Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Meedenken: sleutelen aan de democratie

8 april- Is het huidige politieke systeem nog van deze tijd? Voelen inwoners zich gehoord en begrepen? Kun je de belangrijke beslissingen in een gemeente wel overlaten aan 21 vrijwilligers? 
Dat zijn vragen die aan de orde komen in de “meedenkavond” georganiseerd door de Progressieve Partij. In de raad wordt nagedacht over de vorm van vergaderen. Is dat wel genoeg?
Hoe wil jij vertegenwoordigd worden? Vind je het wel best zo en als je wat nodig hebt ga je naar een ambtenaar of een raadslid die wat voor je wil regelen? Of wil je meer invloed. We bespreken twee voorbeelden en vragen ons af of dit iets voor Aalten zou zijn. De Burgerbegroting is een  manier om wijk- en dorpsbewoners meer zeggenschap te geven over hun eigen omgeving. Oldebroek en Hoogeveen hebben goede voorbeelden. In Utrecht zijn ze bezig met “Stadsgesprekken”, door loting worden steeds grotere groepen uitgekozen om mee te besluiten over weerbarstige onderwerpen als windmolens. Is dat een vernieuwende vorm?
 
De meedenkavond “Sleutelen aan de democratie” vindt plaats op donderdag 13 april  om 20.00 uur in de voorkamer van café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.
 
De brochure ”Burgerbegroting, de eerste ervaringen in Nederland” is hier te downloaden op de site van de Progressieve Partij: www.progressieve-partij.nl
 

Soms is er reden voor een feestje... volgende acties nodig

8 april - In Doetinchem was een feestelijke bijeenkomst met mensen die als bloemenvouwer aan de slag zijn geweest. Er is overeenstemming bereikt en vrijdag hebben de voormalige werkers zonder loon een brief met daarin de compensatie vermeld, gekregen. Er waren toespraakjes, applausjes, foto’s, drankjes en hapjes. 
Het actiecomité werd zaterdagmiddag in het Doetinchemse café De Bank opgeheven. In totaal krijgen 305 mensen financiële compensatie voor de gewerkte uren. Die is 2300 euro netto voor elk gewerkt jaar. Het hoogste bedrag dat wordt uitgekeerd is 5500 euro. Ook de Belastingdienst is in de overeenkomst betrokken. De Progressieve Partij Aalten en de SP Oude IJsselstreek waren erbij.
 
De Progressieve Partij heeft veel ideeën. Met de volgende gaan we aan de slag:
-Wij willen een aantal “gesettelde” jonge gezinnen vragen  naar hun ervaringen met  huisvesting: wat is je wooncarriere, hoe moeilijk was dat, wat zijn de financële consequenties, wil je huren of kopen enz. Er zijn wat lijntjes uitgezet.
-We hebben contact met twee oud-journalisten om te bezien of we kunnen komen tot een “media-debat” voor de gemeente Aalten/regio Achterhoek: wat is nodig, wat zijn de kansen en bedreigingen
-We gaan met de “Ervaringsdeskundigen” van Estinea , en een fysiek en een viseel beperkte inwoner praten over het VN-verdrag en hoe we dat in Aalten kunnen vormgeven. Via deze weg zijn ook andere (partijen) belangstellenden uitgenodigd. Waarschijnlijk 3 mei.
-Nu de ronde langs de buurthuizen van de rekenkamercommissie achter de rug is, hebben wij voorgesteld de resultaten ook in een interactieve bijeenkomst met besturen/medewerkers te delen.
 
 

Geen goede vergunning voor mestsilo: vragen, vragen, vragen

8 april - Het werk van een fractie is ook vaak het stellen van vragen om verduidelijking. Het college heeft een aktieve informatieplicht, maar daar komt het niet altijd van. De Progressieve Partij is altijd zeer actief in vragen stellen. Immers wij willen de feiten naar boven brengen en ook doorgeven. 
-Via een raadsmededeling kregen we antwoorden via het College van de Provincie over de situatie rond het mestongeluk aan de Hoeninkdijk. Die laten niets aan duidelijkheid over. Er blijkt geen vergunning voor de mestsilo te zijn. Naar aanleiding van deze raadsmededeling heeft onze fractie voor de derde keer verduidelijking gevraagd, gewoon antwoorden op de vragen. Als je de gemeentelijke antwoorden op onze vragen leest, dan moet je tot de conclusie komen dat de antwoorden  geen antwoorden op de gestelde vragen zijn. Het college lijkt er om heen te draaien. Waarom is niet duidelijk
-Wij hebben vragen gesteld over het proces van informatie en inspraak vanuit Aalten richting Winterswijk waar het gaat over hun energievisie. Is het niet slimmer om hier een regionaal spoor van te maken in plaats van aparte lokale plannen en visies die niet gedeeld worden met buurgemeenten?
 
-Naar aanleiding van de berichten over mogelijke mestfraude in Brabant hebben wij vragen gesteld aan het Planbureau voor de Leefomgeving.  In hun antwoord geven zij aan dat PBL in dit onderzoek  een analyse van de CBS Mestboekhouding heeft toegevoegd. Uit die boekhouding blijkt al jaren dat in een aantal gebieden met intensieve veehouderij de wettelijke ruimte voor gebruik dierlijke mest voor meer dan 100% wordt benut. In de Achterhoek is de oorzaak niet nader onderzocht, maar is wel duidelijk dat ook hier de wettelijke ruimte voor meer dan 100% wordt benut. 
 

Wie gaat mee naar een Cross-over op 11 april: ideeën koppelen

1 april - Het enorme mestongeluk in ’t Klooster heeft ons weer met de neus op de feiten gedrukt. De grootschaligheid in de landbouw heeft negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu. De Rijksoverheid neemt een paar maatregelen. Er komt misschien een wet “veedichte gebieden”; de provincie heeft een Actieplan Weidevogels. Maar het is te weinig en te laat. 
We weten zeker dat er ook in Aalten boeren zijn die zich hier zorgen over maken. Graag zouden wij een actieplan samen met de sector.  Met bijv. akkerrandenprojecten, zonnedaken voor asbest, weidevogel- en agrarisch natuurbeheer op weg naar een natuurinclusieve landbvouw. Dan moet er nog iets gebeuren en wel aan de prijzen. Misschien kunnen we-net als in Noordholland een netwerk van streekproductenwinkels uitbreiden, net zo lang tot de supermarkten eerlijke prijzen aan boeren gaan betalen. Een nieuw soort Fair trade.
Op dinsdagavond 11 april organiseert de Provincie een “Cross-over”: Ondernemers, ontwerpers en andere partijen met een briljant idee, dat bijdraagt aan innovatie en transitie in de Gelderse land- en tuinbouwsector, komen hier samen.
Wie wil mee? We hebben al een paar opgaven. Ook uit de agrarische sector. We kunnen niet langer toezien dat de gezondheid van water, bodem, lucht, mens en dier aangetast wordt door grootschalige productiemethoden omdat de tussenhandel te veel verdient, de boeren op bijstandsniveau zitten en de consumenten geen eerlijke prijzen betalen. Doe je mee? Neem de stap en meld je bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inl.: https://www.gelderland.nl/Inspiratiebijeenkomst-cross-over-,-over-gezonde-en-duurzame-landbouw
 

Vijf avonden over gemeente- politiek in de Achterhoek

1 april - Op 3 mei 2017 start in de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Aalten de cursus Politiek Actief. Wilt u kennis maken met de lokale politiek en weten wat voor u de mogelijkheden zijn om hier invloed op uit te kunnen oefenen? Dan kunt u zich inschrijven voor deze cursus. De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Als u wilt weten hoe de democratische rechtsstaat functioneert en hoe u een actieve rol in de beïnvloeding van de lokale politiek kunt spelen, is deze cursus geschikt voor u.
Theorie afgewisseld met praktijk
Tijdens vijf avonden met verschillende thema’s wordt theorie afgewisseld met praktische opdrachten. Naast het vergroten van uw kennis over politiek in het algemeen en gemeentelijke politiek, versterkt u uw vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de gemeente. Ook komt u er achter op welke manier u politiek actief kunt worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoet u ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.
Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, die afwisselend plaatsvinden in de gemeentehuizen van Doetinchem, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre. De cursusavonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur en worden verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.
Daarnaast bezoekt u een raadsvergadering en krijgt u de kans om (kort) stage te lopen bij een politieke partij in de gemeente Aalten.
Aanmelden voor 21 april bij de griffie in Aalten. Zie ook www.aalten.nl
 
De Progressieve Partij organiseerde in de maanden oktober en november van vorig jaar ook een leergang gemeentepolitiek. Daar deden in totaal wel 30 mensen aan  mee. Mocht u geen tijd hebben, dan kunt u bij ons secretariaat ook het materiaal bestellen. Op deze site links-onder staat ook veel informatie hoe de gemeente werkt. Tijdens de open dagn van het gemeentehuis op 17 juni kunt u ook het e.e.a. te weten komen over de werking van de gemeenteraad. Althans dat heeft de Progressieve Partij aan het organisatiecomité voorgesteld.
 

Valse start voor energieneutrale Achterhoek in Winterswijk?

1 april - In Winterswijk is men bezig met een energievisie. Ook daar wil het gemeentebestuur op een gegeven moment energie-neutraal zijn. Daarom is er gekeken naar de mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente. Opvallend is dat de mogelijke plaatsen zich aan de randen van de gemeente bevinden. Zo ook in Miste/Corle en/of langs de Goordiek. Donderdag was er een hoorzitting over deze energievisie, maar die ging begrijpelijkerwijs vooral over de plaatsing van die windmolens. 
 
Er is een heleboel over te zeggen, maar wat vreemd is dat –voor zover bekend – de directe buren, zoals de gemeente Aalten niet op de hoogte is gesteld.  Als we in de Achterhoek echt willen samenwerken, dan zal toch dit soort informatie met de buurgemeente en liefst raad en allerlei andere belangenverenigingen gedeeld moeten worden. Duidelijkheid is hier gewenst. In elk geval  heeft de fractie maar vast wat vragen neergelegd bij het college:
 
1.Is de gemeente Aalten officieel op de hoogte gesteld van deze concept-energievisie en is de gemeente/college uitgenodigd voor de informatie-avond.(En aanwezig geweest?)
2.Is het college anderszins op de hoogte gebracht van de genoemde visie en het mogelijke zoekgebied voor windenergie.
3.Indien het College op de hoogte was van deze visie/uitnodiging voor de informatie-avond, is deze dan gedeeld met relevante partijen (buurtbelangen e.d). 
4.Indien het College niet (officieel) op de hoogte is/was van deze plannen en concept-visie, is het College het dan met ons eens dat dat eigenlijk wel had gemoeten in een regio die zegt te willen samenwerken ook op energiegebied?
5.Kan het College binnen de regio bevorderen dat dit soort ontwikkelingen in de Achterhoekse gemeenten altijd gedeeld worden met die Achterhoekse gemeenten.
6.Is het College bereid te bevorderen dat de energieneutraliteit c.q. de klimaatneutraliteit een Achterhoekse collectieve verantwoordelijkheid is en  niet die van alleen individuele gemeenten, wat impliceert dat op dit dossier intensief wordt samengewerkt?
 
De Progressieve Partij is een echt groene partij. Maatregelen tegen klimaatverandering zijn bijzonder hard nodig. Winterswijk heeft een uitstekende  duurzaamheidsnota gemaakt. Onder deze link is veel te lezen. https://www.winterswijk.nl/Inwoners_website/Duurzame_energie/Documenten_en_presentaties_Energievisie_Winterswijk
De lasten van klimaatverandering moeten samen gedragen worden. Daarom pleiten wij voor Achterhoekse samenwerking; ook op het gebied van plaatsing van zonnepanelen en windmolens.
 

Nieuwe wensen voor de komende jaren (v.a. 2018)

25 maart - De fractie van de Progressieve Partij heeft  nieuwe ideeen en wensen ingeleverd voor de begroting 2018: Ben je het er mee eens? Lees je even mee?
1.Uitbreiding griffie (0,5 fte; € 50.000 per jaar:  In 2018 willen we naar een dualisme 2.0 systeem. Dat betekent veel wijzigingen in de vergaderorde, veel experimenten, veel beroep op de griffie om ondersteuning en vernieuwing. Ook de nieuwe raad zal meer tijd en aandacht vragen. We willen graag dat de nieuwe raad uitgebreid getraind wordt in bijv. debattechnieken, efficient tijdgebruik. 
2.Fonds asbestverwijdering kleine projecten. (€  200.000 per jaar tot 2024): “Wie een dak met asbest heeft, kan maar beter niet wachten met het aanpakken daarvan". Dat zegt gedeputeerde Bea Schouten. ‘Asbestdaken worden vanaf 2024 verboden. Saneerbedrijven gaan het druk krijgen, waardoor wachttijden kunnen gaan oplopen. De subsidiepot van de Rijksoverheid raakt langzaam leeg en eigenaren moeten er rekening mee houden dat de prijzen kunnen gaan stijgen. Vanwege de teruglopende subsidiepotten, de onduidelijkheid hierover en het gevaar van ilegale ruiming van kleinere projecten (vallen buiten subsidie, controle) stellen wij voor om in elk geval een bedrag te reserveren voor kleine projecten asbestsanering.
3.Duurzaamheidslening. (€ 200.000 (revolving fund): De vergroening en verduurzaming van ons  woningbezit heeft topprioriteit. Het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” of “pot leeg, volgend jaar terugkomen”stimuleert niet. Wij willen dat geen enkel initiatief voor vergroening of verduurzaming opgehouden wordt door gebrek aan fianciering. In principe zijn wij niet voor subsdiering, maar wel voor makkelijk toegankelijke leningen.
4.Energiescan ( €  100.000 per jeaar, 3 jaar): Wij willen een postieversterking van het Energieplein. Huishoudens en bedrijven kunnen een energiescan aanvragen. Deze kost max. € 1000,-- voor (kleine) bedrijven. De gemeente gaat hierin subsdiëren. 
5.Onderzoek en ondersteuning zorgcooperatie/stichting huishoudelijke hulp ( €  100.000,-- eenmalig)
Per 1-1-2018 wordt de huishoudelijke hulp opnieuw aanbesteed. Wij willen in het kader van de zorgvernieuwing stimuleren dat er een cooperatie of stichting komt die huishoudelijke hulp en deels aanpalende werkzaamheden  (kousen aantrekken, doktersbezoek, maaltijdassistentie)  voor fatsoenlijke lonen/prijzen gaat aanbieden. 
6.Toegankelijkheidsplan gehandicapten:  ( € 100.000,-- per jaar, 5 jaar). Het VN-verdrag gehandicapten draagt gemeenten/overheden op te streven naar een inclusieve samenleving. Dat betekent investeren in toegankelijkheid. Wij willen de knelpunten in de toegankelijkheid in openbare maar ook particuliere gebouwen verbeteren door een regeling te ontwerpen die eigenaren stimuleert de toegankelijkheid te bevorderen.
7.Instellen sloopfonds ( € 200.000 jaarlijks structureel):  Wij willen graag een sloopfonds en minimaal opruimen van een verpauperd pand per jaar. Dit moet gelijk oplopen met een sloopmogelijkheid zoals opgenomen in het welstandbeleid à la Bronkchorst
 

Pagina 9 van 107

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates