Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Deel raad remt ambities duurzaamheid

11 november- Op 6 november was het dan zover. Na alle voorbereidingen stond de Begroting en het Uitvoeringsprogramma op de agenda van de raad. Het college van B&W komt met een voorstel en de politieke partijen proberen met moties en amendementen sommige posten en voornemens bij te sturen in de door hen gewenste richting. Maar liefst 17 amendementen en 9 moties werden er ingediend en er werd over sommige onderwerpen flink gediscussieerd. De vergadering duurde dan ook bijna vijf uur, van 19:00 tot iets voor 24:00. 
Over duurzaamheid en klimaatbeleid werden ook diverse moties en amendementen ingediend. VVD, CDA en GB wilden niet een energieneutrale gemeente in 2030, maar een  energieneutrale regio (aangenomen). Dat lijkt een afzwakking van het eigen raadsprogramma. Immers daarin staat  dat -onafhankelijk van de prestaties van de Regio- de gemeente Aalten in 2030 energieneutraal wil zijn.   HMV wilde geen warmteplan (verworpen), PP wilde meer duurzaamheid, dit centraal stellen in de omgevingsvisie en meer aandacht voor de lage inkomens in de energietransitie, maar trok de betreffende moties in na toezegging van de wethouder dat hier aan gewerkt werd / zou worden.
De grote variatie in de samenstelling van de indieners van de moties en amendementen laat zien dat er van een traditionele, starre coalitie versus oppositie situatie geen sprake meer is. Per onderwerp wordt er gekeken welke collega-partij mee wil doen. Dit hoort bij het nieuwe werken dat met het gezamenlijke raadsprogramma is ingezet. Het is af en toe nog wennen, maar het wordt er in elke geval spannender van.   Aan het einde van de bijeenkomst zwaaide nestor Meerdink, de gemeentesecretaris Jan Nobel uit.
 

Supermarkt beheerst discussie centrumvisie

17 november - Donderdagavond 15 november organiseerde de fractie van de Progressieve Partij in het Kulturhus in Dinxperlo een meedenkavond om terugkoppeling te geven op een centrumvisie voor Dinxperlo. Afgelopen zomer op een terrasavond in Dinxperlo hebben veel mensen ideeën geopperd en op- en aanmerkingen gemaakt over het centrum, de supermarkten en de parkeerproblemen aldaar. Guido heeft de afgelopen maanden veel informatie verzameld, mensen gesproken en gewerkt aan een idee voor de toekomst, die in december aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Deze inventarisatie van opmerkingen en ideeën werd op deze avond eerst voorgelegd aan de mensen die deze zomer input leverden. Er waren meer dan 40 personen aanwezig. Dat betekende een volle zaal. Guido stelde de fractie voor en liet aan de hand van een power point presentatie zien wat er aan informatie was verzameld en wat er in de tussentijd was gebeurd. Zo is er bijvoorbeeld tijdens de raadsvergadering op 6 november , waar de begroting is behandeld, besloten dat de supermarktvisie van 2015 is opgeschort en dat er eerst een nieuwe totaal-visie wordt opgesteld voordat er ergens een steen wordt gelegd. 
Daarna werd er een korte uiteenzetting verzorgd door G. Sluiskes, oud medewerker van MKB Nederland, over detailhandel en retail in de centra en een kijk op het koopgedrag van de huidige consument. Sluiskes hamerde op het belang van vitale centra met horeca, groen en mooie winkelpanden. Dit om de consument te verleiden naar de centra te komen i.p.v. via internet dingen te bestellen.
Tot slot werden de vier panelleden, die bereid waren om aan deze avond mee te werken, voorgesteld. Het panel bestond uitde heren Bernd Jan Klein Entink (o.a. IODUS), Henk Jan Freriks (marktmanager Dinxperlo en Winterswijk) en de dames Jeanet Hallen en Wendy Plucker.
Er werden zes stellingen gepresenteerd, die eerst door het panel en daarna door de zaal werden besproken. Bert Weevers maakte daarvan aantekeningen, die aan het eind kort werden doorgenomen. Als alles volgens plan verloopt, wordt het definitieve rapport in de raadsvergadering van december aan de raads- en collegeleden aangeboden. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.
Zie ook het verslag in Dinxpers Nieuws: www.dinxpersnieuws.nl
 

Kom naar de bijeenkomst over het centrum van Dinxperlo

Dinxperlo, 4 november –Donderdag 15 november is er in het Kulturhus in Dinxperlo een bijeenkomst van De Progressieve Partij. Tijdens deze bijeenkomst geeft de PP een terugkoppeling van de ideeën die op 15 augustus tijdens de terrasavond over het centrum van Dinxperlo zijn aangedragen. Naar aanleiding vandeze ideeën en daarna gevoerde gesprekken hierover, heeft de Progressieve Partij een concept-rapport opgesteld. Het is de bedoeling dat dit rapport het begin is van een brede visie op het centrum van Dinxperlo. Het rapport wordt ongeveer een week voor de 15e per e-mail rondgestuurd aan de deelnemers die hun gegevens hebben achtergelaten op 15 augustus. Heeft u uw adres niet achtergelaten en wilt u het rapport  wel ontvangen, stuur dan een mail naar de fractie.  Wij zorgen ervoor dat u het alsnog voor de 15e ontvangt.Het definitieve rapport wordt door de Progressieve Partij aangeboden aan de Gemeenteraad en het college tijdens de gemeenteraadsvergadering van december.
De avond begint om 20.00 uur inhet Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6/ Terborgseweg 3 n Dinxperlo. Wij willen tijdens deze avond samen met u een aantal stellingen, die wij op ons rapport hebben gebaseerd, door nemen.  De avond is ook bedoeld om eventuele aanvullingen door te geven. Dit mag ook per mail tot 23 november. Koffie en thee zijn gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
 
 

Meedenkavond op 30 oktober bij Schiller


 
1 oktober – Op dinsdagavond 30 oktober is er een meedenkavond van de Progressieve Partij. Het onderwerp is de begroting 2019 en de vertaling van het eerder samen met de Raad opgestelde raadsprogramma, genaamd het uitvoeringsprogramma. Wellicht mist u nog iets of heeft u nog andere punten die een plek zouden moeten krijgen in het komende jaar, we horen graag uw mening. De stukken kunt u vinden op de website van de gemeente Aalten, www.aalten.nl. We beginnen om 20.00 uur. Plaats: Café Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten, voorkamer
 

Wethoudersblog Joop Wikkerink vanaf nu op de site

13 oktober - “Hoe bevalt het als wethouder? “  “Is het veel anders dan raadslid of ambtenaar”?  Dat zijn natuurlijk de vragen die ik als kersverse wethouder regelmatig hoor. Om meer inzicht te geven in de werkzaamheden van een wethouder, in dit geval mij als wethouder, start ik in ons Progressief Nieuws Intern nu een veertiendaagse “Wethoudersblog”.  Natuurlijk kan ik niet alles communiceren. Als wethouder kom je vaak privacy-gevoelige dingen tegen. Of we voeren gesprekken in het college over nog niet afgeronde ideeën en besluiten. Of ik overleg met medewerkers over hun visies. Dat schrijf ik allemaal niet op. Ik beperk me ook steeds tot de afgelopen week. Wie meer wil weten of een nadere uitleg heeft, ideeën of suggesties wil doen: kan altijd. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 82 34 54 74
Joop Wikkerink, wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Volksgezondheid.
 
Voor de eerste blog zie hiernaast.....

Meedenkavond met de Progressieve Partij 9 oktober

6 oktober - Op dinsdagavond 9 oktober is er een meedenkavond van de Progressieve Partij. Let op: i.v.m. een eerdere bijeenkomst van de fractie beginnen we om 21.00 uur. Plaats: Café Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. In elk geval komen leden van de Bredevoortse Morotclub op bezoek. De gemeente wil in het Herstelplan Landelijk gebied nl.  ook het oordeel van de Raad van State volgen in het geval van het clubgebouw van de BMC. De BMC wil een eigen clubgebouw aan de Ganzenpoelendijk. Maar omdat dat in Nationaal Landschap ligt en onvoldoende gemotiveerd werd dat het daaraan geen schade zou toebrengen wil het college de bestemming ‘Agrarisch met Waarden’ handhaven.  Als het Herstelplan wordt aangenomen door de raad, kan BMC nog met een nieuw, beter ruimtelijk onderbouwd plan komen. Een wijziging van het bestemmingsplan hoort daar dan bij. Twee dagen na de RTG ontving de raad en het college een uitnodiging om de eerstvolgende maandelijkse clubavond te bezoeken om e.e.a. nog eens informeel te bespreken. We hebben de leden voor deze dinsdag uitgenodigd. Welkom dinsdag 9 oktober a.s.21.00 uur bij café Schiller.

 

Dementie raakt iedereen! Informatieavond in Bredevoort

6 oktober - De avond "Dementie raakt iedereen", georganiseerd door de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Aalten, in het Grachthuis in Bredevoort op 20 september was een interessante avond.
De wethouder Joop Wikkerink vertelde dat er in Aalten ongeveer 450 mensen met  dementieklachten wonen. In de komende jaren worden er dat 70% meer. In 2040 zijn er waarschijnlijk 850 mensen met dementie in de gemeente Aalten.
Als je er van uit gaat dat er voor een  zieke inwoner met dementie 5 mensen de zorg dragen, betekent dat er in 2040 ongeveer 4200 inwoners van de gemeente Aalten bij betrokken zijn. Een uitdaging voor de Aaltense samenleving!
 
In Nederland wordt er steeds meer van uit gegaan dat mensen onderling voor elkaar zorgen en zoals dat heet: een inclusieve samenleving  gaan vormen. In Nederland is 60% van de thuiswonende mensen met dementie afhankelijk van 24 uurs thuiszorg.
Het is dus belangrijk dat de gemeente Aalten een dementievriendelijke gemeente is!
Als je met elkaar omgaat, communiceer je met elkaar. Dingen vergeten en verkeerd begrijpen wat er  tegen je gezegd wordt, is echt ellendig voor dementerende mensen én voor de mensen die dagelijks met hun om gaan.
Veel mensen willen  hulp bieden, maar hoe communiceer je met dementerende mensen?
De werkgroep Dementievriendelijke gemeente Aalten organiseerde er een interessante avond over, niet een lezing maar een beleef theater!
Theater Ervarea liet in de vorm van theater zien hoe een moeder en dochter met elkaar om gingen.
Het was echt een herkenbare beleving!
 
Als je met iemand praat en je zegt elke keer dat het niet goed is wat de ander zegt  of voorstelt, wordt die ander ongelukkig en boos. Het wordt dan niet gezellig. Voeg je wat de ander zegt in je verhaal in , wordt het een fijner contact. De mensen in de zaal moesten echt lachen om de herkenbare situaties die we zagen, alsof we het zelf waren . Daarna werd er met de mensen in de zaal over geboomd hoe je het anders kunt doen en kwamen er tips. Door dat lachen van herkenning ontspan je , daardoor denk je eerder: Leuk ik ga het thuis of tijdens een bezoek ook eens anders proberen. Eens kijken wat er gebeurt als ik de tips op volg. En dat is wat het theater graag wil:  Leren door in beweging te komen. Je wordt geïnspireerd om het anders te gaan doen. Met vallen en opstaan leren mensen die graag liefdevol om willen gaan met hun dementerende partner, ouder, broer, zus of buur hoe het gezelliger kan worden door zelf anders te reageren.
Ben je ook betrokken bij zorg voor iemand die achteruit gaat? Bezoek dan in de toekomst ook eens zo'n avond.
(foto: Leo v.d. Linde)
 
 

Pagina 6 van 133

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates