Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Anne Frankboom als oproep tegen discriminatie

13 juni - Vrijdag 12 juni  was er een welkomstbijeenkomst voor de Anne Frankboom in Aalten. Plaats van handeling: het opgeknapte parkje aan de Stationsstraat/Dijkstraat.  Veel belangstelling en pers. Ondanks de 1,5 meter. Toen enkele jaren geleden de kastanjeboom bij het Achterhuis  (de onderduikplek van Anne Frank)  het bij een storm moest ontgelden, werden er  it de oude boom enten of zaailingen gemaakt die overal een plek krijgen. Dankzij de bemoeienissen van het Nationaal Onderuikmuseum ook dus hier. Samen met de stenen die uit het tijdelijk lichtmonument  achter het museum komen.  Mooie toespraken van o.a. onze burgemeester en die van Bocholt Peter Nebelo. Van  dhr. Mak (comité 75 jaar Vrijheid), Hans de Graaf (Bredevoorts Belang). Van Iris Janssen (Stolpersteine Dinxperlo) en Gerda brethouwer (Onderduikmuseum0. En van Rosanne Lohuis, kinderburgemeester. Zij zei het kort en krachtig: haar wens is dat alle kinderen in vrede en vrijheid groot mogen worden.  Alle toespraken leggen de link met het hedendaags racisme, ant-semitisme, populisme. Dat zwijgen geen optie is.  Dat we moeten leven vanuit hopen en dromen op een betere wereld.
En dan lijkt het ongemakkelijk te worden.  Waarom ontaardt het gesprek over hedendaags racisme, anti-semitisme en populisme toch meteen in een scheldpartij. Zie de reacties op het artikel van zaterdag in de Gelderlander.
Waarom lijkt het zo makkelijk te zijn om onze bewondering en trots over het “onderduik- en verzetsverleden” van onze voorouders te laten horen en zien. En waarom is het zo moeilijk en ongemakkelijk om hedentendage zelfs maar rustig te luisteren naar en te spreken met mensen die de gevolgen van discriminatie zelf dagelijks ondervinden. Of naar mensen die bang zijn dat hun “culturele identiteit” wordt afgenomen.  Juist de mensen  in de gemeentepolitiek, raad en college, hebben de verantwoordelijkheid  te luisteren naar de zorgen van de mensen. En als men dan waarschuwt voor de gevaren van anti-semitisme en racisme vanuit de kennis van de  historie, zullen er ook suggesties moeten komen hòe we dat kunnen voorkomen. Niet door te schelden en te schreeuwen. Een heel eenvoudig begin is: lid worden en acties ondersteunen van Amnesty International. Vrijheid van meningsuiting en niet vervolgd of gediscrimineerd worden wegens ras, geloof of geaardheid. Dat is niet links en niet rechts. Dat is wat mensen zouden moeten willen. Voor zichzelf en voor anderen.

Motie Progressieve Partij, D66 en GB nieuw geuronderzoek

14 juni -  De fractie van de Progressieve Partij wil dat de GGD een nieuw onderzoek uitvoert naar de gevolgen van de uitbreiding van een varkensstal aan de Gendringseweg.  De vorige vergunning was gebaseerd op oude berekeningen van luchtwassers. Nieuw onderzoek laat zien dat er meer geur en stank vrijkomen dan gedacht. In sommige gevallen 3 x zo veel. De orspronkelijk vergunning is mede gebaseerd op GGD-onderzoek. Dat moet opnieuw vinden buurtbewoners en de fracties van de Progressieve Partij, GemeenteBelangen en D66. Zij dienen daarvoor een motie in tijdens de raadvergadering van dinsdag  16 juni. De PP steunt de buurtbewoners in het verzet tegen deze uibeiding met 13.000 varkens. Woordvoerder Bert Weevers: “Door de nieuwe gegevens zou de omgevingsvergunning nu niet meer afgegeven mogen worden”. “Wij vinden leefbaarheid en gezondheid voor de buurtbewoners (ook vaak boeren) van groot belang. Gelukkig komt er steeds meer verzet tegen deze grootschalige vleesproductie. En de effecten op de directe omgeving en het milieu van geur, stank, fijnstof en stikstof.”
In de tweede steun-advertentie, deze week in Aalten Vooruit, gaat Pietje Progressief, de mascotte van PP, hier op in. Hij draagt geen mondkapje maar een geurknijper, beschikbaar gesteld door de buurt.
 

Progressieve Partij steunt lokale media

6 juni - Dinxperlo, de Progressieve Partij heeft als non-profit-organisatie toch besloten de lokale media te steunen. Door de coronacrisis hebben de lokale kranten minder advertentie-inkomsten. Ze  vervullen een belangrijke rol in de nieuwsvoorziening. 
Volgens de Progressieve Partij betekent dit een grote hap uit hun budget, maar “wij vinden het ook van groot belang dat wij als partij de bevolking informeren en verantwoording afleggen”, aldus Guido Uland, fractievoorzitter.
Voorlopig komen er in de komende weken enkele advertenties in De Band met nieuws voor Dinxperlo e.o. en enkele in Aalten Vooruit voor de kern Aalten, Bredevoort en omstreken. 
 
Pietje Progressief
Pietje Progressief, het alter ego van striptekenaar Henk van der Luijt duikt in de komende advertentie op op het vernieuwde Prins Clausplein in het centrum van Dinxperlo. PP heeft al veel geluisterd naar bevolking, winkeliers en klanten in terrasavonden en hoorzittingen. De progressieven pleiten voor een autovrij Prins Clausplein met groen, terrasjes en evenmenten, een gezellig plein. Pietje P. nam er al vast even een kijkje. Pietje is een koddig stripfiguurtje dat, meestal vergezeld van zijn trouwe viervoeter commentaar geeft op de actuele lokale politiek. Hij siert al meer dan 30 jaar de uitgaven van de Progressieve Partij en voorgangers. Hij wil graag de inwoners bij hun eigen gemeente betrokken houden.
 

Slingeplas: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

6 juni - Op facebook verscheen een foto waarop wethouder Ted Kok de Aaltense vlag "plantte" in de "politieplas" in Bredevoort, onderdeel van het recreatiegebied. Die week is nl. de overdacht van het recreatiegebied aan de gemeente een feit geworden. De gemeente gaat het gebied verpachten aan De Twee bruggen. Die heeft nu nog even wat anders aan z'n hoofd i.v.m. de coronacrisis. Het is mooi dat de wethouder hier trots op is, want hij, en ook veel andere partijen in de gemeenteraad, hebben wel een draai van 180 graden moeten maken. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zegt het spreekwoord. De Bredevoortse bevolking heeft op alle punten zijn zin gekregen, als het gaat om de Slingeplas. Het gebied blijft openbaar toegankelijk, er komen geen 50 huisjes, geen grote evenementen en de natuurwaarden worden gerespecteerd. De vlag kan uit! Redelijk actievoeren en overleggen heeft zin! De Progressieve Partij is altijd duidelijk geweest: natuur gaat boven toerisme in dit gebied. Hoe anders zag dat er twee jaar geleden uit. En hoe anders dacht de meerderheid van de gemeenteraad toen.
 
Lange geschiedenis.
Om het heden te begrijpen is het altijd goed de geschiedenis te kennen. In 2013 kocht de Leisurelands de plas en sloot een bestuursconvenant. Daarin stond dat er ontwikkelruimte toegestaan werd en er een ontwikkelvisie werd opgesteld. Op 16 februari 2016 werd de ontwikkelvisie behandeld in de gemeenteraad. Tegenstemmen van de Progressieve Partij en de VVD. Wij hebben tegengestemd omdat 3% van de oppervlakte bebouwd kon worden; wij willen een natuurlijke ontwikkeling ook richting Groote Goor. Let wel: alle andere partijen stemden in met de ontwikkelvisie met meer huisjes en meer kermis. Ook vanuit de bevolking kwam nauwelijks een tegengeluid. Waarschijnlijk was het plan te abstract.
Bestemmingsplan: de beer is los.
Het duurde nog twee jaar voordat er een bestemmingsplan lag, gebaseerd op die ontwikkelvisie. Het college stelde deze in april 2018 vast en kwam de plannen samen met de heer Droogh van Leisurelands toelichten in het Grachthuys te Bredevoort op 12 april 2018. Dat ging helemaal niet goed. Bredevoort was inmiddels wakker geworden en reageerde onthutst. De PP steunde de bewoners in hun verzet tegen de grootschalige toerisme plannen. We publiceerden de plannen, organiseerden discussies en informatieavonden. Brachten alternatieven naar voren: probeer door natuurontwikkeling een aaneengesloten gebied te maken tussen Bredevoort, via Groote Goor naar Corle naar de oorsprong van de Schaarsbeek. Aantrekkelijk voor flora, fauna en de natuurminnende recreant. Handtekeningenacties, gesprekken met actiegroepen volgden. 
Breed gedragen wensenprogramma.
Er werd een wensenprogramma opgesteld, waar in Bredevoort en vooral de buurt brede overeenstemming over kwam. Alle actiegroepen sloten zich aan een en kozen voor twee woordvoerders. Doel was om het wensenprogramma erdoor te krijgen en de plas weer terug te laten kopen door de gemeente. De actiegroep voerde gesprekken met de eigenaar van de Twee Bruggen. Allen zagen hier perspectief in. Nu moest het college nog om. Dat kostte moeite, want volgens het toenmalige college waren er spijkerharde afspraken gemaakt met Leisurelands. Echter draagvlak in de samenleving is ook van belang. 
Draagvlak van belang voor nieuwe raad.
Inmiddels waren er gesprekken over een raadsprogramma en een nieuw college. Toen die rond waren was één van de laatste besluiten van het oude college het intrekken van het voorgelegd bestemmingsplan. Vervolgens moest een en ander afgehecht worden: Leisurelands moest van het project afgehaald worden (het gedwongen vertrek van de directeur heeft waarschijnlijk ook geholpen) en onderhandelingen met de Twee Bruggen moesten gestart worden. Dit alles met een prachtig resultaat. De Progressieve Partij is heel erg blij dat de bewoners door hun vasthoudendheid en keurige manier van beredeneerd actievoeren alles bereikt hebben wat wensen. Wij zijn er ook trots op dat wij daar in het hele proces een steentje aan hebben kunnen bijdragen.
Beter ten halve gedraaid....
Natuurlijk heeft het succes nu vele vaderen. De PP vindt het mooi dat de actiegroep zijn doel bereikt heeft en dat dit ook in de gemeenteraad op breed draagvlak lijkt te mogen rekenen. En dat wij daaraan flink hebben meegeholpen. Toch is het altijd goed om naar het stemgedrag in het verleden te kijken. Als de meerderheid van de raad zijn zin had gekregen dan was nu de weg vrij geweest voor een omheind park met luxe huisjes, luidruchtige festivals en jetski’s op het water. Ook in de politiek is draaien niet altijd verkeerd. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Zorginstellingen stukje bij beetje open

6 juni - Maandag: Tweede Pinksterdag.
Nederland kon bijna niet wachten. Op tweede pinksterdag gingen de terrassen weer open. Prachtig weer en alles verliep in de gemeente goed. Ook in Bredevoort een gezellig gezoem van stemmen op ’t Zand.
 
Het mooiste bericht van deze week
Dat kwam toch wel voor de bewoners van de locaties van Stichting Marga Klompé. Na de bescheiden openstelling van de afgelopen week mogen sinds 4 juni de vaste contactpersonen elke dag (!) op bezoek. Ook mogen ze hun familie mee naar buiten nemen voor een wandelingetje. De bewoners en hun familie zijn hier ontzettend blij mee. Natuurlijk moeten ze zich nog zeer voorzichtig gedragen: hygiënemaatregelen, mondkapjes tijdens bezoek en wandelen en niet naar drukke plekken. Maar het begin is er voor deze groep die het zo zwaar gehad heeft. 
 
 
En ondertussen wordt er nog van alles georganiseerd o.a. door onze medewerkers van Figulus en hun vrijwilligers en bijvoorbeeld Jan Willem Kraaijenbrink uit Dinxperlo. Zondag, eerste Pinksterdag stond hij voor de 130ste (!) keer plaatjes te draaien voor bewoners van wooncomplexen van o.a. Careaz en Estinea. Een kort filmpje over zijn optreden en “sugar-granny”  werd op RTL4 bij Beau vertoond. Leuk!.
 
Foto: Wethouder Joop Wikkerink oberhandigt William Kraaijenbrink een paar Achterhoekse sokken voor zijn 130ste optreden.
 

Digitale raadsvergadering 26 mei helaas mislukt

30 mei - In tijden van crisis moet men flexibel zijn en vooral thuis werken. Zo ook de raad. Daarom werd afgelopen dinsdag, voor het eerst in de Aaltense historie, een digitale raadsvergadering gehouden.
 
Griffier Marcel had ons uit voorzorg al een week voor deze vergadering een mail gestuurd, met daarin een link. Deze link bracht ons naar Microsoft Teams, waarin de vergadering gehouden werd. Op de dag zelf kwam nog het verzoek of iedereen op tijd in wilde loggen (dus via de link), zodat de vergadering ook echt om 19.30 uur kon beginnen. Om iedereen de kans te geven op tijd digitaal aanwezig te zijn, kon er vanaf 19.00 uur ingelogd worden. 
 
19.01 uur: Ik zit er klaar voor! Benieuwd hoe deze vergadering zal gaan verlopen log ik in. Er zijn nog een paar raadsleden net zo snel als ik en met een steeds groter wordende groep wachten we tot iedereen is ingelogd. Het is leuk om te zien waar iedereen is gaan zitten. Werkkamers, woonkamers, muziekkamers en ook tuinen komen voorbij. Dit geeft meteen een veel relaxter sfeertje dan als we, allemaal keurig op rij, in de raadszaal zitten. Opvallend vind ik vooral dat de meeste raadsleden er een stuk “minder netjes” bijzitten dan normaal gesproken. Voor deze gelegenheid zijn de jasjes en dasjes thuis (hoe kan het ook anders…) in de kast blijven hangen. 
 
19.30 uur: Het Moment Suprême! Het wordt stil, iedereen wacht af tot de burgemeester de vergadering opent. Maar…. dat gebeurt niet. Na ongeveer 30 seconden wordt de vraag der vragen gesteld: “Waarom beginnen we niet?”. Er komt geen reactie. Op zo’n moment wordt heerlijk duidelijk wie de meest ongeduldige personen binnen onze raad zijn. En dat zijn er nogal wat! De vraag wordt meerdere keren herhaald en uiteindelijk wordt duidelijk dat er bij de live-uitzending (via de website van de gemeente) wel beeld, maar geen geluid is. In sommige gevallen zou ik zeggen: dikke prima! Maar in dit geval wordt dat wat lastig, omdat we nu dus niet mogen stemmen. En laat dat nou juist de hele bedoeling van een raadsvergadering zijn.
 
We moeten wachten tot het geluid van de uitzending het doet en om die tijd op te vullen worden er onderling en in de groepsapp veel berichten uitgewisseld. Hoe ik dat weet? De vele bliepjes, pling-geluiden en piepjes die uit de verschillende kamers/kantoren/tuinen te horen zijn. 
Wat mij trouwens meteen brengt tot een groot irritatiepunt. Dus bij deze, mensen, een gratis tip voor jullie: Als je in een digitale vergadering zit zet dan, net als tijdens een gewone raadsvergadering, het geluid van je telefoon uit! Of, als je dat niet wilt, zet je microfoon uit. Zodat niet iedereen hoeft mee te genieten van alle appjes die bij elk willekeurig raadslid binnenkomen.
Lijkt me een mooie afspraak en voorkomt een hoop irritatie.
 
Samenvattend: 
-  Het hele circus wat men “digitaal vergaderen” noemt ging uiteindelijk niet door, wegens technische problemen. Iedereen kon weer lekker wat voor zichzelf gaan doen.
-  Ik  overweeg een motie in te dienen m.b.t. het kledingaspect. Nooit meer jasjes en dasjes, komt een stuk toegankelijker over voor de medemens én men ziet er meteen een stuk relaxter uit.
-  Dat appen tijdens de vergadering kan prima. Maar doe dit dan op de manier zoals onze raadsvergadering werd uitgezonden gisteren: Wel beeld, geen geluid 
Ik zeg: op naar de volgende keer!
Esther
 

Eikenprocessierups: Wat moeten we eraan doen?

30 mei - Binnenkort begint de ellende met de brandharen weer. Het blijkt dat alle maatregelen uit voorgaande jaren onvoldoende effect hebben gehad. De processierups doet het weer goed dit jaar.  Er wordt nu een nieuw twee jarig onderzoek opgestart om betere oplossingen op het spoor te komen. Zie hier:
Alle oude maatregelen waaronder chemische middelen, nematoden, maar ook nieuwe zoals plakstroken rond de boom ed werken niet of zelfs averechts. Iedereen heeft de foto met de dode vastgeplakte vleermuis wel gezien. Neem bijv. ook het middel Xentari dat in Aalten veel is gebruikt. Dat is ook een ‘niet selectief middel’. Niet alleen de eikenprocessierupsen sterven, maar ALLE rupsen. De natuurlijke vijanden zoals mezen, vleermuizen etc, krijgen geen voedsel meer en trekken weg of sterven. Zodat het jaar erop de processierups vrij spel heeft en in nog groter aantal terugkeert. 
Eigenlijk is het heel simpel. Uiteindelijk is alleen de natuur duurzaam effectief. Oftewel: het ecologisch evenwicht moet hersteld worden. Zodat plagen, in welke vorm dan ook, min of meer automatisch gecorrigeerd worden. We schreven al eerder dat in de gemeente Westerveld heel goede ervaringen zijn opgedaan met een natuurlijke aanpak: het aantal processierupsen is daar met maar liefst 60% verminderd. 
Maar de gemeente kan dit niet alleen. Tuinbezitters moeten meedoen: stenen en gladde gazons eruit: inheemse bloemen en struiken erin. Boeren moeten meedoen: minder pesticiden en mest, meer akkerranden inzaaien of laten verwilderen. Grootgrondbezitters moeten bomen planten, etc, etc. Zie ook onze oproep voor Tiny Forests (vorige keer) en bijv het artikel over Agroforestry. Dat zijn dingen waar volop op moet worden ingezet vindt PP!
 
foto: De processierups was er vroeg bij dit jaar: Pakkebierweg Lintelo
 

Pagina 6 van 153

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates