Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Kansen voor natuurontwikkeling bij Slingeplas

5 mei - Op donderdag 3 mei maakte de Progressieve Partij met een groep van ongeveer 20 mensen een wandeling rond de Slingeplas met als “gids” Juun Timmerman vand e Vogelwerkgroep Aalten e.o. Vooral het gedeelte waar de drijvende huisjes gepland zijn en de “politieplas” hadden onze aandacht. Als die plannen doorgaan is dat funest voor de vogelstand. Die zou trouwens veel beter zijn als er niet zo rigoreus gekapt was ook op de andere delen en juist ook de overhangende begroeiing gehandhaafd was gebleven. Erg vreemd is dat de schetsen bij het nieuwe bestemmingsplan een beton-pad langs èn een vlonder òver de politieplas laten zien. Bij de behandeling van de "visi"ongeveer 2 jaar geleden is afgesproken dat de "politieplas"buiten het plangebied zou blijven. Wij hebben de gemeenteraad van Winterswijk ook  geinformeerd. De Volgelwerkgroep lijkt al tevreden als de “politieplas” gevrijwaard wordt van toeristen, maar wij hebben toch ook heel duidelijk het idee dat de exploitant hier een soort recreatie-plas-eenvormigheid wil creëren terwijl er juist kansen te over liggen in het natuurlijk inrichten van het hele gebied. Wie wil met ons meedenken over een natuurlijke inrichting en kansen voor de natuur van Bredevoort tot Vragenderveen? De exploitant Leisureland lijkt ook het onderhoud niet zo belangrijk te vinden..... Een melding is gedaan.
 

Ledenvergadering en kijkje bij de Slingeplas

Op donderdag 3 mei a.s. houdt de Progressieve Partij haar jaarlijkse ledenvergadering. De leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen en zijn vanaf 20.30 uur welkom in het Grachthuys in Bredevoort.
Vooraf gaan we een kijkje nemen bij de Slingeplas Daar is iedereen welkom!
 
19.30 uur: verzamelen op de parkeerplaats van de Slingeplas (let op niet inrijden, want dan zit je aan parkeergeld vast; kom op de fiets of parkeer in het centrum van Bredevoort en loop naar de Slingeplas.)
We hebben een lid van de vogelwerkgroep gevraagd om ons de natuurwaarden van dit gebied te wijzen. Dit is een openbaar gedeelte van deze bijeenkomt. Duurt een uurtje.
 

Vernieuwing en ontwikkeling in sociaal domein hard nodig.

28 april - Vanaf 2015  zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, begeleiding vanuit de WMO en participatie op de arbeidsmarkt. Er zijn grote stappen gezet om die wetten en werkwijzen onder de knie te krijgen. Nu staan we voor de uitdaging om  meer vanuit  “wat is nodig” te werken in plaats van: “wat zeggen de wetten en regels”. In In Nederland zijn mooie voorbeelden bedacht. Daarvan zouden we in Aalten, in de Achterhoek moeten leren en de goede voorbeelden overnemen. En dan gaat het om over de grenzen van de wetten te kijken.  Een paar voorbeelden::
1.Het gaat hier om een inwoonster met een uitkering door een medische aandoening. De zorgverzekeraar wilde haar behandeling niet betalen. Door dit als gemeente te doen was er geen vervolgbehandeling meer en kon ze een opleiding gaan volgen en uit de uitkering komen. 
2.Een ander voorbeeld is van iemand met een uitkering die een baan in de zorg kon krijgen. De baan was buiten de regio met wisselende diensten en niet bereikbaar met het openbaar vervoer. De vrouw had geen auto en kon die ook niet betalen. Het resultaat met baan: sociale vooruitgang, geld en werk. Voor de gemeente lag het rendement op het besparen op de uitkering. Daarom is als oplossing vanuit de gemeente een auto aangeschaft. Afspraken over terugbetaling werden gemnaakt. 
Met deze manier van werken worden problemen niet willekeurig opgelost. Het is onderbouwd met een maatwerkplan, waarbij soms een eerste stap of doorbraak nodig is zoals die auto. Bij de inzet van het budget worden altijd de vragen gesteld:
Wat gebeurt er als we niets doen? Wat kost dat dan?
Wat gebeurt er met de huidige mogelijkheden in het sociaal domein? Wat kost dat?
Wat gebeurt er als we op een ïnclusieve manier” kijken? Wat kost dat?
In de praktijk is geleerd wat kan met het budget en wat niet. Noodzakelijk zijn: vertrouwen, tijd, een hulpverlener die creatief en ondernemend is. Niet iedereen zal dat gaan doen op die manier, er gaat veel tijd overheen voordat er echt verandering plaatsvindt,’ De Progressieve Partij is er voor om in de komende collegeperiode dit soort werkwijzen te bespreken en in te voeren.
 

Natuur en duurzaamheid lijken belangrijker te worden.

27 april - We zijn er nog lang niet, maar de waarde van natuur en biodiversiteit en de noodzaak voor duurzame energieopwekking lijken steeds meer terrein te winnen. Een paar ontwikkelingen van de laatste weken. Allereerst besloot de Europese commissie een aantal giftige bestrijdingsmiddelen te verbieden. Dit is goed nieuws voor de bij. Bijen zijn essentieel voor ons leven en de natuur. Ook Bert Berghoef, tegenwoordig bijenhouder is te spreken over deze maatregel. Ten tweede heeft de Tweede Kamer in meerderheid aangegeven dat het afgelopen moet zijn met het doodspuiten met Round-up van hele weilanden. Dat is niet de bedoeling van gewasbescherming, zegt de Tweede Kamer; maar deze manier van werken “dient alleen landbouwkundig gemak”. Ten derde kwam de Provincie met een mooie brochure “Ambitiedocument natuur” waarin Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA)  opriep om maatregelen te nemen voor een natuurinclusieve samenleving en landbouw. Deze zelfde Jan Jacob van Dijk schreef in de Gelderlander van zaterdag 28 april een eerlijk ingezonden stuk: als wij een duurzame samenleving willen, dan zullen we windmolens en zonnepanelen in onze eigen omgeving, op land moeten accepteren. Tenslotte lijkt er rond de Slingeplas in Bredevoort een uitdijende beweging te ontstaan die naar natuurontwikkeling wil in plaats van commerciële toeristische attracties. Dat zijn hoopvolle tekenen. Daarom willen wij als Progressieve Partij ook dat er in onze gemeente een rem komt op uitbreiding van de vee- en varkensstapel. Dat is nodig. Dat zien sommige boeren ook. Wij worden al benaderd om mee te denken over een natuurinclusieve landbouw. Het is nog een kwestie van tijd dat het “oude denken” over schaalvergroting omgebogen wordt naar een nieuw denken over natuurinclusieve landbouw. Niet tegen boeren, maar samen met boeren. Ook hun soms nog wat halstarrige organisaties als LTO.
 

Ex-raadslid Rudi Wossink uit Dinxperlo overleden

24 april - Gisteravond tijdens de raadsvergadering werd bekend dat Rudi Wossink (tot voor kort raadslid) is overleden na een lange en slopende ziekte. Fractievoorzitter Joop Wikkerink schreef op facebook onderstaande tekst:

Vanavond tijdens de raadsvergadering ontvingen wij het trieste bericht dat Rudi Wossink de ongelijke strijd tegen zijn ziekte heeft verloren en is overleden. Wat ontzettend mooi dat hij de raadsperiode 2014-2018 nog waardig heeft kunnen afmaken en afsluiten. Rudi was een ontzettend aimabele man waar je het hartgrondig mee oneens kon zijn, maar nooit ruzie mee kon krijgen. Ik herinner mij onze gezamenlijke strijd tegen de herindeling in 2004, waar we in de Stuurgroep die de (gedwongen) herindeling moest begeleiden een soort maatjes werden: Rudi vanuit het CDA Dinxperlo en ik vanuit Progressieve Partij TEGEN deze opgelegde herindeling. Samen in de sneeuwstorm in de bus naar de Tweede Kamer in Den Haag.Onze protesten hielpen niet en we moesten aan de bak om iets te maken van de samenvoeging Dinxperlo-Aalten. Rudi dook na de eerste raadsperiode op als GemeenteBelangenlid, maar hij was nog dezelfde Rudi als toen in Dinxperlo. Gewetensvol, soms best wel principieel, nadenkend en bedachtzaam. Ik zal hem missen als een vanzelfsprekende factor in de gemeentepolitiek. Mede namens mijn partij condoleer ik zijn familie en wens hen sterkte de komende tijd.Rudi: dank voor de discussies en de samenwerking. You'll never walk alone!

Het eerste zonnepark komt eraan in Dinxperlo!

21 april -In Dinxperlo zijn vergevorderde plannen voor een groot zonnepark (ca 7000 PV-panelen, goed voor het elektraverbruik van zo’n 540 huishoudens). Prima plan! Ook hier moet de gemeente meewerken door een verklaring van geen bezwaar af te geven, omdathet niet past in het huidige bestemmingplan (agrarische bestemming). Rob en Esther van de Progressieve partij bezochten de aanwonenden en hoorden van kleine problemen met grensafscheding en dergelijk. Dat is door de initiatiefnemers netjes onderling opgelost. Complimenten. Ook de kritiek over het uiterlijk kan door afscheiding en beplanting prima weerlegd worden. Een ander groot voordeel van dit plan (ook voor de initiatiefnemer) is dat een groot deel van dit terrein bedoeld was voor industrievestiging, maar dat vanwege de krappe mogelijkheden in de gemeente deze locatie nog lang niet aan de beurt is. Dus kan de grond toch rendabel gemaakt worden. Volgens ons past het ook prima in de omgevinf. Immers de (terechte) kritiek van Milieuclubs en Landbouworganisaties is dat door de hoge subsidies boeren verleid worden om hun landerijen beschikbaar te stellen voor zonneparken, terwijl daar nauwelijk planologische randvoorwaarden gesteld worden. Zie ook: https://www.gnmf.nl/nieuws/dreigende-wildgroei-zonneparken-vraagt-regie. Gelukkig is dat hier niet het geval. Het wachten is nog wel op een toezegging van Rijkssubsidie.

 

Meedenkavond over de toekomstvisie 2025

21 april - Er is het afgelopen jaar gewerkt aan een toekomstvisie voor Aalten. Maar liefst 1500 inwoners lieten van zich horen. De Progressieve Partij vindt dat perfect!  Er zijn discussies geweest en streefbeelden opgesteld, er zijn analyses besproken en cijfers uitgewisseld. En er komt een mooi beeld voor de toekomst van de gemeente Aalten naar voren. Een samenvatting uit alle discussie en reacties vanuit de bevolking:
 
Wij zijn een rustige en veilige plattelandsgemeente 
Wij dragen samen bij aan een betrokken samenleving 
Wij zorgen voor onze ouderen en kwetsbaren; wij koesteren onze jeugd
Wij hebben een vitale economie die werkgelegenheid biedt 
Wij beschermen onze natuur, en in alles staan energieneutraliteit en duurzaamheid centraal 
 
Van de Progressieve Partij mogen de inwoners verwachten dat wij de nadruk zullen leggen op de kernwaarden waarom wij in de lokale politiek actief zijn: groen (duurzaam), sociaal en transprant. 
Tijdens onze meedenkavond werd aangegeven dat de visie vrij algemeen is en zeker gevolgd moet worden door uitvoeringsprogramma’s. Precies wat ook de bedoeling is van het raadsprogramma. Wij zijn wel heel content met de meerderheidsopvatting dat bescherming van de natuur, energieneutraliteit en duurzaamheid de richting voor de toekomst is.
 
 

Pagina 7 van 128

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates