Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Jaarmeeting, ribbelstroken en uitrenplekken

6 mei - De Progressieve Partij houdt haar jaarmeeting bij manege de Achterhoek. Dit bedrijf maakt veel werk van de inclusieve arbeidsmarkt met mensen met een handicap. De Progressieve Partij zal tijdens deze jaarmeeting een aantal werkgroepen voor de verkiezingen 2018 samenstellen. De PP hoopt op een brede progressieve samenwerking gericht op vernieuwing. De progressieven hebben hun hele bestaan pal gestaan, ideeën geleverd en gepleit voor vernieuwing in het openbaar bestuur. Vaak niet begrepen of gewild door de conservatieve meerderheid in de raad.
De meeting is op donderdag 11 mei vanaf 20.00 uur en openbaar.Vanaf 20.45 uur krijgen de bezoekers informatie over het bedrijf van Alice en Eddy. Adres: Dinxperlosestraatweg 122a, IJzerlo.
 
De fractie van de Progressieve Partij wil zich blijvend inzetten voor de inclusieve samenleving. Mensen met een handicap moeten een volwaardige plek hebben. Daarom heeft de fractie aangegeven dat de verdwenen ribbelstroken voor slechtzienden bij het station weer terug moeten. Inmiddels zijn daar spoorbomen aangebracht;  dus ook de ribbels kunnen weer terug.
Ook wil de Progressieve Partij  dat er aangewezen uitrenplekken voor honden komen en dat deze gepubliceerd worden. Immers na 1mei is bijv.de Slingeplas verboden terrein voor honden.
 
 

Is nieuwe stoplichtmodel wel echt een antwoord voor toekomst?

6 mei - De belangrijkste verandering is dat plannen een termijn van 10 jaar krijgen om tot uitvoering te komen, een wens vanuit het CDA en een 
aantal bouwers (Heijnen). Is dit nu een bijdrage aan de duurzame,  toekomstbestendige oplossing die nodig is in de gemeente Aalten? Of is het pappen en nathouden; hier wat mensen tevredenstellen voor de korte termijn (2018 verkiezingen! ), terwijl de lange termijn niemands verantwoordelijkheid lijkt. De fractie van de Progressieve Partij heeft  hiermee toch wel grote moeite. Het heeft nl nogal wat consequenties tot gevolg.
Door deze wijziging kunnen plannen op de rode lijst veel langer de tijd nemen om tot een eventuele uitvoering te komen. En die  rode lijst is juist voor plannen die we niet meer willen, omdat het of de verkeerde typen woningen zijn, of ze liggen op de verkeerde plekken. We hebben de insprekers toen gehoord, plannen uit de jaren '80 soms. Dit blijven we voorlopig dus in stand houden. Het gevolg is dat veel groene plannen niet meer uitgevoerd kunnen worden, dus woningen die we wel juist willen hebben en die op goede plekken liggen. Bv invulling van slooplocaties in bebouwde kommen. De kans lijkt  dan groot dat er her en der verpaupering in het straatbeeld kan komen wat juist de krimpgedachte versterkt. Door de bouw van extra rode plannen kan er een overschot aan bepaalde typen woningen komen, wat de verkoopprijs zal doen dalen. Mensen die al jaren in zo,n huis wonen en nu niet inspreken omdat er voor hun niets aan de hand lijkt, kunnen dan met een forse waardedaling van hun woning te maken krijgen, wat voor hen een financiële strop kan worden. Dus wie willen we helpen?
Verder is het aantal woningen voor de kleine kernen wel ineens een forse toename. Voor De Haart bijv. 10 extra. Opwelke behoefte  is dit gebaseerd? En waarom geen 4 of 5en dan ooknog onder strikte duurzaamheidscriteria?
 
 

Mooi gesprek met “ervaringsdeskundigen” Estinea.

 
 6 mei - Woensdag organiseerde de Progressieve Partij  een gesprekje o.a.met de groep “ervaringsdeskundigen” van Estinea. Wegens privé-omstandigheden konden twee andere mensen met een lichamelijke beperking niet komen. Er werd informatie uitgewisseld over o.a.het VN Verdrag voor mensen met een handicap. Het gaat om simpele dingen die het leven van mensen met een beperking  “inclusiever” kunnen maken. Een begrijpelijke brief, duidelijke verkeersborden en aanduidingen op openbaar vervoer, goed onderscheid tussen plekken voor voetgangers en auto’s. Vanafhet begin van het “ontwerpproces” mensen met een handicap betrekken; voor nu is nuttig om al vast te wijzen op de zgn. prokkelweek in juni. Mensen met en zonder beperking komen dan bij elkaar een kijkje in de keuken nemen om goed te voelen en te ervaren wat het is om met een beperking door het leven te gaan. Houd vooral de publicaties in de gaten of kijk op www.prokkel.nl Wij willen voorstellen dat de raad (en misschien ook medewerkers) hier aan mee gaan doen.
We zullen ook de zaak van de ribbels op het tation met Pro Rail weer aanzwengelen. Eén van de reden om niets aan de halfzachte ribbelstroken te doen is dat er geen bewaakte overweg was.Die is er inmiddels wel.
 

AZC Groot Deunk eind 2017 dicht: gemengde gevoelens

29 april - Erg onverwacht was het bericht van de komende sluiting van Groot Deunk. Op 26 april werden de colleges, de vrijwilligers en de beroepskrachten in diverse AZC’s van dit besluit op de hoogte gesteld. Volgens het COA is er minder opvang nodig. Dit komt door een fors verminderd aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Dit is weer een gevolg van de Turkije deal van 20 maart van vorig jaar. Dat er op de Griekse eilanden, in Macedonië en in Turkije nog mensen onder zeer slechte omstandigheden opgevangen worden ( de paus noemde vorige week  de Griekse kampen  concentratiekampen) en dat ook Nederland zich bij lange na niet houdt aan de op te vangen aantallen vanwege die Turkije deal, daar hoor je weinig mensen meer over. En wat gebeurt er als de Europese afspraken eenzijdig door bijv.Turkije  of Noord-Afrikaanse landen worden opgezegd of niet gecontroleerd? Dan komen misschien wel weer meer asielzoekers naar Europa.
Door vrijwilligers (en beroepskrachten) is prachtig werk verricht in Barlo/Aalten: juridische hulp, taallessen, echt onderwijs, woordjes leren, meet en eat. Hoewel ook de tegenstand bij sommige buren groot was, kunnen we ook trots zijn op al die inwoners van Barlo en Aalten die er maar het beste van hebben gemaakt, met veel inzet.
De communicatie vanuit Den Haag was weer naatje. We citeren hier met instemming wethouder Michel Kotteman uit Borne (het bekende AZC Azelo gaat ook dicht): ”we voelen ons een marionet  waarbij COA/Den Haag aan de touwtjes trekt. Wij kunnen het als gemeente weer gaan uitleggen.” 
 

Aalten organiseert geen informatieavond over windmolens.

29 april - Laten we voorop stellen dat alle vormen van duurzame energie nodig zijn. Ook in de Achterhoek. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zullen ook gemeenten aan de bak moeten. En de vraag is of die Parijse doelstellen voldoende zijn om onze aarde  gaan redden. Maar als mensen ongerust zijn over het effect van die maatregelen moeten we in gesprek. Dat wil de meerderheid van de Aaltense raad helaas niet. Vanuit Bredevoort was er de oproep aan de raadsfracties en raadsleden om een informatie-avond te houden over de plannen voor windmolens aan de Goordiek nabij Bredevoort. Volgens de Progressieve Partij zou die vraag positief  beantwoord moeten worden. Dat vond de PvdA  eigenlijk ook wel. ChristenUnie verwees naar het College. Maar de rest van de fractievertegenwoordigers vond absoluut van niet. Meerdink wilde geen actiegroep tegen duurzame energie steunen.(sic) Gemeentebelangen vond zo’n avond niet nodig; immers dan kon elke burger wel van alles  gaan vragen.(sic) Ook vond  de fractievoorzitter van GB het niet nodig om als raad te reageren. Dat kon elke fractie apart dan wel doen. De CDA-fractie  vond het een taak van de gemeente Winterswijk en de VVD zei dat ze genoeg informatie had omdat ze met Winterswijk één fractie vormen.(nieuwtje !) De  burgemeester gaf aan dat dit verzoek om een informatie-avond  meegenomen zou kunnen worden bij de antwoorden van het College. Dus het College zal de vraag beantwoorden. De aanwezige wethouder Rijks gaf nog als tip dat de nieuwe burgemeester van Winterswijk een speciaal email-adres heeft geopend: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. :daar zouden dan ook mooi de mensen uit o.m. Bredevoort die vragen hebben hun opmerkingen kunnen maken. Dus niet bij het Aaltens college. Dit zijn uw volksvertegenwoordigers!
 
 foto: advertentie in Aalten Vooruit en De Band van 26 april 2017. De Progressieve Partij plaatst elke maand een advertentie om de bevolking te informeren en verantwoording af te leggen. 

People's Climate March: broodnodig voor toekomst

29 april - Zaterdag  29 april vond  de People’s Climate March plaats in Amsterdam. Met duizenden mensen gingen we de straat op om klimaatactie te eisen van het aankomende kabinet. De People's Climate March is een initiatief van burgers met hart voor het klimaat. Samen laten we aan onze politieke leiders zien dat er brede steun is voor stevig klimaatbeleid.
Nederland heeft zich gecommitteerd aan de klimaatafspraken van Parijs. Klimaatactie kan niet langer uitblijven. Het grootste gevaar is dat maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, op de lange baan worden geschoven. 
Via  de People's Climate March laten we  aan de partijen weten dat de strijd tegen de klimaatcrisis hoge prioriteit heeft. Het klimaat is niet links of rechts, maar van ons allemaal. Samen houden we de onderhandelaars scherp. 
 
Een wereldwijde beweging
‘Trump wil binnen 1 jaar af van klimaatakkoord Parijs’, kopten media kort na de verkiezingen in de VS. Een nachtmerrie leek werkelijkheid geworden. Gelukkig laat de Amerikaanse klimaatbeweging het er niet bij zitten. Op 29 april zijn in tientallen steden marsen waarin opgeroepen wordt de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. Lees meer: https://peoplesclimate.org/ 
Aan Nederland en de EU de taak om de rug recht te houden en het klimaatakkoord met hand en tand te verdedigen. Samen zijn we sterker dan Trump! 
De Progressieve Partij vindt  -ook op lokaal niveau-  duurzaamheid en klimaatbeleid één van de belangrijkste opdrachten. Niet om ons, maar om de generaties die na ons komen. We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders maar in bruikleen van onze kleinkinderen! In dekomende maanden zal de Progressieve Partij opdeze site het levensbelang van klimaatmaatregelen benadrukken. 
 

Joris Bengevoord GroenLinks-burgemeester van Winterswijk

22 april - Gefeliciteerd Joris met je installatie tot burgemeester van Winterswijk! Er is in de regionale media al veel over geschreven: de jongste van Nederland, de eerste GroenLinkser in de Achterhoek en de partner van een bekende Nederlander "Adje", bovendien recreatie- en cultuurondernemer. "De Waarbeek" in Hengelo is onder de leiding van Arijan en Joris uitgegroeid tot een "inclusief" bedrijf, waar kansen geboden worden aan mensen met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met zo'n achtergrond zijn de verwachtingen hoog gespannen. Hoewel natuurlijk iedereen weet dat de invloed van een burgemeester beperkt is. Tijdens de installatie hield de commissaris van de Koning een inhoudelijk goed verhaal. De goede luisteraar hoorde daarin een oproep aan de nieuwe burgemeester van Winterswijk (en dus ook aan de toekomstige burgemeester van Aalten!) om de regionale samenwerking goed uit te bouwen. Joris gaf dat zelf ook aan: zeker op het gebied van jeugd, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening. Vanuit de Progressieve Partij zouden wij nog graag twee heel belangrijke samenwerkingsthema's  willen voorstellen: sociaal domein (de ervaringen van Joris in Hengelo kunnen hem helpen) en duurzaamheid. Go Joris go!

Pagina 4 van 103

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates