Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Vernieuwing en vooruitgang: Bert Weevers op 3

13 januari - Op 21 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Progressieve Partij doet weer enthousiast mee. Het kan groener en socialer in Aalten. Daarom geloven wij in vernieuwing en vooruitgang. De komende weken presenteren wij hier onze eerste vier kandidaten. Hieronder stelt Bert Weevers, no. 3 zich voor.
 
 
Bert Weevers
ZZP-adviseur duurzaamheid en wonen. Enthousiast saxofoonspeler, bestuurslid en programmeur van jazzconcerten en jamsessies in de Koppelkerk. Vrijwilligjuridische medewerker Vluchtelingenwerk, initiatiefnemer Energie Coöperatie Bredevoort. Bezorgd over waar het met de wereld naar toe gaat.Vooral om klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, de ongelijke verdeling tussen arm en rijk en een overheid die steeds de verkeerde keuzes maakt.Die niet de belangen van de gewone man/vrouw en de toekomst van onze kinderen vooropstelt, maar onder het mom van ‘de economie’ of ‘de werkgelegenheid’ kiest voor het kapitaal. Tijd om te proberen hier op lokaal niveau enige verandering in aan te brengen!
 

Positieve bijeenkomst over vernieuwing in de politiek

13 januari - Afgelopen september heeft de fractie van de Progressieve Partij  aan andere fracties een folder toegestuurd met ideeën over hoe je zou kunnen komen tot een raadsprogramma, waarin iedere fractie een inbreng heeft gehad en waar ook iedereen aan de uitvoering ervan wil meewerken. Ook een beetje vanwege onvrede over hoe het in deze periode tussen coalitie en oppositie gaat. En na een bezoek van onze fractie aan een studiedag van Raadslid.nu. Dat leidde tot een initiatief, ondersteund door PvdA en HMV,  om twee raadsleden uit te nodigen om eens te vertellen hoe dit in de praktijk gaat. Dus woensdag kwamen Ton Dijkmans en Marian Pater uit resp. Cranendonck en Zwijndrecht (beiden moesten meer dan twee uur rijden!) uitleggen hoe  de vorming van een raadsprogramma en de benoeming van wethouders in hun gemeenten tot stand was gekomen. Van alle partijen waren fractieleden, aspirant-raadsleden en bestuursleden aanwezig. Dat was een hele mooie opkomst. Het komt er op neer dat na de verkiezingen de partijen een echt raadsprogramma maken: wanneer komt wat aan de orde en in welke richting. Geen dichtgetimmerde besluiten. Daarna worden wethouders gekozen, die moeten solliciteren. Veel aanwezigen reageerden zeer geïnteresseerd; ook de nieuwe burgemeester was aanwezig en gaf wat voorbeelden uit zijn vorige gemeente. Het zou mooi zijn als wij voor de verkiezingen het eens zouden kunnen worden of we (deels) de voorgestelde weg zouden kunnen opgaan. In elk geval worden door aanpassingen van het huidige systeem de burgers meer betrokken, het debat tussen politieke uitgangspunten komt meer terug en het programma wordt meer over de vier jaar verspreid. Veel stof tot nadenken. Moeten we met open vizier, oren en ogen doen. Inmiddels hebben we de voorbeeldprogramma’s ontvangen.

Op de foto: Marian Pater, raadslid D66 in de gemeente Zwijndrecht.

Van de voorzitter: Waarden maken het verschil

6 januari  - Vaak wordt de term “normen en waarden” in een adem genoemd, zonder de exacte betekenis ervan te weten. Ook vaak te pas en te onpas door populistische types en in populistische media.
“Normen” zijn de regels (wetten) die gemaakt zijn om de samenleving goed te laten verlopen. “Waarden” is een veel moeilijker begrip. De van Dale schrijft: “Betekenis die iets heeft in zedelijk, geestelijk of esthetisch opzicht of door persoonlijke betrekking”. Een zin die je wel twee keer moet lezen om het te begrijpen.
In de politiek hebben we vaak te maken met regels. Elke raadsvergadering worden er regels vastgesteld, zodat iedereen kan weten waar hij of zij aan toe is of bijvoorbeeld recht op heeft. Maar bij het tot stand komen van veel van die regels is het van belang te weten welke visie erachter schuil gaat. Welke visie heeft die politieke partij of dat raadslid? Volgens welke waarden gaan raadsleden te werk? Wat is het ideaalbeeld van het raadslid over hoe de samenleving ingericht moet worden? Wat zijn de drijfveren voor het politiek actief zijn? Termen als: compassie, naastenliefde, verantwoordelijkheidsgevoel, burgerplicht, betrokkenheid, schieten je dan te binnen. Maar soms is er ook sprake van eigenbelang, groepsbelang, macht of eerzucht.
Vooral die negatieve zaken worden “de politiek” nogal eens verweten door mensen die aan de borreltafel iets roepen.  Of door mensen die, veilig achter het toetsenbord, anoniem via de media reageren. Soms komt “de politiek” inderdaad negatief in het nieuws, maar dat is vaak te wijten aan bepaalde personen en is gelukkig een uitzondering. De meeste raadsleden hebben het beste voor met de gemeente en de inwoners.
 
De Progressieve Partij wil een sociale, duurzame, groene, gelijkwaardige en open samenleving. 
Iedereen kan vanuit zijn eigen visie, met zijn eigen waarden en met zijn eigen achtergrond tot die opvatting komen. De een vanuit humanistische motieven en de ander vanuit een religieuze overtuiging.  Samen willen we in de verkiezingscampagne die waarden uitdragen en zoveel mogelijk mensen ervan overtuigen dat deze waarden bij de Progressieve Partij centraal staan. Onze fractieleden zullen, zoals altijd, zich met alle energie hiervoor inzetten om die doelen te bereiken. Dat hebben ze de afgelopen decennia laten zien en ook de komende raadsperiode zal dat zeker het geval zijn.
Wil je daarmee helpen? Kom naar onze ledenavonden en denk en praat mee of mail naar de fractie met jouw vraag of opmerking.
Ik wens iedereen een gelukkig, waar mogelijk, een gezond en een actief 2018.
Gerrit Stronks
 

Achterhoek Toekomst Toer: "Samen goed wonen"

6 januari - De Achterhoekse Toekomst Toer is een reis naar de Achterhoek van morgen.  Op 15 december vond de toer “Samen goed wonen” plaats. Vanuit Aalten stapten Rob Boerendonk (Progressieve Partij) en Freek Dierssen (CDA) in de bus. Rob doet verslag.
 
Er hadden zich 60 mensen aangemeld. Hans Suurmond Achterhoek 2020 opende de middag.
De heer Gerrolt Ooijman manager van Wonion Ulft vertelde over de ambities die Wonion heeft om in 2030 alle huurwoningen energie neutraal te maken. Via getallen kon je goed zien dat ze in de Oude IJsselstreek op de goede weg zijn maar dat er nog veel gedaan moet worden om alles energie- neutraal te krijgen in 2030.
In Ulft zijn de eerste energie-neutrale woningen al gebouwd  in 2014 en ook in Gendringen staan al een flink aantal energie-neutrale woningen.
Per bus reden we naar Varsseveld waar 11 levensloop bestendige woningen in aanbouw zijn, hier kregen we een rondleiding . Erg interessant om dit te zien. Het lijkt erop dat dat er geen goede samenwerking en doelstellingen zijn tussen de gemeentes en woningstichtingen in de Achterhoek .
De volgende stop was een belevings woning in Doetinchem in de wijk Schoneveld.
Hier kregen we een rondleiding in deze speciale woning, waarbij de bezoekers aan de hand van een specifiek profiel van een fictieve bewoner kunnen ervaren hoe een woning optimaal aangepast kan worden. Het is alleen vreemd dat zo'n belevingswoning in een straat staat , waar ik enkele bewoners heb gesproken die heel erg boos waren op woningstichting Sité omdat er al heel lang niets aan de woningen is gedaan.
Al vele jaren zijn er beloftes gedaan maar er gebeurt niets. Zij zijn van plan om weer een brief te sturen naar de woningstichting , op mijn advies sturen ze nu een kopie naar de wethouder.
Het particuliere woningbezit in de Achterhoek is 75% en 25 % is in bezit van de woningcoöperaties .
 
 

Vernieuwing en vooruitgang: Rob Boerendonk op 4

6 januari - Op 21 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Progressieve Partij doet weer enthousiast mee. Het kan groener en socialer in Aalten. Daarom geloven wij in vernieuwing en vooruitgang. De komende weken presenteren wij hier onze eerste vier kandidaten. We beginnen met no. 4 van de lijst.

In het werkzame leven planner bij een transportbedrijf. Nu gepensioneerd. Houdt van en is betrokken bij de natuur. Actief in het Filmhuis in Dinxperlo. Kan slecht tegen onrecht. Dat is een reden is om zich nog een keer kandidaat te stellen. Zet zich in voor mensen
met een beperking. Vindt dat de gemeente Aalten veel meer zou moeten handelen in de geest van het VN-Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking.
Wil de Achterhoek groen houden en verzet zich tegen de bouw van megastallen. Ziet meer in landbouw met respect voor de natuur. Maakt zich hard voor een passende woning voor
iedereen. Wil dat alle woningen in 2030 energieneutraal zijn. Komt op voor mensen die onder aan de ladder van de maatschappij staan en zichzelf niet goed kunnen verdedigen. Zet zich af tegen “achterkamertjespolitiek” en vindt dat de integriteit in de gemeente
Aalten niet goed is geborgd
 

 

De campagne barst los. Pas op voor dubbele petten

30 december - Let de komende tijd vooral op de sociale media en de websites van de politieke partijen in de gemeente Aalten. Er moet campagne gevoerd worden! De Progressieve Partij maakte vast een filmpje. Wij blijven gewoon doorgaan met jou te informeren op deze website, via advertenties, social media, net zoals de afgelopen vier jaar. Dat anderen nu wakker worden uit hun digitale winterslaap, geeft te denken.  Je kunt het filmpje hier zien: https://www.facebook.com/hehe.hartman/videos/1768423173228123/
 
De VVD meldt trots op haar facebookpagina dat zij haar kandidaten een Verklaring omtrent gedrag laat overleggen; geen gekke maatregel van het hoofdbestuur van deze partij die in den lande nogal eens met zelfverrijking te maken had. Maar ook in Aalten wordt op facebook meteen de vraag gesteld of  alle Aaltense kandidaten daar wel aan kunnen voldoen, gezien hun zakelijk verleden.
 
Jammer dat het CDA reclame maakt voor zicht zelf  met activiteiten die door anderen georganiseerd worden.  De voetbalvereniging AD organiseerde een kerstdiner voor mensen die het financieel zwaar hebben of bijvoorbeeld eenzaam zijn. Hulde! Het CDA maakte een spotje van de AD-acitiveit. : “In de kantine van AD’69 mocht onze lijsttrekker Raimond Smit een handje helpen. Wat een geweldig initiatief. Het CDA wil de mensen graag samen brengen.” De campagne begint pas, maar wij hopen niet dat partijen andere activiteiten gebruiken om zichzelf te profileren. 
 

PvdA stopt. Progressieve Partij blijft opkomen voor zwakkeren

30 december - Het besluit van de PvdA komende periode niet mee te doen in de gemeenteraad moet gerespecteerd worden. Maar het is wel verduveld jammer. We zijn al met zo weinig progressieven en sociaal-democraten. De berichtgeving hierover was bijzonder. Hieronder het bericht op Omroep Gelderland:
AALTEN - Het klinkt wat raar: een politieke partij die oproept om op een andere partij te stemmen. In Aalten is het de bittere realiteit. De lokale PvdA heeft niet genoeg mensen kunnen vinden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, en stopt.
'Mensen in de partij zijn veelal op leeftijd en willen stoppen', aldus lijsttrekker Rudi ter Maat. 'Jongeren kunnen we helaas niet vinden.' En dus viel het besluit op 20 december: de partij dingt in maart niet mee naar raadszetels in Aalten. Op dit moment heeft de PvdA één zetel.
'Het werkt stapelt zich op', vertelt het enige raadslid van de partij. 'Op een gegeven moment kun je niet meer aan de verwachtingen voldoen en moet je reëel blijven.'
Ter Maat heeft dus nog wel een stemadvies voor zijn kiezers: de Progressieve Partij Aalten” (einde bericht)
 
Halverwege de ochtend werd de kop van het artikel gewijzigd, daar kwam het stemadvies van Rudi niet meer in voor. In Dinxpers Nieuws werd nog aangehaald dat er gesprekken zijn geweest met de PP over samenwerking, maar dat de PvdA dat toen niet wilde. Bij RTV Achterhoek  werd het stemadvies helemaal niet genoemd. In de meeste andere media wel. We realiseren ons dat wij nu de enige fractie zijn die links van het midden, progressief en vooruitstrevend opereert. Dat schept verplichtingen....
 

Pagina 7 van 121

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates