Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaVN-Global Goals ook - juist- voor gemeenten!

VN-Global Goals ook - juist- voor gemeenten!

29 mei - Op 25 september 2015 werden door de Verenigde Naties de “17 doelen voor duurzame ontwikkeling tot 2030” vastgesteld: Sustainable Development Goals (SDG’s).
Het is een wereldwijde agenda voor duurzaamheid in de breedste zin. Het gaat om bestrijden van armoede, honger, ongelijkheid en bevorderen van onderwijs, schoon water eerlijk werk, vrede, duurzaam klimaat, enz. Elk land moet op z’n eigen niveau daaraan meewerken, arm en rijk. Veel maatregelen moeten op rijksniveau genomen worden, maar ook plaatselijk moet men hiermee aan de slag. Enkele voorbeelden: inclusiviteit, armoede, energie en klimaat, kwaliteit van bestuur en participatie, wonen, enz. Veel van die SDG’s hangen met elkaar samen, b.v. economie, sociaal domein, leefbaarheid en ecologie.
 
Taak gemeenten
Diverse gemeenten zijn daar al enkele jaren bewust mee bezig, zoals b.v. Oss en Rheden. Elke gemeente besteedt hier op een eigen manier aandacht aan. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt gemeenten hierin. 
De heer Wiggers van de VNG gaf afgelopen dinsdag hierop een toelichting aan de gemeenteraad, dankzij de ChristenUnie die hierover een vraag had gesteld aan het college.
De rol van de gemeenteraad kan zijn om bewust aandacht te vragen voor deze SDG’s en deze een bewust onderdeel te laten zijn van het gemeentelijk beleid. 
 
Praktijk in Aalten
Wat gebeurt er al in Aalten? 
Drie programma managers gaven een toelichting.
Op het gebied van het Sociaal Domein is armoedebestrijding belangrijk, evenals werk, eenzaamheid, wonen en gezondheid. In Aalten is dat natuurlijk op een ander niveau dan in een Afrikaans land, maar ook hier is ongelijkheid en dat mag niet onaanvaardbaar groot zijn en niemand mag tekortkomen.
Bij de herinrichting van de Admiraal de Ruijterstraat en Dijkstraat is bewust gewerkt met de SDG’s. Bij de aanbesteding werden hieraan eisen gesteld en de aannemers moesten aangeven hoe ze invulling wilden geven aan die doelstellingen. Het bleek dat diverse aannemers al heel ver waren met het werken hiermee. Het resultaat: biodiversiteit (2800 m2 groen en bloemen), materiaalkeuze (b.v. grasfalt), veiligheid (30 km!), waterberging, hergebruik oud materiaal, enz.
Aan al die maatregelen zijn wel meerdere doelstellingen uit de SDG te koppelen.
De ambtenaar vertelde dat gaandeweg het proces iedereen steeds enthousiaster werd en men alles steeds meer integraal ging bekijken. Een enkele keer moest men echter vanwege de extra kosten iets op de rem trappen.
 
Toekomst
Als de raad besluit om hiermee aan de slag te gaan en dat lijkt wel te gaan gebeuren, kan in alle beleidsstukken, aan de hand van de iconen, worden aangegeven waaraan het voornemen voldoet. Ook in Aalten Actueel kan worden gewerkt met die afbeeldingen. In gesprekken met het bedrijfsleven, de sportvereniging, het onderwijs, verenigingen, zorginstellingen, enz. kan het aan de orde komen. Het kan een stimulans betekenen voor het werken aan meer bewustwording en meer samenhang van alle activiteiten. De bedoeling is dan dat de hele Aaltens gemeenschap daar kennis van neemt en iedereen op haar of zijn plek in de samenleving er een steentje aan bijdraagt.
De Progressieve Partij had al heel lang de leus: “Think global, act local”, dit is een perfecte invulling daarvan.
 
Gerrit Stronks
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates