Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Geen megastal maar woningen in Dinxperlo

27 juli - Het zal ergens in 2008 geweest zijn. In  (toen nog) zaal De Sander  in Dinxperlo werden de plannen ontvouwd voor een forse uitbreiding van een varkensstal aan de Kalverweidendijk met maar liefst 3000 zeugen. Krap 250 meter van de bebouwde kom. Buren waren bang voor fijnstof. Geurberekeningen werden bestreden. Grootschalige handtekeningenacties volgden. Milieudefensie kwam protesteren. Een betrokkene schrijft: “Inderdaad, de bezwaren tegen de stal aan de Kalverweidendijk begonnen in december 2008. Gemeente Aalten die zelfs bij de Sander een zaal huurde om uit te leggen hoe goed alles wel was. De WUR en de Kema die aangaven dat we voor de door ons aangegeven ontbrekende belangrijke punten in het computerprogramma bij de politiek moesten zijn, en de WUR die onlangs aangaf dat eigenlijk excuus wel op zijn plaats zou zijn. Wij hebben volgehouden om de politiek van laag tot hoog, er op te wijzen dat men fout zat, nu is het echt doorgedrongen en worden er miljoenen uitgetrokken om de knelpunten op te lossen “
De Progressieve Partij ondersteunde ook in de raad de protesten en zag uitbreiding zo dicht op de bebouwde kom niet zitten. In de loop der tijd gesterkt door rapporten over fijnstof van o.m. de GGD. We stonden alleen in de raad. Toch hield het college vast aan de plannen: het was mogelijk volgens bestemmingsplan, regels enz. Of het ook wenselijk was, speelde nauwelijks een rol. Dus er kwam een vergunning. Gewijzigde economische omstandigheden en ook inzichten bij de initiatiefnemer vanwege de massale protesten zorgden ervoor dat  er alternatieven bedacht werden in de vorm van woningbouw. Op 23 juli 20219 neemt het College van Aalten de historische beslissing om het bestemmingsplan aldaar te wijzigen in woonbestemming “Landelijk gebied Vosterkamp”. . De agrariër in kwestie stopt met de bedrijfsactiviteiten aan de Kalverweidendijk per 1-1-2020 en sloopt de opstallen voor 1-7-2020. De buurt zal geen last van fijnstof en stankoverlast hebben. Protesten en gedegen zienswijzen hebben dus zeker zin.
 

Behoud historische gevel knopenfabriek Bredevoort.

27 juli 2019 - Historisch of cultureel erfgoed moeten nogal eens het onderspit delven als het gaat om korte-termijn winst van projectontwikkelaars of bedrijven. Met een beroep op “de vooruitgang” is veel belangwekkends gesloopt. Denk aan de langjarige moeizame strijd voor het behoud van het bedrijfsverzamelgebouw. Ternauwernood van de sloophamer gered. Dat lot van de slopershamer dreigde ook lang voor de knopenfabriek (DBW) in Bredevoort. Al in 2002 pleitte Gerrit Migchelbrink als toenmalig nieuw raadslid van (toen nog) Progressief Beraad voor de ontwikkeling van een bedrijventerreintje voor kleine bedrijven op het terrein van Autobedrijf ten Bruin. Mèt behoud van de historische gevel. De Progressieve Partij stond alleen. Iedereen wilde de boel daar plat gooien en wel 57 huizen neerzetten. Er werd zelfs een sloopvergunning afgegeven. Vele jaren later, 17 jaar om precies te zijn, neemt het College een besluit om ter plaatse de vestiging van een Spar Supermarkt mogelijk te maken met “behoud en herstel van de voormalige knopenfabriek”. Sterker nog. Met een positief advies om het pand tot historisch monument te bestemmen. Over sloop geen woord meer. 
 

De boog kan niet altijd gespannen staan

Dus de (steun)fractie hield zaterdag de "seizonesafsluiting" Eerst met de fractie in een heuse escaperoom. Shit, net 2 minuten te laat ontsnapt. Maar wel opgelost! (35% van de bezoekers lukt dat). Dat is een leuk spel! Het komt aan op scherp observeren, buiten de kaders denken, gekke en onmogelijke dingen proberen en soms ook logisch nadeneken in de lijn van het verhaal. Daarna met fractie, bestuur en volgers "weberen" (incl. vegetarische hap) bij Guido in de tuin. Mooie club mensen. We kunnen er altijd meer bij gebruiken. Ideetje?

Eerste zomerterrasavond bij Schiller

20 juli - Het belooft warm te worden deze avond. Prima gelegenheid om  vrijblijvend een biertje of  iets anders te drinken op het terras bij Schiller in Aalten. Je bent vanaf 20.30 uur welkom voor een drankje en een praatje. We hebben geen speciaal thema, maar willen wel even vooruitkijken naar het nieuwe politieke jaar. Welke onderwerpen vind je, moeten daar aan de orde komen.
Toegang en koffie of thee gratis, drankjes eigen rekening.
 

Zomerprogramma met terrasavonden en excursies

20 juli - De Progressieve Partij zit ondanks het reces deze zomer niet stil. Ze blijft aandacht vragen voor ontwikkelingen en uitdagingen in de lokale politiek. Maar deze zomer op een wat luchtige manier. Met zgn. terras-avonden en fietsexcursies. Zo willen de progressieven belangrijke onderwerpen illustreren voor thuisblijvers en vakantiegangers. Het programma is niet politiek van aard, dus iedereen is welkom.  De bestemming is grotendeels Dinxperlo.  De activiteiten vinden meestal plaats op de woensdagavond. Met één uitzondering: de excursie naar de waterzuivering in Dinxperlo op 16 augustus.
Terrasavonden
Omdat er warm weer voorspeld wordt begint men woensdag 24 juli met een luchtige, vrijblijvende terrasavond bij Schiller in Aalten, een week later gevolgd door een fietstocht door paden van ’t Karrespoor door De Heurne naar Dinxperlo, waar twee cultuurverbinders op het terras van het  Kulturhus van hun ervaringen en werk vertellen. De week erop voert de fietstocht langs “greune grenzen” naar het Grenslandmuseum met op het terras tevens aandacht voor het werk van de Grenzhoppers. 
Excursies
Op vrijdag 16 augustus  gaan de deuren van de RioolwaterZuiveringsinstallatie in Dinxperlo open. Dit is een zeer gevanceerde zuivering met veel duurzame oplossingen. Vanwege de werktijden van de medewerkers is deze excursie aan het eind van de middag gepland. Vertrek per fiets vanaf de Markt in Aalten om 15.00 uur. Het excursieprogramma wordt afgesloten met een bezoek aan de Ned. Bijenhoudersvereniging op woensdagavond 21 augustus. 
 

PP-rapport energiemix aangeboden aan wethouder

12 juli - Zoals u vast nog weet hebben we op 16 mei een avond gehouden over de energietransitie. Het werd een interactieve avond waarin de mensen in groepjes aan het werk gingen om een mooie energiemix voor de gemeente Aalten te maken. 
Gemeenteraadslid Bert Weevers heeft veel van zijn eigen energie hierin gestopt en de bevindingen van die avond in een mooi rapport verwerkt.
 
Afgelopen week, op dinsdag 9 juli, werd dit rapport aangeboden aan de wethouder duuzaamheid: Martin Veldhuizen. Onder toeziend oog van wat partijgenoten en toegestroomde pers overhandigde Bert “zijn” rapport (dat mag wel even gezegd worden, na alle tijd die hij eraan heeft besteed) aan de wethouder. 
Dhr. Veldhuizen nam het rapport met enthousiasme in ontvangst. Hij sprak daarbij een paar mooie woorden en beloofde om met ons rapport aan de slag te gaan. De duurzaamheidsnota zit eraan te komen en hij liet al doorschemeren dat de bevindingen uit ons rapport daar zeker in gebruikt gaan worden. 
Hierna was het nog even tijd om de pers te woord te staan. Hierbij heeft Bert benadrukt dat we als partij duurzaamheid en energietransitie heel erg belangrijk vinden. Maar ook vinden we dat iedereen hieraan moet kunnen meedoen, ongeacht de hoogte van je inkomen. We zullen ons daar dan ook zeker hard voor maken de komende tijd.
 

Burgemeester neemt idee van Progressieve Partij over.

8 juli - De functie van een politieke partij als de Progressieve Partij is ondermeer het toevoegen van nieuwe ideeën en benaderingen. Zo organiseerden wij jarenlang één keer per  “raadsperiode” workshops  “Gemeentepolitiek”. De laatste keren in 2013 en 2016. Deze waren bedoeld voor ale mensen met interesse in de gemeentepolitiek. De laatste keer met een zeer gedegen presentatie van toenmalig gemeentesecretaris Jan Nobel, de toenmalige burgemeester van Doetinchem Annemieke Traag en  adviseur duurzaamheid  John Westerdiep. En de jaren daarvoor met mensen als Frans Langeveld, Thijs de la Court en Lisa Westerveld.
Het lijkt erop dat de organisatie van deze activiteit die de “politiek dichtbij” wil brengen nu opgenomen gaat worden in het standaard-programma van de gemeente Aalten. Dat is mooi en precies de bedoeling van ons als Progressieve Partij: dingen in gang zetten die overgenomen worden door de “mainstream”.
Met als eerste datum 19 september organiseert de gemeente Aalten en cursus gemeentepolitiek van 5 donderdagavonden. Onderwerpen zijn:  Introductie en staatsinrichting, de gemeente, de  gemeenteraad,  Lobbyen bij de gemeente, Debatteren. De eerste serie is al volgeboekt. Een bijzondere voorwaaarde voor deelname is dat deze alleen openstaat voor vrouwen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (subsidient)  wil nl. graag dat meer vrouwen politiek actief worden. 
De vraag is overigens of je dat bereikt door een cursus alleen voor vrouwen. Maar dat discussieppunt zal ongetwijfeld aan de orde komen. Opgeven voor de volgende serie kan nog steeds (data worden nader bekend gemaakt). Lees hier de folder met meer informatie over de cursus.
Foto: workshop Gemeentepolitiek van de Progressieve Partij
 

Pagina 7 van 143

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates