Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Gelderlander-journalist: “Te veel procedure, te weinig inhoud.”

24 april - Op 30 april is het de laatste werkdag voor “zijn” krant: De Gelderlander. We hebben het over Sjoerd van der Werf, al zo’n 40 jaar journalist, waarvan 30  bij de Gelderlander, regio Achterhoek. Hij geeft aan dat hij stopt vanwege zijn gezondheid. Sjoerd kent als geen ander het politieke bedrijf in de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. En heeft een goede kijk op de ontwikkelingen in Achterhoek. 
 
Reden voor wethouder Joop Wikkerink (Progressieve Partij) om met Sjoerd in gesprek te gaan in zijn veertiendaagse weblog over zijn kijk op de lokale democratie.: 
“Ik ben ontzettend vereerd dat hij een soort van “afscheidsinterview"  wil geven aan de wekelijkse nieuwsbrief Progressief Nieuws. Benieuwd naar zijn meningen. En ik kan het natuurlijk ook niet laten om zijn kijk op de toekomst van de media te vragen. Het werd best wel een lang verhaal. Dus ik heb het opgeknipt in drie delen.”  
 
Het eerste deel gaat over de werking van de gemeenteraad en het college en hun samenspel. De rol van de raad is volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. Hoe dat gaat in de raad van Aalten.
 “Ik had gehoopt dat ik kon zeggen: goed. Die kaderstelling: vooruit, dat lukt nog wel. (Ik heb echter wel een hekel aan zulke begrippen als kaderstelling) De raad, vooral de coalitie trouwens, geeft de kaders voor het bestuur in vier jaar wel aan. Maar dat is ook het makkelijkste. Bijvoorbeeld: we willen meer duurzame energieproductie, op weg naar een energieneutrale Achterhoek. Maar de uitvoering gaat vervolgens moeizaam, de controle erop ontbreekt helemaal.”
 
Het tweede deel over het college. Sjoerd heeft niet zoveel met motto’s. Te veel reclame-achtig:
“Het thema van dit college: Daadkrachtig, duurzaam en dichtbij? Er moet meteen in heel Nederland een verbod komen op het gebruik van zulke reclameslogans in het openbaar bestuur. Ze vallen allemaal in de categorie Liever rijk en gezond dan arm en ziek. Het is ook mijn levensmotto.”
Het derde deel gaat over de Achterhoekse samenwerking (ïk heb niks met zo’n vlag”) en de rol van de media.
De krant heeft nog steeds een belangrijke rol: de lezer moet erop kunnen vertrouwen dat daar de informatie degelijk is, goed onderzocht, goed uitgewerkt en vooral waar. De krant helpt burgers bij het voeren van het gesprek, of dat nou op straat is of in het gemeentehuis.
Het complete interview is hiernaast te lezen  onder het kopje: weblog Joop Wikkerink
 

Aanmelding “Aaltense Hofjes” overtreft alle verwachtingen

18 april - In 2017 verbeeldde onze vaste striptekenaar Henk van der Luijt  al eens een wens uit het programma van de Progressieve Partij: een “hofje met kleine (tiny) huizen voor jong en oud" (zie hieronder bericht van 4 april) 
 
Afgelopen juni –toen het nog eventjes weer kon- organiseerde de PP-fractie in Lintelo een live-bijeenkomst met mensen met ideeën voor een “krasse knarrenhofje”:  een soort hofje waar mensen wonen die niet alleen maar individueel wonen, maar ook elkaar helpen bij de dagelijkse klusjes of wensen die een ieder zo heeft. Heel mooi zou zijn als je ook een stel starters, jongeren in zo’n complex zou kunnen huisvesten die een wat lagere huur betalen, maar daar als tegenprestatie een goed afgebakend pakket vrijwilligerswerk tegenover zetten. Inmiddels is het idee overgenomen door het college en in de woonvisie terechtgekomen als één van de mogelijkheden om wonen en zorg te combineren.
 
In de Aalten Vooruit/De Band heeft een oproep gestaan voor een informatieavond gepland op 20 april, waar ook een architect meedoet aan een soort ontwerp atelier. Alle mensen die ook op zoek zijn naar nieuwe vormen van samenleven en naoberschap kunnen op die avond aanhaken, zo was de gedachte.
 
Nu is het aantal opgaven zo ontzettend groot dat er maar liefst drie “ontwerp-avonden” georganiseerd worden: 20 april, 6 en 7 mei. Dat geeft aan dat “het in de lucht hangt” dat mensen op zoek zijn naar andere vormen van samenleven en wonen, waarin naoberschap een belangrijke rol speelt. 

Volop duurzame bouwactiviteiten in Dinxperlo

18 april - Na positieve reacties vorige keer over het artikel over bouwactiviteiten in het dorp Aalten ben ik ook maar eens in Dinxperlo gaan kijken. Onderweg door De Heurne viel me al gelijk op dat rijksmonument De Welsker aan de Spekkendijk gerenoveerd wordt. Na vele jaren van leegstand is deze prachtige boerderij een aantal jaren geleden eindelijk verkocht en wordt het nu behouden voor de toekomst.
Het U-vormige boerderijcomplex bestaat uit een voorhuis met achterhuis, een varkensschuur met langsdeel, een veeschuur en een veldschuur. De boerderij is al sinds de middeleeuwen belangrijk geweest voor de geschiedenis van de streek. Het is een historische plek met een authentieke uitstraling. Het complex heeft daarom, m.u.v. de veldschuur, de status van rijksmonument. Bron: Funda. 
 
Nieuwstraat Dinxperlo
De Woonplaats is samen met Fijn Wonen bezig met het voorbereiden van de bouw van 14 eengezinswoningen op het terrein voor het gebouw de Molenhof / De Wieken in Dinxperlo.
In het voorjaar is de start van de bouw van de woningen en de oplevering wordt verwacht in het najaar van 2021. 
De veertien woningen worden in drie blokken van vijf, vijf en vier woningen gebouwd. Hiervan krijgen negen woningen twee slaapkamers en hebben een oppervlakte van 84m2. Vijf woningen krijgen drie slaapkamers en een zolder en hebben een oppervlakte van 109 m2. De slaapkamers en de badkamer bevinden zich op de verdieping. Er is een ruime badkamer en er zijn twee toiletten. De woningen worden verhuurd in het sociale segment met een netto huurprijs onder de € 752,33 per maand. Bron: De Woonplaats
 
SABA
 
Op het industrieterrein ook volop bouwactiviteiten. Lijm en kit producent SABA is aan de Anholtseweg volop bezig met volledige nieuwbouw van haar kantoren en productiehallen. Zie onderstaand artikel van hun web-site.
Centraal thema in het ontwerp is duurzaamheid. SABA zit nu verspreid over twee locaties: Weversstraat en Meniststraat. Door de nieuwbouw wordt één centrale plek gecreëerd waar alle functies van SABA weer bij elkaar worden gebracht onder één dak. In feite wordt de nieuwbouw gepleegd direct aanpalend aan de in 2013 nieuw gebouwde kitfabriek. Gebouwd met het oog op verdere groei, maar met zo min mogelijk negatieve belasting voor mens en milieu. Het kantoorgebouw is energieneutraal en voorzien van een sedum dak. Zonnepanelen voorzien in een groot gedeelte van de energiebehoefte van zowel het kantoor als de fabriek. De productiegebouwen worden volgens de laatste stand der techniek gebouwd en ingericht en er zal fors geïnvesteerd worden in nieuwe machines en installaties.
 
Op de benedenverdieping van het kantoorgebouw wordt duidelijk gemaakt waar het bij SABA sterk om draait: innovatie en ontwikkeling. Op een markante plek zullen de laboratoria duidelijk zichtbaar zijn en er wordt veel ruimte gereserveerd voor klanten en relaties in het SABA Experience Center. Er zal een open werkcafé worden gerealiseerd waar medewerkers en klanten in één ruimte ervaringen kunnen delen. De buitenzijde van het kantoorgebouw heeft een organische vorm en er wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Licht en ruimtelijkheid voeren de boventoon.
 
Een duurzaam pand, voorzien van de modernste technieken en klaar voor de toekomst.
Mooi!
Gerrit Migchelbrink

Duurzame energie: "Op de man of op de bal?"

18 april - De informatiebijeenkomst die PP voor zichzelf hield over windenergie met dhr. van Bussel, en waarvan een verslagje in de Aalten Vooruit/De Band verscheen, leidde tot een ingezonden stuk  namens Platform Zon en Win, waarin de betrouwbaarheid van de inleider in twijfel getrokken werd. De professor zelf reageerde hier weer op met een luchtig ingezonden stukk waar de criticasters vriendelijk terecht gewezen werden. Zie voor de artikelen:
 
De reactie van het Platform Zon en Wind volgt een bekend patroon. Het verhaal in de Aalten Vooruit over van Bussel bij PP wordt geframed als ‘gebakken lucht’ omdat de windprofessor een voorstander van windenergie zou zijn. Nu kan het nooit kwaad om bij een bewering even te checken waar die vandaan komt.  Om vervolgens met meer of minder kritische blik je oordeel te vellen over die betreffende bewering. Helaas blijft het Platform steken bij een voorbarig - en nogal neerbuigend en onjuist – oordeel over dhr van Bussel en gaan ze niet inhoudelijk in op de beweringen in het persbericht (zouden die soms kloppen?). Spelen op de man en niet op de bal.
 
Wat als iedereen de Platform- benadering nu zou toepassen? Bijvoorbeeld op het Platform Zon en Wind zelf? Dit Platform is een verklaard tegenstander van windmolens. Betekent dat dan automatisch dat de beweringen van het platform niet te vertrouwen of ‘gebakken lucht’ zijn?
 
Wij vinden niet dat het zo moet gaan.
 
Waar het om gaat is dit: wij moeten als politieke partij – net als andere partijen – belangrijke beslissingen nemen over de energietransitie in onze gemeente en regio. Beslissingen die onze burgers raken en die effect hebben op gemeenschappen elders en in de toekomst. Het is onze plicht om ons goed te (laten) informeren. Dat doet Progressieve Partij. Zie in deze Progressief Nieuws oa het artikel over vogels en diverse artikelen in vorige uitgaven. We luisteren naar voor- en tegenstanders. Niet vanwege hun mening, maar vanwege hun argumenten. Omdat feiten de grondslag moeten vormen van oordelen en van besluiten.
Spelen op de bal dus.
 

Ondersteuning voor ondernemers bij doorstart of heroriëntatie

10 april - Zelfstandig ondernemers uit gemeente Aalten die door de coronacrisis geen betaald werk hebben, krijgen ondersteuning bij een doorstart of heroriëntatie op de arbeidsmarkt. De Aaltense uitdaging, IKAD (Industriekring Aalten en Dinxperlo), Seesing Flex, Maqqieen Laborijn zetten zich hier in een gezamenlijk project voor in.
 
Op initiatief van wethouder Joop Wikkerink van gemeente Aalten zijn de organisaties samengebracht. Naast oriëntatie op de arbeidsmarkt bieden de organisaties ondersteuning bij bijvoorbeeld een doorstart of beëindiging van een eigen bedrijf en schulden.
 
Sterk netwerk
Roy Bakker, specialist Bbz (Besluit Bijstand Zelfstandigen) vertelt over de behoeften van ondernemers:
“Het beeld dat wij hadden van zelfstandig ondernemers is het afgelopen jaar bevestigd; zelfstandigen in de Achterhoek hebben over het algemeen een sterk netwerk dat men ook benut voor opdrachten/werk. Een voorbeeld is de evenementenbranche. Deze ondernemers hebben veelal vervangende opdrachten kunnen vinden. Zodra het kan wil men bij voorkeur terug naar het beroep of bedrijf dat men voor corona uitoefende. Wij zien dan ook vooral vraag naar ondersteuningsmogelijkheden binnen het eigen bedrijf, zoals hulp bij een doorstart en hulp bij schulden.”
 
 
Joop Wikkerink: 
“Op dit moment is het aantal ondernemers dat hulp vraagt bij een doorstart of heroriëntatie nog beperkt. Hier zie je toch dat men lang wacht met vragen om hulp. Niet nodig! Want dit is nu juist zo’n oplossing die voor iedereen kan werken, dus óók als je alleen tijdelijk een andere inkomstenbron zoekt. De betrokken organisaties zetten zich daar graag voor in."
 

Toekomst van wonen, zorg en ouderen

10 april - Een heel kort interview op radio Aladna AFM. Dat vond plaats naar aanleiding van de eerste sleuteloverdracht van een woning in het project Kattenberg-nieuwe stijl. Dat gaf mij de gelegenheid om alle projecten en richtingen waar we mee bezig zijn rond het gezond oud worden in de gemeente met een relatie met wonen nog eens even uit de doeken te doen.  De cijfers van de toekomstverkenningen van het ministerie geven aan dat bij ongewijzigd beleid we  over zo’n 25 jaar een verdubbeling van het aantal mensen met enige vorm van dementie hebben.  Het aantal ouderen stijgt, mensen leven langer en gezonder, maar doen wel in de laatste jaren van hun leven een toenemend beroep op zorg. Daar kun je niet  blind en doof voor zijn. Dus ik ben ook scherp op allerlei ontwikkelingen die inspelen op deze ontwikkelingen. Niks doen is geen optie. Drie zaken waar ik mee bezig ben:
 
-uiteraard is een groot deel van ons participatietraject gericht op de vraag wat goede zorg en ondersteuning is, ook voor de ouder worden de inwoners. Wat we graag willen horen van de mensen zèlf waar zij behoefte aan denken te hebben, hoe zij zich kunnen en willen voorbereiden op een andere levensfase en hoe wij mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ondersteunen. Dat zal overigens een maatschappelijke discussie zijn die doorgaat.  In de regio Achterhoek zijn we ook met een aantal grote bewegingen in die richting bezig. Eén er van is het preventieakkoord en Achterhoek Gezond (het kavelmodel); dat een andere manier van organisatie  en financiering van de zorg beoogt. Meer werken van uit positieve gezondheid en gedrag dan vanuit ziekte en behandeling. Daar is brede overeenstemming over, maar de structuren zitten nog erg in de weg. Uiterste consequentie is dat eer minder behandelingen (omzet!) in ziekenhuizen plaatsvinden.
 
-een project dichterbij huis is die Kattenberg nieuwe stijl. Ook erg in gang gezet van uit de afd. wonen met als bestuurlijk verantwoordelijke Ted Kok. Maar ook de Regio, Stichting Marga Klompé en de Woonplaats stoppen hier energie en geld in. Het idee is dat mensen die nog niet onder de wet langdurige zorg vallen (24 uur verzorging/toezicht), maar waarvan  vanwege een beginnende vorm van dementie de verwachting is dat die fase er wel een keer aankomt, bij elkaar kunnen blijven wonen. Vandaar dat de afspraak met de Woonplaats gemaakt is dat vrijkomende appartementen in de Kattenberg aangepast, verbouwd en geschikt gemaakt worden voor deze doelgroep en dat deze dus (ook buiten het normale lotingssysteem)  aan de genoemde doelgroep verhuurd worden. Dat brengt enorm complexe (financiering)vraagstukken met zich mee, voor de partners maar ook voor de bewoners. Vandaar dat er een wooncoach is aangesteld die mensen helpt bij het nadenken over deze keuzes.  Het is heel lastig voor mensen om hierover al na te denken. “je levert toch een stukje in”.  Met hulp van de wooncoach kan een verantwoorde keuze gemaakt worden. Maar  hier is het ook zo enorm belangrijk dat onze inwoners tijdig beginnen na te denken over hun wooncarrière.
 
-Een  derde –ook lokale- ontwikkeling is de wens om te komen tot een zgn. “krasse-knarren-hof”:  een soort hofje waar mensen wonen die niet alleen maar individueel wonen, maar ook elkaar helpen bij de dagelijkse klusjes of wensen die een ieder zo heeft. Heel mooi zou zijn –vind ik- als je ook een stel starters, jongeren in zo’n complex zou kunnen huisvesten die een wat lagere huur betalen, maar daar als tegenprestatie een goed afgebakend vrijwilligerswerk tegenover zetten. Er is  een informatieavond gepland op 20 april, waar ook een architect meedoet aan een soort ontwerp atelier.  Dus ik hoop dat alle mensen die ook op zoek zijn naar nieuwe vormen van samen leven en naoberschap op die avond zullen aanhaken.
In de gemeentelijke advertentie in de Band en Aalten Vooruit heeft onderstaand artikel gestaan, u kunt zich nog tot 15 april opgeven.
(Joop Wikkerink)
 

Professor Gerard van Bussel praat PP bij over windmolens.

4 april - Momenteel is er heel veel discussie over windmolens. Leveren ze wel genoeg op? Kunnen ze niet beter op zee geplaatst worden? En hoe zit het met geluid en gevaar voor vogels en vleermuizen? Kan lokaal eigendom ervoor zorgen dat de opbrengst de eigen gemeenschap ten goede komt? De gemeente Aalten moet dit jaar een aantal belangrijke besluiten nemen over de lokale energietransitie. Bovenstaande vragen komen daarbij zeker aan de orde. 
 
Om goed voorbereid het politieke debat in te gaan en goed onderbouwd de beste besluiten te kunnen nemen laat Progressieve Partij Aalten zich gedegen informeren. Vorig jaar zijn de raadsleden Bert Weevers en Esther Diepenbroek als eerste partij in gesprek gegaan met het Platform Zon en Wind uit Barlo. Zij wilden zich informeren over de zorgen die daar leven.  Afgelopen woensdag was emeritus-hoogleraar Gerard van Bussel van de TU Delft aanwezig bij de maandelijkse meedenkavond van de partij. 
 
Prof. dr. Gerard van Bussel studeerde toegepaste wiskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en promoveerde aan de TU Delft op een onderzoek naar de aerodynamica van windturbine rotoren. Hij was leerstoelhouder windenergie in de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft tot januari 2020. Hij deed onderzoek aan windturbine rotoren, onderhoud en bedrijfsvoering van offshore windparken, nieuwe concepten en aan de toepassing van windenergie in de gebouwde omgeving. 
 
Naast zijn onderwijstaken op de faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek was hij ook actief in het duurzame energie-onderwijs in het kader van het 3TU samenwerkingsverband, en in de EWEM Europese Wind Energy Master. Hij is een van de docenten in het programma Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak van de Business School van de Universiteit van Groningen.
 
Hij is erelid van de EAWE (Europese Wind Energie Academie) en algemeen bestuurslid van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie).
 
Kortom, Van Bussel kan beschouwd worden als dé wind-expert van Nederland en PP was bijzonder blij dat hij zijn uitgebreide kennis wilde delen. PP-leden konden vrijuit allerlei vragen stellen. 
 
Enkele weetjes: hoe hoger de molen, hoe meer wind en dus hoe meer opbrengst. Zo kan 50 meter hoger tot twee keer zoveel energieproductie leiden. En: op grotere hoogte is de windsnelheid in de Achterhoek zelfs hoger dan in delen van Noord en Zuid- Holland. 
 
Over gevaar van windmolens voor vogels had van Bussel een bijzondere eigen ervaring: tijdens zijn promotieonderzoek zag hij een torenvalk vaak bovenop de kop van een windturbine zitten. Vanwege het goede uitzicht natuurlijk. En die vogel wist precies vanuit welke kant hij de molen kon aanvliegen en verlaten. Onderzoek wijst uit dat windmolens onder standvogels slechts enkele slachtoffers per jaar maken. Bij trekvogels kan dat wel anders liggen. Soms zijn deze na een lange tocht zo vermoeid dat ze de wieken niet op tijd bemerken of kunnen ontwijken. Gelukkig zijn moderne molens bijzonder goed regelbaar: een molen in een trekvogel-traject kan zeer snel worden stilgezet bij naderende vogels. En dat hoeft maar voor enkele minuten te gebeuren waardoor het stilstandsverlies vrijwel nihil is.     
 
Van Bussel ziet mooie innovatie mogelijkheden voor de Achterhoek. De kennis die hier in de ‘Smart Industry’ aanwezig is zou prima benut kunnen worden om duurzame opwek, opslag en slimme koppeling tussen vraag en aanbod te integreren tot een modern regionaal energiesysteem. Een systeem waarbij een groot deel van de duurzame stroomproductie ook daadwerkelijk in de Achterhoek kan blijven. En waarbij het niet nodig is om veel geld te steken in extra hoogspanningsleidingen en grote transformator stations. PP fractievoorzitter Guido Uland ziet hier kansen voor de Regio Achterhoek. Hij pleit ervoor om ook de Achterhoekraad bij de duurzame energiediscussie te betrekken. Door dit gemeenschappelijk aan te pakken, met burgerparticipatie en bijdragen aan een omgevingsfonds, kan iedereen in de Achterhoek profiteren.

Pagina 6 van 168

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates