Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Inclusieve samenleving in Oude IJsselstreek

5 november -  Maandag organiseerde de gemeente Oude IJsselstreek een avond over de inclusieve samenleving. Vanuit de Progressieve Partij  waren we aanwezig. Rob Boerendonk maakte  een verslagje.
Er waren ca 55 mensen aanwezig, de avond werd zeer goed en professioneel geleid door Marlies Leupen. Namens de gemeente waren aanwezig Peter van de Wardt (wethouder) en burgemeester Otwin van Dijk. Er was ook een aantal ervaringsdeskundigen uitgenodigd: allemaal mensen met een beperking.
Carla Messing had een dwangneurose en een zeer aangrijpend verhaal, Marcel Schamp werkt bij een installatie bedrijf met aanpassingen op de werkvloer zodat hij goed kan functioneren.Twee jonge dames van het Team Samen Sterk van Estinea:  Joy van de Stel, bij haar geboorte heeft ze door zuurstofgebrek een lichamelijke beperking en zit  in een rolstoel maar woont zelfstandig . Ze heeft een boek geschreven en is nu fractievertegenwoordiger voor de PvdA in Arnhem en wil volgend jaar in de raad.
Uit alle verhalen komt naar voren dat mits er een goede samenwerking is, veel mensen met een beperking een goede rol kunnen vervullen in de maatschappij . Er waren ook veel klachten over de rol van de gemeente (Oude IJsselstreek) b.v. aanvragen voor voorzieningen in de woning en de contacten met Media point en het UWV. Alle klachten zijn genoteerd en de wethouder Peter van de Wardt gaat hiermee aan de slag, en er komt een vervolgavond. 
 

Nieuwe ideeën voor een “uitgeregeerd” college

30 oktober – Volgens de Progresieve Partij lijkt het College van  B. en W. van Aalten een beetje uitgeregeerd. Er moet nodig gewerkt worden aan nieuwe ideeën samen met de raad. Dat is de teneur van de zgn. Algemene Beschouwingen die de progressieven dit weekend inleverden bij de raad.
 
Frisse ideeën.
Zo wil de PP een “werkatelier” over innovatieve ideeën op het gebied van “tijdelijke” woonoplossingen. Zelf werkt de partij aan tekeningen voor woningen in commerciële gebouwen, hofjes en tiny houses. De huidige stoplicht-discussie gaat te veel over houden wat je hebt en gevestigde belangen. “Maak gebruik van de kracht in de samenleving: we hebben prijswinnende architecten en bijna gepromoveerde planologen”. “Schakel ze in”!
Aan het eind van de raadsperiode wil de Progressieve Partij een raadsexcursie langs aansprekende duurzame projecten om zich voor te bereiden op de energietransitie. Het college kan het MKB stimuleren en controleren tot het doen van energiebesparende maatregelen. Ook wil ze dat de raad meer en positiever inzet op de regionale samenwerking: voorop lopen in plaats van op de rem trappen. De Achterhoek is een sterk merk.  
PP komt met een idee van een goed functionerend en gevuld aanspreekpunt voor vrijwilligers en verenigingen. In gesprekken met de buurtcentra bleek dat er behoefte is aan meer communicatie. Ze vraagt ook een enthousiastere inzet van het college bij o.a. sociaal ondernemerschap, invloed op het beroepsonderwijs, werking van de arbeidsmarkt en stages. 
 
Kritiek
De Progressieve Partij is uiterst teleurgesteld over de duurzaamheidsparagraaf in de begroting: “Het kent zelfs geen eigen kopje of speerpunt.” ”Aalten staat volkomen stil in het aanjagen van duurzame ideeën”. Ook het afvalbeleid, een ander onderdeel in de portefeuille van wethouder Nijland, krijgt niet de schoonheidsprijs. “Het plotselinge stoppen van het ophalen van grof vuil, de voorlichting en invoering, zijn allerbelabberdst geregeld. De raad werd volledig buitenspel gezet.” 
Wil je  de -prachtig geillustreerde- algemene beschouwingen van de fractie van de Progressieve Partij lezen? Klik dan hier.
 

Progressieve Partij en LTO: geen gekke combinatie

28 oktober - Het bestuur van de LTO (georganiseerde landbouw) trekt langs alle politieke partijen. Wij hadden hen ook al eens gevraagd gesprekken te voeren. Daarom was de Progressieve Partij  donderdag als eerste aan de beurt. Men heeft een soort wensenlijstje opgesteld. We hebben  uitleg gegeven hoe wij de werking zien van het bestemingsplan en de Raad van State. Wij hebben aangegeven de gezinsbedrijven bijzonder belangrijk te vinden voor de voedselproductie, de energieopwekking  en  de aanleg en het onderhoud van natuur en landschap. Onze vraag was dan ook: Hoe wil de LTO dat de lokale politiek helpt bij de verduurzaming van de landbouwsector. Wij zullen een ideeën- en vragenljstjes uitwisselen, we gaan op bezoek bij enkele bedrijven en wij vragen LTO eens eerlijk te kijken naar de in de raad ingenomen standpunten en stemmingen. Dan zal blijken dat de Progressieve Partij  misschien wel meer dan anderen heeft ingezet op een gezonde landbouwsector. Dat betekent niet groot, groter, grootst. Maar grenzen aan de groei. Wij snappen ook dat de landbouwsector (die natuurljk onnoemelijk breed is) soms de (landelijke) overheid als niet erg betrouwbaar ziet. Ook de landbouwsector houdt zich vaak niet aan afspraken. Van die tegenstelling moeten we weg. Ook moeten we weg van het elkaar voor de rechtbank bestrijden. In plaats daarvan moeten we richting natuurinclusieve landbouw. Innovatie (bijv. in mestverwerking) kan daarbij helpen.
 

Waarom landelijke richtlijnen wel voor de één, niet voor de ander?

28 oktober - De begroting 2018 wordt op 7 november in de raad behandeld. Als aanloop daarnaar toe werd dinsdag een RondeTafelgesprek gehouden. Daar konden raadsleden en geïnteresseerde burgers vragen stellen over de vele pagina’s papier die de begroting heet. Vertegenwoordigers van alle muziekverenigingen waren op deze bijeenkomst afgekomen om hun zegsman te horen pleiten voor een hogere bijdrage aan subsidie. Hij rekende voor dat de jaarlijks aan te vragen  bijdrage uit het zgn. instrumentenfonds niet toereikend  is voor vervanging en onderhoud van de instrumenten. Ook de jaarlijkse waarderingssubsidie is maar een fractie van alle kosten. De contributie is fors verhoogd en tot overmaat van ramp hebben enkele verenigingen ook de inkomsten van het oud-papier ophalen verloren. Vanuit de Progressieve Partij hebben wij naar voren gebracht dat er duidelijke landelijke richtlijnen zijn voor gemeentelijke susbidies aan muziekverenigingen. Het moet eerst maar eens duidelijk worden waarom het college deze niet volgt.   De muziekverenigingen zouden dat graag willen. Wethouder Rijks heeft toegezegd met zijn ambtenaren uit te rekenen wat het volgen van de landelijke richtlijnen precies betekent. Bij navraag blijkt dat de landelijke club KNMO op 23 juni de landelijke richtlijnen naar College en raad gestuurd heeft. Echter die brief met richtlijnen is niet bij de Raad terecht gekomen. Een interessante vraag is: waarom worden er bijv. bij sport wel allerlei landelijke richtlijnen gevolgd en bij muziek niet? 
 
foto: gezamenlijk concert van de muziekkorpsen in de "aardappelschuur" in IJzerlo
 
 

Nacht van de nacht nu eindelijk ook in Aalten!!

20 oktober - De Natuur en Milieufederaties houden, samen met zo'n 300 andere organisaties, de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting.
De gemeente Aalten heeft besloten om deel te nemen aan de Nacht van de Nacht en doet op 28 oktober het licht uit in de buitenruimte van het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten, inclusief de parkeerplaats.
De gemeente Aalten en de Progressieve Partij roepent iedereen op ook hun steentje bij te dragen aan het initiatief door de lichten in bedrijf, gebouw of woning te doven. Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de lichtvervuiling in de nacht van 28 op 29 oktober zoveel mogelijk wordt teruggebracht.
 
Doe mee met wandeltocht!
Tijdens de Nacht van de Nacht worden door het hele land honderden activiteiten georganiseerd, waarbij deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren. De Stichting Natuur en Milieu Aalten organiseert een avondwandeling, waarbij deelnemers kunnen luisteren naar de verrassende geluiden van het nachtelijke leven. Tijdstip: 19.30-21.00 uur. Vertrek vanaf Grevinkweg 2, Aalten
Op de website nachtvandenacht.nl staat meer informatie over de avondwandeling en over tal van andere activiteiten die worden georganiseerd.
 

Verkeersknelpunten Dinxperlo best op te lossen

21 0ktober - Kortgeleden werd een auto bij de Jumbo aan de Heelweg zwaar beschadigd. Veel mensen hebben daar ook al krassen opgelopen of spiegels verloren. Tijdens een gesprek in Dinxperlo over verkeerszaken deze zomer is het idee geopperd om aan de Heelweg ter plekke van de Jumbo aan één kant parkeren toe te staan, zodat er meer ruimte is om te passeren. Dat scheelt wel een paar parkeerplekken, maar het veiligheidsgevoel gaat omhoog. Als de supermarkt verplaatst wordt, kan er weer aan twee kanten geparkeerd worden. De reactie van het college was erg formeel, niet gericht op oplossingen en  benadrukte vooral dat alles aan richtlijnen voldeed: 
“ Door de aanwezigheid van de supermarkt worden parkeerplaatsen langs de Heelweg goed benut. Bij een verplaatsing van de supermarkt ontstaat een andere parkeerbehoefte op de betreffende locatie. De parkeerbehoefte is zodanig dat het onttrekken van parkeervoorziening enkel meer knelpunten oplevert. Daarnaast voldoen de parkeerplaatsen aan de gestelde richtlijnen en is de rijbaan voldoende breed om elkaar te kunnen passeren". Heb jij ook ideeen om de verkeerssituatie in Dinxperlo veiliger te maken? Meld ze, dan gaan we er mee shoppen. 
 

Raden willen meer meepraten met Laborijn

20 oktober -  Laborijn (de organisatie die voor Aalten, Oude IJsselstreek en Doetinchem de participatiewet en de oude Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert) is een gemeenschappelijke regeling met een Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een directie. En waar kan nu de raad invloed uitoefenen op het beleid? Immers de raad heeft de uitvoering uit handen gegeven aan die organisatie en het Algemeen bestuur is daarin het hoogste orgaan. Dat bestaat uit wethouders die als collectief nergens verantwoording aan verschuldigd zijn, maar individueel wel aan hun raden. Daar zit het haakje voor invloed. De raad kan de wethouder in het bestuur “opdragen” bijvoorbeeld  te ageren tegen projecten zoals met behoud van uitkering bloemenvouwen. Maar die wethouder is één stem in het AB. Dus als de andere gemeenten voor zijn, staat de raad met lege handen. Unaniem vonden de aanwezige raadsleden uit de drie gemeenten donderdagavond dat daar iets aan moest veranderen. Dat zou kunnen door een gezamenlijke radencommissie te vormen die gelijkliuidende adviezen aan hun wethouders mee zal gaan geven. De griffies van de drie gemeenten gaan dit uitwerken. Als dat lukt dan kunnen de gemeenteraden dus  meepraten en meebepalen welke doelgroepen op de arbeidsmarkt voorrang krijgen, welke steun werkzoekenden krijgen en welke faciliteiten de werkgevers kunnen krijgen.ook als u vragen, ideeen, suggesties voor de basis van de arbeidsmarkt heeft en de positie van de mensen met een arbeidshandicap, kunt u bij ons terecht.
 

Pagina 8 van 118

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates