Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Terugblik zomer-fietsexcursies 2020 Progressieve Partij

15 augustus - Gezegend met heel mooi zomer-avondweer fietsten we deze zomer vier avonden naar interessante bestemmingen in het buiten gebied van (bijna) de gemeente Aalten.
Waarom doen we dit?  Als Progressieve Partij vinden we dat politiek niet alleen in de raadszaal thuishoort. Standpunten en opvattingen willen we graag toetsen in de praktijk. Corona heeft duidelijk gemaakt dat er een paar hele grote weeffouten zitten in het huidige systeem. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de economie en arbeidsmarkt, de voedselproductie, de klimaatverandering, de zorg, kunsten en wetenschappen. Daar verliezen de “zwakke”waarden het steeds van groei, geld en aandeelhouders. Met onze acties als fietsexcursies, terrasavonden en meedenk-bijeenkomsten willen we kijken hoe (erg) de  situatie is en wat we er aan kunnen doen. Alternatieve oplossingen aandragen. Vaak gericht op samenwerking tussen de verschillende partijen. En dan moet je erop uit. In de zomer per fiets. En als je dan ook nog een leuke tocht kunt bieden aan onze inwoners die niet op vakantie zijn of vakantiegasten hier in de gemeente met een interessante uitleg, dan is iedereen blij.  Een kort overzicht.
 
26 juli: het Vragenderveen, Vragender    Theo Bauhuis
In de driehoek tussen Bredevoort, Lichtenvoorde en Winterswijk ligt een heel bijzonder stuk natuur: Het Vragenderveen. Bijzonder op verschillende manieren: Het levende hoogveen is erg zeldzaam in Nederland en dan ook nog eens in goede staat. Het beheer wordt gedaan door Stichting Marke Vragenderveen, een van de oudste agrarische natuurbeheer organisaties in Nederland die het beheer ook nog eens geheel met vrijwilligers doet.
Stichting Marke Vragenderveen, eigenaar en beheerder van het gebied is net na de 2e wereldoorlog  ontstaan als weerstand tegen de dreigende onteigening door buurman Natuurmonumenten (Korenburgerveen). Ondanks het feit dat er twee eigenaren zijn is het gebied natuurlijk één geheel. Inmiddels bewijzen Natuurmonumenten en SMVV dat samenwerking tussen natuurorganisaties en agrarisch natuurbeheer heel goed mogelijk is. 
 
Middelpunt van het Vragenderveen is het kwetsbare hoogveen. Hoogveen ontstaat in een natuurlijke kom waarin regenwater blijft staan. Hoogveen verdraagt ook niets anders dan regenwater. Dit geeft de bijzondere voedselarme en zure omstandigheden waarin het veen zich ontwikkeld. Normaal gesproken is die afhankelijkheid van regenwater in het Nederlandse klimaat geen probleem, maar afgelopen jaren werd erg duidelijk dat ook in Nederland voldoende regenwater geen zekerheid is. Aangezien ander water geen optie is, wordt er alles aan gedaan om het regenwater in het gebied vast te houden.
Het hoogveen is kwetsbaar en dus verboden toegang voor wandelaars. Voor wie toch nieuwsgierig is naar dit bijzondere gebied zijn er excursies met een gids te boeken via www.vragenderveen.nl. Tijdens zo’n excursie zie je tal van zeldzame tot zeer zeldzame planten als de kleine veenbes, de rijsbes, het prachtige zonnedauw en de lavendelheide. Kies de natte excursie en ervaar hoe het is om te lopen op het deinende waterbed van met veenmos dichtgroeide oude veenputten.
 
29 juli: Landgoed Kotmans, Miste   Tobi Venhorst 
 
 
Afgelopen woensdag was de tweede zomeravond fietsexcursie. Vanaf Bredevoort zijn we via een prachtige route naar landgoed Kotmans in Miste gefietst. Vanwege het grote aantal deelnemers, hebben we ons in twee groepen gesplitst. Bij het onderkomen van Dialectkring Achterhook en Liemers vertelde Ankh Gussinklo, Achterhoeks schrijver en dichter, ons over het ontstaan van dit schitterende landgoed. Ook vertelde Ankh over de opgravingen die vlakbij zijn verricht. Hier zijn bijzondere vondsten gedaan uit de tijd dat de Achterhoek nog deel uitmaakte van de oceaan. Schelpen, haaietanden en vele keien uit lang vervlogen tijden. 
Daarna maakten een wandeling langs het beroemde Schrieverspad. Een pad met links en rechts verschillende inheemse bomen, geplant door bekende en minder bekende Achterhoekse tekstschrijvers en dichters. Henk Krosenbrink, Bennie Jolink, Firma Weijland, Hans Keuper....iedere boom heeft zijn eigen schrijver en stukje tekst op een bordje. Heerlijk om doorheen te lopen en in gedachten weg te dwalen bij de inhoud van deze teksten. 
In de avondzon las Ankh op prachtige wijze een paar eigen verhalen en gedichten voor, uiteraard in het dialect Soms vrolijk, soms ontroerend en soms met een tikkeltje dramatiek. Maar altijd erg beeldend en recht uit haar hart. In haar verhaal "het land van (n)ooit" deed Ankh een scherpe aanklacht tegen ongelijke behandeling van mensen in de zorg en de miljardensubsidies aan de KLM. De "aovondaoverdenking" ging over de "olde Helenakerke op de bulte".  
 
5 augustus: Ekoboerderij Ormel, De Heurne    o.a. Ans Plug
 
 
Erik Ormel en Ellen te Winkel  houden op hun bedrijf al bijna 25 jaar Jerseykoeien. Dit zijn kleine, oranje-bruine koeien met een zacht karakter. Ze geven melk met een hoog vet- en eiwitgehalte. Hiervan maakt Aurora, een kaasmakerij in Kranenburg (Dld) een aparte kaas met een bijzondere smaak.
De Jersey's hebben allemaal horens en men laat  de jonge kalveren bij de koeien melk drinken, zodat ze op een natuurlijke manier groeien.
Verder worden de kalveren zoveel mogelijk in het voorjaar geboren. De koeien vreten voor 90% gras en klaver. Hiervoor lopen ze in de zomer dag en nacht in de wei. Afhankelijk van het weer, lopen de koeien van begin april tot half december buiten. Reacties: “ Fantastische fietsexcursie naar Ekoboer Ormel in de Heurne. Jerseykoeien en heerlijke kaas. Midden tussen de koeien vertelde Erik het verhaal over de mogelijkheden van "anders" boeren. Hoopvol. Het kan. Veel mensen sloten aan.” “Het was een interessante excursie!! Leuke fietstocht, Esther stond ons op te wachten met de koffie! En interessante uitleg over deze bijzondere Jersey koeien!! De stal bezichtigd, de weide met de koeien, allerlei soorten kaas geproefd en tot slot konden de liefhebbers een lekker stukje kaas kopen..... Leuke avond!! Veel deelname!” 
 
12 augustus: Op weg naar een droog Aaltens Goor
Elders op deze pagina staat een verslag van deze excursie.
 
De fietsexcursies waren een schot in de roos. Bij de laatste excirsie waren maar liefst 50 mensen aanwezig: een uitdaging als het gaat om de RIVM maatregelen. We zijn er trots op dat we op deze manier ook de gemeentepolitiek handjes en voetjes kunnen geven in de praktijk. Het gaat niet alleen maar om vergaderen, moties, stukken en praten, maar ook om het bekijken van ontwikkelingen in vooral het buitengebied die om politieke ideeen en besluiten vragen.
 
 

Boeiende fietsexcursie naar droog Aaltens Goor

15 augustus - Bijna 50 mensen verzamelden  zich woensdagavond 12 augustus aan de Goordijk, nabij het natuurgebied het Aaltense Goor. Ze kwamen daar om te horen van het Waterschap Rijn-IJssel wat er gedaan wordt aan het bestrijden van de droogte en om een toelichting te krijgen op het natuurherstelproject.
 
Klimaatverandering
De heer Polman schetste de noodzaak tot goed waterbeheer. In Nederland is er een jaarlijks overschot, maar zoals we merken is de verdeling over het jaar niet zoals we het zouden willen: ’s winters te veel en ’s zomers de laatste jaren te weinig water. Tot voor enkele jaren was men vooral in de winter en het voorjaar bezig met het water afvoeren ten behoeve van de landbouw, maar men komt er nu achter dat water vasthouden voor (en in) de zomer ook belangrijk is. Op korte termijn kunnen er kleine stuwen geplaatst worden in de sloten, ook skippyballen in de duikers is een oplossing voor de korte termijn. Maar voor langere termijn moet het water in de winter langer vastgehouden worden door meer infiltratie in de bodem. Hiervoor moeten sloten “verondiept” worden en beken moeten weer meer meanderen (slingeren) door infiltratie gebieden. Ook stuwen kunnen, waar mogelijk, verhoogd worden.
 
Natuurherstel
Iedereen die wel eens rondfietst in dit gebied heeft wel gezien dat er afgelopen winter veel afgegraven is in de weilanden tussen de Boterdijk en het natuurgebied. 
Naast het Waterschap zijn er veel organisaties actief in de werkgroep die de plannen voorbereid heeft: de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, LTO, Staatsbosbeheer, Venneboeren, SNMA, enz. De heer Klein Tankink gaf aan de hand van een plattegrond toelichting op alle plannen.
 
Het regenwater komt via sloten en beken vanaf het Oost-Gelders Plateau (globaal van de watertoren tot in Barlo) naar het lagergelegen Daalse Veld en Aaltense Goor. Tot afgelopen jaar werd dat water omgeleid,om het natuurgebied heen naar de Veengoot, maar nu wordt het via een inlaat verzameld in het nieuwe natuurterrein zodat het regenwater in het gebied kan infiltreren. Het eerste deel wordt kruidenrijk grasland waar koeien kunnen grazen en tweede deel (richting Goordijk) wordt nat grasland met hoogteverschillen, wat een keer per jaar gemaaid zal worden. 
 
Het grondwater van het hoger gelegen gebied, komt als kalkrijk kwelwater in het Goor en zorgt daar voor een unieke vegetatie. 
Omdat het er ’s winters vaak nat zal zijn is er een loopvlonder aangelegd. Er moeten nog houtwallen worden aangelegd en dan is het afwachten welke planten er zich zullen vestigen. Opvallend was dat er nu al erg veel lila/roze kattenstaart (Lythrumsalicaria) groeide. 
Dankzij de heren van het Waterschap een mooie afsluiting van vier interessante zomeravond fietstochten.
 

Mooie excursie naar Ekoboerderij Ormel De Heurne

15 augustus - Erik Ormel en Ellen te Winkel  houden op hun bedrijf al bijna 25 jaar Jerseykoeien. Dit zijn kleine, oranje-bruine koeien met een zacht karakter. Ze geven melk met een hoog vet- en eiwitgehalte. Hiervan maakt Aurora, een kaasmakerij in Kranenburg (Dld) een aparte kaas met een bijzondere smaak.
De Jersey's hebben allemaal horens en men laat  de jonge kalveren bij de koeien melk drinken, zodat ze op een natuurlijke manier groeien.
Verder worden de kalveren zoveel mogelijk in het voorjaar geboren. De koeien vreten voor 90% gras en klaver. Hiervoor lopen ze in de zomer dag en nacht in de wei. Afhankelijk van het weer, lopen de koeien van begin april tot half december buiten. Reacties: “ Fantastische fietsexcursie naar Ekoboer Ormel in de Heurne. Jerseykoeien en heerlijke kaas. Midden tussen de koeien vertelde Erik het verhaal over de mogelijkheden van "anders" boeren. Hoopvol. Het kan. Veel mensen sloten aan.” “Het was een interessante excursie!! Leuke fietstocht, Esther stond ons op te wachten met de koffie! En interessante uitleg over deze bijzondere Jersey koeien!! De stal bezichtigd, de weide met de koeien, allerlei soorten kaas geproefd en tot slot konden de liefhebbers een lekker stukje kaas kopen..... Leuke avond!! Veel deelname!” 
 

PP en CU Motie Hulp aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen

1 augustus - Zoals jullie eerder hier hebben gelezen is de onze Motie Hulp aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen op 7 juli 2020 aangenomen. N.a.v de aangenomen motie is onze gemeente aangemeld bij deze coalitie. Zie onderstaande bevestiging van VluchtelingenWerk Nederland.  
 
"Hartelijk dank voor uw bericht. Fantastisch dat de gemeenten Aalten en Oost Gelre zich hebben aangesloten bij de Coalition of the Willing, ze staan er bij op de kaart. Inmiddels hebben ruim 160 gemeenten en 5 provincies zich aangesloten, en ook wij gaan na het reces door met deze campagne om druk te blijven zetten op het kabinet om ze te bewegen om alsnog een aantal alleenreizende minderjarigen over te nemen van Griekenland. Veel dank voor jullie steun! 
  
Met vriendelijke groet, 
Michiel Kruyt  
  
Medewerker Politieke Zaken 
VluchtelingenWerk Nederland  
Landelijk Bureau afdeling Belangenbehartiging  
Surinameplein 122 
Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam "
 

Fietsexcursie naar Aaltens Goor 12 augustus

1 augustus -Deze zomer organiseert  de  Progressieve Partij  fiets-excursies naar interessante bestemmingen. Voor iedereen: thuisblijvers en toeristen. Voor alle gezindten. Woensdag 12 augustus is het doel het  heringerichte Aaltens Goor. Met als thema: Droogte. Vertrek om 19.00  uur vanaf de Markt in Aalten. 
Droogte
Een uiterst actueel probleem. Na de natte winter en vroege voorjaar zitten we nu weer in een droge periode. Blauwalg, vissterfte, beregeningsverboden, droge beken en sloten, zijn de zichtbare gevolgen. Neerslagtekort, lage grondwaterstanden en aantasting van bijzondere natuur zijn wat minder zichtbare gevolgen van de droogte. Klimaatverandering maakt maatregelen tegen droogte steeds urgenter. In ons gebied is Waterschap Rijn en IJssel verantwoordelijk voor het waterbeheer. Tijdens deze fietsexcursie geeft ing. Jan Polman, beleidsadviseur watersysteem  van het Waterschap een kijkje in de wereld van droogte en waterbeheer. 
 
Aaltens Goor
Het thema droogte wordt op deze fietsexcursie ook belicht op een bijzondere plek. De nieuw aangelegde vlonder in de omgeving Boterdijk/Goordijk in het Aaltens Goor. Watersschap Rijn en IJssel is een van de partners in het omvangrijke natuurherstelproject in het Aaltens Goor. Dat project heeft alles te maken met het waterbeheer en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Wat dat betreft een primeur. In september wordt het project pas opgeleverd en officieel overgedragen. Woensdag 12 augustus kunnen de deelnemers aan deze fietsexcursie de resultaten al zien!
 
Vooraf aanmelden.
Bij de start, onderweg,  in het natuurgebied en op de vlonder  houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen. Vandaar dat opgave gewenst is vòòr 10 augustus a.s. op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Deelname en koffie of thee gratis. Voor mensen die niet  mee kunnen fietsen is het ook mogelijk om aan te sluiten direct bij  het Aaltens Goor. Wel ook opgeven.
 
Deze woensdag 5 augustus  start de fietstocht naar ekoboerderij Ormel aan de Apenhorsterweg 4A in De Heurne (bij Dinxperlo). Vertrek om 18.30 uur vanaf de Markt te Aalten of 18.45 vanaf Prins Clausplein te Dinxperlo. Opgeven voor 3 augustus ook bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . We bekijken daar de boerderij met Jerseykoeien die veel buiten staan en waarvan de melk  gebruikt wordt voor een bijzondere kaassoort
 

Tweede fietsexcursie naar Landgoed Kotmans

1 augustus - Woensdagavond was er de tweede fietsexcursie georganiseerd door de Progressieve Partij. De tocht leidde dit keer naar een bestemming net buiten de gemeente: landgoed Kotmans in Miste. Om drie en misschien nog wel meer reden een interessant gebied. We fietsten in twee groepen van Bredevoort naar landgoed Kotmans. Daar voegden we ons bij de groep rond Ankh Gussinklo, Achterhoeks schrijver en dichter.
Ankh vertelde over het ontstaan van dit nieuwe landgoed een initiatief van Henk Berenschot, voormalig varkensboer. Vlakbij zijn opgravingen gedaan uit de tijd toen hier nog een oceaan was. Schelpen, haaietanden en dat soort dingen en veel keien. Op het landgoed is een kapschuur gezet die onderkomen is van de “Dialectkring Achterhook en Liemers” en een kleine tentoonstelling herbergt van historische vondsten èn uitgaven van die Dialectkring. We maakten een wandeling langs het Schrieverspad. Dat is een initiatief van eerdergenoemde Henk Berenschot en Henk Krosenbrink, geboren op een steenworp afstand van deze plek. Henk was de grote animator van de streektaal. Hij was onderwijzer, werkzaam bij de Regionale Omroep en van 1980-1990 directeur van het Staringinstituut. Elke belangrijke Achterhoekse schrijver of dichter kan gevraagd worden om een "spröksken" te maken voor bij een boom. Zo zijn er bijdragen van Bennie Jolink, Hans Keuper, firma Weijland, Thea Onnink, Ankh Gussinklo, maar ook "oudere platschrievers" zoals Jo ter Linde -Deunk", Staring, Krosenbrink zelf. 
In de avondzon las Ankh een paar verhalen voor. In het dialect. De enkele niet-autochtonen konden ongeveer 50% volgen. Er was een ontroerend verhaal over het eenvoudige leven en bestaan van haar oudste broer Jan "van de Heisterkamp". Die dicht bij de natuur stond, ook wel zag dat "melken in 't Goor, en rogge binden op de Aaltense es" niet meer van deze tijd was, maar ook niks op had met grootschaligheid en ruilverkaveling. Zijn boerderijtje werd verkocht aan burgers. Hij kwam in het dorp te wonen, schreef mooie verhalen voor zichzelf, en zijn as werd uitgestrooid op een bloemenveldje bij de boerderij waar hij gewoond had. Ook de actualiteit werd niet geschuwd. In een verhaal "t Land van (n)ooit" doet Ankh een scherpe aanklacht tegen ongelijke behandeling van bijv. mensen in de zorg en de miljardensubsidies aan de KLM. De "avondoverdenking" ging over de "olde Helenakerke op de bulte". 
In 2018 werd het Nedersaksisch als officiële taal erkend. De vraag is of het "plat" over twee generaties nog bestaat.

Fietsexcursie naar Ekoboerderij in De Heurne 5 augustus

26 juli  – Deze zomer organiseert  de  Progressieve Partij  fiets-excursies naar interessante bestemmingen. Voor iedereen: thuisblijvers en toeristen. Voor alle gezindten. Woensdag 5 augustus is het doel Ekoboerderij Ormel in De Heurne. Vertrek om 18.30 uur vanaf de Markt in Aalten of  18.45 uur vanaf Prins Clausplein in Dinxperlo.
 
Ekoboerderij Ormel
Erik Ormel en Ellen te Winkel  houden op hun bedrijf al bijna 25 jaar Jerseykoeien. Dit zijn kleine, oranje-bruine koeien met een zacht karakter. Ze geven melk met een hoog vet- en eiwitgehalte. Hiervan maakt Aurora, een kaasmakerij in Kraneburg (Dld) een aparte kaas met een bijzondere smaak.
De Jersey's hebben allemaal horens en men laat  de jonge kalveren bij de koeien melk drinken, zodat ze op een natuurlijke manier groeien.
Verder worden de kalveren zoveel mogelijk in het voorjaar geboren. De koeien vreten voor 90% gras en klaver. Hiervoor lopen ze in de zomer dag en nacht in de wei. Afhankelijk van het weer, lopen de koeien van begin april tot half december buiten. De boerderij is te vinden aan de Apenhorsterweg 4a in De Heurne (bij Dinxperlo)
 
Alternatief.
De fietsexcursie is vooral interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in nieuwe vormen van landbouw en veeteelt als alternatief voor het huidige vastlopende systeem. De Progressieve Partij pleit in de gemeenteraad al jaren voor natuurinclusief boeren. Laat ook voorbeelden zien en organiseert werkbezoeken en excursies. Langzamerhand begint dat pleidooi door te dringen, ook bij andere partijen en bijv. de provincie. Het is belangrijk dat juist realistische voorbeelden van “anders” boeren een kans krijgen en onder de aandacht gebracht worden. Juist in deze tijd van boeren-polarisatie.
 
Vooraf aanmelden.
Bij de start, onderweg en bij de boerderij houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen. Vandaar dat opgave gewenst is vòòr 3 augustus a.s. op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Deelname en koffie of thee gratis. Voor mensen die niet  mee kunnen fietsen is het ook mogelijk om aan te sluiten direct bij de boerderij. Wel ook opgeven.
 
Let op:
Deze woensdag 29 juli start de fietstocht naar landgoed ’t Kotmans te Miste om 19.00 uur vanaf ’t Zand te Bredevoort.  We bekijken daar de fossiele vondsten en wandelen langs ’t Schrieverspad. Aaltens schrijfster Ankh Gussinklo vertelt iets over de Dialectkring en “dreg veur uut eigen wark”.  Opgeven kan nog. De laatste  fietsexcursie  deze zomerperiode  staat gepland op de woensdagavond 12 augustus met als thema nieuwe natuur en droogte (met Waterschap) en bestemming Aaltens Goor. Houd hiervoor de media in de gaten.
 

Pagina 3 van 153

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates