting. Immers met natuur kun je misschien ook wel de kosten terug verdienen. Wij stonden alleen in de raad. Wat die ruime mogelijkheden inhielden werd pas helder bij een presentatie van de concrete plannen van Leisurelands in begin 2018. De pleuris brak uit in Bredevoort. Men zag een recreatiepark met 50 huizen en pretpark ontstaan met dancefestivals en popconcerten, in elk geval veel lawaai. Terwijl men ruist, ruimte en groen prefereerde. Ook hier weer een handtekeningsactie, een alternatief plan geformuleerd, eigen informatieavonden georganiseerd. Een uiterst constructieve meet up in de Koppelkerk, met voor- en tegenstanders,  bracht veel ideeën naar voren. Een heus comité bracht die over naar de wethouder. Net toen het nieuwe college in 2018 was aangetreden maakte wethouder Ted Kok bekend dat hij wilde gaan afzien van de plannen vanwege het gebrek aan draagvlak. Het duurde nog eventjes maar op 23 juli 2019 besloot het college in principe tot terugkoop van Leisurelands van de Slingeplas en politieplas en het in pacht geven bij “De Twee Bruggen”. Details moeten nog uitgewrkt worden, maar de exploitant van De Twee Bruggen verklaarde de plas vooral te zien als een rustig, groen recreatiegebied passend bij zijn formule en gasten. Er komen geen huisjes en geen kermis. Ook hier weer: je stem laten horen helpt! Alternatieven aandragen werkt mee! 
 
 

Geen megastal maar woningen in Dinxperlo

27 juli - Het zal ergens in 2008 geweest zijn. In  (toen nog) zaal De Sander  in Dinxperlo werden de plannen ontvouwd voor een forse uitbreiding van een varkensstal aan de Kalverweidendijk met maar liefst 3000 zeugen. Krap 250 meter van de bebouwde kom. Buren waren bang voor fijnstof. Geurberekeningen werden bestreden. Grootschalige handtekeningenacties volgden. Milieudefensie kwam protesteren. Een betrokkene schrijft: “Inderdaad, de bezwaren tegen de stal aan de Kalverweidendijk begonnen in december 2008. Gemeente Aalten die zelfs bij de Sander een zaal huurde om uit te leggen hoe goed alles wel was. De WUR en de Kema die aangaven dat we voor de door ons aangegeven ontbrekende belangrijke punten in het computerprogramma bij de politiek moesten zijn, en de WUR die onlangs aangaf dat eigenlijk excuus wel op zijn plaats zou zijn. Wij hebben volgehouden om de politiek van laag tot hoog, er op te wijzen dat men fout zat, nu is het echt doorgedrongen en worden er miljoenen uitgetrokken om de knelpunten op te lossen “
De Progressieve Partij ondersteunde ook in de raad de protesten en zag uitbreiding zo dicht op de bebouwde kom niet zitten. In de loop der tijd gesterkt door rapporten over fijnstof van o.m. de GGD. We stonden alleen in de raad. Toch hield het college vast aan de plannen: het was mogelijk volgens bestemmingsplan, regels enz. Of het ook wenselijk was, speelde nauwelijks een rol. Dus er kwam een vergunning. Gewijzigde economische omstandigheden en ook inzichten bij de initiatiefnemer vanwege de massale protesten zorgden ervoor dat  er alternatieven bedacht werden in de vorm van woningbouw. Op 23 juli 20219 neemt het College van Aalten de historische beslissing om het bestemmingsplan aldaar te wijzigen in woonbestemming “Landelijk gebied Vosterkamp”. . De agrariër in kwestie stopt met de bedrijfsactiviteiten aan de Kalverweidendijk per 1-1-2020 en sloopt de opstallen voor 1-7-2020. De buurt zal geen last van fijnstof en stankoverlast hebben. Protesten en gedegen zienswijzen hebben dus zeker zin.
 

Behoud historische gevel knopenfabriek Bredevoort.

27 juli 2019 - Historisch of cultureel erfgoed moeten nogal eens het onderspit delven als het gaat om korte-termijn winst van projectontwikkelaars of bedrijven. Met een beroep op “de vooruitgang” is veel belangwekkends gesloopt. Denk aan de langjarige moeizame strijd voor het behoud van het bedrijfsverzamelgebouw. Ternauwernood van de sloophamer gered. Dat lot van de slopershamer dreigde ook lang voor de knopenfabriek (DBW) in Bredevoort. Al in 2002 pleitte Gerrit Migchelbrink als toenmalig nieuw raadslid van (toen nog) Progressief Beraad voor de ontwikkeling van een bedrijventerreintje voor kleine bedrijven op het terrein van Autobedrijf ten Bruin. Mèt behoud van de historische gevel. De Progressieve Partij stond alleen. Iedereen wilde de boel daar plat gooien en wel 57 huizen neerzetten. Er werd zelfs een sloopvergunning afgegeven. Vele jaren later, 17 jaar om precies te zijn, neemt het College een besluit om ter plaatse de vestiging van een Spar Supermarkt mogelijk te maken met “behoud en herstel van de voormalige knopenfabriek”. Sterker nog. Met een positief advies om het pand tot historisch monument te bestemmen. Over sloop geen woord meer. 
 

De boog kan niet altijd gespannen staan

Dus de (steun)fractie hield zaterdag de "seizonesafsluiting" Eerst met de fractie in een heuse escaperoom. Shit, net 2 minuten te laat ontsnapt. Maar wel opgelost! (35% van de bezoekers lukt dat). Dat is een leuk spel! Het komt aan op scherp observeren, buiten de kaders denken, gekke en onmogelijke dingen proberen en soms ook logisch nadeneken in de lijn van het verhaal. Daarna met fractie, bestuur en volgers "weberen" (incl. vegetarische hap) bij Guido in de tuin. Mooie club mensen. We kunnen er altijd meer bij gebruiken. Ideetje?

Eerste zomerterrasavond bij Schiller

20 juli - Het belooft warm te worden deze avond. Prima gelegenheid om  vrijblijvend een biertje of  iets anders te drinken op het terras bij Schiller in Aalten. Je bent vanaf 20.30 uur welkom voor een drankje en een praatje. We hebben geen speciaal thema, maar willen wel even vooruitkijken naar het nieuwe politieke jaar. Welke onderwerpen vind je, moeten daar aan de orde komen.
Toegang en koffie of thee gratis, drankjes eigen rekening.
 

Pagina 9 van 146

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates