Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Niet te snel slopen dus!

23 augustus - In 2002 (!!) pleitte Gerrit Migchelbrink in zijn "maidenspeech"voor behoud van dit industrieel erfgoed. Toen nog tegen dovemansoren. Alle andere fracties wilden slopen. College had al sloopvergunning afgegeven. Woningbouw kwam in die jaren niet tot stand. Nu staat er dit: tegen de stroom in toch een mooi resultaat bereikt. Leerpuntje: niet te snel slopen. Behoud van erfgoed geeft ook ruimte voor andere functies.
 
Zie artikel in Aalten Vooruit van 21 augustus
Van knopen en auto's naar wonen en levensmiddelen (geschreven door Lydia ter Welle, die ook de foto's maakte)

Schriftelijke vragen aan het college over glyfosaat

23 augustus - In maart jl heeft de Centrale Grondkamer beslist dat overheden in pachtcontracten het gebruik van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen mogen verbieden. Meerdere provincies en gemeenten hebben vervolgens een dergelijk verbod tot beleid verheven. Zie oa  Binnenlandsbestuur. Oa op de site van de gemeente Losser is een heldere motivatie te vinden (zie bijlage).
 
Onze vragen:
1.Heeft de gemeente pachtcontracten voor landbouwgronden en overige gronden waar bestrijdingmiddelen zouden kunnen worden gebruikt??
oZo ja, om welke aard en hoeveelheid gaat het?
2.Overweegt u in deze en in nieuwe pachtcontracten een verbod tot het gebruik van glyfosaathoudende stoffen op te nemen?
oIndien nee;Welke gronden draagt u hiervoor aan?
oIndien ja: op welke termijn kunnen we dat verwachten?
3.Overweegt u het gebruik van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen te ontmoedigen bij andere grondeigenaren, loonwerkers, ed?
oIndien nee, waarom niet?
oIndien ja; op welke wijze gaat u dit doen?
We zien de beantwoording graag schriftelijk tegemoet.
 
Progressieve partij
Bert Weevers 
13 augustus 2020.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bijlage van de Website Losser:
 
Glyfosaat (o.a. Roundup) slecht voor de natuur
Gemeente Losser verbiedt gebruik van glyfosaat op eigen gronden
 
Het standpunt is duidelijk, vanaf 1 januari 2020 verbiedt de gemeente Losser het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat, zoals Roundup op de gronden die eigendom zijn van de gemeente Losser. Dit verbod geldt ook voor gronden die derden van de gemeente Losser pachten of huren. Glyfosaat leidt wereldwijd tot discussies over de mogelijke impact op het ontwikkelen van lymfeklierkanker. Daarnaast is de stof schadelijk voor de natuur. Belangrijkste argument om het middel niet te willen gebruiken is wel dat de gemeente Losser wil werken zonder dit soort chemische middelen.
Wethouder Jaimi van Essen: “Naast de discussies over of de stof glyfosaat het risico op kanker vergroot, weten we zeker dat deze stof een negatieve invloed heeft op de natuur. Bepaalde schimmelgroei wordt erdoor bevorderd waardoor bijvoorbeeld aardappelen aangetast worden. Ook tast het de darmflora van bijen aan waardoor deze minder weerstand hebben en vatbaarder zijn voor infecties. Alles bij elkaar maakt dat de gemeente Losser onkruidbestrijdingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat niet meer toestaat. Een middel dat slecht is voor volksgezondheid en milieu willen wij niet op onze eigen gronden gebruiken. Gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur staat bij ons voorop in de keuzes die wij maken.”
Nadelige gevolgen glyfosaat
Naast het feit dat glyfosaat nadelig is voor de gezondheid van bijen, blijft de stof ook erg lang aanwezig in ons oppervlaktewater, waar het ook allerlei nuttige organismen vernietigt. Op die manier is het ook erg lastig om drinkwater veilig te houden. Door het doodspuiten van alle planten gaat ook het bodemleven hard achteruit.
Verbod op Roundup
Tot 17 december 2022 is het in de Europese Unie nog toegestaan om Roundup te gebruiken. Nederland is samen met Hongarije, Frankrijk en Zweden verantwoordelijk voor de herbeoordeling van glyfosaat voordat de EU opnieuw beslist of glyfosaat gebruikt mag worden. Het middel is in Nederland verboden om toe te passen op verharding.
 
 
 
 
 
 

(Letterlijk) uit de oude doos.

23 augustus -Tijdens het opruimen op de zolder kwam ik van alles tegen, o.a. “Het tussenrapport” van de stuurgroep “Maatschappelijke discussie energiebeleid”.
Ter informatie aan de wat jongere lezers: eind jaren zeventig van de vorige eeuw was er discussie over het al dan niet gebruik van kernenergie en aantasting van het milieu door fossiele energiebronnen. De overheid stelde een commissie in en dat resulteerde in een “Brede maatschappelijke discussie”. Begin jaren tachtig werd er in allerlei grote en kleine zalen informatie verstrekt en gediscussieerd over het energiebeleid. Het tussenrapport dat ik tegenkwam dateert van januari 1983. Het rapport van bijna 200 pagina’s behandelt uitvoerig alle voor- en nadelen van de diverse energiebronnen: kolen, gas, olie, kernenergie, maar ook (heel voorzichtig) zon- en windenergie.
 
Milieuschade
Uitgebreid wordt er ingegaan op de milieuschade van de diverse fossiele brandstoffen, b.v.: luchtvervuiling, zure regen en ook broeikaseffect door CO2 uitstoot. Dat was toen allemaal al bekend. Ook de voor- en nadelen van kernenergie wordt uitgebreid behandeld.
Zonne-energie staat nog in de kinderschoenen, er zijn zonnecollectoren en zonnepanelen, maar die zijn nog veel te duur. Er is nog veel onderzoek nodig om die goedkoper te kunnen produceren.
Windenergie: men gebruikte natuurlijk al eeuwen molens om te malen, om water te pompen en om bijvoorbeeld hout te zagen, maar om stroom op te wekken waren de ontwikkelingen nog maar net begonnen. In Petten stond de grootste windmolen: wel 50 meter hoog en een productie van 300 kilo watt! Tegenwoordig is 200 meter en 3000 kilo watt heel normaal.
 
Scenario’s
Er werden 4 scenario’s uitgewerkt: ongewijzigd beleid, industrie stimuleringsbeleid, arbeidsstimuleringsbeleid en een milieubewust beleid. Deze laatste, het CE beleid, was het beleid volgens de milieubewegingen: inzetten op energiebesparing en geen kernenergie.
Op bladzijde 171 staat letterlijk: “Energiebesparing is een van de belangrijkste doelen van het energiebeleid”. Een actief prijsbeleid zou energiebesparing aantrekkelijk kunnen maken. Maar er staat ook: De overheid zou de tarieven voor de lage inkomens kunnen verlagen. Dit is nog steeds actueel.
 
Het rapport doorbladerend, besef je dat het goed was geweest wanneer er beter naar de milieubeweging was geluisterd.
Conclusie: de tijden veranderen, maar na veertig jaar is er nog steeds discussie hoe we het energieprobleem moeten aanpakken.
Mijn advies: vooral naar de milieubeweging luisteren en ernaar handelen.
 
Gerrit Stronks

Terugblik zomer-fietsexcursies 2020 Progressieve Partij

15 augustus - Gezegend met heel mooi zomer-avondweer fietsten we deze zomer vier avonden naar interessante bestemmingen in het buiten gebied van (bijna) de gemeente Aalten.
Waarom doen we dit?  Als Progressieve Partij vinden we dat politiek niet alleen in de raadszaal thuishoort. Standpunten en opvattingen willen we graag toetsen in de praktijk. Corona heeft duidelijk gemaakt dat er een paar hele grote weeffouten zitten in het huidige systeem. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de economie en arbeidsmarkt, de voedselproductie, de klimaatverandering, de zorg, kunsten en wetenschappen. Daar verliezen de “zwakke”waarden het steeds van groei, geld en aandeelhouders. Met onze acties als fietsexcursies, terrasavonden en meedenk-bijeenkomsten willen we kijken hoe (erg) de  situatie is en wat we er aan kunnen doen. Alternatieve oplossingen aandragen. Vaak gericht op samenwerking tussen de verschillende partijen. En dan moet je erop uit. In de zomer per fiets. En als je dan ook nog een leuke tocht kunt bieden aan onze inwoners die niet op vakantie zijn of vakantiegasten hier in de gemeente met een interessante uitleg, dan is iedereen blij.  Een kort overzicht.
 
26 juli: het Vragenderveen, Vragender    Theo Bauhuis
In de driehoek tussen Bredevoort, Lichtenvoorde en Winterswijk ligt een heel bijzonder stuk natuur: Het Vragenderveen. Bijzonder op verschillende manieren: Het levende hoogveen is erg zeldzaam in Nederland en dan ook nog eens in goede staat. Het beheer wordt gedaan door Stichting Marke Vragenderveen, een van de oudste agrarische natuurbeheer organisaties in Nederland die het beheer ook nog eens geheel met vrijwilligers doet.
Stichting Marke Vragenderveen, eigenaar en beheerder van het gebied is net na de 2e wereldoorlog  ontstaan als weerstand tegen de dreigende onteigening door buurman Natuurmonumenten (Korenburgerveen). Ondanks het feit dat er twee eigenaren zijn is het gebied natuurlijk één geheel. Inmiddels bewijzen Natuurmonumenten en SMVV dat samenwerking tussen natuurorganisaties en agrarisch natuurbeheer heel goed mogelijk is. 
 
Middelpunt van het Vragenderveen is het kwetsbare hoogveen. Hoogveen ontstaat in een natuurlijke kom waarin regenwater blijft staan. Hoogveen verdraagt ook niets anders dan regenwater. Dit geeft de bijzondere voedselarme en zure omstandigheden waarin het veen zich ontwikkeld. Normaal gesproken is die afhankelijkheid van regenwater in het Nederlandse klimaat geen probleem, maar afgelopen jaren werd erg duidelijk dat ook in Nederland voldoende regenwater geen zekerheid is. Aangezien ander water geen optie is, wordt er alles aan gedaan om het regenwater in het gebied vast te houden.
Het hoogveen is kwetsbaar en dus verboden toegang voor wandelaars. Voor wie toch nieuwsgierig is naar dit bijzondere gebied zijn er excursies met een gids te boeken via www.vragenderveen.nl. Tijdens zo’n excursie zie je tal van zeldzame tot zeer zeldzame planten als de kleine veenbes, de rijsbes, het prachtige zonnedauw en de lavendelheide. Kies de natte excursie en ervaar hoe het is om te lopen op het deinende waterbed van met veenmos dichtgroeide oude veenputten.
 
29 juli: Landgoed Kotmans, Miste   Tobi Venhorst 
 
 
Afgelopen woensdag was de tweede zomeravond fietsexcursie. Vanaf Bredevoort zijn we via een prachtige route naar landgoed Kotmans in Miste gefietst. Vanwege het grote aantal deelnemers, hebben we ons in twee groepen gesplitst. Bij het onderkomen van Dialectkring Achterhook en Liemers vertelde Ankh Gussinklo, Achterhoeks schrijver en dichter, ons over het ontstaan van dit schitterende landgoed. Ook vertelde Ankh over de opgravingen die vlakbij zijn verricht. Hier zijn bijzondere vondsten gedaan uit de tijd dat de Achterhoek nog deel uitmaakte van de oceaan. Schelpen, haaietanden en vele keien uit lang vervlogen tijden. 
Daarna maakten een wandeling langs het beroemde Schrieverspad. Een pad met links en rechts verschillende inheemse bomen, geplant door bekende en minder bekende Achterhoekse tekstschrijvers en dichters. Henk Krosenbrink, Bennie Jolink, Firma Weijland, Hans Keuper....iedere boom heeft zijn eigen schrijver en stukje tekst op een bordje. Heerlijk om doorheen te lopen en in gedachten weg te dwalen bij de inhoud van deze teksten. 
In de avondzon las Ankh op prachtige wijze een paar eigen verhalen en gedichten voor, uiteraard in het dialect Soms vrolijk, soms ontroerend en soms met een tikkeltje dramatiek. Maar altijd erg beeldend en recht uit haar hart. In haar verhaal "het land van (n)ooit" deed Ankh een scherpe aanklacht tegen ongelijke behandeling van mensen in de zorg en de miljardensubsidies aan de KLM. De "aovondaoverdenking" ging over de "olde Helenakerke op de bulte".  
 
5 augustus: Ekoboerderij Ormel, De Heurne    o.a. Ans Plug
 
 
Erik Ormel en Ellen te Winkel  houden op hun bedrijf al bijna 25 jaar Jerseykoeien. Dit zijn kleine, oranje-bruine koeien met een zacht karakter. Ze geven melk met een hoog vet- en eiwitgehalte. Hiervan maakt Aurora, een kaasmakerij in Kranenburg (Dld) een aparte kaas met een bijzondere smaak.
De Jersey's hebben allemaal horens en men laat  de jonge kalveren bij de koeien melk drinken, zodat ze op een natuurlijke manier groeien.
Verder worden de kalveren zoveel mogelijk in het voorjaar geboren. De koeien vreten voor 90% gras en klaver. Hiervoor lopen ze in de zomer dag en nacht in de wei. Afhankelijk van het weer, lopen de koeien van begin april tot half december buiten. Reacties: “ Fantastische fietsexcursie naar Ekoboer Ormel in de Heurne. Jerseykoeien en heerlijke kaas. Midden tussen de koeien vertelde Erik het verhaal over de mogelijkheden van "anders" boeren. Hoopvol. Het kan. Veel mensen sloten aan.” “Het was een interessante excursie!! Leuke fietstocht, Esther stond ons op te wachten met de koffie! En interessante uitleg over deze bijzondere Jersey koeien!! De stal bezichtigd, de weide met de koeien, allerlei soorten kaas geproefd en tot slot konden de liefhebbers een lekker stukje kaas kopen..... Leuke avond!! Veel deelname!” 
 
12 augustus: Op weg naar een droog Aaltens Goor
Elders op deze pagina staat een verslag van deze excursie.
 
De fietsexcursies waren een schot in de roos. Bij de laatste excirsie waren maar liefst 50 mensen aanwezig: een uitdaging als het gaat om de RIVM maatregelen. We zijn er trots op dat we op deze manier ook de gemeentepolitiek handjes en voetjes kunnen geven in de praktijk. Het gaat niet alleen maar om vergaderen, moties, stukken en praten, maar ook om het bekijken van ontwikkelingen in vooral het buitengebied die om politieke ideeen en besluiten vragen.
 
 

Boeiende fietsexcursie naar droog Aaltens Goor

15 augustus - Bijna 50 mensen verzamelden  zich woensdagavond 12 augustus aan de Goordijk, nabij het natuurgebied het Aaltense Goor. Ze kwamen daar om te horen van het Waterschap Rijn-IJssel wat er gedaan wordt aan het bestrijden van de droogte en om een toelichting te krijgen op het natuurherstelproject.
 
Klimaatverandering
De heer Polman schetste de noodzaak tot goed waterbeheer. In Nederland is er een jaarlijks overschot, maar zoals we merken is de verdeling over het jaar niet zoals we het zouden willen: ’s winters te veel en ’s zomers de laatste jaren te weinig water. Tot voor enkele jaren was men vooral in de winter en het voorjaar bezig met het water afvoeren ten behoeve van de landbouw, maar men komt er nu achter dat water vasthouden voor (en in) de zomer ook belangrijk is. Op korte termijn kunnen er kleine stuwen geplaatst worden in de sloten, ook skippyballen in de duikers is een oplossing voor de korte termijn. Maar voor langere termijn moet het water in de winter langer vastgehouden worden door meer infiltratie in de bodem. Hiervoor moeten sloten “verondiept” worden en beken moeten weer meer meanderen (slingeren) door infiltratie gebieden. Ook stuwen kunnen, waar mogelijk, verhoogd worden.
 
Natuurherstel
Iedereen die wel eens rondfietst in dit gebied heeft wel gezien dat er afgelopen winter veel afgegraven is in de weilanden tussen de Boterdijk en het natuurgebied. 
Naast het Waterschap zijn er veel organisaties actief in de werkgroep die de plannen voorbereid heeft: de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, LTO, Staatsbosbeheer, Venneboeren, SNMA, enz. De heer Klein Tankink gaf aan de hand van een plattegrond toelichting op alle plannen.
 
Het regenwater komt via sloten en beken vanaf het Oost-Gelders Plateau (globaal van de watertoren tot in Barlo) naar het lagergelegen Daalse Veld en Aaltense Goor. Tot afgelopen jaar werd dat water omgeleid,om het natuurgebied heen naar de Veengoot, maar nu wordt het via een inlaat verzameld in het nieuwe natuurterrein zodat het regenwater in het gebied kan infiltreren. Het eerste deel wordt kruidenrijk grasland waar koeien kunnen grazen en tweede deel (richting Goordijk) wordt nat grasland met hoogteverschillen, wat een keer per jaar gemaaid zal worden. 
 
Het grondwater van het hoger gelegen gebied, komt als kalkrijk kwelwater in het Goor en zorgt daar voor een unieke vegetatie. 
Omdat het er ’s winters vaak nat zal zijn is er een loopvlonder aangelegd. Er moeten nog houtwallen worden aangelegd en dan is het afwachten welke planten er zich zullen vestigen. Opvallend was dat er nu al erg veel lila/roze kattenstaart (Lythrumsalicaria) groeide. 
Dankzij de heren van het Waterschap een mooie afsluiting van vier interessante zomeravond fietstochten.
 

Mooie excursie naar Ekoboerderij Ormel De Heurne

15 augustus - Erik Ormel en Ellen te Winkel  houden op hun bedrijf al bijna 25 jaar Jerseykoeien. Dit zijn kleine, oranje-bruine koeien met een zacht karakter. Ze geven melk met een hoog vet- en eiwitgehalte. Hiervan maakt Aurora, een kaasmakerij in Kranenburg (Dld) een aparte kaas met een bijzondere smaak.
De Jersey's hebben allemaal horens en men laat  de jonge kalveren bij de koeien melk drinken, zodat ze op een natuurlijke manier groeien.
Verder worden de kalveren zoveel mogelijk in het voorjaar geboren. De koeien vreten voor 90% gras en klaver. Hiervoor lopen ze in de zomer dag en nacht in de wei. Afhankelijk van het weer, lopen de koeien van begin april tot half december buiten. Reacties: “ Fantastische fietsexcursie naar Ekoboer Ormel in de Heurne. Jerseykoeien en heerlijke kaas. Midden tussen de koeien vertelde Erik het verhaal over de mogelijkheden van "anders" boeren. Hoopvol. Het kan. Veel mensen sloten aan.” “Het was een interessante excursie!! Leuke fietstocht, Esther stond ons op te wachten met de koffie! En interessante uitleg over deze bijzondere Jersey koeien!! De stal bezichtigd, de weide met de koeien, allerlei soorten kaas geproefd en tot slot konden de liefhebbers een lekker stukje kaas kopen..... Leuke avond!! Veel deelname!” 
 

PP en CU Motie Hulp aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen

1 augustus - Zoals jullie eerder hier hebben gelezen is de onze Motie Hulp aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen op 7 juli 2020 aangenomen. N.a.v de aangenomen motie is onze gemeente aangemeld bij deze coalitie. Zie onderstaande bevestiging van VluchtelingenWerk Nederland.  
 
"Hartelijk dank voor uw bericht. Fantastisch dat de gemeenten Aalten en Oost Gelre zich hebben aangesloten bij de Coalition of the Willing, ze staan er bij op de kaart. Inmiddels hebben ruim 160 gemeenten en 5 provincies zich aangesloten, en ook wij gaan na het reces door met deze campagne om druk te blijven zetten op het kabinet om ze te bewegen om alsnog een aantal alleenreizende minderjarigen over te nemen van Griekenland. Veel dank voor jullie steun! 
  
Met vriendelijke groet, 
Michiel Kruyt  
  
Medewerker Politieke Zaken 
VluchtelingenWerk Nederland  
Landelijk Bureau afdeling Belangenbehartiging  
Surinameplein 122 
Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam "
 

Pagina 8 van 159

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates