Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Hulpsysteem gemeente vaak gebaseerd op wantrouwen

24 december - In het kader van de week tegen de kindarmoede had radio AFM uitgepakt. Maar liefst 6 forumleden op het podium die allemaal gingen zeggen dat we meer moesten samenwerken bij het bestrijden van kindarmoede. Twee wethouders, Wim Drenth van de samenwerkende diaconieën; iemand van Fonds Kinderhulp, oud burgemeester van Bunnik: Hans Martijn Ostendorp en de talentverbinder. De 6 heren werden ondervraagd door Nienke Hoitink van  Omroep Gelderland. De discussie kabbelde wat voort en het werd niet duidelijk wat het forum behalve samenwerking nu precies wilde. Wij hebben als PP wel een paar ideeën: ga in de (schuld) hulpverlening en sociale zekerheid uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dus als er een noodvraag om hulp komt, help dan eerst en controleer achteraf de papieren. Dat was voor de wethouders op de een of andere manier een brug te ver. Men denkt nog te veel in termen van onterechte hulp en fraude.  Een tweede idee is: ga met de organisaties in een hok zitten, doe de deur op slot en bepaal met z’n allen wie er hulp krijgt en van wie. Kom pas uit dat hok als bekend is wat iedere organisatie bij welk gezin moet doen. Met deze ideeën kunnen we ook de discussie over armoedebeleid in volgende week. Verder was het een fantastische   opgezette week met veel betrokkenheid van medewerkers van AFM. De hoogtepunten bleven elkaar opvolgen: € 9.000 opbrengst van een veiling op vrijdag , € 18.000,-- voor de sponsormarathon op zaterdagmiddag, met een totaal opbrengst van € 52.000,-  voor fonds Kinderhulp! Hoewel we ook van geld van een ander (leden) leven, hebben we  een bescheiden bedrag  gestort.
 
 

Progressieve Partij overtuigt raad richting samenwerking

24 december – Dinsdag sprak de raad over doorontwikkeling van de samenwerking in de regio Achterhoek. Niet erg interessant voor de argeloze burger. Maar belangrijk voor economische en sociale ontwikkeling. Er lag een enigszins knullig stuk van het Algemeen bestuur van de regio voor. Het voorstel is te gaan werken met regio-boards, een radenforum, een aantal thematafels en dat de organisatie daarvan in elk geval 2 bruto per inwoner ging kosten. Bijna alle fracties in de raad  van Aalten wilden  een amendement steunen, opgesteld door de VVD.  Dit amendement stelde precies voor wat in  het AB-voorstel staat, nl. we gaan de bovenstaande voorstellen samen met de raden uitwerken. Wethouder Nijland  leek niet zo te geloven in zijn eigen voorstel. Want het was niet duidelijk of hij nou het amendement ontraadde of niet. Dat lag natuurlijk ook aan het feit  dat de hele coalitie achter het amendement stond. Met kracht van argumenten hebben wij geprobeerd de raad van het onzinnige van het aannemen van dit amendement te overtuigen. Dat lukte, toen bleek dat het hele collegevoorstel over de regionale samenwerking dan van tafel zou gaan. Daar schrokken de indieners ervan. En maakten ze er maar een motie van. Met zo’n mooi-weer-open-deur-motie konden ook wij wel instemmen. Het oorspronkelijk voorstel werd aangenomen. En de motie ook. Belangrijk is dat de raad de samenwerking in de regio nu in een hogere versnelling wil brengen. Althans dat staat in het voorstel. Er zijn partijen in de raad zoals CDA en GB die eigenlijk helemaal niet snel willen. Het blijft natuurlijk een heel vreemde figuur dat een oppositiepartij tegen over de coalitie een collegevoorstel moet verdedigen terwijl het college zelf nauwelijks pogingen doet haar eigen voorstel er ongeschonden door te krijgen.
 

Nieuwe burgemeester treedt aan, waarnemer vertrekt

15 december - Op 19 december is de laatste raadsvergadering onder voorzitterschap van Arnold Gerritsen. Hij is sinds 18 januari waarnemer geweest en dat heeft hij uitstekend gedaan. Ondanks het feit dat hij in Zutphen woont, was hij op de juiste momenten in Aalten. Hij stimuleerde wat vernieuwende dingen zoals de komende stemwijzer, de hulp aan St. Maarten en wat scholingsachtige dingen voor de raad.Hij probeerde op de bres te staan voor de gewortelde kinderen. En was aanwezig bij wat moelijker persoonlijke situaties. Daarom zegt ook de fractie van de Progressieve Partij: burgemeester Arnold Gerritsen bedankt!

 

Komt het nog goed met samenwerken of blijft men praten?

15 december - Gewone mensen zullen er niet van wakker liggen. Sommige raadsleden die bang zijn voor hun macht wel. Tijdens de  openbare meedenkavond  discussieerde de Progressieve Partij donderdag over de nieuwe opzet voor de regio Achterhoek.
Er wordt door diverse gemeenteraden al jaren gevraagd om meer invloed op de besluitvorming binnen de regio. De gemeenteraden konden tot nu toe alleen maar achteraf de besluiten goed- of afkeuren.
Er is nu een zgn. Achterhoeks Radenforum bedacht. De bedoeling is dat alle raadsleden uit de Achterhoek (+/- 170) twee keer per jaar samenkomen om een jaarplan vast te stellen. Ze kunnen nu dus vooraf meepraten over de te behandelen thema's.
Ook komt er een zgn. Achterhoek Board. Hier in zitten twee of drie wethouders/burgemeesters, twee mensen uit het bedrijfsleven en drie mensen uit onderwijs, zorg en woningbouw. Zij zorgen voor de uitwerking en uitvoering van de Achterhoekse samenwerkingsagenda. Zij zullen ook proberen subsidies los te krijgen in Arnhem, Den Haag of Brussel.
De zgn. thematafels werken programma's en projecten uit, b.v. over duurzaamheid, woningbouw, Smart Industry, zorg, bereikbaarheid, enz. Elk onderwerp heeft daarvoor andere deelnemers en deskundigen. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft bij de gemeenteraden, er is echter geen vetorecht meer voor één raad, die zodoende alle plannen zou kunnen blokkeren.
Het voorstel wordt komende dinsdag behandeld in de Raad. Er zijn echter nog wel een aantal vragen: werkt het om met 170 mensen te overleggen of moet er een vertegenwoordiging per raad naar het overleg en hoe vaak moet er overlegd worden? Moet de burgemeester van Doetinchem de voorzitter worden van elke vergadering of moet er een voorzitter van "buiten" komen?
Een bekende, ervaren bestuurder merkte op dat het vooral aan de inzet en de deskundigheid van de raadsleden ligt of ze invloed hebben of niet.
De fractie van de Progressieve Partij heeft altijd getoond dat ze actief wil meedoen aan allerlei vormen van overleg.
 

Toekomst gemeente : duurzaam, sociaal?

15 december - Er zijn drie avonden geweest met inwoners/bedrijven en instellingen; zo’n 1000 mensen hebben de vragen over de toekomst van de gemeente ingevuld op de site www.uspreekt.nl en dinsdag was de raad aan de beurt. Hoe zien we de toekomst van de gemeente op de korte termijn (tot 2025) en daarna? Een leuke werkvorm: alle deelnemers kozen uit een vooraad van 150 foto’s drie foto’s die voor hen iets met die toekomst te maken hebben. In groepjes van 4-5 proberen tot een groeps-top-3 te komen met vooral het verhaal daarbij centraal. Dan is het interessant te zien wat de raadsleden, die toch bijna dagelijks met de gemeente bezig zijn, er voor toekomstbeelden op na houden. Zonder politieke verschillen komen er toch wel wat gemeenschappelijke beelden uit. Samen te vatten onder woorden als jongeren, werken, wonen, duurzaamheid, natuur, recreatie, gemeenschap. Burgemeester Gerritsen concludeerde dat het hem opgevallen was dat veel raadsleden ook uit hun eigen persoonlijk referentiekader praten: “mijn kleinkinderen gaan elders studeren en komen niet terug”. “al mijn vrienden en kennissen die weg zijn getrokken komen weer terug”. Terwijl het natuurlijk ook gaat  om de toekomstige ontwikkelingen die niemand nog goed kan doorgronden. En de invloed daarvan op ons gebied. Vervoer en electrisch rijden, communicatie en “de internet of things”, samenwerking Duitsland. Eén groep dacht dat we over 15 jaar één economische regio vormen met het Duitse Münsterland. Anderen zagen de scholen weer groeien door terugkeerders uit “het westen”.  Alle resultaten worden samengevat in een “visie voor de toekomst” die de nieuwe raad gaat behandelen.
 

Regio Achterhoek: samenwerken of tegenwerken?

9 december – Hoe staat Aalten in de regionale samenwerking: met de voet op het gas of op de rem? In december moeten raden besluiten over nieuwe samenwerking in de Achterhoek. De Progressieve Partij organiseert er een “meedenkavond”over. 
Er komt een “Achterhoekboard” waarin de de bobo’s elkaar ontmoeten; er worden plannen gesmeed aan de “thema-tafels” en er komt een democratisch sausje overheen door het Achterhoekse Radenforum. Allemaal bedacht naar voorbeelden elders in het land door de burgemeesters van Doetinchem en Winterswijk. Zijn zij te jong en te enthousiast? Een storm van conservatieve kritiek laaide op. Wij willen meer invloed, brieste een VVD-raadslid uit Oude IJsselstreek; “dat  wordt niks” wist een PvdA-lid uit Winterswijk. “Wij herkennen ons niet in dit beeld” vond wethouder Nijland uit Aalten.
En de inwoners? Die zeggen allemaal in het Westen dat ze uit de Achterhoek komen; weet je wel van de Zwarte Cross en Normaal. Voor de Progressieve Partij is samenwerken een middel. Halen we eerder de duurzaamheidsdoelstellingen? Krijgen we eerder meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk? Voelen meer mensen zich verbonden met hun eigen omgeving en de Achterhoek? Ja? Dan moeten we meteen “de hand aan de ploeg slaan”.
 
De meedenkavond “Regio Achterhoek: samenwerken of tegenwerken”, wordt gehouden op donderdag 14 december om 20.00 uur bij café-rest. Schiller, Aalten. Toegang en koffie gratis.
 

Pagina 5 van 118

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates