Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij verantwoordt zich

2 september - Wat deden we allemaal deze zomer? Lees het in de advertentie die verscheen in de Aalten Vooruit en De Band. Hij stond er weer: de maandelijkse advertentie in de lokale krantjes. Dat doen we omdat we het als partij en fractie belangrijk vinden om ons te verantwoorden naar de bevolking en kiezers. Dit keer ging het over de toegankelijkheid, een erg zwaar thema voor ons als Progressieve Partij en over de vier terrasavonden die we deze zomer (deels binnen) organiseerden. Ook daarmee willen we ons onderscheiden van anderen: geen lange zomerslaap, maar met thuisblijvers en geïnteresseerden nadenken hoe het beter kan in de gemeente Aalten.

 

Oproep CDA en Progressieve Partij: meer vrouwen in de raad.

25 augustus - Rik van Lochem (CDA-voorzitter) en Joop Wikkerink (fractievoorzitter PP) roepen de partijen op om vrouwen meer kansen te geven in de gemeentepolitiek.
"Onze vraag aan de andere politieke partijen is of jullie hier over mee willen denken en helpen organiseren. We hebben al een aantal vrouwen binnen onze eigen partij gevonden die dat willen. Donderdag 31 augustus om 20.00 uur komen we weer bij elkaar in de commissiekamer van het gemeentehuis. Denken jullie mee? 
Het zou mooi zijn wanneer er van ieder partij in ieder geval één vrouw is die mee wil denken.
 
We snappen natuurlijk dat het kort dag is en kunnen ons voorstellen dat dit iets te snel is. Maar omdat in oktober en november er binnen de partijen al druk gesproken wordt over de lijst is haast geboden. Is het niet mogelijk om op die avond iemand af te vaardigen, maar willen jullie wel mee denken laat ons dat dan even weten en mail je ideeën. 
De eerste ideeën
Ons eerste idee is om dinsdag 26 september een avond te organiseren die in het teken staat van vrouwen en politiek. Mogelijke invullingen kunnen zijn:
-Uitnodigen van een aansprekende vrouwelijke spreker. Bijvoorbeeld Ilse Saris of Lisa Westerveld.
-Een vrouwenpanel waar vragen aan gesteld kan worden.
-Speeddaten met een vrouw uit de Aaltense politiek. 
-Speeddaten met een vrouw en man uit de Aaltens politiek.
-Een man laten vertellen waarom het belangrijk is dat vrouwen ook actief zijn in de politiek. Of dat het misschien wel beter is dat ze wegblijven. Dit op een ludieke wijze
En zo zijn er natuurlijk nog wel meer idëeen. Heb jij nog ideeën laat ze ons weten.  Dit alles moet natuurlijk breed uitgemeten worden in de diverse media.
Het is niet zo, dat we denken dat de aanmeldingen binnenstromen na deze avond. Wij willen graag aandacht vragen voor meer vrouwen in de politiek. Op deze manier hopen we dat we vrouwen motiveren om hier over na te denken. Ook vrouwen en mannen buiten de politieke partijen worden uitgedaagd hun ideeen te ventileren!
Tot zover. Heb je vragen of opmerkingen? Schroom niet, stel of maak ze!
 
foto: Drie vrouwen uit de gemeentepolitiek aanwezig in Amphion dit voorjaar, waar het over ditzelfde onderwerp ging.

Klachten onderhoud Bredevoort. College pissig.

25 augustus - In een brief van Bredevoorts Belang aan de raadsleden, laat BB zich volgens het College negatief uit over de onderhoudstoestand van de openbare ruimte in Bredevoort. Een delegatie van Bredevoorts Belang heeft eind juli een rondwandeling gemaakt met o.a. de wethouder Nijland en het hoofd Onderhoud. Verschillende situaties zijn toen bekeken en volgens BB  hadden zij van de wethouder begrepen dat wijziging van beleid (meer onderhoud) een kwestie van meer geld en dus politieke besluitvorming zou zijn. Daarom heeft BB de raad uitgenodigd. Sommige leden van de agendacommissie voelden er niet zoveel voor om onvoorbereid op pad te gaan, dus vroegen ze een reactie van het College op de aangehaalde situaties in die brief. Die kwam er zeer snel.  En wel enigszins gepikeerd. 
 “Van structureel extensief beleid in onderhoud is dan ook geen enkele sprake, hiermee worden onze eigen medewerkers en die van Vebego/Hacron ernstig tekort gedaan.”, aldus het College. 
De klachten over scheve lantaarnpalen en andere palen moeten doorgegeven worden en worden dan doorgaans binnen 72 uur verholpen. Een lijst met aandachtspunten aangereikt door BB  is reeds in behandeling. Het verwijderen van onderstambegroeiïngen is iets uitgesteld vanwege de droogte en mogelijke schade aan bomen. Dat is allemaal bekend bij Bredevoorts Belang, volgens het College. Ook heeft Bredevoorts Belang een groot aantal klachten over het maaibeleid, de kanten e.d. bij de Grachten. Dit is volgens het College het pakkie an van het Waterschap. Wethouder Nijland zal daarmee contact opnemen. Kortom het lijkt erop dat het College het niet zo leuk vindt dat BB een kritische brief aan de raad heeft geschreven.
 

“Snelheidsdisplay”op Anholtseweg.

 – Het College van B en W heeft besloten dat  binnenkort de snelheid op de Anholtseweg gemeten wordt. Omwonenden  hadden op de “open terras-avond” van de Progressieve Partij op 2 augustus bij Old Dutch geklaagd over de snelheid op die weg. De fractie van de Progressieve Partij heeft de hele lijst met vragen en knelpunten voor de kern Dinxperlo aan het College voorgelegd en dit punt wordt dus opgepakt. Een andere wens die tijden de PP-avond geuit werd, wordt ook gehonoreerd: er komt weer meer voorlichting over het gebruik van de fietsstraat.  Ook worden ter hoogte van de Chinees aan de Hogestraat fietssymbolen op het rode asfalt geschilderd. De troittoirs aan de Nieuwstraat worden begin 2018 verbeterd en de haaietanden bij de Keupenstraat krijgen een likje verf.  Volgens fractievoorzitter Joop Wikkerink  en Dinxperloos raadslid Rob Boerendonk van de Progressieve Partij zijn dit soort bewonersavonden belangrijk. “De gewone man/vrouw ziet vaak het best  wat er mis is op straat”, aldus Rob. Hij wil nog een route door Dinxperlo lopen met mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel om knelpunten op te sporen.
Het College heeft niet altijd positief gereageerd op de ideeën die tijdens de open terrasavond van PP naar voren gebracht werden en doorgegeven zijn naar het College. Zo reageert een woordvoerder van Dinxperwick teleurgesteld op de “oude” antwoorden die gegeven worden op het het idee om het vrachtverkeer vanuit de richting Aalten als meest logische route om te leiden via Spork en Suderwick. Volgens de Provincie en de gemeente moet dan de N819 voor vrachtwagens afgesloten worden en spelen er verzekeringskwesties voor de vrachtwagens. “Onzin”, zo reageert een woordvoerder van Dinxperwick. Wij pleiten helemaal niet voor afsluiting: adviesroute-aanduidingen zouden al helpen. De verzekeringen kennen een zgn. hoefijzerclausule, dus een paar kilometer door Duitsland is in de verzekering gewoon gedekt”
 

Groene energie gebruiken en toch besparen?

18 augustus - Ok, dus je hebt groene stroom. Netjes uit Nederland, stoot geen grammetje CO₂ uit. Heeft het dan nog zin om energie te besparen of kun je los gaan met een Amerikaanse koelkast en een jacuzzi in de tuin? Spoiler: ja, natuurlijk heeft het zin om energie te besparen! We geven twee redenen.
 
1. nog lang niet genoeg groene stroom voor iedereen
In 2016 was 5,9 procent van alle energie die in Nederland werd gebruikt duurzaam. In 2015 was dat 5,8 procent. Een stijging van 0,1 procent dus.
Maar er werd in 2016 wel 5 procent meer hernieuwbare energie opgewekt dan in het jaar ervoor. Dat steeg namelijk van 119 naar 125 petajoule (PJ).
Hoe kan het dan dat het percentage duurzame energie van het totale energieverbruik nauwelijks is toegenomen? Omdat het totale energieverbruik is gestegen. Met bijna 4 procent naar 2119 PJ. (Bron: CBS)
Als we niet aan de slag gaan met energiebesparing en dus minder energie gaan gebruiken, wordt het percentage duurzame energie van het totale energieverbruik in Nederland nooit hoger. Maar ook; als we nu massaal energie gaan besparen dan stijgt het aandeel duurzame energie van het totaal veel sneller!
 
2.Groene stroom kost ook gewoon geld
Voor niets gaat de zon op, maar dat zonnepaneel moet wel gewoon betaald worden. Iedere kilowattuur stroom die je gebruikt kost gewoon geld. Dus hoe minder energie je verbruikt, hoe lager je energierekening is. Daar verandert natuurlijk niets aan als je groene stroom hebt.
Energie besparen is eigenlijk één van de eerste en makkelijkste dingen die je kunt doen om te verduurzamen. Je kunt beginnen met simpele gedragsveranderingen en kleine aanpassingen in huis die nauwelijks investeringen vergen, daarmee kun je al honderden euro’s per jaar op je energierekening besparen. De energie die je nog gebruikt vergroen je door over te stappen op groene stroom en groen gas. Wil je een stapje verder gaan, dan kun je nadenken over grotere energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.
 
Aan de slag? Check deze 10 tips om stroom te besparen.https://www.hier.nu/10-tips-om-stroom-te-besparen
 

Nog veel te doen! Verbeteringen voor mensen met een beperking.

18 augustus  – Er zijn nog tal van verbeteringen mogelijk als het gaat over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dat bleek op de druk bezochte terrasavond van de Progressieve Partij. Deze werd gehouden op het terras van ’t Noorden, één van de weinige horeca-gelegenheden in de kern Aalten die goed toegankelijk is en de voorzieningen heeft. Een grote ergernis van mensen in rolstoelen of op scootmobiels zijn de geparkeerde auto’s op de stoepen of de lukraak neergezette vuilcontainers. Dat heeft dus te maken met aandacht en verantwoordelijkheid van niet-gehandicapte burgers. Hoe krijgen we de samenleving zover dat we inclusief denken?

Een tweede punt van zorg zijn de op- en afritten voor rolstoelers, rollators en scootmobielen op de normale troittoirs. Er zijn goede voorbeelden, maar ook situaties waar ze zelfs bij nieuw aangelegde stoepen vergeten worden.  Ook slechtzienden hebben moeite met sommige situaties, eenvoudige witte stippen of lijnen helpen al veel. En dan natuurlijk de putdeksels, boomwortels en losliggende tegels. Het is van het grootste belang dat deze situaties gemeld worden bij de gemeente via de website https://www.aalten.nl/inwoners/melding-woon-en-leefomgeving_42795/  of via een bezoekje aan het loket aan de Hofstraat. De fractie van de Progressieve Partij heeft een groot aantal situaties opgenomen en zal hiervoor binnen College en raad aandacht  gaan vragen.

Vervolgens is een punt van aandacht de toegankelijkheid van winkels, openbare gebouwen. Ook hier geldt een oproep aan de bouwers: zorg vanaf het begin voor een goede toegankelijkheid maar let ook bijv. op een aangepast toilet. 

Woensdag laatste PP-terrasavond over toegankelijkheid

12 augustus - Deze zomer organiseert de Progressieve Partij  elke week een “Open terrasavond”.  Vrij toegankelijk, onverplichtend, bijpraten over actualiteit en nieuwe ideeën voor de gemeente Aalten. Lekker met een zomers drankje nadenken en elkaar bevragen hoe het mooier, beter en rechtvaardiger kan in de gemeente en de politiek. En wat nieuw is: we nodigen elke avond om 20.30 uur een gast of gasten uit die ons en jou kan/kunnen inspireren met nieuwe inzichten, vrolijke ideeën,  en nieuwe benaderingen.
 
De laatste open terrasavond van de Progressieve Partij vindt plaats op woensdag 16  augustus op het terras van partycentrum ’t Noorden in Aalten. We gaan het hebben over toegankelijkheid voor mensen met een beperking van onze dorpscentra. Er  komen er mensen met een loop-, visuele of andere beperking.  De uitdaging is: hoe geven we hen onbelemmerde doorgang?
De keuze van de locatie is al spannend. Welke horecagelegenheid in de kern Aalten is toegankelijk voor mensen in een rolstoel? Welk café heeft een invalidentoilet. Niet allemaal. Partycentrum ’t Noorden heeft het prima voor elkaar. Heeft ook aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking en mag zich daarom tooien met het bordje van “Unieke Achterhoekers”. Daarom zitten we vanaf 20.00 uur met mooi weer op het terras en smeden we plannen hoe de kernen van de gemeente Aalten toegankelijker kunnen worden. 
Kom mee luisteren, praten en denken! Kost je niks.
 

Pagina 7 van 113

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates