Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Drukbezochte leden-meeting van de Progressieve Partij

13 mei -  Ondanks de twee halve finales een drukke, gezellige en inspirerende jaarmeeting  afgelopen donderdag. Eddy van Hippisch Centrum "De Achterhoek" gaf een inkijkje in hun bedrijf. Met oog voor dierenwelzijn, "unieke Achterhoekers",en gehandicaptensport. Prachtige paarden en stallen. Een ruime en lichte manege. Indrukwekkend. Lees mee met de ”openingsspeech” van onze voorzitter.
"Deze jaarvergadering valt tussen twee verkiezingen, de Tweede Kamer van afgelopen maart en de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar maart.
“Progressief” (GL, SP,  PvdD, D66) heeft afgelopen maart 5372 stemmen gehaald. Tel je daar de PvdA bij op,kom je op ruim 6000. Meer dan GB en CDA bij de laatste gemeenteraadsverkiezing samen. Wanneer we met z’n allen eens een groot deel van die mensen kunnen mobiliseren om groen en progressief  te stemmen, zouden we meer zetels halen en dus meer invloed hebben.
Die oproep klinkt makkelijk, maar hoe doe je dat.
 
Ik las onlangs een artikel over de “in de steek gelaten arbeidersklasse”.
Er werd gesteld: “voor sociale verandering zijn twee dingen nodig: de brandende vlam van woede en de brandende vlam van hoop. Het probleem is dat er op dit moment bij veel mensen veel woede is, zonder hoop”.
Een andere uitspraak was: “als links weer succesvol wil zijn, zal het allereerst op zoek moeten naar een taal die kiezers aanspreekt”. 
Het kon wel eens een probleem zijn dat we heel verschillende mensen willen aanspreken, nl. (en ik besef dat ik nu erg generaliseer ): de SP stemmers, dat zijn veel mensen uit de zgn. arbeidersklasse en we willen een middenklasse (GL en D66)  aanspreken. De middenklasse die meer geïnteresseerd is in cultuur, duurzaamheid, maar zeker ook sociale rechtvaardigheid.
 Kom op en doe mee voo reen betere,groenere en socialere wereld! Meld je aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Zwicht Kok voor druk uit eigen CDA-fractie voor korte termijn?

13 mei - In de regionale woonvisie is afgesproken dat er fors verminderd moet worden in de nieuwbouwproductie  in de Achterhoek. Vanwege de veranderende bevolkingssamenstelling (meer ouderen, minder jongeren, minder inwoners) zijn er andere woningen op andere plekken nodig dan jarenlang werd aangenomen.  De lokale woonvisie die de raad in feb.  2016 heeft aangenomen spreekt van 339 extra woningen tot 2025. Vooral belangenverenigingen  vanuit de buurtschappen, vaak ondersteund door partijen die in die buurtschappen veel aanhang hebben, hadden moeite met de verdeling van 339 woningen over de gemeente. Uitgangspunt was: vooral bouwen in de kernen en niet in de buurtschappen, vanwege bevolkingsontwikkelingen en ontbreken van de vraag op langere termijn. Wethouder Kok lijkt voor deze druk te zwichten  want in het nieuwe voorstel wordt dit aantal opgehoogd naar 484 woningen.
Stoplichtmodel.
Vervolgens komt dan de vraag welke plannen wel en welke niet uitgevoerd kunnen worden om niet meer te bouwen dan die  489 woningen tot 2025. En dan ook nog de  juiste types op de juiste plaatsen. Dat kan leiden tot pijnlijke beslissingen. Want via het zgn.stoplichtmodel vallen plannen mogelijk buiten de boot. Een aantal plannen komt op rood te staan. Dat zijn eigenlijk woningen die al jaren geleden hadden kunnen worden gebouwd, maar waar nog nooit iets van de grond gekomen is. Die krijgen nog een jaar de gelegenheid om de schop in de grond te steken. Dan plannen die op oranje staan: daarover gaat het college het gesprek aan. En de plannen die op groen staan kunnen gebouwd worden (of zijn zelfs deels al gebouwd). De insprekers kwamen dinsdag allemaal op voor hun eigen plannen en belangen. De meesten wilden hun plannen van de rode status af hebben. Of een langere termijn om te realiseren. Een categorie plannen valt onder de zgn.wijzigingsbevoegdheid van het College. Zij kunnen al of niet toestaan of deze gebouwd worden. Het college vindt dat ze van deze bevoegdheid geen gebruik meer wil maken om de aantallen te halen.  Dat is zuur voor enkele plannenmakers.
Korte of lange termijn visie.
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen  vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Immers te veel leegstand betekent verpaupering en ook een waardedaling van de bestaande woningen. En volgens weth.Kok heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om de waarde van het bezit van haar inwoners op peil te houden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen
 

Jaarmeeting, ribbelstroken en uitrenplekken

6 mei - De Progressieve Partij houdt haar jaarmeeting bij manege de Achterhoek. Dit bedrijf maakt veel werk van de inclusieve arbeidsmarkt met mensen met een handicap. De Progressieve Partij zal tijdens deze jaarmeeting een aantal werkgroepen voor de verkiezingen 2018 samenstellen. De PP hoopt op een brede progressieve samenwerking gericht op vernieuwing. De progressieven hebben hun hele bestaan pal gestaan, ideeën geleverd en gepleit voor vernieuwing in het openbaar bestuur. Vaak niet begrepen of gewild door de conservatieve meerderheid in de raad.
De meeting is op donderdag 11 mei vanaf 20.00 uur en openbaar.Vanaf 20.45 uur krijgen de bezoekers informatie over het bedrijf van Alice en Eddy. Adres: Dinxperlosestraatweg 122a, IJzerlo.
 
De fractie van de Progressieve Partij wil zich blijvend inzetten voor de inclusieve samenleving. Mensen met een handicap moeten een volwaardige plek hebben. Daarom heeft de fractie aangegeven dat de verdwenen ribbelstroken voor slechtzienden bij het station weer terug moeten. Inmiddels zijn daar spoorbomen aangebracht;  dus ook de ribbels kunnen weer terug.
Ook wil de Progressieve Partij  dat er aangewezen uitrenplekken voor honden komen en dat deze gepubliceerd worden. Immers na 1mei is bijv.de Slingeplas verboden terrein voor honden.
 
 

Is nieuwe stoplichtmodel wel echt een antwoord voor toekomst?

6 mei - De belangrijkste verandering is dat plannen een termijn van 10 jaar krijgen om tot uitvoering te komen, een wens vanuit het CDA en een 
aantal bouwers (Heijnen). Is dit nu een bijdrage aan de duurzame,  toekomstbestendige oplossing die nodig is in de gemeente Aalten? Of is het pappen en nathouden; hier wat mensen tevredenstellen voor de korte termijn (2018 verkiezingen! ), terwijl de lange termijn niemands verantwoordelijkheid lijkt. De fractie van de Progressieve Partij heeft  hiermee toch wel grote moeite. Het heeft nl nogal wat consequenties tot gevolg.
Door deze wijziging kunnen plannen op de rode lijst veel langer de tijd nemen om tot een eventuele uitvoering te komen. En die  rode lijst is juist voor plannen die we niet meer willen, omdat het of de verkeerde typen woningen zijn, of ze liggen op de verkeerde plekken. We hebben de insprekers toen gehoord, plannen uit de jaren '80 soms. Dit blijven we voorlopig dus in stand houden. Het gevolg is dat veel groene plannen niet meer uitgevoerd kunnen worden, dus woningen die we wel juist willen hebben en die op goede plekken liggen. Bv invulling van slooplocaties in bebouwde kommen. De kans lijkt  dan groot dat er her en der verpaupering in het straatbeeld kan komen wat juist de krimpgedachte versterkt. Door de bouw van extra rode plannen kan er een overschot aan bepaalde typen woningen komen, wat de verkoopprijs zal doen dalen. Mensen die al jaren in zo,n huis wonen en nu niet inspreken omdat er voor hun niets aan de hand lijkt, kunnen dan met een forse waardedaling van hun woning te maken krijgen, wat voor hen een financiële strop kan worden. Dus wie willen we helpen?
Verder is het aantal woningen voor de kleine kernen wel ineens een forse toename. Voor De Haart bijv. 10 extra. Opwelke behoefte  is dit gebaseerd? En waarom geen 4 of 5en dan ooknog onder strikte duurzaamheidscriteria?
 
 

Mooi gesprek met “ervaringsdeskundigen” Estinea.

 
 6 mei - Woensdag organiseerde de Progressieve Partij  een gesprekje o.a.met de groep “ervaringsdeskundigen” van Estinea. Wegens privé-omstandigheden konden twee andere mensen met een lichamelijke beperking niet komen. Er werd informatie uitgewisseld over o.a.het VN Verdrag voor mensen met een handicap. Het gaat om simpele dingen die het leven van mensen met een beperking  “inclusiever” kunnen maken. Een begrijpelijke brief, duidelijke verkeersborden en aanduidingen op openbaar vervoer, goed onderscheid tussen plekken voor voetgangers en auto’s. Vanafhet begin van het “ontwerpproces” mensen met een handicap betrekken; voor nu is nuttig om al vast te wijzen op de zgn. prokkelweek in juni. Mensen met en zonder beperking komen dan bij elkaar een kijkje in de keuken nemen om goed te voelen en te ervaren wat het is om met een beperking door het leven te gaan. Houd vooral de publicaties in de gaten of kijk op www.prokkel.nl Wij willen voorstellen dat de raad (en misschien ook medewerkers) hier aan mee gaan doen.
We zullen ook de zaak van de ribbels op het tation met Pro Rail weer aanzwengelen. Eén van de reden om niets aan de halfzachte ribbelstroken te doen is dat er geen bewaakte overweg was.Die is er inmiddels wel.
 

AZC Groot Deunk eind 2017 dicht: gemengde gevoelens

29 april - Erg onverwacht was het bericht van de komende sluiting van Groot Deunk. Op 26 april werden de colleges, de vrijwilligers en de beroepskrachten in diverse AZC’s van dit besluit op de hoogte gesteld. Volgens het COA is er minder opvang nodig. Dit komt door een fors verminderd aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Dit is weer een gevolg van de Turkije deal van 20 maart van vorig jaar. Dat er op de Griekse eilanden, in Macedonië en in Turkije nog mensen onder zeer slechte omstandigheden opgevangen worden ( de paus noemde vorige week  de Griekse kampen  concentratiekampen) en dat ook Nederland zich bij lange na niet houdt aan de op te vangen aantallen vanwege die Turkije deal, daar hoor je weinig mensen meer over. En wat gebeurt er als de Europese afspraken eenzijdig door bijv.Turkije  of Noord-Afrikaanse landen worden opgezegd of niet gecontroleerd? Dan komen misschien wel weer meer asielzoekers naar Europa.
Door vrijwilligers (en beroepskrachten) is prachtig werk verricht in Barlo/Aalten: juridische hulp, taallessen, echt onderwijs, woordjes leren, meet en eat. Hoewel ook de tegenstand bij sommige buren groot was, kunnen we ook trots zijn op al die inwoners van Barlo en Aalten die er maar het beste van hebben gemaakt, met veel inzet.
De communicatie vanuit Den Haag was weer naatje. We citeren hier met instemming wethouder Michel Kotteman uit Borne (het bekende AZC Azelo gaat ook dicht): ”we voelen ons een marionet  waarbij COA/Den Haag aan de touwtjes trekt. Wij kunnen het als gemeente weer gaan uitleggen.” 
 

Aalten organiseert geen informatieavond over windmolens.

29 april - Laten we voorop stellen dat alle vormen van duurzame energie nodig zijn. Ook in de Achterhoek. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zullen ook gemeenten aan de bak moeten. En de vraag is of die Parijse doelstellen voldoende zijn om onze aarde  gaan redden. Maar als mensen ongerust zijn over het effect van die maatregelen moeten we in gesprek. Dat wil de meerderheid van de Aaltense raad helaas niet. Vanuit Bredevoort was er de oproep aan de raadsfracties en raadsleden om een informatie-avond te houden over de plannen voor windmolens aan de Goordiek nabij Bredevoort. Volgens de Progressieve Partij zou die vraag positief  beantwoord moeten worden. Dat vond de PvdA  eigenlijk ook wel. ChristenUnie verwees naar het College. Maar de rest van de fractievertegenwoordigers vond absoluut van niet. Meerdink wilde geen actiegroep tegen duurzame energie steunen.(sic) Gemeentebelangen vond zo’n avond niet nodig; immers dan kon elke burger wel van alles  gaan vragen.(sic) Ook vond  de fractievoorzitter van GB het niet nodig om als raad te reageren. Dat kon elke fractie apart dan wel doen. De CDA-fractie  vond het een taak van de gemeente Winterswijk en de VVD zei dat ze genoeg informatie had omdat ze met Winterswijk één fractie vormen.(nieuwtje !) De  burgemeester gaf aan dat dit verzoek om een informatie-avond  meegenomen zou kunnen worden bij de antwoorden van het College. Dus het College zal de vraag beantwoorden. De aanwezige wethouder Rijks gaf nog als tip dat de nieuwe burgemeester van Winterswijk een speciaal email-adres heeft geopend: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. :daar zouden dan ook mooi de mensen uit o.m. Bredevoort die vragen hebben hun opmerkingen kunnen maken. Dus niet bij het Aaltens college. Dit zijn uw volksvertegenwoordigers!
 
 foto: advertentie in Aalten Vooruit en De Band van 26 april 2017. De Progressieve Partij plaatst elke maand een advertentie om de bevolking te informeren en verantwoording af te leggen. 

Pagina 7 van 107

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates