Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Klimaatmars, Zondag 10 maart 13:00 uur

25 februari - Wij gaan de straat op voor het klimaat. Massaal. De meerderheid van Nederland wil een definitieve doorbraak in de klimaatcrisis. En dit gaan we laten zien. Samen tijdens de grootste klimaatmars van ons land.
De tijd dat de vervuilende industrie de hand boven het hoofd gehouden werd is voorbij. De vervuiler gaat betalen. 2019 wordt het jaar van het klimaat. Het jaar waarin ambitieus, daadkrachtig en eerlijk klimaatbeleid doorbreekt.
10 maart zal in het teken staan van een urgente klimaatboodschap, van hoop en samenwerken, van de toekomst. Hoe meer mensen, hoe luider onze boodschap!
Samen met Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond.
 
Ook vanuit de Achterhoek willen we een krachtig geluid laten horen. Daarom organiseert de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo een bustocht naar de Klimaatmars. U wordt van harte uitgenodigd om mee te gaan. 
 
Kosten €15,- p.p.
Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 1 maart a.s.

Kleine windmolens: baat het niet, het schaadt ook niet?

25 februari - Het is toch fantastisch als nu ook andere partijen dan de Progressieve Partij  voorstellen doen die duurzame energieopwekking moeten stimuleren? Zo begon Bert Weevers (PP) zijn bijdrage in de raad. 
Natuurlijk hebben we hier intern flink over gediscussieerd. Mini- en kleine windmolens immers zijn zeker in onze regio met een terugverdientijd van 30 jaar of meer, niet rendabel. Terecht is in de RTG hierover opgemerkt dat dit echter geen zaak is waar de overheid zich mee moet bemoeien. Ook zal de plaatsing van enkele kleine windmolens nauwelijks merkbaar zijn in het totale percentage opgewekte duurzame energie in onze gemeente, zo relatief weinig duurzame stroom leveren ze op. 
Conclusie 1 voor het gemeentelijk klimaatbeleid is dat kleine windmolens voor wat betreft opbrengst nooit kunnen concurreren met grote windmolens. Voor “Groenlo” zal het weinig zoden aan de dijk zetten.
Ter vergelijking: een kleine windmolen van 10kW met een masthoogte van 20meter levert zo’n 35.000 kWh/jr. Een grote windmolen van 3 MW levert 6.500.000 kWh/jr. M.a.w. : 1 grote molen levert net zo veel op als 185 kleine molens. Dit betekent dat de keuze voor groot of klein niet alleen relevant is voor energieopbrengst of rendement, maar, en dan komen we op 
Conclusie 2 : de keuze grote of kleine windmolens is dus in theorie ook een ruimtelijk ordeningsvraagstuk met de vraag: ”wat is wenselijker: 1 grote molen in het landschap of heel veel kleine?   
Als kleine windmolens rendabel zouden zijn hadden we nu een flink vraagstuk met elkaar te bespreken. De verwachting is echter dat het aantal aanvragen zeer beperkt zal zijn, dus laten we het praktisch houden. En dan komen we op het belang van de kleine-windmolenaanvrager. 
Feit is dat windenergie in combinatie met zonne-energie een ideale mix geeft. Over de dag én over het jaar heb je een veel gelijkmatiger opbrengst van duurzame energie dan wanneer je slechts één van beide toepast. We kunnen ons dus goed voorstellen dat iemand – uit vooral ideële motieven - een kleine windmolenwil plaatsen bij zijn bedrijf of op zijn erf.De PP vindt dat de gemeente dit dus mogelijk zal moeten maken. 
Gezien de beperkte bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling van duurzame energieopwekkingis ook slechts een beperkte ambtelijke en financiële inzet voor dit kleine-windmolenbeleid te rechtvaardigen. Het met hetCDA-amendement bijgestelde eerste deel van het initiatiefvoorstel van het CDA (de punten 1 en 2) om met een VVGB te werken voldoet hieraan. 
Het voorstel om de leges te schrappen (punt 3 uit het intiatiefvoorstel) vinden we echter te kort door de bocht. Waarom geen leges voor kleine windmolens en wel voor PV-panelen op panden in beschermd stads- en dorpsgezicht en voor zonneparken?En ook voor energetische renovaties van gebouwen? En wat zijn de financiële consequenties? We vinden dat een legesparagraaf een afgewogen onderdeel dient te zijn in de duurzaamheidsnota en uit het voorliggende initiatiefvoorstel dient te worden geschrapt. 
Dan zullen we van harte instemmen.
Oh ja, overigens verdient het aanbeveling om de term mini-windturbine te vervangen door de term kleine windturbine. Immers mini betekent in de windsector meestal een maximale masthoogte van 5 meter en we willen ook masthoogtes van 25 m toestaan.
En Oh ja 2: er moet voor gewaakt worden dat er bomen worden gekapt voor die kleine windmolens. Want bomen zijn ook zeer belangrijk in het klimaatbeleid.
 
 
 
 

Bellen in de raadvergadering, kan dat?

25 februari - Een mooi debat, een bellend raadslid en een wisseling van de voorzitter, deze raadsvergadering had alles. Na het moment van inkeer en het vragenuurtje was het tijd voor de twee punten die op de agenda stonden. Het eerste punt ging over het initiatiefvoorstel inzake mini-windturbines van de fractie van het CDA. Een mooi voorstel, al hadden we hier intern nog wel even de nodige discussie over. Hoe kunnen we als groene partij nou tegen zo’n voorstel zijn? Dit zijn we dan ook niet, we zijn alleen tegen het niet heffen van leges de komende 10 jaar. Dit argument werd overigens door alle fracties naar voren gehaald. Uiteindelijk besloot het CDA dit punt uit het voorstel te halen en werd het voorstel aangenomen. Het tweede punt ging over het handhavingsplan 2019. Omdat dit de portefeuille van de burgemeester betreft, moest hij zijn voorzittersplek op dit punt afstaan aan de waarnemend voorzitter Zelma van Alstede. En, ik moet eerlijk zeggen, wat deed ze het goed! Iedereen kreeg de kans om zijn zegje te doen, waardoor er ruimte ontstond voor het debat. Een hele verademing, want dit miste ik regelmatig in voorgaande vergaderingen. Omdat het op dit punt ging om een collegebevoegdheid, kon de raad alleen zienswijzen indienen en moties. Al bellend hield Bert zijn betoog. Dit zag er eerst wat vreemd uit, maar hij had wel meteen de aandacht! Een goede tactiek dus. Elke fractie had wel weer een andere zienswijze en de burgemeester was dan ook veel bezig met het verdedigen van dit voorstel. Jammer, want als hij wat concretere antwoorden had kunnen geven waren sommige raadsleden misschien wat minder hard voor hem geweest. Uiteindelijk werd de motie om meer prioriteit te geven aan de handhaving van de bestemmingsplannen buitengebied en overig gebied, van de VVD, PP en GemeenteBelangen aangenomen. Onze andere motie (Groene Handhaving) kon op steun rekenen van D66, maar haalde het helaas niet. Niet getreurd, we gaan met goede moed weer op naar de volgende vergadering!

Woensdag meedenken met PP in het Kulturhus?

10 februari - Dinxperlo – Woensdag 13 februari vindt weer de maandelijkse openbare meedenk-fractiebijeenkomst van de Progressieve Partij plaats. Dit keer in het Dinxperlose Kulturhus vanaf 20.00 uur. In deze meedenk-fractiebijeenkomsten gaat het altijd om de actualiteit. Meestal met het oog op de komende raadvergadering. Dit keer gaat het hoofdzakelijk om het initiatiefvoorstel van het CDA om “kleine “ windmolens toe te staan in het buitengebied.
De fractie heeft een “factsheet”samengesteld over de voor- en nadelen van “kleine” windmolens. Wat zijn het en hoe zien ze eruit? Hebben ze voldoende opbrengst en rendement? Zijn ze landschappelijk verantwoord in te passen? Zijn er (betere) alternatieven? Wilt u deze vooraf ontvangen, mail dan even naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
De toegang en de koffie zijn gratis.
 

Bomen over bomen. Doe je mee een boompje opzetten?

9 februari - Bij de fractie komen veel berichten binnen over rigoreuze bomenkap. Bijvoorbeeld aan de Gendringsweg door de gemeente, Zwanenbroekweg (Essentakziekte). Of door Staatsbosbeheer in ’t Goor. De ex-directeur van Staatsbosbeheer wijst op het nieuwe verdienmodel van deze organisatie: zoveel mogelijk kappen en de houtsnippers verkopen voor biomassa-installaties. Wij willen ons zo breed mogelijk orienteren samen met deskundigen, over deze kwestie. Voor de Progressieve Partij is niet elke boom heilig. Zieke en gevaarlijke bomen moeten gekapt. Maar het gaat erom of ons bomenareaal op peil blijft. Ook in veband met de CO2 opname.  Heeft u materiaal, feiten  of meningen hierover. Geef het door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Via deze link is de opvatting van oud-directeur Frits van Beusekom te lezen.
https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/06/hoe-staatsbosbeheer-zijn-eigen-draagvlak-wegkapt-a3653196

Foto: rigoreus onderhoud in 't Goor

Groenonderhoud wandeling voor de raad

10 februari- Raadsleden hebben een volle agenda en worden nog wel eens uitgenodigd bij excursies, discussies of informatie-avonden. Afgelopen week was het ook behoorlijk raak. Maandagavond was er een informatieavond over het “belevingsplein” bij de Ahof: een nieuw concept voor ontmoeting, een voorbeeld van een inclusieve samenleving. Donderdag gingen enkele raadsleden naar het Provinciehuis. Daar was een interessant programma over bestuurlijke vernieuwing. Met veel workshops. Wethouder Joop Wikkerink gaf een presentatie over de tot standkoming van het raadsprogramma en het daarop volgend uitvoeringsprogramma van het College. Een ander groepje raadsleden ging naar een informatieavond van de ROVA in Winterswijk. Dit is de organisatie die ons huisvuil ophaalt en verwerkt. Zaterdagmorgen liet een groepje raadsleden zich informeren over het niveau van groenonderhoud in de drie kernen van onze gemeente. Moet het niveau omhoog, omlaag of kan het zo blijven?
Foto: Raadsleden krijgen uitleg van het onderhoud op 't Zand in Bredevoort (foto: Bert Weevers)
 

Groot Deunkplan aangepast na amendement en motie PP

2 februari - "Groot Deunk, een plek met een bewogen verleden. Ook een unieke landschappelijke plek, zo aan de rand van het Oost Nederlands Plateau (‘terras’).  Alle reden om er uiterst zorgvuldig mee om te gaan.
Consistentie en aansluiting van beleid op visie en voornemens is essentieel onderdeel van zorgvuldigheid. Daarom eerst even wat citaten: 
"Onze Visie 2025: heeft als veelzeggende titel ‘Krachten versterken’ Uniek landschap ‹is een van de drie “kernwaarden van de gemeente Aalten en daarmee hoofdopgaven voor de toekomst”.
Uit het door alle partijen ondertekende Raadsprogramma: 
"Wij willen de inwoners van onze gemeente, de bedrijven, maar ook recreanten een prachtige omgeving bieden. Zeker is dat wij de groene kwaliteiten willen behouden en versterken ". Duurzaamheid en natuurinclusieve landbouw zijn ook termen die her en der opvallen."
 
Zo begon Guido Uland zijn bijdrage aan de discussie over het bestemmingsplan Groot Deunk. In de dagen voor de raadvergadering was er veelvuldig contact tussen fracties om het plan meer in lijn te laten lopen met het raadsprogramma en de visie Aalten 2025. Daar wordt een lans gebroken voor meer natuur en natuurinclusieve landbouw. Daarom bereidde de fractie van de Progressieve Partij vier amendementen voor die moesten zorgen voor een meer natuurlijker beheer (extensieve ;landbouw, spuitvrije zones, geen bomenteelt) inrichting van het terrein en twee moties. Ze werden gezamenlijk met wisselende partijen ingediend. Er vond een goede discussie in de raad plaats gericht op een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Daarom werd het amendement dat vraagt op extensieve landbouw (PP, CDA, D66, CU en GB) en de motie die vraagt om een iets andere plek van een vleermuizenschuilplaats aangenomen. Daarnaast waren er een paar toezeggingen van wethouder Kok om de raad te informeren over het gebruik en dit gebruik zo te regelen dat het extensief, natuurvriendelijk is, maar geen overlast veroorzaakt voor naastgelegen kwekerijen.
Foto: volle bak bij raadvergadering over Groot  Deunk

Pagina 7 van 139

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates