Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Volop duurzame bouwactiviteiten in Dinxperlo

18 april - Na positieve reacties vorige keer over het artikel over bouwactiviteiten in het dorp Aalten ben ik ook maar eens in Dinxperlo gaan kijken. Onderweg door De Heurne viel me al gelijk op dat rijksmonument De Welsker aan de Spekkendijk gerenoveerd wordt. Na vele jaren van leegstand is deze prachtige boerderij een aantal jaren geleden eindelijk verkocht en wordt het nu behouden voor de toekomst.
Het U-vormige boerderijcomplex bestaat uit een voorhuis met achterhuis, een varkensschuur met langsdeel, een veeschuur en een veldschuur. De boerderij is al sinds de middeleeuwen belangrijk geweest voor de geschiedenis van de streek. Het is een historische plek met een authentieke uitstraling. Het complex heeft daarom, m.u.v. de veldschuur, de status van rijksmonument. Bron: Funda. 
 
Nieuwstraat Dinxperlo
De Woonplaats is samen met Fijn Wonen bezig met het voorbereiden van de bouw van 14 eengezinswoningen op het terrein voor het gebouw de Molenhof / De Wieken in Dinxperlo.
In het voorjaar is de start van de bouw van de woningen en de oplevering wordt verwacht in het najaar van 2021. 
De veertien woningen worden in drie blokken van vijf, vijf en vier woningen gebouwd. Hiervan krijgen negen woningen twee slaapkamers en hebben een oppervlakte van 84m2. Vijf woningen krijgen drie slaapkamers en een zolder en hebben een oppervlakte van 109 m2. De slaapkamers en de badkamer bevinden zich op de verdieping. Er is een ruime badkamer en er zijn twee toiletten. De woningen worden verhuurd in het sociale segment met een netto huurprijs onder de € 752,33 per maand. Bron: De Woonplaats
 
SABA
 
Op het industrieterrein ook volop bouwactiviteiten. Lijm en kit producent SABA is aan de Anholtseweg volop bezig met volledige nieuwbouw van haar kantoren en productiehallen. Zie onderstaand artikel van hun web-site.
Centraal thema in het ontwerp is duurzaamheid. SABA zit nu verspreid over twee locaties: Weversstraat en Meniststraat. Door de nieuwbouw wordt één centrale plek gecreëerd waar alle functies van SABA weer bij elkaar worden gebracht onder één dak. In feite wordt de nieuwbouw gepleegd direct aanpalend aan de in 2013 nieuw gebouwde kitfabriek. Gebouwd met het oog op verdere groei, maar met zo min mogelijk negatieve belasting voor mens en milieu. Het kantoorgebouw is energieneutraal en voorzien van een sedum dak. Zonnepanelen voorzien in een groot gedeelte van de energiebehoefte van zowel het kantoor als de fabriek. De productiegebouwen worden volgens de laatste stand der techniek gebouwd en ingericht en er zal fors geïnvesteerd worden in nieuwe machines en installaties.
 
Op de benedenverdieping van het kantoorgebouw wordt duidelijk gemaakt waar het bij SABA sterk om draait: innovatie en ontwikkeling. Op een markante plek zullen de laboratoria duidelijk zichtbaar zijn en er wordt veel ruimte gereserveerd voor klanten en relaties in het SABA Experience Center. Er zal een open werkcafé worden gerealiseerd waar medewerkers en klanten in één ruimte ervaringen kunnen delen. De buitenzijde van het kantoorgebouw heeft een organische vorm en er wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Licht en ruimtelijkheid voeren de boventoon.
 
Een duurzaam pand, voorzien van de modernste technieken en klaar voor de toekomst.
Mooi!
Gerrit Migchelbrink

Duurzame energie: "Op de man of op de bal?"

18 april - De informatiebijeenkomst die PP voor zichzelf hield over windenergie met dhr. van Bussel, en waarvan een verslagje in de Aalten Vooruit/De Band verscheen, leidde tot een ingezonden stuk  namens Platform Zon en Win, waarin de betrouwbaarheid van de inleider in twijfel getrokken werd. De professor zelf reageerde hier weer op met een luchtig ingezonden stukk waar de criticasters vriendelijk terecht gewezen werden. Zie voor de artikelen:
 
De reactie van het Platform Zon en Wind volgt een bekend patroon. Het verhaal in de Aalten Vooruit over van Bussel bij PP wordt geframed als ‘gebakken lucht’ omdat de windprofessor een voorstander van windenergie zou zijn. Nu kan het nooit kwaad om bij een bewering even te checken waar die vandaan komt.  Om vervolgens met meer of minder kritische blik je oordeel te vellen over die betreffende bewering. Helaas blijft het Platform steken bij een voorbarig - en nogal neerbuigend en onjuist – oordeel over dhr van Bussel en gaan ze niet inhoudelijk in op de beweringen in het persbericht (zouden die soms kloppen?). Spelen op de man en niet op de bal.
 
Wat als iedereen de Platform- benadering nu zou toepassen? Bijvoorbeeld op het Platform Zon en Wind zelf? Dit Platform is een verklaard tegenstander van windmolens. Betekent dat dan automatisch dat de beweringen van het platform niet te vertrouwen of ‘gebakken lucht’ zijn?
 
Wij vinden niet dat het zo moet gaan.
 
Waar het om gaat is dit: wij moeten als politieke partij – net als andere partijen – belangrijke beslissingen nemen over de energietransitie in onze gemeente en regio. Beslissingen die onze burgers raken en die effect hebben op gemeenschappen elders en in de toekomst. Het is onze plicht om ons goed te (laten) informeren. Dat doet Progressieve Partij. Zie in deze Progressief Nieuws oa het artikel over vogels en diverse artikelen in vorige uitgaven. We luisteren naar voor- en tegenstanders. Niet vanwege hun mening, maar vanwege hun argumenten. Omdat feiten de grondslag moeten vormen van oordelen en van besluiten.
Spelen op de bal dus.
 

Ondersteuning voor ondernemers bij doorstart of herori├źntatie

10 april - Zelfstandig ondernemers uit gemeente Aalten die door de coronacrisis geen betaald werk hebben, krijgen ondersteuning bij een doorstart of heroriëntatie op de arbeidsmarkt. De Aaltense uitdaging, IKAD (Industriekring Aalten en Dinxperlo), Seesing Flex, Maqqieen Laborijn zetten zich hier in een gezamenlijk project voor in.
 
Op initiatief van wethouder Joop Wikkerink van gemeente Aalten zijn de organisaties samengebracht. Naast oriëntatie op de arbeidsmarkt bieden de organisaties ondersteuning bij bijvoorbeeld een doorstart of beëindiging van een eigen bedrijf en schulden.
 
Sterk netwerk
Roy Bakker, specialist Bbz (Besluit Bijstand Zelfstandigen) vertelt over de behoeften van ondernemers:
“Het beeld dat wij hadden van zelfstandig ondernemers is het afgelopen jaar bevestigd; zelfstandigen in de Achterhoek hebben over het algemeen een sterk netwerk dat men ook benut voor opdrachten/werk. Een voorbeeld is de evenementenbranche. Deze ondernemers hebben veelal vervangende opdrachten kunnen vinden. Zodra het kan wil men bij voorkeur terug naar het beroep of bedrijf dat men voor corona uitoefende. Wij zien dan ook vooral vraag naar ondersteuningsmogelijkheden binnen het eigen bedrijf, zoals hulp bij een doorstart en hulp bij schulden.”
 
 
Joop Wikkerink: 
“Op dit moment is het aantal ondernemers dat hulp vraagt bij een doorstart of heroriëntatie nog beperkt. Hier zie je toch dat men lang wacht met vragen om hulp. Niet nodig! Want dit is nu juist zo’n oplossing die voor iedereen kan werken, dus óók als je alleen tijdelijk een andere inkomstenbron zoekt. De betrokken organisaties zetten zich daar graag voor in."
 

Toekomst van wonen, zorg en ouderen

10 april - Een heel kort interview op radio Aladna AFM. Dat vond plaats naar aanleiding van de eerste sleuteloverdracht van een woning in het project Kattenberg-nieuwe stijl. Dat gaf mij de gelegenheid om alle projecten en richtingen waar we mee bezig zijn rond het gezond oud worden in de gemeente met een relatie met wonen nog eens even uit de doeken te doen.  De cijfers van de toekomstverkenningen van het ministerie geven aan dat bij ongewijzigd beleid we  over zo’n 25 jaar een verdubbeling van het aantal mensen met enige vorm van dementie hebben.  Het aantal ouderen stijgt, mensen leven langer en gezonder, maar doen wel in de laatste jaren van hun leven een toenemend beroep op zorg. Daar kun je niet  blind en doof voor zijn. Dus ik ben ook scherp op allerlei ontwikkelingen die inspelen op deze ontwikkelingen. Niks doen is geen optie. Drie zaken waar ik mee bezig ben:
 
-uiteraard is een groot deel van ons participatietraject gericht op de vraag wat goede zorg en ondersteuning is, ook voor de ouder worden de inwoners. Wat we graag willen horen van de mensen zèlf waar zij behoefte aan denken te hebben, hoe zij zich kunnen en willen voorbereiden op een andere levensfase en hoe wij mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ondersteunen. Dat zal overigens een maatschappelijke discussie zijn die doorgaat.  In de regio Achterhoek zijn we ook met een aantal grote bewegingen in die richting bezig. Eén er van is het preventieakkoord en Achterhoek Gezond (het kavelmodel); dat een andere manier van organisatie  en financiering van de zorg beoogt. Meer werken van uit positieve gezondheid en gedrag dan vanuit ziekte en behandeling. Daar is brede overeenstemming over, maar de structuren zitten nog erg in de weg. Uiterste consequentie is dat eer minder behandelingen (omzet!) in ziekenhuizen plaatsvinden.
 
-een project dichterbij huis is die Kattenberg nieuwe stijl. Ook erg in gang gezet van uit de afd. wonen met als bestuurlijk verantwoordelijke Ted Kok. Maar ook de Regio, Stichting Marga Klompé en de Woonplaats stoppen hier energie en geld in. Het idee is dat mensen die nog niet onder de wet langdurige zorg vallen (24 uur verzorging/toezicht), maar waarvan  vanwege een beginnende vorm van dementie de verwachting is dat die fase er wel een keer aankomt, bij elkaar kunnen blijven wonen. Vandaar dat de afspraak met de Woonplaats gemaakt is dat vrijkomende appartementen in de Kattenberg aangepast, verbouwd en geschikt gemaakt worden voor deze doelgroep en dat deze dus (ook buiten het normale lotingssysteem)  aan de genoemde doelgroep verhuurd worden. Dat brengt enorm complexe (financiering)vraagstukken met zich mee, voor de partners maar ook voor de bewoners. Vandaar dat er een wooncoach is aangesteld die mensen helpt bij het nadenken over deze keuzes.  Het is heel lastig voor mensen om hierover al na te denken. “je levert toch een stukje in”.  Met hulp van de wooncoach kan een verantwoorde keuze gemaakt worden. Maar  hier is het ook zo enorm belangrijk dat onze inwoners tijdig beginnen na te denken over hun wooncarrière.
 
-Een  derde –ook lokale- ontwikkeling is de wens om te komen tot een zgn. “krasse-knarren-hof”:  een soort hofje waar mensen wonen die niet alleen maar individueel wonen, maar ook elkaar helpen bij de dagelijkse klusjes of wensen die een ieder zo heeft. Heel mooi zou zijn –vind ik- als je ook een stel starters, jongeren in zo’n complex zou kunnen huisvesten die een wat lagere huur betalen, maar daar als tegenprestatie een goed afgebakend vrijwilligerswerk tegenover zetten. Er is  een informatieavond gepland op 20 april, waar ook een architect meedoet aan een soort ontwerp atelier.  Dus ik hoop dat alle mensen die ook op zoek zijn naar nieuwe vormen van samen leven en naoberschap op die avond zullen aanhaken.
In de gemeentelijke advertentie in de Band en Aalten Vooruit heeft onderstaand artikel gestaan, u kunt zich nog tot 15 april opgeven.
(Joop Wikkerink)
 

Professor Gerard van Bussel praat PP bij over windmolens.

4 april - Momenteel is er heel veel discussie over windmolens. Leveren ze wel genoeg op? Kunnen ze niet beter op zee geplaatst worden? En hoe zit het met geluid en gevaar voor vogels en vleermuizen? Kan lokaal eigendom ervoor zorgen dat de opbrengst de eigen gemeenschap ten goede komt? De gemeente Aalten moet dit jaar een aantal belangrijke besluiten nemen over de lokale energietransitie. Bovenstaande vragen komen daarbij zeker aan de orde. 
 
Om goed voorbereid het politieke debat in te gaan en goed onderbouwd de beste besluiten te kunnen nemen laat Progressieve Partij Aalten zich gedegen informeren. Vorig jaar zijn de raadsleden Bert Weevers en Esther Diepenbroek als eerste partij in gesprek gegaan met het Platform Zon en Wind uit Barlo. Zij wilden zich informeren over de zorgen die daar leven.  Afgelopen woensdag was emeritus-hoogleraar Gerard van Bussel van de TU Delft aanwezig bij de maandelijkse meedenkavond van de partij. 
 
Prof. dr. Gerard van Bussel studeerde toegepaste wiskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en promoveerde aan de TU Delft op een onderzoek naar de aerodynamica van windturbine rotoren. Hij was leerstoelhouder windenergie in de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft tot januari 2020. Hij deed onderzoek aan windturbine rotoren, onderhoud en bedrijfsvoering van offshore windparken, nieuwe concepten en aan de toepassing van windenergie in de gebouwde omgeving. 
 
Naast zijn onderwijstaken op de faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek was hij ook actief in het duurzame energie-onderwijs in het kader van het 3TU samenwerkingsverband, en in de EWEM Europese Wind Energy Master. Hij is een van de docenten in het programma Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak van de Business School van de Universiteit van Groningen.
 
Hij is erelid van de EAWE (Europese Wind Energie Academie) en algemeen bestuurslid van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie).
 
Kortom, Van Bussel kan beschouwd worden als dé wind-expert van Nederland en PP was bijzonder blij dat hij zijn uitgebreide kennis wilde delen. PP-leden konden vrijuit allerlei vragen stellen. 
 
Enkele weetjes: hoe hoger de molen, hoe meer wind en dus hoe meer opbrengst. Zo kan 50 meter hoger tot twee keer zoveel energieproductie leiden. En: op grotere hoogte is de windsnelheid in de Achterhoek zelfs hoger dan in delen van Noord en Zuid- Holland. 
 
Over gevaar van windmolens voor vogels had van Bussel een bijzondere eigen ervaring: tijdens zijn promotieonderzoek zag hij een torenvalk vaak bovenop de kop van een windturbine zitten. Vanwege het goede uitzicht natuurlijk. En die vogel wist precies vanuit welke kant hij de molen kon aanvliegen en verlaten. Onderzoek wijst uit dat windmolens onder standvogels slechts enkele slachtoffers per jaar maken. Bij trekvogels kan dat wel anders liggen. Soms zijn deze na een lange tocht zo vermoeid dat ze de wieken niet op tijd bemerken of kunnen ontwijken. Gelukkig zijn moderne molens bijzonder goed regelbaar: een molen in een trekvogel-traject kan zeer snel worden stilgezet bij naderende vogels. En dat hoeft maar voor enkele minuten te gebeuren waardoor het stilstandsverlies vrijwel nihil is.     
 
Van Bussel ziet mooie innovatie mogelijkheden voor de Achterhoek. De kennis die hier in de ‘Smart Industry’ aanwezig is zou prima benut kunnen worden om duurzame opwek, opslag en slimme koppeling tussen vraag en aanbod te integreren tot een modern regionaal energiesysteem. Een systeem waarbij een groot deel van de duurzame stroomproductie ook daadwerkelijk in de Achterhoek kan blijven. En waarbij het niet nodig is om veel geld te steken in extra hoogspanningsleidingen en grote transformator stations. PP fractievoorzitter Guido Uland ziet hier kansen voor de Regio Achterhoek. Hij pleit ervoor om ook de Achterhoekraad bij de duurzame energiediscussie te betrekken. Door dit gemeenschappelijk aan te pakken, met burgerparticipatie en bijdragen aan een omgevingsfonds, kan iedereen in de Achterhoek profiteren.

Veel bouwactiviteiten in kern Aalten; Dinxperlo komt eraan!

4 april - Ondanks de Covid 19 crisis gaan veel werkzaamheden gewoon door. Bij een rondgang door het dorp Aalten viel me een aantal zaken op. 
Als eerste de vernieuwing in de Prinsenstraat. Daar is sinds eind vorig jaar al veel activiteit. Eerst zijn een aantal nutsvoorzieningen vernieuwd. Daarna ging het riool eruit en zijn nieuwe rioleringen en infiltratiekratten geplaatst. Het hemelwater van de huizen wordt nu in de grond geïnfiltreerd onder de straat. Nieuwe bestrating, van gevel tot gevel werd aangelegd, waardoor de straat nu veel ruimer lijkt. Binnenkort worden de laatste werkzaamheden afgerond en groen ingepland en is dorp Aalten weer een mooie straat rijker.
 
Ook in de Admiraal de Ruyterstraat zijn de werkzaamheden begonnen is een deel van de riolering vervangen. Ook hier wordt hemelwater geïnfiltreerd onder de straat. Bijzonder hier is dat er een nieuw soort asfalt wordt gebruikt voor de fietsstroken in de straat. Grasfalt. Op de site van de gemeente staat beschreven wat het is.
Grasfalt is net zo sterk als 'gewoon' asfalt, maar de productie is een stuk milieuvriendelijker. In gewoon asfalt zit bitumen als lijmmiddel en deze bitumen wordt uit olie, een fossiele grondstof, gemaakt. In Grasfalt is tot 50% van deze bitumen vervangen door lignine. Lignine komt van nature in alle bomen en planten voor. Het wordt voor Grasfalt gewonnen uit Olifantsgras, omdat dat snel groeit en ook op alle grondsoorten verbouwd kan worden. Het neemt vier keer meer CO2 op dan bomen. Daarnaast kan Grasfalt op een veel lagere temperatuur verwerkt worden. Voor een ton Grasfalt wordt 2 m³ minder gas gebruikt en dat scheelt dus ook CO2 uitstoot.  Bron: gemeente Aalten.
 
Verder is het bijzonder dat dit deel van de zogenaamde “binnenring” wordt ingericht als 30km zone, evenals een deel de Dijkstraat, die ook aangepakt gaat worden komend jaar. Dit is best revolutionair. Wij als Progressieve Partij hebben altijd al gepleit voor een éénduidig snelheidsregime in het hele dorp, overal 30 km. Maar een meerderheid in de raad wilde daar nooit aan. Eindelijk zien ook anderen in dat voor de veiligheid 30 km hard genoeg is. Nu nog de rest van het dorp zo inrichten.
 
Voor het terrein van caravanhandel Vaanholt aan de Varsseveldsestraatweg is jaren geleden al een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Er zouden 14 woningen kunnen komen. Door allerlei ontwikkelingen is het er nog nooit van gekomen. Bij de laatste Woonvisie stond het plan op rood, dat wil zeggen dat het plan niet voldeed aan de richting die de raad op wil gaan qua woningbouw. Kleinere en betaalbare woningen voor starters en jongeren. Na aanpassing van het plan worden er nu 8 woningen gebouwd en de naastliggende jaren 30 woning opgeknapt. Tevens wordt de grond gesaneerd, vroeger stond daar garage Veerbeek. Een goede ontwikkeling en een verfraaiing voor de entree van het dorp.
 
Een eindje verderop is de eerste woning bijna klaar op terrein Hoge Veld. Na de sloop van het oude “bejaardencentrum” bleef het lang stil daar. Ook hier veel vooroverleg over de invulling. Dit is een plan in het duurdere segment, met vraagprijzen tussen de €300.000,- en de €700.000,-. Volgens de oude woonvisie was daar ook vraag naar, maar ik denk dat veel Aaltenaren liever ook hier woningbouw hadden gezien in het goedkopere segment of sociale woningbouw. Het zal nog wel een poosje duren voordat alle 18 kavels daar zijn verkocht. En dan zal er nog een beloofd trapveldje moeten worden aangelegd. We wachten het af.
 
Gerrit Migchelbrink

Drukke digitale raadsperiode afgelopen tijd

4 april -  De raadsleden moesten behoorlijk aan de bak in de afgelopen weken. Hieronder een overzichtje. Op 23 maart was er de besluitvormende vergadering. Er stonden voor ons geen bijzonder spannende zaken op de agenda. In de Aalten Vooruit is een kort verslag te lezen en voor de geïnteresseerden is altijd de gehele raadsvergadering terug te bekijken via de gemeentesite . 
-------------------------------
 
De werkgroep werkwijze kwam op maandagavond 29 maart bij elkaar om de concept RVO (Reglement van Orde) verder te bespreken. Het nieuwe BOB-systeem (beeldvorming – oordeelvorming – besluitvorming) waartoe de raad heeft besloten moet immers zijn beslag krijgen in een nieuw formeel RVO. Onze griffier Marcel Firing heeft hier een stevige klus aan gehad en er ligt nu een mooi nieuw concept RVO incl. een duidelijk toelichting. Nog even de laatste puntjes op de i en dan kan het in de raad van mei of juni in de raad behandeld worden. 
--------------------------------
 
Verder stond de afgelopen periode vooral in het teken van de energietransitie. Zowel vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) als vanuit de gemeente werden er diverse digitale inspraak- en informatiebijeenkomsten belegd (ook in voorgaande maanden zijn er bijeenkomsten geweest; deze zijn hieronder niet opgenomen): 
•16 maart RES: Online atelier voor stakeholders over de verdiepingsslag voor het opwekken van de duurzame energie (15:00 en 19:30);
•23 maart RES: Online dialoogsessie voor inwoners over de verdiepingsslag voor het opwekken van de duurzame energie (19:30); 
•24 maart RES: Bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers over de verdiepingsslag voor opwekken van duurzame energie (19:30);
•25 maart RES: Bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers over de verdiepingsslag van opwekken van duurzame energie (19:30);
•30 maart RES/gemeente: informatiebijeenkomst over de stand van zaken m.b.t. de RES voor Aaltense gemeenteraadsleden en fractievolgers;
 
In Aalten ligt nu het Uitnodigingskader Zon en Wind ter inspraak. In dat kader zijn er op 22 en 31 maart in totaal drie informatiebijeenkomsten belegd voor bewoners. Men kan t/m 13 april nog zienswijzen indienen over dit Uitnodigingskader. Na verwerking van deze zienswijzen komt het wsch. in de raad van juli ter besluitvorming. 
 
En wij als PP hebben afgelopen woensdag 31 maart windprofessor Gerard van Bussel op bezoek gehad. Hieronder een verslag. 
 

Pagina 8 van 170

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates