Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Koop lokaal in een geglobaliseerde wereld?

23 mei – Langzamerhand beginnen we na te denken over de tijd na de coronacrisis. Wat houden we vast en welke ontwikkelingen die ingezet zijn stimuleren we. Twee ervan zijn manifest. Er is een hernieuwde belangstelling voor  regionale producten en regionale bedrijven. Een tweede belangrijk gegeven is de snelle organisatie van  solidariteit en naoberschap. Op vrijdag 22 mei organiseerde  de Koppelkerk in Bredevoort een digital meetup (via Zoom) over dit onderwerp. Men begon met een motto van Einstein: “Als je doet wat je altijd deed zal je krijgen wat je altijd kreeg”. Willen we actuele problemen oplossen, zullen we nieuwe wegen moeten vinden. 
 
De VPRO Tegenlicht uitzending “The bigger picture” diende als basis. Hierin wordt op de voor- en nadelen van (de)globalisering ingegaan. De boodschap: we putten kracht uit de regionale economie,én we zijn mondiaal aan elkaar verbonden. We moeten ons bewust zijn van de effecten elders, die door ons doen en handelen hier worden veroorzaakt – zowel positief als ook negatief. 
 
Het eerste blok was gewijd aan “Terug naar lokaal – dichter bij onszelf?”. Rolf Winter, initiatiefnemer Koop Lokaal Doetinchem,nam ons mee in zijn verlangen om direct aan het begin van de corona-maatregelen iets voor de lokale ondernemers te willen doen. Intussen is te zien, dat veel mensen bewust voor digitale aanschaf van producten bij lokale winkeliers kiezen. Er is een nieuw afzetkanaal ontstaan, dat een aantal maanden geleden nog ondenkbaar was.
In Aalten zie je vergelijkbare initiatieven zoals www.bezorgeninaalten.nl  of  www.achterhoekbezorgt.nl en de acties van de Borghman, de kistjes van Schiller en de cocktails van de Hofnar. 
Het is (nog) niet bekend waarom mensen precies voor dit digitale pad kiezen. Zit er meer in dan ondersteuning tijdens corona? En/of Achterhoekse trots?Toch lijkt het, dat hierin nieuwe duurzamemodellen zitten. Iedereen zoekt nieuwe wegen, ook al lijkt het in begin wat onwennig en zelfs een beetje eng. Je zou zelfs kunnen kijken of je hier de initiatieven van lokale munten aan zou kunnen koppelen.  Het tweede blok van de discussie ging over de wellicht nieuw ontdekte aantrekkelijkheid van het platteland en de mogelijkheden voor toerisme in de Achterhoek. Kijk ook verder op de site van de Koppelkerk voor een uitgebreider verslag.
 

Welke kant op met zorg en opvoeden?

23 mei -  Op 18 mei kwam de werkgroep sociaal domein bij  elkaar. Dit is een werkgroep uit de raad, aangevuld met de voorzitter van de Sociale Raad, die los van de politieke besluitvorming probeert grip te krijgen en mee te denken over de vraagstukken in het sociaal domein (Jeugd, WMO en Participatiewet maar ook: onderwijs, gezondheidszorg). Vanuit de wethouders bestond al voor de coronacrisis de behoefte om met deze werkgroep te verkennen waar we heen gaan en moeten met het sociaal domein. Dus hebben we de stoute schoenen aangetrokken en de werkgroep “live” uitgenodigd maandagavond in de raadszaal op 1,5 meter afstand. En iedereen was er!  Het was goed om elkaar weer in het echt te zien, te horen en met elkaar in gesprek te gaan. Waar ging het over?
 
Ontwikkelingen in het veld van opvoeden en zorg.
 
Binnen het sociaal domein gaat het in essentie om “wat vinden wij goede zorg” en “wat vinden wij goede opvoeding” en wat moet daarvoor gebeuren en wat hebben we daarvoor over. Of nog simpeler: hoe willen we eigenlijk dat er voor onze kinderen en ouders gezorgd wordt. Daarvoor zijn er allerlei wetten en verantwoordelijkheden. Die maken het antwoord op die vraag niet altijd eenvoudiger. Want wetten geven regels. En regels betekenen organisaties en dat betekent weer geld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van (deels) de Jeugdwet, de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet. Deze wetten en hun voorschriften worden voor het grootste deel in Den Haag bedacht, gemeenten mogen uitvoeren en betalen. Dat schuurt.
 
Omgekeerd verordenen.
 
Een van de antwoorden op de soms met de praktijk schurende regelgeving vanuit het Rijk is de “omgekeerde verordening”. Daarbij is niet de regelgeving leidend maar “de bedoeling’. Andersom is ook voor inwoners niet het “recht op” leidend, maar de vraag: ”hoe kunt u het beste ondersteund worden in uw hulpvraag”. Soms is dat het aanbieden van een voorziening (traplift, scootmobiel), maar soms juist ook niet, maar is fysiotherapie met een oefenprogramma veel beter. Als je de gedachte van “omgekeerd verordenen” goed doortrekt kom je vanzelf op de transformatie in de zorg- en opvoedingsondersteuning: de-medicalisering, normalisering; preventie en positieve gezondheid; samen met inwoners, organisaties, omgeving en voorliggende voorzieningen (“it takes a village to raise a child”). Die visie op het Sociaal Domein hebben we ook neergelegd in de werkgroep. Volgens meerdere leden was dat al gemeengoed, was dit altijd al de bedoeling en zouden we dit allemaal moeten omarmen. Gelukkig.
 
 
 
 
 
 

Wie wil een Tiny Forest in de achtertuin?

16 mei - In een vorig artikel schreef ik dat ik doordat ik minder druk was door de Coronatoestanden een vogelcursus ben gaan volgen. Eén van de dingen waar ik daardoor kennis mee maakte is het project van het IVN Gelderland: een Tiny Forest in je achtertuin.
Ik werd natuurlijk nieuwsgierig: wat houdt dat in?
Waarom dit doe-het-zelfproject?
IVN Gelderland wil mensen enthousiasmeren en helpen om hun droom te realiseren: een eigen Tiny Forest in de achtertuin.  Op die manier komt er een stukje Nederlandse natuur terug in onze leefomgeving en laten we inwoners en kinderen genieten en leren van de natuur.  Je kunt van 100 tot 300m2 Tiny Forest aanleggen, in je eigen tuin, of als je daar toestemming voor hebt op de grond van een ander. (is zo iets een  leuk project voor aanliggende gemeentegrond via het adopteren van gemeentelijk openbaar groenplan van de gemeente Aalten? Hier vindt u info over voorwaarden en een blanco contract)
IVN Gelderland zoekt 15 particulieren voor het ultieme doe-het-zelfproject. Doe-het-zelf, maar niet alleen, want IVN gaat je helpen. De ondersteuning bestaat onder andere uit een cursus Tiny Forest-plant methode, een financiële bijdrage voor materiaalkosten, aanvullende workshops en toegang tot de onlineleergemeenschap van Tiny Forests. 
 
Ik denk dat het wel een klus wordt, heeft iemand zin om mij mee te helpen? Wat hulp lijkt mij erg fijn.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Vooruit kijken naar 2021: iedereen betaalt mee

16 mei - Dinsdag 12 mei kwamen in een zogenaamde "oordeelsvormende bijeenkomst" van de gemeenteraad de financiele kaders van de begroting 2021 aan de orde. Niemand kan daar een zinnig woord over zeggen i.v.m. de kosten van de corona-crisis.  Fractievoorzitter Guido Uland heeft hier als volgt op gereageerd. De Progressieve Partij is van mening dat iedereen zal mee moeten betalen om de begroting 2021 sluitend te maken. Met iedereen bedoelen we nadrukkelijk de volgende volgorde namelijk het Rijk, Provincie en haar inwoners. Allereerst het Rijk omdat wij denken als wij inzichtelijk hebben van de waar de pijn ligt in de uitgaven, dit wederom zal zijn bij de gedecentraliseerde beleidsterreinen WMO en Jeugdwet en vanwege de coronacrisis, de participatiewet. Hier zal het Rijk boter bij de vis moeten doen, niet alleen omdat Aalten een tekort heeft, maar omdat het Rijk met de bezuiniging mooi weer heeft gespeeld en bijvoorbeeld waardeloze aandelen KLM heeft gekocht! Dan de provincie, deze is rijk geworden door verkoop van haar aandelen in energiebedrijven. De waarde is opgebracht door haar inwoners. Wij vragen niet om direct geld, maar wel om steun en cofinanciering voor bijvoorbeeld de duurzaamheidsagenda. Tot slot onze inwoners, we zullen van voorgaande partijen waarschijnlijk niet genoeg middelen krijgen om onze voorzieningen op peil te kunnen houden. Daarom vinden we ook een bijdrage van de inwoners en onze bedrijven reëel. Waarbij we moeten beseffen dat één % OZB-verhoging voor een gemiddeld gezin slechts € 2,69 extra betekent, per jaar. Wij willen gaan tot een bandbreedte van 10-20% afhankelijk van de noodzaak, dan nog zitten in absolute bedragen ruim onder de landelijke gemiddelde lokale woonlasten. Een mooi dorp met voorzieningen kost geld. Of gaan we alleen voor de korte termijn?
 
 

Onze vrijheid mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander....

3 mei - Deze week staat in het teken van herdenking van oorlogsslachtoffers en vrijheid. Onze voorzitter houdt een pleidooi tegen het "niets doen".
Wat is vrijheid?
Na de WOII hoorde men overal: “Dit nooit meer”. Maar na 1945 kan men een eindeloze reeks oorlogen opnoemen. Ook de lijst met landen waar onderdrukking heerst is bijna oneindig. De laatste jaren is er voortdurend een roep om meer bewapening. De wapenhandel is big business. De aandeelhouders van deze bedrijven zitten op rozen. Wapens worden veel verkocht aan strijdende partijen in conflictgebieden. Met als gevolg een eindeloze rij burgerslachtoffers: kinderen, vrouwen en mannen. In plaats van geld voor bestrijding van armoede en klimaatsverandering, worden er kapitalen besteed aan moord- en onderdrukkingswapens.
 
Wat is vrijheid?
Was/is iedereen vrij in Nederland? LHBT-ers hebben lang moeten strijden voor erkenning en nog ervaren zij vaak achterstelling en vernedering. Joodse mensen en instellingen worden (weer) vaak bedreigd. Mensen met een “vreemde” achternaam worden achtergesteld op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft volgens de grondwet recht op zijn eigen geloof, maar er zijn politieke partijen en andere groeperingen die het liefst alle moslims het land uit willen sturen.
 
Wat is vrijheid?
“Vrijheid” is een opdracht, waar continu aan gewerkt moet worden. De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander. Een voorwaarde voor vrijheid is een vrije en onafhankelijke pers. In veel landen zie je tv en kranten in handen van de machthebbers. Zij bepalen de opinie. Onafhankelijke journalisten worden gevangen gezet of gedood.
“Vrijheid” is ook vrijheid van meningsuiting, maar ook hier mag, volgens mij, de vrijheid van de een niet ten koste gaan van de ander. 
Aan vrijheid wordt gewerkt door vele organisaties, zoals b.v. PAX. Zij zijn o.a. werkzaam in Oekraïne, op de Balkan, in Soedan en Colombia. Zij brengen er partijen bij elkaar en ondersteunen zwakke groepen. Zij verdienen onze (financiële) steun.
 
Wat is vrijheid?
Henk van Randwijk zei het mooi: “Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”.
Ik denk er vaak aan welke keuzes ik zou hebben gemaakt tijdens de bezetting: zou ik in het verzet zijn gegaan (maar ik ben niet zo’n held) of zou ik mij, net als zo velen, gedeisd hebben gehouden. Onderduikers in huis? Zou ik dat durven?
Velen gaven, en geven nog steeds, hun leven voor een rechtvaardige wereld. Sommigen met vreedzaam geweldloos verzet, anderen met gebruik van wapens 
 
Martin Luther King zei het zo:
Voor het slagen van het kwaad is er niets anders nodig dan dat goede mensen NIETS DOEN. 
Als goede mensen niets anders doen dan voor gezinsleden zorgen, hun sport beoefenen en televisiekijken, kunnen kwadere krachten ongestoord hun onzalige praktijken uitvoeren. De kwade krachten worden dan niet gehinderd door de zogenaamde zwijgende meerderheid. 
 
Iedereen kan “iets” doen in plaats van “niets”.
Laten wij, iedereen naar eigen (kleine) vermogen meewerken om dat licht brandende te houden voor mensen in verdrukking hier in Nederland, maar zeker ook voor mensen ver weg. 
 
Gerrit Stronks, voorzitter Progressieve Partij

Geen uitbreiding megastal Gendringseweg!!!

3 mei - Op 12 mei is er een oordeelsvormende bijeenkomst. Die bereidt de raad van 26 mei voor. Op de agenda de geplande megastal aan Gendringseweg 9 voor ruim 13.000 varkens (meer dan het aantal inwoners in Aalten-dorp). De gemeente heeft op 21-12-2017 (wijziging van 28-7-2017) een omgevingsvergunning hiervoor afgegeven. De buurt is tegen de bouw van deze megastal omdat m.n. de stank hun woongenot en gezondheid zal aantasten. Het College (m.u.v. de PP-wethouder) wil uitbreiding mogelijk blijven maken. De raad moet hier (weer) een besluit over nemen.
 
Het is een inmiddels juridisch Ingewikkelde materie met een lange geschiedenis van bezwaren, rechtbankuitspraken over (delen van bestemmingsplan Buitengebied, etc. Centrale twistpunt lijkt steeds meer: welke geurnorm geldt er nu eigenlijk?
 
Voor PP is het simpel. 
1._ De juridisch bindende regelgeving voor geur binnen de gemeente zijn: de Wet geurhinder en veehouderij (landelijk) en De Verordening geurhinder en veehouderij (gemeente Aalten).
Aalten ligt in een zgn. concentratiegebied dus voor de buurt rond Gendringseweg 9 geldt een maximale geur van 14 Ou/m3 (Ou = Odeur Units).
Overigens zijn deze normen verouderd (Aaltens Geurverordening is uit 2009, de WGV uit 2006).  Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat de hinder en het gezondheidsnadeel van stank groter is dan gedacht. De burgerwerkgroep Max5odeur pleit dan ook voor een maximum van 5 Ou in het buitengebied (en geen raar onderscheid tussen concentratie en niet-concentratiegebied) en 2 Ou in de bebouwde kom. Zie www.max5odeur.nl.
2._Nieuwe berekeningen voor de geplande vleesfabriek bij Gendringeseweg 9 tonen aan dat op één woning een niveau van ruim 18 Ou wordt bereikt.
3._Conclusie: deze megastal moet er niet komen. 
 
Nu is er het argument dat de omgevingsvergunning al is afgegeven. En zeker, rechtszekerheid is een groot goed. Maar de stallen zijn nog niet gebouwd. En ook de varkensboer weet al jaren van de discussies over stank. Toch willen doorzetten doet hij dus zeer welbewust en volledig op eigen risico. Rechtszekerheid is dus voor PP in dit geval ondergeschikt aan het belang van leefbaarheid en gezondheid.
 

Herdenken dit jaar thuis.Biologisch geteelde bloemen leggen kan!

3 mei - Het herdenken van de oorlogsslachtoffers op 4 mei en het vieren van onze vrijheid op 5 mei zal dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden.
Wat een bijzonder jaar had moeten worden, vol met evenementen, tentoonstellingen en andere festiviteiten omtrent 75 jaar vrijheid, kan helaas niet doorgaan. We weten allemaal waarom. De maatregelen zijn zoals u weet verlengd en de boodschap blijft dan ook: Blijf Thuis!
Iedereen wordt daarom opgeroepen om vanuit huis te herdenken en niet de straat op te gaan of een monument te bezoeken. 
 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het daarom mogelijk gemaakt om virtueel een bloem te leggen bij de 3.900 monumenten in heel Nederland. Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit de buurt, zonder een bezoek te brengen aan een monument.
Er staan 19 monumenten online in Aalten en Dinxperlo waar u uit kunt kiezen. Uiteraard kunt u ook een virtuele bloem leggen bij andere monumenten in Nederland.
 
Hoe werkt het?
Het leggen van een virtuele bloem is gemakkelijk:
•          Via de database zoekt u het monument waarbij u een bloem wilt leggen. U kunt zoeken op de naam van het monument of de plaatsnaam waar het monument staat. 
•          Klik op het monument waar u een bloem wilt leggen.
•          Op de pagina van dat monument gaat u naar het tabje ‘leg een bloem’.
•          Hier kunt u een bloem kiezen en een boodschap achterlaten bij het monument.
 
 
Wilt u toch liever echte bloemen (laten) leggen? Dat kan!
Om toch echte bloemen te kunnen leggen bij de oorlogsmonumenten is Tikkie samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei het initiatief ‘Bloemen voor 4 mei’ gestart. Iedereen kan via Tikkie bloemen doneren, die op 4 mei bij de oorlogsmonumenten in ons land worden neergelegd. Met de ‘Bloemen voor 4 mei’-actie brengen ze 'bloemen en herdenken’ op een bijzondere manier samen.
 
Hoe werkt de actie? 
Heel simpel. Vanuit de Tikkie app koop je een bosje tulpen voor 4,50 EUR. Alle gedoneerde tulpen worden op 4 mei bij vele oorlogsmonumenten door het land gelegd. De opbrengst van deze actie gaat naar de biologische sierteeltsector. Ook kan je via de website bloemenvoor4mei.nl doneren.
 
Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website bloemenvoor4mei.nl of ga naar www.4en5mei.nl
 
 

Pagina 7 van 153

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates