Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Datalekken, AVG, persoons-gegevens, rechten voor foto’s

5 april - Donderdagavond was er een interessante avond voor zzp-ers en kleine ondernemers. Georganiseerd door o.a. de Aaltense Uitdaging en de Talentverbinder. Zo’n 40 mensen luisterden in workshops naar tal van onderwerpen.  Er waren workshops over administratie,  het starten van een bedrijf en  AOV vs Broodfonds. De laatste workshop leverde een interessant inzicht op dat een combinatie van Broodfonds AOV heel goed mogelijk is. De eerste twee jaar ziekte –risico kun je dan afdekken door een zgn. onderling Broodfonds (vrijwillig collectief van max. 50 ondernemers die elkaar een gift geven bij ziekte max. 2 jaar). De arbeidsongeschiktheid daarna kun je afdekken door een AOV: Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie is dan een stuk lager als de eerste twee jaren al afgedekt zijn.
In een plenaire workshop werden alle besognes over de AVG, datalekken en gedoe die je kunt hebben met het bewaren van persoonsgegevens  behandeld.  Eén voorbeeld werd niet behandeld en die is kostbaar en makkelijk te voorkomen. Let op als je foto’s op je website plaatst. Het kan zijn als ze door anderen gemaakt zijn dat hier rechten op zitten. Vooral de ANP speurt het net na op gebruikte foto’s die je via Google kunt downloaden, maar waar wel rechten op zitten. Dat kost je zo een boete van  € 360,--!!!. Hier twee websites met rechtenvrije  foto’s:  
www.pxhere.com of www.pixabay.com 
 

"Geen hulpverleners, maar hoopverleners"

30 maart - Vrijdagmiddag was er de officiële viering van 50 jaar Estinea. Bij De Storm in Winterswijk. Het werd een inspirerende bijeenkomst door de inbreng van de spelergroep van Estinea en de perfecte presentatie van de geluksprofessor Leo Borgman uit Vlaanderen. Hij heeft een wereldwijd bekend boek geschreven “Geluk”en daarna “Hoop”. In talloze voorbeelden liet hij ziet hoe ongelooflijk negatief mensen over en naar elkaar kunnen zijn terwijl wij in Nederland tot de gelukkigste mensen in de wereld behoren. Is ook alle reden voor. We leven in een land van gelijkheid en vertrouwen. Hoewel er krachten zijn die deze randvoorwaarden voor geluk ons willen afnemen. Die mensen tegen elkaar opzetten. Mensen met de rode knop hebben het over ik, problemen en het verleden. Mensen met een groene knop hebben het over wij, mogelijkheden en de toekomst. Hij besloot met de mensen van Estinea een hart onder de riem te steken: “jullie zijn geen hulpverleners, maar “hoopverleners”.

Geef bestuur Laborijn kans om onderzoek te doen

23 maart - Er zijn publiekelijk beschuldigingen geuit tegen het personeel van Laborijn. Zij zouden de mensen die afhankelijk van hen zijn niet goed behandelen. Het Dagelijks Bestuur van Laborijn vond deze aantijgingen zo erg dat men besloot tot een onderzoek door een onafhankelijk bureau. Dat bureau moet nagaan of de bejegening van klanten structureel fout is, of dat het om incidenten gaat. En hoe de situatie dan te verbeteren. Het DB is samen met het AB verantwoordelijk voor Laborijn. De gemeenteraden hebben die bevoegdheid gedelegeerd. Als er problemen zijn moet het DB/AB die aanpakken, zo is de mening van het Aaltens College. Daarover ging het dinsdag. Esther verwoordde het als volgt:
 
Stel je voor, je bent op het punt beland waarvan je had gedacht dat dit je nooit zou overkomen: het aanvragen van een bijstandsuitkering. 
Nadat je al je gegevens online hebt ingevuld valt er een brief op de mat van de uitkeringsinstantie, in dit geval, Laborijn.
Je wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt beoordeeld of je recht hebt op de uitkering. Hierin wordt ook gevraagd om bewijsstukken mee te nemen. De brief eindigt als volgt: Verschijnt u niet op de afspraak of krijgen wij geen gegevens van u of krijgen wij die te laat? Of geeft u ons niet alle gegevens? Dan schorten wij uw recht op uitkering op.
 
De toon is gezet. In het eerste contact met Laborijn wordt er dus al vanuit gegaan dat je een potentiële fraudeur bent. Ietwat onzeker ga je het eerste gesprek aan. Een wat onverzorgde man, die alleen over de toekenning van de uitkering gaat, wil alles van je weten. “Waarom ben je hier? Jij hoort hier niet met jouw opleiding”, is het eerste wat hij zegt. Aarzelend vertel je een beetje wat er zich in je leven heeft afgespeeld. Argwanend kijkt hij je aan. “Dus jij beweert dat je een eetstoornis had? Eh..ja dat klopt en daarvoor heb ik een behandeling gehad”. Nogmaals neemt hij je goed in zich op en zegt vervolgens: “ik ken meisjes met anorexia, zo zie jij er niet uit! Dus ik denk niet dat je een eetstoornis hebt”. Deze man is dus blijkbaar ineens ook arts/psycholoog.
Ik hoef jullie vast niet uit te leggen wat zoiets met iemand doet.
 
Ditvoorbeeld, wat ik heb gekregen van iemand die anoniem wil blijven vanwege angst voor sancties, laat zien wat er mis is met de bejegening van sommige cliëntendoor Laborijn. En natuurlijk, niet iedereen is zo. Maar dit laat zien dat deze persoon niet op de juiste plek zit. Een onafhankelijk onderzoek is noodzakelijk om erachter te komen hoevaak dit soort dingen gebeurt. Het DB heeft aangegeven een onafhankelijk onderzoek in te stellen. 
Gisteren, tijdens een bijeenkomst bij Laborijn, werd er wat meer informatiegegeven over het onderzoek. Er werd duidelijk gemaakt dat de raad nog enige invloed kan hebben op de opdracht die bij het onderzoeksbureau ligt. Dat is mooi. Wij willen het DB dan ook een kans geven dit onderzoek te doen, maar we zullen hier wel erg kritisch naar kijken en eventueel aanvullingen geven,zodat we hier niet over een jaar weer zitten om over hetzelfde onderwerp te discussiëren.
 

Vrouwelijke ondernemers presenteren zich

16 maart - Op vrijdag 15 maart  was een leuke voorjaarsactiviteit in het dorp Aalten georganiseerd. “Vrouwelijke ondernemers”. Dat zijn er ongeveer 60 in de kern Aalten. Veel van hen hadden wat extra’s deze vrijdag in huis. Workshops, modeshows, optredens, hapjes, drankjes enz. Vanaf 15.00 uur was er een officiële opening en wandeling langs enkele locaties. Het was echt pokken-weer, dus het was maar een  klein groepje dat de modeshow bij Klein Entink, gevolgd door een dansdemonstratie van Danz-Arte en  de heerlijke producten bij Stoer Wonen (waaronder de Borghmanbiertjes) bewonderden. Maar ach: het eerste wijnfeest viel ook in het water. Dus de volgende “vrouwelijk ondernemersdagen”zullen vast prachtig weer hebben. En door de dag heen was er best veel bezoek bij de extra-activiteiten in de winkels en bedrijven. Voor herhaling vatbaar!

Succesvolle klimaatmars in Amsterdam

10 maart - De week begon heel bijzonder: samen met 40.000 mensen bij de Klimaatmars in Amsterdam. Het was nat, koud en vooral gezellig. Schuifelen van Damrak naar Museumplein. Niks meekrijgen van speeches of muziek. Vooral natte boel.  Maar al die mensen willen echte maatregelen tegen de opwarming van de aarde. En dat Nederland zich aan de internationale afspraken houdt. Het helpt, demonstreren. Als een duveltje uit een doosje kwam de 180graden draai van het kabinet: toch CO2-heffing voor bedrijven en verlaging van de energierekening voor huishoudens. We gaan de goeie kant op. De verkiezingen voor de Provinciale Staten gingen vaak over de klimaatmaatregelen. Helaas overschaduwd door landelijke machtspolitiek. Vanuit de Achterhoek organiseerde Progressieve Partij een bus tocht naar Amsterdam. Daarnaast gingen nog veel mensen op eigen gelegenheid met de trein.

De Dam aanwinst voor ondersteuning in Aalten

2 maart  - Zaterdagmiddag werd De Dam aan de Damstraat  geopend. In deze voormalige kleuterschool is nu o.a. het internationaal café voor statushouders ondergebracht. Maar ook  “Mooi voor Nop”, de kledingruilwinkel en het Weggeefhuis voor  het goede doel. Nu steunt men een meisje in Thailand. Het gebouw is mooi verfrist en opgeknapt. Hulde aan de klussendienst van Figulus. Ook de twee social workers van Figulus die zich met statushouders bezighouden, zijn hier regelmatig te vinden net zoals  Vluchtelingenwerk. Tijdens de opening werden door de groep vrijwilligers twee collega’s extra in het zonnetje gezet: Jantine Logmans en Johan Scholl. Zij hebben vele uurtjes in het schoonmaken en opknappen gestoken. Er zijn in deze locatie veel vrijwilligers actief. Joop Wikkerink complimenteerde  de aanwezige statushouders:het gemeentebestuur en de gemeenteraad hebben veel respect  om in deze zo ingewikkelde maatschappij te integreren. Als gemeente hebben wij ook de taak om de ingewikkelde regeltjes te vereenvoudigen en uit te leggen. En ook ervoor te zorgen dat men niet door de bomen het bos niet meer ziet. (Leg deze zin eens uit aan een statushouder).  De vrijwilligers en taalmaatjes doen uitstekend werk. Ook hen past respect en waardering. Zij komen er als geen ander achter hoe ingewikkeld onze samenleving en structuren en taal in elkaar zitten.Daarna was het nog gezellig onder de klanken van een dweilorkest uit Silvolde. 

Werkbezoek van de raad aan Werkacademie Laborijn

2 maart  - Woensdag ging een groepje raadsleden (de werkgroep Sociaal Domein)  en de Sociale Raad op bezoek bij de Werkacademie van Laborijn aan de Nijverheidsweg. Het was voor sommigen even zoeken “welke deure ze an in mosten”, maar na de koffie en de cake kregen we goede informatie over wat die Werkacademie nu wil en doet. Ze hebben de “opdracht” van het bestuur (en de gemeente Aalten) om plm. 270 mensen te spreken over hun kansen, dromen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Deze 270 mensen zitten al wat langer in de uitkering en hebben vanwege de overgang van ISWI naar Laborijn onvoldoende aandacht gekregen. Dus dit is een inhaalslag. Niet iedereen van deze 270 mensen is- zo bleek heel duidelijk- in staat een stap naar werk te maken. Er is vaak veel andersoortige problematiek die dat in de weg staat: ziekte, persoonlijke omstandigheden. Bij ongeveer 70% geldt dat die stap (nu nog) een brug te ver is, dus aangewezen zijn op zorgtrajecten. De anderen krijgen in de Werkacademie een programma aangeboden om te kijken in welke richting men (deels) aan het werk kan. Dan is er nog de groep mensen met een Wsw-indicatie. Dat zijn medewerkers met een arbeidsbeperking die al vòòr 2015 bij Hameland werkten. Een deel van hen is gedetacheerd bij Maak bv, een bedrijf dat allerlei in- en ompakwerkzaamheden verricht. De bedoeling is dat Maak bv zeker een anderhalf jaar  “in house” blijft en dan verkast naar een andere ruimte in Aalten. Leuk was dat veel raadsleden mensen die daar werken kennen van vroeger of van nu. Volgens de deelnemers was het een zeer nuttig bezoek dat een goede kijk geeft op kansen en mogelijkheden van mensen die of nog aangewezen zijn op de oude Sociale Werkvoorziening òf mensen die onder de nieuwe Participatiewet vallen. Wat ook eerlijk is om te horen dat gewoon ook niet alles altijd lukt. Er is een groep mensen die zodanig beperkt zijn dat het illusie is dat ze 100% aan het werk kunnen. Maar daar hebben we andere voorzieningen voor. Bijv. dagbesteding of parttimewerk

Pagina 6 van 139

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates