Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Inclusieve samenleving: logisch toch?

26 mei -  Dit is de kop van onze "verantwoordings-advertentie"  van afgelopen woensdag in Aalten Vooruit en De Band. De Progressieve Partij plaatst deze advertentie elke maand. We willen niet dat ze van ons zeggen: "die politieke partijen hoor je alleen maar tijdens de verkiezingscampagne". Naast deze advertentie houden we deze website wekelijks bij, brengen we een nieuwsbrief uit en organiseren we veel discussies,acties en bijeenkomsten. Immers de politiek gaat over jou en u. Ook s je een beperking hebt. Vorig jaar heeft Nederland het VN-verdrag voor mensen met een handicap ondertekend. Eindelijk. Het gaat om simpele dingen die het leven van mensen met een beperking  “inclusiever” kunnen maken. Een begrijpelijke brief, duidelijke verkeersborden en aanduidingen op openbaar vervoer, goed onderscheid tussen plekken voor voetgangers en auto’s. Vanaf het begin van het “ontwerpproces” mensen met een handicap betrekken. De Progressieve Partij is al een tijdje bezig om College en raad te overtuigen dat ook de gemeente een taak heeft om de samenleving inclusiever te maken.  Zo hebben wij  voorgesteld om als raadsleden en ambtenaren mee te werken aan de zgn. prokkelweek in juni. Mensen met en zonder beperking komen dan bij elkaar een kijkje in de keuken nemen om goed te voelen en te ervaren wat het is om met een beperking door het leven te gaan. Houd vooral de publicaties in de gaten of kijk op www.prokkel.nl 
We hebben ook de zaak van de ribbels op het station weer aangezwengeld.  Eén van de reden om daar de ribbelstroken half weg te halen was indertijd  dat er geen bewaakte overweg was. Die is er inmiddels wel. Wij willen graag een permanent groepje van raadsleden en ervaringsdeskundigen opzetten om de gemeente (ambtenaren en bestuur)  “bij de les te houden” als het gaat om de belangen van mensen met een beperking. Doe je mee?
 

Minder, minder, minder woningen of juist andere?

20 mei -De Achterhoek heeft last van vergrijzing en ontgroening. Meer mensen worden ouder en minder jongeren blijven hier wonen. De trek naar de steden is over de hele wereld een feit. Alle prognoses geven aan dat na 2025 het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens daalt. Daarom moeten nu maatregelen getroffen worden. Anders krijgen we binnen 10 jaar te maken met verpaupering, leegstand en waardedaling. Ook de bestaande woningen zijn dan moeilijker te verkopen. Aan de andere kant willen we snel verduurzamen. Binnen 20-25 jaar moeten de huizen energieneutraal zijn.
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen  vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Ook ontkennen partijen als HMV en CDA de prognoses en cijfers. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen. In de visie van de Regio Achterhoek, het College en ook van de Progressieve Partij moet er een rem moet komen op de te bouwen gezins-woningen. Aan de andere kant: pijnlijke maatregelen moeten wel eerlijk zijn. Dat was ook de strekking van de discussie tijdens de meedenkavond van  18 mei. Daar kwamen ook nieuwe creatieve ideeën naar voren om de leegstand tegen te gaan. Die werken we met anderen uit. Nuttig, zo’n meedenkavond. Kom ook eens meedenken en –praten. Dat deden op18 mei naast enkele geinteresseerde inwoners zelfs een fractie-en een bestuurslid van HMV en CDA en de voorzitter van een ondernemersvereniging.
 

Asbest in Dinxperlo: niet gevaarlijk,wel opruimen

20 mei -  Bij de speelplaats "De Bijvank" in Dinxperlo is asbest gevonden. Dinsdag werd een voorlichtingsavond georganiseerd. De Progressieve Partij was erbij. Wethouder Nijland legt uit, wat de situatie is bij speelplaats de Bijvank. Hij spreekt namens de gemeente Aalten, die verantwoordelijk is voor de gevolgen, die ontstaan zijn na het ontdekken van asbest op deze locatie. De firma Rouwmaat is opgedragen, om onderzoek te doen. De speelplaats is afgezet.
Het resultaat van de bevindingen is gemeld bij de Provincie. Men heeft tot op een diepte van 80 cm, onderzoek gedaan. Er zijn geen asbest-vezels gevonden, maar hecht-gebonden asbestdelen.Dhr. Steven van der Lelie, van de GGD, geeft een toelichting. Het is niet gevaarlijk, maar er moeten wel ingrijpende maatregelen getroffen worden! Het asbest-gedeelte ligt ook heel dichtbij de woonomgeving. Er is geen gevaar bij, maar het moet, volgens de wet, opgeruimd worden.
Zoals het er nu naar uitziet, is het asbest ook aanwezig bij de percelen van de omwonenden. Ook hier zal onderzoek gedaan worden. Men gaat in de directe omgeving, proeven doen, naar de aanwezigheid van asbest. Dhr. Nijland geeft aan, dat de gemeente verantwoordelijk is voor het speelterrein en dat "de Woonplaats" eigenaar en verantwoordelijk is voor de huurpercelen en enkele looppaden. Ook de eigenaren van de woningen wordt gevraagd mee te werken aan de sanering, ook in hun eigen belang. Er is in dit geval, geen schuldige als veroorzaker!
Wat is het vervolg-plan: De locatie gaat afgegraven worden. Te weten: 750 kubieke meter grond. De werkzaamheden gaan ca 14 dagen duren. Dhr. Nijland geeft aan, dat het om 150 vrachtwagens grond gaat. Er zal een was-installatie geplaatst worden, waarbij de banden van de
vrachtwagens gereinigd worden. De Provincie zal geen financiële ondersteuning verlenen. Verder wordt aan buurtbewoners en belanghebbenden, altijd de gelegenheid gegeven, om hun persoonlijke vragen aan de gemeente Aalten te stellen. 
 

Leuke cursus voor toekomstige raadsleden.

20 mei-Woensdagavond vond in de snikhete nieuwe raadszaal een leuke bijeenkomst plaats  voor mensen uit  de Achterhoek die in het raadswerk geïnteresseerd zijn. Deze avond maakt deel uit van een viertal avonden georganiseerd door Achterhoekse gemeenten. De bedoeling is dat  mensen die meer willen weten van de gemeenteraad informatie krijgen over het reilen en  zeilen van de raad. Eerst werd verteld over de “instrumenten” van de raad. O.a.moties indienen, initiatiefvoorstellen, schriftelijke en mondelinge vragen. Daarna probeerde het hoofd Financiën van de gemeente Aalten de heer Jan Storm in een uurtje de werking van de gemeentelijke financiën uit te leggen. Dat valt niet mee. Het laatste uur kwamen 7 raadsleden opdraven die langs evenzovele tafeltjes gingen om te “speeddaten” over wat het raadswerk inhoudt. Dat varieerde van: “hoeveel tijd  stop je erin, hoe zorg je dat in een christelijk dorp als Aalten de kerk en staat gescheiden blijven”  tot  “is  Aalten nou de laatste jaren progressiever geworden,  is het niet frustrerend om altijd maar ideeën te leveren die nooit ingevoerd worden” tot:  “wat  is nou coalitie en oppositie en hoeveel raadsvergaderingen zijn er per jaar.” Jammer dat (met veel moeite) maar  5 raadsleden uit de gemeente Aalten aanwezig konden zijn, ze werden aangevuld met twee raadsleden uit Oost-Gelre. Als Progressieve Partij vinden wij dit soort vernieuwing en voorlichting van groot belang. Daarom waren fractieleden Joop Wikkerink en Gerrit Migchelbrink aanwezig, samen met collega's van GB (Alex Walter), ChristenUnie (Hanny Noorman)en VVD (Gerbert Navis). Jammer dat niet alle partijen aanwezig waren. Ook niet CDA die het altijd over "politiek dichtbij de burger" heeft en HMV die zichzelf altijd op de borst klopt als enige echte  "volksvertegenwoordiger".
 

Meedenken over woningbouw.18 mei in Dinxperlo

13 mei -De Achterhoek heeft last van vergrijzing en ontgroening. Meer mensen worden ouder en minder jongeren blijven hier wonen. De trek naar de steden is over de hele wereld een feit. Alle prognoses geven aan dat na 2025 het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens daalt. Daarom moeten nu maatregelen getroffen worden. Anders krijgen we binnen 10 jaar te maken met verpaupering, leegstand en waardedaling. Ook de bestaande woningen zijn dan moeilijker te verkopen. Aan de andere kant willen we snel verduurzamen. Binnen 20-25 jaar moeten de huizen energieneutraal zijn.
 
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen. Over dit dilemma organiseert de Progressieve Partij een meedenkavond. Waar ligt jouw belang? Waar ligt het belang voor je kinderen? Of voor je oudere familie?  Waar ligt het belang voor de planeet en ons leefklimaat? Zijn nu onplezierige maatregelen nodig of durven de politieke partijen in de gemeenteraad dat niet?
 
De meedenk-avond “Minder,minder,minder woningen of juist andere”?  is op donderdag 18 mei om 20.00 uur bij café-rest. De Sander, Aaltenseweg 73 te Dinxperlo.Toegang en koffie gratis.
 

Drukbezochte leden-meeting van de Progressieve Partij

13 mei -  Ondanks de twee halve finales een drukke, gezellige en inspirerende jaarmeeting  afgelopen donderdag. Eddy van Hippisch Centrum "De Achterhoek" gaf een inkijkje in hun bedrijf. Met oog voor dierenwelzijn, "unieke Achterhoekers",en gehandicaptensport. Prachtige paarden en stallen. Een ruime en lichte manege. Indrukwekkend. Lees mee met de ”openingsspeech” van onze voorzitter.
"Deze jaarvergadering valt tussen twee verkiezingen, de Tweede Kamer van afgelopen maart en de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar maart.
“Progressief” (GL, SP,  PvdD, D66) heeft afgelopen maart 5372 stemmen gehaald. Tel je daar de PvdA bij op,kom je op ruim 6000. Meer dan GB en CDA bij de laatste gemeenteraadsverkiezing samen. Wanneer we met z’n allen eens een groot deel van die mensen kunnen mobiliseren om groen en progressief  te stemmen, zouden we meer zetels halen en dus meer invloed hebben.
Die oproep klinkt makkelijk, maar hoe doe je dat.
 
Ik las onlangs een artikel over de “in de steek gelaten arbeidersklasse”.
Er werd gesteld: “voor sociale verandering zijn twee dingen nodig: de brandende vlam van woede en de brandende vlam van hoop. Het probleem is dat er op dit moment bij veel mensen veel woede is, zonder hoop”.
Een andere uitspraak was: “als links weer succesvol wil zijn, zal het allereerst op zoek moeten naar een taal die kiezers aanspreekt”. 
Het kon wel eens een probleem zijn dat we heel verschillende mensen willen aanspreken, nl. (en ik besef dat ik nu erg generaliseer ): de SP stemmers, dat zijn veel mensen uit de zgn. arbeidersklasse en we willen een middenklasse (GL en D66)  aanspreken. De middenklasse die meer geïnteresseerd is in cultuur, duurzaamheid, maar zeker ook sociale rechtvaardigheid.
 Kom op en doe mee voo reen betere,groenere en socialere wereld! Meld je aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Zwicht Kok voor druk uit eigen CDA-fractie voor korte termijn?

13 mei - In de regionale woonvisie is afgesproken dat er fors verminderd moet worden in de nieuwbouwproductie  in de Achterhoek. Vanwege de veranderende bevolkingssamenstelling (meer ouderen, minder jongeren, minder inwoners) zijn er andere woningen op andere plekken nodig dan jarenlang werd aangenomen.  De lokale woonvisie die de raad in feb.  2016 heeft aangenomen spreekt van 339 extra woningen tot 2025. Vooral belangenverenigingen  vanuit de buurtschappen, vaak ondersteund door partijen die in die buurtschappen veel aanhang hebben, hadden moeite met de verdeling van 339 woningen over de gemeente. Uitgangspunt was: vooral bouwen in de kernen en niet in de buurtschappen, vanwege bevolkingsontwikkelingen en ontbreken van de vraag op langere termijn. Wethouder Kok lijkt voor deze druk te zwichten  want in het nieuwe voorstel wordt dit aantal opgehoogd naar 484 woningen.
Stoplichtmodel.
Vervolgens komt dan de vraag welke plannen wel en welke niet uitgevoerd kunnen worden om niet meer te bouwen dan die  489 woningen tot 2025. En dan ook nog de  juiste types op de juiste plaatsen. Dat kan leiden tot pijnlijke beslissingen. Want via het zgn.stoplichtmodel vallen plannen mogelijk buiten de boot. Een aantal plannen komt op rood te staan. Dat zijn eigenlijk woningen die al jaren geleden hadden kunnen worden gebouwd, maar waar nog nooit iets van de grond gekomen is. Die krijgen nog een jaar de gelegenheid om de schop in de grond te steken. Dan plannen die op oranje staan: daarover gaat het college het gesprek aan. En de plannen die op groen staan kunnen gebouwd worden (of zijn zelfs deels al gebouwd). De insprekers kwamen dinsdag allemaal op voor hun eigen plannen en belangen. De meesten wilden hun plannen van de rode status af hebben. Of een langere termijn om te realiseren. Een categorie plannen valt onder de zgn.wijzigingsbevoegdheid van het College. Zij kunnen al of niet toestaan of deze gebouwd worden. Het college vindt dat ze van deze bevoegdheid geen gebruik meer wil maken om de aantallen te halen.  Dat is zuur voor enkele plannenmakers.
Korte of lange termijn visie.
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen  vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Immers te veel leegstand betekent verpaupering en ook een waardedaling van de bestaande woningen. En volgens weth.Kok heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om de waarde van het bezit van haar inwoners op peil te houden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen
 

Pagina 3 van 103

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates