Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

PP/CU Motie vluchtelingenkinderen met grote meerderheid aangenomen

8 juli - De Progressieve Partij had net voor de coronacrisis het initiatief genomen voor een motie over de vluchtelingenkinderen. De CU reageerde hierop positief, maar door de lockdown en de daaropvolgende afspraak dat er geen moties zouden worden behandeld in de raad, bleef die toen liggen. Recent heeft Esther het weer opgepakt en is in overleg met CU de tekst geactualiseerd en is de motie formeel ingediend. Op de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is het met slechts de fractie van de VVD tegen, met grote meerderheid aangenomen. Een heel mooi resultaat!
Hieronder de tekst die Esther uitsprak en een link naar de tekst van de motie.
 
“ Motie Hulp Aan Vluchtelingenkinderen,
Stel je voor, je bent een jaar of 8 en moet vluchten vanwege oorlog. Het is niet veilig in het land waar jij je thuis voelt. Waar je samen speelde met je vriendjes, waar je ouders er elke dag voor je waren en voor je zorgden.
Je ouders besluiten dat er nog maar 1 ding op zit: vluchten. Naar een land waar het veilig is. Waar er niet elke minuut van de dag bommen op je hoofd kunnen vallen. Waar, hopelijk, een mooie toekomst ligt zonder oorlog.
 
Na een lange tocht kom je terecht in Griekenland. Een land waar het veilig is. Tijdens je vlucht ben je je ouders kwijtgeraakt. Helemaal alleen zit je nu in dat grote tentenkamp. Waar duizenden vluchtelingen worden opgevangen. Je weet niet wat er met je gaat gebeuren, je voelt je alleen en je bent bang. 
 
Alleenstaande vluchtelingenkinderen in de Griekse kampen zijn extreem kwetsbaar. Voor deze kinderen staat elke dag in het teken van overleven en de trauma’s stapelen zich op.
De situatie in de kampen is volgens artsen potentieel catastrofaal. 
Griekenland vangt nu in totaal zo’n 5.000 alleenstaande kinderen op. 
 
Artsen waarschuwen al langer voor een catastrofe in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden als het coronavirus de kampen weet te bereiken. Door een totaal gebrek aan hygiëne zijn de kampen een tikkende tijdbom geworden. Kinderen die zich nu al op het vasteland bevinden, verblijven daar zonder voogd. Ze lopen een groot risico om te worden verhandeld, uitgebuit en in de prostitutie terecht te komen.
 
De Griekse noodkreet om 2.500 kinderen door andere lidstaten over te laten nemen vond gehoor bij inmiddels 11 Europese landen. Alleen Nederland gaf hier (nog) geen gehoor aan.
 
De evacuatie is begonnen en de eerste kinderen zijn overgebracht naar Luxemburg en Duitsland.
Inmiddels hebben meer dan 100 Nederlandse gemeenten het kabinet opgeroepen om 500 van deze kinderen in Nederland op te vangen. De tijd dringt en de situatie is urgent.
Laten wij als gemeente Aalten, ons ook aansluiten bij de Coalition of the Willing.
 
Aalten staat bekend als een sociale gemeente, waar noaberschap en naastenliefde hoog in het vaandel staan. Hebben wij de afgelopen tijd niet laten zien hoe goed wij zijn in het helpen van elkaar? Tijdens de coronacrises (die overigens nog niet voorbij is) hebben we laten zien waar wij voor staan. 
Door deze motie aan te nemen, laten we zien dat ook wij willen helpen in de opvang van deze kinderen. Dat we niet alleen onze buren helpen, maar juist ook de kinderen die dit het hardst nodig hebben. 
Met deze motie roepen we de regering op om hun besluit te herzien.
Het kan niet zo zijn, dat een welvarend land als Nederland deze kinderen in de steek laat.
 
Want laten we eerlijk zijn, de situatie waarin deze kinderen zich bevinden is niet om over naar huis te schrijven. En nog eerlijker: deze kinderen hebben niet eens een huis waar ze heen kunnen schrijven.
 
Laten wij hier alsjeblieft verandering in brengen.” 
 
De volledige tekst van de Motie is hier terug te lezen.
 

Meerdink na 42 jaar raad uitgezwaaid.

 
9 juli - Een bijzonder raadslid, en dat was-ie: Henk Meerdink. In 1978 in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Aalten gekomen voor de CHU (voor de jongeren onder ons: Christelijk Historische Unie, een van de stromingen binnen het CDA). Hij was en bleef dè representant van het grootschalige denken. Of het nou om de landbouw ging, waarbij hij –ook op zijn bedrijf- niet op een paar duizend varkens of een paar tonnetjes mest mèèr keek of het om woningbouw ging, waarbij hij het liefst nieuwe wijken vol zou willen bouwen, of om industrieterrein waarbij hij ongeveer het liefst heel Bredevoort en ook nog de van de grens tot het huidige industrieterrein zou willen vol zetten met dozen in het landschap. Hij vroeg zich altijd wat minder af of er wel markt is voor al die varkens, huizen en fabriekshallen. Vanaf 1982 werd hij danig op de huid gezeten door onze voorlopers van PP. Wij wilden juist wel oog voor de menselijke maat, de natuur, en de natuurlijke en kleinschalig kwalitatief hoogwaardige landbouw en werkgelegenheid. Dat botste nogal eens. Er zijn faxen opgedoken waarin Henk klaagde dat “de trukendoos van de progressieve partij weer open ging” om hem het woord te ontnemen. Kenmerken was ook steeds dat hij aangaf dat anderen niet goed luisterden, hij bedoelde: ze waren het niet met hem eens. Maar eerlijk is eerlijk: na afloop altijd weer goede vrienden, een biertje en zand erover.  Meerdink noemde zich ook graag volksvertegenwoordiger, terwijl hij natuurlijk meer gezien werd als belangenbehartiger van de grote boeren. Natuurlijk was dat tientallen jaren geleden anders dan nu: het werd toen vrij gewoon gevonden dat je als raadslid wat probeerde te regelen voor je kiezers. Nu noemen we dat gauw cliëntelisme en vinden we dat dat een objectieve bestuursstijl en de controlerende taak van de raad in de weg staat.
Beroemd geworden is zijn verzet tegen het zgn. stoplichtenmodel. Dit is een systeem om enigszins te reguleren dat de juiste woningen op de juiste plekken gebouwd worden. Zodat de bestaande woningen van dit moment in de toekomst ook nog courant blijven en verkoopbaar en verhuurbaar blijven. Dat zag Henk anders. Bouwen, bouwen, bouwen was zijn motto. Dondert niet waar en wat. Het was moeilijk uit te leggen dat ook de bevolkingsopbouw niet aan Aalten voorbij gaat en dat de wensen van de (toekomstige) bewoners anders zijn dan die van 30 jaar geleden.
Als fractie en als persoon konden wij goed met Henk, hoewel wij het vaak hartgrondig met hem oneens waren en hem soms ook ongenadig de waarheid gezegd hebben. Hij vertegenwoordigde een tijd en een denkwijze die niet meer zo goed past in die van de huidige tijd. Maar het is altijd goed dat ook hij zijn mening kon uiten. Als afscheid hebben wij hem een ingelijste prent (getekend door Henk van der Luijt) gegeven, waarop hij het stoplicht(model) op zijn schouder torsend het gemeentehuis verlaat in 2020, uitgezwaaid door Pietje Progressief met mondkapje. Dat laatste om hem later er ook aan te herinneren dat hij afscheid nam in de coronatijd.
 

Actie “ Doe hier wat aan” , hoe is nu de stand van zaken.

27 juni - Met deze slogan vroeg onze fractie in 2014 om meer aandacht te schenken aan verloederde panden. Op youtube staat nog een mooi filmpje van onze plakaktie.
Het was velen een doorn in het oog dat zowel in Aalten als in Dinxperlo veel panden langdurig leegstonden en slecht of helemaal niet werden onderhouden. Sommige panden stonden letterlijk op instorten en vormden een gevaar voor de omgeving.
Bij de behandeling en vaststelling van de Woonvisie hebben we geregeld aandacht gevraagd voor deze problematiek en de wethouder opgedragen om in gesprek met eigenaren te gaan om oplossingen te vinden. Ook “drukten “ deze panden op ons woonbestand, ze stonden wel als woning geregistreerd, maar waren onbewoonbaar. Uiteindelijk was ook het college overtuigd dat deze panden gesloopt of gerenoveerd moesten worden, ook als bijdrage in een schone en mooie woonomgeving en openbare ruimtes.
 
Op de site “doe hier wat aan" (www.doehierwataan.nl) staat  een aantal voorbeelden van verloederde panden. Èn voorbeelden voor verbetering. 
Het mooie is dat voor dorp Aalten van de 7 voorbeelden er nu 5 gesloopt of opgeknapt zijn. 
•Wasserij De Slinge is gesloopt, er zijn daar 3 bouwkavels te koop. 
•Pand Lurvink aan de Hogestraat is gesloopt en er is een nieuw huis gebouwd. 
•Pand Bulten Stationsstraat wordt op dit moment gesloopt, nieuwbouw volgt.
•Het pand bij de grensovergang is gesloopt en opgeruimd. 
•Het pand tussen de Landstraat en de Hoekstraat is opgeknapt en gerenoveerd. 
Helaas staan de panden van Brezan en de andere daar aan de Hogestraat nog te verloederen. Hetzelfde geldt voor pand Hogestraat 2, achter de pizzeria aan de Landstraat, ook wel pand Gerstman genoemd. Wel zijn de dichtgetimmerde ramen weer opengemaakt, maar verder is er niets mee gedaan. Jammer! De plannen voor de uitbreiding van de AH zijn nagenoeg klaar. Dit betekent sloop van het zogenaamde Kraamparadijs pand en de naastgelegen oude poelierswinkel. Een facelift voor het midden gedeelte van de Hogestraat. Het zou mooi zijn als pand Gerstman dan ook weer in oude glorie hersteld kan worden.
 

Betaalbaar Wonen in kleine kernen.

27 juni - Het college heeft een Plan van Aanpak opgesteld voor Betaalbaar Wonen voor starters in de kleine kernen. Het idee is om op gemeentegrond voor 15 jaar 10 tijdelijke kleine woningen te bouwen en te verhuren aan jongeren. De huurtermijn is max 7 jaar, of als je ouder bent dan 28 maximaal 2 jaar. Samen met andere gemeenten zou een AchterhoekseWooncoöperatie opgericht moeten worden om verhuur en beheer te regelen. De huurders zijn dan lid van de coöperatie. De Wooncoöperatie pacht grond en woningen van de gemeente. De huur wordt ingezet op 500,- euro per maand. De onrendabel top wordt geraamd op 28.500,- per woning, door de gemeente te betalen.
PP heeft in het verleden al vaak de optie van tinyhouses naar voren gebracht. We vinden het positief dat de gemeente dit soort uitdagingen oppakt en met ideeën komt.We zijn echter nog niet overtuigd van de huidige uitwerking.
 
In de Oordeelsvormende vergadering hebben we de volgende twee discussie punten ingebracht:
1.Jongeren onder de 23 jaar krijgen alleen huurtoeslag als de huur incl servicekosten lager is dan 432,- per maand. Bij een huur van 500 euro krijgen ze dus niks. Met dit voorstel wordt dus Betaalbaar wonen alleen mogelijk voor jongeren met een behoorlijk inkomen. Als voorbeeld: een jongere van 22 jaar op sociaal minimum (netto 1052 per maand) heeft bij een huur van 430 euro recht op 199,- euro huurtoeslag. De netto huur zou dan uitkomen op minder dan de helft van 500,-, zodat hij/zij nog leefgeld over houdt. 
Aan de andere kant is het mogelijk dat bijvoorbeeld een goed verdienende 27-jarige dankzij die 28.500 subsidie lekker goedkoop woont. Ons voorstel was dus om de huren leeftijds- en inkomensafhankelijk te maken om zowel goedkoop als duur ‘scheefwonen’ te voorkomen. Zolang het gemiddelde ongeveer op de 500 euro uitkomt heeft het geen budgettaire consequenties voor de gemeente.
2.We willen de maatschappelijke meerwaarde vergroten. 28.500 euro subsidie per huisje is een smak geld dat oi niet uitsluitend de toevallige bewoners ten goede moet komen. Deze ‘subsidie’ moet een bredere meerwaarde krijgen en dat kan door deze huisjes in te zetten als pilot en als voorbeeld voor innovatieve super duurzame bouw. Dus: daag de markt uit, bijvoorkeurdmv een prijsvraag en draag de resultaten breed uit naar andere bouwers en woonconsumenten. Dan heeft die 28.500 toekomstwaarde!
Dhr. Logmans (CU) bracht als discussiepunt in of de strikte toewijzingsregels (sociale binding met de kern)niet in strijd zou zijn met de wens tot een inclusieve samenleving. Ook hamerde dhr. Logmans op transparantie bij de toewijzing. Helaas bleek in de discussie dat andere partijen betaalbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit niet zo belangrijk vonden. ‘Elke euro voor starterswoningen is een goed bestede euro’ was het enigszins populistische en gemakzuchtige oordeel. We beraden ons nog of we onze wensen zullen vertalen in een motie. 

Eerste openbare terras-avond na corona

27 juni - Hoe wil je wonen in Aalten?
Aalten - De fractie van de Progressieve Partij organiseert weer een openbare terrasavond. Op woensdag 1 juli om 20.00 uur op het terras van het Kulturhus te Lintelo. Met een interessant gesprek over de vraag “hoe wil je wonen in Aalten?”.  Het gaat om duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit.  Er komen drie visies aan de orde.  Architect Rinke ter Haar geeft zijn visie op architectonische kwaliteit.  Timmerman en ex-raadslid Gerrit Migchelbrink vertelt over de houten chalets (tiny houses) die het bedrijf waar hij werkt maakt. En er komt een fan van “Krasse Knarrenhof”, een project van geclusterde woningen waar ouderen (en soms jongeren) elkaar helpen bij de zorg.  Wat zijn de mogelijkheden in de gemeente Aalten?  Hoe zit het met de betaalbaarheid.? Kunnen jongeren eigenlijk nog wel zelfstandig wonen? 
“We zijn blij dat we weer aan de gang kunnen met onze openbare bijeenkomsten”, zegt Guido Uland, fractievoorzitter van de Progressieve Partij. “We hopen zo ideeën vanuit de bevolking te verzamelen die we in de raad kunnen doorgeven”.  De Progressieve Partij luistert graag naar meningen en opvattingen vanuit de samenleving. In het komende zomerseizoen organiseren de progressieven ook weer een aantal fietsexcursies naar leerzame doelen in het buitengebied.
In verband met RIVM-richtlijnen is opgave voor woensdagmorgen gewenst bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Toegang en koffie/thee zijn gratis.
 

Duurzaam Dinxperlo, de eerste stappen!

21 juni - Dat is de titel van de advertentie deze week in De Band (Dinxperlo). Twee voorbeelden. Aan de Kalverweidendijk staan nieuw gebouwde huizen. In 2008 wilden de hele raad èn het college hier nog een varkensstal met 3000 zeugen. Behalve de Progressieve Partij. Aan de andere kant van Dinxperlo: zonnepark De Rietstap. Het eerste concrete resultaat van de constante pleidooien voor duurzaamheid van de Progressieve Partij.
 
De Progressieve Partij betaalt deze  halve pagina zelf. Dat is een duur grapje, maar de fractie wil op deze manier ook de lokale media steunen die het op dit moment vanwege wegvallende advertentie-inkomsten moeilijk heeft. En ook wil de fractie op deze manier de inwoners van de gemeente Aalten informeren en verantwoording afleggen van haar werk en standpunten. Prominent weer terug is “Pietje Progressief”. Het stripfiguurtje bedacht door tekenaar Henk van der Luijt. In deze advertentie “zit” Pietje Progressief met zijn trouwe viervoeter aan de Kalverweidendijk  te Dinxperlo. Op de plek waar een flinke uitbreiding van een varkensstal zou komen. Dankzij vasthoudendheid van buurt en actiegroep, gesteund door de Progressieve Partij in de raad, staan er huizen in plaats van stallen.
 
Ondertussen aan de Kalverweidendijk
Hoe anders zou de Kalverweidendijk in Dinxperlo eruit zien als 10 jaar geleden de buurt niet aan de bel getrokken had. Het toenmalige college en de meerderheid van de raad wilden daar een varkensstal toestaan met 3000 zeugen. Op 250 meter van de huizen!. Buurt, gesteund door de Progressieve Partij in de raad kwam in verzet. En nu staan er duurzame huizen onder architectuur.
 
In de advertentie de de Progressieve Partij plaatste in De Band kijkt de partij terug met één van de actievoerders. Het bleek dat de gebruikte metingen en aannames van geuroverlast discutabel waren. Zelfs zodanig dat “Wageningen” eigenlijk een excuus  logisch zou vinden. Economische omstandigheden veranderden, de initiatiefnemer werd prominent lid van de nieuwe boerenpartij HMV, er begon een schimmig spel van ruilen van bouwrechten op diverse plekken en de buurt liet samen met o.a. Milieudefensie van zich horen. De spanningen liepen op tussen boer en buurt. Opeens kwam er een plan van een projectontwikkelaar van 14 dure huizen. Weinig belangstelling midden in de kredietcrisis, dus projectontwikkelaar door de achterdeur af. Uiteindelijk ontstaan er 5 bouwkavels waar nu duurzaam gebouwde huizen staan. De boer stopt en de oude stallen worden afgebroken. Mede dankzij het verzet vanuit de buurt buiten de raadzaal en van de Progressieve Partij binnen de raad. 
 

Hoe zit het nu met de varkensstal aan de Gendringseweg?

13 juni - De Progressieve Partij  (PP) heeft zich al meerdere keren uitgesproken tegen de voorgenomen uitbreiding van varkensstallen met ruim 13.000 varkens aan de Gendringseweg 9. In de Oordeelvormende vergadering van 3 juni jl hebben we weer geprobeerd om andere partijen te overtuigen. Ons betoog:
•Formeel wordt de Raad gevraagd om een verzoek tot wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied af te wijzen. De door de buurt gevraagde wijziging betrof het aanscherpen van de geurhindernorm. 
•Het betreft één onderdeel van een inmiddels tamelijk ingewikkelde kluwen van juridische procedures: bestemmingsplan, gedeeltelijk vernietiging hiervan, herstelbesluiten, bezwaar en beroep, een door de Rechtbank vernietigde omgevingsvergunning die nu bij de Raad van State ligt en een nieuwe aanvraag Natuurvergunning bij de Provincie.
•Kern van de zaak is dat de stallen veel meer geurhinder (en ws ook ammoniak en fijnstof) veroorzaken dan bij de oorspronkelijke aanvraag was berekend. Op één woning gaat de geurhinder omhoog van 6,3 naar 18,1 Ou. 
•Oorzaak hiervan zijn de gewijzigde inzichten en normen t.a.v. luchtfilters bij de stallen: deze blijken in de praktijk veel minder te filteren dan men in 2015 dacht. De omgevingsvergunning zou nu niet meer door de gemeente afgegeven kunnen worden omdat de huidige wettelijke geurhindernormen fors worden overschreden.
•Sommige partijen vinden dat je een eenmaal afgegeven vergunning niet meer ter discussie kunt stellen vanwege aantasting van de rechtszekerheid. Wij vinden aantasting van de leefbaarheid en gezondheid minstens zo belangrijk. 
•De betreffende varkensboer volgt ook het nieuws en weet dat de maatschappelijke kijk op het varkensbedrijf inmiddels behoorlijk is gekanteld (zie ook verderop in dit Progressief Nieuws). Een wijziging van de regels zal niet onverwacht komen en zijn economische schade zal meevallen.  De laatste 4 schuren zijn immers nog niet gebouwd. 
•PP is dus van mening dat er alles aan gedaan moet worden om de geurhinder te verminderen. Op zijn minst zou er een nieuw GGD-onderzoek naar de gezondheidseffecten moeten komen. Daarmee krijgt de buurt een objectief beeld. Wij vinden dat de GGD daarnaast breder zou moeten kijken en de Raad inzicht moet geven over geurhinder en gezondheidseffecten van de veehouderij in het algemeen omdat de Raad t.z.t. eigen normen hierover moet opstellen en opnemen in Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.  
 
Aanstaande dinsdag staat Gendringseweg 9 weer op de agenda van de Raad. We hopen natuurlijk dat onze moties worden aangenomen! 
 
 

Pagina 5 van 153

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates