Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Het begon in 2002 met een motie.... Nu behoud gevel !

24 augustus - De discussie rond het behoud van het historische fabriekspand aan de Misterstraat kent een hele lange geschiedenis. In mei 2002 (17 jaar geleden!) diende het toen kersverse raadslid van de –latere- Progressieve Partij Gerrit Migchelbrink een motie in om dat terrein èn de gevel te behouden voor kleinschalige bedrijvigheid. Kort daarna gaf  de toenmalige wethouder ten Voorde een sloopvergunning af (juli 2002). De sloop werd niet doorgezet omdat er steeds maar wisselende plannen voor woningbouw waren. In 2007 werd vanuit de bevolking nog een verzoek ingediend om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dat werd door het toenmalige college geweigerd: er was immers een sloopvergunning verleend. Dat leidde tot een serie vragen van de Progressieve Partij. Het was nl. bij de raad niet bekend dat er al in 2002 een sloopvergunning gegeven was. In 2008 werd de kwestie weer actueel toen er een plan verscheen voor 62 woningen met op de hoek een hoog appartementencomplex. Dat viel niet goed bij de buurt. Dat was voor de Progressieve Partij reden voor een uitgebreide brief aan het college. Citaat: 
 
 
“Op 15 juli vond een informatieavond plaats over het bestemmingsplan Bekendijk te Bredevoort.
Een belangrijk geluid vanuit de samenleving dat daar naar voren gebracht werd was het behoud van het karakteristieke fabriekspand aan de Misterstraat.
Een tweede punt wat een rol speelde tijdens deze hearing waren de bezwaren van aanwonenden tegen de bouw van een appartementencomplex op de hoek Misterstraat-Bekendijk.
 
Onze fractie wil u graag de motie die wij indienden in mei 2002 over dit onderwerp in herinnering roepen.
Daarin hebben wij gesteld dat het onderhavige terrein niet de bestemming woningbouw moest krijgen (in onze ogen toen een zuiver financiële kwestie voor koper en verkoper), maar dat dit terrein behouden moest blijven als kleinschalig bedrijventerrein voor Bredevoort.
Tevens willen wij u in herinnering roepen dat de raad u een opdracht heeft meegegeven om binnen Bredevoort de mogelijkheden van kleinschalige bedrijfshuisvesting te onderzoeken.
 
Beide zaken kunnen op een unieke manier gecombineerd worden. Wat is er mooier dat het karakteristieke bedrijfspand aan de Misterstraat als zodanig voor bedrijfsdoeleinden gehandhaafd blijft, ingepast in een wat verkleind plan voor woningbouw”.
 
We schrijven het jaar 2008......
Vele plannen, faillissementen van ontwikkelaars, vertrek van bedrijven, verkleining van plannen, splitsing van plandelen, aankoop van een deel van het terrein door de gemeente en een nieuwe ontwikkelaar van een supermarkt en 8 woningen later, lijkt het doel van de Progressieve Partij bereikt: behoud van de karakteristieke elementen van het fabriekspand, behoud van een bedrijfsfunctie. Het pand lijkt gered van de slopershamer. Het begon met een motie van Gerrit Migchelbrink, die door alle andere partijen niet gesteund werd. Het eindigt met een restauratieplan, hopelijk door diezelfde partijen wèl gesteund. Tijden, fracties, mensen en standpunten kunnen veranderen! Das mooi!
 

Deze zomer organiseerde PP vier fietsexcursies: dit is de vierde

25 augustus - Woensdagavond om stipt 19.00 uur verzamelden zich zo’n 20 deelnemers aan de laatste fietsexcursie van de Progressieve Partij. Vertrekpunt was dit keer de bijenstal bij de Ahof. Dit is het onderkomen van de afd. Aalten van de NBV, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging afd. Aalten. Het verhaal van de bijen werd verteld door dhr. Hans Obbink, al wel zo’n 70 jaar in de weer met volken, zwermen, darren, koninginnen en honing. Wist u dat er elke winter zo’n 17 kg voedsel in de bijenkast gaat (mengsel van water en suiker) en dat die bijen soms geen lieverdjes zijn voor elkaar. Alles draait om die koningin. We waagden ons in de ruimte waar de kasten staan om dit verhaal te horen.
 
Biodiversiteit op 't Olde Scheper.
Na een fietstocht van drie kwartier kwamen we aan op de boerderij ’t Olde Scheper van Cor Burger en Inge Teunissen. Zij wonen sinds 2010 op deze werkelijk paradijselijke plek. Wat een tuin! Volgens de geschiedenis woonde hier  vroeger inderdaad een schaapherder die voor de schapen uit Bredevoort zorgde en ze liet eten op de aanliggende Schaarsheide.  Cor is ambassadeur biodiversiteit  van de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders. Hij probeerde het begrip biodiversiteit te duiden via de vijf vragen: wat, waarom, waar, wie en hoe. Dat was nog niet eenvoudig want er circuleren allerlei definities over biodiversiteit. Duidelijk is dat de bij hierin wel een belangrijke rol speelt maar zeker niet de belangrijkste of de enige. Ook andere insecten of zelfs de wind zijn van belang voor de verspreiding van zaden. Maar zeker ook wij als goedwillende burgers kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Hoe, dat werd duidelijk tijdens de wandeling door de tuin rond de boerderij. Heel veel verschillende soorten grassen, planten, bloemen zorgen voor een zeer diverse soortenrijkdom en oase voor vlinders, bijen, en andere insecten. Maar ook als je een kleinere tuin hebt, of zelfs alleen maar een balkon kun je zorgen voor bijen, insecten en vlinders. 
 

Laatste zomerfiets-excursie van Progressieve Partij

18 augustus -Wie bijen zegt, zegt biodiversiteit. De laatste PP-zomerfiets-excursie staat in het teken van bijen en biodiversiteit. We zijn te gast bij de afd. Aalten van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging  èn we fietsen naar een plek in het Aaltense buitengebied, waar de regionaal ambassadeur biodiversiteit van deze vereniging woont. De fietsexcursie wordt georganiseerd door de Progressieve Partij. Iedereen kan en mag meefietsen.
 
Fietstocht.
Deze laatste fietsexcursie van het zomerseizoen vindt plaats op woensdag 21 augustus. We beginnen om (stipt) 19.00 uur. Dit keer bij de Ahof, Polstraat 9 in Aalten. Op het terrein van de kinderboerderij is de bijenstal met educatieruimte van de NBV afd. Aalten gevestigd. We krijgen uitleg over nut en noodzaak van de bijen, maar ook over de werkzaamheden van de imkers. Om 19.30 uur stappen we weer op de fiets voor een biodiversiteitstocht. Onderweg wordt een beroep gedaan op ieders waarnemingsvermogen. Het is dus een fietstocht met opdrachten.
 
Biodiversiteit.
Rond de klok van kwart over acht komen we aan bij een plek in het buitengebied van Aalten. Hier is Cor Burger, de “regionaal ambassadeur  biodiversiteit” van de NBV woonachtig. Hij en zijn partner Inge Teunisen hebben op hun eigen gronden biodiversiteit zoveel mogelijk in praktijk gebracht. Cor zal aangeven wat onder biodiversiteit in relatie tot de belangrijke functie van bijen verstaan moet worden. Wat kunnen we zelf doen? Maar wat moet ook de politiek van rijk tot gemeente doen. Wat moet groots aangepakt, wat kan kleinschalig. 
 
Terras
Na afloop van de rondleiding in de tuin en de uitleg van Cor sluiten we –voor wie wil- het zomerexcursieprogramma af op een terras ergens in Aalten.
Aanmelden
Deelname en koffie is gratis. Overige versnaperingen voor eigen rekening. Als u alleen bij de excursie in de bijenstal bij de Ahof wilt zijn of bij de uitleg van Cor Burger, regionaal ambassadeur biodiversiteit, dan kan dat natuurlijk ook. Graag wel aanmelden op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan geven wij het adres.
 

Druk bezoek aan rioolwaterzuivering Dinxperlo

18 augustus - Zo’n 30 mensen waren ingegaan op onze uitnodiging om de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) te bezoeken. Onder wie de verslaggever van  Achterhoek Nieuws. Dhr Theo Boonman van het Waterschap verzorgde daar een boeiende rondleiding. In ‘Dinxperlo’ wordt het rioolwater op een moderne manier gezuiverd, gebruikmakend van biologische methoden waarbij bovendien uit het water energie en grondstoffen worden gewonnen.
Na een mooie, anderhalf uur durende fietstocht kwam de eerste PP-groep vanuit Aalten aan, via “Oma Märchen”, de Aa-strang, langs de watertuin aan de achterzijde. Even later voegde een flink aantal mensen uit Dinxperlo eo zich erbij. Er was zelfs iemand uit Lichtenvoorde. 
 
Dhr. Boonman legt uit dat het Waterschap Rijn en IJssel drie taken heeft:
1.Zorgen voor veiligheid: bescherming tegen overstromingen door dijken mn;
2.Zorgen voor een goed waterpeil, zodat natuur, landbouw en bebouwing goed kunnen functioneren;
3.Zuiveren van afvalwater.
Op alle drie de taken heeft de klimaatopwarming effect. Het Waterschap is dan ook al 15 jaar bezig om de processen daar op aan te passen. Maar de opwarming gaat wel sneller dan verwacht: nu hebben we al het klimaat dat eigenlijk pas in 2050 werd verwacht. Een voorbeeld voor taak 2 betreffen de droge zomers die ongetwijfeld steeds meer zullen voorkomen. Na WO2 was het beleid er vooral op gericht om water zo snel mogelijk af  te voeren. Zodat de landbouwmachines snel na de winter het land op kunnen. Tegenwoordig zijn de inspanningen erop gericht om eerst het regenwater vast te houden, vervolgens te bergen en pas als laatste stap af te voeren. In het Waterschap-bestuur zie je dat de tegenstellingen tussen landbouw en natuur afnemen door de gezamenlijke inzet tegen de droogte. Eigenlijk zou er gezien de toenemende problemen een Minister van Waterstaat (zonder Verkeer) moeten komen om landelijk goed beleid te gaan maken. 
De RioolWaterZuiveringsInstallatie waar we nu zijn is in 2014 gebouwd. In het werkingsgebied wonen 16.000 mensen; het is dus een relatief kleine installatie. In Duiven bijv is er één voor 260.000 mensen. Het kan maximaal 500.000 liter per uur (!) verwerken. Meer is niet nodig; als er een keer bij een wolkbreuk teveel water ineens valt (en dat gebeurt door de klimaatopwarming steeds vaker), dan treden de problemen elders op: dan stromen de riolen in de dorpen over. Droogte is voor de RWZI ook geen probleem, omdat er altijd een basishoeveelheid afvalwater door de huishoudens en bedrijven naar het riool wordt afgevoerd. 
De zuivering op de RWZI gaat in een aantal stappen. Als eerste wordt de stank eruit gehaald die door rotting in de riolering ontstaat. Het vuile water wordt daarvoor langs lavastenen met allerlei bacteriën geleid. In de tweede stap wordt er grof gefilterd: alle flessendoppen, stukken plastic ed worden er door een ‘grote hark’ uitgevist. In de derde stap wordt met zand een laatste filtering uitgevoerd. Bacteriën spelen hierin een essentiële rol. Tenslotte wordt het water door een rietveld geleid voordat het op de AA-strang wordt geloosd. 
In dit gehele proces wordt oa 90% van het fosfaat eruit gehaald. Insecticiden en medicijnen blijven ‘plakken’ aan de bacteriën en worden met het teveel aan bacteriën (want die groeien flink aan) voor een groot deel verwijderd uit het afvalwater. Deze biologische zuivering blijft ook in de winter werken omdat het rioolwater relatief warm is (oa door douche- en wasmachinewater). Door de cellulose van mn het toiletpapier te verwarmen ontstaat er ‘actieve kool’ dat ook medicijnen bindt. Zo zijn er steeds meer slimmigheden waardoor chemische middelen niet meer nodig zijn voor de zuivering.
Uiteindelijk wil het Waterschap het oude zuiveringsproces helemaal omvormen naar een energie- en grondstoffenfabriek. De warmte van het rioolwater kan benut worden; de bacteriën produceren biogas en waardevolle stoffen zoals fosfaat kunnen gewonnen worden. Enkele RWZI’s zijn al energieneutraal; over 10 – 15 jaar is het Waterschap energieleverend.  Een mooie ontwikkeling!
 
Waarom organiseert de Progressieve Partij deze zomerexcursie?
Duurzaamheid, klimaatbeleid en enrgietransitie zijn voor onze partij erg belangrijk. Naast de inclusieve samenlving en de transparantie in de lokale politiek vormen ze onze politieke speerpunten. Beleid, voorstellen en acties worden niet alleen in de raadzaal gemaakt, dus wij willen ons graag laten informeren door deskundige mensen. Vooral op plekken dichtbij in onze gemeente. Dat koppelen we in de zomer dan aan leuke fietstochten en we nodigen ook de gewone mensen die geen politieke binding met de Progressieve Partij uit om mee te gaan. 
 

Fietsexcursie naar rioolzuiveringsinstallatie Dinxperlo

9 augustus - Op vrijdagmiddag 16 augustus organiseert de Progressieve Partij de derde fietsexcursie voor iedereen: vakantiegasten, inwoners van de gemeente en daarbuiten. Ook deze keer gaan we weer vanuit Aalten naar Dinxperlo. Doel van het bezoek is de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van  het Waterschap Rijn en IJssel aan de Anholtseweg in Dinxperlo. Niet op de woensdagavond maar op de vrijdagmiddag. Er komen interessante vragen aan de orde over de werking en toekomst van de waterzuivering.
Fietstocht.
Vanwege de bedrijfstijd is deze excursie gepland op vrijdagmiddag. We vertrekken om 14.30 uur (stipt) vanaf de Markt in Aalten per fiets. We fietsen via IJzerlo en de groene grensovergang bij ’t Hagt over de Elf Apostel-Weg langs het Surkse Backhüs  en Märchen Oma over de stuw over de AA-Strang naar de Brüggenhütte pal op de grens Duitsland-Nederland. 
Rioolwaterzuivering 
Rond de klok van vier uur komen we aan bij de RWZI Dinxperlo. Deze waterzuivering werkt met een nieuwe technologie. Educatief medewerker Theo Boonman van het waterschap Rijn en  IJssel  geeft een rondleiding op dit complex. Er komen vragen aan de orde als: wat is de algemene werking van deze RWZI, hoeveel en welk soort water wordt gezuiverd. Maar ook: wat zijn de effecten van hemelwater-afkoppeling, afvalstoffen als medicijnresten in het water? Wat moeten en kunnen gemeenten en burgers doen? 
Brüggenhütte
Na afloop van de rondleiding nemen we een kijkje in het “natuur- en waterpark Brüggenhütte”.  Dit is een wandelpark gelegen tussen het industrieterrein "de Rietstap" en de Duitse grens. Het natuur- en waterpark Brüggenhütte is een voormalige vuilstort en is vernoemd naar het naastgelegen hotel-restaurant, dat op Duits grondgebied ligt.
De voormalige vuilstortplaats is omgevormd tot een heuvelachtig natuurgebied. De sanering werd in 2012 voltooid, de opening vond plaats in 2014. De naastliggende watertuin met veel waterpartijen vormt een aaneengesloten gebied en staat middels een bruggetje in verbinding met het wandelpark. De watertuin en parkaanleg werd in een samenwerking tussen de gemeente Aalten en het waterschap Rijn en IJssel tot stand gebracht.
We besluiten de excursie in de originele “Biergarten” van de Bruggenhutte.  Rond 18.00  uur fietsen we weer langs de Aaltenseweg/Dinxperlosestraatweg van Dinxperlo naar Aalten. 
Aanmelden
Deelname en één keer koffie zijn gratis. Overige versnaperingen voor eigen rekening. Natuurlijk kunt u om 16.00 uur ook rechtstreeks naar de RWZI aan de Aholtseweg 46 komen. Graag wel aanmelden op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Grens: vroeger, nu en in de toekomst

9 augustus -  Woensdag 7 augustus organiseerde de Progressieve Partij weer een zomer-fietstocht.  Dit keer met als thema: "grens: vroeger, nu en in de toekomst".  Hieronder een verslag van één van de deelnemers. Even na acht uur kwam de fietsgroep uit Aalten en Bredevoort, na een fietstocht langs de groene grens, aan bij het Grenslandmuseum in Dinxperlo. Samen met de aanwezigen uit Dinxperlo, werd iedereen welkom geheten door Theo Diepenbroek. Hij gaf een korte inleiding en vertelde onder andere dat het pand het oudste pand van Dinxperlo is. Het is een rijksmonument en stamt uit 1787. Sinds eind vorig jaar is het eigendom van het museum, mede dankzij financiële steun van een grote sponsor. Het museum bevat allerlei stukken die te maken hebben met de grens, met de douane en natuurlijk met het smokkelen van allerlei goederen, zoals sterke drank en (andere) drugs. Binnenkort krijgen ze van een Duitse “Zollbeamter”, zijn hele verzameling Duitse spullen die met de grens te maken hebben. De tijd was te kort om alles goed te bekijken. Voor belangstellenden is het dus zeker een aanrader om nog eens terug te komen.
 
Voor het tweede deel van de avond gingen we naar Old Dutch. Daar kregen we een verhaal van Tycho Geurkink. Tycho studeert bedrijfskunde aan de Westfälische Hochschule in Bocholt. Hij heeft het er prima naar de zin en kan het iedereen aanbevelen om daar te gaan studeren, met name voor technische vakken. Blijkbaar schrikt het toekomstige studenten af om les te krijgen in het Duits, maar na een korte inwerkperiode is men daar blijkbaar snel aan gewend. Er is dus nog wel “zendingswerk” te verrichten op Schaersvoorde en het Gerrit Komrij College.
Tycho rondt zijn driejarige studie af met een stage als Grenzhopper. Dit is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenten om onderlinge contacten te versterken. Hij is mede-organisator van Duitse taalles aan winkelpersoneel in Winterswijk. Juist die dag was er een reportage met Tycho op Omroep Gelderland, het NOS-journaal en Radio 3FM.
De twintig aanwezigen hebben weer een leerzame en gezellige avond gehad en de fietsers konden, nu met de wind in de rug, terug naar Aalten en Bredevoort.
 

Via 't Olde Karrespoor naar cultuurverbinders

3 augustus - De terrasavond op 31 juli bracht ons naar Dinxperlo. De mensen uit Aalten en Bredevoort fietsten via speciale fietspaden via De Heurne naar de Markt in Dinxperlo. Met 20 personen onzerzijds en de “normale” gasten was het terras overvol, het was passen en meten.
De dames Dilzos Amin en Ghaidaa Gherra waren, samen met Eric Wichgers (directeur van Figulus), gekomen om uitleg te geven over het project “Cultuurverbinders”.
Wichgers vertelde dat er in het verleden regelmatig misverstanden waren bij het vertalen van de gesprekken met statushouders. En natuurlijk zijn de statushouders vaak onbekend met gewoontes van Aaltenaren (en omgekeerd natuurlijk ook) en dat leidt nog wel eens tot problemen. De oplossing is eigenlijk heel simpel: mensen die beide culturen kennen laten bemiddelen. 
Samen met vijf Achterhoekse gemeenten is er een scholingsprogramma opgezet. Die duurde een half jaar, inclusief stage. Onze gasten (afkomstig uit Syrië en Irak) zijn sinds juni in dienst bij Figulus en vervullen de taak als Cultuurverbinder. Eén van de successen is al de “Zomerschool”. Een groep van 51 kinderen van 4 tot 6 jaar van statushouders bezoeken 4 weken lang, drie ochtenden in de week de Bosmark om allerlei activiteiten te ondernemen, met als doel o.a. Nederlandse gewoontes en cultuur spelenderwijs te leren en te begrijpen en de Nederlandse taal blijven oefenen gedurende de vakantieperiode. Ze worden o.a. begeleid door Pabo studenten. Ouders krijgen, tegelijkertijd, op de woensdag taalles in een ander lokaal. Het zou mooi zijn wanneer volgend jaar ook “Nederlandse” kinderen, die niet op vakantie gaan, zich hierbij zouden kunnen aansluiten, aldus Eric Wichgers. 
Dilzos Amin en Ghaidaa Gherra gaven diverse, soms simpele, voorbeelden waar het in de communicatie met de autochtone bevolking mis kan gaan. Het blijkt echter dat ze soms een vertrouwenspositie krijgen, maar dat kán een probleem opleveren, omdat ze niet opgeleid zijn om alle problemen van de statushouders op te lossen, dus een gepaste afstand houden is dan soms wel wenselijk. 
Mede door hun spontane en sympathieke uitleg en door de vele vragen was het een leerzame en gezellige avond.
 

Pagina 6 van 144

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates