Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Prokkelen met mensen met een beperking

18 juni - Sinds 1 juli is het  VN verdrag inzake de rechten van  personen met een handicap van kracht. Bij ons overleg op 3 mei 2017 met het team Samen Sterk van Estinea, vertelden zij : Estinea doet mee aan de Prokkelweek om de bewustwording van'normale mensen te vergroten: Hoe gaat dat, participeren aan de samenleving met een beperking? De bedoeling is mensen tot nadenken te prikkelen, hoe is het om met een handicap handelingen te verrichten?
We waren afgelopen woensdag  met een hele groep, raadsleden, mensen met een beperking; zelfs de journalist en de fotograaf van de Gelderlander deden enthousiast mee ( zie het artikel in de Gelderlander).
We deden een paar activiteiten: hoe is het om geblinddoekt met een blindengeleidestok te lopen? Nou dat was indrukwekkend, we merkten dat we binnen een paar seconden onze oriëntatie totaal kwijt waren. Marcel ( hij is slechtziend) overtuigde ons dat hij daar nu wel aan gewend was. Wij kunnen ons nu voorstellen dat je de blindegeleide stroken, bijvoorbeeld op een station dan wel hard nodig hebt. 
Wat hoor je als je slechthorend bent? (dikke oordoppen op: erg vermoeiend om dan een gesprek te volgen)  Daarna deden we een paar opdrachten ( 4 dingen tegelijk moeten doen) waardoor we meer inzicht hoe moeilijk het is voor mensen met een autisme om je te blijven concentreren in een onrustige omgeving. Moeilijke woorden eenvoudig verklaren: woorden als anticiperen, pragmatisch, transitie, sociale kaart, allemaal vaktermen;  waren voor ons ook regelmatig moeilijk om precies te omschrijven in gewoon Nederlands.
 
foto: De Gelderlander. Marian Nijman wordt gecoacht door Yolande Bos. Zie ook het mooie verslag (plus filmpje) in de Gelderlander:
 
 

Omnivereniging: antwoord op vragen van de toekomst?

11 juni - Meedenk avond op donderdag van Progressieve Partij in Sportcafé Eurohal Dinxperlo
De Achterhoek heeft last van vergrijzing en ontgroening. Meer mensen worden ouder en minder jongeren blijven hier wonen. De trek naar de steden is over de hele wereld een feit. Alle prognoses geven aan dat na 2025 het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens daalt. Daarom moeten nu maatregelen getroffen worden. Eén van die vragen gaat over het verenigingsleven. Daarover organiseert de Progressieve Partij haar maandelijkse mee-denkavond. Hoe organiseer je dat het beste in een toekomst van ontgroening en vergrijzing? Is de omnivereniging daarbij een oplossing?
Initiatiefnemers van de Omnivereniging Binnensport Dinxperlo, twee leden van Favorita en Represta komen hun ideeën daarover delen. Hoe doe je dat met de ”clubtrouw”, de contributie, de acties. Is het een voorbeeld voor andere kleine kernen? Wat is de rol van de gemeente?
 
De meedenk-avond "Omnivereniging, antwoord op vragen van de toekomst?"  is op donderdag 15 juni om 20.15 uur bij het Sportcafé in de Eurohal, Europastraat 2 te Dinxperlo.Toegang en koffie gratis.
 

Beggelderdijk: Gelden de feiten niet,of wordt het gevoel ontkend?

10 juni  -Het ging over de  Beggelderdijk in Dinxperlo dinsdagavond.  Over deze weg is een onderzoek gedaan en  daarover is een presentatie gegeven door de ambtelijke medewerkers samen met de wethouder. Veel mensen geloven de cijfers niet.  De woordvoerder van Dinxpers Belang: " verkeerstellingen in een rustige vakantie- periode geven geen juist beeld; prognoses kloppen niet want men houdt geen rekening met de timmerfabriek, er zijn veel meer ongelukken gebeurd. De feiten: metingen zijn gedaan twee weken lang ,24 uur, in de maand november; fabriek heeft verklaard dat zij niet veel meer vrachtverkeer verwachten en he taantal geregistreerde ongevallen was  2 in vijf jaar! Volgens een buurtbewoner die er al 25 jaar woont wordt er ontzettend hard gereden. Snelheden van rond de  100 km zijn normaal. In de meetperiode was de gemiddelde snelheid  44 km per uur en de V85 snelheid (dat is de snelheid die door 85% van de weggberuikers niet wordt overschreden) is op de Beggelderdijk 55 km per uur. 
.Hoe kan het dat bewoners de metingen en cijfers in twijfel trekken en dat raadsleden van CDA, GemeenteBelangen en HMV hen daar in volgen? Dat kan er alleen maar mee te maken hebben dat men zich subjectief onveilig voelt. Metingen geven aan dat er niets aan de hand is, maar men voelt dat niet zo. Dan heeft het ook weinig  zin om te gaan bakkeleien over de juistheid van de cijfers, maar te kijken of je dat onveiligheidsgevoel zou kunnen wegnemen. Partijen als CDA, HMV en GB  zouden mee helpen moeten zoeken naar een oplossing voor dit onveiligeheidsgevoel in plaats van mee te huilen met de wolven in het bos en de feiten in twijfel te trekken. Dat heet populisme. Levert misschien stemmen opmaargeen oplossingen.
 

Kom een kijkje nemen in de democratiefabriek

10 juni - De Progressieve Partij is blij dat al haar pleidooien om een keer de jeugd bij de politiek te betrekken uitgevoerd gaat worden. Het heeft lang geduurd,maar nu komt er dan toch een "democratiefabriek" tijdens de open dag. En bovendien is er de komende week de week van de democratie, waarin scholen ook met de democratie aan de gang gaan. Althans Schaersvoorde. De basisscholen hadden geen tijd. De gemeente Aalten zet op zaterdag 17 juni van 10.00 tot 15.00 uur de deuren open van het gemeentehuis. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen in het verbouwde gemeentehuis en het nieuwe bestuurscentrum aan de Markt in Aalten. Ook buiten is er van alles te zien en te doen voor jong en oud.
In het bestuurscentrum is de democratiefabriek opgesteld. Dit is een installatie van 'Huis van de Jeugd' over vrede, democratie en burgerschap. Met name jongeren, tussen de 10 en 18 jaar, kunnen hier op een leuke en interactieve manier hun kennis over onze democratie testen en vergroten. Op andere plekken in het gemeentehuis presenteren de lokale politieke partijen zich met stands. En natuurlijk kunnen bezoekers deelnemen aan een rondleiding of een presentatie bijwonen.
Buiten op de Markt verzorgen brandweer, politie en buitendienstmedewerkers demonstraties. De brandweer geeft om 11.30 en 13.30 uur een demonstratie hulpverlening. Ook kunnen bezoekers zelf een brandje blussen. Altijd al een politieauto van binnen willen zien? Dat kan! De buitendienst is aanwezig met een veeg- en schaafmachine. En hoewel het zomer is, staat er ook een strooiwagen op de Markt. De Progressieve Partij is natuurlijkook aanwezig. Kom vooral wat suggesties en ideeen met ons delen!
 

Van de buren: brede discussie over gewenste energiemix

2 juni  - Vanuit het College van Winterswijk kwam het bericht dat er een moratorium (stop) komt tot eind 2018 op de bouw van windmolens langs de Goordijk en dat er  eerst een brede discussie en inspraakmogelijkheden komen over de totale energievisie van de gemeente. 
 
 Als de raad de Energievisie heeft vastgesteld, gaat gemeente Winterswijk in gesprek met de Winterswijkse samenleving over de Energiemix: op welke manier gaan we met elkaar de energie neutrale doelstellingen realiseren en welke mogelijkheden gebruiken we daarvoor. Inzet van het college is een breed gedragen energiemix die uitgaat van energiebesparing als eerste opdracht en daarnaast het opwekken van andere vormen van energie. Het college ziet wind als laatste optie, omdat Winterswijk een Nationaal Landschap is. En dat vraagt om zorgvuldige afwegingen. 
De energiemix is een dynamisch instrument en wordt gebruikt als toets of Winterswijk op koers ligt op weg naar energieneutraal in 2030. De energiemix wordt eind 2017 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
 
De Progressieve Partij denkt dat deze beweging een goede stap is. Precies zoals we beoogd hadden  met onze vragen aan het Aaltens college, dat helaas antwoordde dat de energievisie een puur Winterswijkse zaak is. Dit was ook het doel van een traject van mediation dat vanuit onze fractie via de actiegroep van bezwaarden werd voorgesteld. Nogmaals doen wij hier de oproep om zo’n energiemix een Achterhoekse aangelegenheid te laten zijn. Ook fracties in Doetinchem en Oude IJsselstreek voelen hiervoor. Vanuit de Aaltense energieneutraal-wethouder Nijland blijft het angstig stil.
 

Raadsleden gaan "prokkelen" met Estinea-mensen

2 juni -  Woensdag was er een bijeenkomst van enkele raadsleden en RTG leden van PP met “Ervaringsdeskundigen Samen Sterk” van Estinea.
Dit in het kader van het VN verdrag dat regelt dat iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving.
In juli wordt er landelijk een “Prokkelweek” gehouden. Het doel is een “prikkelende” samenwerking van mensen mét en mensen zónder beperking.
Er is de volgende afspraak gemaakt:
Op 14 juni gaan raadsleden met ervaringsdeskundigen samenwerken en ervaren wat het is om een beperking te hebben. 
Hoe is het om met een blinddoek en een blindenstok door het gemeentehuis te lopen? Hoe ervaren mensen met een autisme-stoornis een drukke hal bij het Klanten Contact Centrum (Hofstraat)? Wat betekenen moeilijke woorden of lange zinnen in een brief?
Verder gaan we samen de tentoonstelling de “Democratie fabriek” in het gemeentehuis bekijken.
Dit is een mooi begin om tot het besef te komen dat het wegnemen van hindernissen voor mensen met een beperking belangrijk is én nog een lange weg te gaan is....
 

Actie-voeren: soms lange adem nodig.

2 juni –Deze week werd bekend dat de Eerste Kamer een streep gehaald heeft door de zgn. mantelzorgboete. Dat was het idee om ouderen op hun AOW te korten als zij bij een mantelzorger in huis kwamen wonen. Hoe verzin je het (VVD-PvdA). Veel organisaties voerden vanaf  mei 2014 actie hiertegen. Ook de fractie van de Progressieve Partij; zie deze site  d.d. 24 mei 2014. De fractie vroeg toen aan het College om mede namens de raad d.m.v. een voorbeeldbrief uit Boxtel protest aan te te tekenen tegen deze asociale maatregel. We kregen toen 0 op het rekest. Het college had geen zin een brief te schrijven omdat toen (ook onder druk van acties) de maatregel een jaar uitgesteld werd. Ook toen al zeiden we: hopelijk komt van uitstel afstel. Mede onder druk van acties en pleidooien van o.m. de fracties van SP, GroenLinks in de Tweede kamer en van ouderenbonden en vakbonden is nu defintief gekapt met de boete op samenwonen van ouderen.
 
In de Gelderlander van zaterdag stond een kloek artikel over de ontbrekende ribbelstroken bij het station. Nu aangekaart door  Marcel Schamp van de   “Ervaringsdeskundigen” van Estinea. Ondersteund door schriftelijke vragen van de Progressieve Partij. Diezelfde  kwestie was in 2014 ook al aangekaart door mensen met een visuele handicap en ook  tijdens het bezoek van de Provinciale fractie van Groen Links aan Aalten. Destijds waren er allerlei smoesjes waarom die ribbelstroken niet terug konden keren.  Eén ervan dat het schijnveiligheid zou bieden omdat er geen spoorbomen zijn. Die zijn er inmiddels wel. Wij zijn positief over de mededeling van een “woordvoerder” van de gemeente Aalten dat de gemeente de stroken zelf wel wil terugleggen. Hiermee wordt bewezen dat actievoeren een lange adem vergt, samenwerking tussen actiegroepen en fracties wel tot resultaat kan leiden!
 
foto: De Gelderlander, zaterdag 2 juni
 

Pagina 5 van 107

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates