Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

“Meer vrouwen in de politiek in de gemeente Aalten!!”

16 september - Dinsdag 26 september van 20.00 tot 22.00 uur wordt deze avond, georganiseerd door vrouwen van de politieke partijen in de gemeente Aalten. In de raadszaal van het gemeentehuis.
 Van de zetels in de gemeenteraden van de Achterhoek en Liemers wordt gemiddeld 28 procent door een vrouw bezet. De gemeente Aalten scoort met 14 procent, 3 vrouwelijke raadsleden, het laagst.
Binnen de politieke partijen in de gemeente Aalten zijn vrouwen slecht vertegenwoordigd en is het geen weerspiegeling van de maatschappij. De thema avond is bedoeld om te informeren wat het inhoudt voor vrouwen om politiek actief te zijn. Om te horen, hoe vrouwen in de politiek in de gemeente Aalten in de samenleving staan. We willen graag dat meer vrouwen zich aansluiten en weten wat de vrouwen in Aalten van ons verwachten. De avond is ook interessant voor mannen!
 
 
Het programma
Inloop vanaf 19.30 uur. Uiteraard zijn mannen ook van harte welkom.
 
19.30 uur             Inloop
20.00 uur             Ontvangst en introductie gasten             
20.05 uur              Ilse Saris, wethouder Winterswijk, en Willie Oort, oud raadslid/wethouder over hun politieke loopbaan
20.30 uur              Meer vrouwen in de Aaltense politiek door Joop Wikkerink, 
                             fractievoorzitter PP, en Rik van Lochem, bestuursvoorzitter CDA 
20.40                    Vragen (opwarmen/ informatie) 
                             Korte voorstelronde: vrouwelijke raads- en fractieleden
                             Dagelijkse praktijk. Aan de hand van vragen worden deze vrouwen geïnterviewd door de gastvrouw
21.10 uur              Pauze
21.25uur               Speeddaten met mannen en vrouwen uit de Aaltense politiek
21.40uur               Korte reactie deelnemers
22.00uur               Afsluiting met drankje
Kom op dames! Laat je eens informeren. Het is gewoon ook leuk!
 

Wij blijven niet in het gemeentehuis zitten!

16 september - De fractie van de Progressieve Partij blijft niet in het gemeentehuis zitten. Integendeel: we trekken erop uit en informeren ons ter plekke. En dat is maar goed ook, want soms worden er verhalen verteld, feiten voor waar aangenomen, die bij informatie ter plekke iets anders liggen. Zo gingen twwe fractieleden een kijkje nemen ter plekke van de Beggelderdijk en het voorgenomen tracé tussen Demkespad en Terborgseweg. Raadslid Rob Boerendonk heeft een deel van de aanwonenden bezocht en die zijn niet blij met het idee dat de rechte racebaan bij hen achter het huis langs komt. Ook bewoners aan de Beggelderdijk zijn lang niet unaniem. Er kwam- o toeval- op woensdag een raadsmededeling uit over  de definitiekwestie. Is dit nou een wijkontsluitingsweg of een erftoegangsweg. In het eerste geval kan er geen 30-kmbeperking worden ingevoerd; in het tweede geval wel. Vreemd dat van de naamgeving het snelheidsregime  afhangt. Dat lijkt op z’n minst star en niet volgens “de bedoeling” maar volgens de “regeltjes”.  Als je dan vervolgens de brede, rechte Terborgseweg in Breedenbroek bekijkt, dan is het toch onbegrijpelijk dat er niet met de buurgemeente overlegd wordt over een zekere spreiding van het verkeer, zodat de bochtige, smalle Beggelderdijk ontlast wordt.
Asbest.
Ook brachten we een bezoekje aan een bewoner van de Nieuwstraat. We zouden met de buurt bij elkaar komen, maar juist was bekend geworden dat er die andere dag een extra bijeenkomst zou zijn voor de bewoners. Dus dat wilde men liever even afwachten. Wij aanschouwden hoofdschuddend de enorme zooi die ontstaan is op het speelterreintje, waar kennelijk niemand mag komen vanwege de asbest. Woensdag kwam de raadsmededeling dat deze asbestlocatie waarschijnlijk onder de verantwoordelijkheid van de Provincie gaat vallen, maar dat er nog wel een jaarlang onderzoek  kan plaatsvinden. De raadsmededeling lijkt geruststellend (alles valt onder de provincie) maar er staan ook een paar vervelende “als dan zinnen in”. Wij zullen dit samen met de bewoners zeker goed in de gaten houden. Wij blijven erbij dat je bewoners niet kunt opzadelen met extra kosten waarvan ze toe ze de huizen kochten geen weet hadden.
 

Volksfeest: Progressieve partij meedenkavond verplaatst!

9 september - Geheel tegen onze gewoontes in hebben we onze meedenkavond moeten verplaatsen naar de woensdag en naar een andere locatie. En dat alles vanwege het Aaltense Volksfeest. Dus de meedenkavond van de Progressieve Partij vindt plaats op woensdag 13 september om 20.00 uur bij ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg te Aalten. Om 20.00 uur komt het bestuur van de nieuwe stichting Sportpark Zuid lang in de personen van Koos Leber en Erik Luiten (!). Wij moeten goed doorpraten over de finaciële gevolgen en ons idee van een onderhouds- of exploitatiefonds. Om 21.00 uur willen de gezamenlijke muziekverenigingen hun zorgen over de financiën meedelen nu zij geen oud papier meer ophalen. Wellicht kunnen wij hen andere mogelijkheden aan de hand doen. Bijvoorbeeld en masse helpen bij de Zwarte Cross. We zullen de muziekverenigingen  meteen vragen naar de situatie bij Boogie Woogie. De meedenkavonden van de Progressieve Partij zijn altijd openbaar en gratis toegankelijk. Dus kom meedenken en meepraten. Maar vooral: de Progressieve Partij wenst de Aaltense bevolking een prettig volksfeest!
 

Abestfonds voor onbekende vervuilers nodig

9 september - Stel je woont al jaren goed en gezelig in een fijne buurt. De huizen daar zijn zo’n 30 jaar geleden neergezet door de woningcorporatie op een stuk braakliggend terrein waar nog weer langer geleden een fabriek stond. Na jaren heb je je woning door goed te sparen en hard te werken kunnen kopen van de corporatie. Je bent meteen aan de slag gegaan om de woning en de tuin goed te onderhouden.
Dan worden er –bij toeval- asbestresten ontdekt op een speelterrein bij je in de buurt.
Waar de asbest precies vandaan is gekomen, is nog altijd onduidelijk. Het zou kunnen gaan om restanten van een oud fabriekscomplex , dat in de oorlog is gebombardeerd. Bekend is dat restanten in een oude bomkrater zijn geschoven. Maar er gaan nog veel meer verhalen in het dorp. Uit de archieven is geen veroorzaker te achterhalen. Hij zal zich ook wel niet melden. Nu zijn de huidige regeltejs zodanig dat het asbest in de bodem verwijderd moet worden. Maar wie moet dat betalen? Voor het naastliggende gemeentelijk terrein is het duidelijk: de gemeente.Maar wie draait op voor de kosten en sanering in de tuinen? Wij zullen  meer van dit situaties tegenkomen. Bewoners wonen aljaren nietsvermoedend in hun huis, opeens wordt er vervuiling gevonden en de dader ligt op het kerkhof. De Progressieve partij is van mening dat dat dan typische een gevalletje voor de overheid als “schild voor de zwakken” is. Volgens raadslid Gerrit Migchelbrink bij radio AFM moeten we een soort fonds gaan vormen om de sanering in dit geval te kunnen betalen. Het CDA was het in de uitzending daarmee eens. Nu eens kijken of zo’n voorstel van ons er doorkomt.....
 

Begroting Sportpark Zuid niet solide. Aanvulling nodig.

9 september - Ze waren niet meer te tellen, zoveel enthousiaste sporters hadden zich verzameld voor het gemeentehuis van Aalten, om zoveel mogelijk support te geven aan het onderwerp van vanavond:  "SPORTPARK ZUID"....  De wens van al deze sporters, om er een multi-functioneel sportpark van te maken! 
De sporters waren allen in tenue, een mooi tafereeltje! En vervolgens werd ook de vergadering bezocht door de grote menigte! De jeugdleden vertrokken na een kwartiertje weer, dit zou te lang gaan duren... maar de complimenten voor deze enorme aktie, waaraan zoveel sporters meegewerkt hebben! Ze willen allen hiermee aantonen, wat hun belang is, wat het algemeen belang is, van het nieuwe  SPORTPARK ZUID.
Het is heel gemakkelijk om “hoera” te roepen voor het oog van de camera. Daar zijn veel wethouders en fracties goed in. Natuurlijk is zo’n samenwerking tussen zeven (!) verenigingen bijzonder fraai. Iets wat wij vanuit de Progressieve Partij altijd bepleit en ondersteund hebben. Maar er zijn toch ook wel enkele zorgpuntjes. Waarom weten de leden van AD niet dat er hen een contributieverhoging van 20% te wachten staat? Waarom rammelt de investeringsbegroting en wordt er gerekend op onzekere toezeggingen? Waarom is er fors gekort op het onderhoud? De Progressieve Partij hoopt echt dat dit initiatief door kan gaan. Waarschijnlijk gaan wij voorstellen op voorhand een fonds voor tegenvallers in de exploitatie te vormen.
 

Waarom wordt het grofvuil niet meer opgehaald?

2 september - Op de website van de gemeente Aalten verscheen het bericht dat de samenwerking met Aktief per 1 september gestopt was. En dat de inwoners hun grofvuil bij de afvalbrengpunten zouden moeten brengen of als het waardevolle spullen zijn zelf naar de kringloopwinkel kunnen brengen.
Dat is niet in lijn met wat  in de afvalstoffen (behandeld in de rvg van 26 januari 2016) is opgenomen op pagina 8 e.v. over de rol van Aktief en het onderscheid goedzooi en rotzooi.
Voor de  fractie van de Progressieve Partij  was het indertijd voorwaarde om akkoord te gaan met die integrale nota (de raad betrekken via raadsmededelingen over de positie van Aktief). Dat is toen ook toegezegd door toenmalig wethouder Luiten.  Daarna heeft de raad twee keer nietszeggende voortgangsmededelingen gehad: ”we zijn in gesprek” over samenwerking tussen Aktief en Dorcas”Of: “Dorcas wil ook mensen met een arbeidshandicap aannemen en begeleiden”. Of: “als er een overeenkomst is wordt die voorgelegd aan college en worden de inwoners geïnformeerd”. Dat is geen overleg met de raad. Sterker nog van deze laatste actie (opzeggen van de overeenkomst met Aktief) is de raad niet op de hoogte.  De fractie wil vragen stellen aan de verantwoordelijke wethouder Nijland hoe dit nu allemaal zit en waarom op zo’n korte termijn de organisatie Aktief aan de kant wordt gezet zonder alternatief. De directie van Aktief was niet bereikbaar voor commentaar.
 

Wethouder Nijland slordig: geen rapport sportpark Zuid

2 september - Sportpark Zuid: een samenwerkingsverband van 7 verenigingen die een gecombineerde nieuwe accommodatie gaan gebruiken. Iedereen lijkt het er wel over eens te zijn dat samenwerking tussen (vooral wat kleinere)  verenigingen  bijzonder waardevol is. Ook hier gaat het weer om de centen. En om het principe gelijke monniken gelijke kappen. Er zijn wat regels voor “privatisering” van verenigingen afgesproken. Die knellen soms bij een nieuw initiatief. Ja en wat je de een gunt, moet je ook de ander gunnen.  Grootste punt van discussie is de exploitatieopzet. Krijgen die 7 verenigingen het voor elkaar de accommodatie te onderhouden, af te schrijven en de rente te betalen? Daarover zou het college een onafhankelijk rapport vragen, maar dat is er niet. De exploitatieopzet roept vragen op. De contributie moet fors verhoogd, ook bij verenigingen die het al moeilijk hebben; er is fors gesneden in de onderhoudskosten (is dat wel reeek?) en er wordt gerekend op subsdies en btw-teruggaven die niet zeker zijn. Daarvoor had een onafahnakelijk deskundigenraport uitsluitsel moeten geven. In de agendacommissie van 21 augustus is door meerdere partijen aangegeven dat men complete stukken wil. Wethouder Nijland heeft dat rapport niet laten opstellen, hij brengt hiermee willens en wetens of door slordigheid (we weten het niet) dit in principe mooie project in gevaar!

Pagina 6 van 113

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates