Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij wil meer fietsstallingen

20 oktober - De fractie van de Progressieve Partij houdt een pleidooi voor meer fietsstallingen in de kern van Aalten en Dinxperlo. Volgens fractievoorzitter Guido Uland kan dit het autoverkeer verminderen en biedt het winkelend publiek meer comfort. Dit kwam aan de orde tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Aalten afgelopen dinsdagavond.
 
Opvallend in de discussie over dit voorstel was dat andere partijen hier behoorlijk terughoudend op reageerden. De meeste mensen gaan met de auto boodschappen doen, vonden veel fracties. Bovendien hadden de fractieleden van de partijen zelf bijna nooit gemerkt dat er een tekort aan stallingen zouden zijn. De Progressieve Partij kondigde aan dat men over dit onderwerp een motie in voorbereiding heeft omdat veiligheid voor fietsers hoog in het vaandel staat bij de progressieven.
PP vroeg ook aandacht voor de stikstof- en de droogteproblematiek. De raad moet daarbij meer betrokken worden, want het gevoel bestaat dat we geen grip deze problematiek hebben. Vanuit het college werd dat beaamd en er komt eind dit jaar een bijeenkomst. Volgens Guido Uland zou dat mooi passen bij het opzetten van een burgerraad die ook betrokken moet worden bij de energietransitie en duurzaamheidsvraagstukken. Ook voor de opzet van zo’n burgerraad komt de Progressieve Partij met voorstellen.
 
 
 

Buurt klaagt over rotte plek: doe hier wat aan!

18 oktober -  Enige jaren geleden voerde de Progressieve Partij actie tegen de verkrotting in de centra onder de titel "Doe hier wat aan". Zie ook de website doehierwataan.  Sindsdien zijn er mooie verbeteringen te zien, maar het aantal rotte appels in het centrum is nog niet weg. Mooie voorbeelden zijn nu o.a. het centrumplan Dinxperlo, gesloopte krotten  aan de Willemstraat,Stationsstraat en Dijkstraat. Plannen voor het Lage Blik, Hamelandroute. Nieuwe panden en opgeknapte situaties aan de Servatiusstraat, Hogestraat, Tredfordterrein Dinxperlo.  Vaak zijn er wel plannen, maar zijn die te duur voor de eigenaar, vaak is men niet genegen de panden te verkopen voor de geboden prijs. Een van de rotte apels in de kern van Aalten is het pand van de voormalige Chinees aan de Lichtenvoordsestraatweg. De buurt heeft hierover al een paar keer aan de bel getrokken, ook bij de gemeente. Tijdens de actie "Doe hier wat aan" heeft de Progressieve Partij ook voorgesteld een paar instrumenten vanuit de gemeente in te zetten: een sloopregeling voor de opknap van één pand per jaar, een zgn. excessenregeling zoals in de gemeente Bronckhorst en een leegstandverordening. Dus er zijn mogelijkheden volgens de Progressieve Partij om deze lelijke plekken op te knappen. Ook dwangmiddelen richting de eigenaren. Die zouden ingezet moeten worden om aan deze onhygienische en onveilige situatie op de kop van de Oosterkerkstraat een eind te maken!

 
Op dinsdag 20 oktober heeft het College besloten een last onder dwamgsom van € 20.000 op te leggen als de situatie binnen 8 weken niet is verbeterd. !
 

Op dinsdag 20 oktober heeft het College besloten een last onder dwamgsom van € 20.000 op te leggen als de situatie binnen 8 weken niet is verbeterd. 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Inwonersbijeenkomst Energiestrategie: nuttig en nodig

18 oktober - Afgelopen woensdag 14 oktober was er een online inwoners bijeenkomst over wind- en zonne-energie in de Achterhoek. Nadat eerder al de gemeenteraden en professionele organisaties geïnformeerd waren over de opzet van de energietransitie, was het nu de beurt aan inwoners van de Achterhoek.
 
Wat is de RES? 
Nederland moet duurzamer en één van de onderwerpen is energie. Energie besparen en fossielvrij opwekken van energie zijn daarvoor noodzakelijk. Om goede plannen te maken is Nederland verdeeld in 30 regio’s, waarvan de RES-Achterhoek er een is. De Achterhoek heeft in het akkoord van Groenlo eerder al besloten om in 2030 energieneutraal te zijn, dus evenveel energie opwekken als we verbruiken (m.u.v. het transport). In RES-Achterhoek werken de gemeenten samen met de provincie, netbeheerder Liander en het Waterschap Rijn en IJssel.
 
Webinar
Onder leiding van Marcel van Dijk konden de bijna 200 deelnemers in gesprek met 4 sprekers. Via de chat konden er vragen gesteld worden. 
Arent Jan de Graaf is expert energietransitie en docent aan de HAN. Hij benadrukte dat isoleren de goedkoopste methode is voor de energietransitie. Wesley van Aalten van netbeheerder Liander vertelde dat er in sommige plaatsen in de Achterhoek het net al “vol” is, zodat het net aangepast moet worden en dat er slim mee omgegaan moet worden. Frans Duenk is programmaleider van RES Achterhoek. Hij vertelde dat de Achterhoek aanvankelijk een voorsprong had op andere regio’s, maar dat nu toch nieuwe initiatieven met nieuwe technieken nodig zijn om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn. Karin Komdeur is communicatie-adviseur en zorgt ervoor dat inwoners en bedrijven actief betrokken zijn/worden bij het hele proces.
 
Enkele belangrijke conclusies: 
* Goed uitleggen wat we aan het doen zijn.
* Oor te luisteren leggen bij de burgers.
* Goede cijfers en feiten weergeven.
* De “broodje aap verhalen” duidelijk weerleggen.
* “Koppelkansen” benutten, zodat de inwoners ervan profiteren.
* Lasten en lusten goed verdelen.
* 50% van energieproductie moet lokaal eigendom worden.
 
Concept RES is klaar
Het concept-RES Achterhoek is nu klaar. Daarin wordt aangegeven hoeveel er bespaard en hoeveel er opgewekt moet worden. Waar dat gebeurt komt later aan de orde.
Uiteindelijk beslissen de gemeenteraden in het voorjaar van 2021 hoe de energietransitie vorm krijgt: het isoleren van woningen, wel of niet een warmtenet, waar komen windmolens en waar zonneparken, enz. Al deze vragen moeten beantwoord worden na overleg met de inwoners van de betrokken gemeenten.
 
Betrekken Jongeren
Er werd nog benadrukt dat men zeer nadrukkelijk jongeren wil betrekken bij de besluitvorming. Thijs Huls van JongRES-Achterhoek riep jongeren op om mee te praten, omdat het juist om hun toekomst gaat. “Samen d’ran” is het thema. Er moet nog (heel) veel gebeuren. 
Alle plannen en al het nieuws en ook deze bijeenkomst zijn terug te zien op de site van RES-Achterhoek. Onlangs was er in de Koppelkerk een meet-up over dit onderwerp, die is terug te zien op de site van de Koppelkerk. (Verslag: Gerrit Stronks)
 
 

Ook de Alarmcentrale moet Duits kunnen verstaan

 18 oktober - Dinsdag was er de "oodeeelsvormende"vergadering. Esther Diepenbroek van de Progressieve partij was de voorzitter bij het bespreekpunt over de VNOG. De organisatie die o.m. over onze brandweer gaat. De vergadering vond digitaal plaats. Dus alleen de griffier en de beide voorzitters waren in het gemeentehuis aanwezig......
Guido Uland, namens de fractie van de Progressieve partij zei het zo: De fractie van de Progressieve Partij kan instemmen met voorliggend voorstel, met de volgende opmerking: Wij willen graag in het voorstel ten aanzien van het risicoprofiel toevoegen dat er aandacht moet zijn voor het communiceren met de Duitse buren. Dat ook op de alarmcentrales Duits wordt verstaan en gesproken ook bij vervanging door andere alarmcentrales. Zodat in geval van rampen of grote calamiteiten we mekaar kunnen verstaan en helpen!
Voor het overige kunnen we meegaan in uw zienswijze.
 
 

Centrumvisie Dinxperlo is broodnodig!

18 oktober -  Tijdens de "oordeelsvormende"vergadering van dinsdag gaf Guido Uland nog eens aan hoe belangrijk een totale centrumvisie voor Dinxperlo is. Niet alleen de plek van de supermarkt, maar juist de hele functie van het centrum.:"Een visie was broodnodig! Centrumplan Dinxperlo, een mooi breed onderzoek dat zich duidelijk heeft gericht op de 7 aanbevelingen die wij als Progressieve Partij al eerder uit de Dinxperlose Samenleving hadden opgehaald in het najaar van 2018. Ik noem ze even kort, voor meer info verwijs ik naar dit rapport (in de hand, voor camera) welke u is aangeboden in december 2018.
De 7 Dinxperlose aanbevelingen:
•1   Participatie in brede zin in een duidelijk proces. (check)
•2   Een visie voor het gehele centrum ipv supermarktlocatie. Maak deze laatste wel definitief. (check)
•3   Zorg voor tekeningen en schetsen bij de presentatie. (check)
•4   Zorg voor parkeerlocaties en een goed onderzoek rondom de supermarkten. (check)
•5   Maak een tijdspad waarin de visie wordt uitgewerkt voorzien van plannen en kanttekeningen en financiën. (check)
•6   Zorg voor een goede samenvatting van de relevante informatie zodat besluitvorming kan plaatsvinden (check)
•7   Tot slot, niet de politiek draagt de visie maar de inwoners, met de randvoorwaarde dat het betaalbaar moet zijn. (check)
 
De Progressieve Partij is een tevreden partij en wij durven te zeggen dat dit een voorstel is waar alle door ons opgehaalde aanbevelingen over zijn genomen o.a. door het college maar zelfs door een gerenommeerd adviesbureau. 
 
Dit smaakt naar meer!! 
 
Tot slot, willen we in het kader van klimaatadaptatie, maar ook gezondheid van onze inwoners aanbevelen het aanzicht van de straten en pleinen zo groen mogelijk in te richten!"
 

Uitnodigingskader zon en wind ter inzage

3 oktober - Energie moet voortaan duurzaam opgewekt worden. Niet langer met enkele grote centrales die draaien op fossiele brandstoffen, maar mn decentraal met zon en wind. Deze energietransitie heeft grote impact op oa het landschap waar we allemaal mee begaan zijn. We ontkomen er niet aan om windmolens en zonneparken ook in onze gemeente te plaatsen. Het moet echter wel op een zorgvuldige manier gebeuren.  
Het college heeft daarvoor het ontwerp ‘Uitnodigingskader Zon en Wind’ opgesteld. Hierin worden oa met behulp van kaarten aangegeven welke gebieden in onze gemeente in aanmerking komen voor windmolens en zonneparken en onder welke voorwaarden. Eén van de voorwaarden is ook dat er sprake moet zijn van participatie door de inwoners, ook financieel. Een punt dat wij ook heel belangrijk vinden!
 
De Progressieve Partij heeft altijd aangedrongen op een dergelijk kader. De klimaatverhitting vraagt om ingrijpende maatregelen (zie oa de artikelen hieronder) en het moet snel duidelijk worden waar en hoe duurzame energieopwekking een plek kan krijgen. Die duidelijkheid is nodig voor onze inwoners, maar net zo goed voor initiatiefnemers.
Wat ons betreft moeten de kaders niet zo knellend zijn dat er bijna niets mogelijk is. We hebben schone energie keihard nodig. Snel en veel!
 
Het Ontwerp Uitnodigingskader zon en wind ligt met ingang van 1 oktober 6 weken ter inzage voor inspraak. Daarna wordt het aan de Raad ter besluitvormig voorgelegd. 
Lees het en geef uw opmerkingen aan ons of rechtstreeks aan het college door! Het gaat ons allemaal aan. 
 
Hier staat hoe u kunt reageren naar het college en kunt u het Ontwerp Uitnodigingskader Zon en Wind downloaden (pdf).
 
U kunt ook onze fractieleden of –volgers benaderen (zie colofon onderaan deze nieuwsbrief) of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 
 
 

PP dient Amendement N18 in

4 oktober - Amendement vanuit Achterhoekse groene fracties
Progressieve Partij en GroenLinks Achterhoek willen duurzaam alternatief N18
 
Op maandag 5 oktober is de eerste bijeenkomst van de Achterhoekraad na de zomervakantie. De Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo komt samen met Groen Links fracties met een amendement op het voorstel voor een twee keer tweebaansweg N18 met 100 km na 2040.
De kans op realisering van een autosnelweg tussen Varsseveld en Eibergen is nagenoeg nihil. Met het amendement willen we een en ander beter uitgezocht hebben. Er moet eerst een maatschappelijke kosten-baten analyse en tegelijkertijd een nieuwe mobiliteitsvisie voor de regio worden opgesteld. Deze visie moet ingaan op o.a. nieuwe duurzame vervoersvormen, klimaatneutraal openbaar vervoer en snel-fietsen.
 
Meer rekening houden met duurzame toekomst
Als het amendement wordt aangenomen heeft de Achterhoek Board de mogelijkheid om eerst een gedegen onderzoek uit te voeren naar deze onderwerpen en dan een besluit te laten nemen door de Achterhoek Raad. Tijden zijn veranderd, groen en leef kwaliteit opofferen voor een heel dure weg, is zeker voor een meerderheid in de bevolking allerminst vanzelfsprekend meer. De groene fracties willen voorkomen dat er besluiten genomen worden die niet de beste weg naar de toekomst vormen.
 
Geen onhaalbare voorstellen voor de bühne
Guido Uland, fractievoorzitter Progressieve Partij: “Wat wij niet willen is zeker € 300 miljoen in een bodemloze put storten, terwijl er veel belangrijkere onderwerpen op ons bordje liggen. Zoals innovatie binnen bedrijven, duurzaamheidsmaatregelen, sociaal domein etc. Daarbij doorkruist een weg zoals nu voorgesteld de eigen gezondheids- en duurzaamheidsdoelstellingen van de AchterhoekRaad’”.
 
“We zouden graag zien dat partijen niet voor de bühne voorstellen doen, maar reële voorstellen inbrengen die gericht zijn op een mooie regio die vooraan loopt in innovatie, gezondheid, duurzaamheid en groen! We hopen dan ook dat er meer partijen voor dit amendement stemmen om een sterk signaal tegenover het “oude” denken te zetten”. “Ons initiatief tot deze wijziging bewijst dat wij terecht worden gezien als de groenste partij van de gemeente Aalten." 
 

Pagina 3 van 157

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates