Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Verantwoording niet alleen als er verkiezingen zijn

27 januari - Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De Progressieve Partij doet al weer voor de tiende keer mee. Dat is nog steeds nodig. We moeten vernieuwen en vooruit! Een progressief beleid maakt de gemeente Aalten nog mooier en waardevoller.  Vanaf nu staat onder de button "programma" ons  verkiezingsprogramma 2018-2022 onder de titel "Vernieuwing en vooruitgang". Hieronder zie je de 5e advertentie van deze jaargang. De Progressieve Partij zie je niet alleen rond de verkiezingen maar wij zijn benaderbaar en verantwoorden ons elke week, elke maand, elk jaar. 

 

 

Vernieuwing en vooruitgang: Joop Wikkerink op 1.

27 januari - Op 21 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Progressieve Partij doet weer enthousiast mee. Het kan groener en socialer in Aalten. Daarom geloven wij in vernieuwing en vooruitgang. De komende weken presenteren wij hier onze eerste vier kandidaten. Hieronder stelt Joop Wikkerink  no. 1 en lijsttrekker zich voor.

Werkzaam als adviseur Arbeidsmarkt en Werk. Al lang actief in de lokale politiek en vindt het nog steeds leuk. Houdt van het debat, het uitwisselen van argumenten en daagt de ander uit om het met de Progressieve Partij eens te zijn. Ziet dat de wereld snel verandert en dat oude systemen vastlopen. De kennis die hij in de loop der jaren heeft opgedaan ziet hij als de motor voor verandering.Problemen op het gebied van milieu en klimaat groeien ons boven het hoofd. Dat noodzaakt tot ingrijpen. Ziet zichzelf als degene die de soms ongemakkelijke waarheid vertelt.Maakt zich sterk voor fatsoenlijk werk voor iedereen. Zet zich in voor diegenen die moeite hebben voor zichzelf op te komen.Heeft een broertje dood aan vriendjespolitiek. Besturen moet eerlijk zijn. Is van nature een optimistisch mens en ziet vooruitgang in het denken van mensen.

Buurthuizen en Kulturhusen in gesprek.

27 januari - In de gemeenteraad werden  de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport over de buurt- en Kulturhuser besproken.  Er was een redelijke overeenstemming in de raad over een paar dingen: het rapport heeft wel lang geduurd en is wel erg dik. De buurthuizen vervullen een onmiskenbare rol in de de kernen en buurtschappen. De financiële positie is bijna onvergelijkbaar, maar de mogelijkheden voor reservering voor onderhoud zijn gering. Maar ook dat de buurthuizen aangegeven hebben een meer duidelijker rol (en steun) van de gemeente te willen zien en vooral ook te willen samenwerken. In de aanbeveling werd een set van randvoorwaarden geschetst waaraan toekomstbestendige buurthuizen moeten voldoen. Die laatste aanbevelingen ging de fractie van het CDA te ver. Zij zagen daarin een blauwdruk en vonden nieuw en verder onderzoek niet nodig. Vandaar dat er een amendement  rondging om het rapport voor kennisgeving aan te nemen en het college te vragen 1 keer per jaar in gesprek te gaan met de buurthuizen. Dat leverde veel onbegrip op bij alle andere fracties. Hadden we hiervoor nu onderzoek gedaan en uitgebreid met buurthuizen gesproken? Natuurlijk moet het college aan de gang met de aanbevelingen. Immers het beleid rond Kulturhusen is opgesteld in een heel andere tijd. Met de opdracht om in gesprek te gaan was uiteraard iedereen het eens. Dat had volgens ons als Progressieve Partij  al veel eerder moeten gebeuren. Wij zijn er al sinds 2014 mee bezig. Het gaat er om dat er nu een keer een proces van “co-creatie”op gang komt om de buurthuizen goed te ondersteunen. En daar moet het College samen met de besturen het voortouw in nemen. Geholpen door Figulus. De CDA-fractie zag dat ze helemaal alleen stond en trok het amendement in. 
 

Donderdag: meedenkavond sociaal. domein

21 januari - De Progressieve Partij houdt (bijna) elke maand een openbare "meedenk-avond". Dit keer in het Kulturhus Dinxperlo. Het meedenken stond in het teken van  een discussie met bestuur en directie van Figulus. Wat vreemd is dat zowel Figulus als ambtelijke medewerkers en/of college aan het praten zijn over een nieuw raamcontract, wat gebaseerd moet zijn “op wat de gemeente wil met het sociaal beleid”. Op z’n minst zou je dan toch denken dat er ook gesprekken hierover zijn met het “hoofd van de gemeente, de gemeenteraad”. Dat zelfde geldt voor de activiteiten rond statushouders en vluchtelingen. Wat wil de gemeente(raad) hiermee? Er zou meer inzet gegeven moeten worden, maar hoe komt de discussie daarover op de raadstafel? Ook de kwestie van het beheer van de kinderboerderij kwam aan de orde. Dat moet straks iemand zijn met een MBO-4 opleiding. Kortom ook hier professionalisering en dat kost geld. Tegelijkertijd moet er gewaakt worden dat er rond de activiteiten van Figulus alleen maar discussies over geld zijn. Het armoedebeleid zou volgens ons meer activerend moeten zijn. Waarom mogen mensen niet een paar cent bijverdienen.We discussieerden ook nog even over de zin en onzin van prijzen en nominaties. Zoals de 10 Gouden sociale gemeentes. Positief van dit soort papieren prijzen is de waardering en motivatie die er naar de medewerkers van uitgaat. Het gevaar is dat het college achterover gaat hangen en zo’n nominatie partij-politiek gaat uitbuiten. Twee leden van de fractie waren die avond ervoor ook aanwezig bij "Dinxperlo doet". Opvallend daar was het grote aantal aanwezigen van instellingen en het kleine aantal burgers. Wat moet er gebeuren om de burgers in beweging te houden voor de nieuwe uitdagingen? (foto: professionals bij "Dinxper Doet")
 

Vernieuwing en vooruitgang: Esther Diepenbroek op 2.

21 januari - Op 21 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Progressieve Partij doet weer enthousiast mee. Het kan groener en socialer in Aalten. Daarom geloven wij in vernieuwing en vooruitgang. De komende weken presenteren wij hier onze eerste vier kandidaten. Hieronder stelt Esther Diepenbroek, no. 2 zich voor.

 
Wordt gelukkig van rockmuziek en bezoekt graag festivals. Heeft een achtergrond in de gehandicaptenzorg. Heeft bij de vakbeweging geleerd om te gaan met het krijgen van tegengas. Wil graag het verschil maken en mensen echt helpen. Wil dat de partij de inwoners het gevoel geeft dat zij er echt toe doen. In ieder geval een luisterend oor bieden en problemen serieus nemen. Als het kan zoeken naar oplossingen, maar ook eerlijk zijn en geen valse verwachtingen wekken. Is van mening dat armoedebeleid meer dan nu het geval is, moet uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen. Is voorstander van het opwekken van schone energie en streeft naar een afvalloze gemeente. Realiseert zich dat dit voor sommige inwoners lastig te begrijpen is. Wil proberen oplossingen zo dicht mogelijk bij de mensen te houden zodat deze ook de voordelen gaan zien. Beseft dat het niet gemakkelijk zal worden, maar gaat de uitdaging graag aan. Heeft als motto: “Be the change you want to see in the world.”
 

Progressieve Partij: vooral ook een gezellige partij

21 januari - De week begon goed met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst voor leden.op zondagmiddag. Om 12.00 uur waren we present bij de windmolens in ’t Goor. Met een heuse drone werden daar opnamen gemaakt van onze hele groep. Het resultaat mag er zijn. De foto komt in folders en advertenties. Op youtube staat een prachtig filmpje: kijken!
Daarna wandelden we een uurtje door het prachtige winterlandschap van ‘t Goor. Gerrit Stronks gaf uitleg over geschiedenis en toekomst. Bert Nijman maakte prachtige foto’s van de winternatuur.
Als klap op de vuurpijl genoten we van het pannenkoekbuffet bij boerderij de Neeth, met een persoonlijke toelichting door Patrick Frenken over de tot standkoning van dit initiatief.
 
Let op Aalten Vooruit,De Band van komende week:  Jaargang 14 no. 5 van de verantwoordingsadvertentie van de Progressieve Partij komt uit. Hoe dichter het tegen de verkiezingsdatum aanloopt, hoe meer propaganda politieke partijen maken voor zichzelf. Ook de gemeente verzint “opkomstbevorderende maatregelen” zoals een kieswijzer. Helemaal prima. Maar je moet niet verwachten dat mensen opeens massaal naar de stembus gaan als er wat foldertjes en bierviltjes verspreid worden in de twee maand voor de verkiezingen en daarna is het vanuit diezelfde partijen weer 3 jaar en 10 maanden stil. (letterlijke uitspraak op het raadsledencongres). De Progressieve Partij is er echt trots op dat het ons lukt elke week, elke maand, verantwoording af te leggen en te luisteren naar de bevolking. Daarin alleen al onderscheiden wij ons van de andere partijen.
 

Meedenkavond: Vernieuwing en vooruitgang in sociaal beleid

13 januari – Wat weten we werkelijk van de 400 kinderen die in relatief arme gezinnen leven? Wat hebben ze nodig, wie kan dat vertellen en hoe krijgen we de hulp op de goede plek. Hoe werken we aan bestrijding van de armoede van de ouders? Welke rol hebben particuliere organisaties hierin. Bereiken deze de juiste doelgroep wel?

Allemaal vragen die te maken hebben met het sociaal beleid van de Gemeente Aalten. Dat komt aan de orde in de raad van januari. Zijn de paar maatregelen die het college voorstelt voldoende? Of moet er meer gebeuren? De Progressieve Partij wil vernieuwing en vooruitgang in het sociaal beleid. Werken vanuit vertrouwen in plaats vanuit achterdocht. Moeten we daarvoor eigen plannen of moties indienen?
Ook de buurthuizen hebben een rol. Ze kunnen meer doen aan de sociale samenhang. Dan moeten hun besturen en vrijwilligers wel de middelen krijgen om dat voor elkaar te krijgen. Dat komt allemaal aan de orde op de maandelijkse meedenkavond van de Progressieve Partij. Figulus is ook uitgenodigd. Iedereen die mee wil denken over een nog socialere gemeente is welkom.

De meedenkavond “Vernieuwing en vooruitgang in sociaal beleid”, wordt gehouden op donderdag 18 januari om 20.00 uur in het Kulturhus, Terborgseweg te Dinxperlo. Toegang en koffie gratis.

Pagina 6 van 121

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates