Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Wie controleert de afspraken rond energiebesparing?

12 augustus - Naar aanleiding van een bericht over de “zelfbenoemde Raadscommissie” die zich wil buigen over de gevolgen van de energietransitie kwam deze hele commissie op bezoek. Vanwege de uitblijvende zwoele zomeravonden dit keer in de gezellige ruimte van “De Borghman” in Bredevoort.  Het is heel goed dat er een soort burgerinitiatief ontstaat dat niet wil afwachten, maar wil werken aan enrgietransitie en vooral ook –besparing.  Het is verleidelijk om dan alle maatregelen die mogelijk zijn na te lopen en vervolgens de “ja maars” daartegen weer te formuleren, maar het gaat nu toch nog vaak om bewustwording, financieel voordeel en samenwerking. Bijvoorbeeld het van de grond trekken van een project “postcoderoos” in Bredevoort zou een mooi begin zijn. In de prestatieafspraken met de Woonplaats staan ook beloftes op het gebied van energiebesparing en energiezuinig bouwen. Dat zou een taak van de raad kunnen zijn om deze te controleren en College en Woonplaats op aan te spreken. Kortom ook deze “terrasavond” leverde weer “huiswerk voor de politiek” op:  hoe worden de energie-afspraken met de Woonplaats nageleefd.  Ook van deze kant een oproep om dit burgerinitiatief te versterken.

De fractie stelde de vraag wie de afspraken met de Woonplaats controleert. Hier het antwoord:

De afspraken over 2017 worden begin 2018 geëvalueerd. 
Dat wordt in 1e instantie breed ambtelijk gedaan samen met de huurdersvereniging. Dat zal dan eerst bestuurlijk met College, directie De Woonplaats en Huurdersverenigingen worden besproken en vastgesteld. 
Ik verwacht dat we daarna de Raad via een Raadsmededeling informeren over het resultaat over 2017. Kan zijn dat de lokale woonagenda aanpassing nodig heeft.
De afspraken voor 2018 gaan we dit najaar uitonderhandelen en de geplande ondertekening is 11 december. Daarna komt het via een Raadsmededeling naar de Raad.
 

Derde PP-terrasavond op donderdag in Bredevoort

4 augustus - Deze zomer organiseert de Progressieve Partij  elke week een “Open terrasavond”.  Vrij toegankelijk, onverplichtend, bijpraten over actualiteit en nieuwe ideeën voor de gemeente Aalten. Lekker met een zomers drankje nadenken en elkaar bevragen hoe het mooier, beter en rechtvaardiger kan in de gemeente en de politiek. En wat nieuw is: we nodigen elke avond om 20.30 uur een gast of gasten uit die ons en jou kan/kunnen inspireren met nieuwe inzichten, vrolijke ideeën,  en nieuwe benaderingen.
 
De derde open terrasavond van de Progressieve Partij vindt plaats op donderdag 10 augustus op het terras van De Borghman te Bredevoort. We gaan het hebben over één van de meest urgente uitdagingen van deze tijd: duurzaamheid, klimaatverandering en energietransitie. Om 20.30 uur komen er mensen van de  “zelfbenoemde raadscommissie voor energiezaken”.  De uitdaging is: hoe worden we energieneutraal in 2030. 
 
De groep met veel Bredevoorters heeft een statement gemaakt. Daarin staat o.a.:
1. Wij vinden dat er sprake is van grote urgentie als het gaat om de energiesituatie. Denk aan de noodzaak van CO2-reductie, het akkoord van Parijs en het Nederlandse energie-akkoord. Hoewel dit als geheel een mondiaal probleem is, hebben individuele burgers en organisaties ook in Aalten hun verantwoordelijkheid en belang inzake die problematiek.  
2. Wij vinden dat de lokale overheid verantwoordelijk is om te informeren en te motiveren.  Daardoor gemeenschapszin t.a.v. dit onderwerp bevorderen. Ook maatregelen voor het verhogen van duurzaamheid van woningen, energiezuinig handelen etc. onder de aandacht van de burgers en organisaties brengen en eventueel nieuwe regelingen treffen.  
Kom mee luisteren, praten en denken! Kost je niks.
LET OP: Deze week is de terrasavond dus op donderdag i.p.v. op woensdag.
 

Hardrijders veroorzaken onveiligheid en ergernis

4 augustus - Hardrijders op de Anholtseweg, Maurits Prinsstraat, Aaldersbeeklaan en Terborgseweg vormen de grootste ergernis van inwoners van Dinxperlo die het open terras  van de Progressieve Partij bezochten. Het gesprek vond plaats op woensdagavond bij Old Dutch, jammergenoeg kon men niet op het terras zitten vanwege de regen.  Een  handjevol mensen kwam om klachten en ideeën te uiten over de verkeerssituatie in de kern Dinxperlo. Het is niet duidelijk waar precies de 30km-zones zijn;  de veranderingen in de fietsstraat scoren goed, maar men mist duidelijke regels en voorlichting. De situatie bij het Willem van Oranjeplein is nog steeds onoverzichtelijk en de situatie rond de Jumbo aan de Heelweg is zelfs zorgelijk. Ook kwam natuurlijk ter sprake de situatie rond de uitvalswegen zoals Terborgseweg, Anholtseweg en Aaltenseweg. De Beggelderdijk, waar zoveel over te doen is, is eigenlijk niet geschikt als uitvalsweg. Eén van de bezoekers had een eigen plan ingeleverd, maar de kosten daarvan  worden nogal hoog ingeschat. Via het buurtinitiatief werd gepleit voor meer werk maken van het aangeven van de alternatieve vrachtauto-route van Aalten via Spork  en Suderwick.  De suggesties voor oplossingen worden door de Progressieve Partij doorgegeven aan het College en de politie.

Auto's op de stoep: obstakels voor rolstoelers

4 augustus - Er dreigt een klein relletje te ontstaan in Aalten-Zuid waar Leo van de Linde een bon kreeg voor het parkeren op de stoep, terwijl hij slecht ter been is. Hij was de enige “gelukkige” in buurt, daar waar meerdere mensen hun auto half op de stoep geparkeerd hadden. Dat vond hij niet eerlijk en klom in de pen. Bovendien stoorde hij zich mateloos aan de bejegening door de dienstdoende BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar). Zodanig dat hij zijn gal spuwde richting College en Raad. Inmiddels heeft het College hem geadviseerd een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. Dan moeten er natuurlijk wel gehandicaptenparkeerplaatsen in de buurt zijn.  Deze klacht was voor de Progressieve partij aanleiding om eens poolshoogte te nemen.  Een inspectieronde in de buurt van Yolanda Bos (rolstoeler)  leverde ook een groot aantal blokkades van auto’s voor mensen in een rolstoel/scootmobiel op. Al deze situaties in Aalten-Zuid zijn gemeld bij het College. In de juli-raad is de motie “brede-stoep” aangenomen. Die moet er voor zorgen dat de doorgang en berijdbaarheid van de stoepen in de gemeente ook voor mensen met beperkingen goed is. Volgens wethouder Nijland een nogal overbodige motie. Hij moet vooral eens een kijkje nemen in Aalten-Zuid. Hij kan meteen aan de slag met handhaving!

Verkeersknelpunten op open terras bij Old Dutch

29 juli - Deze zomer organiseert de Progressieve Partij  elke woensdagavond een “Open terrasavond”.  Vrij toegankelijk, onverplichtend, bijpraten over actualiteit en nieuwe ideeën voor de gemeente Aalten. Lekker met een zomers drankje nadenken en elkaar bevragen hoe het mooier, beter en rechtvaardiger kan in de gemeente en de politiek. En wat nieuw is: we nodigen elke avond om 20.30 uur een gast of gasten uit die ons en jou kan/kunnen inspireren met nieuwe inzichten, vrolijke ideeën,  en nieuwe benaderingen.
 
Op woensdag 2 augustus zit de Progressieve Partij  vanaf 20.00 uur op het terras bij Old Dutch, Maurits Prinsstraat 28 in Dinxperlo. Schuif aan en denk, praat, luister. Vanaf 20.30 uur zijn er mensen die ervaring hebben met diverse verkeerssituaties in Dinxperlo. We hebben ook de wijkagent uitgenodigd. Ze krijgen een halfuurtje. Daarna de bezoekers. Het gaat dit keer over de verkeerssituaties in Dinxperlo. Hoe logisch is het en hoe veilig voor voetgangers en fietsers.  Bezoekers kunnen  tips, suggesties en oplossingen kwijt.  Of het nou gaat over de fietsstraat, de uitvalswegen naar Aalten en Ulft, de sluipweg langs Süderwick of de rondwegroute vanaf Bocholt naar Ulft.
Kom mee luisteren, praten en denken! Kost je niks.
 

Groots burgerinitiatief bij Sportpark-Zuid

29 juli - Ondanks de vakanties is er genoeg nieuws uit het gemeentehuis in Aalten. Er zijn ontwikkelingen, plannen en besluiten, waar deels de raad nog over moet discussieren en besluiten. Het college brengt ze nu soms al vast naar buiten.
Het eerste opvallende besluit is om de raad voor te stellen maar liefst 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Sportpark Zuid. Dat is een gezamenlijk initiatief van 7 kleine en middelgrote verenigingen. Enerzijds om het hoofd te bieden aan de toenemende problematiek van gebrek aan vrijwilligers en nieuwe leden. Anderzijds om van elkaars accommodaties gebruik te maken. Het college ziet ook grote mogelijkheden om op het complex te werken aan de participatiemaatschappij. Werk, werkervaring, dagebesteding en vrijwilligerswerk ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  en/of een beperking. De raad zal moeten beoordelen of dit initiatief de (financiële) steun moet krijgen. Vragen daarbij zijn: hoe zit dat met vragen en wensen van andere verenigingen; (bijv. de plannen tot samengaan van SVD en DZSV in Dinxperlo of de totstandkoming van een omnivereniging binnensport Dinxperlo); is na privatisering de gemeentelijke greep niet kwijt, hoe houd je de kwaliteit in de hand (zie de AVA-baan die na vijf jaar al gebreken vertoont), kan de stichting de exploitatielasten dragen? Hoe gaat het met het onderhoud (nu nog werk voor Hacron) en vindt er door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdringing of concurrentievervalsing plaats? Allemaal vragen waarop duidelijke antwoorden moeten komen wil je draagvlak in de samenleving krijgen voor dit initiatief.
 

Coordinatie nodig bij bestrijding kindarmoede!

29 juli - Op woensdag 26 juli hielden wij onze  “open terrasavond”, dit keer bij Schiller in Aalten. Het thema was “kinderarmoede”.  Naast enkele ervaringsdeskundigen waren ook vertegenwoordigers aanwezig van Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Leergeld en van de gezamenlijke Diakoniën – nieuwe stijl. Het was gezellig druk op het terras bij Schiller.
Het was een boeiende avond met veel voorbeelden van gezinnen en kinderen in armoede die vaak ook net buiten de regeltjes vallen of bij wie de toegang tot hulpverlening één  groot vraagteken is. En aan de andere kant een enorm reservoir van mensen van goede wil die zich tot het uiterste inzetten ten dienste van mensen in problemen. Wij hebben op deze drukbezochte avond  een redelijk overzicht gekregen van wat er  allemaal speelt en welke organisaties actief zijn. Er werden tenminste drie uitdagingen  geformuleerd, waarvoor een oplossing zou moeten komen, en waarvoor ook een oplossing voorhanden is.
1.De procedures zijn te ingewikkeld, te langdurig en te moeilijk (informatie is vaak moeilijk te begrijpen); bovendien vallen individuele vragen vaak net buiten de (soms willekeurige) regels.
2.De veronderstelde privacy regels staan effectiviteit in de weg. Men werkt graag vanuit het principe “laat de ene hand niet weten wat de ander doet”. Een vertrouwenspersoon vanuit de gemeente met mandaat zou helpen.
3.Er is grote behoefte aan afstemming en coördinatie. Het is voorgekomen dat bij eenzelfde gezin vanuit drie organisaties kerstpaketten bezorgd werden.
De fractie van de Progressieve Partij heeft de tips doorgegeven aan het College, ambtenaren en Figulus. Inmiddels heeft wethouder Wiltink ingestemd met een informeel gesprek met de organisaties.
 

Pagina 5 van 110

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates