Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Meerderheid zwakt duurzaamheid al weer af.

19 april - In september 2018 werd in de gemeenteraad een amendement aangenomen, waarin werd bepaald dat nieuw te bouwen woningen energieneutraal moeten zijn. Het voorstel werd met één stem voor aangenomen dankzij de stemmen van de Progressieve Partij, D66, ChristenUnie en Gemeentebelangen. Ruim een half jaar later werd het amendement al weer ter discussie gesteld. VVD, HMV, CDA en Gemeentebelangen dienden een motie in om minder stringent om te gaan met de eis voor energieneutraliteit.
 
Aanleiding voor de motie waren twee woningbouwplannen in Dinxperlo. De al bestaande panden hadden geen woonbestemming meer en worden daarom beschouwd als nieuwe woningen, waarvoor de eis van energieneutraliteit geldt. Voor het verbouwen van een oud pand blijkt deze eis echter moeilijk realiseerbaar. Daarom stelden de indieners van de motie voor andere eisen voor dit soort panden in te voeren. 
 
Verkeerd signaal
Bert Weevers van de Progressieve Partij, een vurig pleiter voor duurzaamheid en energieneutraliteit, vond dat je na twee gevallen niet meteen het beleid moet wijzigen. Hij was er niet van overtuigd dat de energieneutraliteit niet haalbaar zou zijn. "We geven een verkeerd signaal af met deze motie. Het is niet goed om te zwabberen, waar duidelijkheid en een rechte rug gewenst is. Als een plan een keer sneuvelt op de eis van de energieneutraliteit, dan heeft het college nog altijd de mogelijkheid van buitenplanse afwijking. Kortom, de oplossing is er al." Wethouder Ted Kok bevestigde dat deze vorm van maatwerk mogelijk is.
 
Kok zei niet tegen de motie te zijn, maar vond dat je net zo goed de eisen van het bouwbesluit kunt volgen. Daarin staan alle eisen ten aanzien van de energie al in. Na een schorsing zei Gerbert Nvis (VVD) daarna namens de indieners dat ze de motie wilden intrekken als de wethouder wilde toezeggen met een notitie te komen, waarin hij uitlegt hoe het bouwbesluit kan worden toegepast om de geconstateerde problemen op te lossen. Wethouder Kok zegde dit toe. Waarschijnlijk betekent dit dat in de toekomst voor nieuw- en verbouw alleen gewerkt zal worden met het bouwbesluit en dat de eis van energieneutraliteit wordt geschrapt.
(overgenomen uit Aaltens Nieuws)
 

Communicatie grootste probleem bij Glasvezel Buitenaf

19 april - Raadslid Guido Uland opende een meldpunt voor klachten ten aanzien van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Mede ook op grond van eigen ervaringen was hij benieuwd of dit alleen in zijn directe omgeving een probleem was of breder.  Er hebben 14 mensen schriftelijk (via email) gereageerd en een aantal mondeling. Het grootste probleem wat naar voren komt is de communicatie rondom het aanlegproces. Daarnaast de interne communicatie tussen degene die de aanleg in de grond moet doen en in het huis. 
 
Planning
Volgens planning zou alles gereed moeten zijn. Deze link is gekopieerd op 14 april 2019. https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/aalten-en-oost-gelre/aanleg/planning/
De laatste week dat Aalten/Heurne in de planning stond was week 15. Helaas is het wachten voor de mensen die ons hebben benaderd nog niet voorbij.
 
In de tussentijd is er een afspraak met  Glasvezel Buitenaf gepland. In de raadvergadering van 16 april heeft Guido Uland de lijst met (geanonimiseerde) klachten aan de raad overhandigd. Tevens heeft hij gevraagd of wethouder Ted Kok, als verantwoordelijke  mee wilde gaan naar het gesprek met de organisatie Glasvezel Buitenaf. Daartoe was de wethouder bereid. Inmiddels heeft het gesprek plaatsgevonden in een goede sfeer. Glasvezel Buitenaf heeft aangegeven zo snel mogelijk de genoemde klachten op te lossen, voorzover ze voor hun verantwoordelijkheid komen. 

Zonneparken, windmolens of waterstof?

25 april actieve bijeenkomst in het Grachthuys.
6 april - Zijn er vijf,vijftig of misschien wel 250 windmolens nodig in de gemeente Aalten als we energieneutraal willen worden? En hoeveel zonneparken moeten er aangelegd worden als we helemaal geen windmolens willen? Is waterstof een goed alternatief? 
Kom erachter op 25 april! 
Op deze avond organiseert de Progressieve Partij een interactieve avond over de energietransitie in Aalten. U kunt dan zelf in groepen de optimale ‘energiemix’ samenstellen voor een energieneutrale toekomst.
 
Zelf aan de knoppen
Het belooft een boeiende en actieve bijeenkomt te worden over dit zo belangrijke thema. Energietransitie raakt iedereen, dus de Progressieve Partij  vindt dat ook iedereen zijn stem moet kunnen laten horen. Via de media wordt er over het onderwerp veel juiste, halfjuiste en soms helaas ook onjuiste informatie verspreid. Verschillende meningen buitelen over elkaar heen. Bijvoorbeeld: “Als we maar heel veel energie besparen dan zijn windmolens niet meer nodig”. Of: “Met waterstof kunnen we toch alle problemen oplossen?” Op deze avond gaat u zélf achter de knoppen zitten. Met behulp van een eenvoudig computerprogramma berekent u snel wat in Aalten de mogelijkhedenen de gevolgen van bepaalde keuzes zijn. Hoeveel energie moet er bespaard worden? Hoeveel gebouwen worden verwarmd met warmtepompen, hoeveel met infrarood? Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst? Etc.  U bepaalt het. U stelt zelfeen toekomstige energiemix samen vooreen duurzame gemeente.Een leuk, leerzaam en serieus spel.
 
Resultaat naar het college.
John Westerdiep, duurzaamheidsambtenaar in de gemeente Winterswijk, geeft zijn visie op de verschillende opgestelde energiemixen. Hij deelt zijn inzichten en ervaringen met gemeentelijk energietransitiebeleid. Progressieve Partij verwerkt de uitkomsten van de deelnemersgroepen en de discussie in een advies aan het college van Aalten. Men is nl bezig met het opstellen van een duurzaamheidsnota voor onze gemeente. De inzichten uit deze bijeenkomst kunnen daarin mooi meegenomen worden. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Grachthuys, Kruittorenstraat 1 te Bredevoort. Aanvang 20:00 uur. Entree en eerste twee consumpties gratis. Nadere info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Kom meedenken en meepraten op 10 april

6 april -Op woensdag 10 april om 20.00 uur ’s avonds in de voorkamer bij Schiller (Aalten) is er weer een “meedenkavond” georganiseerd door de Progressieve Partij. Dit keer speciaal aandacht  voor de activiteiten van Figulus. Er zijn drie grote onderwerpen die het bestuur met de politiek wil bespreken.  Wat is er te doen met de vragen en behoeften van (jongere) jongeren in de kernen. Zij willen bijvoorbeeld  een inlooppunt voor jongeren. Een tweede vraag is: hoe kan het sociale netwerk (de verschillende  platforms) in de gemeente Aalten beter ondersteund worden. De samenleving zal steeds meer voor elkaar moeten zorgen; hoe organiseren we dat en hoe zorgen we dat mensen de zorg krijgen die nodig is? Een derde vraag gaat over de ondersteuning van statushouders. Er blijken weinig van hen een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Hoe gaan we dat organiseren?
Daarnaast is er aandacht voor de onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan. Onder andere twee vragen om een woningbouwmogelijkheid zonder energieneutraliteit; het regionaal sportaccoord en de tekorten bij de brandweer.
Toegang en koffie gratis!
 

Datalekken, AVG, persoons-gegevens, rechten voor foto’s

5 april - Donderdagavond was er een interessante avond voor zzp-ers en kleine ondernemers. Georganiseerd door o.a. de Aaltense Uitdaging en de Talentverbinder. Zo’n 40 mensen luisterden in workshops naar tal van onderwerpen.  Er waren workshops over administratie,  het starten van een bedrijf en  AOV vs Broodfonds. De laatste workshop leverde een interessant inzicht op dat een combinatie van Broodfonds AOV heel goed mogelijk is. De eerste twee jaar ziekte –risico kun je dan afdekken door een zgn. onderling Broodfonds (vrijwillig collectief van max. 50 ondernemers die elkaar een gift geven bij ziekte max. 2 jaar). De arbeidsongeschiktheid daarna kun je afdekken door een AOV: Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie is dan een stuk lager als de eerste twee jaren al afgedekt zijn.
In een plenaire workshop werden alle besognes over de AVG, datalekken en gedoe die je kunt hebben met het bewaren van persoonsgegevens  behandeld.  Eén voorbeeld werd niet behandeld en die is kostbaar en makkelijk te voorkomen. Let op als je foto’s op je website plaatst. Het kan zijn als ze door anderen gemaakt zijn dat hier rechten op zitten. Vooral de ANP speurt het net na op gebruikte foto’s die je via Google kunt downloaden, maar waar wel rechten op zitten. Dat kost je zo een boete van  € 360,--!!!. Hier twee websites met rechtenvrije  foto’s:  
www.pxhere.com of www.pixabay.com 
 

"Geen hulpverleners, maar hoopverleners"

30 maart - Vrijdagmiddag was er de officiële viering van 50 jaar Estinea. Bij De Storm in Winterswijk. Het werd een inspirerende bijeenkomst door de inbreng van de spelergroep van Estinea en de perfecte presentatie van de geluksprofessor Leo Borgman uit Vlaanderen. Hij heeft een wereldwijd bekend boek geschreven “Geluk”en daarna “Hoop”. In talloze voorbeelden liet hij ziet hoe ongelooflijk negatief mensen over en naar elkaar kunnen zijn terwijl wij in Nederland tot de gelukkigste mensen in de wereld behoren. Is ook alle reden voor. We leven in een land van gelijkheid en vertrouwen. Hoewel er krachten zijn die deze randvoorwaarden voor geluk ons willen afnemen. Die mensen tegen elkaar opzetten. Mensen met de rode knop hebben het over ik, problemen en het verleden. Mensen met een groene knop hebben het over wij, mogelijkheden en de toekomst. Hij besloot met de mensen van Estinea een hart onder de riem te steken: “jullie zijn geen hulpverleners, maar “hoopverleners”.

Pagina 3 van 137

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates