Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Veel Bredevoortse insprekers bij rondetafelgesprek

6 oktober - Bij het RTG Ruimte kwamen drie van de vijf  insprekers uit Bredevoort. Eerste agendapunt was het Herstelbesluit Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente Aalten moet dit vaststellen, omdat de Raad van State een aantal onderdelen van dat bestemmingsplan eerder had afgekeurd. Een onderdeel daarvan is het bestemmen van een stuk parkeerterrein achter ISG Letting in Aalten. Dit betreft een kwestie die al 20 jaar tot controverses heeft geleid. Een en ander werd toegelicht door een inspreker. Een volgend onderdeel betrof de jachthut aan de Beestmanweg op de Haart. Het Herstelplan wil dit verbieden. De beheerder van het landgoed, dhr. Frenken, kwam als inspreker vertellen dat dat geen goed idee is. Ook dit punt speelt al lang en heeft aan juridisch advies wellicht al meer gekost dan de bouw van 3 jachthutten. Ook waren er enkele insprekers m.b.t. de locatie MBC (Motorclub) die een home willen naast het tuincentrum in Bredevoort.
Het volgende agendapunt betrof de groenzone in het project Bekendijk-Noord in Bredevoort. Er was één bezwaar (zienswijze) binnengekomen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor deze groenzone. Dhr A. wilde graag door deze zone een toegang naar zijn perceel, gelegen achter een woning aan de Misterstraat. In de RTG kwam hij dat toelichten. Het standpunt van het college is dat dhr A. de toegang eerder en op een andere wijze had kunnen regelen en stelt voor om de zienswijze niet over te nemen. Hierdoor kan de groenzone in ontwikkeling worden genomen.
Als laatste punt stond de nieuwe ontsluiting van Sportpark Zuid op de agenda. In verband met verkeersveiligheid dient deze aangepast te worden. De kosten bedragen 170.000,-. 
 

Inspirerend bedrijfsbezoek natuurinclusieve landbouw.

25 augustus - Op woensdag 22 augustus ontmoetten de deelnemers uit Dinxperlo en die uit Aalten elkaar in het midden: Dinxperlosestraatweg 104.  So seg, wat een avond.! Twijfelaars over natuurinclusieve landbouw zijn in één klap “om”. Wat een deskundigheid en enthousiasme van Arjan Tolkamp die samen met zijn “broertje” enkele jaren geleden het bedrijf van zijn ouders overnam. Zij- en hun partners – hebben allemaal banen, toch willen ze boeren. Vanwege privé-redenen (je moet koeien melken!) gekozen voor de kalveropfok. Kalveren komen met een maand of 3 bij hen, ze worden opgefokt tot fatsoenlijke beesten in een maand of 5-6. En dat in een “rondstal” type potstal waar stro en gras de bodem bedekt. Gras van Natuurmonumenten, buren, en eigen  grond. Deels voor voer, deels voor stal-vloer (bijv. bermmaaisel en ander “hard gras”van Natuurmonumenten.
Arjan experimenteert met de samenstelling van het gras. Niet Engels raaigras, maar een mengsel van gras, kruiden en plantjes. Er is over nagedacht (wat doet elke soort in het voer). Opvallend is  dat de boeren hun kennis van internet en youtube halen: voorbeelden uit Amerika. Hij vertelt een prachtig verhaal over zijn pogingen kippen te houden die ook een functie hebben als “opruimer”in de weilanden en grondverbeteraar. . Het gaat hier ook weer over kosten en opbrengsten. En over regelgeving. Hij mag alleen het vlees van de kippen verkopen uit de diepvries, maar ook bijv. als “kip op bestelling”. Wij gaan als Progressieve Partij daar een inventarisatie voor maken. Wie heeft belangstelling voor een kip op bestelling?
Conclusie (na een vraag: wat kunnen wij als burgers, consumenten nu doen om dit soort bedrijfsvoering te stimuleren? ) was dat we als lokale gemeenschappen, veel meer moeten afnemen tegen eerlijke prijzen van dit soort boeren (rechtstreeks van de boer).
 

Drukke terrasavond over het centrum van Dinxperlo

19 augustus - Op woensdagavond 15 augustus was er een terrasavond bij de Vorst in Dinxperlo. We waren uitgegaan van 20 mensen, maar het onderwerp visie centrum Dinxperlo leeft, er waren uiteindelijk ruim 40 mensen aanwezig. Gezien de grote groep was de gekozen opzet van de avond prima, namelijk interactief. Na een korte inleiding werd van de deelnemers gevraagd om aan te geven welke zaken zij belangrijk vinden om te realiseren in het centrum. Hiervoor hadden we twee posters van het centrum gemaakt en hierop kon door middel van geschreven post-its de reacties worden geplaatst. De volgende punten kwamen met name naar voren:
•Plek supermarkt, wel of niet op de Wegwijzer
•Een groen centrum, minder parkeerplaatsen of op andere plek (overigens ook vraag naar meer parkeerplaatsen)
•Meer horeca op de markt met gezellig terras 
•Speelplekken voor de jeugd of plek voor jongeren
Naast deze werden er meer suggesties gegeven, waaronder kijk waar behoefte aan is binnen nu en 15 jaar. Na het onderdeel reacties geven werden er door ons reacties uitgehaald om te peilen bij de aanwezigen hoe zij tegen deze reactie aankeken. Bij diverse post-its kwam er een onderlinge discussie op gang. O.a. kwam op een gegeven moment de parkeerbehoefte naar voren, ook gericht op de vrijdagmarkt die steeds drukker wordt volgens sommige aanwezigen. De vele reacties zijn niet allemaal voorgelezen. Vooral de punten meer groen en de plek van de supermarkt kwamen veelvuldig naar voren. Ook hebben we winkeliers, burgers uitgenodigd om nog te reageren of een afspraak te maken n.a.v. deze avond. 
 

Laatste zomerfietsexcursie naar boerenbedrijf IJzerlo

18 augustus - Op woensdag 22 augustus vindt al weer de laatste zomeravond-fietsexcursie plaats georganiseerd door de Progressieve Partij.  De fietsexcursies en terrasavonden werden bijzonder druk bezocht. Ze zijn bedoeld vooral voor mensen die zich op een wat luchtige manier willen informeren over de lokale politiek. Vooral de terrasavond in Dinxperlo over de toekomst van het centrum trok veel bezoekers. Een ander belangrijk onderwerp in de gemeente Aalten is de toekomst van de landbouw. Is schaalvegroting onvermijdelijk of kunnen boeren die natuurinclusief en op een menselijke maat hun bedrijf runnen ook een prima boterham verdienen?
Op woensdag 22 augustus fietsen we naar de boerderij van de gebr. Tolkamp aan de Dinxperlosestraatweg . De broers hebben in 2015 het bedrijf van hun ouders overgenomen en werden dierect geconfromnteerd met de gevolgen van de huidige regelgeving van vermindering van dieraantallen. Toch proberen ze op een natuurinclusieve manier  hun bedrijf rendabel te maken. Een interessant concept voor de toekomst van de agrarische sector in ons buitengebied. Daarnaast is Arjan Tolkamp actief in de actiegroep  “Innovatief uit de knel”., een groep boeren die juist door innovatie een bijdrage wil leveren aan een gezonde landbouw. 
De fietsexcursie vertrekt om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten en tegelijkertijd vanaf het Prins Clausplein in Dinxperlo. Deelname en koffie zijn gratis. Wel graag even een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  voor deelname.
 

Terrasavond visie centrum Dinxperlo Progressieve Partij

10 augustus - Op woensdag 15 augustus is er een terrasavond in Dinxperlo, na de 1e terrasavond op 25 juli in Aalten over Toerisme, gaat deze avond over wat wil de burger en ondernemer met het centrum van Dinxperlo. Hierbij denken wij aan het delen met ons van uw visie rondom vestiging supermarkt, horeca en winkels in het centrum van Dinxperlo. En hoe de politiek hier een rol in zou kunnen spelen. Deze avond is bedoeld om informatie op te halen die we in het najaar willen gebruiken voor een vervolgsessie waarin we een conceptvisie centrum Dinxperlo met u willen bespreken. 
De avond begint om 20.00 uur bij De Vorst Markt 1A in Dinxperlo . De avond is opgedeeld in twee delen. Namelijk een interactieve sessie en daarna een afsluitend gedeelte waarbij we na kunnen praten over dit onderwerp of andere politieke zaken die u bezig houdt. De koffie of thee is gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening.
 

Interessante fietsexcursie naar waterpompstation Corle

10 augustus - Met iets meer dan het “toegestane” maximum-aantal  bezoekers fietsten we woensdagavond  vanaf Aalten via Bredevoort naar Corle. Aan de Meenkmolenweg werd op 27 mei 1926 het waterpompstation van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf van Winterswijk geopend. Bijna 80 jaar later werden de gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een drinkwateronthardingsinstallatie. Inmiddels  was Vitens de eigenaar. Hoofd procesoperator Jan Hinkamp  legt alles uit. Vitens pompt voor de gemeenten Aalten en Winterswijk ook  water op in het Loohuisbos. Het gaat om plm. 150 kuub per uur; in Corle wordt plm. 750 kuub per uur opgepompt. Dit gaat allemaal in zes stalen voorfilters. Deze zandfilters kunnen elk 125 kuub per uur verwerken. Dan wordt het water in de tussenkelder opgeslagen en met centrifugaal pompen van onderen naar boven door de reactoren geperst. Het water passeert dan een zandbed van quartszand, geïnjecteerd met natronloog. Het kalk hecht zich dan aan de korrels van het zand. De plm. 1,5 ton per dag wordt verkocht aan de Steengroeve.  Het water wordt dan in een verzamelbak gepompt en gaat dan naar de nafilters om het laatste bezinksel te laten bezinken. Dan gaat het water naar de reinwaterkelder en richting de eindgebruikers gepompt. Hoofdvraag van de avond was natuurlijk: is er genoeg water met deze droogte. Er wordt nu 40% meer gebruikt. Er is water genoeg (water wordt hier gewonnen uit grondwaterlagen van 25 jaar oud.); echter de leidingscapaciteit is niet oneindig. Interessant is dat Vitens hier alleen grondwater pompt. Dat zit onder de zand en grindpakketten van de dode Rijnarm, die hier in de prehistorie liep. Wat opvalt is de perfecte staat van onderhoud de pompen en de installaties hebben. Heel schoon. Iedereen was vol bewondering over de hoeveelheid installaties die men daar aantrof.
 
Ook de journalist van Aaltens Nieuws fietste mee. Kijk voor zijn verslag op: https://www.aaltensnieuws.nl/nieuws/algemeen/219226/door-droogte-3000-kuub-water-meer-per-dag-geleverd-
 

Fietsexcursie naar Vitens Corle

Aalten, 2 augustus – Wat komt er allemaal kijken bij het winnen, zuiveren en leveren van ons kraanwater. Is er wel genoeg water met deze droogte: nu en in de toekomst? Wat is de functie van een watertoren? Uiterst actuele vragen in deze hitte.
Deze en meer vragen kunt u kwijt tijdens de tweede zomeravondexcursie, georganiseerd door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo, op woensdagavond 8 augustus vanaf 19.00 uur. Via een fietstocht langs de Slingeplas in Bredevoort arriveren we om 19.30 bij drinkwaterproductiebedrijf van Vitens in Corle.  Normaal gesproken zijn de drinkwaterproductiebedrijven niet geopend voor het publiek. Voor deze zomeravondexcursie komt Jan Hinkamp, hoofd onderhoud pompinstallaties speciaal naar Corle om uitleg te geven.
De fietstocht start om 19.00 uur  op de Markt in Aalten, om 19.15 op ’t Zand in Bredevoort en via de Slingeplas komen we om 19.30 uur bij het “Pompstation Corle” aan de Meenkmolenweg. Om plm. 22.00 uur zijn we weer terug in Aalten. Als er tijd is maken we nog even een rondgang door het Nationaal Lindearboretum met wel 120 verschillende soorten lindes. Deelname en koffie gratis.
 
In verband met de capaciteit van de installaties is het max.aantal deelnemers gesteld op 20 personen.Graag even een berichtje op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je mee wilt fietsen; je ontvangt een berichtje als we helaas “vol” zitten. Geen bericht goed bericht.
 

Pagina 7 van 133

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates